Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách giảm 1.391 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019
(Baohatinh.vn) - Tính đến ngày 18/6, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 2.070 tỷ đồng, giảm 1.391 tỷ đồng (40,1%) so với cùng kỳ năm 2019.
83a5xad60x993dxa61ax8887xa9baxc8b1xd111xd255xX7xcb67x10666xc057xcfa6xafd0xc8c8xX5x8ecaxXaxb34dxc459xe8c4xXdxX3xaa32xc419xX6xfc48xX3xX13x86c9xX3xXcxc320xX1axX1xX3xXexX1xX18xX3xX1ax10205xd00exX1axX3xX7xff55xX4xX1xX3xX29xXdxX14xc454xX3xX2x8923xbc3dx98a9xX2xX3xXex996fxX3xe390xaaffxX1axX29xX3xX7xf873xX3xbcd5xea03xXdxX3xX4xc5bcxX1axX29xX3x8e1dxbb01xX3xX1ax10537xX35xX3xfdb4x924dxX2xX3axX0xaeaexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x10d3exXaxX12xXcxcf7axX1axX1xX3xX40x8eadxX1axX3xX1axX29xX1dx9603xX3xX2xa3a4xX5dx106bexfc81xX3x8a42xc5dfxX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xXexeda1xX1axX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xX40xfc62xX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX1axX1xX1dxX3xX1axaf56xX49xX4xX3xd92cxc91exe1c0xXbbxXbbxfd0bxX3xX1xfaa9xX1axX3xX58xX38xX59x10051xX59xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX84xX3xX29xXdxX14xX35xX3xX2xX38xX39xX3axX2xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX3xXbax87f7xX59xX84xX2xf431xXbfxX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX2xX3axX38xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeee8xX46xX6fxX7exXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xXbxX1x88f1xX1axX29xX3xXbbxX29xX1xXdxcb9axXbxX3xX48xX87xX3xX86xX87xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xXexX94xX1axX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX84xX3xXexa3ebxX46xX1axX29xX3xXexX1xX2exX1axX29xX3xX83xX84xX3xXexX46xX1dxX1axX3xXexX94xX1axX1xX3xX35xce3exX3xX3axX39xX3axX3xXexe199xX3xX51xX1xX6xXdxX84xX3xXexX55xX1axX29xX3xX39xX59xX84xX58xXecxX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xXexX1xX2exX1axX29xX3xXexX14dxXb6xX49xX4xX38xX3x9ca3xX2axX7exX3xX5xX1dxX3xX6fxc719xX18xX3xX1xXdxX12bxX18xX3xXexX73xX4xX1xX3xX4xa545xX4xX84xX3xX4xX1xX46xX3xXexX1xX19cxX7exX3xX4xX2exX4xX3xX6fxX46xX6xX1axX1xX3xX1axX29xX1xXdxX12bxXbxX3xXexX14dx9ce0xX1axX3xX40xd563xX6xX3xac95xX1dxX1axX3xX40xXa1xX3x9c20xX1axX3xX40xX1cexX1axX1xX3xX7xX14xX1axX3xe2bfxX18xX19cxXexX3xX51xXdxX1axX1xX3xX6fxX46xX6xX1axX1xX3xX7xX6xX18xX3xXexX1xX16dxXdxX3xX29xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1cexX18xX3xX14xX1axX1xX3xX1xXb6xX166xX1axX29xX3xX4xa7edxX6xX3xX6fxX1cexX4xX1xX3xX86xX46xX48xXdxX6fx8ca1xX2xX3axX38xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX10xX1axXexX10xX14dxXaxX12xX0xXdxX35xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX86xX10xX1axXexX10xX14dxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxbb37xXdxX6fxXexX1xbea1xX3xX83xX2xb0acxXbxX1e4xd626xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX25bxX3xXe8xX2xX59xXbxX1e4xX262xX3xX6fxXdxX7xXbxX5xX6xX7exX25bxX3xX1d1xX5xX46xX4xX51xX262xX3xX35xX6xX14dxX29xXdxX1axdd7dxX5xX10xa7b7xXexX25bxX3xX6xX18xXexX46xX262xX3xX35xX6xX14dxX29xXdxX1axX289xX14dxXdxX29xX1xXexX25bxX3xX6xX18xXexX46xX262xXaxX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25bxX5dxX5dxXdxX38xX1d1xX6xX46xX1xX6xXexXdxX1axX1xX38xX48xX1axX5dxX1axX10xX256xX7xX5dxX58xX59xX58xXe8xX5dxX2xX2xXc8xX6fxXe8xX2xX25fxX58xXe8xX58xXc8xXexX3axX81xX81xX2xX83xX5xX59xX38xcc4cxXbxX29xcd42xX14dxX9xX2xX25fxX81xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX29xXdxX14xX35xX3xX2xX38xX39xX3axX2xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX2xX3axXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX46xX1axXaxX12xX86xX2exX1axX3xX1d1xfb97xX3xX86xX1xXdxX3xX4xX87xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX86xe8d8xX6xX3xX51xX1x8b37xX18xX3xX17xX18xa076xX4xX3xXexX78xX3xX86x8ed8xX18xX3xXcxX14dxX10xX46xX3xX51xXdx8c99xX35xX3xXexX14dxX6xX3xXbxX1xXb6xXc2xX1axX29xX3xXexXdxX12bxX1axX3xX1e4xX18xX19cxXexX3xX1axX1x102c4xXbxX3xX51xX1xX377xX18xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX46xX6fxX7exXaxX12xe63fx8a2dxX4xX3xX6fxX4dxX3xXexX14dxX46xX1axX29xX3xXexX1xX2exX1axX29xX3xX83xX84xX3xX1xX46xb9aexXexX3xX40xX35exX1axX29xX3xX1e4xX18xX19cxXexX3xX1axX1xX3a7xXbxX3xX51xX1xX377xX18xX3xXbax9236xXbbxb98dxXbfxX3xX40xXa1xX3xX4xa255xX3xX1axX1xXdxb703xX18xX3xX51xX1xX166xXdxX3xX7xfb7fxX4xX3xX1axX1xXb6xX1axX29xX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX2xX3axX84xX3xX7xX37cxX3xXexX16dxX3xX51xX1xX6xXdxX84xX3xX51xXdxX35xX3xX1axX29xX3dbxX4xX1xX3xX3f3xXbbxX3f5xX3xX48xX1dxX3xX7xX37cxX3xXexX1xX18xX3xXbbxXbcxXbbxXbbxX3xX48x10613xX1axX3xX29xXdxX14xX35xX3xX35xX3dbxX1axX1xX38xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX46xX6fxX7exXaxX12xeb3fxc072xX7exX3xX51xX78xX3xXex10f1exX3xX40xX383xX18xX3xX1axX55xX35xX3xX40xX78xX1axX3xX1axX6xX7exX84xX3xX86xX87xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xXexX94xX1axX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xX40xXa1xX3xX35xX166xX3xXe8xX38xXe8xX2xX59xX3xXexX16dxX3xX51xX1xX6xXdxX3xXbaxX29xXdxX14xX35xX3xX2xXe8xX84xX3axXecxX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX2xX3axXbfxX3xX48xX49xXdxX3xXexX1d8xX1axX29xX3xX51xXdxX35xX3xX1axX29xX3dbxX4xX1xX3xX3f3xXbbxX3f5xX3xX40xX3dbxXexX3xX2xX38xX58xXe8xX25fxX84xXc8xX3xXexX14dxXdxX12bxX18xX3x8976xXbcxffb6xX3xXbaxX29xXdxX14xX35xX3xX58xXc8xX84xX83xXecxX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX2xX3axXbfxX262xX3xX17xX18xX6xX3xX40xX3fcxX84xX3xX40xXc2xX1axX3xX48xX1cexX3xXexX1xX18xX3xX1axX35exXbxX3xXbbxXbcxXbbxXbbxX3xX1xXc2xX1axX3xX58xX38xX59xXc8xX59xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX3xXbaxX40xX3dbxXexX3xX39xX59xX84xX3axXecxX3xX4xX1xX94xX3xXexXdxX1caxX18xX3xX116xX35exX3xXcxX1dxXdxX3xX4xX1xX73xX1axX1xX3xX29xXdxX6xX46xX3xX48xX1dxX3xX29xXdxX14xX35xX3xXe8xX59xX84xX2xXecxX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX2xX3axXbfxX38xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX10xX1axXexX10xX14dxXaxX12xX0xXdxX35xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX86xX10xX1axXexX10xX14dxX3xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX256xXdxX6fxXexX1xX25bxX3xX83xX2xXe8xXbxX1e4xX262xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX25bxX3xXe8xX2xX59xXbxX1e4xX262xX3xX6fxXdxX7xXbxX5xX6xX7exX25bxX3xX1d1xX5xX46xX4xX51xX262xX3xX35xX6xX14dxX29xXdxX1axX289xX5xX10xX28cxXexX25bxX3xX6xX18xXexX46xX262xX3xX35xX6xX14dxX29xXdxX1axX289xX14dxXdxX29xX1xXexX25bxX3xX6xX18xXexX46xX262xXaxX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25bxX5dxX5dxXdxX38xX1d1xX6xX46xX1xX6xXexXdxX1axX1xX38xX48xX1axX5dxX1axX10xX256xX7xX5dxX58xX59xX58xXe8xX5dxX2xX2xXc8xX6fxXe8xX58xX2xX59xX2xX58xXc8xXexX2xX59xX2xX25fxX59xX5xX59xX38xX2e4xXbxX29xX2e7xX14dxX9xX39xX58xX25fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX29xXdxX14xX35xX3xX2xX38xX39xX3axX2xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX2xX3axXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX46xX1axXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e4xXexX289xX6xX5xXdxX29xX1axX25bxX3xX2e4xX18xX7xXexXdxX28cxX7exX262xXaxX12xcab1xX1axX3xX40xX1cexX1axX1xX3xX7xX6xX18xX3xX6fxX1cexX4xX1xX3xX86xX46xX48xXdxX6fxX289xX2xX3axX84xX3xX86x9f4dxX1axX29xX3xXexX7exX3xXcxXbbxX13xX13xX3xX13xX6xXdxX48xXdxX1axX6xX3xX13xX41xX1axX29xX3xX478xX20xX1axX1xX3xX7xX14xX1axX3xX1e4xX18xX19cxXexX3xX29xX55xX1axX29xX3xXexX6xX7exX3xX1e4xX18xX19cxXexX3xX51xX1xX377xX18xX84xX3xX29xX3fcxXbxX3xXbxX1xX383xX1axX3xXexX55xX1axX29xX3xX1axX29xX18xX41xX1axX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX4xX1xX46xX3xX40xX1cexX6xX3xXbxX1xXb6xXc2xX1axX29xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX46xX6fxX7exXaxX12xXbcxX166xX3xX6fxX20xX3xX1xX46xX3dbxXexX3xX40xX35exX1axX29xX3xX3f3xXbbxX3f5xX3xX29xXdxX14xX35xX84xX3xX40xX3c4xX4xX3xX1d1xXdxX12bxXexX3xX5xX1dxX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX83xX3xXexX1xX2exX1axX29xX3xX40xX383xX18xX3xX1axX55xX35xX3xX29xXdxX14xX35xX3xX35xX3dbxX1axX1xX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX2xX3axX3xX5xX1dxX3xX6fxX46xX3xX14xX1axX1xX3xX1xXb6xX166xX1axX29xX3xX17xX18xX6xX1axX3xX1xX12bxX3xXexX1xXb6xXc2xX1axX29xX3xX35xX3dbxXdxX3xX3c3xc605xX3xX289xX3xXcxX14dxX18xX1axX29xX3x1005bxX18xX37cxX4xX3xX51xX1xXdxX78xX1axX3xX4xX1xX46xX3xX48xXdxX12bxX4xX3xXexXdxX1caxX18xX3xXexX1xX87xX3xXexX1x9a59xXbxX3xX289xX3xX7xX14xX1axX3xXbxX1xX377xX35xX3xX4xX1xX212xX3xX5xX1aaxX4xX3xX4xX212xX6xX3xX3f5xX3f5xXcxX3xf702xX479xX1axX29xX3xdc64xX1axX29xX3xX1d1xX1cexX3xX4xX1xf9abxX1axX29xX3xX5xX3dbxXdxX84xX3xX6fxX456xX1axX3xX40xX78xX1axX3xX1axX29xX18xX41xX1axX3xX1axX1xX3a7xXbxX3xX51xX1xX377xX18xX3xX1axX29xX18xX7exX1caxX1axX3xX5xXdxX12bxX18xX3xXbxX1xX87xX4xX3xX48xX87xX3xX7xX14xX1axX3xX1e4xX18xX19cxXexX3xX4xX479xX1axX29xX3xX29xXdxX14xX35xX3xXexX1xX10xX46xX3xX48xX1dxX3xX5xX1dxX35xX3xX29xXdxX14xX35xX3xX1axX29xX18xX41xX1axX3xXexX1xX18xX38xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX46xX6fxX7exXaxX12xX116xX1caxX1axX3xX4xX3dbxX1axX1xX3xX40xX3fcxX84xX3xX6fxX1cexX4xX1xX3xX86xX46xX48xXdxX6fxX289xX2xX3axX3xX4xX479xX1axX29xX3xX51xX1xXdxX78xX1axX3xXexX1xX1cexX3xXexX14dxXb6xX16dxX1axX29xX3xX1e4xX18xX19cxXexX3xX51xX1xX377xX18xX3xX29xXdxX14xX35xX3xX35xX3dbxX1axX1xX3xX48xX1dxX3xX5xX1dxX35xX3xX29xXdxX14xX35xX3xX1axX29xX18xX41xX1axX3xXexX1xX18xX3xXbbxXbcxXbbxXbbxX3xX4xX212xX6xX3xX40xXc2xX1axX3xX48xX1cexX38xX0xX5dxXbxX12xX0xX6fxXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxX14dxX10xX5xX6xXexX10xX6fxXaxX12xX0xX7xXexX14dxX46xX1axX29xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX1caxX1axX3xX17xX18xX6xX1axX25bxX0xX5dxX7xXexX14dxX46xX1axX29xX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX289xXexX1xX18xX35xX1d1xX289xX6xX1axX6fxX289xX7xX6xXbxX46xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xXexX1xX18xX3xX58xX38xXc8xX59xX59xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX3xXexX1xX18xX78xX3xX1axX35exXdxX3xX40xX1cexX6xX3xXexX14dxX46xX1axX29xX3xX17xX18x10f4bxX3xa469xX84xX3xXexX55xX1axX29xX3xX29xX383xX1axX3xX29xX19cxXbxX3xX40xX721xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX58xX59xX2xX3axXaxX3xX1xX14dxX10xX28cxX9xXaxX5dxX51xX1xX46xXdxX289xX1axX29xX1xXdxX10xXbxX5dxX1xX6xX289xXexXdxX1axX1xX289xXexX1xX18xX289xX58xX289xXc8xX59xX59xX289xXexX7exX289xX6fxX46xX1axX29xX289xXexX1xX18xX10xX289xX1axX46xXdxX289xX6fxXdxX6xX289xXexX14dxX46xX1axX29xX289xX17xX18xX7exX289xXdxX289xXexX6xX1axX29xX289xX29xX6xX1axX289xX29xX6xXbxX289xX6fxX46xXdxX289xX4xX18xX1axX29xX289xX51xX7exX289xX58xX59xX2xX3axX5dxX2xX3axX59xX39xX83xXe8xX38xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX29xX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX5dxX35xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX58xX59xX5dxX1axX10xX256xX7xX5dxX58xX59xX2xXe8xX5dxX2xX39xX59xX6fxX59xX59xX59xX39xX2xX39xX3axXexXe8xX2xXe8xX83xX83xX5xX59xX38xX2e4xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX29xXdxX14xX35xX3xX2xX38xX39xX3axX2xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX2xX3axXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX48xX12xX0xX7xXexX14dxX46xX1axX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xXexX1xX18xX3xX58xX38xXc8xX59xX59xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX3xXexX1xX18xX78xX3xX1axX35exXdxX3xX40xX1cexX6xX3xXexX14dxX46xX1axX29xX3xX17xX18xX9faxX3xX9fcxX84xX3xXexX55xX1axX29xX3xX29xX383xX1axX3xX29xX19cxXbxX3xX40xX721xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX58xX59xX2xX3axXaxX3xX1xX14dxX10xX28cxX9xXaxX5dxX51xX1xX46xXdxX289xX1axX29xX1xXdxX10xXbxX5dxX1xX6xX289xXexXdxX1axX1xX289xXexX1xX18xX289xX58xX289xXc8xX59xX59xX289xXexX7exX289xX6fxX46xX1axX29xX289xXexX1xX18xX10xX289xX1axX46xXdxX289xX6fxXdxX6xX289xXexX14dxX46xX1axX29xX289xX17xX18xX7exX289xXdxX289xXexX6xX1axX29xX289xX29xX6xX1axX289xX29xX6xXbxX289xX6fxX46xXdxX289xX4xX18xX1axX29xX289xX51xX7exX289xX58xX59xX2xX3axX5dxX2xX3axX59xX39xX83xXe8xX38xX1xXexX35xXaxX12xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xXexX1xX18xX3xX58xX38xXc8xX59xX59xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX3xXexX1xX18xX78xX3xX1axX35exXdxX3xX40xX1cexX6xX3xXexX14dxX46xX1axX29xX3xX17xX18xX9faxX3xX9fcxX84xX3xXexX55xX1axX29xX3xX29xX383xX1axX3xX29xX19cxXbxX3xX40xX721xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX58xX59xX2xX3axX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX14dxX46xX1axX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXcxX73xX1axX1xX3xX40xX78xX1axX3xX1xX78xXexX3xX17xX18xX9faxX3xX9fcxX5dxX58xX59xX58xX59xX84xX3xXexX1d8xX1axX29xX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX1axX35exXdxX3xX40xX1cexX6xX3xXexX14dxX1caxX1axX3xX40xX1cexX6xX3xX1d1xX1dxX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xX40xX3dbxXexX3xX58xX38xXc8xX59xX59xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX84xX3xX1d1xef40xX1axX29xX3xX39xXc8xX84xX25fxXecxX3xX51xX78xX3xX1xX46xX3dbxX4xX1xX3xX1axX55xX35xX84xX3xXexX55xX1axX29xX3xX3axX81xXecxX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX58xX59xX2xX3axX38xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX48xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xXexX1xX2exX46xX3xX29xe6d9xX3xX51xX1xX3fcxX3xX51xX1xX55xX1axX3xX4xX1xX46xX3xX6fxX46xX6xX1axX1xX3xX1axX29xX1xXdxX12bxXbxX3xX1e4xX18xX19cxXexX3xX1axX1xX3a7xXbxX3xX51xX1xX377xX18xXaxX3xX1xX14dxX10xX28cxX9xXaxX5dxX51xXdxX1axX1xX289xXexX10xX5dxX1xX6xXdxX289xX17xX18xX6xX1axX289xX1xX6xX289xXexXdxX1axX1xX289xXexX1xX6xX46xX289xX29xX46xX289xX51xX1xX46xX289xX51xX1xX6xX1axX289xX4xX1xX46xX289xX6fxX46xX6xX1axX1xX289xX1axX29xX1xXdxX10xXbxX289xX1e4xX18xX6xXexX289xX1axX1xX6xXbxX289xX51xX1xX6xX18xX5dxX2xX81xX3axX59xX3axX59xX38xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX29xX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX5dxX35xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX58xX59xX5dxX1axX10xX256xX7xX5dxX58xX59xX2xX2xX5dxX2xX25fxX2xX6fxX83xX2xX3axX58xX58xX25fxX83xXexX39xXc8xX3axX58xX3axX5xX59xX38xX2e4xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX29xXdxX14xX35xX3xX2xX38xX39xX3axX2xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX2xX3axXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX48xX12xX0xX7xXexX14dxX46xX1axX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xXexX1xX2exX46xX3xX29xXd2axX3xX51xX1xX3fcxX3xX51xX1xX55xX1axX3xX4xX1xX46xX3xX6fxX46xX6xX1axX1xX3xX1axX29xX1xXdxX12bxXbxX3xX1e4xX18xX19cxXexX3xX1axX1xX3a7xXbxX3xX51xX1xX377xX18xXaxX3xX1xX14dxX10xX28cxX9xXaxX5dxX51xXdxX1axX1xX289xXexX10xX5dxX1xX6xXdxX289xX17xX18xX6xX1axX289xX1xX6xX289xXexXdxX1axX1xX289xXexX1xX6xX46xX289xX29xX46xX289xX51xX1xX46xX289xX51xX1xX6xX1axX289xX4xX1xX46xX289xX6fxX46xX6xX1axX1xX289xX1axX29xX1xXdxX10xXbxX289xX1e4xX18xX6xXexX289xX1axX1xX6xXbxX289xX51xX1xX6xX18xX5dxX2xX81xX3axX59xX3axX59xX38xX1xXexX35xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xXexX1xX2exX46xX3xX29xXd2axX3xX51xX1xX3fcxX3xX51xX1xX55xX1axX3xX4xX1xX46xX3xX6fxX46xX6xX1axX1xX3xX1axX29xX1xXdxX12bxXbxX3xX1e4xX18xX19cxXexX3xX1axX1xX3a7xXbxX3xX51xX1xX377xX18xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX14dxX46xX1axX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXcxX1xX16dxXdxX3xX29xXdxX6xX1axX3xX17xX18xX6xX84xX3xX6fxX46xX3xX4xX1xX1cexX18xX3xXexX2exX4xX3xX40xX35exX1axX29xX3xXexXdxX1caxX18xX3xX4xX1aaxX4xX3xXexX480xX3xX6fxX1cexX4xX1xX3xX86xX46xX48xXdxX6fxX3xX289xX3xX2xX3axX84xX3xX5xXb6x8d08xX1axX29xX3xX1xX1dxX1axX29xX3xX1xX3fcxX6xX3xX1e4xX18xX19cxXexX3xX1axX1xX3a7xXbxX3xX51xX1xX377xX18xX3xXexX3dbxXdxX3xX4xX2exX4xX3xX4xX372xX6xX3xX51xX1xX377xX18xX3xXexX14dxX1caxX1axX3xX40xX1cexX6xX3xX1d1xX1dxX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xX7xX87xXexX3xX29xXdxX14xX35xX3xX40xX2exX1axX29xX3xX51xX38dxX38xX3xXcxX14dxXb6xX49xX4xX3xXexaf02xX1axX1xX3xX1xXff0xX1axX1xX3xX40xX3fcxX84xX3xX86xX87xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xX40xXa1xX3xX48xX1dxX3xX40xX6xX1axX29xX3xX40xX377xX7exX3xX35xX3dbxX1axX1xX3xX4xX2exX4xX3xX29xXdxX14xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xXexX1xX2exX46xX3xX29xXd2axX3xX51xX1xX3fcxX3xX51xX1xX55xX1axX38xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX48xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX835xX18xX7exX78xXexX3xX5xXdxX12bxXexX3xX1axX29xX6xX7exX3xXexX480xX3xX40xX383xX18xX3xX1axX55xX35xX84xX3xXbxX1xX19cxX1axX3xX40xX19cxX18xX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX48xXb6xXf95xXexX3xX6fxX1aaxX3xXexX46xX2exX1axXaxX3xX1xX14dxX10xX28cxX9xXaxX5dxX51xXdxX1axX1xX289xXexX10xX5dxX17xX18xX7exX10xXexX289xX5xXdxX10xXexX289xX1axX29xX6xX7exX289xXexX18xX289xX6fxX6xX18xX289xX1axX6xX35xX289xXbxX1xX6xX1axX289xX6fxX6xX18xX289xXexX1xX18xX289xX1axX29xX6xX1axX289xX7xX6xX4xX1xX289xX48xX18xX46xXexX289xX6fxX18xX289xXexX46xX6xX1axX5dxX2xX81xX25fxX39xXe8xXe8xX38xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX29xX3xX7xX14dxX4xX9xXaxX5dxX35xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX58xX59xX5dxX1axX10xX256xX7xX5dxX58xX59xX59xX2xX5dxX2xX59xX83xX6fxX25fxX2xX58xX25fxX83xX25fxX81xXexX58xX83xX2xX83xX3axX5xX59xX38xX2e4xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX29xXdxX14xX35xX3xX2xX38xX39xX3axX2xX3xXexX3exX3xX40xX41xX1axX29xX3xX7xX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4xX4dxX1axX29xX3xX51xX52xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX2xX3axXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX48xX12xX0xX7xXexX14dxX46xX1axX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX835xX18xX7exX78xXexX3xX5xXdxX12bxXexX3xX1axX29xX6xX7exX3xXexX480xX3xX40xX383xX18xX3xX1axX55xX35xX84xX3xXbxX1xX19cxX1axX3xX40xX19cxX18xX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX48xXb6xXf95xXexX3xX6fxX1aaxX3xXexX46xX2exX1axXaxX3xX1xX14dxX10xX28cxX9xXaxX5dxX51xXdxX1axX1xX289xXexX10xX5dxX17xX18xX7exX10xXexX289xX5xXdxX10xXexX289xX1axX29xX6xX7exX289xXexX18xX289xX6fxX6xX18xX289xX1axX6xX35xX289xXbxX1xX6xX1axX289xX6fxX6xX18xX289xXexX1xX18xX289xX1axX29xX6xX1axX289xX7xX6xX4xX1xX289xX48xX18xX46xXexX289xX6fxX18xX289xXexX46xX6xX1axX5dxX2xX81xX25fxX39xXe8xXe8xX38xX1xXexX35xXaxX12xX835xX18xX7exX78xXexX3xX5xXdxX12bxXexX3xX1axX29xX6xX7exX3xXexX480xX3xX40xX383xX18xX3xX1axX55xX35xX84xX3xXbxX1xX19cxX1axX3xX40xX19cxX18xX3xXexX1xX18xX3xX1axX29xX2axX1axX3xX7xX2exX4xX1xX3xX48xXb6xXf95xXexX3xX6fxX1aaxX3xXexX46xX2exX1axX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX14dxX46xX1axX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXbcxX2exX1axX29xX3xX2xX59xX5dxX2xX84xX3xXcxX1xX212xX3xXexXb6xX49xX1axX29xX3xX86xX1xX73xX1axX1xX3xXbxX1xX212xX3xXbbxX29xX18xX7exf8faxX1axX3xX3f3xX18xX2axX1axX3xa894xX1xad78xX4xX3xX48xX1dxX3xX116xX35exX3xXexX14dxXb6xX166xX1axX29xX3xX116xX35exX3xXcxX1dxXdxX3xX4xX1xX73xX1axX1xX3xX194xXdxX1axX1xX3xXcxXdxX78xX1axX3xX511xX479xX1axX29xX3xX4xX1xX212xX3xXexX14dxXff0xX3xX1xX35exXdxX3xX1axX29xX1xX1cexX3xXexX14dxX1aaxX4xX3xXexX18xX7exX78xX1axX3xXexX14dxXdxX38dxX1axX3xX51xX1xX6xXdxX3xX1axX1xXdxX12bxX35xX3xX48xX87xX3xX1axX29xX1dxX1axX1xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX73xX1axX1xX3xX1axX55xX35xX3xX58xX59xX58xX59xX38xX3xX194xXdxX38dxX35xX3xX4xX383xX18xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX1axX1xX3xX6fxX46xX3xX12c4xX1xX3fcxX3xX86xX1xX212xX3xXexX1cexX4xX1xX3xXcxX1xXb6xX16dxX1axX29xX3xXexX14dxX1aaxX4xX3xX50fxX116xXbbxX511xX3xXexX94xX1axX1xX3xX194xX3c4xX1axX29xX3xX835xX18xX37cxX4xX3xX872xXdxX1axX1xX3xX40xXdxX401xX18xX3xX1xX1dxX1axX1xX38xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX48xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX18xX5xX12xX0xX6fxXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14dxXaxX12xX0xX5dxX6fxXdxX48xX12xX0xX5dxX6fxXdxX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd192xX18xXexX1xX46xX14dxXaxX12xX12c4xX1xX6xX1axX3xXcxX14dxX2axX35xX0xX5dxXbxX12
Phan Trâm