Ấn tượng Cuộc thi Nông sản tiêu biểu thích ứng biến đổi khí hậu
(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ nhất, sáng nay (2/12), Hội Nông dân Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Nghiên cứu Nông lâm Thế giới (ICRAF) và Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh tổ chức Cuộc thi nông sản tiêu biểu thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu và tham gia chương trình OCOP Hà Tĩnh.
5dbcx9bf7x974bx6e85x783exf188x6c09xb09axdc3bxb1f4x10966xd78ex10a03xbb47x818exfb8cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxdd0exae0dxb85dxXexX0x9c18xXaxX17xX18xX19xXexX0x8612x62cdxX19xee97xXexX0xXax73f3xX9x5e1dxXdxX18x1069fxX2fxa81cx93c5xe08fxX5x10490xXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xb8ffxXbxa036xX18xXdxX35xd8c3x6ce9x8f0fxX9x9c5fxfc5bxX2fxXbxX35xc603xX26xcedaxX32xXexa344xX4bxX9xXbx7066x9a75xX4bxX4axX9xX4xX4fx853exX2cxX9xXbxXaxX35xX9x83b8x10348xX4bxX4axX9xX2fx11a13xX4bxX9xXbxX35x6fdcxX4fxX9xX23xX35xba98xX4fxX9xXbxXax9c15xX2cxXaxX9xe3fdxX4bxX4axX9xX23xX35x108caxX4bxX9x7257x11d4dxX35xX9x968exXaxX7fxX9xXax104b4xX4fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xdfd5xX17xX18xX19xX32xXexX0xX35xXexX5xfdaexX24xX4bxX4axX9xX90xXaxX4fxX6bxX4bxX9xX90xXaxX8dxX9xd22bxce69xX9xXaxX63xX35xX9xX4xX18xXcxX9x8e11xa986xX9xX2cxed20xX2cxX9xX2fxX70xX4bxX9xX33xXax88dcxXcxX9xX4bxX6bxX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX35xa482xX33xX9xXa7xXccxX9xX5x121f2xX4bxXaxX9xXdxac38xX4bxX9xXbxXaxX83xX9xX4bxXax5f53xXbxe374xX9xX2fxXcfxX4bxX4axX9xX4bxX18xX26xX9xd32exea8dxX1cxX2axX107xc2f9xXfbxX9xXa7xX63xX35xX9xX6axX6bxX4bxX4axX9xX19x11382xX4bxX9xXa7xXccxX9xX5xXebxX4bxXaxX9xX33xXax1118bxX35xX9xXaxX5dxX33xX9xXcbxc70bxX35xX9xX5xX8dxX9xX2cxXaxX83xX2cxX9xX6axX4axXaxX35xX75xX4bxX9xX2cxX83xX4fxX9xX6axX6bxX4bxX4axX9xXdxX118xXcxX9xX5xXaxX89xX9xX4axX35xX12dxX35xX9xX106x8c98xX4x78a3x9344x10206xX10bxX9xXcbxXccxX9xc560x829exX4bxX9xX33xXax11994xX4bxX4axX9xX8cxX35x122d6xX4fxX9xX33xXaxX125xX35xX9xX44xX118xX26xX9xX19x90eexX4bxX4axX9xX6axX5x84fbxX9xXbxbc64xX4bxXaxX9xXbxX8dxX9xX2cxXaxX83xX2cxX9xX4xX4fxX63xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX4bxX6bxX4bxX4axX9xX2fxX70xX4bxX9xXbxX35xX75xX4fxX9xX23xX35xX7axX4fxX9xXbxXaxX7fxX2cxXaxX9xX83xX4bxX4axX9xXbxXaxX6bxX4bxX4axX9xXcxX35xX4bxXaxX9xXcbxX12dxX35xX9xX23xX35xX89xX4bxX9xX8cxX8dxX35xX9xX90xXaxX7fxX9xXaxX95xX4fxX9xXcbxXccxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX2cxXaxX5cxa2f0xX4bxX4axX9xXbxXb1xd5d4xX4bxXaxX9xX3xX4xX3xX7xX9xXa7xXccxX9xX5xXebxX4bxXax10037xX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x66c4xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xXb1xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x78dfxX35xX19xXbxXaxX4cxba0axcc15xX242xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cx84b7xX242xX242xX33xX44xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX1f9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1f9xXcbxX4bxX1cxX4bxX17xX23bxX2fxX1cxX2axa48axX24exd051xX1cxX276xX276xX19xX242xX242xX278xX107xX24exX24exad2bxXbxX241xX278xX2axX2axXdxX242xX1f9xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX4bxX9xXbxX4fxX24xX4bxX4axX9xX2cxX4fxX24xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX4bxX24xX4bxX4axX9xX2fxX18xX4bxX9xXbxX35xX17xX4fxX9xX23xX35xX17xX4fxX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX4fxX4bxX4axX9xX23xX35xX17xX4bxX9xX19xX24xX35xX9xX90xXaxX35xX9xXaxX18xX4fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX20dxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX2cxX4fxX63xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX2cx7f8fxX9xX2ax10bffxX9xX8cxX63xX35xXfbxX9xX8cx115d5xX35xX9xX19xX35xXe4xX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxX6bxX4bxX4axX9xX19xX118xX4bxX9xX2cx8777xX18xX9xX2axX304xX9xXaxX4fxX26xXe4xX4bxXfbxX9xXbxXaxabcaxXfbxX9xXbxXaxXccxX4bxXaxX9xX33xXaxX125xX9xXbxXb1xX24xX4bxX4axX9xXbxX182xX4bxXaxX1f9xX9xX6axXax67daxX4bxX4axX9xX2fxX70xX4bxX9xX33xXaxXd8xXcxX9xX4bxX6bxX4bxX4axX9xX2fxX70xX4bxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX2cxX4fxX63xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX33xXaxX70xX35xX9xX8cxX70xXcxX9xX23xX70xX24xX9xX2cxXcfxX2cxX9xXbxX35xX75xX4fxX9xX2cxXaxX7fxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xX90xX89xX1cxX18xX4bxX9xX4bxX35xX4bxXaxX9xXdxX5cxX1e3xX4bxX4axX9xXbxXaxX179xX2cxX55xX9xXbxXaxX7fxX2cxXaxX9xX83xX4bxX4axX9xXcbxX12dxX35xX9xX2cxXcfxX2cxX9xXaxX35xXe4xX4bxX9xXbxX5cxX5dxX4bxX4axX9xXbxXaxecacxX35xX9xXbxX35xX89xXbxX9xX44xXf9xX4fxX55xX9xX4axX35xX70xXcxX9xX70xX4bxXaxX9xXaxX5cx9d97xX4bxX4axX9xX8cxX89xX4bxX9xXcxX6bxX35xX9xXbxXb1xX5cxX3c9xX4bxX4axX9xXbxXaxX6bxX4bxX4axX9x1215dxX4fxX18xX9xX4axX35xX70xXcxX9xX33xXaxXcfxXbxX9xXbxXaxX70xX35xX9xX4bxXaxXccxX9xX90xX7fxX4bxXax10255xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX20dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xXb1xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23bxX35xX19xXbxXaxX4cxX241xX242xX242xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX24exX242xX242xX33xX44xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX4fxXcxX23xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX1f9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1f9xXcbxX4bxX1cxX4bxX17xX23bxX2fxX1cxX2axX276xX24exX278xX1cxX276xX276xX19xX242xX242xX278xX107xX24exX24exX283xXbxX107xX107xX283xX283xXdxX2axX1f9xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX4bxX9xXbxX4fxX24xX4bxX4axX9xX2cxX4fxX24xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX4bxX24xX4bxX4axX9xX2fxX18xX4bxX9xXbxX35xX17xX4fxX9xX23xX35xX17xX4fxX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX4fxX4bxX4axX9xX23xX35xX17xX4bxX9xX19xX24xX35xX9xX90xXaxX35xX9xXaxX18xX4fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXex1132axX70xX4bxX9xX33xXaxXd8xXcxX9xX4bxX6bxX4bxX4axX9xX2fxX70xX4bxX9xX33xXaxX70xXcxX9xX8cxX70xXcxX9xX23xX70xX24xX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xX90xX89xXfbxX9xXbxXaxX7fxX2cxXaxX9xX83xX4bxX4axX9xXcbxX12dxX35xX9xX23xX35xX89xX4bxX9xX8cxX8dxX35xX9xX90xXaxX7fxX9xXaxX95xX4fxX1f9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX20dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xXb1xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23bxX35xX19xXbxXaxX4cxX241xX242xX242xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX24exX242xX242xX33xX44xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX1f9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1f9xXcbxX4bxX1cxX4bxX17xX23bxX2fxX1cxX2axX276xX24exX278xX1cxX276xX276xX19xX242xX242xX278xX107xX24exX24exX283xXbxX24exX278xX24exX241xXdxX107xX1f9xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX4bxX9xXbxX4fxX24xX4bxX4axX9xX2cxX4fxX24xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX4bxX24xX4bxX4axX9xX2fxX18xX4bxX9xXbxX35xX17xX4fxX9xX23xX35xX17xX4fxX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX4fxX4bxX4axX9xX23xX35xX17xX4bxX9xX19xX24xX35xX9xX90xXaxX35xX9xXaxX18xX4fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX536xX70xX4bxX9xX33xXaxXd8xXcxX9xX2cxX18xXcxX9xX2cxX322xX18xX9xX4bxX6bxX4bxX4axX9xX19xX118xX4bxX9xXa7xX5cxX1e3xX4bxX4axX9xX536xX1e3xX4bxX9xX8cxX5cxX5dxX2cxX9xXbxXb1xX18xX4bxX4axX9xXbxXb1xX7fxX9xXf9xX4bxX9xXbxX5cxX5dxX4bxX4axX1f9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX20dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xXb1xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23bxX35xX19xXbxXaxX4cxX241xX242xX242xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX24exX242xX242xX33xX44xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX1f9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1f9xXcbxX4bxX1cxX4bxX17xX23bxX2fxX1cxX2axX276xX24exX278xX1cxX276xX276xX19xX242xX242xX278xX107xX24exX24exX283xXbxX276xX278xX276xX242xXdxX304xX1f9xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX4bxX9xXbxX4fxX24xX4bxX4axX9xX2cxX4fxX24xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX4bxX24xX4bxX4axX9xX2fxX18xX4bxX9xXbxX35xX17xX4fxX9xX23xX35xX17xX4fxX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX4fxX4bxX4axX9xX23xX35xX17xX4bxX9xX19xX24xX35xX9xX90xXaxX35xX9xXaxX18xX4fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xXb1xX55xX32xXexX6axX6bxX4bxX4axX9xX2fxX70xX4bxX9xXbxX35xX75xX4fxX9xX23xX35xX7axX4fxX9xXbxX30cxX35xX9xX2cxX4fxX63xX2cxX9xXbxXaxX35xX1f9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX20dxX24xX19xX26xX32xXex10c64xX118xX26xX9xX2cx11fbaxX4bxX4axX9xXdxXccxX9xXaxX24xX30cxXbxX9xX8cxX63xX4bxX4axX9xX4bx7e9exXcxX9xXbxXb1xX24xX4bxX4axX9xXaxX5dxX33xX9xX33xXaxXf0xX4bxX9xX19xX179xX9xXcfxX4bxX9xe5ccxX5xXaxX6bxX4bxX9xX23xX70xX4bxX9xXbxXaxX7fxX2cxXaxX9xX83xX4bxX4axX9xXbxXaxX6bxX4bxX4axX9xXcxX35xX4bxXaxX9xXcbxX12dxX35xX9xX23xX35xX89xX4bxX9xX8cxX8dxX35xX9xX90xXaxX7fxX9xXaxX95xX4fxX1cxXc0xXccxX4bxX4axX9xX4bxX6bxX4bxX4axX9xXbxXaxX4fxX95xX4bxX9xXbxXaxX35xX75xX4bx11ff9xX9xX8cxX5cxX5dxX2cxX9xXbxXaxX179xX2cxX9xXaxX35xXe4xX4bxX9xXbxX30cxX35xX9xXa7xXccxX9xX5xXebxX4bxXaxX9xX19xX24xX9xX4xXaxX5cxX1e3xX4bxX4axX9xXbxXb1xX1e9xX4bxXaxX9xX83cxX20dxX35xX89xX4bxX9xX8cxX8dxX35xX9xX90xXaxX7fxX9xXaxX95xX4fxXfbxX9xX4bxX6bxX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX35xXe4xX33xX9xXcbxXccxX9xX18xX4bxX9xX4bxX35xX4bxXaxX9xXdxX5cxX1e3xX4bxX4axX9xXbxXaxX179xX2cxX885xX9xX106xX4xX4xX159xX15axX536xX10bxX9xXbxXccxX35xX9xXbxXb1xX5dxX1f9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX20dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xXb1xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23bxX35xX19xXbxXaxX4cxX241xX242xX242xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX24exX242xX242xX33xX44xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX1f9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1f9xXcbxX4bxX1cxX4bxX17xX23bxX2fxX1cxX2axX276xX24exX278xX1cxX276xX276xX19xX242xX242xX278xX107xX24exX24exX283xXbxX283xX304xX283xX276xXdxX24exX1f9xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX4bxX9xXbxX4fxX24xX4bxX4axX9xX2cxX4fxX24xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX4bxX24xX4bxX4axX9xX2fxX18xX4bxX9xXbxX35xX17xX4fxX9xX23xX35xX17xX4fxX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX4fxX4bxX4axX9xX23xX35xX17xX4bxX9xX19xX24xX35xX9xX90xXaxX35xX9xXaxX18xX4fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX20dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xXb1xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23bxX35xX19xXbxXaxX4cxX241xX242xX242xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX24exX242xX242xX33xX44xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX1f9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1f9xXcbxX4bxX1cxX4bxX17xX23bxX2fxX1cxX2axX276xX24exX278xX1cxX276xX276xX19xX242xX242xX278xX107xX24exX24exX283xXbxX278xX241xX2axX278xXdxcabexX1f9xX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX4bxX9xXbxX4fxX24xX4bxX4axX9xX2cxX4fxX24xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX4bxX24xX4bxX4axX9xX2fxX18xX4bxX9xXbxX35xX17xX4fxX9xX23xX35xX17xX4fxX9xXbxXaxX35xX2cxXaxX9xX4fxX4bxX4axX9xX23xX35xX17xX4bxX9xX19xX24xX35xX9xX90xXaxX35xX9xXaxX18xX4fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX80dxX6bxX4bxX4axX9xX8cxX70xX24xX9xX4bxX4axX5cxX3c9xX35xX9xX19xX118xX4bxX9xX8cxX89xX4bxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3faxX4fxX18xX4bxXfbxX9xXcxX4fxX18xX9xX2fxdf3axXcxX9xX2fxX70xX4bxX9xX33xXaxXd8xXcxX9xX4bxX6bxX4bxX4axX9xX2fxX70xX4bxX9xXbxX35xX75xX4fxX9xX23xX35xX7axX4fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX20dxX24xX19xX26xX32xXexX4xX4fxX63xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX4bxXaxX824xXcxX9xX4bxX118xX4bxX4axX9xX2cxX18xX24xX9xX4bxXaxX95xX4bxX9xXbxXaxX83xX2cxX9xXcbxX16cxX9xXcbxX35xXe4xX2cxX9xX33xXaxXcfxXbxX9xXbxXb1xX35xX7axX4bxX9xX2cxXcfxX2cxX9xX2fxX70xX4bxX9xX33xXaxXd8xXcxX9xX4bxX6bxX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX35xXe4xX33xX9xX19xX5cxX12dxX35xX9xXbxXcfxX2cxX9xX8cxX63xX4bxX4axX9xX2cxX322xX18xX9xX23xX35xX89xX4bxX9xX8cxX8dxX35xX9xX90xXaxX7fxX9xXaxX95xX4fxX9xXcbxXccxX24xX9xXbxXaxX179xX2cxX9xXbxX35xXc1xX4bxX55xX9xX3faxX4fxX70xX4bxX4axX9xX23xXcfxX9xXaxX1e9xX4bxXaxX9xX70xX4bxXaxX9xX2fxX70xX4bxX9xX33xXaxXd8xXcxX9xX4bxX6bxX4bxX4axX9xX2fxX70xX4bxX9xXbxX35xX75xX4fxX9xX23xX35xX7axX4fxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX2cxXaxX5cxX1e3xX4bxX4axX9xXbxXb1xX1e9xX4bxXaxX9xX3xX4xX3xX7xX9xX2cxX322xX18xX9xXa7xXccxX9xX5xXebxX4bxXaxX9xXb1xX18xX9xXbxXaxX331xX9xXbxXb1xX5cxX3c9xX4bxX4axXfbxX9xX4axX35xX18xX24xX9xXdxX5cxX4fxX9xXaxX5dxX33xX9xXbxXcfxX2cxX9xX2cxXcfxX2cxX9xX8cxX331xX18xX9xX33xXaxX5cxX1e3xX4bxX4axX1f9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX20dxX24xX19xX26xX32xXexX4xX4fxX63xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX19xX35xXc1xX4bxX9xXb1xX18xX9xXbxXb1xX24xX4bxX4axX9xX2axX9xX4bxX4axXccxX26xXfbxX9xX90xX89xXbxX9xX3faxX4fxX70xX9xX2cxacdfxX9xXbxXaxX7axX9xX2fx10899xX9xX8cxX5cxX5dxX2cxX9xX2cxX6bxX4bxX4axX9xX23xX125xX9xXcbxXccxX24xX9xX2cxXaxX35xX16cxX4fxX9xX4bxX18xX26xX1f9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX159xX4fxXbxXaxX24xXb1xX32xXexX7xX1f9xX160xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
P.V