Lexus LM đắt ngang Bentley Flying Spur
Hàng ghế sau của mẫu minivan Lexus LM được trang bị nhiều tiện nghi dành cho khách VIP.
5337xae73xa414x7931xb024x1072ax10c86x6228x1066cxX7xcec6xb6c0x6a06x7752xa016xf798xX5xd47exXaxc447x986bxX10xb2e7xbfe2xX7xX3xX13x9564xX3x7d65xd067xXexX3xb98bxfc52xX6xX20xX21xX3xd222xX10xX20xXexX5xX10x6474xX3xc7ecxX5xX2cxXdxX20xX21xX3x5614xXbxX16x768dxX0x5a02xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx628fxX10xX6xcc56xXaxX12xX49x6b23xX20xX21xX3xX21xX1xb4ebxX3xX7xX6xX16xX3xX4xef15xX6xX3xa683x745dxX16xX3xX60xXdxX20xXdx6ccbxX6xX20xX3xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cx10802xf240xX4xX3xXexX38xX6xX20xX21xX3xf6a5xe020xX3xX20xX1xXdxe517xX16xX3xXexXdx10c59xX20xX3xX20xX21xX1xXdxX3xX4cxX50xX20xX1xX3xX4xX1xc286xX3xa16dxX1x79e5xX4xX1xX3x90a8x58ddxe055x5890xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xXa2x11007xXdxX3xX20xX1xX16xX3xX4x7ba6xX16xX3xX15xX10xX3xX7xX6xX20xX21xX3xX4xdbd3xX3xX1xX50xX20xX21xX3xX21xX1xX56xX3xX7xX6xX16xX3xX38x8736xX20xX21xX3xX38x5c8exXdxX3xX68xX50xX3xXexXdxX8bxX20xX3xX20xX21xX1xXdxef2cxX3xX5x6398xX6xX3xX4xX1xe7e7xX20xX3xX60x85c0xX4xX3xX1cxX81xX20xX1xX3xX1xXdxX8bxX20xX3xX20xX6xX2cxX3xX5xX50xX3xX15xX10xX3x6b0bx82cdxX4xXf4xX3xXexX38xX9axX20xX21xX3xX1cxXd0xX3xX68xX81xX3xXexX38xed36xX3xX4cxX61xX20xX3xX1cxXc4xX16xX3xX1cxX6xX20xX21xX3xXexX1xX16xXe0xX4xX3xX68xX86xX3xX1axX10xX38xX4xX10xX4cxX10xX7xe3a3xX26xX10xX20xb0b1xX3xX35xX14ax110f1xX5xX6xX7xX7xX3xX60xXbcxXdxXa5xX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX16xX38xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX38xXaxX12xX0xXexX80xX9axX4cxX2cxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX0xXdxX60xX21xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xX3xd28exX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa5xX80xX6xX9axX1xX6xXexXdxX20xX1xXa5xX68xX20xX3axX20xX10xee1axX7xX3axdaedx10f0bx5a2excd9exX3axX2xX208xf2bfxX4cxX207xX208xX20exX209xX20ex9a03xX2xXexcde9xX208xX20exX215xX5xX2xXa5x7f81xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX6xXbxXexXdxX9axX20xX3xX4xX6xXbxXexXdxX9axX20xX3xX4cxX10x776exX6xX16xX5xXexX14axX4xX6xXbxXexXdxX9axX20xXaxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX38xX12xX0xX3axXexX80xX9axX4cxX2cxX12xX0xX3axXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX16xX38xX10xX3xX21xX6xX5xX5xX10xX38xX2cxXaxX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX38xXaxX12xX0xXexX80xX9axX4cxX2cxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX0xXdxX60xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX4cxXexX1xX16xX60xX80xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXex86ccxX3xX215xX208x10da0xXbxX15xc1c7xX3xX204xXdxX4cxXexX1xX328xX3xX20exX2xX218xXbxX15xX32fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xX3xX1e5xX20xX1xX3xX207xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa5xX80xX6xX9axX1xX6xXexXdxX20xX1xXa5xX68xX20xX3axX20xX10xX204xX7xX3axX207xX208xX209xX20axX3axX2xX208xX20exX4cxX207xX208xX20exX209xX20exX215xX2xXexX32cxX20axX207xX218xX5xX207xXa5xX21fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXaxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX20exX2xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX215xX208xX32cxXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX0xXdxX60xX21xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX328xX3xX209xX215xX20exXbxX15xX32fxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX328xX3xX20exX2xX218xXbxX15xX32fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xX3xX1e5xX20xX1xX3xX209xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa5xX80xX6xX9axX1xX6xXexXdxX20xX1xXa5xX68xX20xX3axX20xX10xX204xX7xX3axX207xX208xX209xX20axX3axX2xX208xX20exX4cxX207xX208xX20exX209xX20exX215xX2xXexX20exX208xX32cxX2xX5xX209xXa5xX21fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXaxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX20exX2xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX209xX215xX20exXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX0xXdxX60xX21xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX328xX3xX209xX215xX207xXbxX15xX32fxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX328xX3xX20exX2xX218xXbxX15xX32fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xX3xX1e5xX20xX1xX3xX215xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa5xX80xX6xX9axX1xX6xXexXdxX20xX1xXa5xX68xX20xX3axX20xX10xX204xX7xX3axX207xX208xX209xX20axX3axX2xX208xX20exX4cxX207xX208xX20exX209xX20exX215xX2xXexX209xX2xX208xX2xX5xX215xXa5xX21fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXaxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX20exX2xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX209xX215xX207xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX6xXbxXexXdxX9axX20xX3xX4xX6xXbxXexXdxX9axX20xX3xX4cxX10xX283xX6xX16xX5xXexX14axX4xX6xXbxXexXdxX9axX20xXaxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX38xX12xX0xX3axXexX80xX9axX4cxX2cxX12xX0xX3axXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12x60bbxX1xe402xX20xX21xX3xX21xXdxX6xX3xX1cxb741xX20xX1xX3xX4xXd0xX3xX218xX3xX20xX21xX76x9967xXdxX3xXexX38xf1f0xX3xX5xca73xX20xX3xXexX1xX76xX65exX20xX21xX3xX4xX1xXfcxX20xX3xX4xX9exX4xX3xX60xX61xX16xX3xX60xXdxX20xXdxX68xX6xX20xX3xX20xX1xX76xX3xX152xX1xX38xX2cxX7xX5xX10xX38xX3xXa4xX6xX4xXdxX283xXdxX4xX6xXa5xX3xXcxX1xX50xX20xX1xX3xX38xX6xX3xXexX38xX9axX20xX21xX3xXbxX1xe785xX20xX3xX9cxX1x57ebxX4xX3xX20xX50xX2cxX3xX1cxX6xX20xX21xX3xX4xXd0xX3xX7xXf7xX3xXbxX1xX6adxX20xX3xX1cxX81xX20xX1xX3xX38xff48xX3xX38xX50xX20xX21xXa5xX3xXcxX1xX56xX3xX20xX1xX76xX20xX21xX3xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX5xae82xXdxX3xX9cxX1xcddbxX20xX21xX3xX60xX16x69e9xX20xX3xX20xX1xX76xX3xX68x690cxX2cxXa5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX1axX61xX16xX3xX60xXdxX20xXdxX68xX6xX20xX3xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX209xX208xX208xX1xX3xX1cxX76xX77xX4xX3xX15xX10xX60xX3xX5xX50xX3xX80xXdx10274xX16xX3xXexX76xX77xX20xX21xX3xX21xXdxX50xX16xX3xX4xXd0xX3xXexX6e8xXdxX3xXcxX38xX16xX20xX21xX3x10f57xX16xX6f3xX4xXa5xX3xXa2xXbcxXdxX3xX207xX3xX4xa909xX16xX3xX1xX652xX20xX1xX3xX38xXdxX666xX20xX21xX3xX80xXdxX8bxXexXf4xX3xX80xX1e5xX20xX3xb0cbxX9axX2cxX6xX5xX3x9faexX4cxXdxXexXdxX9axX20xX3xX215xX3xX4xX1xb316xX3xXexX1xX6fbxX60xX3xX4xX1xX12axX3xX4xXd0xX3xX21xXdxX9exX3xX80xX9exX20xX3xX5xX666xX20xX3xXexXbcxXdxX3xX207xX2xX218xXa5xX208xX208xX208xX3x627dxX35x86d2xXf4xX3xXexX76x7097xX20xX21xX3xX1cxX76xX7baxX20xX21xX3xX60xXe0xXexX3xX4xX1xXdxX56xX4xX3xX7xX10xX4cxX6xX20xX3xX7xXdxX666xX16xX3xX7xX6xX20xX21xX3xX20xX1xX76xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXa5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX26xX1e5xX20xX3xX77bxX9axX2cxX6xX5xX3xX781xX4cxXdxXexXdxX9axX20xX3xX215xX3xX4xX1xX78dxX3xX4xXd0xX3xX1xX50xX20xX21xX3xX21xX1xX56xX3xXexX38xX76xXbcxX4xX3xX68xX50xX3xX7xX6xX16xX3xX1xX9axX50xX20xX3xXexX9axX50xX20xX3xXexX9exX4xX1xX3xX80xXdxX8bxXexXa5xX3xX647xX21xX76xX65exXdxX3xX20xX21xfc05xXdxX3xX1xX50xX20xX21xX3xX21xX1xX56xX3xX7xX6xX16xX3xX4xXd0xX3xXexX1xX73bxX3xXexX1xX76xX3xX21xXdxXe5xX20xX3xXexX38xX9axX20xX21xX3xX9cxX1xX6edxX20xX21xX3xX21xXdxX6xX20xX3xX38xXe0xX20xX21xX3xX38xXe5xXdxX3xX20xX1xX76xX3xX9cxX1xX9axX6xX20xX21xX3xX60xX9exX2cxX3xX80xX6xX2cxX3xX1xX6e8xX20xX21xX3xX20xX1xX763xXexX3xX68xXbcxXdxX3xX60xX50xX20xX3xX1xX652xX20xX1xX3xX4xb72exX3xX5xXbcxX20xX3xX207xX20exX3xXdxX20xX4xX1xXa5xX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX16xX38xX10xX3xX21xX6xX5xX5xX10xX38xX2cxXaxX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX38xXaxX12xX0xXexX80xX9axX4cxX2cxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX0xXdxX60xX21xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX328xX3xX215xX208xX32cxXbxX15xX32fxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX328xX3xX20exX2xX218xXbxX15xX32fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xX3xX1e5xX20xX1xX3xX218xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa5xX80xX6xX9axX1xX6xXexXdxX20xX1xXa5xX68xX20xX3axX20xX10xX204xX7xX3axX207xX208xX209xX20axX3axX2xX208xX20exX4cxX207xX208xX20exX209xX20exX215xX2xXexX32cxX32cx5a11xX215xX5xX218xXa5xX21fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXaxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX20exX2xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX215xX208xX32cxXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX0xXdxX60xX21xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX328xX3xX215xX2xX2xXbxX15xX32fxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX328xX3xX20exX2xX218xXbxX15xX32fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xX3xX1e5xX20xX1xX3xX20exXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa5xX80xX6xX9axX1xX6xXexXdxX20xX1xXa5xX68xX20xX3axX20xX10xX204xX7xX3axX207xX208xX209xX20axX3axX2xX208xX20exX4cxX207xX208xX20exX209xX20exX215xX2xXexX20axX209xX20exX209xX5xX20exXa5xX21fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXaxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX20exX2xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX215xX2xX2xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX6xXbxXexXdxX9axX20xX3xX4xX6xXbxXexXdxX9axX20xX3xX4cxX10xX283xX6xX16xX5xXexX14axX4xX6xXbxXexXdxX9axX20xXaxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX38xX12xX0xX3axXexX80xX9axX4cxX2cxX12xX0xX3axXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xXcxX1xXdxX56xXexX3xX9cxX56xX3xX4xX5dxX6xX3xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX209xX208xX208xX1xX3xX4xd238xX20xX21xX3xX1cxX76xX77xX4xX3xX5xX50xX60xX3xX60xXbcxXdxX3xX68xXbcxXdxX3xX5xX76xXbcxXdxX3xXexX1e5xX20xX3xX20xX1xXdxX8bxXexX3xX4xX8bexX3xX9cxX1xdad6xX20xX21xX3xX5xX859xXf4xX3xX20xX1xXdxX86xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX56xXexX3xX4xX1xX38xX9axX60xX10xX3xX7xX9exX20xX21xX3xX80xXd0xX20xX21xXf4xX3xX1cxdbbcxX20xX3xXbxX1xX6xX3xX13xX781xX7b5xX3xX60xX6xX3xXexX38xX6fbxX20xX3xX1xX652xX20xX1xX3xX4xX1xX649xX3xX13xXf4xX3xX68xX50xX3xX1cxXbd6xX20xX3xX1xX6fbxX16xX3xX9cx11170xX9axX3xX4cxX50xXdxX3xX7xX6xX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX80xX666xX20xXa5xX3xXcxX1xXdxX56xXexX3xX9cxX56xX3xXexX9axX9exXexX3xX5xX666xX20xX3xX68x10358xX3xX7xX6xX20xX21xX3xXexX38xXfcxX20xX21xX3xX4cxc50fxX3xX15xX10xX3xX4xXd0xX3xX9cxXdxX73bxX16xX3xX4cxX9exX20xX21xX3xX4xX859xX20xX21xX3xX9cxX86xX20xX1xX3xX68xX50xX3xXexX1xXdxX56xX16xX3xXexX1xX9axX20xX3xX21xXfcxX20xX3xX1cxX100xX4xX3xXexX38xX76xX20xX21xX3xX4xX5dxX6xX3xX60xXdxX20xXdxX68xX6xX20xXa5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX26xX666xX20xX3xXexX38xX9axX20xX21xX3xX9cxX1xX9axX6xX20xX21xX3xX5xX9exXdxXf4xX3xXexX9axX50xX20xX3xX80xXe0xX3xX21xX1xX56xX3xX4xXd0xX3xXexX12axX20xX1xX3xX20xfe8fxX20xX21xX3xX60xX6xX7xX7xX6xX21xX10xXa5xX3xed8fxX1xX56xX3xX7xX6xX16xX3xX4xXd0xX3xX60xX50xX20xX3xX1xX652xX20xX1xX3xX4xX1e5xX60xX3xX118xX20xX21xX3xX38xXdxX666xX20xX21xXf4xX3xX4xXc37xX20xX21xX3xXexX5dxX3xX5xX6e8xX20xX1xX3xX60xXdxX20xXdxXf4xX3xX21xXdxX6f3xX20xX21xX3xX9cxXdxX73bxX16xX3xXexX38xX6xX20xX21xX3xX80xX81xX3xX4xX5dxX6xX3xX77bxX9axX5xX5xX7xX14axX77bxX9axX2cxX4xX10xXa5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX647xX56xX16xX3xX60xX16xX6f3xX20xX3xX9cxX1xX6edxX20xX21xX3xX21xXdxX6xX20xX3xX80xX666xX20xX3xXexX38xX9axX20xX21xX3xX38xXe0xX20xX21xX3xX1xX7baxX20xXf4xX3xX9cxX1xX9exX4xX1xX3xX60xX16xX6xX3xX15xX10xX3xX4xXd0xX3xXexX1xX73bxX3xX4xX1xXfcxX20xX3xX80xX1e5xX20xX3xX20axX3xX4xX1xX78dxXa5xX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX16xX38xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX38xXaxX12xX0xXexX80xX9axX4cxX2cxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX60xX21xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xX3xX1e5xX20xX1xX3xX20axXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa5xX80xX6xX9axX1xX6xXexXdxX20xX1xXa5xX68xX20xX3axX20xX10xX204xX7xX3axX207xX208xX209xX20axX3axX2xX208xX20exX4cxX207xX208xX20exX209xX20exX215xX2xXexX9b7xX209xX207xX209xX5xX20axXa5xX21fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX6xXbxXexXdxX9axX20xX3xX4xX6xXbxXexXdxX9axX20xX3xX4cxX10xX283xX6xX16xX5xXexX14axX4xX6xXbxXexXdxX9axX20xXaxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX38xX12xX0xX3axXexX80xX9axX4cxX2cxX12xX0xX3axXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX16xX38xX10xX3xX21xX6xX5xX5xX10xX38xX2cxXaxX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX38xXaxX12xX0xXexX80xX9axX4cxX2cxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX0xXdxX60xX21xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX328xX3xX215xX2xX208xXbxX15xX32fxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX328xX3xX20exX2xX218xXbxX15xX32fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xX3xX1e5xX20xX1xX3xX9b7xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa5xX80xX6xX9axX1xX6xXexXdxX20xX1xXa5xX68xX20xX3axX20xX10xX204xX7xX3axX207xX208xX209xX20axX3axX2xX208xX20exX4cxX207xX208xX20exX209xX20exX215xX2xXexX207xX2xX9b7xX9b7xX5xX9b7xXa5xX21fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXaxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX20exX2xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX215xX2xX208xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX0xXdxX60xX21xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX328xX3xX209xX215xX218xXbxX15xX32fxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX328xX3xX20exX2xX218xXbxX15xX32fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xX3xX1e5xX20xX1xX3xX32cxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa5xX80xX6xX9axX1xX6xXexXdxX20xX1xXa5xX68xX20xX3axX20xX10xX204xX7xX3axX207xX208xX209xX20axX3axX2xX208xX20exX4cxX207xX208xX20exX209xX20exX215xX2xXexX2xX218xX20axX215xX5xX32cxXa5xX21fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXaxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX20exX2xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX209xX215xX218xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX0xXdxX60xX21xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX328xX3xX209xX215xX20exXbxX15xX32fxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX328xX3xX20exX2xX218xXbxX15xX32fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xX3xX1e5xX20xX1xX3xX2xX208xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa5xX80xX6xX9axX1xX6xXexXdxX20xX1xXa5xX68xX20xX3axX20xX10xX204xX7xX3axX207xX208xX209xX20axX3axX2xX208xX20exX4cxX207xX208xX20exX209xX20exX215xX2xXexX32cxX20axX208xX20axX5xX2xX208xXa5xX21fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXaxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX20exX2xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX209xX215xX20exXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX0xXdxX60xX21xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX328xX3xX209xX215xX20axXbxX15xX32fxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX328xX3xX20exX2xX218xXbxX15xX32fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xX3xX1e5xX20xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa5xX80xX6xX9axX1xX6xXexXdxX20xX1xXa5xX68xX20xX3axX20xX10xX204xX7xX3axX207xX208xX209xX20axX3axX2xX208xX20exX4cxX207xX208xX20exX209xX20exX215xX2xXexX9b7xX20axX215xX20axX5xX2xX2xXa5xX21fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX6xX20xX21xX3xX26xX10xX20xXexX5xX10xX2cxX3xX2exX5xX2cxXdxX20xX21xX3xX35xXbxX16xX38xXaxX3xX204xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX20exX2xX218xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX209xX215xX20axXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX6xXbxXexXdxX9axX20xX3xX4xX6xXbxXexXdxX9axX20xX3xX4cxX10xX283xX6xX16xX5xXexX14axX4xX6xXbxXexXdxX9axX20xXaxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX38xX12xX0xX3axXexX80xX9axX4cxX2cxX12xX0xX3axXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX209xX208xX208xX1xX3xX7xd4bexX3xX4cxd2ebxX20xX21xX3xX1cxXe0xX20xX21xX3xX4xX7baxX3xX207xXa5xX218xX13xX3xX215xX3xX15xXdxX14axX5xX6xX20xX1xX3xX4xXc37xX20xX21xX3xX4xX7baxX3xX4xX763xX16xX3xX1xX2cxX80xX38xXdxX4cxX3xX4xX1xX9axX3xX4xX6edxX20xX21xX3xX7xX16xX763xXexX3xXexX6f3xXdxX3xX1cxX6xX3xX2xX20exX2xX3xX60xXe5xX3xX5xXf7xX4xXf4xX3xX1cxXdxX3xX4xXc37xX20xX21xX3xX1xXe0xXbxX3xX7xX6f3xX3xX152xXa2xXcxX3xX68xX50xX3xX1xX8bxX3xX4cxX61xX20xX3xX1cxXe0xX20xX21xX3xXexX763xXexX3xX4xX1e5xX3xX4xX9exX4xX3xX80xX9exX20xX1xXa5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xX35xX118xX4xX3xX60xX6e8xX20xX1xX3xX20xX50xX2cxX3xX9cxX1xX6edxX20xX21xX3xX5xXbcxX20xX3xX20xX1xX76xX20xX21xX3xX4cxX9axX3xX1cxX6f3xXdxX3xXexX76xX77xX20xX21xX3xXbxX1xX1364xX4xX3xX68xX1364xX3xX4xX1xX5dxX3xX2cxX56xX16xX3xX5xX50xX3xX152xX781xe979xX3xX68xX50xX3xX5xXe5xX20xX1xX3xX1cxX6e8xX9axX3xX4cxX9axX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX8bxXbxX3xX20xX666xX20xX3xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX1axX3xX209xX208xX208xX1xX3xX68xX61xX20xX3xX1cxX76xX77xX4xX3xX15xX10xX60xX3xX5xX50xX3xX5xXf7xX6xX3xX4xX1xXfcxX20xX3xXbxX1xXc37xX3xX1xX77xXbxXa5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX9axX4cxX2cxXaxX12xadd8xX1xX6edxX20xX21xX3xX21xXdxX6xX20xX3xX1xX50xX20xX21xX3xX21xX1xX56xX3xX7xX6xX16xX3xX38xXe0xX20xX21xX3xX38xXe5xXdxXf4xX3xX9cxX12axX20xX1xX3xX38xXdxX666xX20xX21xX3xXexX76xX3xX68xX50xX3xX20xX1xXdxX86xX16xX3xXexXdxX8bxX20xX3xX20xX21xX1xXdxX3xX5xX50xX3xX20xX1xX649xX20xX21xX3xX1cxXdxX73bxX60xX3xX4xXe0xX20xX21xX3xX7xX9exX20xX21xX3xX21xXdxX9exX3xX4xX5dxX6xX3xX60xX61xX16xX3xX60xXdxX20xXdxX68xX6xX20xX3xX20xX50xX2cxXa5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX9axX16xX38xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9axX3x9bd1xXdxX20xX21xX0xX3axXbxX12