Thế giới ngày qua: Nhà báo CNN được khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng
(Baohatinh.vn) - Nhà báo CNN được khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng; Chính phủ Hà Lan phản đối kế hoạch thành lập quân đội châu Âu... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 16/11 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
a401xb6b5x13a1ax10972xfda2xd414x12bdcxb14cxb0b8xX7x114d9x10ad6xdc9bxb6cdxbe99xfae8xX5xcf90xXax13bcexXcxX1x12e18xX3xf9ddxXdxbb26xXdxX3x12cf3xX17x11910xbf22xX3xfd9cxd062xX6xb1acxX3x1066axX1xX1exX3x120b2x130e3xd99exX3xb7f1xX26xX26xX3xcfd5xcbdbx131bbxX4xX3x11189xX1xdb0fxXdxX3xXbxX1xd2efxX4xX3xX21xX22xX1fxe448xX1cxX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xd509xX1cxX3xX26xX1xX1exX3xXcxc82ax107a4xX1cxX17xX0xf6a0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117e7xX10xX6xe36exXaxX12xX26xX1xX1exX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX26xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX3exX4xX3xX21xX22xX1fxX44xX1cxX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX4dxX1cxX3xX26xX1xX1exX3xXcxX55xX56xX1cxX17xb49bxX3xX2exX1xb7a7xX1cxX1xX3xXbxX1x12233xX3xX69xX1exX3x14166xX6xX1cxX3xXbxX1xe30exX1cxX3xX32x100c2xXdxX3xX37xX15xX3xX1xX2cx12955xX4xX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX5xX4dxXbxX3xX21xX22xb615xX1cxX3xX32xc365xXdxX3xX4xX1xXd3xX22xX3x11167xX22xe9a4xXe1xXe1xX3xX5xX1exX3xX1cxX1xd530xX1cxX17xX3xXexX1xX39xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX1cx12927xXdxX3xX2axX4dxXexX3xXexX55xde3fxX1cxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX55xX2cxX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2x10df6xX5axX2xX2xX3xX32xX33xX34xX4xX3x10b05xX2bxX2cxX3xX69xX1exX3xXcx126aexX1cxX1xX3xX32xXdxf12axX1cxX3xXexc519xX3xXexXf9xX1cxX17xX3xX1xX34xXbxXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xf262xXexf423xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX55xXa2xXaxX12xX0xXdxc506xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX1cxXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxe0eexXdxX6cxXexX1xX24xX3xX11axX2xab4fxXbxX15fxXa2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xd00fx10387xd0eexXbxX15fxXa2xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5axX5axXdxXe1xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xd64fxX1cxX5axX1cxX10xX18exX7xX5axX2x12c42xX1a5xX11axX5axX2xe8f4xX1a5xX6cxX11ax12623xX11axX197xX2xX197xX1a4xXexX1d2xX1cdxX11axX5xX2xX1d6xX161xX2xXe1x12530xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX1xX1exX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX26xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX3exX4xX3xX21xX22xX1fxX44xX1cxX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX4dxX1cxX3xX26xX1xX1exX3xXcxX55xX56xX1cxX17xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15fxXexX161xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX1e6xX22xX7xXexXdx12488xX1fxXa2xXaxX12xXcxXf9xX1cxX17xX3xXexX1xXbbxX1cxX17xX3xecc6x10813xX3x1156dxX2cxX1cxX6xX5xX6cxX3xXcxX55xX22xX174xXbxX3x12228xXbxX1xXb7xXdx10545xX3xX4xX1x1380axX3xXexX55xXa6xX4xX1xX3xXbxX1xa644xX1cxX17xX3xX1c4xXdxX102xX1cxX3x138ddxXdxX174xX3x14144xX4xX2cxX7xXexX6xX3xXexX55xX2cxX1cxX17xX3xX4xX22xXd7xX4xX3xX1xf794xXbxX3xX2axX2bxX2cxX3xX1xX39xX174xX3xX1a6xX5axX2xX2xXe1xX3xX0xX10xX174xX12xX28axecffxX1cxX1xX24xX3xX2aax1311fxX28fxX0xX5axX10xX174xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX55xX2cxX1cxX17xX12xX26xX1xX1exX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX26xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX3exX4xX3xX21xX22xX1fxX44xX1cxX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX4dxX1cxX3xX26xX1xX1exX3xXcxX55xX56xX1cxX17xX24xX3xX0xX5axX7xXexX55xX2cxX1cxX17xX12xX26xX17xX1exX1fxX3xX2xX11axX5axX2xX2xf422xX3xX174xXd7xXexX3xXexX1x1052axX174xX3xXbxX1xX2bxX1cxX3xX5xXdxX102xX1cxX3xX2axX6xX1cxX17xX3xX32xf786xX3xX1fxX102xX22xX3xX4xc851xX22xX3xX4xX1xXa6xX1cxX1xX3xXbxX1xXacxX3xX27axX27bxX3xXbxX1xX3exX4xX3xX1xd54cxXdxX3xXexX1xd534xX3xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xXa6xX3xX32xb9f0xX3xXexX1xX6xX174xX3xX17xXdxX6xX3xX1xX2bdxXbxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXc3xXdxX3xX26xX1xX1exX3xXcxX55xX56xX1cxX17xX3xX4xXacxX6xX3xXbxX1xX29dxX1cxX17xX3xX1c4xXdxX102xX1cxX3xX1xX360xX1cxX17xX3xX0xX10xX174xX12xX2exX26xX26xX0xX5axX10xX174xX12xX3xX2a6xXdxX174xX3xX2aaxX4xX2cxX7xXexX6xX345xX3xX2axd3c7xX3xXexX1xX22xX3xX1xX37dxXdxX3xX7xX6xX22xX3xX4xX22xXd7xX4xX3xX32x11fbdxX22xX3xX37xX1xX34dxX22xX3xX1c4xX19xXdxX3xXcxXf9xX1cxX17xX3xXexX1xXbbxX1cxX17xX3xX27dxX2cxX1cxX6xX5xX6cxX3xXcxX55xX22xX174xXbxXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX0xX10xX174xX12xX2exX26xX26xX0xX5axX10xX174xX12xX345xX3xXcxX1xX34dxX174xX3xXbxX1xX2bxX1cxX3xXcxXdxX174xX2cxXexX1xX1fxX3xb055xX10xX5xX5xX1fxX3xX32xX360xX3xX55xX6xX3xXbxX1xX2bxX1cxX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xXexXc3xX174xX3xXexX1xafacxXdxX3xX37xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX3exX4xX3xXaxXexX1xX382xX3xX4xbbb0xX1cxX17xXaxX3xX4xXacxX6xX3xX39xX1cxX17xX3xX2aaxX4xX2cxX7xXexX6xX3xX4xX1xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX37xX1xXdxX3xX6cxXdxb1afxX1cxX3xX55xX6xX3xX174xXd7xXexX3xXbxX1xXdxX102xX1cxX3xXex13883xX6xX3xX1c4xX44xX3xX1c4xX3exX3xX37xXdxX132xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX32xXd7xX1cxX17xX3xX55xf702xXexX3xXexX1xX382xX3xX1cxX1exX1fxXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX0xX10xX174xX12xX2exX26xX26xX0xX5axX10xX174xX12xX3xX1c4xX1exX3xX1cxX1xXdxX44xX22xX3xX1xX360xX1cxX17xX3xXexX55xX22xX1fxX44xX1cxX3xXexX1xX39xX1cxX17xX3xX37xX1xX2bxX4xX345xX3xXexX55xX2cxX1cxX17xX3xX32xX29dxX3xc3d1xX2cxX15fxX3xX26xX10xX18exX7xX3xX161xX3xX1xX360xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX33xX6xX3xXexX1xXa6xX4xX1xX3xX4xXacxX6xX3xXcxXf9xX1cxX17xX3xXexX1xXbbxX1cxX17xX3xXcxX55xX22xX174xXbxX345xX3xXacxX1cxX17xX3xX1xXd7xX3xX32xa8a7xX1cxX3xX37xXdxX132xX1cxX3xX4xXacxX6xX3xX0xX10xX174xX12xX2exX26xX26xX0xX5axX10xX174xX12xXe1xX3xXcxX1xX10xX2cxX3xX32xX55cxX1cxX3xX37xXdxX132xX1cxX3xX1cxX1exX1fxX345xX3xX1c4xXdxX132xX4xX3xXexX1xX22xX3xXexX1xX382xX3xX4xXacxX6xX3xX1cxX1xX1exX3xX2axX2bxX2cxX3xX2aaxX4xX2cxX7xXexX6xX3xX5xX1exX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX32xXd7xX1cxX17xX3xX1c4xXdxX3xXbxX1xXc3xX174xX3xX4xX2bxX4xX3xX21xX22xX1fxX44xX1cxX3xXexd13bxX3xX6cxX2cxX3xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xXa6xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX21xX22xX1fxX3xX32xX3dcxX1cxX1xX3xXexX55xX2cxX1cxX17xX3xX1xXdxX15xX1cxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX27axX27bxXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX1cxXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX174xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX1cxXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX18exXdxX6cxXexX1xX24xX3xX11axX2xX197xXbxX15fxXa2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1a5xX1d2xX1a6xXbxX15fxXa2xX3xX6cxXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX24xX3xX2axX5xX2cxX4xX37xXa2xX3xX174xX6xX55xX17xXdxX1cxX161xX5xX10xX26axXexX24xX3xX6xX22xXexX2cxXa2xX3xX174xX6xX55xX17xXdxX1cxX161xX55xXdxX17xX1xXexX24xX3xX6xX22xXexX2cxXa2xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5axX5axXdxXe1xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xX1c4xX1cxX5axX1cxX10xX18exX7xX5axX2xX1cdxX1a5xX11axX5axX2xX1d2xX1a5xX6cxX11axX1d6xX11axX197xX1a4xX1a4xX1a5xXexX2xX1cdxb992xX1d6xX5xX1a4xX161xX1d2xXe1xX1e6xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX1xX1exX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX26xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX3exX4xX3xX21xX22xX1fxX44xX1cxX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX4dxX1cxX3xX26xX1xX1exX3xXcxX55xX56xX1cxX17xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xX124xXd7xX3xXexX55xX33x1201cxX1cxX17xX3xd4d6xX22xXbbxX4xX3xXbxX1xX4b1xX1cxX17xX3xX69xX1exX3xXb1xX6xX1cxX3xX2aaxX1cxX37xX3xX124xXdxX1e6xX5xX10xX1c4xX10xX5xX6cxXe1xX3xX0xX10xX174xX12xX28axX2d3xX1cxX1xX24xX3xXbxX2cxX5xXdxXexXdxX4xX2cxXe1xX10xX22xX28fxX0xX5axX10xX174xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX55xX2cxX1cxX17xX12xX2exX1xXa6xX1cxX1xX3xXbxX1xXacxX3xX69xX1exX3xXb1xX6xX1cxX3xXbxX1xXb7xX1cxX3xX32xXbbxXdxX3xX37xX15xX3xX1xX2cxXc3xX4xX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX5xX4dxXbxX3xX21xX22xXd3xX1cxX3xX32xXd7xXdxX3xX4xX1xXd3xX22xX3xXdfxX22xX24xX3xX0xX5axX7xXexX55xX2cxX1cxX17xX12xX26xX17xX1exX1fxX3xX2xX11axX5axX2xX2xX345xX3xX124xXd7xX3xXexX55xX33xX72bxX1cxX17xX3xX72fxX22xXbbxX4xX3xXbxX1xX4b1xX1cxX17xX3xX69xX1exX3xXb1xX6xX1cxX3xX2aaxX1cxX37xX3xX124xXdxX1e6xX5xX10xX1c4xX10xX5xX6cxX3xX4xX1xX2cxX3xX2axXdxX15xXexX3xX4xX1xXa6xX1cxX1xX3xXbxX1xXacxX3xX1cxX33xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xXbxX1xXb7xX1cxX3xX32xXbbxXdxX3xX37xX15xX3xX1xX2cxXc3xX4xX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX5xX4dxXbxX3xX21xX22xXd3xX1cxX3xX32xXd7xXdxX3xX4xX1xXd3xX22xX3xXdfxX22xXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xXcxX55xX2cxX1cxX17xX3xX174xXd7xXexX3xXexX22xX1fxX102xX1cxX3xX2axXbbxX345xX3xX124xXd7xX3xXexX55xX33xX72bxX1cxX17xX3xX72fxX22xXbbxX4xX3xXbxX1xX4b1xX1cxX17xX3xX69xX1exX3xXb1xX6xX1cxX3xX2aaxX1cxX37xX3xX124xXdxX1e6xX5xX10xX1c4xX10xX5xX6cxX3xX4xX1xX2cxX3xX55xff35xX1cxX17xX3xXaxXexX367xX174xX3xX1cxX1xb3f9xX1cxXaxX3xX4xXacxX6xX3xXcxX1xXacxX3xXexX33xX19xX1cxX17xX3xcf9dxX47exX4xX3xX2aaxX1cxX17xX10xX5xX6xX3xX27axX10xX55xX37xX10xX5xX3xX1c4xX1exX3xXcxXf9xX1cxX17xX3xXexX1xXbbxX1cxX17xX3xX2d9xX1xX2bxXbxX3xa7f0xX174xX174xX6xX1cxX22xX10xX5xX3xX27axX6xX4xX55xX2cxX1cxX3xX1c4xX44xX3xX1c4xXdxX132xX4xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX5xX4dxXbxX3xX21xX22xXd3xX1cxX3xX32xXd7xXdxX3xX4xX1xXd3xX22xX3xXdfxX22xX3xX5xX1exX3xXaxX15fxX6xX3xX55xX46bxXdxX3xXexX1xX5c9xX4xX3xXexXdxX4a0xX1cxX345xXaxX3xX6cxX2cxX3xX32xX29dxX3xX37xX1xX39xX1cxX17xX3xX4xX1xX293xX3xX55xXdxX102xX1cxX17xX3xX2exX1xXa6xX1cxX1xX3xXbxX1xXacxX3xX69xX1exX3xXb1xX6xX1cxX3xX174xX1exX3xX1cxX1xXdxX44xX22xX3xX21xX22xXbbxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX37xX1xX2bxX4xX3xX4x10d94xX1cxX17xX3xX7xad37xX3xX5xX102xX1cxX3xXexXdxX15xX1cxX17xX3xXbxX1xXb7xX1cxX3xX32xXbbxXdxX3xX32xX44xX3xX15fxX22xX3f0xXexX3xX1cxX1exX1fxXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX124xX1exX3xX2aaxX1cxX37xX3xX124xXdxX1e6xX5xX10xX1c4xX10xX5xX6cxX3xX4xX972xX1cxX17xX3xX1cxX1xX3f0xX1cxX3xX174xXc3xX1cxX1xX3xX69xX1exX3xXb1xX6xX1cxX3xX7xX977xX3xX4xX1xX3dcxX22xX3xXexX55xX2bxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX132xX174xX3xX1c4xXdxX132xX4xX3xXexX55xXdxX38dxX1cxX3xX37xX1xX6xXdxX3xX21xX22xXd3xX1cxX3xX32xXd7xXdxX3xX4xXacxX6xX3xX174xX8b2xX1cxX1xX345xX3xX1c4xX1exX3xX1cxX15xX22xX3xX4xX367xX1cxX3xXexX1xXdxX15xXexX345xX3xX21xX22xXd3xX1cxX3xX32xXd7xXdxX3xX69xX1exX3xXb1xX6xX1cxX3xX4xX29dxX3xXexX1xX38dxX3xX1xX34xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX1c4xX19xXdxX3xXcxXf9xX3xX4xX1xX47exX4xX3xX69xXdxX132xXbxX3xX33xX19xX4xX3xX124xX56xX4xX3xX8c4xXc3xXdxX3xXcxXd3xX1fxX3xX27dxX33xX55cxX1cxX17xX3xX28axX26xX2aaxXcx1305fxX28fxX3xX1c4xX1exX3xXb1xXdxX102xX1cxX3xX174xXdxX1cxX1xX3xX4xX1xXd3xX22xX3xXdfxX22xX3xX28axX8e9x13c19xX28fxX345xX3xX7xX2cxX1cxX17xX3xX37xX1xX39xX1cxX17xX3xXbxX1xX3exX3xXexX1xX22xXd7xX4xX3xX1c4xX1exX2cxX3xX1cxX1xXeaxX1cxX17xX3xXexXf9xX3xX4xX1xX47exX4xX3xX1cxX1exX1fxXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX1cxXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX174xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX1cxXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX18exXdxX6cxXexX1xX24xX3xX11axX2xX197xXbxX15fxXa2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1a5xX11axX2xXbxX15fxXa2xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5axX5axXdxXe1xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xX1c4xX1cxX5axX1cxX10xX18exX7xX5axX2xX1cdxX1a5xX11axX5axX2xX1d2xX1a5xX6cxX11axX1d6xX11axX197xX6b2xX1d6xX1d2xXexX6b2xX1a4xX1cdxX1a5xX5xX1d2xX161xX1a4xXe1xX1e6xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX1xX1exX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX26xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX3exX4xX3xX21xX22xX1fxX44xX1cxX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX4dxX1cxX3xX26xX1xX1exX3xXcxX55xX56xX1cxX17xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xX26xX17xX1xXdxX3xX4xX6xX1cxX3xX17xX136xXdxX3xX2axX2cxX174xX3xXexX1xX33xX3xX2exX10xX7xX6xX55xX3xd6acxX6xX1fxX2cxX4xXe1xX3xX0xX10xX174xX12xX28axX2d3xX1cxX1xX24xX3xX2aaxX2d9xX5axXcxXcxb0a1x12854xX26xX28fxX0xX5axX10xX174xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX55xX2cxX1cxX17xX12xX26xX17xX1xXdxX3xX4xX6xX1cxX3xX17xX136xXdxX3xX2axX2cxX174xX3xXexX1xX33xX3xX32xX15xX1cxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xXa6xX1cxX1xX3xX37xX1xX2bxX4xX1xX3xX27axX27bxX3xXbxX1xXacxX3xX1cxX1xX4dxX1cxX3xXexX2cxX1exX1cxX3xX2axXd7xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX2bxX2cxX3xX2axX22xXd7xX4xX24xX3xX0xX5axX7xXexX55xX2cxX1cxX17xX12xX26xX17xX1exX1fxX3xX2xX197xX5axX2xX2xX345xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xX4xX6xX1cxX3xX2exX10xX7xX6xX55xX3xXbc2xX6xX1fxX2cxX4xX345xX3xX32xXbbxXdxX3xXexX33xX34xX1cxX17xX3xX2axX3dcxX3xXexX8b2xX1cxX1xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xX17xX136xXdxX3xX2xX11axX3xX2axX33xX22xX3xX37xXdxX132xX1cxX3xX4xX1xX47exX6xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX2axX3dcxX3xX1cxXf9xX3xX1xX37dxXdxX3xXexX1xX2bxX1cxX17xX3xXexX55xX33xX19xX4xX3xXexX19xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xXa6xX1cxX1xX3xX37xX1xX2bxX4xX1xX345xX3xX1cxX1xX1exX3xXexX1exXdxX3xXexX55xX34xX3xX4xXacxX6xX3xX32xXb7xX1cxX17xX3xX27dxXd3xX1cxX3xX4xX1xXacxX3xX4xX972xX1cxX17xX3xX1cxX1xX33xX3xX1cxX1xXeaxX1cxX17xX3xX1cxX17xX33xX46bxXdxX3xX4xX1xX293xX3xXexX55xXa6xX4xX1xX3xXcxXf9xX1cxX17xX3xXexX1xXbbxX1cxX17xX3xX27dxX2cxX1cxX6xX5xX6cxX3xXcxX55xX22xX174xXbxX345xX3xX32xX360xX3xXbxX1xXacxX3xX1cxX1xX4dxX1cxX3xXexX2cxX1exX1cxX3xX2axXd7xX3xX4xX2bxX2cxX3xX2axX22xXd7xX4xX3xX1cxX1xX8a7xX174xX3xX1c4xX1exX2cxX3xX1fxXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX2exX55cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX4xX1xX47exX4xX3xX1cx10385xX1cxX17xX3xX32xX360xX3xX4xX2bxX2cxX3xX2axX22xXd7xX4xX3xX1a4xX1d6xX3xXexXd7xXdxX3xX6cxX6xX1cxX1xX3xX32xXbbxXdxX3xX1c4xX19xXdxX3xXbc2xX6xX1fxX2cxX4xX3xX5xXdxX102xX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX32xX15xX1cxX3xX1c4xXdxX132xX4xX3xX7xX136xX3xX6cxX3exX1cxX17xX3xX10xX174xX6xXdxX5xX3xXexX55xX2bxXdxX3xXbxX1x12ca7xXbxX345xX3xX7xX136xX3xX6cxX3exX1cxX17xX3xX1c4xX972xX3xX37xX1xXa6xX3xX17xXdxX15xXexX3xX1cxX17xX33xX46bxXdxX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX5xX2cxXc3xXexX345xX3xX1c4xX4dxX1cxX3xX4xX1xX22xX1fxX38dxX1cxX3xXexX1xX22xXbbxX4xX3xX1cxXf9xX345xX3xX32xX10xX3xX6cxX2bdxX6xX3xX32xX15xX1cxX3xX1xX132xX3xXexX1xXbbxX1cxX17xX3xXexX1xX39xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX5xXdxX102xX1cxX3xX5xXc3xX4xXe1xX3xad83xX3f0xXexX3xX174xX6xX1fxX3xX37xX1xX39xX1cxX17xX3xX4xX29dxX3xX2axX33xX22xX3xX37xXdxX132xX1cxX3xX1cxX1exX2cxX3xXbxX1xX2bxXexX3xX1cxXf9xX3xX1c4xX1exX3xX1xX367xX22xX3xX1xX15xXexX3xX4xX1xX33xX6xX3xX32xX15xX1cxX3xXexX6xX1fxX3xX1cxX17xX33xX46bxXdxX3xX1cxX1xX4dxX1cxXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX26xX15xX22xX3xX2axX3dcxX3xX37xX15xXexX3xXexXd7xXdxX345xX3xXbc2xX6xX1fxX2cxX4xX3xX4xX29dxX3xXexX1xX38dxX3xX5xX12cxX1cxX1xX3xX2bxX1cxX3xXex11b9exX3xX4xX1xX22xX1cxX17xX3xXexX1xXd3xX1cxXe1xX3xX2d9xX1xXdxX102xX1cxX3xXexX4b1xX6xX3xX15fxXdc3xXexX3xX15fxX136xX3xXbc2xX6xX1fxX2cxX4xX3xX32xX360xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX3f0xX1cxX3xX32xX3dcxX1cxX1xX3xX1c4xX1exX2cxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX197xX5axX1a6xX5axX1d2xX1d6xX2xX6b2xXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX1cxXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX174xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX1cxXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX18exXdxX6cxXexX1xX24xX3xX11axX2xX197xXbxX15fxXa2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1a4xX1a6xX6b2xXbxX15fxXa2xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5axX5axXdxXe1xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xX1c4xX1cxX5axX1cxX10xX18exX7xX5axX2xX1cdxX1a5xX11axX5axX2xX1d2xX1a5xX6cxX11axX1d6xX1a6xX1d6xX1d2xX2xX1d6xXexX1d2xX1cdxX197xX1cdxX5xX2xX161xX1a5xXe1xX1e6xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX1xX1exX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX26xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX3exX4xX3xX21xX22xX1fxX44xX1cxX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX4dxX1cxX3xX26xX1xX1exX3xXcxX55xX56xX1cxX17xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xd71cxX1cxX17xX3xX4xX1xXacxX3xe4c8xXdxX37xXdxX5xX10xX6xX37xX7xX3xX2aaxX7xX7xX6xX1cxX17xX10xXe1xX3xX0xX10xX174xX12xX28axX2d3xX1cxX1xX24xX3xX26xX27dxXcxXbd9xX28fxX0xX5axX10xX174xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX55xX2cxX1cxX17xX12xX27axX27bxX3xX4xX1xX22xX34dxX1cxX3xX2axX3dcxX3xXexX55xX22xX1fxX3xXexXbbxX3xX39xX1cxX17xX3xX4xX1xXacxX3xXff4xXdxX37xXdxX5xX10xX6xX37xX7xX24xX3xX0xX5axX7xXexX55xX2cxX1cxX17xX12xX124xXd7xX3xXcxX33xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX27axX27bxX3xX4xX1xX22xX34dxX1cxX3xX2axX3dcxX3xXexX55xX22xX1fxX3xXexXbbxX3xX2a6xX22xX5xXdxX6xX1cxX3xX2aaxX7xX7xX6xX1cxX17xX10xX3xX1c4xX1exX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX4xX1exX1cxX17xX3xXexX5c9xX3xXexXdxX1cxX3xX55xX8a7xX1cxX17xX3xX1xX2bdxX3xX4xX29dxX3xXexX1xX38dxX3xX2axX22xXd7xX4xX3xX39xX1cxX17xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xX55xX6xX3xX1xX367xX22xX3xXexX2cxX1exX3xX72bxX3xX27axX27bxX345xX3xX0xX10xX174xX12xXff4xX6xX5xX5xX3xXbc2xXexX55xX10xX10xXexX3xX2a6xX2cxX22xX55xX1cxX6xX5xX3xX0xX5axX10xX174xX12xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX197xX5axX2xX2xX3xX6cx12a88xX1cxX3xX1cxX17xX22xX37dxX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX17xXdxX3f0xX22xX3xXexX102xX1cxX3xX4xX1xX2cxX3xX1xX6xX1fxXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX2exX2bxX4xX3xX4xX39xX1cxX17xX3xXexXbbxX3xX1c4xXdxX102xX1cxX3xX27axX27bxX3xX4xX972xX1cxX17xX3xX15fxX10xX174xX3xX15fxXdc3xXexX3xX1c4xXdxX132xX4xX3xX4xX39xX1cxX17xX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX55xX22xX1fxX3xXexXbbxX3xX2aaxX7xX7xX6xX1cxX17xX10xX3xX1cxX1xX8a7xX174xX3xX37xX1xXdxX15xX1cxX3xX1cxX1xX1exX3xX4xX1xX47exX4xX3xXexX55xX2bxX4xX1xX3xX8e9xX4xX22xX6xX6cxX2cxX55xX3xX37xX1xX39xX1cxX17xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX3exX4xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xXdc3xXbxX3xX39xX1cxX17xX3xXexX3dcxX3xX1cxXc3xX1cxX3xXexXc3xXdxX3xX32xXc3xXdxX3xX7xX47exX3xX21xX22xX2bxX1cxX3xX1cxX33xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX72bxX3xXb1xX2cxX1cxX6cxX2cxX1cxXe1xX3xX69xXdxX132xX1cxX3xX4xX1xX33xX6xX3xX55x12bcexX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX2bxX2cxX3xX2axX22xXd7xX4xX3xX174xX1exX3xX27axX27bxX3xX32xX33xX6xX3xX55xX6xX3xX1c4xX19xXdxX3xX2aaxX7xX7xX6xX1cxX17xX10xX345xX3xX1cxX1xX33xX1cxX17xX3xX4xX29dxX3xXexX1xX38dxX3xX5xXdxX102xX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX32xX15xX1cxX3xX8c4xXc3xX2cxX3xX5xX22xX4dxXexX3xX17xXdxX2bxX1cxX3xX32xXdxX132xXbxX345xX3xXexX55xX2cxX1cxX17xX3xX32xX29dxX3xX21xX22xX1fxX3xX32xX3dcxX1cxX1xX3xX1c4xXdxX132xX4xX3xXexXdxX15xXexX3xX5xXd7xX3xXexX1xX39xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX5xXdxX102xX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX32xX15xX1cxX3xX21xX22xXbbxX4xX3xXbxX1xX4b1xX1cxX17xX3xX5xX1exX3xXbxX1xXc3xX174xX3xXbxX1xX2bxXbxXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX27axX27bxX3xX174xX22xXbbxX1cxX3xXexX55xX22xX1fxX3xXexXbbxX3xX1c4xX1exX3xX15fxXdc3xXexX3xX15fxX136xX3xX2aaxX7xX7xX6xX1cxX17xX10xX3xX1c4xX44xX3xXexXd7xXdxX3xX5xX1exX174xX3xX55xX4b1xX3xX55xX293xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1exXdxX3xX5xXdxX132xX22xX3xX174xX4dxXexX3xX4xXacxX6xX3xX1cxX33xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxXe1xX3xX2exX39xX1cxX17xX3xXexXbbxX3xX1c4xXdxX102xX1cxX3xX32xf928xX4xX3xX2axXdxX132xXexX3xXe29xX2cxX2axX10xX55xXexX3xX27axX22xX10xX5xX5xX10xX55xX3xX4xX972xX1cxX17xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX1exX3xX174xXdxX102xX22xX3xXexXb7xX3xX39xX1cxX17xX3xX4xX1xXacxX3xXff4xXdxX37xXdxX5xX10xX6xX37xX7xX3xX5xX1exX3xX174xXd7xXexX3xXaxX4xX39xX1cxX17xX3xX4xX3exX3xX4xXacxX6xX3xXexX8b2xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX4xXacxX6xX3xX26xX17xX6xXaxX3xX37xX1xXdxX3xX4xX39xX1cxX17xX3xX2axXbbxX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xX8b2xX1cxX3xX10xX174xX6xXdxX5xX3xX6cxX2cxX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX6xX4xX37xX10xX55xX3xX5xX3f0xX1fxX3xX32xX33xX34xX4xX3xX4xXacxX6xX3xX32xXb7xX1cxX17xX3xX27dxXd3xX1cxX3xX4xX1xXacxX3xXexX55xX2cxX1cxX17xX3xX4xX22xXd7xX4xX3xX2axX367xX22xX3xX4xX136xX3xX1cxXd71xX174xX3xX1d2xX1d6xX2xX11axXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX1cxXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX174xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX1cxXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX18exXdxX6cxXexX1xX24xX3xX11axX2xX197xXbxX15fxXa2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1a4xX11axX6b2xXbxX15fxXa2xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5axX5axXdxXe1xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xX1c4xX1cxX5axX1cxX10xX18exX7xX5axX2xX1cdxX1a5xX11axX5axX2xX1d2xX1a5xX6cxX11axX1d6xX1a6xX1d6xX1a5xX1a5xX2xXexX197xX11axX1cdxX1d6xX5xX1a5xX161xX197xXe1xX1e6xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX1xX1exX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX26xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX3exX4xX3xX21xX22xX1fxX44xX1cxX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX4dxX1cxX3xX26xX1xX1exX3xXcxX55xX56xX1cxX17xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15fxXexX161xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX1e6xX22xX7xXexXdxX26axX1fxXa2xXaxX12xX26xX22xX2cxX1cxX3xX2exX1xX10xX6xX3xX28axXexX55xX2bxXdxX28fxX3xX1c4xX1exX3xX44exX1xXdxX10xX22xX3xXbc2xX6xX174xXbxX1xX6xX1cxX3xXexXc3xXdxX3xXcxX4b1xX6xX3xX2bxX1cxX3xX44exX1xX174xX10xX55xX3xX8c4xd675xX3xX72bxX3xX1cxX17xX2cxXc3xXdxX3xX39xX3xX2d9xX1xX1cxX2cxX174xX3xX2d9xX10xX1cxX1xX345xX3xX2exX6xX174xXbxX22xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX39xX174xX3xX1cxX6xX1fxXe1xX3xX0xX10xX174xX12xX28axX2d3xX1cxX1xX24xX3xXe29xX10xX22xXexX10xX55xX7xX28fxX0xX5axX10xX174xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX55xX2cxX1cxX17xX12xX1d2xX3xX4xX5c9xX22xX3xXexX1xXacxX3xX5xX12cxX1cxX1xX3xX44exX1xX174xX10xX55xX3xX8c4xX1513xX3xX5xX12cxX1cxX1xX3xX2bxX1cxX3xX4xX1xX22xX1cxX17xX3xXexX1xXd3xX1cxX3xX1c4xX8b2xX3xXexXd7xXdxX3xX6cxXdxX132xXexX3xX4xX1xXacxX1cxX17xX24xX0xX5axX7xXexX55xX2cxX1cxX17xX12xX3xX2exX5c9xX22xX3xXexX1xXacxX3xX5xX12cxX1cxX1xX3xX44exX1xX174xX10xX55xX3xX8c4xX1513xX3xX44exX1xXdxX10xX22xX3xXbc2xX6xX174xXbxX1xX6xX1cxX345xX3xX1cdxX1a6xX3xXexX22xXf9xXdxX3xX1c4xX1exX3xX26xX22xX2cxX1cxX3xX2exX1xX10xX6xX345xX3xX6b2xX1d2xX3xXexX22xXf9xXdxX345xX3xX4xX4b1xX1cxX3xX32xX33xX34xX4xX3xX17xX2bdxXdxX3xX5xX1exX3xXaxX2aaxX1cxX1xX3xX69xX6xXdxXaxX345xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX11axX5axX2xX2xX3xX2axX3dcxX3xXcxX4b1xX6xX3xX2bxX1cxX3xX44exX1xX174xX10xX55xX3xX8c4xX1513xX3xX28axX8e9xX2exX2exX2exX28fxX3xX4xXacxX6xX3xX2exX6xX174xXbxX22xX4xX1xXdxX6xX3xX37xX15xXexX3xXexXd7xXdxX3xX6cxXdxX132xXexX3xX4xX1xXacxX1cxX17xX3xX1c4xX19xXdxX3xX2bxX1cxX3xXexXeadxX3xX4xX1xX22xX1cxX17xX3xXexX1xXd3xX1cxX345xX3xX0xX10xX174xX12xX2aaxX521xX2d9xX0xX5axX10xX174xX12xX3xX32xX33xX6xX3xXexXdxX1cxXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX2cxX6cxX1fxXaxX12xX8c4xXd3xX1fxX3xX5xX1exX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xXacxX3xX5xX12cxX1cxX1xX3xX4xX6xX2cxX3xX4xX3f0xXbxX3xX1cxX1xX3f0xXexX3xXexX55xX2cxX1cxX17xX3xX7xXbbxX3xX1cxX1xXeaxX1cxX17xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX1c4xXdxX102xX1cxX3xX4xX4b1xX1cxX3xX7xXbbxX1cxX17xX3xX4xXacxX6xX3xX44exX1xX174xX10xX55xX3xX8c4xX1513xX345xX3xX4xX1xX15xX3xX32xXd7xX3xX1cxX56xX174xX3xX21xX22xX1fxX44xX1cxX3xXexXc3xXdxX3xX2exX6xX174xXbxX22xX4xX1xXdxX6xX3xXexX55xX2cxX1cxX17xX3xX17xXdxX6xXdxX3xX32xX2cxXc3xX1cxX3xX2xX6b2xX1a6xX197xX161xX2xX6b2xX1a6xX6b2xXe1xX3xXbc2xX5c9xX3xX4xX6xXdxX3xXexX55xX3dcxX3xXexX1exX1cxX3xX2axXc3xX2cxX3xX4xXacxX6xX3xXaxX2aaxX1cxX1xX3xX2exXb7xXaxX3xX2d9xX2cxX5xX3xX2d9xX2cxXexX3xX32xX360xX3xX37xX1xXdxX15xX1cxX3xX37xX1xX2cxXb7xX1cxX17xX3xX1xX6xXdxX3xXexX55xXdxX132xX22xX3xX1cxX17xX33xX46bxXdxX3xX2exX6xX174xXbxX22xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xXdxX132xXexX3xX174xXc3xX1cxX17xX3xX1c4xX8b2xX3xX32xX29dxXdxX345xX3xX5xX1exX174xX3xX1c4xXdxX132xX4xX3xX21xX22xX2bxX3xX7xX47exX4xX3xX1xX2cxX1303xX4xX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX5xX2cxXc3xXexXe1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aaxX22xXexX1xX2cxX55xXaxX12xX2d9xX1xX33xX55cxX1cxX17xX3xX8c4xX1303xX1cxX17xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbc2xX2cxX22xX55xX4xX10xXaxX12xX28axXcxXf9xX1cxX17xX3xX1xX34xXbxX28fxX0xX5axXbxX12
Phương Đặng