Gần 100 tỷ đồng được giải ngân trong Tháng Thanh niên
Bám sát chủ đề hành động “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội”, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục thu được kết quả khả quan trong Tháng Thanh niên 2010.
e48cx172c0x13bc8x160fdxef8fx12316xf663x156b2x12e2dxX7x10e31x10c03x12d6ax11737x15e04x15168xX5xe922xXaxX3xX7xXexf5c9xX5xX10xX9xXaxXexX10x1632exXex130b5xX6xX5xXdxfc07x14653x15605xX3x16664x15309xX7xXexXdx109acxX15xXax167d0x1097bx14d9axX23xX3xX2x14ad2xX34xX3xXex14202xX3x1578ax16293xX23xX22xX3xX3ax10413x130c2xX4xX3xX22xXdx11110xXdxX3xX23xX22xf6b3xX23xX3xXex11affx1454bxX23xX22xX3xXcxX1x15b52xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxeaecxX23xX0x10877xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx127c5xX10xX6xfa76xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex12937xX56x1202exX3xX7xX56xXexX3xX4xX1x11c4cxX3xX3ax16f24xX3xX1xf702xX23xX1xX3xX3ax14180xX23xX22xX3x12fb0xXcxX27x11210xXdxX3xXexX4fxff69xX3xX1xXa6xX23xX1xX3xX3axXabxX23xX22xX3x164f9x13003xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cx168c2xX3xX1xXabxXdx15143x11349xX3xX5x1363cxX23xX1xX3xXc3xf404xX4xX3xX1xX50x1586axXexX3xX3axXabxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXa3xX3xX23xX22xX1xXdx13503xXbxX3xXc3xXa6xX3xXc3xXdxXf3xX4xX3xX5xXa6xX98xX3xX4xX1xX50xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX62xX23xX3xXexX4fxX62xX23xX3xX3ax11cd0xX6xX3xea85xXa6xX23xX3xX74xXa6xX3xXcxXd8xX23xX1xX3xXexXdx155b9xXbxX3xXex1626exX4xX3xXexX1xX27xX3xX3axX40xX41xX4xX3x12c63xX128xXexX3x13ae4xX27xX46xX3xX138xX1xX46xX3xX13cxX27xX6xX23xX3xXexX4fxX50xX23xX22xX3xXcxX1xX56xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX62xX23xX3x14b7exX34xX2xX34x1216axX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX50xX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex105bax145b4xX23xX22xX3xXexX56xX4xX3xXc3xX6xX15xX3xXc3x112e8xX23xX3xX3axX40xX41xX4xX3xX4xX56xX4xX3xX4x16e3fxXbxX3xX11axXabxX3x129e2xX50xXa6xX23xX3xX3ax13263xX4xX3xX11axXdxXf3xXexX3xX13cxX27xX6xX23xX3xXexX4bxX98xX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xXdxXf3xX23xXd5xX3xX2xX160xX65xX2xX160xX3xX1xX27xX15xXf3xX23xXd5xX3xXexX1xX117xXd5xX3xXexX1xXa6xX23xX1xX3xX1b7xX50xXa6xX23xX3xXexX1xX6xX98xX3xX98xX40xX27xX3xXc3x12cdcxXdxX3xX4xX1b1xXbxX3xX27xX38xXd5xX3xX4xX1x14534xX23xX1xX3xX13cxX27xX15xXa3xX23xXd5xX3xXbxX1xX1a4xXdxX3xX1xX41xXbxX3xXc3xX200xXdxX3xXbxX1xef36xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX50xX3xX77xX117xX4xX1xX3x113bdxX22xX4bxX23xX3xX1xXa6xX23xX22xX3xX196x14356x10a34xX74xXd5xX3xX4xX56xX4xX3xXexXb2xX3xX4xX1xf9bdxX4xX3xX4xX1xX20dxX23xX1xX3xXexX4fxX117xX3xX1cxXcfxX3xX1xXabxXdxX3xXc3xXa6xX3xf4bbxX96xX235x13375xX3xX4xX56xX4xX3xX1cxXcfxXd5xX3xXbxX1xX40x1179fxX23xX22xXd5xX3xXexX1xX117xX3xXexX4fxX1b1xX23xX3xX138xXdxXf3xX23xX3xXexX50xXa6xX23xX3xX4xX56xX4xX3xXexXb2xX3xXexXdxX128xXexX3xX138xXdxXf3xX98xX3xXc3xXa6xX3xXc3xX6xX15xX3xXc3xX1a4xX23xX3x10b16xXcx160daxX3x134c9xX3x155dexX2afx11fbaxX3xX4xXa0xX6xX3xXexXb2xX3xX4xX1xX24exX4xX3xX1b7xX50xXa6xX23xfe77xX3xXexXb2xX3xX4xX1xX24exX4xX3xX138xX1xX46xX50xX3xX7xX56xXexX3xX23xX1xX27xX3xX4xX30xX27xX3xXc3xX6xX15xX3xXc3xX1a4xX23xX3xXexX4fxX50xX23xX22xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX62xX23xX164xX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX50xX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX1b7xX128xX23xX3xX23xX6xX15xX3xXexXb2xX23xX22xX3xX7xX1a4xX3xXexXb2xX3xXcxX2abxX3xX2adxX3xX2afxX2afxX3xX77xX50xX3xXexXb2xX3xX4xX1xX24exX4xX3xX1b7xX50xXa6xX23xX3xX13cxX27xX46xX23xX3xX5x1673cxX3xX5xXa6xX3x164afxX34x10cd9xXd5xX3xXc3xX200xXdxX3xXexXb2xX23xX22xX3xX77xX40xX3xX23xX41xX3xX22xX30xX23xX3xX2x1708axX34xX3xXexX38xX3xX3axX3bxX23xX22xXd5xX3xXex14e5cxX23xX22xX3xX2x16645xX34xX3xXexXb2xX3xXcxX2abxX3xX2adxX3xX2afxX2afxX3xXc3xXa6xX3xX22xX30xX23xX3xX2xX34xX34xX3xXexX38xX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX7xX50xX3xXc3xX200xXdxX3xX4xX27xX1a4xXdxX3xX23xX384xX98xX3xX160xX34xX34xX377xX164xX3xXcxX4fxX50xX23xX22xX3xXcxX1xX56xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX62xX23xX3xXexXb2xX3xX4xX1xX24exX4xX3xX3axX40xX41xX4xX3xX34xf38dxX3xX5xX200xXbxX3xXex11122xXbxX3xX1xX27xX1b1xX23xX3xX23xX22xX1xXdxXf3xXbxX3xXc3xX12cxX3xXc3xX6xX15xX3xXc3xX1a4xX23xX3xX4xX1xX50xX3xX4xX56xX23xX3xX11axXabxX3xX1b7xX50xXa6xX23xXd5xX3xX74xXabxXdxX3xX4x1084bxX3xX7x13072xXd5xX3xX11axX6xX23xX3xX13cxX27xX46xX23xX3xX5xX359xX3xXexXb2xX3xXcxX2abxX3xX2adxX3xX2afxX2afxX164xX3xX235xX1x13c00xX23xX22xX3xX3axX41cxX23xX3xXc3xX117xX3xX3axXe2xXexX3xX4x14f1fxX3xX7xX1a4xX3xXexXb2xX3xXc3xX6xX15xX3xXc3xX1a4xX23xX3xX4xX6xX50xX3xX23xX1xX40xX24xX3xX196x10c68xX98xX3xX241xX27xX15xX62xX23xX3xX4xX44cxX3xX3e5x1459exX3xXexXb2xX3xXcxX2abxX3xX2adxX3xX2afxX2afxX3xXc3xX200xXdxX3xX7xX1a4xX3xX77xX40xX3xX23xX41xX3xX5xXa6xX3xX473xX2xXd5xX360xX2x11afbxX3xXexX38xX3xX3axX3bxX23xX22xX2c3xX3xX74xX40xX41cxX23xX22xX3xX2abxX1xX62xX3xX4xX44cxX3xX495xX34xX3xXexXb2xX3xXcxX2abxX3xX2adxX3xX2afxX2afxXd5xX3xXc3xX200xXdxX3xXexXb2xX23xX22xX3xX7xX1a4xX3xX77xX40xX3xX23xX41xX3xX5xXa6xX3xX160xX473xXd5xX34xX473xX2xX3xXexX38xX3xX3axX3bxX23xX22xX2c3xX3x1301fxXabxX4xX3xX74xXa6xX3xX4xX44cxX3xX473xX160xX3xXexXb2xX3xXcxX2abxX3xX2adxX3xX2afxX2afxX3xXc3xX200xXdxX3xX7xX1a4xX3xX77xX40xX3xX23xX41xX3xX5xXa6xX3xX2xX34xXd5xX2xX35exX3xXexX38xX3xX3axX3bxX23xX22xX164xX164xX164xX164xX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX50xX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX275xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX13cxX27xX6xXd5xX3xX235xX22xX4bxX23xX3xX1xXa6xX23xX22xX3xX196xX240xX241xX74xX3xXc3xXa6xX3xXexXb2xX3xX4xX1xX24exX4xX3xX1b7xX50xXa6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX62xX23xX3xX4xX56xX4xX3xX4xX1b1xXbxX3xX3axXcfxX3xXbxX1xX1a4xXdxX3xX1xX41xXbxX3xXexX4fxXdx1360axX23xX3xX138xX1xX6xXdxX3xX4xX44cxX3xX1xXdxXf3xX27xX3xX13cxX27xX46xX3xX4xX1xX40xX41cxX23xX22xX3xXexX4fxXc4xX23xX1xX3xX5xXdxX62xX23xX3xXexX117xX4xX1xX3xX22xXdxX43cxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX11axX62xX23xX164xX3xXcxX1xX197xX23xX22xX3xX13cxX27xX6xX3xX4xX197xX23xX22xX3xXexX56xX4xX3xX27xX38xX3xXexX1xX56xX4xX3xX22xXdx15dc0xXbxX3xXexXb2xX3xX4xX1xX24exX4xX3xX1b7xX50xXa6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX62xX23xX3xX4xX44cxX3xXexX1xX62xX98xX3xX138xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX20dxX3xX3axX59bxX3xX1xX50xXe2xXexX3xX3axXabxX23xX22xXd5xX3xXexX1xX27xX3xX1xX5f1xXexXd5xX3xXexX3ecxXbxX3xX1xX41xXbxX3xX3axX50xXa6xX23xX3xXc3xXdxX62xX23xX3xXexX1xX6xX98xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX56xX4xX3xXbxX1xX50xX23xX22xX3xXexX4fxXa6xX50xX3xXbxX1xX56xXexX3xXexX4fxXdxX59bxX23xX3xX7xX46xX23xX3xX1cxX27xX1b1xXexX3xX138xXdxX23xX1xX3xX77xX50xX6xX23xX1xX3xX22xXdx13fa1xXdxXd5xX3xXexX1xX6xX98xX3xX22xXdxX6xX3xX1cxX4bxX15xX3xX77xXddxX23xX22xX3xX4xX197xX23xX22xX3xXexX56xX4xX3xX3axX50xXa6xX23xXd5xX3xXbxX1xX56xXexX3xXexX4fxXdxX59bxX23xX3xX3axX50xXa6xX23xX3xXc3xXdxX62xX23xXd5xX3xX22xXdxX5f1xXbxX3xX3axX50xXa6xX23xX3xXc3xXdxX62xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX62xX23xX3xXbxX1xX56xXexX3xXexX4fxXdxX59bxX23xX3xX138xXdxX23xX1xX3xXexX128xX3xXc3xXa6xX3xXb2xX23xX3xX3axX117xX23xX1xX3xX4xX27xXabxX4xX3xX7xX1a4xX23xX22xX164xX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1730axX27xXexX1xX50xX4fxXaxX2exX196xX1xX27xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX74xX50xXa6xXdxX0xX65xXbxX2e
Chu Thanh Hoài