Kiến nghị thi chứng chỉ hành nghề với sinh viên tốt nghiệp ngành y
Xung quanh việc Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được phép đào tạo ngành Y đa khoa và Dược học, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết, trước thực trạng rất nhiều trường mở đào tạo ngành y, dược, Bộ Y tế đã có kiến nghị mọi sinh viên tốt nghiệp ngành này, cả trường công và trường tư, đều phải thi chứng chỉ hành nghề có thời hạn.
8fbbx10f3bxe65dx8fcbxf905x11f6axc384xabdcxa4b0xX7xbea3xfdfbx127f1xea3cx130acxac1dxX5xf6a2xXax11b2bxa37axXdx102bexacb4xX3xX16xce83xX1xe7e4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xed79xX16xX19xX3xX4xX1x945axX3xX1xc134xX16xX1xX3xX16xX19xX1x9b42xX3xf523x10ebaxXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX35xXdx10b16xX16xX3xXexd568xXexX3xX16xX19xX1xXdxc284xXbxX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3x128f7xX0x12bb5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10x118a1xXexa3b2xX6xX5xXdxX19xX16xb201xX3x11e1axd9c8xX7xXexXdx1313axX54xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cd7xX10xX6x9576xXaxX12x10e19xX71xX16xX19xX3xba5bxX71xX6xX16xX1xX3xX35xXdxX4bxX4xX3xd26bxe122xXdxX3xX1xf98fxX4xX3xX13xXdxX16xX1xX3xX84xc066xX6xX16xX1xX3xX35xX2cxX3xe66exbce5xX16xX19xX3xX16xX19xX1xX4bxX3xX81xX2cxX3xbc91xb0c5xXdxX3xd1d0x10c7axb66exX4xX3xXbxX1xb3d3xXbxX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3x127dfxX3xXbexX6xX3xf5d8xX1xXa5xX6xX3xX35xX2cxX3x13022xXbfxXc0xX4xX3xX1xX9cxX4xd37fxX3xXexd4dcxX6xXa5xX3xXbexb1f9xXdxX3xX35xX36xXdxX3xbe1fxd907xXa5xX3xX4xX1xe05fxXebxX3xXcxX1xX23xX3xXexXeexXbfx10bd6xX16xX19xX3x1080exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xX3xb17exX40xX3x99d3xX71xX6xX16xX19xX3xXadxXbfx11070xX16xX19xX3xX4xX1xXa5xX3xXfaxXdxX15xXexXebxX3xXexXeexXbfxX36xX4xX3xXexX1x9219xX4xX3xXexXeexX98xX16xX19xX3xXeexa470xXexX3xX16xX1xXdxX33xX71xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3x12351xX10axX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX54xXebxX3xX84xXbfxXc0xX4xXebxX3xX10exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xX3xXbexb5ebxX3xX4x10635xX3xXdbxXdxX15xX16xX3xX16xX19xX1xX1bxX3xX151xX9cxXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX35xXdxX40xX16xX3xXexX44xXexX3xX16xX19xX1xXdxX4bxXbxX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX16xX2cxX54xXebxX3xX4xfa77xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xX4xXaexX16xX19xX3xX35xX2cxX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xXexXbfxXebxX3xXbexX33xX71xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX23xX16xX19xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX16xX19xX1xX33xX3xX4xX177xX3xXexX1xX121xXdxX3xX1xX98xX16x1205fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX66xXexX68xX6xX5xXdxX19xX16xX6exX3xX70xX71xX7xXexXdxX75xX54xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXa5xX84xX54xXaxX12xf8c3xXcxX71xX54xX3xX16xX1xXdxX40xX16xXebxX3xXdbxXdxX15xX16xX3xX16xX19xX1xX1bxX3xX16xX2cxX54xX3xX35xd452xX16xX3xX4xX1xXbfxX6xX3xXbexXbfxXc0xX4xX3xX119xX71xX44xX4xX3xX1xXbbxXdxX3xX4xX1xX141xXbxX3xX16xX1xcc4dxX16xX1f0xX3x10bc1xb58dxXbxX3xXexX36xXdxXebxX3xX10exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xX3xX7x12fc6xX3xXbexX33xX3xX66xX71xX141xXexX3xX5xX98xXdxX3xX35xX141xX16xX3xXbexX33xX3xX16xX2cxX54xXebx10399xX3xXaexX16xX19xX3xXadxXbfxX121xX16xX19xX3xX16xX177xXdxX1f0xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xXfaxX5xX10xX3xdecaxXdxX84xXexX1xX9xXax9391xac7cxX2acxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX19xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX84xX84xXdxX16xX19xX9xXaxX2xXaxX3xXfaxXa5xXeexX84xX10xXeexX9xXaxX2acxXaxX3xX6xX5xXdxX19xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xXeexXaxX12xX0xXexXfaxXa5xX84xX54xX12xX0xXexXeexX12xX0xXexX84xX12xX0xX6xX3xX1xXeexX10xX75xX9xXaxX1xXexXexXbxX6exX56xX56xX6xX84xX151xXdxX16xX1f0xXfaxX6xXa5xX1xX6xXexXdxX16xX1xX1f0xX35xX16xX56xXa5xX75xX4xXdbxX10xX84xXdxXexXa5xXeexX56xX10xX84xXdxXexXa5xXeexX56xXaxX12xX0xXdxX151xX19xX3xX7xXeexX4xX9xXaxX56xX56xXdxX1f0xXfaxX6xXa5xX1xX6xXexXdxX16xX1xX1f0xX35xX16xX56xX16xX10xX2a4xX7xX56xX2x12181xa36dx90f9xX56xX2xX2acxa671xX84xX351xX2xc0bbxX2acxX352xX2acxX2acxXexa96bxX351xX352xX351xX351xX5xX2acxX1f0xX70xXbxX19xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa5xe062xX151xX6xX19xX10xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX56xXexX84xX12xX0xX56xXexXeexX12xX0xXexXeexX12xX0xXexX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxXa5xX16xXaxX12xX10exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xX3xX7xX270xX3xX7xXdxX15xXexX3xX4xX1xX141xXexX3xX5xXbfxXc0xX16xX19xX3xX16xX1x11a25xX16xX3xX5xX137xX4xX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX54xX3xXbexdf5cxX3xXbexX1a8xX151xX3xXfaxX1a8xXa5xX3xXdbxX1xX1a8xX3xX16xe488xX16xX19xX3xXdbxX1xXfbxX151xXebxX3xX4xX1x960exX6xX3xXfaxX4bxX16xX1xX3xX4xX1xXa5xX3xX16xX19xXbfxX121xXdxX3xX84xX3c3xX16xX1f0xX3x10c3cx11ec8xX16xX1xX6exX3xXcxXcxX87xeef7xXbax9c1axX0xX56xXexX84xX12xX0xX56xXexXeexX12xX0xX56xXexXfaxXa5xX84xX54xX12xX0xX56xXexX6xXfaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX66xXexX68xX6xX5xXdxX19xX16xX6exX3xX70xX71xX7xXexXdxX75xX54xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXa5xX84xX54xXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xXaexX16xX19xX3xXadxXbfxX121xX16xX19xXebxX3xX35xXdxX4bxX4xX3xX4xX141xXbxX3xX4xX1xX23xX16xX19xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX16xX19xX1xX33xX3xX10axX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX54xXebxX3xX84xXbfxXc0xX4xX3xXdbxX1xXaexX16xX19xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xX5xX2cxX3xX35xX141xX16xX3xXbexX33xX3xX151xX36xXdxX3xX5xX98xX3xX151xX2cxX3xXbexX174xX3xXbexXbfxXc0xX4xX3xX16xX1xXdxX33xX71xX3xX16xXbfxX36xX4xX3xXfbxXbxX3xX84x125b0xX16xX19xX1f0xX3xXe3xXa5xX3xXbexX3c3xX54xX3xX5xX2cxX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xXbex10c72xX4xX3xXexX1xe660xXebxX3xX16xX3e2xX16xX19xX3xX5xX137xX4xX3xX4x118a4xX6xX3xX54xXebxX3xXfaxXfbxX4xX3xX7x977dxX3xX8cxX71xX54xX15xXexX3xXbexX1bxX16xX1xX3xXbexX15xX16xX3xXexX100xX16xX1xX3xX151xX98xX16xX19xX3xX4xXa5xX16xX3xX16xX19xXbfxX121xXdxX3xX16xX40xX16xX3xX10axX3xX16xX1xXdxX33xX71xX3xX16xXbfxX36xX4xX3xXexXeexX40xX16xX3xXexX1xX15xX3xX19xXdxX36xXdxXebxX3xX4xX1xX23xX16xX19xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX16xX19xX1xX33xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX177xX3xX19xXdxXfbxX3xXexXeexX1bxX3xX351xX3xX16xX3e2xX151xX1f0xX3xX25exX6xX71xX3xX351xX3xX16xX3e2xX151xXebxX3xX4xXfbxX4xX3xX54xX3xXfaxXfbxX4xX3xX7xX4fexX3xX7xX270xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5xX98xXdxX3xX4xX1xX23xX16xX19xX3xX4xX1xX29xX3xX151xX36xXdxX3xXbexXbfxXc0xX4xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX16xX19xX1xX33xX3xX16xX40xX16xX3xX1xX9cxX3xX5xX71xXaexX16xX3xX5xX71xXaexX16xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xX16xbadaxX3xX5xX137xX4xXebxX3xX1xX9cxX4xX3xX1x12444xXdxXebxX3xX4xX25axXbxX3xX16xX1xX25axXexX3xXdbxXdxX15xX16xX3xXexX1xX23xX4xX3xX151xX36xXdxX1f0xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX3xXcxX1xX44xX16xX19xX3xXdbxX40xX3xX4xX4f3xX6xX3xX10exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xX3xX4xX1xXa5xX3xXexX1xX141xX54xXebxX3xX16xX1xX3c3xX16xX3xX5xX137xX4xX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX54xX3xXexX15xX3xX35xX23dxX16xX3xX4xX1xXbfxX6xX3xXbexX4f3xX3xXbexXfbxXbxX3xX23xX16xX19xX3xX16xX1xX71xX3xX4xbf95xX71xX3xX4xX4f3xX6xX3xX16xX1xX3c3xX16xX3xX84xX3c3xX16xX1f0xX3xXbaxX15xX71xX3xX10axX3xX4xXfbxX4xX3xX16xXbfxX36xX4xX3xXbxX1xXfbxXexX3xXexXeexXdxX3d3xX16xXebxX3xXex10a9exX3xX5xX4bxX3xXfaxXfbxX4xX3xX7xX4fexX3xX5xX2cxX3xX35bxX2acxX3xX16xX19xXbfxX121xXdxX3xXexXeexX40xX16xX3xX151xXbbxXexX3xX35xX98xX16xX3xX84xX3c3xX16xX3xXexX1xeab4xX3xX10axX3xX40exXdxX4bxXexX3xXbaxX6xX151xXebxX3xX4xXa5xX16xX3xX7xX44xX3xX16xX2cxX54xX3xXeexX141xXexX3xXdbxX1xXdxX40xX151xX3xXexX44xX16xXebxX3xX4xX1xX29xX3xX353xXebxX351xX3xXfaxXfbxX4xX3xX7xX4fexX3xXexXeexX40xX16xX3xX151xXbbxXexX3xX35xX98xX16xX3xX84xX3c3xX16xX1f0xX3xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX3xX40exX36xXdxX3xXexX1xX137xX4xX3xXexXeexX98xX16xX19xX3xXbexX177xXebxX3xX10exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xX3xX5xX71xXaexX16xX3xX5xX71xXaexX16xX3xX4f3xX16xX19xX3xX1xXbbxX3xX35xXdxX4bxX4xX3xX151xX10axX3xXeexXbbxX16xX19xX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xXebxX3xXexX71xX54xX3xX16xX1xXdxX40xX16xX3xXbexXdxX3xXdbxb7d1xX151xX3xX35xX36xXdxX3xXbexX177xX3xX5xX2cxX3xX54xX40xX71xX3xX4xX649xX71xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xXbexX1a8xX151xX3xXfaxX1a8xXa5xX3xX4xX1xX141xXexX3xX5xXbfxXc0xX16xX19xX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xXebxX3xXexX1xX25fxXexX3xX4xX1xX4e1xXexX3xXbexX649xX71xX3xXeexX6xX1f0xX3xXcxXeexXa5xX16xX19xX3xXbexX177xXebxX3xX35xXdxX4bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX23xX16xX19xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX16xX19xX1xX33xX3xX5xX2cxX3xX151xXbbxXexX3xX19xXdxX1a8xXdxX3xXbxX1xXfbxXbxX3xX1xX3eexX71xX3xX1xXdxX4bxX71xX1f0xX3xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX3xecdfxX16xX19xX3xXadxXbfxX121xX16xX19xX3xX4xX1xXa5xX3xXeexf8f2xX16xX19xX3xX35xXdxX4bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX23xX16xX19xX3xX4xX1xX29xX3xXdbxX1xXaexX16xX19xX3xX4xX1xX29xX3xX19xXdxe954xXbxX3xX4xXfbxX4xX3xX54xXebxX3xXfaxXfbxX4xX3xX7xX4fexX3xX5xX71xXaexX16xX3xX5xX71xXaexX16xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xX16xX3c3xX16xX19xX3xX4xX6xXa5xX3xXexXeexX6a1xX16xX1xX3xXbexXbbxX3xX4xX4f3xX6xX3xX151xX6a1xX16xX1xXebxX3xX5xX2cxX3xXbexXbbxX16xX19xX3xX5xX137xX4xX3xXbexX3d3xX3xX4xXfbxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX35xXdxX40xX16xX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX54xX3xX5xX71xXaexX16xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xX4xX44xX3xX19xX25fxX16xX19xX3xX1xX9cxX4xX3xXexX25axXbxX3xXbexX3d3xX3xX4xX177xX3xXexX1xX3d3xX3xXexX1xXdxX3xXbexX98xXexX3xX4xX1xX23xX16xX19xX3xX4xX1xX29xX3xX35xX2cxX3xXbexXdxX3xX5xX2cxX151xX3xX16xX19xX6xX54xX3xX7xX6xX71xX3xXdbxX1xXdxX3xXeexX6xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xXebxX3xX151xX2cxX3xX4x11062xX16xX19xX3xX5xX2cxX3xX4xXfbxX4xX1xX3xXbexX3d3xX3xX4xXfbxX4xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xX4xX3c3xX16xX3xX16xX1xX25fxX4xX3xX1x10b11xX16xX3xX16xX3eexX6xX3xXexXeexXa5xX16xX19xX3xX35xXdxX4bxX4xX3xX151xX10axX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX54xX1f0xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX3xXbaxX15xX71xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xXdbxX1xXaexX16xX19xX3xXbexX1a8xX151xX3xXfaxX1a8xXa5xX3xX4xX1xX141xXexX3xX5xXbfxXc0xX16xX19xX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xXebxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX35xXdxX40xX16xX3xXeexX6xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xXdbxX1xXaexX16xX19xX3xXbexXdxX3xX5xX2cxX151xX3xXbexXbfxXc0xX4xXebxX3xXdbxX1xXaexX16xX19xX3xX4xX8f6xX3xX7xX10axX3xX54xX3xXexX15xX3xX16xX2cxXa5xX3xX84xXfbxX151xX3xX16xX1xX25axX16xX3xXexX1xX6a1xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xX7xX270xX3xXdbxX1xXaexX16xX19xX3xXexX1xX3d3xX3xXexX1xX71xX3xX1xX810xXexX3xXbexXbfxXc0xX4xX3xX16xX19xXbfxX121xXdxX3xX1xX9cxX4xX1f0xX3xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX3xXadxX8cdxX16xX19xX3xXexX1xX10xXa5xX3xXexX1xX44xX16xX19xX3xXdbxX40xX3xX4xX4f3xX6xX3xX10exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xXebxX3xX1xXdxX4bxX16xX3xX4xX1a8xX3xX16xXbfxX36xX4xX3xX4xX177xX3xX2abxX2abxX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xXbexX98xXdxX3xX1xX9cxX4xXebxX3xX4xX6xXa5xX3xXbex1305exX16xX19xX3xXexX1xX6xX151xX3xX19xXdxX6xX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xX16xX1xX3c3xX16xX3xX5xX137xX4xX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX54xXebxX3xX19x10642xX151xX3xX4xX1a8xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xXbexX6xX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX35xX2cxX3xX4xX1xX71xX54xX40xX16xX3xX16xX19xX2cxX16xX1xXebxX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xX4xXaexX16xX19xX3xX5xX25axXbxX3xX35xX2cxX3xX16xX19xXa5xX2cxXdxX3xX4xXaexX16xX19xX3xX5xX25axXbxX1f0xX3xXcxXeexXa5xX16xX19xX3xXbexX177xXebxX3xX4xX177xX3xX351xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xX16xX19xXa5xX2cxXdxX3xX4xXaexX16xX19xX3xX5xX25axXbxX1f0xX3x12454xX23xX4xX3xXbexXbbxX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xX19xXdxX3eexX6xX3xX4xXfbxX4xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xX4xX8cdxX16xX19xX3xX4xX177xX3xX7xX137xX3xX4xX1xX40xX16xX1xX3xX5xX4bxX4xX1xX3xXeexX141xXexX3xX5xX36xX16xX1f0xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX3xXcxXeexXbfxX36xX4xX3xXexX1xX137xX4xX3xXexXeexX98xX16xX19xX3xX16xX2cxX54xXebxX3xXaexX16xX19xX3xXadxXbfxX121xX16xX19xX3xX4xX1xXa5xX3xXfaxXdxX15xXexX3xXexX1xX121xXdxX3xX19xXdxX6xX16xX3xXexX36xXdxXebxX3xX10exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xX3xX7xX270xX3xXdbxXdxX15xX16xX3xX16xX19xX1xX1bxX3xX10exXbbxX3xcb4axXdxXfbxXa5xX3xX84xX4cbxX4xX3xX35xX2cxX3xX97xX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xXbexX3d3xX3xX1xX6xXdxX3xXfaxXbbxX3xX4xX4e6xX16xX19xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1xXc0xXbxX3xX1xX25axX71xX3xXdbxXdxX3d3xX151xX3xX5xX98xXdxX3xXbexXdxX33xX71xX3xXdbxXdxX4bxX16xX3xXbexX1a8xX151xX3xXfaxX1a8xXa5xX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xX4xX4f3xX6xX3xXexX141xXexX3xX4xX1a8xX3xX4xXfbxX4xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xXebxX3xX4xX1a8xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xX4xXaexX16xX19xX3xX35xX2cxX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xXexXbfxX1f0xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX3xX222xXbaxX15xX71xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xX16xX2cxXa5xX3xXdbxX1xXaexX16xX19xX3xXbexX1a8xX151xX3xXfaxX1a8xXa5xX3xX4xX1xX141xXexX3xX5xXbfxXc0xX16xX19xX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xX7xX270xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xXbexX177xX16xX19xX3xX4x9d0bxX6xXebxX289xX3xXaexX16xX19xX3xXadxXbfxX121xX16xX19xX3xX16xX177xXdxX1f0xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX3xXcxXeexXbfxX36xX4xX3xXbexX177xXebxX3xX5xX174xX16xX1xX3xXbexX98xXa5xX3xX4xXfbxX4xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xXbexX98xXdxX3xX1xX9cxX4xX3xX4xX1xX71xX54xX40xX16xX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX54xXebxX3xX84xXbfxXc0xX4xX3xX4xX8cdxX16xX19xX3xXbexX174xX3xX16xX1xXdxX33xX71xX3xX5xX649xX16xX3xX5xX40xX16xX3xXexXdxX15xX16xX19xX3xX35xX33xX3xX35xXdxX4bxX4xX3xXbexXdxX33xX71xX3xXdbxXdxX4bxX16xX3xX151xX10axX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX54xXebxX3xX84xXbfxXc0xX4xX3xX8cxX71xXfbxX3xX84x1190bxXebxX3xX16xX1xXdxX33xX71xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xX151xX10axX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX16xX1xXbfxX16xX19xX3xXdbxX1xXaexX16xX19xX3xXbexX1a8xX151xX3xXfaxX1a8xXa5xX3xX4xX1xX141xXexX3xX5xXbfxXc0xX16xX19xX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX1f0xX3xX40exX6a1xX3xXbexX3c3xX54xX3xX5xX2cxX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX1xX9cxX4xX3xXbexX4e1xX4xX3xXexX1xX4e6xXebxX3xX4xX177xX3xX5xXdxX40xX16xX3xX8cxX71xX6xX16xX3xXexXeexX137xX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xXbexX15xX16xX3xX7xX23xX4xX3xXdbxX1xX5d5xX10xXebxX3xXexX100xX16xX1xX3xX151xX98xX16xX19xX3xX4xX4f3xX6xX3xX4xXa5xX16xX3xX16xX19xXbfxX121xXdxX3xX16xX40xX16xX3xX5xX174xX16xX1xX3xXbexX98xXa5xX3xX4xXfbxX4xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xX4xX1xXa5xX3xXeexX7edxX16xX19xX3xX10exXbbxX3xXb51xXdxXfbxXa5xX3xX84xX4cbxX4xX3xX35xX2cxX3xX97xX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xX4xX649xX16xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xX7xXdxX15xXexX3xX4xX1xX4e1xXexX3xX1xX8f6xX16xX3xX16xX3eexX6xX3xXexXeexXa5xX16xX19xX3xX35xXdxX4bxX4xX3xX4xX141xXbxX3xXbxX1xXc5xXbxX3xXbexX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xX4xX1xXa5xX3xX4xXfbxX4xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xXebxX3xX16xX1xX141xXexX3xX5xX2cxX3xX10axX3xX4xXfbxX4xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xXbexX6xX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX1f0xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX3xX116xX174xX16xX1xX3xXbexX98xXa5xX3xX10exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xX3xX4xX8cdxX16xX19xX3xX5xX40xX16xX3xXexXdxX15xX16xX19xX3xXbexX33xX3xX16xX19xX1xX1bxX3xX10exXbbxX3xXb51xXdxXfbxXa5xX3xX84xX4cbxX4xX3xX35xX2cxX3xX97xX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xXexX1xX6xX151xX3xX35xX141xX16xX3x9567xX3xXdbxXdxX15xX16xX3xX4xX1xX71xX54xX40xX16xX3xX151xXaexX16xX3xX4xX4f3xX6xX3xX10exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xX3xXexXeexXbfxX36xX4xX3xXdbxX1xXdxX3xX4xX141xXbxX3xXbxX1xXc5xXbxX3xX151xX10axX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xXa5xX3xX4xXfbxX4xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX1f0xX3xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX0xXfaxXeexX3xX56xX12xX3xXcxXdxX15xXbxX3xXexX1xX71xX3xX4xXfbxX4xX3xXe54xX3xXdbxXdxX15xX16xX3xX16xX2cxX54xXebxX3xXexa9f7xX3xXexX1xXfbxX16xX19xX3xX2xX2abxX56xX2abxX2acxX2xX352xXebxX3xX10exXbbxX3xXb51xXdxXfbxXa5xX3xX84xX4cbxX4xX3xX35xX2cxX3xX97xX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xXbexX174xX3xX8cxX71xX54xX15xXexX3xXbexX1bxX16xX1xX3xXexX98xX151xX3xX84xXec5xX16xX19xX3xX151xX10axX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX54xXebxX3xX84xXbfxXc0xX4xX3xX10axX3xX4xXfbxX4xX3xXexXeexXbfxX121xX16xX19xX3xXdbxX1xXaexX16xX19xX3xX4xX1xX71xX54xX40xX16xX3xXbexXa47xX16xX19xX3xXexX1xX121xXdxX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1xXc0xXbxX3xX35xX36xXdxX3xX10exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xX3xXbexX3d3xX3xXbexXbfxX6xX3xXeexX6xX3xX4xXfbxX4xX3xXexXdxX40xX71xX3xX4xX1xX100xX3xXbexX44xXdxX3xX35xX36xXdxX3xX35xXdxX4bxX4xX3xX151xX10axX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX1xX9cxX4xX3xXbexX4e1xX4xX3xXexX1xX4e6xX3xX16xX2cxX54xX1f0xX3xXcxXeexXa5xX16xX19xX3xX35xXdxX4bxX4xX3xXexX1x921bxX151xX3xXbexX1bxX16xX1xX3xX151xX10axX3xX16xX19xX2cxX16xX1xX3xX54xXebxX3xX84xXbfxXc0xX4xX3xX4xX4f3xX6xX3xX97xX98xXdxX3xX1xX9cxX4xX3xX13xXdxX16xX1xX3xX84xXa5xX6xX16xX1xX3xX35xX2cxX3xXadxXaexX16xX19xX3xX16xX19xX1xX4bxX3xX81xX2cxX3xXbaxXbbxXdxXebxX3xX5xX649xX16xX3xXbexX649xX71xX3xXexXdxX40xX16xXebxX3xX10exXbbxX3xXb51xXdxXfbxXa5xX3xX84xX4cbxX4xX3xX35xX2cxX3xX97xX2cxXa5xX3xXexX98xXa5xX3xXbexX174xX3xX151xX121xXdxX3xX10exXbbxX3xXd6xX3xXexX15xX3xX4xX4e6xX16xX19xX3xXexX1xX6xX151xX3xX19xXdxX6xX1f0xX3xX56xX1f0xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25exXa5xX71xXeexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xX40exXdxX10xXexX16xX6xX151xXbxX5xX71xX7xX0xX56xXbxX12
congthanh