Mỹ: 80% bệnh nhân Covid-19 dưới 21 tuổi tử vong là người thiểu số
Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy trong thời gian từ tháng 2-7 vừa qua, 78% số ca tử vong do COVID-19 ở những bệnh nhân dưới 21 tuổi tại nước này là người thiểu số.
e7b9x19653x1aab7x1b083x13c47x1acf8x19de3x13f02x173ddxX7x1b5a2x14f69x1144fx19035x12b3fx172e6xX5xe7ddxXax1a4e5x1b01fxe837x17a9cxX3x13697x15de9x16008xX3x16fe1x102f1x134bfxX1xX3xX1dxX1x13952xX1dxX3xfef4x10370x17622xXdx18f02x12875xX2x12bd5xX3xX29x164a9x1a9e2xXdxX3x15c26xX2xX3xXexf69dx14080xXdxX3xXex197d8xX3xX27xX26xX1dx14601xX3xX5x16b43xX3xX1dxX41xX2fx14bfaxXdxX3xXexX1xXdx1b257xX37xX3xX7x1454bxX0xe91bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15cc1xX10xX6xX29xXaxX12xX25xX1x14034xX1dxX1xX3xXbxX1x13c23xX3xX13xX14xX3xX4x1af3exX1dxX41xX3xX1bxX53xX3xX1bx128b7xX26xX3xX4xX80xX26xX3xX4xX1xX26xX3xXexX1x14764x10c90xX3xXex19f30xX26xX1dxX41xX3xXexX1xX49xXdxX3xX41xXdxX6xX1dxX3xXexfcffxX3xXexX1xX80xX1dxX41xX3xX33xX2ax14c25xX3xX27xXa1xX6xX3x12a6exX37xX6x148dbxX3xXabxX17xX19xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xX29xX26xX3xX25xf6e8x11342x16956x1a957xX2axX2xX2cxX3x1727exX3xX1dxX1xf553xX1dxX41xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX22xX1dxX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX33xX2xX3xXexX37xX38xXdxX3xXex13c84xXdxX3xX1dxX2fxX30xX4xX3xX1dxX44xX8exX3xX5xX44xX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxX37xX3xX7xX53x17b65xX0xX55xXbxX12xX0xX29xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX10xXexX6xXdxX5xX7x129d1xX129xX7xX37x1ab2fxX12dxX6xX91xX8exX3xX4xX12dxX7xX2axX29xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXdxX12dxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX1dxXexX10xX91xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxf868xXdxX29xXexX1xX15xX3xf75fxX2x1450dxXbx18c28xe957xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX15xX3x1773cxX2xX2xXbxX164xX165xXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX111xX1bxX6xX26xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX111xX27xX1dxX55xX1dxX10xX159xX7xX55xX33xX18x103a4xXabxX55xX2xX18xX17xX29xX194xX2xX16fxX16fxX17xX18xX2xXexX2xXabxX2cxX2cxX5xXabxX2axXexXexX164xX27xX1dxX2axX2xX160xX18xX2cxX2axX12dxX8exX2axX4xX26xX27xXdxX29xX111x18d26xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX22xX1dxX3xX25xX26xX27xXdxX29xX2axX2xX2cxX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX33xX2xX3xXexX37xX38xXdxX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xX5xX44xX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxX37xX3xX7xX53xXaxX3xX159xXdxX29xXexX1xX9xXaxX160xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX16fxX2xX2xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX29xXdxX27xX12xX0xX29xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX10xXexX6xXdxX5xX7xX129xX129xX7xX37xX12dxX12dxX6xX91xX8exX3xX4xX12dxX7xX2axX29xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX29xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX91xXexXdxX4xX5xX10xX2axXbxX1xX26xXexX26xXaxX12xX0xX55xX29xXdxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX26xX1dxXaxX12xed7axX41xX2fxX49xXdxX3xX29xX22xX1dxX3x11676xX10xX26xX3x118b4xX1x1621exX37xX3xXexX91xX6xX1dxX41xX3xXbxX1x10bffxX1dxX41xX3xX5xX22xX8exX3xX1dxX1xXdxf19cxX12dxX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xXexXf4xXdxX3xX25xX6xX5xXdx19ca8xX26xX91xX1dxXdxX6xXb4xX3xX13xX14xX111xX3x12aa5x16fb6xX1dxX1xX15xX3x1666dx192fbx161ddxX55xXcxXcx1a66bxXcdxX288x18595xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfeb1xX26xX29xX8exXaxX12xX288xX41xX44xX8exX3xX2xX162xX55xX2cxXb4xX3xX25xX1xX6cxX1dxX1xX3xXbxX1xX72xX3xX13xX14xX3xX4xX78xX1dxX41xX3xX1bxX53xX3xX1bxX80xX26xX3xX4xX80xX26xX3xX4xX1xX26xX3xXexX1xX8dxX8exX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xXexX1xX49xXdxX3xX41xXdxX6xX1dxX3xXexXa1xX3xXexX1xX80xX1dxX41xX3xX33xX2axXabxX3xX27xXa1xX6xX3xXb1xX37xX6xXb4xX3xXabxX17xX19xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xX29xX26xX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xXd4xX3xX1dxX1xXd8xX1dxX41xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX22xX1dxX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX33xX2xX3xXexX37xX38xXdxX3xXexXf4xXdxX3xX1dxX2fxX30xX4xX3xX1dxX44xX8exX3xX5xX44xX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxX37xX3xX7xX53xX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX1bxX80xX26xX3xX4xX80xX26xX3xX4xX72xX6xX3xXcxX91xX37xX1dxX41xX3xXexX22xX12dxX3x172a0xXdxX4fxX12dxX3xX7xX26xX80xXexX3xX27xX44xX3xXbxX1xX2a3xX1dxX41xX3xX1dxX41xXa1xX6xX3xX29x14d4cxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX13xX14xX3xX2cexX25xXcfxX25xX2ddxXb4xX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xX7xX53xX3xX2xX33xX2xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX33xX2xX3xXexX37xX38xXdxX3xX29xX26xX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xXexX1xX49xXdxX3xX41xXdxX6xX1dxX3xXexX91x1b1a6xX1dxXb4xX3xX16fxX162xX19xX3xXexX1xX37x19027xX4xX3xX4xX450xX1dxX41xX3xX292x173f3xX1dxX41xX3xX1dx16503xXdxX3xXexXdx183f8xX1dxX41xX3xXcxX22xX8exX3xX2edxX6xX1dxX3xX288xX1xX6xXb4xX3xX33xX2cxX19xX3xX5xX44xX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xX29xX6xX3xX12dxX44xX37xX3xX27xX44xX3xX16fxX19xX3xX5xX44xX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xXexX1xX38xX3xX29xX22xX1dxX3xX1xX26xe844xX4xX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xX1bx1601exX1dxX3xX292xX3efxX6xX3xX2d4xX5xX6xX7xX296xX6xX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xX25xX80xX4xX3xX1dxX1xX45exX12dxX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxX37xX3xX7xX53xX3xX1dxX44xX8exX3xX4xX1xXdxX463xX12dxX3xX16fxX2xX19xX3xX29xX22xX1dxX3xX7xX53xX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX33xX2xX3xXexX37xX38xXdxX3xXd4xX3xX13xX14xX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xX25xf02cxX1dxX41xX3xXexX1xX10xX26xX3xX25xXcfxX25xXb4xX3xX1dxX1x1a73fxX1dxX3xX4xX1xX37xX1dxX41xXb4xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xX29xX26xX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xXd4xX3xXexX91x146d1xX3xX10xX12dxX3xX27xX44xX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexX1xXdxX463xX37xX3xX1dxXdxX445xX1dxX3xXexX1xX8dxXbxX3xX1x15cd6xX1dxX3xX1dxX1xXdx15854xX37xX3xX7xX26xX3xX27xX30xXdxX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xXexX91xX2fxXd4xX1dxX41xX3xXexX1xX44xX1dxX1xX111xX3xXcxX1xX10xX26xX3xX292xX45exXb4xX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xX4xX80xX4xX3xXexX1xX80xX1dxX41xX3xX1dxX45exXdxX3xXexX91xX445xX1dxXb4xX3xX25xXcfxX25xX3xX164xX80xX4xX3xX1dxX1x13f6cxX1dxX3xX194xX2cxX33xX111xX18xX18xX18xX3xX4xX6xX3xX12dx179c4xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xXd4xX3xX1dxX1xXd8xX1dxX41xX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX33xX2xX3xXexX37xX38xXdxXb4xX3xX4xX1xXdxX463xX12dxX3xX17xX19xX3xXexX38xX1dxX41xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xXd4xX3xX13xX14xX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xXcxX37xX8exX3xX1dxX1xXdxX445xX1dxXb4xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xXd4xX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX33xX2xX3xXexX37xX38xXdxX3xX4xX1x173adxX3xX4xX1xXdxX463xX12dxX3xX18xXb4xX18xX17xX19xX3xXexX38xX1dxX41xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xXexX91xX445xX1dxX3xX4xX4abxX3xX1dxX2fxX30xX4xX111xX3xX3d6xX1xX26xX4abxX1dxX41xX3xX33xX160xX19xX3xX29xX22xX1dxX3xX7xX53xX3xX13xX14xX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX33xX2xX3xXexX37xX38xXdxX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xX288xX41xX26xX44xXdxX3xX91xX6xXb4xX3xX4xX80xX4xX3xXexX91xX55bxX3xX10xX12dxX3xXexX91xX6xXdxX3xX27xX44xX3xX1dxX6xX12dxX3xX41xXdxX30xXdxX3xXexXf4xXdxX3xX13xX14xX3xX4xX45exX3xX1dxX41xX37xX8exX3xX4xX57axX3xX1dxX1xXdxX2aexX12dxX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xX4xX6xX26xX3xX1xX57axX1dxX3xX27xX44xX3xX1x13b89xX3xX4xX1xXdxX463xX12dxX3xX160xX194xX19xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xX25xX45exX3xX296xX1xX26xX4abxX1dxX41xX3xXabxX162xX19xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xX29xX26xX3xX4x16c6dxX1dxX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1dxX44xX8exX3xX5xX44xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX22xX1dxX3xX12dxX5daxX4xX3xX6cxXexX3xX1dxX1xX8dxXexX3xX12dxX450xXexX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX5x14b0bxX3xX1dxX580xX1dxX3xX1dxX1xX2fxX3xX5xX6xX26xX3xXbxX1xX38xXdxXb4xX3xX1xX10xX1dxX3xX7xX37xX8exX2aexX1dxXb4xX3xX1bx15e34xX26xX3xXbxX1xX533xX3xX1xX6xX8exX3xX4xX80xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX27xX580xX3xXexXdxX12dxX3xX12dxXf4xX4xX1xX3xX1xX26xX4a1xX4xX3xX1xX1cxX3xXexX1x166fdxX1dxX3xX296xXdxX1dxX1xX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xX2edxX80xX26xX3xX4xX80xX26xX3xXexX91xX445xX1dxX3xX292xX2fx18b3cxX4xX3xXexX1x19a19xX4xX3xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1dx113eexX12dxX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xX4xX80xX4xX3xX1bxX80xX26xX3xX4xX80xX26xX3xX1xX81cxX1dxX41xX3xXexX37xX7e2xX1dxX3xX4xX72xX6xX3xX25xXcfxX25xX3xX27xX580xX3xXexX533xX1dxX1xX3xX1xX533xX1dxX1xX3xX5xX22xX8exX3xX5xX6xX1dxX3xX29xX3efxX4xX1xX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xXd4xX3xX13xX14xX3xX27xX44xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xX29xX26xX3xX29xX3efxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1dxX44xX8exX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xX25x17aaexX1dxX41xX3xX1dxX41xX44xX8exXb4xX3xX64xXdxX1cxXbxX3xX1xX450xXdxX3xX2edxX1cxX1dxX1xX3xX27xXdxX1cxX1dxX3xX1dxX1xXdxX3xX4xX72xX6xX3xX13xX14xX3xX4xX78xX1dxX41xX3xX1bxX53xX3xX1bxX80xX26xX3xX4xX80xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX1bxXdxX463xXexX3xX41xX7e2xX1dxX3xX162xX162xX18xX111xX18xX18xX18xX3xXexX91xX55bxX3xX10xX12dxX3xXd4xX3xX1dxX2fxX30xX4xX3xX1dxX44xX8exX3xX292x182baxX3xX12dxX5daxX4xX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xX296xX4fxX3xXexXa1xX3xX296xX1xXdxX3xX29xX3efxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1bxX8a3xX1dxX41xX3xXbxX1xX80xXexX111xX3xXcxX1xX10xX26xX3xX292xX45exXb4xX3xXexXa1xX3xX1dxX41xX44xX8exX3xX33xXabxX55xX17xX2axX2xX18xX55xX2cxXb4xX3xX13xX14xX3xX41xX1xXdxX3xX1dxX1xX5cbxX1dxX3xXexX1xX445xX12dxX3xX41xX7e2xX1dxX3xXabxX194xX111xX18xX18xX18xX3xX4xX6xX3xX12dxX5daxX4xX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xXd4xX3xXexX91xX55bxX3xX10xX12dxXb4xX3xX1dxX22xX1dxX41xX3xXexX38xX1dxX41xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xX12dxX5daxX4xX3xXd4xX3xXexX91xX55bxX3xX10xX12dxX3xX5xX445xX1dxX3xX162xX16fxX2cxX111xX16fxX194xX33xX3xX4xX6xXb4xX3xX4xX1xXdxX463xX12dxX3xX2xX18xX19xX3xXexX38xX1dxX41xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xXexX91xX445xX1dxX3xXexX26xX44xX1dxX3xX1dxX2fxX30xX4xX3xX13xX14xX111xX3xXcx151dbxX3xX5xX1cxX3xX12dxX5daxX4xX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xX1xXdxX1cxX1dxX3xX5xX44xX3xXabxX33xX2cxX3xX4xX6xX3xXexX91xX445xX1dxX3xX2xX18xX18xX111xX18xX18xX18xX3xXexX91xX55bxX3xX10xX12dxX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xX25xX523xX1dxX41xX3xXexX1xX10xX26xX3xX1bxX80xX26xX3xX4xX80xX26xX3xXexX91xX445xX1dxXb4xX3xXexX91xX55bxX3xX10xX12dxX3xX4xX1xXdxX463xX12dxX3xX18xXb4xX160xX2axX194xXb4xX160xX19xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xX1dxX1xX5cbxXbxX3xX27xXdxX1cxX1dxX3xX29xX26xX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxXb4xX3xX27xX44xX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX18xXb4xX194xX19xX3xXexX38xX1dxX41xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xXd4xX3xX13xX14xX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xX2edxX80xX26xX3xX4xX80xX26xX3xX296xX463xXexX3xX5xX37xX5cbxX1dxXb4xX3xXexXf4xXdxX3xXexX1xX49xXdxX3xX292xXdxX4fxX12dxX3xX1dxX44xX8exXb4xX3xX29xX2fxX49xX1dxX41xX3xX1dxX1xX2fxX3xXexX91xX55bxX3xX10xX12dxX3xX1xXdxX463xX12dxX3xX296xX1xXdxX3xX12dxX5daxX4xX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xXd4xX3xXexX1xX4fxX3xX1dxX4a1xX1dxX41xX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xXcxX37xX8exX3xX1dxX1xXdxX445xX1dxXb4xX3xX4xX80xX4xX3xX4xX1xX37xX8exX445xX1dxX3xX41xXdxX6xX3xX25xXcfxX25xX3xX1dxX1xX8dxX1dxX3xX12dxXf4xX1dxX1xX3xX4xX1xX6cxX1dxX1xX3xXb1xX37xX8exX580xX1dxX3xX4xX80xX4xX3xX1bxX6xX1dxX41xX3xX4xX7e2xX1dxX3xXexXdxX463xXbxX3xXex13cf5xX4xX3xX292xX2fxX6xX3xX91xX6xX3xX4xX80xX4xX3xX1bxX80xX26xX3xX4xX80xX26xX3xX4xXb60xX3xXexX1xX4fxX3xX27xX580xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1xXb4xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xX164xX7b8xXexX3xX1dxX41xX1xXdxX1cxX12dxXb4xX3xX1dxX1xX5cbxXbxX3xX27xXdxX1cxX1dxX3xX27xX44xX3xX7xX53xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xXexX1xX10xX26xX3xX292xX450xX3xXexX37xX38xXdxX3xX27xX44xX3xX7xX5daxX4xX3xXexX450xX4xX3xX292xX4fxX3xX4xX45exX3xXexX1xX4fxX3xX29xX2aexX3xX29xX44xX1dxX41xX3xXb1xX37xX4abxX1dxX3xX5xX798xX3xX4xX80xX4xX3xX7xX53xX3xX5xXdxX1cxX37xX3xX27xX580xX3xXexX533xX1dxX1xX3xX1xX533xX1dxX1xX3xX12dxX5daxX4xX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xXd4xX3xX5xf248xX6xX3xXexX37xX38xXdxX3xXexX91xX55bxX3xX10xX12dxX111xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX26xX29xX8exXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xXexX91xX6xX1dxX41xX3xXexX1xX53xX1dxX41xX3xX296xX445xX3xX159xX26xX91xX5xX29xX26xX12dxX10xXexX10xX91xX7xX111xXdxX1dxX2c2xX26xXb4xX3xXexX6cxX1dxX1xX3xX292xX463xX1dxX3xXexX1xX49xXdxX3xX292xXdxX4fxX12dxX3xX2xX33xX3xX41xXdxX49xX3xX1dxX41xX44xX8exX3xX2xX160xX55xX2cxX3xX2cexX41xXdxX49xX3xXcdxXdxX1cxXexX3xX288xX6xX12dxX2ddxXb4xX3xX13xX14xX3xX4xX45exX3xX1xX57axX1dxX3xX160xXb4xXabxX3xXexX91xXdxX1cxX37xX3xX4xX6xX3xX12dxX5daxX4xX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xX27xX44xX3xX33xX18xX18xX111xX18xX18xX18xX3xX4xX6xX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX111xX0xX55xXbxX12xX0xX29xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX91xX10xX5xX6xXexX10xX29xXaxX12xX0xX7xXexX91xX26xX1dxX41xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX445xX1dxX3xXb1xX37xX6xX1dxX15xX0xX55xX7xXexX91xX26xX1dxX41xX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2axXexX1xX37xX12dxX1bxX2axX6xX1dxX29xX2axX7xX6xXbxX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXccxX5xX8exX12dxXbxXdxX4xX3xXcxX26xX296xX8exX26xX3xX33xX18xX33xX18xX15xX3xX25xX80xX4xX3xX27xX5cbxX1dxX3xX292xX450xX1dxX41xX3xX27xXdxX445xX1dxX3xXbxX1xX4abxXdxX3xX164xX7b8xXexX3xX1dxX41xX1xXdxX1cxX12dxX3xX25xX26xX27xXdxX29xX2axX2xX2cxXaxX3xX1xX91xX10xX2c2xX9xXaxX55xX12dxX37xX26xX1dxX2axX12dxX6xX37xX2axXexX1xX10xX2axXexX1xX6xX26xX55xX26xX5xX8exX12dxXbxXdxX4xX2axXexX26xX296xX8exX26xX2axX33xX18xX33xX18xX2axX4xX6xX4xX2axX27xX6xX1dxX2axX29xX26xX1dxX41xX2axX27xXdxX10xX1dxX2axXbxX1xX6xXdxX2axX164xX10xXexX2axX1dxX41xX1xXdxX10xX12dxX2axX4xX26xX27xXdxX29xX2axX2xX2cxX55xX2xX2cxX17xX160xX16fxX16fxX111xX1xXexX12dxXaxX12xX0xXdxX12dxX41xX3xX7xX91xX4xX9xXaxX55xX12dxX10xX29xXdxX6xX55xX2xX33xX18xX55xX1dxX10xX159xX7xX55xX33xX18xX194xXabxX55xX2xX18xX17xX29xX194xX2xX2xX194xX162xX33xX162xXexX33xX17xX18xX162xX5xX162xX2axXexXexX164xX27xX1dxX2axX26xX5xX8exX12dxXbxXdxX4xX2axXexX26xX296xX8exX26xX111xX1bexXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX22xX1dxX3xX25xX26xX27xXdxX29xX2axX2xX2cxX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX33xX2xX3xXexX37xX38xXdxX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xX5xX44xX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxX37xX3xX7xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX29xXdxX27xX12xX0xX7xXexX91xX26xX1dxX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXccxX5xX8exX12dxXbxXdxX4xX3xXcxX26xX296xX8exX26xX3xX33xX18xX33xX18xX15xX3xX25xX80xX4xX3xX27xX5cbxX1dxX3xX292xX450xX1dxX41xX3xX27xXdxX445xX1dxX3xXbxX1xX4abxXdxX3xX164xX7b8xXexX3xX1dxX41xX1xXdxX1cxX12dxX3xX25xX26xX27xXdxX29xX2axX2xX2cxXaxX3xX1xX91xX10xX2c2xX9xXaxX55xX12dxX37xX26xX1dxX2axX12dxX6xX37xX2axXexX1xX10xX2axXexX1xX6xX26xX55xX26xX5xX8exX12dxXbxXdxX4xX2axXexX26xX296xX8exX26xX2axX33xX18xX33xX18xX2axX4xX6xX4xX2axX27xX6xX1dxX2axX29xX26xX1dxX41xX2axX27xXdxX10xX1dxX2axXbxX1xX6xXdxX2axX164xX10xXexX2axX1dxX41xX1xXdxX10xX12dxX2axX4xX26xX27xXdxX29xX2axX2xX2cxX55xX2xX2cxX17xX160xX16fxX16fxX111xX1xXexX12dxXaxX12xXccxX5xX8exX12dxXbxXdxX4xX3xXcxX26xX296xX8exX26xX3xX33xX18xX33xX18xX15xX3xX25xX80xX4xX3xX27xX5cbxX1dxX3xX292xX450xX1dxX41xX3xX27xXdxX445xX1dxX3xXbxX1xX4abxXdxX3xX164xX7b8xXexX3xX1dxX41xX1xXdxX1cxX12dxX3xX25xX26xX27xXdxX29xX2axX2xX2cxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX91xX26xX1dxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX292xX580xX3xX164xX37xX8dxXexX3xX4xX72xX6xX3xX25xX1xX6cxX1dxX1xX3xXbxX1xX72xX3xX288xX1xX5cbxXexX3xX2edxX4abxX1dxXb4xX3xX4xX80xX4xX3xX27xX5cbxX1dxX3xX292xX450xX1dxX41xX3xX27xXdxX445xX1dxX3xXexX1xX6xX12dxX3xX41xXdxX6xX3xXccxX5xX8exX12dxXbxXdxX4xX3xXcxX26xX296xX8exX26xX3xX33xX18xX33xX18xX3xX7x182e8xX3xXbxX1xX4abxXdxX3xX164xX7b8xXexX3xX1dxX41xX1xXdxX1cxX12dxX3xX25xXccxXcdxXcexXcfxX2axX2xX2cxX3xX6cxXexX3xX1dxX1xX8dxXexX3xX162xX3xX5xX7e2xX1dxXb4xX3xX292xX459xX1dxX41xX3xXexX1xX49xXdxX3xXbxX1xX4abxXdxX3xX1dxX450xXbxX3xX1bxX4abxX1dxX3xX4xX6xX12dxX3xX296xX463xXexX3xX27xX44xX3xX296xX463xX3xX1xX26xXf4xX4xX1xX3xX1xX26xXf4xXexX3xX292xX450xX1dxX41xX3xXexXf4xXdxX3xX288xX1xX5cbxXexX3xX2edxX4abxX1dxX111xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX29xXdxX27xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcfxX37xX3xX5xX3efxX4xX1xX3xXexX26xX44xX1dxX3xX4xX7e2xX37xX3xX12dxX8dxXexX3xX16fxX160xX18xX3xXexX9dexX3x1a503xf5e7xXcfxX3xX1dxX3cxX6xX3xX292xX7e2xX37xX3xX1dxX769xX12dxX3xX33xX18xX33xX18xXaxX3xX1xX91xX10xX2c2xX9xXaxX55xX29xXdxX10xX12dxX2axX1dxX26xX1dxX41xX55xX29xX37xX2axX5xXdxX4xX1xX2axXexX26xX6xX1dxX2axX4xX6xX37xX2axX12dxX6xXexX2axX16fxX160xX18xX2axXexX8exX2axX37xX7xX29xX2axX1dxX37xX6xX2axX29xX6xX37xX2axX1dxX6xX12dxX2axX33xX18xX33xX18xX55xX2xX2cxX17xX160xX194xX17xX111xX1xXexX12dxXaxX12xX0xXdxX12dxX41xX3xX7xX91xX4xX9xXaxX55xX12dxX10xX29xXdxX6xX55xX2xX33xX18xX55xX1dxX10xX159xX7xX55xX33xX18xX194xXabxX55xX2xX33xX16fxX29xX194xX18xX2cxX16fxX2xX194xX162xXexX160xX160xX17xX17xX16fxX5xX18xX111xX1bexXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX22xX1dxX3xX25xX26xX27xXdxX29xX2axX2xX2cxX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX33xX2xX3xXexX37xX38xXdxX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xX5xX44xX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxX37xX3xX7xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX29xXdxX27xX12xX0xX7xXexX91xX26xX1dxX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcfxX37xX3xX5xX3efxX4xX1xX3xXexX26xX44xX1dxX3xX4xX7e2xX37xX3xX12dxX8dxXexX3xX16fxX160xX18xX3xXexX9dexX3xX107fxX1080xXcfxX3xX1dxX3cxX6xX3xX292xX7e2xX37xX3xX1dxX769xX12dxX3xX33xX18xX33xX18xXaxX3xX1xX91xX10xX2c2xX9xXaxX55xX29xXdxX10xX12dxX2axX1dxX26xX1dxX41xX55xX29xX37xX2axX5xXdxX4xX1xX2axXexX26xX6xX1dxX2axX4xX6xX37xX2axX12dxX6xXexX2axX16fxX160xX18xX2axXexX8exX2axX37xX7xX29xX2axX1dxX37xX6xX2axX29xX6xX37xX2axX1dxX6xX12dxX2axX33xX18xX33xX18xX55xX2xX2cxX17xX160xX194xX17xX111xX1xXexX12dxXaxX12xXcfxX37xX3xX5xX3efxX4xX1xX3xXexX26xX44xX1dxX3xX4xX7e2xX37xX3xX12dxX8dxXexX3xX16fxX160xX18xX3xXexX9dexX3xX107fxX1080xXcfxX3xX1dxX3cxX6xX3xX292xX7e2xX37xX3xX1dxX769xX12dxX3xX33xX18xX33xX18xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX91xX26xX1dxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXcxX38xX3xX4xX1xXc14xX4xX3xXcfxX37xX3xX5xX3efxX4xX1xX3xXcxX1xX463xX3xX41xXdxX30xXdxX3xX4xX72xX6xX3x16af7xXdxX445xX1dxX3xX1xX80exXbxX3xXb1xX37xX53xX4xX3xX2cexX107fxX288x13d72xXcxXccxX2ddxX3xX1dxX41xX44xX8exX3xX2xX162xX55xX2cxX3xX4xX1xX26xX3xX1bxXdxX463xXexXb4xX3xX1dxX41xX44xX1dxX1xX3xX29xX37xX3xX5xX3efxX4xX1xX3xXexX26xX44xX1dxX3xX4xX7e2xX37xX3xX7xXfdaxX3xXexX38xX1dxX3xXexX1xX8dxXexX3xX296xX1xX26xX4abxX1dxX41xX3xX16fxX160xX18xX3xXexX91xXdxX1cxX37xX3xX107fxX1080xXcfxX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xX1dxX3cxX6xX3xX292xX7e2xX37xX3xX1dxX769xX12dxX3xX33xX18xX33xX18xX3xX29xX26xX3xX7xX813xX3xX7xXb60xXexX3xX41xXdxX4abxX12dxX3xX4xX72xX6xX3xX7xX53xX3xX5xX2fxX80exXexX3xX296xX1xX80xX4xX1xX3xX29xX37xX3xX5xX3efxX4xX1xX3xXb1xX37xX53xX4xX3xXexX463xX3xX27xX533xX3xX292xXf4xXdxX3xX29xX3efxX4xX1xX3xX25xX26xX27xXdxX29xX2axX2xX2cxX111xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX29xXdxX27xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3d6xXdxX1dxX1xX3xXexX463xX3xX126axX44xX26xX3xX4xX45exX3xXexX1xX4fxX3xXexX769xX1dxX41xX3xXexX91xX2fxXd4xX1dxX41xX3xX22xX12dxX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xX1dxX769xX12dxX3xX1dxX6xX8exX3xX2axX3xX5xX7e2xX1dxX3xX292xX7e2xX37xX3xXexXdxX445xX1dxX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xX1xX57axX1dxX3xX194xX3xXexX1xX5cbxXbxX3xX296xX9dexXaxX3xX1xX91xX10xX2c2xX9xXaxX55xXb1xX37xX26xX4xX2axXexX10xX55xX296xXdxX1dxX1xX2axXexX10xX2axX5xX6xX26xX2axX4xX26xX2axXexX1xX10xX2axXexX6xX1dxX41xX2axXexX91xX37xX26xX1dxX41xX2axX6xX12dxX2axXexX91xX26xX1dxX41xX2axX1dxX6xX12dxX2axX1dxX6xX8exX2axX5xX6xX1dxX2axX29xX6xX37xX2axXexXdxX10xX1dxX2axXexX91xX26xX1dxX41xX2axX1xX26xX1dxX2axX194xX2axXexX1xX6xXbxX2axX296xX8exX55xX2xX2cxX17xX160xX2xX162xX111xX1xXexX12dxXaxX12xX0xXdxX12dxX41xX3xX7xX91xX4xX9xXaxX55xX12dxX10xX29xXdxX6xX55xX2xX33xX18xX55xX1dxX10xX159xX7xX55xX33xX18xX194xXabxX55xX2xX33xX16fxX29xX33xX2xXabxX2xX33xX194xX18xXexX2cxX17xXabxXabxX194xX5xX18xX111xX1bexXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX22xX1dxX3xX25xX26xX27xXdxX29xX2axX2xX2cxX3xX29xX2fxX30xXdxX3xX33xX2xX3xXexX37xX38xXdxX3xXexX3cxX3xX27xX26xX1dxX41xX3xX5xX44xX3xX1dxX41xX2fxX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxX37xX3xX7xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX29xXdxX27xX12xX0xX7xXexX91xX26xX1dxX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3d6xXdxX1dxX1xX3xXexX463xX3xX126axX44xX26xX3xX4xX45exX3xXexX1xX4fxX3xXexX769xX1dxX41xX3xXexX91xX2fxXd4xX1dxX41xX3xX22xX12dxX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xX1dxX769xX12dxX3xX1dxX6xX8exX3xX2axX3xX5xX7e2xX1dxX3xX292xX7e2xX37xX3xXexXdxX445xX1dxX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xX1xX57axX1dxX3xX194xX3xXexX1xX5cbxXbxX3xX296xX9dexXaxX3xX1xX91xX10xX2c2xX9xXaxX55xXb1xX37xX26xX4xX2axXexX10xX55xX296xXdxX1dxX1xX2axXexX10xX2axX5xX6xX26xX2axX4xX26xX2axXexX1xX10xX2axXexX6xX1dxX41xX2axXexX91xX37xX26xX1dxX41xX2axX6xX12dxX2axXexX91xX26xX1dxX41xX2axX1dxX6xX12dxX2axX1dxX6xX8exX2axX5xX6xX1dxX2axX29xX6xX37xX2axXexXdxX10xX1dxX2axXexX91xX26xX1dxX41xX2axX1xX26xX1dxX2axX194xX2axXexX1xX6xXbxX2axX296xX8exX55xX2xX2cxX17xX160xX2xX162xX111xX1xXexX12dxXaxX12xX3d6xXdxX1dxX1xX3xXexX463xX3xX126axX44xX26xX3xX4xX45exX3xXexX1xX4fxX3xXexX769xX1dxX41xX3xXexX91xX2fxXd4xX1dxX41xX3xX22xX12dxX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xX1dxX769xX12dxX3xX1dxX6xX8exX3xX2axX3xX5xX7e2xX1dxX3xX292xX7e2xX37xX3xXexXdxX445xX1dxX3xXexX91xX26xX1dxX41xX3xX1xX57axX1dxX3xX194xX3xXexX1xX5cbxXbxX3xX296xX9dexX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX91xX26xX1dxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXcxX769xX1dxX41xX3xXexX91xX2fxXd4xX1dxX41xX3xX296xXdxX1dxX1xX3xXexX463xX3xX1dxX769xX12dxX3xX1dxX6xX8exX3xX4xX72xX6xX3xX25xX64xXcfxX25xX288xXcfxX3xX126axX44xX26xX3xX29xX813xX3xX296xXdxX463xX1dxX3x17f93xX1605xX7xXfdaxX3xXexX1xX37xX3xX1x1666axXbxX3xX5xX7e2xX1dxX3xX292xX7e2xX37xX3xXexXdxX445xX1dxX3xX7xX6xX37xX3xX1dxX1xXdxX580xX37xX3xXexX1xX5cbxXbxX3xX296xX9dexXb4xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX41xX3xX7xXfdaxX3xXbxX1xXb60xX4xX3xX1xX459xXdxX3xX27xX44xX26xX3xX1dxX769xX12dxX3xX7xX6xX37xXb4xX3xX64xX903xX1dxX41xX3xXexX1xX78xX1dxX41xX3xXexX8dxX1dxX3xX3d6xX2d6xX126axX3xX29x17e02xX1dxX3xX1bxX80xX26xX3xX4xX80xX26xX3xX91xX6xX3xX1xX78xX12dxX3xX1dxX6xX8exX3xX4xX72xX6xX3xX288xX41xX22xX1dxX3xX1xX44xX1dxX41xX3xX2d6xX1xX80xXexX3xXexX91xXdxX4fxX1dxX3xX25xX1xX22xX37xX3x137d9xX3xX2cexX2d4xXcfxX2edxX2ddxX3xX4xX1xX26xX3xX1bxXdxX463xXexX111xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX29xXdxX27xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX37xX5xX12xX0xX29xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX91xXaxX12xX0xX55xX29xXdxX27xX12xX0xX55xX29xXdxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1080xX26xX37xX91xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xXcdxXdxX10xXexX1dxX6xX12dx12f39xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX29xXdxX27xX12