Người hâm mộ Việt Nam nguy cơ lần đầu không được xem World Cup
Lần đầu tiên trong lịch sử, người hâm mộ Việt Nam đối mặt với nguy cơ không thể theo dõi các trận đấu tại VCK World Cup vì lý do bản quyền.
efadx11ff8x15d4dx112f5x11a6bx13400x14526x111d3x1126axX7x119d2x10d52x110f0x1402ex14f13x14d8exX5x15859xXax148acx14e48xf7b8x18501x12326xXdxX3xX1x13ea9x1667bxX3xX1bx10326xX3x10114xXdx15253xXexX3xX13xX6xX1bxX3x16920xX14x10e3fx1525dxX3xX4xfe00xX3xX5x14dd7xX29xX3x15ee0xX32xX2bxX3x14004xX1x1057exX29xX14xX3xX35xX15xf901xX4xX3x18013xX10xX1bxX3x1315dx175aax1852bxX5x17181xX3x143e2xX2bxXbxX0xf48bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx135abxX10xX6xX4cxXaxX12x100cexX32xX29xX3xX35xX32xX2bxX3xXexXdx1204axX29xX3xXexX4axX49xX29xX14xX3xX5x13189xX4xX1xX3xX7x1241ax179c0xX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX35x12290xXdxX3xX1bx16334xXexX3x13e7fx17cb3xXdxX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xXexX1xf112xX3xXexX1xX10xX49xX3xX4cx17d78xXdxX3xX4x18a64xX4xX3xXexX4ax12aa1xX29xX3xX35x13d0dxX2bxX3xXex177ddxXdxX3xX20xX4ex1393fxX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xXa1x137dcxX3xX5x182e8xX3xX4cxX49xX3x119c1x1374axX29xX3xf1ecxX2bxX2cx14705xX29x14046xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX29xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax15936xXdxX4cxXexX1x17ab9xX3x14345xf49axX11dxXbxX44x1353dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11axX3x17d72xX2x133bexXbxX44xX121xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX52xX52xXdxXf1xXe8xX6xX49xX1xX6xXexXdxX29xX1xXf1xXa1xX29xX52xX29xX10xX115xX7xX52xX2x135d5xX11dxX2xX52xX2x1036exX11cxX4cxX11cxX2xX154xX12bxX159xX12dxX11cxXexX11dx15840xX154xX12dxX5xX12dxXf1x1417axXbxX14x11327xX4axX9xX12bxX12dxefd7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX5xX32xX29xX3xX35xX32xX2bxX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX35xX15xX41xX4xX3xX44xX10xX1bxX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX49xX29xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXex12892xX6xX5xXdxX14xX29xX11axX3xX16bxX2bxX7xXexXdx17e48xX2cxX121xXaxX12xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX14x1467cxX29xX3xX5xXdxXefxX29xX3xXa1xXa2xXdxX3xX29xX1x12eeexX29xX14xX3xX4xX1xXdx162fbxX4xX3xXexXdxXa1xXdxX81xX3xXex13e71xX3xX35xX10xX29xX3xXexX4axX1fdxX29xX14xX81xX3xX1bx17416xX2bxX3xX4xX1xX49xX3xX35xX212xX29xX3xX35xX1exX3xX29x11c1dxXexX3xX4xX6xX49xX3xXexX4axX49xX29xX14xX3xX5x164f6xX29xX14xX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX7xX2bxX9axXexX3xX165xX11cxX3xX29x140fcxX1bxX3xXecxX2bxX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17b5fxX49xX4cxX2cxXaxX12xX165xX11cxX3xX29xX26axX1bxX3xXecxX2bxX6xX81xX3xX39xXb5xX3xXexX21cxX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX2xX173xX154xX11dxX3xX1xX6xX2cxX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3xXexX6xX3xXa1x127e2xX29xX3xX14x15a23xXdxX3xXe8xf52bxXdxX3xX1bxX1exXexX3xX4xXc1xXdxX3xXexX71xX29xX3xX5xX7bxX4xX1xX3xX7xX80xX3xX1e0xX3xf8fbxX7xXbxX6xX29xX6xX3xX154xX11dxX81xX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX35x11436xX3xXecxX2bxXc1xX3xXecxX2bxX10xX29xX3xXa1xXa2xXdxX3xXa1xXdxX22xX4xX3xXexX1xX10xX49xX3xX4cxXbdxXdxX3xXexX4ax10383xX4xX3xXexXdxX212xXbxX3xX1bx16185xXdxX3xX39x10db7xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xXexX4axX71xX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xXf1xX3xXcxX4axXe9xXdxX3xXecxX2bxX6xX3xX173xX3xX20xX4exXd3xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX81xX3xXexX21cxX3xX29xX1xX20bxX29xX14xX3xXexX4axXc6xX29xX3xX35xXcaxX2bxX3xXexX4axX71xX29xX3xX1bxX22axX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xXexXdxXa1xXdxX3xX35xX10xX29xX3xXexX4axX1fdxX29xX14xX3xX4xX1xX49xX3xX35xX212xX29xX3xX39xX1xX49xXe9xX29xX1xX3xX39xX1xX1fdxX4xX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3x1884exX1xXc1xXbxX81xX3xX27fxX4axX6xf681xXdxX5xX81xX3x153acxXexX6xX5xXdxX6xX3xXa1xX22axX3xX14xX32xX29xX3xX29xX1xXcaxXexX3xX5xX22axX3x126fex10d66xX4xX3xX29xX1axX29xX14xX3xX4xX6xX49xX3xX4xX1xXdxX212xX4xX3xX4x17728xXbxX3xXa1xX22axX29xX14xX3xX4cxX6xX29xX1xX3xX14xXdxXc1xX3xXexX1xX10xX49xX3xX4xXc1xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX29xX3xXexX1xX316xX4xX81xX3xX1bxX22axX2bxX3xX7xX1fdxX4xX81xX3xX4axX1exX29xX14xX3xX5xXa2xX29xX3xXa1xX22axX3xX29xX14xX22axX2cxX3xX4xX22axX29xX14xX3xX4axXbdxX3xX29xX239xXexX3xX1xX2fxX29xX3xX35xX2f7xX3xXexX4axX2bcxX3xXexX1xX22axX29xX1xX3xX1bx15117xX29xX3xX26axX29xX3xXexXdxX29xX1xX3xXexX1xX32xX29xX3xX14xXdxXe9xXdxX3xX29xX1xXdxX22xXexX3xX4xX1xX49xX3xX29xX14xX22axX2cxX3xX1xf4d0xX3xX4axX316xX4xX3xX5xX80xX6xX3xX4x1777cxX6xX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3xX20xXdxX22xXexXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xXcxX2bxX2cxX3xX29xX1xXdxX71xX29xX3xXexX1xX43axXdxX3xXecxX2bxX10xX29xX3xXcaxX2cxX3xX4xX43axX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xXbxX1xXe9xXdxX3xX4cxX21cxX29xX14xX3xX5xXcexXdxX3xX2bcxX3xX20xX4exXd3xX3xX0xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX0xX6xX3xX1xX4axX10xX1edxX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX52xX52xXe8xX6xX49xX1xX6xXexXdxX29xX1xXf1xXa1xX29xX52xXexX6xX14xX52xX115xX49xX4axX5xX4cxX1e0xX4xX2bxXbxX1e0xX11dxX159xX2xX154xX52xXaxX3xXexX6xX4axX14xX10xXexX9xXax152dfxXe8xX5xX6xX29xX39xXaxX3xX4axX10xX5xX9xXaxX29xX49xX49xXbxX10xX29xX10xX4axXaxX12xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX3xX7xX1fdxXbxX3xXexXa2xXdxXf1xX3xX27fxX2bcxXdxX3xX4cxf821xX3xX4xX1x1546exX3xX4xX247xX29xX3xX165xX3xXexX2bxX32xX29xX3xX29xX20bxX6xX3xX14xXdxXe9xXdxX3xX35xXcaxX2bxX3xX5xXa2xX29xX3xX29xX1xXcaxXexX3xX1xX22axX29xX1xX3xXexXdxX29xX1xX3xX7x17199xX3xX39xX1xX2bcxXdxX3xXexX4axX6xX29xX1xX3xXexX4axX71xX29xX3xX35xXcaxXexX3xX13xX14xX6xX3xX29xX1xX15xX29xX14xX3xX35xX212xX29xX3xXexX1xX16xXdxX3xX35xXdxXb5xX1bxX3xX1xXdxX22xX29xX3xXexXcexXdxX81xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX43axX3xX1bxX1exXexX3xX29xX1xX22axX3xX35xX22axXdxX3xX1xX6xX2cxX3xX35xX2fxX29xX3xXa1xX7bxX3xXex14b11xX3xX4xX1xX3c9xX4xX3xX29xX22axX49xX3xX4xX46axX6xX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xXexX2bxX2cxX71xX29xX3xXe8xX9axX3xX7xX2bcxX3xX1xX20bxX2bxX3xXexX1xX22axX29xX1xX3xX4xX3bxX29xX14xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xX0xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX27fxXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX5xX22axX3xX14xXe0xX16exX0xX52xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xX61xXdxXb5xX2bxX3xX1bxX1exXexX3xX4xXc1xX4xX1xX3xX35xX2fxX29xX3xX14xXdxXe9xX29xX81xX3xX35xX2fxX29xX3xXa1xX7bxX3xX7xX2bcxX3xX1xX20bxX2bxX3xX0xX6xX3xX1xX4axX10xX1edxX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX52xX52xXe8xX6xX49xX1xX6xXexXdxX29xX1xXf1xXa1xX29xX52xXexX6xX14xX52xXe8xX6xX29xX1e0xXecxX2bxX2cxX10xX29xX1e0xX115xX49xX4axX5xX4cxX1e0xX4xX2bxXbxX1e0xX11dxX159xX2xX154xX52xXaxX3xXexX6xX4axX14xX10xXexX9xXaxX505xXe8xX5xX6xX29xX39xXaxX3xX4axX10xX5xX9xXaxX29xX49xX49xXbxX10xX29xX10xX4axXaxX12xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX0xX52xX6xX12xX3xX7xX578xX3xX35xX15xX41xX4xX3xXbxX1xX239xXbxX3xXbxX1xXc1xXexX3xX7xX43axX29xX14xX3xX4xXc1xX4xX3xXexX4axXc6xX29xX3xX35xXcaxX2bxX3xXexXcexXdxX3xX20xX4exXd3xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xXf1xX3xXcxX546xX2cxX3xXa1xX22axX49xX3xX1bxX3c9xX4xX3xX35xX1exX3xXexX1xX15xX2fxX29xX14xX3xXexX1xXe9xX49xX81xX3xX14xXdxXc1xX3xXexX4axX7bxX3xX14xX43axXdxX3xX1xX41xXbxX3xX35x12d81xX29xX14xX3xX1bxX22axX3xX35xX2fxX29xX3xXa1xX7bxX3xX35xX43axX3xX35xX15xX41xX4xX3xXbxX1xX239xXbxX3xXbxX1xXc1xXexX3xX7xX43axX29xX14xX3xXexXcaxXexX3xX4xXe9xX3xX11cxX12bxX3xXexX4axXc6xX29xX3xX1xX6xX2cxX3xX1bxX1exXexX3xX4xX49xX29xX3xX7xX9axX3xX29xX1xXcaxXexX3xX35xX7bxX29xX1xX3xX4xXc1xX4xX3xXexX4axXc6xX29xX3xX2bcxX3xX14xXdxXe9xXdxX3xX35xXcaxX2bxX3xX5xXa2xX29xX3xX29xX1xXcaxXexX3xX1xX22axX29xX1xX3xXexXdxX29xX1xX3xXexXa2xXdxX3xX35xX1axX2cxXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xXcxX4axX71xX29xX3xXexX1xX316xX4xX3xXexX212xX81xX3xX4xX1axX2bxX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX29xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX81xX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX4axXdxX71xX29xX14xX3xX14xXe0xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX1bxX22axX3xX29xX43axXdxX3xX4axX1exX29xX14xX3xX4axX6xX3xX5xX22axX3xX13xX14xX49xXcexXdxX3xX1xXcexX29xX14xX3x10797xX29xX1xX3xX1xX6xX2cxX3xX4exX1xX6xX1bxXbxXdxX49xX29xX7xX3xX67xX10xX6xX14xX2bxX10xX3xX35xX2f7xX3xXexX4axX2bcxX3xXexX1xX22axX29xX1xX3xX35xXdxXefxX2bxX3xX35xX15xX41xX4xX3xX29xX1xX1fdxX4xX3xX35xXdxX3xX29xX1xX1fdxX4xX3xX5xXcexXdxX3xX29xX1xXdxXefxX2bxX3xX5xX32xX29xX3xXexX4axX49xX29xX14xX3xX2xX159xX3xX29xX26axX1bxX3xXexX4axX2bcxX3xX5xXcexXdxX3xX35xX1axX2cxXf1xX3xXcxX1xXc6xX1bxX3xX4xX1x105f4xX3xX35xX2f7xX3xX4xX43axX3xX14xXdxX6xXdxX3xX35xX49xXcexX29xX81xX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xXecxX2bxX71xX29xX3xX1bxXcaxXexX3xXexX1xX43axXdxX3xXecxX2bxX10xX29xX3xXexX1xX3c9xX4xX3xX35xX71xX1bxX3xX44xX10xX1bxX3xX29xX1xX20bxX29xX14xX3xX14xXdxXe9xXdxX3xX35xXcaxX2bxX3xX1xXcaxXbxX3xX4cxX2b4xX29xX3xX29xX1xXcaxXexX3xX4xXcaxXbxX3xX4exX67xX27fxXf1xX3xX20xXa2xXdxX3xX29xX1xX20bxX29xX14xX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3xXa1xX2b4xX29xX3xX1bxX2bxX9axX29xX3xX26axX29xX3xX29xX14xX46axX3xX4xX546xX29xX14xX3xX4exX1xX6xX1bxXbxXdxX49xX29xX7xX3xX67xX10xX6xX14xX2bxX10xX81xX3xX1xX2b8xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xX44xX10xX1bxX3xX5xXc6xX2bxX81xX3xX44xX10xX1bxX3xXe8xXcaxXexX3xX1xX41xXbxX3xXbxX1xXc1xXbxX3xXa1xXa2xXdxX3xX4xX1xXcaxXexX3xX5xX15xX41xX29xX14xX3xX35xX15xX16xX29xX14xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX39xX239xX1bxX81xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xXe9xX29xX1xX3xX44xXcaxX2bxXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12x117a5xXcaxXexX3xX4xX43axX3xXexX1xXb5xX81xX3xX4xXc1xXdxX3xXecxX2bxX71xX29xX3xX1bxXcaxXexX3xXcaxX2cxX3xX1xX6xX2cxX3xX4xXc1xX4xX1xX3xX44xX10xX1bxX3xXe8xXcaxXexX3xX1xX41xXbxX3xXbxX1xXc1xXbxX3xX39xXb5xX3xXexX4axX71xX29xX3xX7xX578xX3xXexXc1xXdxX3xX4cxXdx11570xX29xX3xXexXcexXdxX3xX1bxX546xX6xX3xX1xX45fxX3xXexXa2xXdxX3xX35xX1axX2cxX81xX3xX39xX1xXdxX3xX29xX1xX20bxX29xX14xX3xXexX4axXc6xX29xX3xX35xXcaxX2bxX3xX2bcxX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX44xX2bxXcaxXexX3xX1xXdxX22xX29xX3xXexX4axX71xX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX1xX6xX2cxX3xXdxX29xXexX10xX4axX29xX10xXexX3xX1bxX1exXexX3xX4xXc1xX4xX1xX3xX35xX3dcxX29xX14xX3xX5xX2bxXc6xXexX3xXexXcexXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xXa1xXe0xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX43axX3xX1bxX1exXexX3xX35xX2fxX29xX3xXa1xX7bxX3xX29xX22axX49xX3xX4cxXc1xX1bxX3xX4axX1fdxX29xX3xXexX6xX2cxX3xX7xX2bcxX3xX1xX20bxX2bxX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX29xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX52xX52xXdxXf1xXe8xX6xX49xX1xX6xXexXdxX29xX1xXf1xXa1xX29xX52xX29xX10xX115xX7xX52xX2xX154xX11dxX2xX52xX2xX159xX11cxX4cxX11cxX2xX154xX12bxX11dxX159x133dexXexX12bxX165xX165xX12bxX5xX2xXf1xX16bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX5xX32xX29xX3xX35xX32xX2bxX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX35xX15xX41xX4xX3xX44xX10xX1bxX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX49xX29xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexX1e0xX6xX5xXdxX14xX29xX11axX3xX16bxX2bxX7xXexXdxX1edxX2cxX121xXaxX12xX27fxXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX35xX6xX29xX14xX3xXexX4axX2bcxX3xXexX1xX22axX29xX1xX3xX4axX22axX49xX3xX4xXe9xX29xX3xXa1xXa2xXdxX3xX29xX1xX22axX3xX35xX22axXdxX3xXa1xX22axX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xX0xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX27fxX6xX49xX3xX29xX1xXdxX71xX2bxX3xXexXdxXefxX29xX3xX35xXb5xX3xX1bxX2bxX6xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX16exX0xX52xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xX20xXe0xX3xX7xX6xX49xX3xX4xX1axX2bxX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX29xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX5xXcexXdxX3xX35xXc1xX29xX14xX3xX5xX49xX3xX35xX212xX29xX3xXexX1xX212xX16exX3xX20xXe0xX3xX7xX6xX49xX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX4xX43axX3xX35xX2fxX29xX3xXa1xX7bxX3xX1xX6xX2cxX3xXexX5d0xX3xX4xX1xX3c9xX4xX81xX3xX29xX1xX22axX3xX35xX22axXdxX3xX29xX22axX49xX3xX7xX2bcxX3xX1xX20bxX2bxX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX35xX212xX29xX3xXexX1xX16xXdxX3xX35xXdxXb5xX1bxX3xX1xXdxX22xX29xX3xXexXcexXdxX3xX2bcxX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX16exX3xX3c8xX2fxX29xX3xX14xXdxXe9xX29xX81xX3xX7xX9axX3xXexXdxXefxX29xX3xX35xXb5xX3xX7xX2bcxX3xX1xX20bxX2bxX3xX14xX43axXdxX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXcaxX2cxX3xX35xX6xX29xX14xX3xXexX4axX2bcxX3xXexX1xX22axX29xX1xX3xX4axX22axX49xX3xX4xXe9xX29xX3xXecxX2bxXc1xX3xX5xXa2xX29xX3xX35xX9axXdxX3xXa1xXa2xXdxX3xX1xX2b8xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX5xX22axX3xXecxX2bxX9axX4xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX2bxX9axXdxX3xX4xX546xX29xX14xX3xXexX4axX49xX29xX14xX3xX39xX1xX2bxX3xXa1xX316xX4xX3xX3c8xX3bxX29xX14xX3xX13xX6xX1bxX3x10570xX3xX4xX1xX15xX6xX3xXexX1xXb5xX3xX4xX1xXcaxXbxX3xX29xX1xXc6xX29xX3xX39xX1xX49xXe9xX29xX3xXexXdxXefxX29xX3xX39xX1xX5d0xX29xX14xX3xX5xX792xX3xX35xXb5xX3xX1bxX2bxX6xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxXf1xX3xX4exX32xX29xX3xX29xX43axXdxX3xXexX1xX71xX1bxX81xX3xXcxX1xXc1xXdxX3xX67xX6xX29xX3xX35xX2f7xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xXe8x1731cxX3xX4axX6xX3xXexXa2xXdxX3xX12bxX12bxX3xXexX4axXdxX22xX2bxX3x178b3x15ccex14fbbxX3x13b4fxX1xX2fxX29xX3xX2xXf1xX159xX159xX159xX3xXex15574xX3xX35xX792xX29xX14xf973xX3xX35xXb5xX3xX1bxX6xX29xX14xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xX3xXa1xXefxX3xXbxX1x1871dxX4xX3xXa1xXed7xX3xX4cxX1axX29xX3xX7xX9axX3xX11cxX154xX81xX173xX3xXexX4axXdxX22xX2bxX3xX29xX14xX15xX16xXdxXf1xX3xXea4xXdxX29xX14xX6xXbxX49xX4axX10xX3xXa1xXa2xXdxX3xX4cxX1axX29xX3xX7xX9axX3xX12dxX81xX11cxX3xXexX4axXdxX22xX2bxX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3xX4xf820xX29xX14xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xXe8xXe91xX3xX4axX6xX3xXexXa2xXdxX3xX11dxX12dxX3xXexX4axXdxX22xX2bxX3xXea3xXea4xXea5xX3xXea7xX14xX32xX29xX3xX12dxXb67xX159xX3xXexXeb3xX3xX35xX792xX29xX14xXeb9xX3xX35xXb5xX3xX4xX43axX3xX35xX15xX41xX4xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXbxX1xXc1xXexX3xX7xX43axX29xX14xX3xX14xXdxXe9xXdxX3xX35xXcaxX2bxX3xX12bxX3xX29xX26axX1bxX3xX1bxXa2xXdxX3xX4xX43axX3xX1bxX1exXexX3xX5xX32xX29xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xX13xX1xXe0xX29xX3xX5xXcexXdxX3xX5xX7bxX4xX1xX3xX7xX80xX81xX3xX29xX26axX1bxX3xX11dxX159xX2xX159xX81xX3xX3c8xX22axXdxX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX4xX1xXdxX3xX165xX81xX12dxX3xXexX4axXdxX22xX2bxX3xXea3xXea4xXea5xX3xX35xXb5xX3xX4xX43axX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX7xX6xX2bxX3xX35xX43axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11c3fxX3xX4xX1xX49xX3xX4xXc1xX4xX3xX35xX22axXdxX3xX39xX1xXc1xX4xXf1xX3xX12bxX3xX29xX26axX1bxX3xX7xX6xX2bxX81xX3xf335xX3a4x11472xXea4xXdxX5xXa1xX6xX3xX1e0xX3xX35xX2fxX29xX3xXa1xX7bxX3xXbxX1xX1axX29xX3xXbxX1xX9axXdxX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexXcexXdxX3xX3c8xX3bxX29xX14xX3xX13xX6xX1bxX3xXe20xX3xX1xX239xXexX3xX14xXdxXc1xX3xX2xX12bxX3xXexX4axXdxX22xX2bxX3xXea3xXea4xXea5xXf1xX3xX3c8xX22axXdxX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX35xX2f7xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xXexX1xX15xX2fxX29xX14xX3xXexX1xXe9xX49xX3xX7xX2bxX9axXexX3xX1xX2fxX29xX3xX154xX3xXexX1xXc1xX29xX14xX3xX35xXb5xX3xX4xX43axX3xX35xX15xX41xX4xX3xX1bxX3c9xX4xX3xX14xXdxXc1xX3xX5xX22axX3xXb67xX3xXexX4axXdxX22xX2bxX3xXea3xXea4xXea5xX3xX1e0xX3xXexX3c9xX4xX3xX5xX22axX3xXe8x157fdxX29xX14xX3xX2xX3xX29xX80xX6xX3xX14xXdxXc1xX3xX1bxX22axX3xX1039xX3a4xX103bxXea4xXdxX5xXa1xX6xX3xXexX1xXc1xX4xX1xX3xX14xXdxXc1xX3xXe8xX6xX29xX3xX35xX32xX2bxX3xX29xX1xX15xX29xX14xX3xX4xX6xX49xX3xX14xXcaxXbxX3xX35xX3bxXdxX3xX7xX49xX3xXa1xXa2xXdxX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX159xXf1xX3xX13xX6xX2cxX81xX3xXa1xXa2xXdxX3xX7xX9axX3xXexXdxXefxX29xX3xX35xXb5xX3xX1bxX2bxX6xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX5xX71xX29xX3xX35xX212xX29xX3xX11dxX12dxX3xXexX4axXdxX22xX2bxX3xXea3xXea4xXea5xX3xX1e0xX3xX14xXcaxXbxX3xX14xX32xX29xX3xX12bxX3xX5xX32xX29xX3xX7xX49xX3xXa1xXa2xXdxX3xX12bxX3xX29xX26axX1bxX3xXexX4axX15xXa2xX4xX81xX3xXa1xXdxX22xX4xX3xX3c8xX22axXdxX3xXexX4axX2bxX2cxXefxX29xX3xX1xXe0xX29xX1xX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX1xX6xX2cxX3xX4xXc1xX4xX3xX29xX1xX22axX3xX35xX22axXdxX3xX39xX1xXc1xX4xX3xX4xX1xX546xX29xX3xX4xX1xX1axX29xX3xX4xXf1cxX29xX14xX3xX5xX22axX3xX35xXdxXefxX2bxX3xX4cxXa46xX3xX1xXdxXb5xX2bxXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX29xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX52xX52xXdxXf1xXe8xX6xX49xX1xX6xXexXdxX29xX1xXf1xXa1xX29xX52xX29xX10xX115xX7xX52xX2xX154xX11dxX2xX52xX2xX159xX11cxX4cxX11cxX2xX154xX12bxX11dxX159xXb67xXexX12bxX11cxX12dxX11dxX5xX11dxXf1xX16bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX5xX32xX29xX3xX35xX32xX2bxX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX35xX15xX41xX4xX3xX44xX10xX1bxX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX49xX29xXaxX12xX27fxXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xXexX26axX29xX14xX3xXbxX1xXdxX3xX1bxX2f7xX81xX3xX29xX1xX22axX3xX35xX22axXdxX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX4xX1xX32xX29xX3xX4xX1xX21cxX3xX1bxX2bxX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xX0xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xXcxXdxX6xX3xX1xX2cxX3xXa1xX2b8xX29xX14xX3xX29xX22axX49xX3xX4xX1xX49xX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX16exX0xX52xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xXexXe0xX1bxX3xX1xXdxXb5xX2bxX3xX4xX46axX6xX3xX27fxXc1xX49xX3xX27fxX43axX29xX14xX3xX3c8xXc1xX81xX3xX1xXdxX22xX29xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX43axX3xX1bxX1exXexX3xXexX1xX3bxX29xX14xX3xXexXdxX29xX3xX29xX22axX49xX3xX44xXc1xX4xX3xX29xX1xXc6xX29xX3xX35xX2f7xX3xX4xX43axX3xX29xX1xX22axX3xX35xX22axXdxX3xX29xX22axX49xX3xX4xX46axX6xX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX4xX3bxX29xX14xX3xXe8xX9axX3xX1bxX2bxX6xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxXf1xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX4xXf1cxX29xX14xX3xXa1xXe0xX3xXexX1xX212xX3xX1bxX22axX3xX35xX3c9xX29xX14xX3xXexX4axX15xXa2xX4xX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX5xX32xX29xX3xX35xX32xX2bxX3xXexXdxX71xX29xX3xX7xX6xX2bxX3xX165xX11cxX3xX29xX26axX1bxX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX4xX247xX29xX3xX35xX15xX41xX4xX3xXexX1xX10xX49xX3xX4cxXbdxXdxX3xX4xXc1xX4xX3xXexX4axXc6xX29xX3xX35xXcaxX2bxX3xX35xX54axX29xX1xX3xX4xX6xX49xX3xX2bcxX3xX14xXdxXe9xXdxX3xX35xXcaxX2bxX3xX7xX9axX3xX2xX3xXexX1xX212xX3xX14xXdxXa2xXdxXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xXcxX2bxX2cxX3xX29xX1xXdxX71xX29xX3xX4xX32xX29xX3xX29xX43axXdxX3xXexX1xX71xX1bxX3xX4axX10eexX29xX14xX81xX3x1114dxX3b2xX14a7xX889xX3xX4xX43axX3xXecxX2bxX2cxX3xX35xX7bxX29xX1xX3xX2cxX71xX2bxX3xX4xX32xX2bxX3xXexXcaxXexX3xX4xXe9xX3xXecxX2bxX9axX4xX3xX14xXdxX6xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xXbxX1xXc1xXexX3xX7xX43axX29xX14xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xXexX4axX71xX29xX3xX35xX22axXdxX3xXecxX2bxXe9xX29xX14xX3xXe8xXc1xX3xX35xXb5xX3xXbxX1xXed7xX4xX3xXa1xXed7xX3xX4xX3bxX29xX14xX3xX4xX1xX3dcxX29xX14xXf1xX3xX3c8xXdxXefxX2bxX3xX35xX43axX3xX4xXf1cxX29xX14xX3xX4xX43axX3xX29xX14xX1x134b5xX6xX3xX4axX10eexX29xX14xX3xX39xX1xXe9xX3xX29xX26axX29xX14xX3xX7xX578xX3xX4xX43axX3xX29xX1xX22axX3xX35xX22axXdxX3xX1xX49xX9exX4xX3xX29xX1xXdxXefxX2bxX3xX29xX1xX22axX3xX35xX22axXdxX3xX4xX1xX2bxX29xX14xX3xXexX6xX2cxX3xX7xX2bcxX3xX1xX20bxX2bxX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX5xX22axX3xX39xX1xXe9xX3xXexX1xXdxXf1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX49xX4cxX2cxXaxX12xXcxXcaxXexX3xX29xX1xXdxX71xX29xX81xX3xX1bxX3c9xX4xX3xX14xXdxXc1xX3xXexX1xX212xX3xX29xX22axX49xX81xX3xX6xXdxX3xX7xX2bcxX3xX1xX20bxX2bxX81xX3xX4xXc1xX4xX1xX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xXc1xX4xX3xX4axX6xX3xX7xX6xX49xX3xXexX1xXe0xX3xX4xX247xX29xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xX3bxX29xX14xX3xXe8xXc1xX49xX3xXexX4axX49xX29xX14xX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX29xX3xX7xX1fdxXbxX3xXexXa2xXdxXf1xX3xXcxX1xXc6xX1bxX3xX4xX1xX8f5xX3xX4xX43axX3xX39xX1xXe9xX3xX29xX26axX29xX14xX81xX3xX29xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX7xX578xX3xX44xX10xX1bxX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xXexX1xX10xX49xX3xX4xXc1xX4xX1xX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX14xXdxX9axX29xX14xX3xX29xX1xX15xX3xXexX1xX3bxX29xX14xX3xXexX1xX15xX16xX29xX14xX81xX3xX4xX43axX3xXexX1xXb5xX3xX5xX22axX3xX1bxX1exXexX3xX14xX43axXdxX3xX14xXdxXa2xXdxX3xX1xXcexX29xX3xX7xX9axX3xXexX4axXc6xX29xX3xX35xXcaxX2bxX81xX3xX4xXc1xX4xX3xX35xX1exXdxX3xXe8xX43axX29xX14xX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xXexX1xX2bxX1exX4xX3xXexX49xXbxX3xX1xX22axX29xX14xX3xX35xX32xX2bxX3xX1xX6xX2cxfa17xX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xXexX1xXb5xX3xX44xX10xX1bxX3xXexX4axX316xX4xX3xXexXdxX212xXbxX3xX1bxX22axX3xX4xX1xX54axX3xXbxX1xXc1xXexX3xX5xXcexXdxX3xX7xX6xX2bxX3xX39xX1xXdxX3xXexX4axXc6xX29xX3xX35xXcaxX2bxX3xX39xX212xXexX3xXexX1xX3dcxX4xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xX4cxXdxXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX4axX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1e0xXexX1xX2bxX1bxXe8xX1e0xX6xX29xX4cxX1e0xX7xX6xXbxX49xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXcxX20xX3xX35xX2fxX29xX3xX35xX1exX4xX3xXexX4axX49xX29xX14xX3xXexX1axX1bxX3xXe8xX2f7xX49xX3x13c81xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXbxX1xXc1xXexX3xX7xX43axX29xX14xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xf088xXaxX3xX1xX4axX10xX1edxX9xXaxX52xXe8xX49xX29xX14xX1e0xX4cxX6xX52xXa1xXexXa1xX1e0xX4cxX49xX29xX1e0xX4cxX49xX4xX1e0xXexX4axX49xX29xX14xX1e0xXexX6xX1bxX1e0xXe8xX6xX49xX1e0xXe8xX6xX29xX1e0xXecxX2bxX2cxX10xX29xX1e0xXbxX1xX6xXexX1e0xX7xX49xX29xX14xX1e0xX115xX49xX4axX5xX4cxX1e0xX4xX2bxXbxX1e0xX11dxX159xX2xX154xX52xX2xX12dxX12bxX173xX12bxX159xXf1xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX52xX1bxX10xX4cxXdxX6xX52xX2xX11dxX159xX52xX29xX10xX115xX7xX52xX2xX154xX11dxX159xX52xX2xX159xX12dxX4cxX159xX2xX11dxX159xXb67xX12bxX11cxXexXb67xX173xX173xXb67xX5xX159xXf1xX16bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX5xX32xX29xX3xX35xX32xX2bxX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX35xX15xX41xX4xX3xX44xX10xX1bxX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX4cxXdxXa1xX12xX0xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXcxX20xX3xX35xX2fxX29xX3xX35xX1exX4xX3xXexX4axX49xX29xX14xX3xXexX1axX1bxX3xXe8xX2f7xX49xX3xX176axXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXbxX1xXc1xXexX3xX7xX43axX29xX14xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xX178dxXaxX3xX1xX4axX10xX1edxX9xXaxX52xXe8xX49xX29xX14xX1e0xX4cxX6xX52xXa1xXexXa1xX1e0xX4cxX49xX29xX1e0xX4cxX49xX4xX1e0xXexX4axX49xX29xX14xX1e0xXexX6xX1bxX1e0xXe8xX6xX49xX1e0xXe8xX6xX29xX1e0xXecxX2bxX2cxX10xX29xX1e0xXbxX1xX6xXexX1e0xX7xX49xX29xX14xX1e0xX115xX49xX4axX5xX4cxX1e0xX4xX2bxXbxX1e0xX11dxX159xX2xX154xX52xX2xX12dxX12bxX173xX12bxX159xXf1xX1xXexX1bxXaxX12xX20xXcxX20xX3xX35xX2fxX29xX3xX35xX1exX4xX3xXexX4axX49xX29xX14xX3xXexX1axX1bxX3xXe8xX2f7xX49xX3xX176axXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXbxX1xXc1xXexX3xX7xX43axX29xX14xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xX178dxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX61xX3bxX1bxX3xXecxX2bxX6xX81xX3xX35xX2f7xX3xX4axX1exX3xX5xX71xX29xX3xXexX1xX3bxX29xX14xX3xXexXdxX29xX3xX20xXcxX20xX3xX35xX2f7xX3xX4xX43axX3xX35xX15xX41xX4xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXbxX1xXc1xXexX3xX7xX43axX29xX14xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xX3xXexX4axX71xX29xX3xX5xX2f7xX29xX1xX3xXexX1xX5d0xX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxXf1xX3xX13xX14xX2bxX792xX29xX3xX4xX2fxX29xX3xX4xX46axX6xX3xX7xX316xX3xXa1xXdxX22xX4xX3xX44xX2bxXcaxXexX3xXbxX1xXc1xXexX3xXexX21cxX3xXa1xXdxX22xX4xX3xX1bxX1exXexX3xX4xXc1xX29xX3xXe8xX1exX3xX29xX1xX22axX3xX35xX22axXdxX3xX35xX2f7xX3xXe8xXe0xX29xX1xX3xX5xX2bxXc6xX29xX3xXexX4axX71xX29xX3xX14a7xX6xX4xX10xXe8xX49xX49xX39xX3xX4xX46axX6xX3xX27fxXe0xX29xX1xX3xX5xX2bxXc6xX29xX3xXa1xXdxX71xX29xX3xX889xX29xX1xX3xX13xX14xX2b8xX4xX3xX4axX10eexX29xX14xX3xX20xXcxX20xX3xX35xX2f7xX3xX1bxX2bxX6xX3xX35xX15xX41xX4xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xXf1xX3xXcxX2bxX2cxX3xX29xX1xXdxX71xX29xX81xX3xX7xX6xX2bxX3xX35xX43axX3xX4xX1axX2bxX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX29xX3xX29xX22axX2cxX3xX35xX15xX41xX4xX3xX35xX8f5xX29xX1xX3xX4xX1xX8f5xX29xX1xX3xX4axX10eexX29xX14xX3xX4xX1xX54axX3xX5xX22axX3xX29xX1xX20bxX29xX14xX3xX5xX16xXdxX3xXe8xX3bxX29xX14xX3xX35xX546xX6xXf1xX3xXea4xX316xX3xXexX1xX316xX4xX3xXexX1xXe0xX3xX4xX2bxX1exX4xX3xX4xX1xXdxX212xX29xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xXa1xX2b4xX29xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX39xX212xXexX3xXexX1xX3dcxX4xX16c3xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX4cxXdxXa1xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX35xX9axXdxX3xX4cxXdxX22xX29xX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX4xX43axX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xXaxX3xX1xX4axX10xX1edxX9xXaxX52xXe8xX49xX29xX14xX1e0xX4cxX6xX52xXa1xXdxX10xXexX1e0xX29xX6xX1bxX1e0xX4cxX49xXdxX1e0xX4cxXdxX10xX29xX1e0xX29xX14xX2bxX2cxX1e0xX4xX49xX1e0xX39xX1xX49xX29xX14xX1e0xX4xX49xX1e0xXe8xX6xX29xX1e0xXecxX2bxX2cxX10xX29xX1e0xX115xX49xX4axX5xX4cxX1e0xX4xX2bxXbxX1e0xX11dxX159xX2xX154xX52xX2xX12dxX12bxXb67xX173xX2xXf1xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX52xX1bxX10xX4cxXdxX6xX52xX2xX11dxX159xX52xX29xX10xX115xX7xX52xX2xX154xX11dxX159xX52xX2xX159xX11cxX4cxX12bxX11dxX11dxX2xX12dxX165xX173xXexX11dxX11cxX159xX12dxX5xX159xXf1xX16bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX5xX32xX29xX3xX35xX32xX2bxX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX35xX15xX41xX4xX3xX44xX10xX1bxX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX4cxXdxXa1xX12xX0xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX35xX9axXdxX3xX4cxXdxX22xX29xX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX4xX43axX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xXaxX3xX1xX4axX10xX1edxX9xXaxX52xXe8xX49xX29xX14xX1e0xX4cxX6xX52xXa1xXdxX10xXexX1e0xX29xX6xX1bxX1e0xX4cxX49xXdxX1e0xX4cxXdxX10xX29xX1e0xX29xX14xX2bxX2cxX1e0xX4xX49xX1e0xX39xX1xX49xX29xX14xX1e0xX4xX49xX1e0xXe8xX6xX29xX1e0xXecxX2bxX2cxX10xX29xX1e0xX115xX49xX4axX5xX4cxX1e0xX4xX2bxXbxX1e0xX11dxX159xX2xX154xX52xX2xX12dxX12bxXb67xX173xX2xXf1xX1xXexX1bxXaxX12xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX35xX9axXdxX3xX4cxXdxX22xX29xX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX4xX43axX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xXea4xX6xX2bxX3xX39xX1xXdxX3xX1039xX2cxX6xX29xX1bxX6xX4axX3xX7xX2bcxX3xX1xX20bxX2bxX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXbxX1xXc1xXexX3xX7xX43axX29xX14xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xX81xX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xXexX4axX2bcxX3xXexX1xX22axX29xX1xX3xXecxX2bxX9axX4xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX2bxX9axXdxX3xX4xX546xX29xX14xX3xX4xX46axX6xX3xX3c8xX3bxX29xX14xX3xX13xX6xX1bxX3xXe20xX3xX4xX1xX15xX6xX3xXexX1xXb5xX3xXexXdxX212xXbxX3xX4xXc6xX29xX3xX14xXdxXe9xXdxX3xX35xXcaxX2bxX3xX29xX22axX2cxXf1xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX4cxXdxXa1xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX5xX22axX3xX29xX15xXa2xX4xX3xX4cxX2bxX2cxX3xX29xX1xXcaxXexX3xXexXcexXdxX3xX3c8xX3bxX29xX14xX3xX13xX6xX1bxX3xXe20xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX43axX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xXaxX3xX1xX4axX10xX1edxX9xXaxX52xXe8xX49xX29xX14xX1e0xX4cxX6xX52xXa1xXdxX10xXexX1e0xX29xX6xX1bxX1e0xX5xX6xX1e0xX29xX2bxX49xX4xX1e0xX4cxX2bxX2cxX1e0xX29xX1xX6xXexX1e0xXexX6xXdxX1e0xX4cxX49xX29xX14xX1e0xX29xX6xX1bxX1e0xX6xX1e0xX4xX1xX2bxX6xX1e0xX4xX49xX1e0xXe8xX6xX29xX1e0xXecxX2bxX2cxX10xX29xX1e0xX115xX49xX4axX5xX4cxX1e0xX4xX2bxXbxX1e0xX11dxX159xX2xX154xX52xX2xX12dxX12bxXb67xXb67xX2xXf1xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX52xX1bxX10xX4cxXdxX6xX52xX2xX11dxX159xX52xX29xX10xX115xX7xX52xX2xX154xX11dxX159xX52xX2xX159xX154xX4cxX12bxX2xX12bxX12bxX154xX11dxX165xXexX173xX173xX154xX154xX5xX159xXf1xX16bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX29xX14xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX5xX32xX29xX3xX35xX32xX2bxX3xX39xX1xX3bxX29xX14xX3xX35xX15xX41xX4xX3xX44xX10xX1bxX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX4cxXdxXa1xX12xX0xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX5xX22axX3xX29xX15xXa2xX4xX3xX4cxX2bxX2cxX3xX29xX1xXcaxXexX3xXexXcexXdxX3xX3c8xX3bxX29xX14xX3xX13xX6xX1bxX3xXe20xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX43axX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xXaxX3xX1xX4axX10xX1edxX9xXaxX52xXe8xX49xX29xX14xX1e0xX4cxX6xX52xXa1xXdxX10xXexX1e0xX29xX6xX1bxX1e0xX5xX6xX1e0xX29xX2bxX49xX4xX1e0xX4cxX2bxX2cxX1e0xX29xX1xX6xXexX1e0xXexX6xXdxX1e0xX4cxX49xX29xX14xX1e0xX29xX6xX1bxX1e0xX6xX1e0xX4xX1xX2bxX6xX1e0xX4xX49xX1e0xXe8xX6xX29xX1e0xXecxX2bxX2cxX10xX29xX1e0xX115xX49xX4axX5xX4cxX1e0xX4xX2bxXbxX1e0xX11dxX159xX2xX154xX52xX2xX12dxX12bxXb67xXb67xX2xXf1xX1xXexX1bxXaxX12xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX5xX22axX3xX29xX15xXa2xX4xX3xX4cxX2bxX2cxX3xX29xX1xXcaxXexX3xXexXcexXdxX3xX3c8xX3bxX29xX14xX3xX13xX6xX1bxX3xXe20xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX43axX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX4axX49xX29xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX1039xXa2xXdxX3xX35xX1axX2cxX81xX3xX1039xX2cxX6xX29xX1bxX6xX4axX3xX35xX2f7xX3xXexX4axX2bcxX3xXexX1xX22axX29xX1xX3xXecxX2bxX9axX4xX3xX14xXdxX6xX3xXexX1xX3c9xX3xX2xX159xX3xXexX4axX49xX29xX14xX3xXexX5d0xX29xX14xX3xX7xX9axX3xX2xX2xX3xX29xX15xXa2xX4xX3xX1xX49xX22axX29xX3xXexXcaxXexX3xXa1xXdxX22xX4xX3xX1bxX2bxX6xX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xXf1xX3xX13xX1xX15xX3xXa1xXc6xX2cxX81xX3xXexXcexXdxX3xX39xX1xX2bxX3xXa1xX316xX4xX3xX3c8xX3bxX29xX14xX3xX13xX6xX1bxX3xXe20xX81xX3xX4xX1xX54axX3xX4xX247xX29xX3xX20xXdxX22xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX5xX22axX3xXecxX2bxX9axX4xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX7xX2bcxX3xX1xX20bxX2bxX3xXe8xXe9xX29xX3xXecxX2bxX2cxXefxX29xX3xXbxX1xXc1xXexX3xX7xX43axX29xX14xX3xX48xX49xX4axX5xX4cxX3xX4exX2bxXbxX3xX11dxX159xX2xX154xXf1xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX4cxXdxXa1xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX2bxX5xX12xX0xX4cxXdxXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4axXaxX12xX0xX52xX4cxXdxXa1xX12xX0xX52xX4cxXdxXa1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXea4xX49xX2bxX4axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xX27fxX49xX29xX14xX4cxX6x17427xX0xX52xXbxX12