Những điểm khác biệt của thẻ BHYT mẫu mới triển khai từ 1/4/2021
Từ ngày 01/4/2021, BHXH Việt Nam triển khai mẫu thẻ BHYT mới trên toàn quốc, với 6 điểm khác biệt so với thẻ BHYT mẫu cũ.
8dc6x9636x9bbbxe6f1xa1ecxd021x98a4xa9a2xd994xX7xe6a3xfa92xef30x1132bxa601xb078xX5xe0e5xXaxb83bxbfe9xX1xc223xda67xb8d2xX3xbfaaxXdxad66xa876xX3xbcf4xX1xb82bxX4xX3xa9bbxXdxb389xXexX3xX4xe761xX6xX3xXexX1x11425xX3xf9ebxb47bxc515xXcxX3xX1cx9397x10adbxX3xX1cxfc54xXdxX3xXex105dbxXdxX1bxX16xX3xX1exX1xX6xXdxX3xXex8f2cxX3xX2xce77xdb4axX4cxc39axa7b4xX4fxX2xX0xX4cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6xed26xXaxX12xXcxX49xX3xX16xX17xef7dxe3acxX3xX50xX2xX4cxX4dxX4cxX4fxX50xX4fxX2xa78axX3xX30xX31xf525xX31xX3xf2cfxXdxX25xXexX3xX13xX6xX1cxX3xXexX3exXdxX1bxX16xX3xX1exX1xX6xXdxX3xX1cxX36xX37xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX3axXdxX3xXexX3ex8e9dxX16xX3xXex9947xX6exX16xX3xf83fxX37x9a9axX4xX7axX3xe4ccxX3axXdxX3x944fxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX4xX3xX23xXdxX25xXexX3xX7xXacxX3xXb6xX3axXdxX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX36xX37xX3xX4x1153bxe841xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12x8e08xX20xX16xX17xX3xX4fxX4dxX4cxd995xX7axX3xXex105fcxXdxX3xX31xaf7dxXdxX3xX16xX17xX1xebd2xX3xX4xX37xX16xX17xX3xX4xb16dxXbxX3xXexX1xf6e8xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xX37xX6fxXa8xX16xX3xX19xc7ccxX3xX1cxX36xX37xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX3axXdxX7axX3xX11axX16xX17xX3xXcxX3exe263xX16xX3xc068xX37xXb2xX4xX3xXcxX37x8f7dxX7axX3x10a49xX1xa581xX3xXcxX3ex8dd7xfda3xX16xX17xX3xX23xX6xX16xX3xX147xX37x10b92xX16xX3xX5xX14exX3xXcxX1xX37xX3xcf71xX3xXf7xc311xX7axX3xXcxX1xX2exX7axX3xX30xX162xXacxX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xX7exeea1xX3xX1xX107xXdxX3xX81xXdxX25xXexX3xX13xX6xX1cxX3xX4xX1xXacxX3xX23xXdxe77exXexX7axX3xXexX49xX3xX16xX17xX6exX6fxX3xX2xX4cxX4dxX4cxX4fxX50xX4fxX2xX7axX3xX30xX31xX7exX31xX3xX81xXdxX25xXexX3xX13xX6xX1cxX3xXexX3exXdxX1bxX16xX3xX1exX1xX6xXdxX3xX1cxX36xX37xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX3axXdxX3xXexX3exXa8xX16xX3xXexXacxX6exX16xX3xXb0xX37xXb2xX4xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xXcxX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX36xX37xX3xX1cxX3axXdxX3xX4xX153xX3xX1exd8f8xX4xX1xX3xXexX1xX157xX3axX4xX3xX16xX1x112f4xX3xX17xfec2xX16xX3xX1xf71cxX16xX7axX3xX1x10d8axX16xX1xX3xXexX1xd876xX4xX3xX19xeceexXbxX3xX1xX222xX16xX3xc6acxX23xeb9dxX16xX17xX3xXb6xX3axXdxX3xX1exX20fxX4xX1xX3xXexX1xX157xX3axX4xX3xXexX1xX2exX3xX4x112ebxX16xX3xX4xX157xX3axX4xX3xX4xX11axX16xX17xX3xX66xca2cxX16xX3xXb6xX6exX3xX1cxX107xXexX3xX7xXb2xX3xX5xXacxX103xXdxX3xXexX1xX2exX3xfff0xXcxb3adxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX20xX4xX3xX16xX17xX260xX16xX3xX1xX6exX16xX17xX3xXexX1xX157xX222xX16xX17xX3xX1cxX103xXdx9491xX3xX19xX162xX1cxX3xX23xX162xXacxX3xXexX1xX37xb380xX16xX3xXexXdxX25xX16xX3xX1exX1xXdxX3xX4xX115xXexX3xX17xXdxX15xX7axX3xX23xX162xXacxX3xXb0xX37xX162xX16xX3xXexX3exXacxX16xX17xX3xXb6xX20fxX7axX3xX1xX103xX16xX3xX4xX1xX196xX3xX4xX20xX4xX3xXexX3exX157x947dxX16xX17xX3xX1xb9e1xXbxX3xX23xX10dxX3xX1cxX115xXexX7axX3xX1xX21bxX16xX17xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxcec6xX10xX16xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxa522xXdxX66xXexX1xc61bxX3xXbaxX2xe5b1xXbxe0f7xc69dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX32exX3xXffxXbax9502xXbxX334xX335xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXe1xX23xX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe1xXb6xX16xX4cxX16xX10xX329xX7xX4cxX4fxX2xX2xX4fxX4cxX2xX50x9b17xX66xXffxX2xX50xX332xX332xX4dxX369xXexX4dxX2xX50xX50xX5xX4dxX16cxXacxX16xX17xX16cxXexX37xX6fxXe1xbbb1xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX4xX3xX23xXdxX25xXexX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX36xX37xX3xX1cxX3axXdxX3xXexX3exXdxX1bxX16xX3xX1exX1xX6xXdxX3xXexX49xX3xX2xX4cxX4dxX4cxX4fxX50xX4fxX2xXaxX3xX329xXdxX66xXexX1xX9xXaxXbaxX2xX332xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXffxXbaxX341xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31axX6xXbxXexXdxXacxX16xXaxX12xdac8xX16xX17xX3xXcxX3exX144xX16xX3xX147xX37xXb2xX4xX3xXcxX37xX14exX7axX3xX151xX1xX153xX3xXcxX3exX157xX158xX16xX17xX3xX23xX6xX16xX3xX147xX37xX162xX16xX3xX5xX14exX3xXcxX1xX37xX3xX16cxX3xXf7xX16fxX7axX3xXcxX1xX2exX7axX3xX30xX162xXacxX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xX7exX181xX3xX1xX107xXdxX3xX81xXdxX25xXexX3xX13xX6xX1cxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xX81xX12axX3xX4xX1xX115xXexX3xX5xXdxX25xX37xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX32exX3x1005exXdxX115xX6fxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX4xXe0xX16xX17xX3xX66xX6exX6fxX3xX1xX222xX16xX3xXb6xX6exX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xb45bxXbxX3xXbxX5xX6xX7xXexXdxX4xX3xX19xX1bxX3xXexX252xX16xX17xX3xX19xX107xX3xX23xX12axX16xX7axX3xX19xX107xX3xX4xX22dxX16xX17xX7axX3xX19xX20xXbxX3xX22dxX16xX17xX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xX6fxXa8xX37xX3xX4xX144xX37xX3xX7x9454xX3xX66xcea4xX16xX17xX3xX5xX260xX37xX3xX66xX6exXdxX7axX3xXexX3exX20xX16xX1xX3xXexX1xX115xX1cxX3xX16xX157xX3axX4xX7axX3xd0b3xX1cxX3xX1cxXb2xX4xX7axX3xX16xX1xX6exX37xX3xX16xX20xXexX7axX3xX3exX20xX4xX1xX3xX1xX21bxX16xX17xX7axX3xX23xX6xX6fxX3xX1cxX2daxX3xX1cxa1a5xX4xX3xXdxX16xX3xXexX3exXacxX16xX17xX3xXb0xX37xX20xX3xXexX3exX227xX16xX1xX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xXe1xX3xX147xX37xX6xX3xX19xX153xX3xX17xXdxX162xX1cxX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xXexX1xX2daxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX7axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX20fxX3xX4xX115xXbxX3xX5xX103xXdxX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX162xX3xX19xXb2xXdxX3xXexX157xX2dfxX16xX17xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX17xXdxX6xX3xXb6xX6exX3xX4xX222xX3xXb0xX37xX6xX16xX3xX30xX31xX7exX31xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xX81xX12axX3xX4xXacxX16xX3xX66xX115xX37xX32exX3xXcxX3exX157xX3axX4xX3xX19xX260xX6fxX7axX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX4xXe0xX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xX4xXacxX16xX3xX66xX115xX37xX3xX4xX29xX6xX3xX30xX31xX7exX31xX3xX4xX20xX4xX3xXexb252xX16xX1xX7axX3xXexX1xX6exX16xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX16xX6xX6fxX3xXexX1xX6xX6fxX3xX23xX23axX16xX17xX3xX4xXacxX16xX3xX66xX115xX37xX3xX4xX29xX6xX3xX30xX31xX7exX31xX3xX81xXdxX25xXexX3xX13xX6xX1cxX7axX3xXdxX16xX3xX4xX1xX22dxX4xX3xX66xX6xX16xX1xX7axX3xX4xX1xX15xX3xX1exX14exX7axX3xX1xX21exX3xXexXa8xX16xX3xX4xX29xX6xX3xXcxX3exX157xX158xX16xX17xX3xX30xX6xX16xX3xX147xX37xX162xX16xX3xX5xX14exX3xXcxX1xX37xX3xX16cxX3xXf7xX16fxX7axX3xXcxX1xX2exX3xX238xX1xXacx109d2xX4xX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xXcxX16fxX16xX17xX3xX47fxXdxX20xX1cxX3xX19xXb2xX4xX3xX30xX31xX7exX31xX3xX81xXdxX25xXexX3xX13xX6xX1cxX3xX17xXdxX6xXacxX3xX1exX14exX3xXexX1xX49xX6xX3xX5xX25xX16xX1xX296xXe1xX3xX401xX16xX17xX3xXcx11513xX6fxX3xX4xX1xXacxX3xX23xXdxX196xXexX7axX3xX19xXdxX12axX37xX3xX16xX6exX6fxX3xX17xXdxX6baxXbxX3xX4xX1xXacxX3xXb6xXdxX25xX4xX3xX4xX115xXbxX3xX5xX103xXdxX7axX3xX19xX16fxXdxX3xXexX1xX2exX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX153xX16xX17xX7axX3xXexX1xX37xX2a3xX16xX3xXexXdxX25xX16xX3xX1xX222xX16xX3xX158xX3xX23xX115xXexX3xX4xX22dxX3xX4xX222xX3xXb0xX37xX6xX16xX3xX30xX31xX7exX31xX3xX16xX6exXacxX3xX17xX144xX16xX3xX16xX1xX115xXexX3xXexX3exXa8xX16xX3xXbxX1xX103xX1cxX3xXb6xXdxX3xXexXacxX6exX16xX3xXb0xX37xXb2xX4xX3xX19xXb2xXdxX3xXb6xX3axXdxX3xXexX3exX157xX2daxX16xX17xX3xX1xX2dfxXbxX3xX1exX1xX11axX16xX17xX3xX1cxX6xX6fxX3xX23xX10dxX3xX1cxX115xXexX7axX3xX1xX21bxX16xX17xX3xXexX1xX2exX3xX1exX1xXdxX3xX19xXdxX3xcba6xX31axX30xX3xX16xX17xXacxX103xXdxX3xXexX5faxX16xX1xX3xX1xXacxX677xX4xX3xX19xXdxX3xX66xX37xX3xX5xX10dxX4xX1xX7axX3xX4xX11axX16xX17xX3xXexX20xX4xX7axX3xX1xX21exX4xX3xXexX2a3xXbxX3xX158xX3xXexX5faxX16xX1xX3xX1exX1xX20xX4xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xX81xX12axX3xX1cxX181xX3xX7xXb2xX3xXdxX16xX3xXexX3exXa8xX16xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX32exX3xX31axX1xX5faxX3xXdxX16xX3xX2xX50xX3xX1exX14exX3xXexX526xX3xX4xX1xX20fxX16xX1xX3xX5xX6exX3xX1cxX181xX3xX7xXb2xX3xX30xX31xX7exX31xX3xX4xX29xX6xX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX17xXdxX6xX3xX238xXexX1xX6xX6fxX3xXexX1xX196xX3xX2xX332xX3xX1exX14exX3xXexX526xX3xX16xX1xX157xX3xXexX3exX157xX3axX4xX3xX19xX260xX6fxX296xXe1xX3xX47fxXdxX6baxXbxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX17xXdxX6xX3xX66xa91exX3xX66xX6exX16xX17xX3xX16xX1xX2a3xX16xX3xX23xXdxX196xXexX3xXb6xX6exX3xX4xX153xX3xXexX1xX1bxX3xXexX3exX6xX3xX4xX22dxX37xX7axX3xX1exXdxX1bxX1cxX3xXexX3exX6xX3xX19xX144xX6fxX3xX19xX29xX3xXexX1xX11axX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXb0xX37xX6fxX3xX19xX10dxX16xX1xX3xXb6xX12axX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xXexX3exXa8xX16xX3xX31axX16fxX16xX17xX3xXcxX1xX11axX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX29xX6xX3xX30xX31xX7exX31xX3xX81xXdxX25xXexX3xX13xX6xX1cxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xX81xX12axX3xX1cxX181xX3xX1cxX22dxX4xX3xX1xX157xX158xX16xX17xX3xX30xX31xX32xXcxX32exX3xX278xX181xX3xX1cxX22dxX4xX3xX1xX157xX158xX16xX17xX3xX30xX31xX32xXcxX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xX4xX1xX37xX6fxX1bxX16xX3xX334xX37xXb2xX16xX17xX3xX4xbd15xX16xX17xX3xX66xb0adxX16xX17xX3xXdxX16xX3xX16xX17xX6exX6fxX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX16xX252xX1cxX3xX7xXdxX16xX1xX7axX3xX17xXdxX3axXdxX3xXexX20fxX16xX1xX7axX3xX1cxX181xX3xX16xX222xXdxX3xX19xXb2xXdxX3xXexX157xX2dfxX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xXb2xX16xX17xX32exX3xX47fxXdxX6baxXbxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX4xX6xXacxX3xXexX37xX16fxXdxX7axX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX4xX1xX157xX6xX3xX4xX153xX3xX19xXdxX12axX37xX3xX1exXdxX25xX16xX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xbfa2xX16xXexX10xX3exX16xX10xXexX3xX23xXdxX196xXexX3xXexX1xX11axX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXb0xX37xX6fxX12axX16xX3xX5xX2dfxXdxX3xX1xX157xX158xX16xX17xX3xX30xX31xX32xXcxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xX278xX677xXexX3xX7xX6xX37xX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xXdxX16xX3xc0b2xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX12axX37xX3xX4xX144xX16xX3xX4xX1xX6baxX3xX14ex10904xX32exX3xX31axX1xX5faxX3xX66xX36xX16xX3xX4xX4e3xX3xXexX1xX1bxX3xX1xX222xX16xX3xXb6xX12axX3xX4xX20xX4xX1xX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX17xXdxX6baxXbxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX17xXdxX6xX3xXexX3exX6xX3xX4xX22dxX37xX3xXexX1xX11axX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXb6xX12axX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xXb6xX6exX3xXb0xX37xX6fxX12axX16xX3xX5xX2dfxXdxX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xX1xX157xX158xX16xX17xX335xX3xX16xe990xX1cxX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xX4xX20xX4xX1xX3xX5xXdxXa8xX16xX3xX1xX25xX3xXb6xX3axXdxX3xX4xX222xX3xXb0xX37xX6xX16xX3xX30xX31xX7exX31xX3xX19xX1bxX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xX1xX157xX3axX16xX17xX3xX66xX36xX16xX3xXb6xX6exX3xX17xXdxX162xXdxX3xX19xX20xXbxX3xX1cxX21exXdxX3xXb6xX157xX3axX16xX17xX3xX1cxXa87xX4xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xX0xX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xf0a2xXb2xXdxX3xXexX157xX2dfxX16xX17xX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xX4xX115xXbxX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX36xX37xX3xX1cxX3axXdxX0xX4cxX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xX401xX16xX17xX3xXcxX3exX144xX16xX3xX147xX37xXb2xX4xX3xXcxX37xX14exX3xX4xXe0xX16xX17xX3xX4xX1xXacxX3xX23xXdxX196xXexX7axX3xXexX1xX10xXacxX3xXb0xX37xX6fxX3xX19xX10dxX16xX1xX7axX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX19xX6xX16xX17xX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX36xX37xX3xX4xXe0xX3xX4xX925xX16xX3xXexX1xX2daxXdxX3xX1xX103xX16xX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xXexX1xX227xX3xXexXdxX196xXbxX3xXexX4e3xX4xX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xX66xX920xX16xX17xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX4xXe0xX3xX19xX1bxX3xX19xXdxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX4xX1xX15xX6xX3xX23xX25xX16xX1xX3xX30xX31xX32xXcxXe1xX3xXaf6x8fe3xX16xX17xX3xXexX1xX2daxXdxX7axX3xX1exX1xXdxX3xX30xX31xX7exX31xX3xX4xX20xX4xX3xXexX5faxX16xX1xX7axX3xXexX1xX6exX16xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xX1xX196xXexX3xXbxX1xX11axXdxX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX36xX37xX3xX4xXe0xX7axX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX36xX37xX3xX1cxX3axXdxX3xX7xf234xX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xX4xX115xXbxX3xX4xX1xXacxX3xX4xX20xX4xX3xXexX3exX157xX2daxX16xX17xX3xX1xX2dfxXbxX3xX7xX6xX37xX32exX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xX16cxX3xX31axX115xXbxX3xX1cxX3axXdxX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX4xX1xXacxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX17xXdxX6xX335xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xX16cxX3xX31axX115xXbxX3xX5xX103xXdxX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX4xX1xXacxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX23xX10dxX3xX1cxX115xXexX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX335xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXacxX66xX6fxXaxX12xX16cxX3xX31axX115xXbxX3xX5xX103xXdxX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX66xXacxX3xX23xX10dxX3xX3exX20xX4xX1xX7axX3xX1xX21bxX16xX17xX7axX3xXexX1xX6xX6fxX3xX19xX16fxXdxX3xXexX1xX11axX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexX3exXa8xX16xX3xXexX1xX2exXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xX66xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX3exX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX37xX1cxX23xX3xXdxX31axX10xX16xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX329xXdxX66xXexX1xX32exX3xXbaxX2xX332xXbxX334xX335xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX32exX3xXffxX369xX4dxXbxX334xX335xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXe1xX23xX6xXacxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe1xXb6xX16xX4cxX16xX10xX329xX7xX4cxX4fxX2xX2xX4fxX4cxX2xX50xX369xX66xXffxX2xX50xX332xXbaxX4dxX50xXexX369xd37dxX50xX5xXffxX16cxXexX1xX10xX16cxX23xX1xX6fxXexX16cxX1cxXacxXdxXe1xX382xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX4xX3xX23xXdxX25xXexX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX36xX37xX3xX1cxX3axXdxX3xXexX3exXdxX1bxX16xX3xX1exX1xX6xXdxX3xXexX49xX3xX2xX4cxX4dxX4cxX4fxX50xX4fxX2xXaxX3xX329xXdxX66xXexX1xX9xXaxXbaxX2xX332xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXffxX369xX4dxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xX0xX4cxX66xXdxXb6xX12xX0xX66xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX3exX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXa8xX16xX3xXb0xX37xX6xX16xX32exX0xX4cxX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX16cxXexX1xX37xX1cxX23xX16cxX6xX16xX66xX16cxX7xX6xXbxXacxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX49xX3xX16xX17xX6exX6fxX3xX2xX4cxX4dxX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xX1cxX36xX37xX3xXexX1xX2exX3xX23xX162xXacxX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xX6fxX3xXexX196xX3xX1cxX3axXdxXaxX3xX1xX3exX10xd05exX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX16xX1xX16cxX7xX6xX4xX1xX16cxX334xX6xX16cxX1xXacxXdxX4cxXexX37xX16cxX16xX17xX6xX6fxX16cxX2xX16cxX4dxX16cxX7xX37xX16cxX66xX37xX16xX17xX16cxX1cxX6xX37xX16cxXexX1xX10xX16cxX23xX6xXacxX16cxX1xXdxX10xX1cxX16cxX6fxX16cxXexX10xX16cxX1cxXacxXdxX4cxX4fxX50xX369xX4dxX50xX4fxXe1xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX1cxX10xX66xXdxX6xX4cxX2xX4fxX50xX4cxX16xX10xX329xX7xX4cxX4fxX2xX2xX2xX4cxX2xXffxX50xX66xX4fxX2xX332xX2xX50xX332xX369xXexX2xXbaxX50xXdc4xX5xX4dxX16cxXdxX1cxX6xX17xX10xX50xX50xX2xX16cxX4fxX332xXdc4xX369xX16cxX2xXbaxX50xX341xXffxX2xXe1xX382xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX4xX3xX23xXdxX25xXexX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX36xX37xX3xX1cxX3axXdxX3xXexX3exXdxX1bxX16xX3xX1exX1xX6xXdxX3xXexX49xX3xX2xX4cxX4dxX4cxX4fxX50xX4fxX2xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX66xXdxXb6xX12xX0xX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX49xX3xX16xX17xX6exX6fxX3xX2xX4cxX4dxX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xX1cxX36xX37xX3xXexX1xX2exX3xX23xX162xXacxX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xX6fxX3xXexX196xX3xX1cxX3axXdxXaxX3xX1xX3exX10xXee2xX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX16xX1xX16cxX7xX6xX4xX1xX16cxX334xX6xX16cxX1xXacxXdxX4cxXexX37xX16cxX16xX17xX6xX6fxX16cxX2xX16cxX4dxX16cxX7xX37xX16cxX66xX37xX16xX17xX16cxX1cxX6xX37xX16cxXexX1xX10xX16cxX23xX6xXacxX16cxX1xXdxX10xX1cxX16cxX6fxX16cxXexX10xX16cxX1cxXacxXdxX4cxX4fxX50xX369xX4dxX50xX4fxXe1xX1xXexX1cxXaxX12xXcxX49xX3xX16xX17xX6exX6fxX3xX2xX4cxX4dxX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xX1cxX36xX37xX3xXexX1xX2exX3xX23xX162xXacxX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xX6fxX3xXexX196xX3xX1cxX3axXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX1xX2exX3xX23xX162xXacxX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xX6fxX3xXexX196xX3xX238xX30xX31xX32xXcxX296xX3xX1cxX36xX37xX3xX1cxX3axXdxX3xX1exX20fxX4xX1xX3xXexX1xX157xX3axX4xX3xX16xX1xX21bxX3xX17xX21exX16xX3xX16xX1xX157xX3xXexX1xX2exX3xX4xX252xX16xX3xX4xX157xX3axX4xX3xX4xX11axX16xX17xX3xX66xX260xX16xX7axX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xX4a6xXbxX3xXbxX5xX6xX7xXexXdxX4xX3xX7xX6xX37xX3xX1exX1xXdxX3xXdxX16xX7axX3xXexXdxX25xX16xX3xX5xX2dfxXdxX3xX23xX162xXacxX3xXb0xX37xX162xX16xX7axX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX66xXdxXb6xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX6exX3xXcx100c4xX16xX1xX3xX4xX115xXbxX3xXffxX341xX50xX3xXexX1xX2exX3xX23xX162xXacxX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xX6fxX3xXexX196xX3xX4xX1xXacxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX4xX153xX3xX4xX11axX16xX17xXaxX3xX1xX3exX10xXee2xX9xXaxX4cxX6fxX16cxXexX10xX4cxX1xX6xX16cxXexXdxX16xX1xX16cxX4xX6xXbxX16cxXffxX341xX50xX16cxXexX1xX10xX16cxX23xX6xXacxX16cxX1xXdxX10xX1cxX16cxX6fxX16cxXexX10xX16cxX4xX1xXacxX16cxX16xX17xX37xXacxXdxX16cxX4xXacxX16cxX4xXacxX16xX17xX4cxX4fxX50xX369xX2xXbaxXffxXe1xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX1cxX10xX66xXdxX6xX4cxX2xX4fxX50xX4cxX16xX10xX329xX7xX4cxX4fxX2xX2xX50xX4cxX2xX50xX369xX66xX4dxX2xX4dxX332xX50xXffxXbaxXexX4fxX332xX2xX50xX5xX341xX16cxXdc4xX4fxX66xXbaxX2xX2xX50xX4fxX4fxXbaxXexXbaxXbaxX332xX4fxX369xX5xX50xXe1xX382xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX4xX3xX23xXdxX25xXexX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX36xX37xX3xX1cxX3axXdxX3xXexX3exXdxX1bxX16xX3xX1exX1xX6xXdxX3xXexX49xX3xX2xX4cxX4dxX4cxX4fxX50xX4fxX2xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX66xXdxXb6xX12xX0xX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX6exX3xXcxX1155xX16xX1xX3xX4xX115xXbxX3xXffxX341xX50xX3xXexX1xX2exX3xX23xX162xXacxX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xX6fxX3xXexX196xX3xX4xX1xXacxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX4xX153xX3xX4xX11axX16xX17xXaxX3xX1xX3exX10xXee2xX9xXaxX4cxX6fxX16cxXexX10xX4cxX1xX6xX16cxXexXdxX16xX1xX16cxX4xX6xXbxX16cxXffxX341xX50xX16cxXexX1xX10xX16cxX23xX6xXacxX16cxX1xXdxX10xX1cxX16cxX6fxX16cxXexX10xX16cxX4xX1xXacxX16cxX16xX17xX37xXacxXdxX16cxX4xXacxX16cxX4xXacxX16xX17xX4cxX4fxX50xX369xX2xXbaxXffxXe1xX1xXexX1cxXaxX12xX31xX6exX3xXcxX1155xX16xX1xX3xX4xX115xXbxX3xXffxX341xX50xX3xXexX1xX2exX3xX23xX162xXacxX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xX6fxX3xXexX196xX3xX4xX1xXacxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX4xX153xX3xX4xX11axX16xX17xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXaf6xX260xX6fxX3xX5xX6exX3xX7xXb2xX3xXexX1xX2exX3xX23xX162xXacxX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xX6fxX3xXexX196xX3xX19xX157xX2dfxX4xX3xXexX5faxX16xX1xX3xX31xX6exX3xXcxX1155xX16xX1xX3xX4xX115xXbxX3xXexX49xX3xX19xX144xX37xX3xX16xX252xX1cxX3xX4fxX50xX4fxX2xX3xX19xX196xX16xX3xX16xX6xX6fxX7axX3xX4xX1xXacxX3xX4xX526xX37xX3xX4xX1xXdxX196xX16xX3xX23xXdxX16xX1xX7axX3xXb6xX6exX3xX66xX260xX16xX3xX4xX11axX16xX17xX3xX1xX21bxX6xX3xXexX37xX6fxX196xX16xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX66xXdxXb6xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47fxXdxX6baxXbxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX66xX260xX16xX3xX31xX6exX3xXcxX1155xX16xX1xX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xX30xX31xX7exX31xX7axX3xX30xX31xX32xXcxX3xX158xX3xX23xX115xXexX3xX1exaee5xX3xX19xX260xX37xX3xX1cxX6exX3xX1exX1xX11axX16xX17xX3xX4xX144xX16xX3xX7xX16fxX3xX1xX6xX6fxX3xXexX1xX2exX3xXe1xXe1xXe1xXaxX3xX1xX3exX10xXee2xX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX16xX1xX16cxX7xX6xX4xX1xX16cxX334xX6xX16cxX1xXacxXdxX4cxX17xXdxX37xXbxX16cxX16xX17xX37xXacxXdxX16cxX66xX6xX16xX16cxX1xX6xX16cxXexXdxX16xX1xX16cxX7xX37xX16cxX66xX37xX16xX17xX16cxX23xX1xX334xX1xX16cxX23xX1xX6fxXexX16cxXacxX16cxX23xX6xXexX16cxX1exX6fxX16cxX66xX6xX37xX16cxX1cxX6xX16cxX1exX1xXacxX16xX17xX16cxX4xX6xX16xX16cxX7xXacxX16cxX1xX6xX6fxX16cxXexX1xX10xX16cxX17xXdxX6xX6fxX4cxX4fxX50xX369xX50xXdc4xX332xXe1xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4cxX1cxX10xX66xXdxX6xX4cxX2xX4fxX50xX4cxX16xX10xX329xX7xX4cxX4fxX2xX2xX50xX4cxX2xX50xXbaxX66xXffxX2xX4dxXffxX4dxXffxX341xXexX369xXdc4xXffxX332xX2xX5xX50xXe1xX382xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX4xX3xX23xXdxX25xXexX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX1cxX36xX37xX3xX1cxX3axXdxX3xXexX3exXdxX1bxX16xX3xX1exX1xX6xXdxX3xXexX49xX3xX2xX4cxX4dxX4cxX4fxX50xX4fxX2xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX66xXdxXb6xX12xX0xX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47fxXdxX6baxXbxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX66xX260xX16xX3xX31xX6exX3xXcxX1155xX16xX1xX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xX30xX31xX7exX31xX7axX3xX30xX31xX32xXcxX3xX158xX3xX23xX115xXexX3xX1exX1414xX3xX19xX260xX37xX3xX1cxX6exX3xX1exX1xX11axX16xX17xX3xX4xX144xX16xX3xX7xX16fxX3xX1xX6xX6fxX3xXexX1xX2exX3xXe1xXe1xXe1xXaxX3xX1xX3exX10xXee2xX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX16xX1xX16cxX7xX6xX4xX1xX16cxX334xX6xX16cxX1xXacxXdxX4cxX17xXdxX37xXbxX16cxX16xX17xX37xXacxXdxX16cxX66xX6xX16xX16cxX1xX6xX16cxXexXdxX16xX1xX16cxX7xX37xX16cxX66xX37xX16xX17xX16cxX23xX1xX334xX1xX16cxX23xX1xX6fxXexX16cxXacxX16cxX23xX6xXexX16cxX1exX6fxX16cxX66xX6xX37xX16cxX1cxX6xX16cxX1exX1xXacxX16xX17xX16cxX4xX6xX16xX16cxX7xXacxX16cxX1xX6xX6fxX16cxXexX1xX10xX16cxX17xXdxX6xX6fxX4cxX4fxX50xX369xX50xXdc4xX332xXe1xX1xXexX1cxXaxX12xX47fxXdxX6baxXbxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX66xX260xX16xX3xX31xX6exX3xXcxX1155xX16xX1xX3xX7xX4e0xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xX30xX31xX7exX31xX7axX3xX30xX31xX32xXcxX3xX158xX3xX23xX115xXexX3xX1exX1414xX3xX19xX260xX37xX3xX1cxX6exX3xX1exX1xX11axX16xX17xX3xX4xX144xX16xX3xX7xX16fxX3xX1xX6xX6fxX3xXexX1xX2exX3xXe1xXe1xXe1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX3exXacxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xa66fxX16xX17xX3xX66xX4e3xX16xX17xX3xX81xX7xX7xX99dxbe12xX3xXexX103xXacxX3xX19xXdxX12axX37xX3xX1exXdxX25xX16xX3xX4xX1xXacxX3xX16xX17xX157xX2daxXdxX3xX66xX260xX16xX3xX31xX6exX3xXcxX1155xX16xX1xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX17xXdxX6xX3xX30xX31xX7exX31xX7axX3xX30xX31xX32xXcxX3xXexXdxX196xXbxX3xX4xX2a3xX16xX3xXexX1xX11axX16xX17xX3xXexXdxX16xX7axX3xXexX1xX526xX4xX3xX1xXdxX25xX16xX3xX4xX20xX4xX3xX66xX10dxX4xX1xX3xXb6xX4e3xX3xX4xX11axX16xX17xX3xX1cxX107xXexX3xX4xX20xX4xX1xX3xXexXdxX25xX16xX3xX5xX2dfxXdxX335xX3xXexX49xX16xX17xX3xX23xX157xX3axX4xX3xXexX1xX6xX6fxX3xXexX1xX196xX3xX7xX16fxX3xX30xX31xX7exX31xX7axX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX32xXcxX3xX17xXdxX115xX6fxX3xX16xX1xX157xX3xX1xXdxX25xX16xX3xX16xX6xX6fxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX66xXdxXb6xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX37xX5xX12xX0xX66xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3exXaxX12xX0xX4cxX66xXdxXb6xX12xX0xX4cxX66xXdxXb6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXacxX37xX3exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX81xfa9exX81xX0xX4cxXbxX12