Thủ tướng Đức: Khủng hoảng di cư có thể quyết định số phận EU
Ngày 28/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo thách thức từ vấn đề di cư có thể định đoạt số phận của Liên minh châu Âu (EU).
e73cx14c7bx1610ex17c40x1820dx144b8x169efx17682x16203xX7x19795x1626fxf7acx180c0x14394x12120xX5x183d1xXax12382xXcxX1x147f1xX3xXex1a17dx136d4x16623x107d1xX3x18c23x1304exX4xX3xXexX1x1a568xX6xX3xX1axX1x19e2axX1axX3xX4x11a90xf5eaxX4xX3x17611xX1xX15xX1axX1bxX3xX1x15ceax181e1xX1axX1bxX3x197e0xXdxX3xX4xX18xX3xX4x19529xX3xXexX1x154f1xX3x18af1xX2cxf5bex1a6afxXexX3x16d57xee5axX1axX1xX3xX7x1044dxX3xXbxX1xX28xX1axX3x16fc5x110e7xX0x1275exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18e93xX10xX6xX3cxXaxX12x17088xX1bx199e2xX4bxX3x1442bx188d0xX5fx18d23x18076xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3x125a2xX1axX1bxX10xX5xX6xX3x11cabxX10x11cc6xX30xX10xX5xX3xX4fx18a64xX3xX4xX38xX1axX1xX3x16e73x155d1xX37xX3xXexX1xXa4xX4xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xXexX23xX3x11791x1823axX1axX3xX4fxe77cxX3xX3cxXdxX3xX4xX18xX3xX4xX43xX3xXexX1xX47xX3xX4fxX50xX1axX1xX3xX4fxX37x15948xXexX3xX7xX55xX3xXbxX1xX28xX1axX3xX4xX15xX6xX3x1358axXdx15d8fxX1axX3x14da5xXdxX1axX1xX3xX4xX1xe901xX2cxX3x13558xX2cxX3x1749fxX5cxX5dx17626x19fe2xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx167f9xX37xX3cxX4bxXaxX12xXcxX2cxX4bxXe1xX1axX3xXa3xX55xX3xX1axX76xX4bxX3xX4fxX18xX6xX3xX96xX6xX3xXb5xX76xXdxX3xX1bxXdxea12xX3xXexX96xX18xX19xX4xX3xXexX1xXbaxXe4xX3xX6exX2dxXdxX3xX1axX1bxX1xX50xX3xXexX1xX18x1683cxX1axX1bxX3xX4fx12432xX1axX1xX3xX4xXa4xX4xX3xX1axX1xX76xX3xX5xX9cxX1axX1xX3xX4fxXd0xX37xX3xX5cxX5dxX3xX3cxXdx10103xX1axX3xX96xX6xX3xXexXd0xXdxX3xX105xX96xX2cx18c18xX10xX5xX5xX10xX7xX3xXf1xX105xX143xXf4xX7dxX3xX4fxX18xX13exX4xX3xX3cx100b7xX3xXa3xXa4xX37xX3xX7x18223xX3xX16axX2cxXb6xXexX3xX1xXdxf542xX1axX3xX1axX1xXdxXbaxX2cxX3xXa3xXb6xXexX3xX4fxf639xX1axX1bxX3xXb5xXbaxX3xXbxX1xX18x1ade6xX1axX1bxX3xXexX1xX1exX4xX3xX1bxXdxX38xXdxX3xX49xX2cxX4bxX4cxXexX3xX4xX2cxX2dxX4xX3xX30xX1xX15xX1axX1bxX3xX1xX37xX38xX1axX1bxX3xX1axX76xX4bxXf5xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX37xX3cxX4bxXaxX12xfc36xX1xXa4xXexX3xXa3xXdxX47xX2cxX3xXexX96xX18xX19xX4xX3x15f19xX2cxX55xX4xX3xX1xX2dxXdxX3xX1dxX1exX4xX7dxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX94xX10xX96xX30xX10xX5xX3xX1axXe1xX2cxX3xX96x18a33x14ce0xX3x105c7xXdfxXdxXe1xX1axX3xXe4xXdxX1axX1xX3xX4xX1xXebxX2cxX3xXeexX2cxX3xX4fxX9cxX3xX4xX43xX3xX1axX1xXdxXbaxX2cxX3xXexX1xXa4xX4xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX3cxXdxX3xX4xX18xX3xX4xX43xX3xXexX1xX47xX3xX7xX184xX3xX4xX1x10da4xX1axX1xX3xX5xX76xX3xXb5xXb6xX1axX3xX4fxXbaxX3xX4fxX50xX1axX1xX3xX4fxX37xXd0xXexX3xX7xX55xX3xXbxX1xX28xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1xXebxX2cxX3xXeexX2cxXf5xX3xX94x1a30fxXdxX3xX1axX1bxX18xX125xXdxX3x11f1cxX3xX4xX1xXebxX2cxX3xXeexX2cxX3xX4fxX19bxX1axX1bxX3x14e9exX3xX96x1a980xX1axX1bxX7dxX3xX4fxXdxXbaxX2cxX3xX49xX2cxX6xX1axX3xXexX96xX28axX1axX1bxX3xX5xX76xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX1bxXdxX38xXe4xX3xX7xX55xX3xX1axX1bxX18xX125xXdxX3xX1axX1xX28xXbxX3xX4xX18xX3xXa3xXb6xXexX3xX1xX13exXbxX3xXbxX1xXa4xXbxX3xXb5xX76xX3xX1axX1bx15a26xX1axX3xX4xX1x175b2xX1axX3xX1axX1x114d2xX1axX1bxX3xX30xfd8cxX3xXa3xX2cx12a5bxX1axX3xX1axX1bxX18xX125xXdxXf5xX3x10c2axX1xXdxX3xX4xX1x19d6bxX1axX1bxX3xXexX6xX3xX1axX43xXdxX3xXb5xXbaxX3xXb5xXdxX18dxX4xX3xXexXdxX4cxXbxX3xX1axX1xX28xX1axX3xX1axX1bxX18xX125xXdxX3xXex1a2a6xX3xX1axXd0xX1axX3xX1bxXdxX2f4xX6xX3xX4xXa4xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xX1xXebxX2cxX3xXeexX2cxX3xXexX1x1a561xX3xX4xX1xX30dxX1axX1bxX3xXexX6xX3xX4x1965fxX1axX3xXbxX1xX38xXdxX3xX1bxXdxX38xXdxX3xX49xX2cxX4bxX4cxXexX3xX4xXa4xX4xX3xXexX1x1367cxX6xX3xXexX1xX2cxX28xX1axX3xXbxX1xXa4xXbxX3xX5xX2a2x1636cxXf5xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xXa3xX5xX10xX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXe4xX6xX96xX1bxXdxX1axX218xX3xX79xXbxX16axX3xX6xX2cxXexX37xea66xXaxX12xX0xXexXa3xX37xX3cxX4bxX12xX0xXexX96xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeeeexX10xX1axXexX10xX96xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c2xX10xX1axXexX10xX96xXaxX12xX0xXdxXe4xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3c2xX10xX1axXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxf5f5xXdxX3cxXexX1xX218xX3xX7cxX2xeb9cxXbxX16axX3a8xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX218xX3x1996exX2x15126xXbxX16axX3a8xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX218xX5fxX5fxXdxXf5xXa3xX6xX37xX1xX6xXexXdxX1axX1xXf5xXb5xX1axX5fxX1axX10xX3f9xX7xX5fxX2xX7axX79xX7cxX5fxX2xX411xX7axX3cxX40fxX79x14a20xX442xX7cxX79x146a1xXexX7cx138aexX446xX5xX2x13620xX3cxXdxX44dxX4xX2cxX44dxX1xXa3xXb5xX5xXf5x14dc6xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXexX1xX23xX6xX3xX1axX1xX28xX1axX3xX4xX2cxX2dxX4xX3xX30xX1xX15xX1axX1bxX3xX1xX37xX38xX1axX1bxX3xX3cxXdxX3xX4xX18xX3xX4xX43xX3xXexX1xX47xX3xX49xX2cxX4bxX4cxXexX3xX4fxX50xX1axX1xX3xX7xX55xX3xXbxX1xX28xX1axX3xX5cxX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX3cxX12xX0xX5fxXexX96xX12xX0xXexX96xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c2xX6xXbxXexXdxX37xX1axXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXexX1xX23xX6xX3xX1axX1xX28xX1axX3xX4xX2cxX2dxX4xX3xX30xX1xX15xX1axX1bxX3xX1xX37xX38xX1axX1bxX3xX3cxXdxX3xX4xX18xX3xX4xX43xX3xXexX1xX47xX3xX49xX2cxX4bxX4cxXexX3xX4fxX50xX1axX1xX3xX7xX55xX3xXbxX1xX28xX1axX3xX5cxX5dxXf5xX3xXf1x158f6xX1axX1xX218xX3xX8dxX1e3xXf4xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX3cxX12xX0xX5fxXexX96xX12xX0xX5fxXexXa3xX37xX3cxX4bxX12xX0xX5fxXexX6xXa3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX37xX3cxX4bxXaxX12xX6exX2dxXdxX3xX1axX1bxX1xX50xX3xXcxX1xX18xX13exX1axX1bxX3xX4fxX143xX1axX1xX3xX4xXa4xX4xX3xX1axX1xX76xX3xX5xX9cxX1axX1xX3xX4fxXd0xX37xX3xXdfxXdxXe1xX1axX3xXe4xXdxX1axX1xX3xX4xX1xXebxX2cxX3xXeexX2cxX3xXf1xX5cxX5dxXf4xX3xX3cxXdxX15dxX1axX3xX96xX6xX3xX1axX1bxX76xX4bxX3xX79xX7axX5fxX7cxX3xXexXd0xXdxX3xX105xX96xX2cxX16axX10xX5xX5xX10xX7xX7dxX3xX105xX143xX3xXb5xX76xX3xX30x18f9dxX37xX3xX3cxX76xXdxX3xX1xX4cxXexX3xX79xX446xX5fxX7cxX3xX7xX184xX3xXexX28xXbxX3xXexX96xX2cxX1axX1bxX3xXb5xX76xX37xX3xXe4xX2dxXexX3xX5xX37xXd0xXexX3xX4xXa4xX4xX3xXb5xXb6xX1axX3xX4fxXbaxX3xX4fxXbaxX2cxX3xXexX96xX37xX1axX1bxX3xXexX34fxX1axX1xX3xXexX96xXd0xX1axX1bxX3xX4xXb6xXbxX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1axX1xX18xX3xX1axX1bxX18xX125xXdxX3xX3cxXdxX3xX4xX18xX7dxX3xX4xX38xXdxX3xXex10abdxX3xX307xX1xX2cxX3xXb5xX17dxX4xX3xX7x1ad06xX3xX3cx129f5xX1axX1bxX3xX4fxX19bxX1axX1bxX3xX5cxX2cxX96xX37xX3xXf1xX5cxX2cxX96xX37x10f03xX37xX1axX10xXf4xX7dxX3xXexXdxX4cxX1axX3xXexX96xX34fxX1axX1xX3xX4fxX76xXe4xX3xXbxX1xXa4xX1axX3xX105xX96xX10xX16axXdxXexX3xX4x1342exX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xX74xX1bxXebxX1axX3xX7xXa4xX4xX1xX3xX3cxX76xXdxX3xX1xXd0xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX5cxX5dxXf5xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX37xX3cxX4bxXaxX12x17ddfxXb6xX1axX3xX4fxXbaxX3xX1axX1bxX18xX125xXdxX3xX3cxXdxX3xX4xX18xX3xX7xX184xX3xX5xX76xX3xX4xX1xX15xX3xX4fxXbaxX3xX4xX1xX25cxX1axX1xX3xXexX96xX37xX1axX1bxX3xX4xX1xX18xX1a5xX1axX1bxX3xXexX96xX34fxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xX50xX3xX7xX17dxX3xX4xX15xX6xX3xX6exX2dxXdxX3xX1axX1bxX1xX50xX3xXexX1xX18xX13exX1axX1bxX3xX4fxX143xX1axX1xX3xX5xX35bxX1axX3xX1axX76xX4bxXf5xX3x13c03xX6xX2cxX3xX4xX2cxX2dxX4xX3xX30xX1xX15xX1axX1bxX3xX1xX37xX38xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX125xXdxX3xX3cxXdxX3xX4xX18xX3xX1axX2eaxXe4xX3xX79xX411xX2xX402xX7dxX3xX4fxX4cxX1axX3xX1axX6xX4bxX3xXexX34fxX1axX1xX3xX1xX34fxX1axX1xX3xX4fxX9cxX3xXexX1xX6xX4bxX3xX4fxX62fxXdxX3xX1axX1xXdxXbaxX2cxX3xXb5xX34fxX3xX5cxX5dxX3xX4fxX9cxX3xXexX28xXbxX3xXexX96xX2cxX1axX1bxX3xXexXb6xXexX3xX4xX38xX3xX1ax12740xX3xX5xX17dxX4xX3xX4fxX47xX3xX1axX1bxX2eaxX1axX3xX4xX1xX2efxX1axX3xX5xX76xX1axX3xX7xX43xX1axX1bxX3xX3cxXdxX3xX4xX18xX3xXb5xX76xX37xX3xX4xX1xXebxX2cxX3xXeexX2cxXf5xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX37xX3cxX4bxXaxX12xX307xX4cxXexX3xX49xX2cxX38xX3xX5xX76xX3xX7xX55xX3xX1axX1bxX18xX125xXdxX3xX1axX1xX28xXbxX3xX4xX18xX3xXexX96xXa4xXdxX3xXbxX1xX5c6xXbxX3xX49xX2cxX6xX3xXa3xXdxXe1xX1axX3xX1bxXdxX19xXdxX3xX5cxX5dxX3xX4fxX9cxX3xX1bxXdxX38xXe4xX3xX446xX7cx15995xX3xX7xX37xX3xXb5xX19xXdxX3xXexX1xX125xXdxX3xX4fxXdxX47xXe4xX3xX6exX2dxXdxX3xX1axX1bxX1xX50xX3xXexX1xX18xX13exX1axX1bxX3xX4fxX143xX1axX1xX3xXexX1xXa4xX1axX1bxX3xX2xX411xX5fxX79xX411xX2xX402xXf5xX3xX1dxXdxXbaxX2cxX3xX4fxX43xX3xX4xX673xX1axX1bxX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xXb6xX4bxX3xX5cxX5dxX3xX4xX35bxX1axX3xXexXdxX4cxXbxX3xXexX63dxX4xX3xX4xXa4xX4xX3xXa3xXdxX18dxX1axX3xXbxX1xXa4xXbxX3xX4fxX9cxX3xX4xX43xX3xXb5xX76xX3xX7x16426xX1axX3xX7xX76xX1axX1bxX3xX4fxX18xX6xX3xX96xX6xX3xX4xXa4xX4xX3xX1axX776xX3xX5xX17dxX4xX3xXa3xX62fxX3xX7xX2cxX1axX1bxXf5xX0xX5fxXbxX12xX0xX3cxXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX96xX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX44dxXexX1xX2cxXe4xXa3xX44dxX6xX1axX3cxX44dxX7xX6xXbxX37xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX38xXdxX3xX49xX2cxXebxX1axX3xX94x1252dxX3xX3cxX17dxX3xX30xXdxX4cxX1axX3xX16axXebxX4bxX3xX3cxX17dxX1axX1bxX3xX4xXa4xX4xX3xXexX96xXd0xXdxX3xX1bxXdxX6xXe4xX3xX1bxXdxX2f4xX3xX1axX1bxX18xX125xXdxX3xX1axX1xX28xXbxX3xX4xX18xXaxX3xX1xX96xX10x1af47xX9xXaxX5fxX3cxXdxX10xXe4xX44dxX1axX37xX1axX1bxX5fxX1xX6xXdxX44dxX49xX2cxX6xX1axX44dxXe4xX4bxX44dxX3cxX2cxX44dxX30xXdxX10xX1axX44dxX16axX6xX4bxX44dxX3cxX2cxX1axX1bxX44dxX4xX6xX4xX44dxXexX96xX6xXdxX44dxX1bxXdxX6xXe4xX44dxX1bxXdxX2cxX44dxX1axX1bxX2cxX37xXdxX44dxX1axX1xX6xXbxX44dxX4xX2cxX5fxX2xX402xX7cxX7axX449xX40fxXf5xX1xXexXe4xXaxX12xX0xXdxXe4xX1bxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX5fxXe4xX10xX3cxXdxX6xX5fxX2xX79xX411xX5fxX1axX10xX3f9xX7xX5fxX2xX7axX79xX402xX5fxX2xX411xX7cxX3cxX7cxX2xX442xX411xX79xX2xX7cxXexX449xX446xX79xX446xX5xX402xXf5xX459xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXexX1xX23xX6xX3xX1axX1xX28xX1axX3xX4xX2cxX2dxX4xX3xX30xX1xX15xX1axX1bxX3xX1xX37xX38xX1axX1bxX3xX3cxXdxX3xX4xX18xX3xX4xX43xX3xXexX1xX47xX3xX49xX2cxX4bxX4cxXexX3xX4fxX50xX1axX1xX3xX7xX55xX3xXbxX1xX28xX1axX3xX5cxX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX3cxXdxXb5xX12xX0xX7xXexX96xX37xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exX38xXdxX3xX49xX2cxXebxX1axX3xX94xX8e4xX3xX3cxX17dxX3xX30xXdxX4cxX1axX3xX16axXebxX4bxX3xX3cxX17dxX1axX1bxX3xX4xXa4xX4xX3xXexX96xXd0xXdxX3xX1bxXdxX6xXe4xX3xX1bxXdxX2f4xX3xX1axX1bxX18xX125xXdxX3xX1axX1xX28xXbxX3xX4xX18xXaxX3xX1xX96xX10xX91bxX9xXaxX5fxX3cxXdxX10xXe4xX44dxX1axX37xX1axX1bxX5fxX1xX6xXdxX44dxX49xX2cxX6xX1axX44dxXe4xX4bxX44dxX3cxX2cxX44dxX30xXdxX10xX1axX44dxX16axX6xX4bxX44dxX3cxX2cxX1axX1bxX44dxX4xX6xX4xX44dxXexX96xX6xXdxX44dxX1bxXdxX6xXe4xX44dxX1bxXdxX2cxX44dxX1axX1bxX2cxX37xXdxX44dxX1axX1xX6xXbxX44dxX4xX2cxX5fxX2xX402xX7cxX7axX449xX40fxXf5xX1xXexXe4xXaxX12xX6exX38xXdxX3xX49xX2cxXebxX1axX3xX94xX8e4xX3xX3cxX17dxX3xX30xXdxX4cxX1axX3xX16axXebxX4bxX3xX3cxX17dxX1axX1bxX3xX4xXa4xX4xX3xXexX96xXd0xXdxX3xX1bxXdxX6xXe4xX3xX1bxXdxX2f4xX3xX1axX1bxX18xX125xXdxX3xX1axX1xX28xXbxX3xX4xX18xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX96xX37xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX8dx172b2xX1e3xX7dxX3xX1axX1bxX76xX4bxX3xX79xX79xX5fxX7cxX7dxX3xXexXdxX1axX3xXexX96xX2cxX4bxXbaxX1axX3xXexX1xX2fdxX1axX1bxX3xX4xX1xX37xX3xXa3xXdxX4cxXexX3xX6exX38xXdxX3xX49xX2cxXebxX1axX3xX94xX8e4xX3xX4fxX6xX1axX1bxX3xX5xXe1xX1axX3xX30xX4cxX3xX1xX37xXd0xX4xX1xX3xX16axXebxX4bxX3xX3cxX17dxX1axX1bxX3xX4xXa4xX4xX3xXexX96xX2cxX1axX1bxX3xXexXebxXe4xX3xX1bxXdxX6xXe4xX3xX1bxXdxX2f4xX3xX1xX76xX1axX1bxX3xX4xX1xX63dxX4xX3xX1axX1bxX1xX34fxX1axX3xX1axX1bxX18xX125xXdxX3xX1axX1xX28xXbxX3xX4xX18xX3xXexX96xX38xXdxX3xX30xX1xf81dxXbxX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX2eaxX1axX3xX4xX1exX3xX49xX2cxXebxX1axX3xX7xX17dxX3xXexXd0xXdxX3xX30xX1xX2cxX3xXb5xX17dxX4xX3xX16axX6xX3xX16axX2fdxXdxX7dxX3xX1axX1xX2a5xXe4xX3xX15xX1axX1bxX3xX1xX2dxX3xX4xX1xX25cxX1axX1xX3xX7xXa4xX4xX1xX3xXaxX30xX1xX2fdxX1axX1bxX3xX30xX1xX37xX6xX1axX3xX3cxX2cxX1axX1bxXaxX3xX4xX15xX6xX3xXcxX62fxX1axX1bxX3xXexX1xX55xX1axX1bxX3xX94xX8e4xX3xef27xX37xX1axX6xX5xX3cxX3xXcxX96xX2cxXe4xXbxX3xX4xX1xX55xX1axX1bxX3xX5xXd0xXdxX3xXb5xXdxX18dxX4xX3xX3cxXdxX3xX4xX18xX3xXa3xXb6xXexX3xX1xX13exXbxX3xXbxX1xXa4xXbxXf5xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX3cxXdxXb5xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exXd0xX3xXb5xXdxX18dxX1axX3xX94xX8e4xX3xX30xX1xX2fdxX1axX1bxX3xXexX1xX2fdxX1axX1bxX3xX49xX2cxX6xX3xX79xX3xX3cxX17dxX3xX5xX2cxX28xXexX3xX3cxXdxX3xXexX96xX30dxX3xX4xX15xX6xX3xXcxX62fxX1axX1bxX3xXexX1xX55xX1axX1bxX3xXcxX96xX2cxXe4xXbxXaxX3xX1xX96xX10xX91bxX9xXaxX5fxX3cxXdxX10xXe4xX44dxX1axX37xX1axX1bxX5fxX1xX6xX44dxXb5xXdxX10xX1axX44dxXe4xX4bxX44dxX30xX1xX37xX1axX1bxX44dxXexX1xX37xX1axX1bxX44dxX49xX2cxX6xX44dxX79xX44dxX3cxX2cxX44dxX5xX2cxX6xXexX44dxX3cxXdxX44dxXexX96xX2cxX44dxX4xX2cxX6xX44dxXexX37xX1axX1bxX44dxXexX1xX37xX1axX1bxX44dxXexX96xX2cxXe4xXbxX5fxX2xX402xX7cxX7axX2xX40fxXf5xX1xXexXe4xXaxX12xX0xXdxXe4xX1bxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX5fxXe4xX10xX3cxXdxX6xX5fxX2xX79xX411xX5fxX1axX10xX3f9xX7xX5fxX2xX7axX79xX402xX5fxX2xX411xX7cxX3cxX402xX2xX411xX402xX411xX442xX7cxXexX442xX402xX7cxX446xX5xX2xXf5xX459xXbxX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXexX1xX23xX6xX3xX1axX1xX28xX1axX3xX4xX2cxX2dxX4xX3xX30xX1xX15xX1axX1bxX3xX1xX37xX38xX1axX1bxX3xX3cxXdxX3xX4xX18xX3xX4xX43xX3xXexX1xX47xX3xX49xX2cxX4bxX4cxXexX3xX4fxX50xX1axX1xX3xX7xX55xX3xXbxX1xX28xX1axX3xX5cxX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX3cxXdxXb5xX12xX0xX7xXexX96xX37xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6exXd0xX3xXb5xXdxX18dxX1axX3xX94xX8e4xX3xX30xX1xX2fdxX1axX1bxX3xXexX1xX2fdxX1axX1bxX3xX49xX2cxX6xX3xX79xX3xX3cxX17dxX3xX5xX2cxX28xXexX3xX3cxXdxX3xXexX96xX30dxX3xX4xX15xX6xX3xXcxX62fxX1axX1bxX3xXexX1xX55xX1axX1bxX3xXcxX96xX2cxXe4xXbxXaxX3xX1xX96xX10xX91bxX9xXaxX5fxX3cxXdxX10xXe4xX44dxX1axX37xX1axX1bxX5fxX1xX6xX44dxXb5xXdxX10xX1axX44dxXe4xX4bxX44dxX30xX1xX37xX1axX1bxX44dxXexX1xX37xX1axX1bxX44dxX49xX2cxX6xX44dxX79xX44dxX3cxX2cxX44dxX5xX2cxX6xXexX44dxX3cxXdxX44dxXexX96xX2cxX44dxX4xX2cxX6xX44dxXexX37xX1axX1bxX44dxXexX1xX37xX1axX1bxX44dxXexX96xX2cxXe4xXbxX5fxX2xX402xX7cxX7axX2xX40fxXf5xX1xXexXe4xXaxX12xX6exXd0xX3xXb5xXdxX18dxX1axX3xX94xX8e4xX3xX30xX1xX2fdxX1axX1bxX3xXexX1xX2fdxX1axX1bxX3xX49xX2cxX6xX3xX79xX3xX3cxX17dxX3xX5xX2cxX28xXexX3xX3cxXdxX3xXexX96xX30dxX3xX4xX15xX6xX3xXcxX62fxX1axX1bxX3xXexX1xX55xX1axX1bxX3xXcxX96xX2cxXe4xXbxX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX96xX37xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xXbxX1xX43xX1axX1bxX3xXb5xXdxXe1xX1axX3xXcxXcx11c5dxX6a9xX74xX3xXexXd0xXdxX3x11b45xX6xX7xX1xXdxX1axX1bxXexX37xX1axX7dxX3xX1axX1bxX76xX4bxX3xX79xX2xX5fxX7cxX7dxX3xX6exXd0xX3xXb5xXdxX18dxX1axX3xX94xX8e4xX3xX4fxX9cxX3xXa3xXa4xX4xX3xXa3xX374xX3xX3cxX17dxX3xX5xX2cxX28xXexX3xX3cxXdxX3xXexX96xX30dxX3xXaxX4xX1exX1axX1bxX3xX96xXb9bxX1axXaxX3xX4fxX18xX13exX4xX3xXcxX62fxX1axX1bxX3xXexX1xX55xX1axX1bxX3xXc01xX37xX1axX6xX5xX3xXcxX96xX2cxXe4xXbxX3xX15xX1axX1bxX3xX1xX2dxXf5xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX3cxXdxXb5xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX2cxX5xX12xX0xX3cxXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX96xXaxX12xX0xX5fxX3cxXdxXb5xX12xX0xX5fxX3cxXdxXb5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70cxX37xX2cxX96xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX6a9x147cbxX6a9xX5fxf945xX0xXdxX12xX10xX2cxXexX10xX96xX7xX0xX5fxXdxX12xX0xX5fxXbxX12