Tiết lộ hợp đồng tiền tấn của Neymar với Nike
Những chi tiết liên quan đến bản hợp đồng giữa hãng đồ thể thao khổng lồ Nike với siêu sao người Brazil, Neymar vừa được đăng tải công khai.
4b83x7bcex8275xab91xdff9x9fb8x9c04x7d47xe424x54d1x7641xb923xa964xc251xa0fcxa482xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb42fx6da9xcd57xXexX0x5061xXaxX17xX18xX19xXexX0x7597xd180xX19xae33xXexX0xXax6ecbxX9x8fd6xXdxX18x6e40xX2fx75a8x6928x6cc6xX5xaae9xXbxXdxX17xX32xXexX5xX35xbed1xXbxX9xXdx5efcxX9xXax54d7xX33xX9xbab6x8957xc4f6x538exX9xXbxX35xa2dbxX49xX9xXbx98e3xX49xX9xX2cxd352xX18xX9xaa1exX17xX26xXcxX18xe101xX9x9a55xd889xX35xX9xX59xX35x9bdaxX17xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9181xX17xX18xX19xX32xXexX59xXax8ac4xX49xX4axX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX3dxXbxX9xXdxX35x7c20xX49xX9x4dc2x6a15xX18xX49xX9xX47xX3dxX49xX9xX23x9320xX49xX9xXaxX44xX33xX9xX47xX48xX49xX4axX9xX4axX35xX80xX18xX9xXax700cxX49xX4axX9xX47xX48xX9xXbxXax4ce8xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX66xXaxa6e7xX49xX4axX9xXdxX48xX9xX59xX35xX66xX17xX9xX60xX61xX35xX9xX2fxX35xX8fxX93xX9xX2fxX18xX24xX9xX49xX4axe0d7x7efcxX35xX9xd735xX5exX18x5257xX35xXdxd596xX9xX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX60x9a47xX18xX9xX47xXdbxX44xX2cxX9xX47x9cd2xX49xX4axX9xXbxX9cxX35xX9xX2cx6154xX49xX4axX9xX66xXaxX18xX35x9c1cxX9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdfxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xd68fxX1cxX1cxX35xX109xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX109xX60xX49xX1cxX49xX17xb50cxX2fxX1cxX2ax91abx5f44x4badxX1cxX2axX147x9f1bxX19xX14cxX2axX14cxd948xX151xb416xX146xXbxX146x5070xX148x8fb4xXdxX147xX109x9d50xX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX142xX35xX19xXbxXaxX12exX14cxX14cxX153xX33xdbe9x9113xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX12exX151xX151xX157xX33xX173xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX35xX17xXbxX9xXdxX24xX9xXaxX24xX33xX9xX19xX24xX49xX4axX9xXbxX35xX17xX49xX9xXbxX18xX49xX9xX2cxX93xX18xX9xX49xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX60xX24xX35xX9xX49xX35xX66xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdfxX24xX19xX26xX32xXexX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX19x61caxX49xXaxX9xX2cxXaxX52xX49xX9xXbxXaxXdbx59d6xX49xX4axX9xX49xbf0axX49xX4axX9xX60xcfecxX9xX33xXaxX9cxX35xX9xX92xX93xX18xX26xX9xX60xX4exX9xXdfxX5exX18xXe2xX35xXdxX9xXbxX35xX3dxX49xX9xXaxX1ecxX49xXaxX9xX33xXax83b8xX93xX9xXbxXaxX93x8677xXbxX109xX9x82d4xX35xX4exX93xX9xX49xX1ecxX26xX9xX2cxacedxX9xXbxXaxXb7xX9xX9cxX49xXaxX9xXaxXdbx5101xX49xX4axX9xX49xX4axXaxX35xX8fxXcxX9xXbxX5exb5f9xX49xX4axX9xXbxX61xX35xX9xXbxXaxX93xX9xX49xXaxX214xX33xX9xX2cxX56xX18xX9xX18xX49xXaxX9xX47xX3dxX49xX9xXbxXefxX9xXaxXaexX49xX4axX9xX59xX35xX66xX17xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdfxX24xX19xX26xX32xXexX4xe2f3xX9xXbxXaxXb7xXe5xX9xX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX66xdebexX9xX60xX61xX35xX9xX59xX35xX66xX17xX9xXaxX44xX33xX9xX47xX48xX49xX4axX9xXbxX1ecxX35xX9xXbxX5exX44xX9xXbxXefxX9xX157xX147xX2axX2axX9xX47xX3dxX49xX9xX157xX147xX157xX157xXe5xX9xX2cxX222xX9xX47xX35xX4exX93xX9xX66xXaxX24xX9cxX49xX9xX4axX35xX18xX9xXaxd3b3xX49xX9xX47xX3dxX49xX9xX157xX147xX157xX151xX109xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX47xX222xXe5xX9xX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX33xXaxX9cxX35xX9xX47xX2cbxXbxX9xX47xXdbxX44xX2cxX9xXcxX41xXbxX9xX60xX1ecxX35xX9xX47xX35xX4exX93xX9xX66xX35xae29xX49xX9xX2fxX18xX93xX9xX49xX3dxX93xX9xXcxX93x7e66xX49xX9xX49xXaxX214xX49xX9xX47xX56xX9xXbxX35xX4exX49xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdfxX24xX19xX26xX32xXexX78xX44xX33xX9xX47xX48xX49xX4axX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX49xXaxX80xX49xX4axX9xX4x5ca4xXdfxX9xXbxX5exX8fxX49xX9xXbxXaxX3dxX9xX4axX35xX61xX35xX9xX5exX18xX9xXdxX1ecxXcxX9xX151xX9xXdxX24xX2cbxX35xX9x636dxXe5xX9xXdfxXe5xX9xX4xX9xX60xX1ecxX9xX2xX109xX9xX59xX3dxX93xX9xX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xXbxXaxX93xX41xX2cxX9xX2cxe63axX2cxX9xX47xX41xX35xX9xXdxX24xX2cbxX35xX9xX36bxX9xXbxXax93b2xX9xX18xX49xXaxX9xX2fxcd6fxX9xX49xXaxX214xX49xX9xX146xX2axX2axX109xX153xX2axX147xX9xX17xX93xX5exX24xX1cxX49xXf8xXcxX109xX9xX59xX3dxX93xX9xXbxXaxX93xX41xX2cxX9xXdxX24xX2cbxX35xX9xXdfxXe5xX9xX4axX35xX38bxX9xXbxX5ex8d5fxX9xX4axX35xX9cxXcxX9xXcxX41xXbxX9xX49x7ff0xX18xX109xX9xX59xX3dxX93xX9xXbxXaxX93xX41xX2cxX9xXdxX24xX2cbxX35xX9xX4xXe5xX9xX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX2cxXaxb044xX9xX49xXaxX214xX49xX9xX2axX1cxX151xX9xX2fxX312xX9xXbxX35xX4exX49xX9xXbxX5exX8fxX49xX9xX60xX1ecxX9xX66xXaxX101xX49xX4axX9xX49xXaxX214xX49xX9xX47xXdbxX44xX2cxX9xX4axX39bxX9xX49xX3dxX93xX9xX5exX1e2xX35xX9xX173xX93xX312xX49xX4axX9xXdxX24xX2cbxX35xX9xX2xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdfxX24xX19xX26xX32xXex5ceaxX1ecxX24xX9xX49xXf8xXcxX9xX157xX147xX2axX2axXe5xX9xX2cxX38bxX2cxX9xX47xX41xX35xX9xX23xX222xX49xX4axX9xXbxXaxX93xX41xX2cxX9xXdxX24xX2cbxX35xX9xX36bxX9xXdxX1ecxX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xXe5xX9x4f0bxX35xXdxX18xX49xXe5xX9xX48axX18xX49xX2cxXaxX17xX2fxXbxX17xX5exX9xd489xX49xX35xXbxX17xX19xXe5xX9xX36bxX5exX2fxX17xX49xX18xXdxXe5xX9x7e40xX93xX60xX17xX49xXbxX93xX2fxXe5xX9xXdfxX18xX26xX17xX5exX49xX9xX48axX93xX49xX35xX2cxXaxXe5xX9xaf82xX49xXbxX17xX5exXe5xX9xXdfxX18xX5exX2cxX17xXdxX24xX49xX18xX9xX60xX1ecxX9x737bxX17xX18xXdxX9xX48axX18xX19xX5exX35xX19xX109xX9xX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxXdcxX35xX9xX4axX35xX18xX49xXe5xX9xX49xXaxX80xX49xX4axX9xXbxXaxX101xX49xX4axX9xXbxX35xX49xX9xXbxX5exX8fxX49xX9xX2fxX3a2xX9xX47xXdbxX44xX2cxX9xX2cxX214xX33xX9xX49xXaxX214xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXax53f7xX9xXaxX44xX33xX9xX60xX61xX35xX9xX173xX93xX9xXbxXaxX3dxX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdfxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12exX1cxX1cxX35xX109xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX109xX60xX49xX1cxX49xX17xX142xX2fxX1cxX2axX146xX147xX148xX1cxX2axX147xX14cxX19xX14cxX2axX14cxX151xX151xX153xX146xXbxX159xX157xX2axX159xXdxX2axX109xX15dxX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX35xX17xXbxX9xXdxX24xX9xXaxX24xX33xX9xX19xX24xX49xX4axX9xXbxX35xX17xX49xX9xXbxX18xX49xX9xX2cxX93xX18xX9xX49xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX60xX24xX35xX9xX49xX35xX66xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xXexX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX66xX35xX3dxXcxX9xX23xX41xX49xX9xXbxX35xX4exX49xX9xXbxXefxX9xX7xb8a4xd5caxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdfxX24xX19xX26xX32xXexX456xX4exX9xXcxX1e7xXbxX9xX2cxX38bxX9xX49xXax9a7fxX49xXe5xX9xX49xX3dxX93xX9xX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX60xX101xX9xX47xX3d3xX2cxXaxX9x8d33xX24xX5exXdxX19xX9xX4xX93xX33xXe5xX9xX18xX49xXaxX9xX2fxX3a2xX9xX49xXaxX214xX49xX9xX151xX147xX109x8f94xX14cxX646xX9xX17xX93xX5exX24xX9xX60xX1ecxX9xX157xX151xX109xX153xX153xX148xX9xX17xX93xX5exX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX60xX3d3xX9xXbxX5exX1d6xX9xX38bxX9xX92xX93xX615xX49xX109xX9xX59xX3dxX93xX9xX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX47xX2cbxXbxX9xX19xX18xX49xXaxX9xXaxX35xX305xX93xX9xX456xX93xX18xX9xX33xXaxX38bxX9xXdxXdbxX61xX35xX9xXaxX18xX26xX9xX4xa9adxX93xX9xXbxXaxX56xX9xX173xX93xX52xXbxX9xX2fxa252xX2cxX9xX49xXaxX52xXbxX9xX4axX35xX9cxX35xXe5xX9xX18xX49xXaxX9xX2fxX3a2xX9xX49xXaxX214xX49xX9xX2axX14cxX157xX109xX157xX14cxX157xX9xX17xX93xX5exX24xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxbd5bxX35xX9xX23xX1ecxX49xX9xXbxXaxX6a9xX49xX4axX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdfxX24xX19xX26xX32xXexX5f2xX18xX49xX4axX9xX47xX3dxX49xX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxXe5xX9xX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX2fxX3a2xX9xX49xXaxX214xX49xX9xX49xXaxXdbxX9xX2fxX18xX93xX12exX9xX2axX14cxX109xX157xX157xX14cxX9xX17xX93xX5exX24xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX93xX26xX9xX2cxXaxXdbxX1e2xX49xX4axX9xX60xX1ecxX49xX4axXe5xX9xX146xX2axX109xX2axX153xX2axX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX18xX49xXaxX9xXaxX35xX305xX93xX9xX456xX93xX18xX9xX33xXaxX38bxX9xXdxXdbxX61xX35xX9xX60xX1ecxX9xX2axX157xX2axX109xX14cxX148xX14cxX9xX17xX93xX5exX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX4axX35xX9cxX35xX9xX4xX69cxX93xX9xXbxXaxX56xX9xX173xX93xX52xXbxX9xX2fxX6a9xX2cxX9xX49xXaxX52xXbxX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdfxX24xX19xX26xX32xXexX4xX93xX312xX35xX9xX2cxX523xX49xX4axX9xX60xX1ecxX9xX2cx53f6xX49xX4axX9xXdxX1ecxX9xX4axX35xX38bxX9xXbxX5exX3d3xX9xX49xXaxX52xXbxXe5xX9xX49xX3dxX93xX9xX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX47xX24xX2cbxXbxX9x6974xX93xX9cxX9xX23xX222xX49xX4axX9xX60xX1ecxX49xX4axXe5xX9xX18xX49xXaxX9xX2fxX3a2xX9xX49xXaxX214xX49xX9xX146xX2axX2axX109xX153xX2axX147xX9xX17xX93xX5exX24xX109xX9xX5xXefxX9xX7dbxX93xX9cxX9xX23xX222xX49xX4axX9xX60xX1ecxX49xX4axX9xXbxXax693cxX9xX157xX9xXbxX5exX22exX9xX47xX35xXe5xX9xX2fxX35xX8fxX93xX9xX2fxX18xX24xX9xX49xX4axXdbxXdcxX35xX9xXdfxX5exX18xXe2xX35xXdxX9xX2fxX3a2xX9xX49xXaxX214xX49xX9xX153xX109xX157xX151xX646xX109xX157xX151xX147xX9xX17xX93xX5exX24xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX6d5xX35xX9xX19xX18xX49xXaxX9xXaxX35xX305xX93xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdfxX24xX19xX26xX32xXexX59xX4axX24xX1ecxX35xX9xX5exX18xXe5xX9xX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX2cxX7b6xX49xX4axX9xX2cxXaxX3fexX9xX49xXaxX214xX49xX9xX47xX56xX9xXbxX35xX4exX49xX9xXbxXefxX9xX59xX35xX66xX17xX9xX49xX3dxX93xX9xXbxXaxX35xX9xX47xX52xX93xX9xXbxX5exX8fxX49xX9xX159xX147x9ae1xX9xX2fxX312xX9xXbxX5exX214xX49xX9xX2cxXaxX24xX9xX218xX5xX9xXdfxX5exX18xXe2xX35xXdxX109xX9xX59xX3dxX93xX9xX18xX49xXaxX9xX2cxXaxX3fexX9xX2cxXaxX1e2xX35xX9xXbxX5exX24xX49xX4axX9xX66xXaxX24xX9cxX49xX4axX9xX153xX147x8468xX159xX147xX8b9xX9xX2fxX312xX9xXbxX5exX214xX49xXe5xX9xX59xX17xX26xXcxX18xX5exX9xX2cxXaxX3fexX9xX2cxX222xX9xX47xXdbxX44xX2cxX9xX159xX147xX8b9xX9xX2fxX312xX9xXbxX35xX4exX49xX109xX9xX2xXdbxX61xX35xX9xX153xX147xX8b9xX9xX2fxX312xX9xXbxX5exX214xX49xX9xXbxXaxX39bxX9xXbxXdbxX1e2xX49xX4axX9xX817xX49xX4axX9xX153xX147xX8b9xX9xX4axX35xX38bxX9xXbxX5exX3d3xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5f2xX24xX93xX5exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXdfxX24xX49xX4axX19xX18xcffdxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe