Cập nhật tình hình mưa lũ ngày 31/10: QL1A phía Bắc Hà Tĩnh bị cấm đường
(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn đối diện với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở miền núi, ngập úng ở vùng thấp trũng.
9b79x9f57x12954x14cbexc479xd716x120dbxf63ex12db6xX7x10ecaxc550xb248xb0bexe439x110dfxX5x11136xXaxX3xX7xXexe249xX5xX10xX9xXaxXexX10xa07fxXexe6a9xX6xX5xXdxd7c8xb5f9xd81fxX3xe56fxf389xX7xXexXdx11987xX15x13904xXax9b9exff5cx15061xXbxX3xX23xX1xX31xXexX3xXexefdaxX23xX1xX3xX1xX3axX23xX1xX3x101baxc845xX6xX3xX5x13a9fxX3xX23xX22x1164dxX15xX3xa19dxX2x110b6xX2x9eadxX24xX3xa8ddx14887xX2xde12xX3xXbxX1xec1dxX6xX3x100d7xae56xX4xX3x11a16xX4cxX3xXcxa00bxX23xX1xX3x115b1xde34xX3xX4xaf5bxX43xX3xff59xX44xe914xX23xX22xX0xX51xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX6xa972xXaxX2fxdefcxX4cxXdxX3x11daaxX1xX5dxX3xXexX44x147b2xX23xX22xX3xXexX1xdbdaxX15xX3x13d0cxd1c7xX23xX3xX64xX4cxX3xXcxX68xX23xX1xX3xX4xbe80xX23xX1xX3xX6cxa05cxccf7xa65exX3xX23xX1xXdx120fcxX27xX3xb4efxX1xX27xX3xXa1x9d04xX4xX3xXex10aa3xd68axX23xX3xX73xX6dxX6xX3xX6cxX4cxX23xX3xXex11522xX23xX1xX3xXa1xe35cxX23xX3xX73xda8exXdxX3xX8bxXdxcf15xX23xX3xXa1xadacxXdxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4x9e79xX3xX4xX6xXb4xX3xX1cxXaexX15xX3xXc6xX6xX3xX5xX48xX3xbc35xX27xe4a8xXexX3xXa1xX4cxX3xX7xee86xXexX3xX5xaee7xX3xX73xX70xXexX3xX10bxX3xX43xXdxXbaxX23xX3xX23x146abxXdxXb5xX3xX23xX22xX31xXbxX3xX119xX23xX22xX3xX10bxX3xXa1xdf29xX23xX22xX3xXexX1xX70xXbxX3xXexXc6xX48xX23xX22xb98cxX0xX51xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xXb4xX8bxX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXc6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax121c1xXdxX8bxXexX1xX24xX3xb3d5xX2x14f0axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xbc5bxX2xX53xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX51xX51xXdxX137xX6cxX6xXb4xX1xX6xXexXdxX23xX1xX137xXa1xX23xX51xX23xX10xX169xX7xX51x115ffxX53xX17fxX4fxX51xX2xX53xX170xX8bxX170xX53xdc2exX172xaa72xX53xX1b4xXexX1b4xX17fxX170xX17fxX5xX172xX1exX1b4xX1a7xX8bxX172xX2xX1b4xX2xX170xX17fxX172xXexX1b2xX1a7xf3ecxX1b4xX172xX5xX53xX137xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXbxX3xX23xX1xX31xXexX3xXexX3axX23xX1xX3xX1xX3axX23xX1xX3xX43xX44xX6xX3xX5xX48xX3xX23xX22xX4cxX15xX3xX4fxX2xX51xX2xX53xX24xX3xX56xX57xX2xX59xX3xXbxX1xX5dxX6xX3xX60xX61xX4xX3xX64xX4cxX3xXcxX68xX23xX1xX3xX6cxX6dxX3xX4xX70xX43xX3xX73xX44xX75xX23xX22xXaxX3xX169xXdxX8bxXexX1xX9xXaxX170xX2xX172xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17fxX2xX53xXaxX3xX51xX2fxX0xX51xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXb4xX23xXaxX2fxXcx12b92xX3xX4xX1xXdxXbaxX27xX3xX4fxX53xX51xX2xX53xXb5xX3xX30x137a4xb2c4xXcxX3xX30x14026xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXe1xX23xX3x12226xX22xX1xXdxX3x13acfxX27x10ab0xX23xX3xX73x10caaxX3xX5xX31xXbxX3xX4xX1xXdcxXexX3xX4xX1x101efxX23xXb5xX3xXexXc6xXc2xX4xX3xX1a7xX17fxX51xX1a7xX17fxX3xXexX107xXdxX3xXbxX1xX5dxX6xX3xX8bxX44xXe5xXdxX3xX4xX1xX283xX23xX3xX4x13400xX27xX3xX60xdb62xX23xX3xXcxX1xX9exX15xX3xX1a7xXb5xX3xXexX1xX27x10292xX4xX3xXex13e4bxX3xX8bxX283xX23xX3xXbxX1xXdcxX3xX2xXb5xX3xXexX1xX6dxX3xXexXc6xX70xX23xX3xX281xX27xX283xX23xX3xX59xX23xX137xX3xX57xXc2xX4xX3xX5xX44xX98xX23xX22xX3xX4xX26fxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXa1xXd8xX23xX3xXexXdxX2bbxXbxX3xXex126b7xX4xX3xXbxX1xXb4xX23xX22xX3xXexXb4xXaexXb5xX3xX4xX1xX44xX6xX3xX4xX1xXb4xX3xX5xX44xX27xX3xXexX1xX26fxX23xX22xX3xX73xXb4xX107xX23xX3xX73xX44xX75xX23xX22xX3xX23xX4cxX15xX137xX0xX51xXbxX2f