“I love Hà Tĩnh” - biểu tượng quảng bá hình ảnh, con người Thành Sen ra thế giới
(Baohatinh.vn) - Công trình “I love Hà Tĩnh” do Thành đoàn Hà Tĩnh phối hợp với BIDV Hà Tĩnh xây dựng tại Quảng trường Trung tâm thành phố sẽ là nơi để các bạn trẻ quảng bá hình ảnh, con người Thành Sen đến với bạn bè trong nước và thế giới...
d6a8xffbex13e7fx105a2x107ffx1047ex10af3x13e3ax11d91xX7x1305fx11474xe7b7x105cex141d4x132c8xX5x135b2xXaxX3xX7xXexf1c9xX5xX10xX9xXaxXexX10xe2a2xXexe5e1xX6xX5xXdx1570bx156a6x123bexX3x12699xda00xX7xXexXdx1069bxX15x13f4cxXax10d77xe0f3x14db7xX3xX5x11776x10eeexX10xX3x11e89xdf88xX3xXcx11274xX23xX1xe9a9xX3xX1exX3x10d37xXdxf887xX27xX3xXexe6a2xeb84xX23xX22xX3x11f1axX27x12264xX23xX22xX3xX43x13b40xX3xX1x1189dxX23xX1xX3xX50xX23xX1xf1d0xX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xff6cxXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xe4c4xX10xX23xX3xf11exX6xX3xXexX1x12989xX3xX22xXdx12681xXdxX0x13beexX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xeacfxXaxX2fx10fe6x12e8axX23xX22xX3xXexX75xX58xX23xX1xX3xX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX93xX34xX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xd736xX34xX39xX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xXbxX1xfcf2xXdxX3xX1xX4axXbxX3xX35xX7exXdxX3xd834xX31x10ba5xdfe0xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX1cx149baxX15xX3xX93x13f92xX23xX22xX3xXex12f38xXdxX3x147a7xX27xX50xX23xX22xX3xXexX75xX49xX68xX23xX22xX3xXcxX75xX27xX23xX22xX3xXexXe3xeeb9xX3xXexX1xX39xX23xX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX7x10be3xX3xX5xX39xX3xX23x15669xXdxX3xXbbxX45xX3xX4xX55xX4xX3xX43xXecxX23xX3xXexX75x1355exX3xX4exX27xX50xX23xX22xX3xX43xX55xX3xX1xX58xX23xX1xX3xX50xX23xX1xX5fxX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3xXbbxX7axX23xX3xX35xX7exXdxX3xX43xXecxX23xX3xX43x14cd0xX3xXexX75xX34xX23xX22xX3xX23xX49xX7exX4xX3xX35xX39xX3xXexX1xX7axX3xX22xXdxX7exXdxdc21xX175xX175xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX34xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX23xXexX10xX75xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxff70xXdxX93xXexX1xX24xX3x11498xX2x121dbxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x12446xX2x1017fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX81xX81xXdxX175xX43xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX175xX35xX23xX81xX23xX10xX1a9xX7xX81xef96xX2xX2xX1e2xX81x11a45xX1bfxX93xX2xX2xX1b0xe59dxX1b0xX1bfxX1bfxXexX1b0xX1c1xX1bfxX1edxX1b2xX5xX1c1xX175xX26xXbxX22x11696xX75xX9x10c89xX1b2xX1e7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX1exX3xX43xXdxX45xX27xX3xXexX49xX4axX23xX22xX3xX4exX27xX50xX23xX22xX3xX43xX55xX3xX1xX58xX23xX1xX3xX50xX23xX1xX5fxX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3xX75xX6xX3xXexX1xX7axX3xX22xXdxX7exXdxXaxX3xX1a9xXdxX93xXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX1c1xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX96xX1xXdx125dbxX27xX3xX1e2xX1e2xX81xX1edxX5fxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xXbbxX34xX39xX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX1xX4axXbxX3xX35xX7exXdxX3xXd5xX31xXd7xXd8xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xXexe46exX3xX4xX1x12ac6xX4xX3x124daxX1xX55xX23xX1xX3xXexX1xX39xX23xX1xX3xX4xX97xX23xX22xX3xXexX75xX58xX23xX1xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdx1558axX23xX3xX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xXexXecxXdxX3xXefxX27xX50xX23xX22xX3xXexX75xX49xX68xX23xX22xX3xXexX75xX27xX23xX22xX3xXexXe3xX104xX3xXcxfcd0xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX34xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX23xXexX10xX75xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX93xXexX1xX24xX3xX1b0xX2xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX2xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX81xX81xXdxX175xX43xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX175xX35xX23xX81xX23xX10xX1a9xX7xX81xX1e2xX2xX2xX1e2xX81xX1e7xX1bfxX93xX2xX2xX1b0xX1edxX1bfxX1edxX1e7xXex11cb8xX1edxX1b2xX1edxX2xX5xX1c1xX175xX26xXbxX22xX1fdxX75xX9xX1edxX1e2xX1edxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX1exX3xX43xXdxX45xX27xX3xXexX49xX4axX23xX22xX3xX4exX27xX50xX23xX22xX3xX43xX55xX3xX1xX58xX23xX1xX3xX50xX23xX1xX5fxX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3xX75xX6xX3xXexX1xX7axX3xX22xXdxX7exXdxXaxX3xX1a9xXdxX93xXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX1c1xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX5xX39xX3xX4xX97xX23xX22xX3xX1xX49xX7exX23xX22xX3xXexX7exXdxX3xX2edxe3dexX3xX23xXdxfa09xX104xX3xX3bfxX1c1xX3xX23xfef6xX104xX3xX23xX22xX39xX15xX3xXexX1xX39xX23xX1xX3xX5xff7bxXbxX3xeedexX34xX39xX23xX3xXcx11fb3xX96xX71xX3xX38x111a6xX3xX96xX1xec8bxX3x103d2xXdxX23xX1xX175xX3xX96xX97xX23xX22xX3xXexX75xX58xX23xX1xX3xX4x1421exX3xXexX2e6xX23xX22xX3xXexX75x10de4xX3xX22xXdxX55xX3xX1e2xX1c1xX1c1xX3xXexX75xXdxX4a1xX27xX3xXbbxX4c5xX23xX22xX5fxX3xXbbxX49xX4axX4xX3xX1xX27xX15xX3xXbbxf48exX23xX22xX3xXex13410xX3xX23xX22xX27xX4c5xX23xX3xX1cx12376xX3xX1xX506xXdxX3xX1xX4ddxX6xX3xX93xX34xX3xXd5xX31xXd7xXd8xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xXexX39xXdxX3xXexX75xX4axX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX34xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX23xXexX10xX75xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX93xXexX1xX24xX3xX1b0xX2xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX2xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX81xX81xXdxX175xX43xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX175xX35xX23xX81xX23xX10xX1a9xX7xX81xX1e2xX2xX2xX1e2xX81xX1e7xX1bfxX93xX2xX2xX1b0xX1edxX3bfxX1e2xX1edxXexX3bfxX1bfxX3bfxX1b0xX1bfxX5xX1c1xX175xX26xXbxX22xX1fdxX75xX9xX1b0xX1edxX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX1exX3xX43xXdxX45xX27xX3xXexX49xX4axX23xX22xX3xX4exX27xX50xX23xX22xX3xX43xX55xX3xX1xX58xX23xX1xX3xX50xX23xX1xX5fxX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3xX75xX6xX3xXexX1xX7axX3xX22xXdxX7exXdxXaxX3xX1a9xXdxX93xXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX1c1xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx100cfxX23xX22xX3xX4c0xX22xX27xX15x13727xX23xX3xX4baxX58xX23xX1xX3xXcxX1xX4e6xX23xX1xX3xX1exX3xd75dxXdxX55xX104xX3xXbbxXcaxX4xX3xXd5xX31xXd7xXd8xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX43xXdxX7axXexX24xX3xX0xX10xX104xX2fxX30xXcxX1xX68xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4exX27xX6xX5fxX3xXd5xX31xXd7xXd8xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xXbbxX514xX3xXexX4c9xX4xX1xX3xX4xXe7xX4xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX4x10bdexX23xX22xX3xXbbxX4e6xX6xX3xXbxX1xX49xX117xX23xX22xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX4a1xX23xX3xX4xX55xX4xX3xX23xX1xXdxX4a1xX104xX3xX35x10d0cxX3xX35xX2afxX3xX4xX1x147a0xX23xX1xX3xXexX75xX6xX23xX22xX3xXbbxX97xX3xXexX1xX4e6xX5fxX3xX1cxXe3xX15xX3xX93xXe7xX23xX22xX3xXcxX33cxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX23xX22xX39xX15xX3xX4xX39xX23xX22xX3xX35xX4a8xX23xX3xX104xXdxX23xX1xX3xX1xX117xX23xX5fxX3xX1xXdxX4a1xX23xX3xXbbxXecxXdxX3xX1xX117xX23xX175xX3xXd5xX31xXd7xXd8xX3xXexXe7xX3xX1xX39xX34xX3xX35xX58xX3xX5xX39xX3xXbbxX117xX23xX3xX35xX4e6xX3xX4xX6d9xX23xX22xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX4a1xX23xX3xX4xX97xX23xX22xX3xXexX75xX58xX23xX1xX3xX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX23xX1xfb65xX104xX3xX23xXe3xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX104xe1f1xX3xX4exX27xX6xX23xX3xX4x14233xX6xX3xXexX1xX39xX23xX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX35xX39xX3xX4xX1xX4c9xX23xX1xX3xX5xX39xX3xXbbxXdxX45xX104xX3xXbbxX45xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xX93xXe3xX23xX5fxX3xX93xX27xX3xX2edxX1xX55xX4xX1xX3xX93xX50bxX23xX22xX3xX4xX1xXe3xX23xX3xXexX1xX6xX104xX3xX4exX27xX6xX23xX5fxX3xXexX58xX104xX3xX1xXdxX45xX27xX3xX35xX2afxX3xXbbx10887xXexX3xX35xX39xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3fxX175xX0xX81xX10xX104xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX34xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX23xXexX10xX75xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX93xXexX1xX24xX3xX1b0xX2xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX2xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX81xX81xXdxX175xX43xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX175xX35xX23xX81xX23xX10xX1a9xX7xX81xX1e2xX2xX2xX1e2xX81xX1e7xX1bfxX93xX2xX2xX1b0xX1b2xX3bfxX1edxX1b0xXexX200xX3bfxX1bfxX1edxX1bfxX5xX1c1xX175xX26xXbxX22xX1fdxX75xX9xX200xX1c1xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX1exX3xX43xXdxX45xX27xX3xXexX49xX4axX23xX22xX3xX4exX27xX50xX23xX22xX3xX43xX55xX3xX1xX58xX23xX1xX3xX50xX23xX1xX5fxX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3xX75xX6xX3xXexX1xX7axX3xX22xXdxX7exXdxXaxX3xX1a9xXdxX93xXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX1c1xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX96xX1xX7abxX3xXexX4e6xX4xX1xX3xX38xX4baxX4c0xXd7xX3xXcxX33cxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX4c0xX22xX27xX15xX671xX23xX3xXd8xX4a8xX23xX3xXefxX27xf35axX3xX4xX50xX104xX3xX117xX23xX3xX7xXe7xX3xXbbxX4c5xX23xX22xX3xX1xX39xX23xX1xX3xX1x11720xX3xXexX75xX4axX3xX4xX7abxX6xX3xXd5xX31xXd7xXd8xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX5fxX3xXbbxX4c5xX23xX22xX3xXexX1xX68xXdxX3xXbbxX55xX23xX1xX3xX22xXdxX55xX3xX4xX6xX34xX3xX7xXe7xX3xX7xX55xX23xX22xX3xXexXecxX34xX3xX4xX7abxX6xX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xXbbxX34xX39xX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX175xX3xX4baxXe3xX15xX3xX7xX111xX3xX5xX39xX3xX4xX97xX23xX22xX3xXexX75xX58xX23xX1xX3xXexXecxX34xX3xXbbxXdxX45xX104xX3xX23xX1xX802xX23xX3xX104xX7exXdxX3xXexX75xX34xX23xX22xX3xX43xX2eaxX4xX3xXexX75xX6xX23xX1xX3xXbbxX97xX3xXexX1xX4e6xX5fxX3xX5xX39xX104xX3xX4xX1xX34xX3xXcxX33cxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX23xX22xX39xX15xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXbbx12a17xXbxX3xX1xX117xX23xX5fxX3xX35xX4a8xX23xX3xX104xXdxX23xX1xX3xX1xX117xX23xX175xX3xX4baxXdxX45xX104xX3xX30xX4xX1xX10xX4xX2edxX3xX1exX3xXdxX23xX3fxX3xX104xX7exXdxX3xX104xX127xX3xX23xX39xX15xX3xX4xX6d9xX23xX22xX3xX4xX55xX4xX3xX43xXecxX23xX3xXexX75xX127xX5fxX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xX93xXe3xX23xX3xXcxX33cxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX4exX27xX50xX23xX22xX3xX43xX55xX3xX1xX58xX23xX1xX3xX50xX23xX1xX5fxX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX5fxX3xX35xX4a8xX23xX3xX1xX4ddxX6xX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3xXbbxX7axX23xX3xX35xX7exXdxX3xX43xXecxX23xX3xX43xX15dxX3xXexX75xX34xX23xX22xX3xX23xX49xX7exX4xX3xX35xX39xX3xX4exX27xXcaxX4xX3xXexX7axX175xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX34xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX23xXexX10xX75xX3xX93xXexX1xX27xX104xX43xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX93xXexX1xX24xX3xX1b0xX2xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX2xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX81xX81xXdxX175xX43xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX175xX35xX23xX81xX23xX10xX1a9xX7xX81xX1e2xX2xX2xX1e2xX81xX1e7xX1bfxX93xX2xX2xX200xX1c1xX200xX2xX1c1xXexX2xX200xX1e7xX1e2xX2xX5xX1c1xX175xX26xXbxX22xX1fdxX75xX9xX2xX3bfxX1edxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX1exX3xX43xXdxX45xX27xX3xXexX49xX4axX23xX22xX3xX4exX27xX50xX23xX22xX3xX43xX55xX3xX1xX58xX23xX1xX3xX50xX23xX1xX5fxX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3xX75xX6xX3xXexX1xX7axX3xX22xXdxX7exXdxXaxX3xX1a9xXdxX93xXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX1c1xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX96xX97xX23xX22xX3xXexX75xX58xX23xX1xX3xX4x12b57xX23xX22xX3xX4xX1xX4c9xX23xX1xX3xX5xX39xX3xX43xXdxX45xX27xX3xXexX49xX4axX23xX22xX3xX4xX7abxX6xX3xXexX27xX2e6xXdxX3xXexX75xX127xX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX5fxX3xXexX1xX45xX3xX1xXdxX4a1xX23xX3xXexX58xX23xX1xX3xX15xX30cxX27xX5fxX3xX7xXe7xX3xX4exX27xX15xX7axXexX3xXexXe3xX104xX3xX1cxXe3xX15xX3xX93xXe7xX23xX22xX3xX4exX27xX30cxX3xX1xX49xX117xX23xX22xX3xX23xX22xX39xX15xX3xX4xX39xX23xX22xX3xX22xXdxX39xX27xX3xX104xXecxX23xX1xX5fxX3xX35xX4a8xX23xX3xX104xXdxX23xX1xX5fxX3xX1cxX2eaxX23xX22xX3xXex11a4exX104xX3xX5xX39xX3xX104xX506xXexX3xXexX75xX34xX23xX22xX3xX23xX1x14742xX23xX22xX3xXexX75xX27xX23xX22xX3xXexXe3xX104xX3xX4xX7abxX6xX3xX2edxX1xX27xX3xX35xXe7xX4xX3xXd5xda0cxX4xX3xXcxX75xX27xX23xX22xX3xX43xX506xX3xXexX1xX10xX34xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXcbdxX23xX3xX4c0xX22xX1xX4e6xX3xX4exX27xX15xX7axXexX3xX4baxXecxXdxX3xX1xX506xXdxX3xX4baxX50xX23xX22xX3xX43xX506xX3xXcxX33cxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX5xXcbdxX23xX3xXexX1xX2eaxX3x10ad3xXd33xX31xX175xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX34xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX23xXexX10xX75xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX93xXexX1xX24xX3xX1b0xX2xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX2xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX81xX81xXdxX175xX43xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX175xX35xX23xX81xX23xX10xX1a9xX7xX81xX1e2xX2xX2xX1e2xX81xX1e7xX1bfxX93xX2xX2xX200xX1c1xX1b0xX1edxX1b0xXexX3bfxX1c1xX1edxX1bfxX2xX5xX1c1xX175xX26xXbxX22xX1fdxX75xX9xX200xX1e2xX3bfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX1exX3xX43xXdxX45xX27xX3xXexX49xX4axX23xX22xX3xX4exX27xX50xX23xX22xX3xX43xX55xX3xX1xX58xX23xX1xX3xX50xX23xX1xX5fxX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3xX75xX6xX3xXexX1xX7axX3xX22xXdxX7exXdxXaxX3xX1a9xXdxX93xXexX1xX9xXaxX1b0xX2xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xX1c1xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX4c0xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX5xX671xX3xX2edxX1xX55xX23xX1xX3xXexX1xX39xX23xX1xX5fxX3xX4xX55xX4xX3xXbbxX34xX39xX23xX3xX35xXdxX30cxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX30cxX23xX3xXcxX33cxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xXbbxX514xX3xX4xX6d9xX23xX22xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX22xX1xXdxX3xX5xXecxXdxX3xX2edxX1xX34xX50xX23xX1xX3xX2edxX1xXceaxX4xX3xXbbxX55xX23xX22xX3xX23xX1xX7exX175xX0xX81xXbxX2fxX0xX93xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX93xX75xX10xX5xX6xXexX10xX93xXaxX2fxX0xX7xXexX75xX34xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX30cxX23xX3xX4exX27xX6xX23xX24xX0xX81xX7xXexX75xX34xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX104xX43xX1exX6xX23xX93xX1exX7xX6xXbxX34xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX39xX23xX1xX3xXbbxX34xX39xX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xXbxX1xX55xXexX3xXbbxX506xX23xX22xX3xXbbxX4axXexX3xX4xX6xX34xX3xXbbxXdxX45xX104xX3xXexX58xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX4a1xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX30cxX23xXaxX3xX1xX75xX10xX2bxX9xXaxX81xX93xX34xX6xX23xX1exXexX1xX10xX81xXexX1xX6xX23xX1xX1exX93xX34xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xXexX1exX93xX34xX23xX22xX1exX93xX34xXexX1exX4xX6xX34xX1exX93xXdxX10xX104xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX22xX27xX15xX10xX23xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX23xXdxX10xX23xX81xX1e2xX1c1xX1b2xX1edxX1e2xX3bfxX175xX1xXexX104xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX7xX75xX4xX9xXaxX81xX104xX10xX93xXdxX6xX81xX2xX1e2xX1c1xX81xX23xX10xX1a9xX7xX81xX1e2xX2xX1c1xX1e2xX81xX1e7xX1bfxX93xX1c1xX2xX2xX1edxX1b2xX1edxX3bfxXexX1e2xX1bfxX2xX1b2xX5xX1edxX1exXexX1xX6xX23xX1xX93xX34xX6xX23xX1e2xX175xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX1exX3xX43xXdxX45xX27xX3xXexX49xX4axX23xX22xX3xX4exX27xX50xX23xX22xX3xX43xX55xX3xX1xX58xX23xX1xX3xX50xX23xX1xX5fxX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3xX75xX6xX3xXexX1xX7axX3xX22xXdxX7exXdxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xX6xX2fxX0xX93xXdxX35xX2fxX0xX7xXexX75xX34xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX39xX23xX1xX3xXbbxX34xX39xX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xXbxX1xX55xXexX3xXbbxX506xX23xX22xX3xXbbxX4axXexX3xX4xX6xX34xX3xXbbxXdxX45xX104xX3xXexX58xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX4a1xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX30cxX23xXaxX3xX1xX75xX10xX2bxX9xXaxX81xX93xX34xX6xX23xX1exXexX1xX10xX81xXexX1xX6xX23xX1xX1exX93xX34xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xXexX1exX93xX34xX23xX22xX1exX93xX34xXexX1exX4xX6xX34xX1exX93xXdxX10xX104xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX22xX27xX15xX10xX23xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX23xXdxX10xX23xX81xX1e2xX1c1xX1b2xX1edxX1e2xX3bfxX175xX1xXexX104xXaxX2fxXcxX1xX39xX23xX1xX3xXbbxX34xX39xX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xXbxX1xX55xXexX3xXbbxX506xX23xX22xX3xXbbxX4axXexX3xX4xX6xX34xX3xXbbxXdxX45xX104xX3xXexX58xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX4a1xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX30cxX23xX0xX81xX6xX2fxX0xX81xX7xXexX75xX34xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX93xXaxX2fxX71xX6xX27xX3xX5xX671xX3xX75xX6xX3xX4exX27xXe3xX23xX3xXbxX1xX55xXexX3xXbbxX506xX23xX22xX3xXbbxX4axXexX3xXexX1xXdxX3xXbbxX27xX6xX3xX4xX6xX34xX3xXbbxXdxX45xX104xX5fxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xXbbxX34xX39xX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xXbbxX514xX3xX4xX1xX704xX3xXbbxXecxX34xX3xX4xX55xX4xX3xX4xX117xX3xX7x1573dxX3xXbbxX34xX39xX23xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX4a1xX23xX3xX23xX1xXdxX2afxX27xX3xX1xX34xXecxXexX3xXbbxX506xX23xX22xX3xX4xX4ddxX3xX978xX3xX23xX22xX1xX3cxX6xX3xXexXecxXdxX3xX1cxX514xX3xXcxX1xXecxX4xX1xX3xXcxX75xX27xX23xX22xX175xX0xX81xXbxX2fxX0xX81xX93xXdxX35xX2fxX0xX81xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX704xX23xX1xX3xXbbxX34xX39xX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX5x10ea0xXexX3xXexX34xXbxX3xX2xX1c1xX3xXexX2e6xX3xX4xX1xX2eaxX4xX3xX4baxX34xX39xX23xX3xX1cxX27xX802xXexX3xX7xXceaxX4xX3xX23xX1xX802xXexX3xXexX34xX39xX23xX3xX4exX27xXcaxX4xXaxX3xX1xX75xX10xX2bxX9xXaxX81xX93xX34xX6xX23xX1exXexX1xX10xX81xXexXdxX23xX1xX1exX93xX34xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX34xXexX1exXexX34xXbxX1exX2xX1c1xX1exXexX34xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX93xX34xX6xX23xX1exX1cxX27xX6xXexX1exX7xX6xX4xX1exX23xX1xX6xXexX1exXexX34xX6xX23xX1exX4exX27xX34xX4xX81xX1e2xX1c1xX1bfxX3bfxX2xX1b0xX175xX1xXexX104xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX7xX75xX4xX9xXaxX81xX104xX10xX93xXdxX6xX81xX2xX1e2xX1c1xX81xX23xX10xX1a9xX7xX81xX1e2xX2xX1c1xX2xX81xX2xX1bfxX1bfxX93xX1b0xX2xX1e2xX2xX3bfxX2xX1edxXexX1b0xX2xX1c1xX1b2xX1b2xX5xX1c1xX175xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX1exX3xX43xXdxX45xX27xX3xXexX49xX4axX23xX22xX3xX4exX27xX50xX23xX22xX3xX43xX55xX3xX1xX58xX23xX1xX3xX50xX23xX1xX5fxX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3xX75xX6xX3xXexX1xX7axX3xX22xXdxX7exXdxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xX6xX2fxX0xX93xXdxX35xX2fxX0xX7xXexX75xX34xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX704xX23xX1xX3xXbbxX34xX39xX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX5xX1231xXexX3xXexX34xXbxX3xX2xX1c1xX3xXexX2e6xX3xX4xX1xX2eaxX4xX3xX4baxX34xX39xX23xX3xX1cxX27xX802xXexX3xX7xXceaxX4xX3xX23xX1xX802xXexX3xXexX34xX39xX23xX3xX4exX27xXcaxX4xXaxX3xX1xX75xX10xX2bxX9xXaxX81xX93xX34xX6xX23xX1exXexX1xX10xX81xXexXdxX23xX1xX1exX93xX34xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX34xXexX1exXexX34xXbxX1exX2xX1c1xX1exXexX34xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX93xX34xX6xX23xX1exX1cxX27xX6xXexX1exX7xX6xX4xX1exX23xX1xX6xXexX1exXexX34xX6xX23xX1exX4exX27xX34xX4xX81xX1e2xX1c1xX1bfxX3bfxX2xX1b0xX175xX1xXexX104xXaxX2fxXcxX704xX23xX1xX3xXbbxX34xX39xX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX5xX1231xXexX3xXexX34xXbxX3xX2xX1c1xX3xXexX2e6xX3xX4xX1xX2eaxX4xX3xX4baxX34xX39xX23xX3xX1cxX27xX802xXexX3xX7xXceaxX4xX3xX23xX1xX802xXexX3xXexX34xX39xX23xX3xX4exX27xXcaxX4xX0xX81xX6xX2fxX0xX81xX7xXexX75xX34xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX93xXaxX2fxXd8xX7exXdxX3xX23xX1xXccfxX23xX22xX3xXbbxX4ddxX23xX22xX3xX22xX4ddxXbxX3xX4exX27xX6xX23xX3xXexX75xX1231xX23xX22xX5fxX3xX23xX4a8xX104xX3xXexX1xX2eaxX3xX1e2xX3xX5xXdxX30cxX23xX3xXexXdxX7axXbxX3xXcxX704xX23xX1xX3xXbbxX34xX39xX23xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xXexX75xX11c2xX3xXexX1xX39xX23xX1xX3xX2xX3xXexX75xX34xX23xX22xX3xX2xX1c1xX3xXexX2e6xX3xX4xX1xX2eaxX4xX3xX4baxX34xX39xX23xX3xX93x1170dxX23xX3xXbbxXcbdxX27xX3xX4xX50xX3xX23xX49xX7exX4xX3xX35xX39xX3xXbbxX49xX4axX4xX3xXcxX75xX27xX23xX22xX3xX49xX117xX23xX22xX3xX4baxX34xX39xX23xX3xXcxX4c0xX96xX71xX3xX38xX4c5xX3xX96xX1xX4c9xX3xX4cbxXdxX23xX1xX3xXex13abbxX23xX22xX3xX4xX68xX3xXexX1xXdxX3xXbbxX27xX6xX3xX1cxX27xX802xXexX3xX7xXceaxX4xX175xX0xX81xXbxX2fxX0xX81xX93xXdxX35xX2fxX0xX81xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX39xX23xX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX75xX506xX23xX3xX75xX39xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXbbxXdxX4a1xX27xX3xX4xX1xX39xX34xX3xX104xX50bxX23xX22xX3xX23xX4a8xX104xX3xX104xX7exXdxX3xX1e2xX1c1xX1e2xX2xX3xXaxX3xX1xX75xX10xX2bxX9xXaxX81xX22xXdxX6xXdxX1exXexX75xXdxX81xXexX1xX6xX23xX1xX1exXbxX1xX34xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX75xX34xX23xX1exX75xX6xX23xX22xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX93xXdxX10xX27xX1exX4xX1xX6xX34xX1exX104xX27xX23xX22xX1exX23xX6xX104xX1exX104xX34xXdxX1exX1e2xX1c1xX1e2xX2xX1exX23xX43xX7xXbxX81xX1e2xX1c1xX1bfxX1b2xX1edxX200xX175xX1xXexX104xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX7xX75xX4xX9xXaxX81xX104xX10xX93xXdxX6xX81xX2xX1e2xX1c1xX81xX23xX10xX1a9xX7xX81xX1e2xX1c1xX1b2xX1e2xX81xX2xX1e2xX1e2xX93xX1bfxX1e2xX1e2xX2xX1b0xX1c1xX1e2xXexX1edxX1c1xX1b0xX1b2xX1b0xX5xX1c1xX175xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX35xX10xX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3fxX3xX1exX3xX43xXdxX45xX27xX3xXexX49xX4axX23xX22xX3xX4exX27xX50xX23xX22xX3xX43xX55xX3xX1xX58xX23xX1xX3xX50xX23xX1xX5fxX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX49xX68xXdxX3xXcxX1xX39xX23xX1xX3xX71xX10xX23xX3xX75xX6xX3xXexX1xX7axX3xX22xXdxX7exXdxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xX6xX2fxX0xX93xXdxX35xX2fxX0xX7xXexX75xX34xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX39xX23xX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX75xX506xX23xX3xX75xX39xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXbbxXdxX4a1xX27xX3xX4xX1xX39xX34xX3xX104xX50bxX23xX22xX3xX23xX4a8xX104xX3xX104xX7exXdxX3xX1e2xX1c1xX1e2xX2xX3xXaxX3xX1xX75xX10xX2bxX9xXaxX81xX22xXdxX6xXdxX1exXexX75xXdxX81xXexX1xX6xX23xX1xX1exXbxX1xX34xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX75xX34xX23xX1exX75xX6xX23xX22xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX93xXdxX10xX27xX1exX4xX1xX6xX34xX1exX104xX27xX23xX22xX1exX23xX6xX104xX1exX104xX34xXdxX1exX1e2xX1c1xX1e2xX2xX1exX23xX43xX7xXbxX81xX1e2xX1c1xX1bfxX1b2xX1edxX200xX175xX1xXexX104xXaxX2fxXcxX1xX39xX23xX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX38xX39xX3xXcxX3cxX23xX1xX3xX75xX506xX23xX3xX75xX39xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXbbxXdxX4a1xX27xX3xX4xX1xX39xX34xX3xX104xX50bxX23xX22xX3xX23xX4a8xX104xX3xX104xX7exXdxX3xX1e2xX1c1xX1e2xX2xX3xX0xX81xX6xX2fxX0xX81xX7xXexX75xX34xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX93xXaxX2fxXcxX50bxX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXbbxXdxX4a1xX27xX5fxX3xX4xXe3xX27xX3xX1xe71bxX5fxX3xXbbxXdxX4a1xX27xX3xX1xX55xXexX3xX4xXc35xX23xX22xX3xX5xX39xX3xX23xX1xXccfxX23xX22xX3xX5xX68xXdxX3xX49xX7exX4xX3xX23xX22xX27xX15xX4a1xX23xX3xX35xX2afxX3xX104xX506xXexX3xX23xX4a8xX104xX3xX104xX7exXdxX3xXexX49xX117xXdxX3xX7xX55xX23xX22xX3xX1xX117xX23xX3xX4xX1xX39xX34xX3xXbbxX4ddxX23xX3xX23xX4a8xX104xX3xX104xX7exXdxX3xX1e2xX1c1xX1e2xX2xX175xX0xX81xXbxX2fxX0xX81xX93xXdxX35xX2fxX0xX81xX5xXdxX2fxX0xX81xX27xX5xX2fxX0xX93xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX75xXaxX2fxX0xX81xX93xXdxX35xX2fxX0xX81xX93xXdxX35xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b8cxX27xXexX1xX34xX75xXaxX2fxX4c0xX22xX27xX15xX671xX23xX3xe8aaxX6xX23xX1xX0xX81xXbxX2f
Nguyễn Oanh