Đảm bảo tính khả thi trong quy hoạch mở rộng sản xuất rau, củ, quả
(Baohatinh.vn) - Sáng 29/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì họp triển khai kế hoạch sản xuất rau, củ, quả trên vùng đất cát ven biển thuộc các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Nghi Xuân.
a9c7x13992x11398xf13fxc502x141c1x138c1xdf5dx150e0xX7x11e78x11655x11ca9xbe2fxeb71x140d1xX5xc244xXax1106bxec18xe183x13fc9xX3xb02fxX14xfe8axX3xXex11d26x10e99xX1xX3xc24axX1xX14xX3xXexX1xXdxX3xXex149d8xX19xX1dxba3exX3xbb49x10c9ex1059bxX3xX1xX19xaa4axX4xX1xX3xX15xb795xX3xX29x13c13xX1dxX2cxX3xX7xX14xX1dxX3x10196xX2fx12cd0xXexX3xX29xX6xX2fxf841xX3xX4x12f14xX4cxX3xX2exX2fxX14xX0xfa46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf14xX10xX6x14fd0xXaxX12x13dadxbcbaxX1dxX2cxX3xef3exed43xX56xb204xX4cxX3xdb48xX1x14b5axX3xac0cxX1xX4fxX3xXex134fexX4xX1xX3xf466x13998xf25dxba1bxX3xXexe3abxX1dxX1xX3x14ab3xacb3xX3xX13x14c54xX1dxX1xX3xX6bx13efbxX1dxX3xX4xX1xX4fxX3xXexX29xX91xX3xX1xcd99xXbxX3xXexX29xXdx11ddfxX1dxX3xX20xX1xX6xXdxX3xX20xedabxX3xX1xX19xX34xX4xX1xX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX3xX29xX6xX2fxX4cxX3xX4xX4fxX4cxX3xX2exX2fxX14xX3xXexX29xX8exX1dxX3x10a9dx1081dxX1dxX2cxX3xde0bxX46xXexX3xX4xX6cxXexX3xXd4xX10xX1dxX3xX17xXdxXa8xX1dxX3xXexX1xX2fxX3cxX4xX3xX4xX6cxX4xX3xX1xX2fxX30x110d6xX1dxX3xac14xab9dxX3x11573xX1dxX1xX4cxX3xX7axc870xX15xX3x11f94xX2fxX30xX8exX1dxX4cxX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX65xedeaxX3xXd4xX114xX3xX85xX2cxX1xXdxX3xX106xX2fxc3c2xX1dxf641xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xde72xXdxX68xXexX1xX9xXaxX70x11d6axX136xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX68xX68xXdxX1dxX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX17xX19xX29xX68xX10xX29xX9xXaxX136xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX29xXaxX12xX0xXexX17xX19xX68xX30xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX68xX12xX0xXdxX15xX2cxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX122xX17xX6xX19xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX122xXd4xX1dxX56xX1dxX10xX12exX7xX56xX2xaafcxX70xX2xX56xX2xX136xX73xX68xX1a4xX2xbb0bxX70xX136xX136xX136xXexX73xX1aex14093xX1a4xX1a4xX5xX136xX122xdd64xXbxX2cxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX29xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX19xX1dxXaxX12xX76xX1xX78xX3xX7axX1xX4fxX3xXexX7fxX4xX1xX3xX83xX84xX85xX86xX3xX8dxX8exX3xX13xX91xX1dxX1xX3xX6bxX96xX1dxbc13xX3xXaxX0xX10xX15xX12xX7ax12939xX1dxX2cxX3xXexX6cxX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX1xX19xX34xX4xX1xX3xXd4xX114xX3xXexX29xXdxXa8xX1dxX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX1xcdbdxX4xX3xX1xXdxXf7xX1dxX3xXbxX1xX14xXdxX3xXd9xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xX14xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX19xX3xX1dxX1xX46xXexX4cxX3xX20xX1xX20bxX1dxX2cxX3xX1dxX1xX46xXexX3xXexX1xXdxXb1xXexX3xXbxX1xX14xXdxX3xX2exX2fxX30xX3xX1xX19xX34xX4xX1xX4cxX3xX1dxXb1xX2fxX3xX1xXdxXf7xX2fxX3xX2exX2fxX14xX3xX20xX1xX20bxX1dxX2cxX3xX4xX6xX19xX4cxX3xXd4xX114xX3xX20xX1xX20bxX1dxX2cxX3xXd9xb17dxX6xX3xXd4xX114xX19xX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX122xX0xX56xX10xX15xX12xXaxX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX29xX12xX0xX56xXexX17xX19xX68xX30xX12xX0xX56xXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexdf29xX6xX5xXdxX2cxX1dxX203xX3xX1bcxX2fxX7xXexXdxe669xX30xc31bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX68xX30xXaxX12xX13xXb1xX1dxX3xX1dxX6xX30xX4cxX3xXex116eaxX1dxX2cxX3xX68xXdxXf7xX1dxX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX1xX14xX19xX3xX1dxX2cxX1xXdxXf7xX15xX3xX68xX22dxX3xX6cxX1dxX3xX29xX6xX2fxX4cxX3xX4xX4fxX4cxX3xX2exX2fxX14xX3xX4xX20bxX1dxX2cxX3xX1dxX2cxX1xXf7xX3xX4xX6xX19xX3xXexX29xX8exX1dxX3xX4xX6cxXexX3xXd9xX34xXexX3xX2xX70xX3xX1xX6xX4cxX3xXd4x10de7xXdxX3xX1aexX70xX3xX5xX19xX34xXdxX3xX2cxXdx106d6xX1dxX2cxX3xX29xX6xX2fxX4cxX3xX4xX4fxX4cxX3xX2exX2fxX14xX3xXd9xX29cxdabcxX4xX3xXexX29x13c0dxX1dxX2cxX3xXexX1xd8c4xX3xX1dxX2cxX1xXdxXf7xX15xX122xX3xde4cxX2fxX6xX3xXexX1xX10xX19xX3xX68xf304xXdxX3xXd4xX114xX3xXd9xX6cxX1dxX1xX3xX2cxXdxX6cxX3xX4xX4fxX6xX3xXexX304xX3xX20xf9f1xX3xXexX1xX2fx10bb7xXexX4cxX3xX4xX6cxX4xX3xX2cxXdxX361xX1dxX2cxX3xX4xX4fxX3xX4xX14xXdxX3xXexX29xaf5dxX1dxX2cxX3xX1dxX1xdeacxX3xXd4xX114xX3xX5xX354xX1dxX4cxX3xX4xX14xXdxX3xX17x110c8xX4cxX3xX4xX14xXdxX3xXexX1xX14xX19xX4cxX3xX15x1506fxX1dxX2cxX3xXexX120xX30xX4cxX3xX4xX114xX3xX29xX361xXexX4cxX3xX4xX114xX3xX4xX1xX2fxX6xX3xXd4xX114xX3xX15xX3cxXexX3xX7xX361xX3xX2cxXdxX361xX1dxX2cxX3xX20xX1xX6cxX4xX3xX4xX96xX3xX17xX14xX1dxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX29xXdxXa8xX1dxX3xXexX361xXexX4cxX3xXexX1xX1cxX4xX1xX3xb8a0xX1dxX2cxX3xXd4xX354xXdxX3xXd9xXdxdb9bxX2fxX3xX20xXdxXf7xX1dxX3xXexX22dxX3xX1dxX1xXdxX8exX1dxX4cxX3xX20xX1xX1cxX3xX1xX3afxX2fxX4cxX3xX4xX1xX19xX3xX1dxX3e9xX1dxX2cxX3xX7xX2fxX46xXexX3xX20xX1xX6cxX4cxX3xX4xX78xX3xX20xX1xX14xX3xX1dxX3e9xX1dxX2cxX3xX1dxX1xX120xX1dxX3xX29xX6xX3xX68xXdxXf7xX1dxX3xX29xX3cxX1dxX2cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexX2daxX6xX5xXdxX2cxX1dxX203xX3xX1bcxX2fxX7xXexXdxX2e7xX30xX2e9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX68xX30xXaxX12x11d90xb094xX3xX44xX2fxX120xX1dxX3xX70xX136xX2xX1a4xX4cxX3xX68xXdxXf7xX1dxX3xXexX1cxX4xX1xX3xXexX29xX379xX1dxX2cxX3xX29xX6xX2fxX4cxX3xX4xX4fxX4cxX3xX2exX2fxX14xX3xXd9x13a39xX3xXd9xX29cxX374xX4xX3xX15xX39xX3xX29xX3cxX1dxX2cxX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX3xXexX34xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX44xX4e7xX3xXexX1xX2fxX3cxX4xX3xX4xX6cxX4xX3xX1xX2fxX30xXf7xX1dxX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX65xX114xX3xXd4xX114xX3xX7axX103xX15xX3xX106xX2fxX30xX8exX1dxX3xXd4xX354xXdxX3xXexX304xX1dxX2cxX3xX68xXdxXf7xX1dxX3xXexX1cxX4xX1xX3xX2cx137ddxX1dxX3xX2xX136xX3xX1xX6xX122xX3xXcxb09axX3xXexX1xX114xX1dxX1xX3xX4xX20bxX1dxX2cxX3xX17xX29cxX354xX4xX3xXd9xX544xX2fxX4cxX3xXd4xX4bcxX3xXexX1xX2fxX3xXd9xX20bxX1dxX2cxX3xX1dxX3e9xX15xX3xX70xX136xX2xX1a4xX3xe82dxX44xX2fxX361xX1dxX2cxX3xX2cxXdxX361xX1dxX2cxX3xXexX1xX6cxX1dxX2cxX3xX2xX136xX56xX70xX136xX2xX1a4xX4cxX3xX20xXb1xXexX3xXexX1x13e54xX4xX3xXexX29xX29cxX354xX4xX3xX1dxX2cxX114xX30xX3xX70xX73xX56xX70xX56xX70xX136xX2xX73x15096xX4cxX3xX65xX114xX3xXcxdd22xX1dxX1xX3xXbxX1xX46xX1dxX3xXd9xX46xX2fxX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX3xX70xX136xX136xX3xX1xX6xX3xX29xX6xX2fxX4cxX3xX4xX4fxX4cxX3xX2exX2fxX14xX3xXexX29xX8exX1dxX3xX4xX6cxXexX3xXexX34xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xXd9xX7fxX6xX3xX17xX114xX1dxX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xX65xX114xX4cxX3xX7axX103xX15xX3xX106xX2fxX30xX8exX1dxX4cxX3xX85xX2cxX1xXdxX3xX106xX2fxX120xX1dxX4cxX3xXfaxXfbxX3xXfdxX1dxX1xX122xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexX2daxX6xX5xXdxX2cxX1dxX203xX3xX1bcxX2fxX7xXexXdxX2e7xX30xX2e9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX68xX30xXaxX12xX13xXb1xX1dxX3xX1dxX6xX30xX4cxX3xXd9xX4e7xX3xX4xX78xX3xX15xX3cxXexX3xX7xX361xX3xXd9xX96xX1dxX3xXd4xX7fxX3xXd9xX3e9xX1dxX2cxX3xX20x11e37xX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX3xXexX29xX8exX1dxX3xX68xXdxXf7xX1dxX3xXexX1cxX4xX1xX3xX2xX136xX70xX3xX1xX6xX122xX3xX85xX1xX78xX15xX3xX2cxXdxX361xX1dxX2cxX3xXd9xX29cxX6xX3xXd4xX114xX19xX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX3xXexX29xX19xX1dxX2cxX3xXd4xX4bcxX3xXexX1xX2fxX3xXd9xX20bxX1dxX2cxX3xXexX29xX19xX1dxX2cxX3xX1dxX3e9xX15xX3xX70xX136xX2xX1a4xX3xX2cxX379xX15xX3xX4xX120xX30xX3xX4xX14xXdxX3xX4xX4fxX3xXexX29xX3c6xX1dxX2cxX3xX1dxX1xX3ccxX4cxX3xX4xX14xXdxX3xX4xX4fxX3xXexX29xX3c6xX1dxX2cxX3xX5xX354xX1dxX4cxX3xX4xX14xXdxX3xX17xX3dbxX4cxX3xX15xX3e9xX1dxX2cxX3xXexX120xX30xX4cxX3xX4xX114xX3xX4xX1xX2fxX6xX4cxX3xX4xX114xX3xX29xX361xXex11a3dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexX2daxX6xX5xXdxX2cxX1dxX203xX3xX1bcxX2fxX7xXexXdxX2e7xX30xX2e9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX68xX30xXaxX12xXcxX29xX19xX1dxX2cxX3xXexX1xc9a5xXdxX3xX2cxXdxX6xX1dxX3xXexX354xXdxX4cxX3xX15xX20bxX3xX1xX91xX1dxX1xX3xXexX304xX3xX4xX1xX434xX4xX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX3xXd9xX29cxX374xX4xX3xX1xX29cxX354xX1dxX2cxX3xXd9xXb1xX1dxX3xX5xX114xX3xXd9xX103xX30xX3xX15xX34xX1dxX1xX3xX44xX120xX30xX3xX68xX22dxX1dxX2cxX3xX15xX20bxX3xX1xX91xX1dxX1xX3xX5xXdxX8exX1dxX3xX20xXb1xXexX4cxX3xXexX29xX19xX1dxX2cxX3xXd9xX78xX3xX5xX46xX30xX3xX68xX19xX6xX1dxX1xX3xX1dxX2cxX1xXdxXf7xXbxX3xX5xX114xX15xX3xXd9xX544xX2fxX3xX20x13a3fxX19xX4cxX3xX1xX29cxX354xX1dxX2cxX3xX68x100aaxX1dxX4cxX3xX2cxXdxX59dxXbxX3xXd9x11bfbxX3xX4xX6cxX4xX3xX1xX3cxX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX122xX3xXcxX1xX22dxX4xX3xX1xXdxXf7xX1dxX3xX5xXdxX8exX1dxX3xX20xXb1xXexX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX3xX2cxXdx13b28xX6xX3xX1dxX20bxX1dxX2cxX3xX68xX120xX1dxX3xXd4xX114xX3xX68xX19xX6xX1dxX1xX3xX1dxX2cxX1xXdxXf7xXbxX3xXd9xXa8xX3xXd9xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXd9xX29cxX374xX4xX3xX7xX22dxX3xX44xX2fxX30xX8exX1dxX3xX7xX2fxX361xXexX3xXexX29xX19xX1dxX2cxX3xX2exX2fxX6cxX3xXexX29xX91xX1dxX1xX3xXexX29xX379xX1dxX2cxX3xXd4xX114xX3xXd9xX29cxX6xX3xX7xX14xX1dxX3xXbxX1xX103xX15xX3xXd9xXb1xX1dxX3xXexX6xX30xX3xX1dxX2cxX29cxX761xXdxX3xXexXdxX8exX2fxX3xX68xXd5xX1dxX2cxX122xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexX2daxX6xX5xXdxX2cxX1dxX203xX3xX1bcxX2fxX7xXexXdxX2e7xX30xX2e9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX68xX30xXaxX12xX76xX1xX6cxXexX3xX17xXdxXa8xX2fxX3xXexX34xXdxX3xX4xX2fxX3cxX4xX3xX1xXa2xXbxX4cxX3xX76xX1xX78xX3xX7axX1xX4fxX3xXexX7fxX4xX1xX3xX83xX84xX85xX86xX3xXexX89xX1dxX1xX3xX8dxX8exX3xX13xX91xX1dxX1xX3xX6bxX96xX1dxX3xX4xX1xX89xX3xX29xX393xX203xX3xX7axX20bxX1dxX2cxX3xXexX6cxX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX1xX19xX34xX4xX1xX3xXd4xX114xX3xXexX29xXdxXa8xX1dxX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX1xX22dxX4xX3xX1xXdxXf7xX1dxX3xXbxX1xX14xXdxX3xXd9xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX20xX1xX14xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX19xX3xX1dxX1xX46xXexX122xX3xX7axX6cxX4xX3xXd9xX96xX1dxX3xXd4xX7fxX3xX5xXdxX8exX1dxX3xX2exX2fxX6xX1dxX3xXbxX1xX14xXdxX3xX44xX6cxX4xX3xXd9xX7fxX1dxX1xX3xX4xX4bcxX3xXexX1xXa8xX4cxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXb1xXexX3xX68xXdxXf7xX1dxX3xXexX1cxX4xX1xX3xX4xX544xX1dxX3xX7xX37fxX3xX68xX4bcxX1dxX2cxX3xXd9xXa8xX3xX4xX78xX3xX2exX2fxX30xX3xX1xX19xX34xX4xX1xX3xX1xX374xXbxX3xX5xX67axX3xXd4xX114xX3xXbxX1xX6cxXexX3xX1xX2fxX30xX3xXd9xX29cxX374xX4xX3xX1xXdxXf7xX2fxX3xX2exX2fxX14xX3xXexX29xX19xX1dxX2cxX3xX7xX37fxX3xX68xX4bcxX1dxX2cxX3xXd9xX46xXexX122xX3xX7axX6cxX4xX3xXd9xX7fxX6xX3xXbxX1xX29cxX96xX1dxX2cxX3xX4xX1xX4fxX3xXd9xX3cxX1dxX2cxX3xXexX1xX22dxX4xX3xX1xXdxXf7xX1dxX3xXexX1xX10xX19xX3xX5xX3cxX3xXexX29xX91xX1dxX1xX3xX2exX2fxX30xX3xX1xX19xX34xX4xX1xX3xXd9xXa8xX3xX44xX120xX30xX3xX68xX22dxX1dxX2cxX3xX20xXb1xX3xX1xX19xX34xX4xX1xX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX3xX20xX7fxXbxX3xXexX1xX761xXdxX122xX3xX7axX20bxX1dxX2cxX3xXexX6cxX4xX3xXexX304xX3xX4xX1xX434xX4xX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX3xXbxX1xX14xXdxX3xXd9xX29cxX374xX4xX3xX2exX2fxX6xX1dxX3xXexX120xX15xX3xXd9x113c9xX4xX3xX17xXdxXf7xXexX4cxX3xX4xX544xX1dxX3xX1xX91xX1dxX1xX3xXexX1xX114xX1dxX1xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX304xX3xX1xX374xXbxX3xXexX6cxX4xX4cxX3xX65xXcxX106xX3xXd9xXa8xX3xXd9xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX7xX14xX1dxX3xX44xX2fxX46xXexX3xX1xXdxXf7xX2fxX3xX2exX2fxX14xX122xX3xXcxX304xX1dxX2cxX3xX7axX20bxX1dxX2cxX3xXexX30xX3xXfaxX6bxc003xXcx12892xX3xd4e5xX3xXcxXadbxX7axX76xX3xX4xX544xX1dxX3xX5xX22dxX6xX3xX4xX1xXa2xX1dxX4cxX3xX17xX361xX3xXexX29xX1cxX3xX5xX19xX34xXdxX3xX2cxXdxX361xX1dxX2cxX3xXbxX1xXd5xX3xX1xX374xXbxX3xXd9xXa8xX3xX1dxX120xX1dxX2cxX3xX4xX6xX19xX3xX2cxXdxX6cxX3xXexX29xX7fxX3xX7xX14xX1dxX3xXbxX1xX103xX15xX4cxX3xX44xX120xX30xX3xX68xX22dxX1dxX2cxX3xXd9xX544xX2fxX3xX29xX6xX3xX4xX1xX19xX3xX7xX14xX1dxX3xXbxX1xX103xX15xX122xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexX2daxX6xX5xXdxX2cxX1dxX203xX3xX1bcxX2fxX7xXexXdxX2e7xX30xX2e9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX19xX68xX30xXaxX12xX76xX1xX78xX3xX7axX1xX4fxX3xXexX7fxX4xX1xX3xX83xX84xX85xX86xX3xXexX89xX1dxX1xX3xX2cxXdxX6xX19xX3xX6bxX39xX3xX85xX85xXad9xX76xXcxX85xXcxX3xX1xX19xX114xX1dxX3xX4xX1xX89xX1dxX1xX3xX2exX2fxX30xX3xX1xX19xX34xX4xX1xX3xXexX29xX91xX1dxX1xX3xX83xX84xX85xX86xX3xXexX89xX1dxX1xX3xXexX29xX29cxX354xX4xX3xX1dxX2cxX114xX30xX3xX2xX73xX56xX1b6xX56xX70xX136xX2xX1a4xX122xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX2fxXexX1xX19xX29xXaxX12xX0xX17xX12xXcxX1xX114xX1dxX1xX3xX7axX1xX2fxX1dxX2cxX0xX56xX17xX12xX0xX56xXbxX12
Thành Chung