Tham mưu xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, ổn định địa bàn
(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh đề nghị các báo cáo viên kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý các tình huống phát sinh, góp phần ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn.
cd5xa07fx8f0bx77f5xdd3xc08cxec6ex3f3dxb286xe000x92b7xace1x7524xa8f1x9f01xa41fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax9bc3x9877x3066xXexX0x526dxXaxX17xX18xX19xXexX0x26d4x92e5xX19xa953xXexX0xXax3cd2xX9xbef6xXdxX18x46fdxX2fxe623x37f0xc778xX5xee0fxXbxXdxX17xX32xXexX5xXaxX18xXcxX9xXcx603dx23f2xX9xced1x7a56xX9xXdx30ddxX9x6ffaxbd3dxX33xX9xXbxXax9bd5xX35xX9xX2cx2980xX2cxX9xXbx86b7x6926xXaxX9xXaxX42xef67xX59xb07axX9xX33xXaxX54xXbxX9xX2fxX35xX59xXaxa60fxX9x2e84xX59xX9x1f59xX4bxX59xXaxX9xX70xX4bxX18xX9xX23x6d91xX59xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7731xX17xX18xX19xX32xXexX7xXax644bxX9xX5x1df7xX41xc24fxX59xX60xX9xX23xX18xX59xX9xX5xX42xX26x1b66xX59xX9xX60xX35xX54xX24xX9xX5xX97xX42xX59xX60xX9xX41x7d08xX59xX60xX9x832fxcf8exXcxX9xX7xXaxX41xXb3xX59xX60xX9xX5xXaxX18xX59xXaxX9xX70x1abcxX9xX59xX60xXaxX4bxX9xX2cxX54xX2cxX9xX23xX54xX24xX9xX2cxX54xX24xX9xb637xX35xXa4xX59xX9xX4axX4bxX33xX9xXbxXaxX50xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX41xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxb0edxX33xX9xc977xX26xX9xX44xX45xX9xXdxX48xX9xX2cxX54xX2cxX9xXbxX58xX59xXaxX9xXaxX42xX5exX59xX60xX9xX33xXaxX54xXbxX9xX2fxX35xX59xXaxX6bxX9xX60xX94xX33xX9xX33xXax5a95xX59xX9xX6dxX59xX9xX70xX4bxX59xXaxX9xX2cxXaxd19bxX59xXaxX9xXbxX97xX4bxX6bxX9xX18xX59xX9xX59xX35xX59xXaxX9xXbxX97x2cadxXbxX9xXbx3c28xX9xXbxX97xXa4xX59xX9xX70xX4bxX18xX9xX23xX7axX59x6d32xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9a50xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX60xX9xX2fxX97xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x6876xX1cxX1cxX35xX156xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX59xXaxX156xXdcxX59xX1cxX59xX17xb648xX2fxX1cxX2axe2fx27f6x8ac5xX1cxX192xX192xX19xX193xX2ax1111x6231x5414xX194xX192xXbxX19bxX193xX194xX2axXdxX194xX156xe269xX33xX60xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18exX35xX19xXbxXaxX17axX19dxX194xX194xX33xX44x9226xXaxX17xX35xX60xXaxXbxX17axX19cxX194xX194xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX42xX42xX9xX44xX42xX9xXdxX26xX9xX4axX35xX33xX9xXbxXaxX24xX35xX9xX2cxX18xX2cxX9xXbxX35xX59xXaxX9xXaxX42xX24xX59xX60xX9xX33xXaxX18xXbxX9xX2fxX35xX59xXaxX9xX24xX59xX9xX19xX35xX59xXaxX9xX19xX35xX18xX9xX23xX18xX59xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX166xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX60xX9xX2fxX97xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17axX1cxX1cxX35xX156xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX59xXaxX156xXdcxX59xX1cxX59xX17xX18exX2fxX1cxX2axX192xX193xX194xX1cxX192xX192xX19xX193xX2axX19bxX19cxX19dxX194xX192xXbxc124xX261xX192xX194xXdxX2axX156xX1a8xX33xX60xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18exX35xX19xXbxXaxX17axX19dxX194xX194xX33xX44xX1bfxXaxX17xX35xX60xXaxXbxX17axX19cxX194xX194xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX42xX42xX9xX44xX42xX9xXdxX26xX9xX4axX35xX33xX9xXbxXaxX24xX35xX9xX2cxX18xX2cxX9xXbxX35xX59xXaxX9xXaxX42xX24xX59xX60xX9xX33xXaxX18xXbxX9xX2fxX35xX59xXaxX9xX24xX59xX9xX19xX35xX59xXaxX9xX19xX35xX18xX9xX23xX18xX59xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX42xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX166xX24xX19xX26xX32xXex3e1dxX54xX59xX60xX9xX2axX193xX1cxX2axX261xX6bxX9xX7xXaxX94xX9xXbxX97xX41xX99xX59xX60xX9xX23xX18xX59xX9xX5xX42xX26xXa4xX59xX9xX60xX35xX54xX24xX9xX5xX97xX42xX59xX60xX9xX41xXb3xX59xX60xX9xXb7xXb8xXcxX9xX7xXaxX41xXb3xX59xX60xX9xX5xXaxX18xX59xXaxX9xX2cxXaxXfbxX9xXbxX97xX58xX9xXax4905xX35xX9xX59xX60xXaxX4bxX9xXbxX97xX148xX2cxX9xXbxX42xX26x705bxX59xX9xX23xX54xX24xX9xX2cxX54xX24xX9xXdcxX35xXa4xX59xX9xXbxXaxX54xX59xX60xX9xX2axX261xX1cxX261xX194xX2axX192xX156xX9xX5xX97xX41xX99xX59xX60xX9xX23xX18xX59xX9xX5xX42xX26xXa4xX59xX9xX60xX35xX54xX24xX9xX5xd423xX59xXaxX9xXfbxX26xX9xX8cxX24xX7axX59xX60xX9xX5xX97xX42xX59xX60xX9xX2xd019xX59xX60xX9xX2cx8999xX59xX60xX9xX19xX148xX9xXbx7b3dxX35xX9xX70xX35x693fxXcxX9xX2cxX124xX42xX9xX8cxX7axX9xX5xc475xX59xXaxX156xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX166xX24xX19xX26xX32xXexX8cxX34cxX35xX9xX59xX60xXaxX4bxX9xX70x6bbaxX9xX70xX41xbb57xX2cxX9xX59xX60xXaxX17xX9xXbxXax85a7xX59xX60xX9xXbxX35xX59xX9xXcxX34cxXbxX9xX2fxX5exX9xX4axX35cxXbxX9xe80fxX42x9374xX9xX59xX6dxX35xX9xX23xX144xXbxX9xX70xX3b3xXbxX9xX70xX41xX3eaxX2cxX9xXdcxX7axX9xX59xXax6e4cxX59xX60xX9xX4axXaxX94xX9xX4axXax38c1xX59xX6bxX9xX23xXf8xXbxX9xX2cxX144xX33xX9xX2cxXaxXfbxX9xX26xX35cxX42xX9xX2cxXfbxX18xX9xX59xX60xX7axX59xXaxX9xX166xX8cxca7cxX8cxX9xddb8xX35x24dexXbxX9x2f48xX18xXcxX9xX59xX42bxXcxX9xX261xX194xX2axX192xX6bxX9xX33xXaxX41xXb3xX59xX60xX9xXaxX41x4867xX59xX60xX9xX59xXaxX35xX450xXcxX9xXdcxc06axX9xX70xX34cxXbxX9xX33xXaxX54xX9xXbxX97x7403xX59xX60xX9xXbxXb8xXcxX9xX2cxX124xX59xX9xXbxX144xX33xX9xXbxX97xX42xX59xX60xX9xXbxXaxX54xX24xX9xX60xd6bcxX9xXbxX97xX24xX59xX60xX9xX59xX42bxXcxX9xX261xX194xX2axb124xX1bfxX9xX8cxX41xX46axX59xX60xX9xX19x6bdfxX59xX9xXbxX97xX35xX3b8xX59xX9xX4axXaxX18xX35xX9xX2cxXaxX42xX26xXa4xX59xX9xX70xXc9xX9xX194xX193xX9xX59xX42bxXcxX9xX261xX194xX2axX4acxX9xXdcxXc9xX9xX44xXb8xX26xX9xX19xX148xX59xX60xX9xX33xXaxX24xX59xX60xX9xX2cxX54xX2cxXaxX6bxX9xXbxX54xX2cxX9xX33xXaxX24xX59xX60xX9xX2cxX3f4xX59xX60xX9xXbxX54xX2cxX9xX2cxXfbxX18xX9xX59xX60xX41xX50xX35xX9xX70x40f8xX59xX60xX9xX70xX124xX42xX6bxX9xX2cxXfbxX18xX9xX2cxX54xX59xX9xX23xX34cxX6bxX9xX70xX409xX59xX60xX9xXdcxX35xXa4xX59xX9xXbxX97xX24xX59xX60xX9xXaxX481xX2cxX9xXbxX144xX33xX9xXdcxX7axX9xXdxX7axXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX41xX9xXbxX41xX99xX59xX60xX6bxX9xX70xX3b3xX24xX9xX70xX510xX2cxX6bxX9xX33xXaxX24xX59xX60xX9xX2cxX54xX2cxXaxX9xX8cxdbddxX9xX4xXaxX131xX9xd7axX35xX59xXaxX1bfxX9xXbxX6dxX59xX60xX9xX407xX42xX18xX59xX9xXbxX58xX59xXaxX9xXaxX58xX59xXaxX9xea86xX5x2f20xX44bxX8cxX9xX59xX42bxXcxX9xX261xX194xX2axX192xX6bxX9xX19xX148xX9xX23xX54xX24xX9xXbxX58xX59xXaxX9xXaxX58xX59xXaxX6bxX9xX33xXaxX41xXb3xX59xX60xX9xXaxX41xX46axX59xX60xX9xXdcxX7axX9xX59xXaxX35xX450xXcxX9xXdcxX475xX9xX33xXaxX54xXbxX9xXbxX97xX35xX3b8xX59xX9xX588xX5xX58axX44bxX8cxX9xX59xX42bxXcxX9xX261xX194xX2axX4acxX156xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX166xX24xX19xX26xX32xXexb649xX4bxX59xXaxX9xXaxX41xX46axX59xX60xX9xX2cxX3f4xX59xX60xX9xXbxX54xX2cxX9xXbxX42xX26xXa4xX59xX9xXbxX97xX42xX26xXc9xX59xX9xXbxX97xX24xX59xX60xX9xXbxXaxX50xX35xX9xX60xX35xX18xX59xX9xXbxX46axX35xX6bxX9xX7xXaxX94xX9xXbxX97xX41xX99xX59xX60xX9xX23xX18xX59xX9xX5xX42xX26xXa4xX59xX9xX60xX35xX54xX24xX9xX5xX97xX42xX59xX60xX9xX41xXb3xX59xX60xX9xXb7xXb8xXcxX9xX7xXaxX41xXb3xX59xX60xX9xX5xXaxX18xX59xXaxX9xX70xXc9xX9xX59xX60xXaxX4bxX9xX2cxX54xX2cxX9xX23xX54xX24xX9xX2cxX54xX24xX9xXdcxX35xXa4xX59xX9xXbxX35xX35cxX33xX9xXbxX475xX2cxX9xXbxX42xX26xXa4xX59xX9xXbxX97xX42xX26xXc9xX59xX9xX2fxXb8xX42xX9xX97xX34cxX59xX60xX9xX70xX35cxX59xX9xX2cxX54xX59xX9xX23xX34cxX6bxX9xX70xX409xX59xX60xX9xXdcxX35xXa4xX59xX9xXdcxX7axX9xX59xXaxXb8xX59xX9xX19xXb8xX59xX9xX59xXaxX421xX59xX60xX9xX59xX34cxX35xX9xX19xX42xX59xX60xX9xX70xX41xX3eaxX2cxX9xXbxXaxX3f4xX59xX60xX9xXbxX35xX59xX9xXbxX3b3xX35xX9xXaxX34cxX35xX9xX59xX60xXaxX4bxX156xX9xX5xX144xX33xX9xXbxX97xX42xX59xX60xX9xXbxX42xX26xXa4xX59xX9xXbxX97xX42xX26xXc9xX59xX9xXdcxXc9xX9xX2cxX54xX2cxX9xX59xX34cxX35xX9xX19xX42xX59xX60xX9xX2cxX42bxX59xX9xX23xX409xX59xX9xX4axX35cxXbxX9xX407xX42xX409xX9xX588x290dxX9xXaxX481xX33xX9xXbxXaxX510xX9xX19cxX9x1a35xX42xX5exX2cxX9xXaxX34cxX35xX9xX4axXaxX94xX18xX9xX44bxb64fxX44exX1bfxX9xXcxX34cxXbxX9xX2fxX5exX9xX59xX34cxX35xX9xX19xX42xX59xX60xX9xX44xX42xX59xX60xX9xX407xX42xX18xX59xXaxX9xXdcxX475xX9xXdcxX35xX450xX2cxX9xX44xX45xX9xXdxX48xX9xX59xXaxX421xX59xX60xX9xX2fxX18xX35xX9xX33xXaxX3b3xXcxX9xXbxX3b3xX35xX9xX5xX144xX33xX9xX70xX24xX7axX59xX9xX2xX124xX42xX9xX4axXaxX131xX9xX407xX42xX5exX2cxX9xX60xX35xX18xX9xX44exX35xX450xXbxX9xX453xX18xXcxX1bfxX9xXbxXaxX3f4xX59xX60xX9xXbxX35xX59xX9xX70xX5exX35xX9xX59xX60xX24xX3b3xX35xX9xXbxX97xX24xX59xX60xX9xX4axXaxX42xX9xXdcxX148xX2cxX9xXdcxX7axX9xXbxXaxX35cxX9xX60xX35xX46axX35xX1bfxX9xXbxX42xX26xXa4xX59xX9xXbxX97xX42xX26xXc9xX59xX9xXbxXaxX7axX59xXaxX9xX2cxX3f4xX59xX60xX9xX59xX42bxXcxX9x27bcxX7xX8xX4xX9xXdcxX7axX9xX5xX42xX124xX59xX9xXdxb753xX9xX2cxXf8xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX7e6xX7xX8xX4xX156xX156xX156xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX166xX24xX19xX26xX32xXexX5f2x8bd2xX2cxX9xX23xX35xX450xXbxX6bxX9xXbxX35xX35cxX33xX9xXbxX475xX2cxX9xXbxX42bxX59xX60xX9xX2cxX41xX50xX59xX60xX9xX59x7172xXcxX9xX23xX839xXbxX9xX19xX41xX9xXdxX42xX144xX59xX9xX44xX3e6xX9xXaxX34cxX35xX6bxX9xXbxX58xX59xXaxX9xXaxX58xX59xXaxX9xXbxX41xX9xXbxX41xX99xX59xX60xX9xX2cxX54xX59xX9xX23xX34cxX6bxX9xX70xX409xX59xX60xX9xXdcxX35xXa4xX59xX6bxX9xX59xXaxXb8xX59xX9xX19xXb8xX59xX1bfxX9xX4axX4bxX33xX9xXbxXaxX50xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX41xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXf8xX33xX9xXfbxX26xX9xX44xX45xX9xXdxX48xX9xX2cxX54xX2cxX9xXbxX58xX59xXaxX9xXaxX42xX5exX59xX60xX9xX33xXaxX54xXbxX9xX2fxX35xX59xXaxX6bxX9xX60xX94xX33xX9xX33xXaxX124xX59xX9xX6dxX59xX9xX70xX4bxX59xXaxX9xX2cxXaxX131xX59xXaxX9xXbxX97xX4bxX6bxX9xX18xX59xX9xX59xX35xX59xXaxX9xXbxX97xX144xXbxX9xXbxX148xX9xXbxX97xXa4xX59xX9xX70xX4bxX18xX9xX23xX7axX59xX156xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7e6xX42xXbxXaxX24xX97xX32xXexX453xX18xXcxX9x4885xX35xX18xX59xX60xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Nam Giang