Thế giới nổi bật trong tuần: Rơi máy bay Nga, xả súng tại Mỹ khiến gần 100 người thiệt mạng
(Baohatinh.vn) - Rơi phi cơ Nga chở 71 người; 17 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học Mỹ; Tổng thống Nam Phi tuyên bố từ chức... là những tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần (từ ngày 11/2 - 17/2/2018) được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
a087xa44fx1517cx100bfxabd1x1422axe172x12347xa7dcxX5xee7axX4xX9xX7xX3xcaa2xd413x131e1x1000fxX11xX6xX7x13a1fxbe84xX4xX9xXfxc55fxX7xX3xX11xX9x15021xXfxX1axX6xX7xX9xX1ax115b4xX9xd988xX10xXfxX4x15169x15400xeb60xX3xbdbcxdd52xX11xX9xX4xdbabxX1fxb29fxX7x13fcaxX16xX1x10017xX3xX2cxX4x1486axX4xX3xX2dx12ae6xX4xX3x13a51xadbfxX9xX3xX9xab52xdf18xX2dxX2cxX3xX9xX31x10087xX2dxX2exX3x122e7x14359xX4xX3x1441dx10460xX1fxX3xX47xX10xX1fxX3x12601xX2cxX10x14debxX3xX26x1095cxX3xX11x115daxX2dxX2cxX3xX9xe7eexX4xX3x15042x138d3xX3x13f4dxX1xX4xX3cxX2dxX3xX2cxX53xX2dxX3xX2xe6f9xX82xX3xX2dxX2cxb679xc7cdxX4xX3xX9xX1xX4xa492xX9xX3xX5bxX71xX2dxX2cxX0x108c9xX1xX2xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xe270xX1axX10xX5xX7xX39xX57xX58xX4xX3xX15xX1xX4xX3xXexX58xX3xX63xX2cxX10xX3xXexX1xc498xX3xb94fxX2xX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX37xX3xX2xXbexX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX3xX9xX1xX4xX8exX9xX3xX5bxX71xX2dxX2cxX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xc626xfabbxX3xX26xX69xX3xX11xX6cxX2dxX2cxX3xX9xX71xX4xX3xX9xX4cxX87xX88xX2dxX2cxX3xX1xeee1xXexX3xX74xX75xX37xX3xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xfc89xX2dxX2cxX3xX63xX10xX5bxX3xb349xX1xX4xX3xX9xX31xX1fxbf2axX2dxX3xX47xX107xX3xX9xfc71xX3xXexX1xf3e6xXex138fbxX123xX123xX3xXfxa36fxX3xX2dxX1xfcfcxX2dxX2cxX3xX9xX4xX2dxX3xX9xX121xXexX3xX9xX1xX3cxX3xX2cxX4xX40xX4xX3xX2dxX44xX4xX3xX47xX48xX9xX3xX2dxX1x1075fxX9xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX31xX53xX2dxX3x12f18xX9xX11dxX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xX2xX2xX96xb8b6xX3xX28xX3xX2xXbexX96xX165xX96xX165xX82xX2xe128xca95xX3xdcc5xX87x13735xXexX3xd410xX5cxX4dxX3xXa5xX128xX3xX16xe30axX2dxX1xX3xX174xX4xX8exX2dxX3xX9x10c3bxX3xX9xX44xX2dxX2cxX3xX1xX176xX15xX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xaa05xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX4cxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX4xX5bxX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX4dxX4xX3xX2dxX4dxX4xX3xX47xX10xX9xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX31xX10xX2dxX3xX4cxX4dxX4xX3xX5bxX10xX1fxX3xX47xX10xX1fxX3xX2dxX2cxX10xX3xX26xX10xX3xX11xX31xX2dxX2cxX3xX9xX10xX4xX3xX5bxX1fxX3xX77xX1xX4xX1axX2dxX3xX2cxX10xX2dxX3xX2xX82xX82xX3xX2dxX2cxX31xX4dxX4xX3xX9xX1xX4xX1axX9xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xd3c1xX4xX5xX9xX1xX2exff4bxX82xX82xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2ex10c00xX244xX82xX15xX26xX7xX3xX11xX4cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX96xX96xX4xX123xX47xX10xX4dxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xX123xXe2xX2dxX96xX2dxX1axX23exX11xX96xX2xX171xX82xXbexX96xXbexXbexX5xX82xX82xX171xX2xX165xX82xX2xX9xX244xXbexX251xX82xXfxX82xX123xX30xX15xX2cxX7xX3xX96xX39xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX57xX58xX4xX3xX15xX1xX4xX3xXexX58xX3xX63xX2cxX10xX3xXexX1xXbcxX3xXbexX2xX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX2exX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX3xX1a5xX1xX4xX3cxXexX3xX5bxX5cxX1fxX3xX47xX10xX1fxX3x1163fxX2dxX28xX2x112b4xX171xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX3xX11xX107xX3xX1xX4xX8exX31xX3xX244xf86fxXbexX82xX251xX3xX9xX1xX31xe776xXexX3xX1xff3dxX2dxX2cxX3xX1xX128xX2dxX2cxX3xX77xX1xffdfxX2dxX2cxX3xe994xX10xX4cxX10xX9xX4dxXe2xX3xX310xX4xX4cxXfxX4xX2dxX1axX11xX3xX63xX2cxX10xX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xX2xX2xX96xX165xX3xX5bxX14bxX9xX3xX9x12417xX2dxX3xX1xX4xX8exX31xX3xXexX1x14eadxX3xX77xX1xX4dxX69xX2dxX2cxX3xX1xX10xX4xX3xX15xX1xX6cxX9xX3xX11xX10xX31xX3xX77xX1xX4xX3xXexX14bxX9xX3xXexX5cxX2dxX1xX3xX9xX11dxX3xX11x13828xX2dxX3xX47xX10xX1fxX3xa505xX4dxX5bxX4dxX5xX1axX5xX4dxXe2xX4dxX3xX174x122a5xX3xX9xX40xX4xX3xX9xX1xX128xX2dxX1xX3xX15xX1xX107xX3x12b67xX4cxX11xX77xX66xX3xX2dxe020xX5bxX3xX11xX5cxX9xX3xX47xX4xX116xX2dxX3xX2cxX4xX40xX4xX3xX63xX2cxX10xX28xe64exX10xf028xX10xX77xX1xX11xX9xX10xX2dxX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX63xX1xX128xX3xXexX1xX121xXexX3xX9xX4cxX5cxXexX1xX3xX63xX2cxX10xX3xXexX1xX4dxX3xX47xX4xX3cxX9xX3xX15xX1xX4xX3xXexX58xX3xX4cxX58xX4xX3xX26xX31xX107xX2dxX2cxX3xX77xX1xX31xX3xXe2xf907xXexX3xX2dxX3bfxX5bxX3xX2cxX53xX2dxX3xXfxX128xX2dxX2cxX3xX310xX4cxX2cxX31xX2dxX4dxXe2xX4dxX66xX3xXexX5cxXexX1xX3xX74xX4dxX11xXexX4dxX23exX3xX77xX1xX4dxX69xX2dxX2cxX3xX171xX82xX3xX77xX5bxX3xXe2x10918xX3xX15xX1xX364xX10xX3xe1c6xX33cxX2dxX2cxX3xX63xX10xX5bxX123xX3xX179xX32dxX3xaaefxX4xX10xX4dxX3xX9xX1xX33cxX2dxX2cxX3xX63xX2cxX10xX3xX26xX5cxXexX3xX2dxX1xX48xX2dxX3xX9xX4dxX128xX2dxX3xX47xX32dxX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX3xX9xX4cxX116xX2dxX3xX77xX1xX4dxX10xX2dxX2cxX66xX3xX47xX10xX4dxX3xX2cx1433axX5bxX3xX244x11cf8xX3xX1xX128xX2dxX1xX3xX77xX1xX5cxXexX1xX3xXe2xX128xX3xX244xX3xX9xX1xX128xX2dxX1xX3xXe2xX4xX116xX2dxX3xX15xX1xX4xX3xX1xX128xX2dxX1xX3xX174xX4dxX128xX2dxX66xX3xX174xX47axX31xX3xX9xX1xX4xX8exX9xX3xX5bxX71xX2dxX2cxX123xX3xX1a5xX5cxXexX3xX5bxX69xX2dxX1xX3xXe2xccefxX3xX2dxX3bfxX5bxX3xX4cxX69xX4xX3xX4cxX5cxXexX3xX9xX4cxX116xX2dxX3xX77xX1xX31xX3xXe2xX446xXexX3xX5xX128xX4xX3xX2xX123xX82xX82xX82xX3xX5bxX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX63xX2cxX31xX4c6xX2dxX3xX9xX4xX2dxX3xX9xX11dxX3x126edxX1fxX3xX47xX10xX2dxX3xXa5xX128xX2dxX2cxX3xX77xX1xX33cxX2dxX2cxX3xf58dxX4xX116xX2dxX3xX47xX10xX2dxX2cxX3xX63xX2cxX10xX3xX159xfb3cxX310xX1a5xX172xX3xX26xX5cxXexX3xX2dxX1xX48xX2dxX3xX174xX331xX3xX9xe933xX5bxX3xX9xX1xX14bxX1fxX3xX1xX10xX4xX3xX1xX32dxX15xX3xX174xX1axX2dxX3xX5bxX5cxX1fxX3xX47xX10xX1fxX123xX3xX0xX1axX5bxX39xX159x11110xX2dxX1xX2exX3xX74xX32dxX9xX3xX5bxX69xX2dxX1xX3xXe2xX510xX3xXexd4dcxX10xX3xX15xX1xX4xX3xXexX58xX3xX310xX2dxX9xX4dxX2dxX4dxXe2xX3xX310xX2dxX28xX2xX314xX171xX123xX3xX63xX2cxX31xX4c6xX2dxX2exX3xX16xX10xX11xX11xX172xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX4cxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX4xX5bxX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX4dxX4xX3xX2dxX4dxX4xX3xX47xX10xX9xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX31xX10xX2dxX3xX4cxX4dxX4xX3xX5bxX10xX1fxX3xX47xX10xX1fxX3xX2dxX2cxX10xX3xX26xX10xX3xX11xX31xX2dxX2cxX3xX9xX10xX4xX3xX5bxX1fxX3xX77xX1xX4xX1axX2dxX3xX2cxX10xX2dxX3xX2xX82xX82xX3xX2dxX2cxX31xX4dxX4xX3xX9xX1xX4xX1axX9xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX23exX4xX5xX9xX1xX2exX244xX82xX82xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX314xX82xX82xX15xX26xX7xX3xX11xX4cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX96xX96xX4xX123xX47xX10xX4dxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xX123xXe2xX2dxX96xX2dxX1axX23exX11xX96xX2xX171xX82xXbexX96xXbexXbexX5xX82xX82xX171xX2xX165xX82xX2xX9xX2xXbex11c4fxX165xXfxX2xX123xX30xX15xX2cxX7xX3xX96xX39xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX2xXbexX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX3xX9xX1xX4xX8exX9xX3xX5bxX71xX2dxX2cxX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xXe2xXe3xX3xX26xX69xX3xX11xX6cxX2dxX2cxX3xX9xX71xX4xX3xX9xX4cxX87xX88xX2dxX2cxX3xX1xXf9xXexX3xX74xX75xX2exX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX3x145aexXe3xX3xX26xX69xX3xX11xX6cxX2dxX2cxX3xX77xX1xX4xX3cxX2dxX3xX2xXbexX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX3xX9xX1xX4xX8exX9xX3xX5bxX71xX2dxX2cxX3xX26xX69xX1fxX3xX4cxX10xX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xX2xX314xX96xX165xX3xX9xX71xX4xX3xX9xX4cxX87xX88xX2dxX2cxX3xX9xX4cxX31xX2dxX2cxX3xX1xXf9xXexX3xX74xX10xX4cxX30xX4dxX4cxX1fxX3xX340xX9xX4dxX2dxX1axX5bxX10xX2dxX3xX39cxX4dxX31xX2cxXfxX10xX11xX3xX9xX1xX128xX2dxX1xX3xX15xX1xX107xX3xX10fxX10xX4cxX77xXfxX10xX2dxX5xX66xX3xX47xX10xX2dxX2cxX3xcc47xXfxX4dxX4cxX4xX5xX10xX123xX3xX63xX2cxX1xX4xX3xX15xX1xX71xX5bxX3xX2xX6ffxX3xX9xX31xX44xX4xX3xX63xX4xX77xX4dxXfxX10xX11xX3xX1a5xX4cxX31xX3d6xX3xX174xX331xX3xX9xX1xX6cxX3xX2dxX1xX48xX2dxX3xXe2xX40xX4xX3xXexX69xX2dxX1xX3xX11xX5cxX9xX3xX4cxX3bfxX2dxX2cxX3xX1fxX3xXfxX128xX3xX9xX10xX1fxX3xX11xX6cxX2dxX2cxX3xX174xX331xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX3xX5bxX32dxX9xX3xX77xX1xaf9exX31xX3xX310xX57xX28xX2xX4caxX3xXe2xX128xX4dxX3xX9xX4cxX87xX88xX2dxX2cxX3xX9xX4cxX31xX2dxX2cxX3xX1xXf9xXexX3xX174xX3a8xX3xX9xX14bxX2dxX3xXexX33cxX2dxX2cxX3xXexX5cxXexX3xX1xXf9xXexX3xX11xX4xX2dxX1xX3xX9xX71xX4xX3xX11xX69xX2dxX1xX3xXe2xX128xX3xX11xX395xX2dxX3xX9xX4cxX87xX88xX2dxX2cxX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX63xX4xX77xX4dxXfxX10xX11xX3xXfxX128xX3xX5bxX32dxX9xX3xX1xXf9xXexX3xX11xX4xX2dxX1xX3xXex125b5xX3xXexX5e0xX10xX3xX9xX4cxX87xX88xX2dxX2cxX3xX9xX11dxX2dxX2cxX3xX47x10e3axX3xX174xX31xX44xX4xX3xX1xXf9xXexX3xXe2xX5acxX3xXe2xX4xX3xX15xX1xX71xX5bxX3xX77xbca9xX3xXfxX31xX48xX9xX123xX3xX16xX116xX2dxX3xX2dxX128xX1fxX3xX174xX331xX3xX47xX920xX3xX47x153ffxX9xX3xX9xX71xX4xX3xX5bxX32dxX9xX3xX9xX1xX920xX3xX9xX4cxX14bxX2dxX3xXexX5cxXexX1xX3xX174xX920xX10xX3xX174xX4xX3a8xX5bxX3xX26xX69xX1fxX3xX4cxX10xX3xXe2xXe3xX3xX9xX14bxX2dxX3xXexX33cxX2dxX2cxX3xX77xX1xX4dxX69xX2dxX2cxX3xX2xX66xX244xX3xX77xX5bxX3xXe2xX128xX3xX174xX87xX176xXexX3xXexX1xX31xX1fxX3a8xX2dxX3xX9xX40xX4xX3xX47xX8exX2dxX1xX3xXe2xX4xX8exX2dxX3xX174xX3a8xX3xX174xX4xX47axX31xX3xX9xX4cxX920xX3xX5bxX32dxX9xX3xX11xX107xX3xXe2xX3cxX9xX3xX9xX1xX87xX58xX2dxX2cxX3xX2dxX1x1424dxX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX1a5xX69xX2dxX1xX3xX11xX5cxX9xX3xXexX90dxX2dxX2cxX3xX174xX331xX3xX9xX4xX3cxX2dxX3xX1xX128xX2dxX1xX3xXfxXe3xXexX3xX11xX4dxX5cxX9xX3xX2dxX1xX128xX3xX4cxX4xX116xX2dxX2cxX3xXexX5e0xX10xX3xX1xX31xX2dxX2cxX3xX9xX1xX5e0xX3xXe2xX128xX3xXexX1xX4dxX3xX47xX4xX3cxX9xX3xX9xX116xX2dxX3xX2dxX128xX1fxX3xXfxX128xX3xX5bxX32dxX9xX3xX77x102f8xX3xX174xX10xX5bxX3xX5bxX116xX3xX11xX6cxX2dxX2cxX3xX174xX71xX2dxX123xX3xX0xX1axX5bxX39xX159xX5cexX2dxX1xX2exX3xX63xX4xX77xX4dxXfxX10xX11xX3xX1a5xX4cxX31xX3d6xX123xX3xX63xX2cxX31xX4c6xX2dxX2exX3xX340xX77xX1fxX3xX63xX1axX23exX11xX172xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX4cxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX4xX5bxX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX4dxX4xX3xX2dxX4dxX4xX3xX47xX10xX9xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX31xX10xX2dxX3xX4cxX4dxX4xX3xX5bxX10xX1fxX3xX47xX10xX1fxX3xX2dxX2cxX10xX3xX26xX10xX3xX11xX31xX2dxX2cxX3xX9xX10xX4xX3xX5bxX1fxX3xX77xX1xX4xX1axX2dxX3xX2cxX10xX2dxX3xX2xX82xX82xX3xX2dxX2cxX31xX4dxX4xX3xX9xX1xX4xX1axX9xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX23exX4xX5xX9xX1xX2exX244xX82xX82xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX251xX244xX82xX15xX26xX7xX3xX11xX4cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX96xX96xX4xX123xX47xX10xX4dxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xX123xXe2xX2dxX96xX2dxX1axX23exX11xX96xX2xX171xX82xXbexX96xXbexXbexX5xX82xX82xX171xX2xX165xX82xX2xX9xX4caxX2xX314xX4caxXfxX165xX123xX30xX15xX2cxX7xX3xX96xX39xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xf14fxX9xX1xX4xX4dxX15xX4xX10xX3xX47xX10xX2dxX3xX47xX107xX3xX9xX5acxX2dxX1xX3xX9xX4cxX71xX2dxX2cxX3xX77xX1xX871xX2dxX3xXexX14bxX15xX3xX11xX10xX31xX3xX77xX1xX4xX3xX9xX1xX5e0xX3xX9xX87xX40xX2dxX2cxX3xX9xX11dxX3xXexX1xX121xXexX2exX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX3xX16xX1xX1axX4dxX3xX57xX1axX31xX9xX1axX4cxX11xX66xX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xX2xX244xX96xX165xX66xX3xXbe2xX9xX1xX4xX4dxX15xX4xX10xX3xX174xX331xX3xX47xX10xX2dxX3xX47xX107xX3xX9xX5acxX2dxX1xX3xX9xX4cxX71xX2dxX2cxX3xX77xX1xX871xX2dxX3xXexX14bxX15xX3xX11xX10xX31xX3xX77xX1xX4xX3xX16xX1xX5e0xX3xX9xX87xX40xX2dxX2cxX3xXa5xX10xX4xXfxX1axX5bxX10xX4cxX4xX10xX5bxX3xX39cxX1axX11xX10xXfxX1axX2cxX2dxX3xX9xX31xX1fxX116xX2dxX3xX47xX107xX3xX9xX11dxX3xXexX1xX121xXexX3xX5bxX32dxX9xX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xX9xX4cxX87xX40xXexX3xX174x11432xX66xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX47xX107xX4xX3xXexX69xX2dxX1xX3xc6a7xX31xX107xXexX3xX2cxX4xX10xX3xXe2xdeb1xX2dxX2cxX3xX340xX11dxX2dxX2cxX3xXexX1xX395xX31xX3xX10fxX1xX4xX3xX2dxX128xX1fxX3xX174xX10xX2dxX2cxX3xX15xX1xX69xX4xX3xX174xX107xX4xX3xX5bxf4efxX9xX3xXe2xX40xX4xX3xX2dxX1xX4xX47axX31xX3xX47xX14bxX9xX3xX44xX2dxX3xXe2xX47axX3xXexX1xX364xX2dxX1xX3xX9xX4cxX920xX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16xX1xX5e0xX3xX9xX87xX40xX2dxX2cxX3xX39cxX1axX11xX10xXfxX1axX2cxX2dxX66xX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xX2xX4caxX96xX2xX66xX3xXexX1xX4dxX3xX47xX4xX3cxX9xX3xX33cxX2dxX2cxX3xX11xc19dxX3xX9xX11dxX3xX2dxX1xX4xX8exX5bxX3xXexX69xX3xX165xX3xXexX87xX58xX2dxX2cxX3xXe2xX920xX3xXfxX128xX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX3xX174xX121xX2dxX2cxX3xX174xX53xX31xX3xXexX1xX364xX2dxX1xX3xX15xX1xX5e0xX3xXe2xX128xX3xX1a5xX1xX5e0xX3xX9xX920xXexX1xX3xX174xX69xX2dxX2cxX3xXexX53xX5bxX3xXcc4xX31xX1fxX47axX2dxX3xX74xXcf3xX9xX3xX9xX4cxX48xX2dxX3xX63xX1xX395xX2dxX3xX5xX395xX2dxX3xX39cxX395xX2dxX3xXexX1xX5e0xX3xX1a5xX5cxXexX1xX3xX5bxX71xX2dxX2cxX3xXbe2xX9xX1xX4xX4dxX15xX4xX10xX3xX159xXbe2xX10fxX57xX39cxX80fxX172xX3xX174xX3a8xX3xX5bxXbcxX3xX174xX87xX88xX2dxX2cxX3xXexX1xX4dxX3xXexX5cxXexX3xXexX69xX4xX3xXexX5cxXexX1xX123xX3xX0xX1axX5bxX39xX159xX5cexX2dxX1xX2exX3xX16xX1xX5e0xX3xX9xX87xX40xX2dxX2cxX3xXbe2xX9xX1xX4xX4dxX15xX4xX10xX3xXa5xX10xX4xXfxX1axX5bxX10xX4cxX4xX10xX5bxX3xX39cxX1axX11xX10xXfxX1axX2cxX2dxX123xX3xX63xX2cxX31xX4c6xX2dxX2exX3xX48exX31xX10xX4cxX5xX4xX10xX2dxX172xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX4cxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX4xX5bxX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX4dxX4xX3xX2dxX4dxX4xX3xX47xX10xX9xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX31xX10xX2dxX3xX4cxX4dxX4xX3xX5bxX10xX1fxX3xX47xX10xX1fxX3xX2dxX2cxX10xX3xX26xX10xX3xX11xX31xX2dxX2cxX3xX9xX10xX4xX3xX5bxX1fxX3xX77xX1xX4xX1axX2dxX3xX2cxX10xX2dxX3xX2xX82xX82xX3xX2dxX2cxX31xX4dxX4xX3xX9xX1xX4xX1axX9xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX23exX4xX5xX9xX1xX2exX244xX82xX82xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX251xX244xX82xX15xX26xX7xX3xX11xX4cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX96xX96xX4xX123xX47xX10xX4dxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xX123xXe2xX2dxX96xX2dxX1axX23exX11xX96xX2xX171xX82xXbexX96xXbexXbexX5xX82xX82xX171xX2xX165xX82xX2xX9xX2xX244xX244xX171xXfxX251xX123xX30xX15xX2cxX7xX3xX96xX39xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xX63xX10xX5bxX3xX10fxX1xX4xX3xX9xX31xX1fxX116xX2dxX3xX47xX107xX3xX9xX11dxX3xXexX1xX121xXexX2exX3xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xX63xX10xX5bxX3xX10fxX1xX4xX3x10f56xX10xXexX4dxX47xX3xafe9xX31xX5bxX10xX3xX174xX331xX3xXexX1xX364xX2dxX1xX3xX9xX1xX121xXexX3xX9xX31xX1fxX116xX2dxX3xX47xX107xX3xX9xX11dxX3xXexX1xX121xXexX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xXexX31xX32dxXexX3xX1xXf9xX15xX3xX47xX5cxX4dxX3xX77xX3cxX9xX3xX9xX1xX6cxXexX3xXfxX6cxXexX3xX165xX251xX1xX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xX2xX314xX96xX165xX3xX159xX9xX1xX1axX4dxX3xX2cxX4xX88xX3xX174xX920xX10xX3xX15xX1xX87xX58xX2dxX2cxX172xX3xX9xX71xX4xX3xX9xcbd6xX10xX3xX2dxX1xX128xX3xXexX1xX364xX2dxX1xX3xX15xX1xX5e0xX3xXbcxX3xX9xX1xX5e0xX3xX174xX33cxX3xX10fxX4cxX1axX9xX4dxX4cxX4xX10xX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16xX4cxX87xX40xXexX3xX174xXcb2xX66xX3xX481xX69xX2dxX2cxX3xX481xX71xX4xX3xX1xX32dxX4xX3xX39cxX395xX2dxX3xX9xX32dxXexX3xX10fxX1xX4xX3xX159xX310xX63xX1a5xX172xX3xXexX53xX5bxX3xXcc4xX31xX1fxX47axX2dxX3xX174xX331xX3xX1fxX116xX31xX3xXexX53xX31xX3xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xXfe8xX10xXexX4dxX47xX3xXfeexX31xX5bxX10xX66xX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX3xX5xX364xX2dxX1xX3xXfxX364xX31xX3xX174xX3cxX2dxX3xX47xX116xX3xX47xX107xX4xX66xX3xX15xX1xX69xX4xX3xX9xX11dxX3xXexX1xX121xXexX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX63xX2cxX128xX1fxX3xX2xX4caxX96xX165xX66xX3xeb79xX31xX107xXexX3xX1xX32dxX4xX3xX63xX10xX5bxX3xX10fxX1xX4xX3xX174xX331xX3xX47xX53xX31xX3xX33cxX2dxX2cxX3xX1a5xX1fxX4cxX4xXfxX3xX57xX10xX5bxX10xX15xX1xX4dxX11xX10xX66xX3xX10fxX1xXcb2xX3xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xXe2xX128xX3xX1a5xX1xX5e0xX3xX9xX920xXexX1xX3xX174xX69xX2dxX2cxX3xX481xX71xX4xX3xX1xX32dxX4xX3xX39cxX395xX2dxX3xX9xX32dxXexX3xX10fxX1xX4xX3xX159xX310xX63xX1a5xX172xX3xXexX53xX5bxX3xXcc4xX31xX1fxX47axX2dxX66xX3xXfxX128xX5bxX3xX9xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xX2dxX87xX40xXexX3xX2dxX128xX1fxX3xX9xX1xX10xX1fxX3xXexX1xX4dxX3xX33cxX2dxX2cxX3xXfe8xX10xXexX4dxX47xX3xXfeexX31xX5bxX10xX123xX3xX0xX1axX5bxX39xX159xX5cexX2dxX1xX2exX3xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xX63xX10xX5bxX3xX10fxX1xX4xX3xXfe8xX10xXexX4dxX47xX3xXfeexX31xX5bxX10xX123xX3xX63xX2cxX31xX4c6xX2dxX2exX3xX310xX80fxX10fxX172xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX4cxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX4xX5bxX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX4dxX4xX3xX2dxX4dxX4xX3xX47xX10xX9xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX31xX10xX2dxX3xX4cxX4dxX4xX3xX5bxX10xX1fxX3xX47xX10xX1fxX3xX2dxX2cxX10xX3xX26xX10xX3xX11xX31xX2dxX2cxX3xX9xX10xX4xX3xX5bxX1fxX3xX77xX1xX4xX1axX2dxX3xX2cxX10xX2dxX3xX2xX82xX82xX3xX2dxX2cxX31xX4dxX4xX3xX9xX1xX4xX1axX9xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX23exX4xX5xX9xX1xX2exX244xX82xX82xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX251xX244xX82xX15xX26xX7xX3xX11xX4cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX96xX96xX4xX123xX47xX10xX4dxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xX123xXe2xX2dxX96xX2dxX1axX23exX11xX96xX2xX171xX82xXbexX96xXbexXbexX5xX82xX82xX171xX2xX165xX82xX2xX9xX244xX244xX2xX4caxXfxX314xX123xX30xX15xX2cxX7xX3xX96xX39xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX1a5xX446xX31xX3xX179xX364xX3xX9xX1xX87xX3xX16xX4cxXccexX2dxX2cxX3xX3d4xX1xX5cxX2dxX1xX3xX47xX920xX3xXexX5cxX4dxX3xX47xX31xX32dxXexX3xX2dxX1xX48xX2dxX3xX1xX107xX4xX3xXfxX32dxX2exX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX3xX63xX2cxX128xX1fxX3xX2xX251xX96xX165xX66xX3xX792xX4xX8exX2dxX3xX3d4xX4xX3a8xX5bxX3xX11xX5cxX9xX3xX63xX1xX395xX2dxX3xX5xX395xX2dxX3xX16xX107xX4xX3xXexX10xX4dxX3xX16xX4cxX31xX2dxX2cxX3xX1170xX31xX107xXexX3xX159xX340xX10fxX10fxX172xX3xX9xX1xX33cxX2dxX2cxX3xX47xX5cxX4dxX3xX33cxX2dxX2cxX3xX16xX33cxX2dxX3xX1a5xX1xX364xX2dxX1xX3xX16xX128xX4xX66xX3xX2dxX2cxX31xX1fxX116xX2dxX3xX179xX364xX3xX9xX1xX87xX3xX16xX1xX128xX2dxX1xX3xX5e0xX1fxX3xX16xX4cxXccexX2dxX2cxX3xX3d4xX1xX5cxX2dxX1xX66xX3xX2dxX2cxX31xX1fxX116xX2dxX3xX579xX1fxX3xXe2xX4xX116xX2dxX3xX179xX32dxX3xX1a5xX1xX364xX2dxX1xX3xX9xX4cxX920xX3xX174xX69xX2dxX2cxX3xX1a5xX32dxX2dxX2cxX3xX11xX69xX2dxX3xX16xX4cxX31xX2dxX2cxX3xX1170xX31xX107xXexX3xX77xX1xXcb2xX10xX3x1165axX792xX59axX59axX59axX66xX3xX174xX331xX3xX47xX920xX3xXexX5cxX4dxX3xX47xX31xX32dxXexX3xX9xX1xX10xX5bxX3xX2dxX1xX90dxX2dxX2cxX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX1a5xX5cxX4dxX3xX9xX4cxX71xX2dxX2cxX3xX2dxX116xX31xX3xX4cx100c9xX3xX33cxX2dxX2cxX3xX16xX33cxX2dxX3xX1a5xX1xX364xX2dxX1xX3xX16xX128xX4xX3xX174xX331xX3xXfxX176xX4xX3xX5xXe3xX2dxX2cxX3xXexX1xX121xXexX3xXe2xXe3xX3xX174xX3a8xX3xX9xX4cxXe3xXexX3xXfxX176xX4xX3xXexX1xX4dxX3xX2dxX1xX12cxX2dxX2cxX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX3xX77xX1xX5cxXexX3xXexX90dxX2dxX2cxX3xX2dxX1xX87xX3xX2dxX1xX48xX2dxX3xX2dxX1xX12cxX2dxX2cxX3xX77xX1xX4dxX69xX2dxX3xX9xX4xX47axX2dxX3xXe2xX128xX3xX9xX128xX4xX3xX11xX69xX2dxX3xXfxX40xX2dxX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX1xX88xX4xX3xX2cxX4xX10xX2dxX3xX174xX69xX5bxX3xX2dxX1xX4xX8exX5bxX3xXexX1xX121xXexX3xXe2xXe3xX3xXbcxX3xX16xX4cxXccexX2dxX2cxX3xX3d4xX1xX5cxX2dxX1xX66xX3xX179xX94exXexX3xX3d4xX4xX2dxX1xX66xX3xX9xX36exX2dxX1xX3xX1a5xX5cxX9xX3xX58bxX395xX5bxX66xX3xXfxX128xX5bxX3xX47xX32dxX3xX9xX4cxX87xXbcxX2dxX2cxX3xX2dxX33cxX2dxX2cxX3xX2dxX2cxX1xX4xX8exX15xX3xXe2xX128xX3xX579xX1fxX3xXe2xX4xX116xX2dxX3xX179xX32dxX3xX1a5xX1xX364xX2dxX1xX3xX9xX4cxX920xX3xX579xX1fxX3xX47xX10xX2dxX3xX16xX4cxX31xX2dxX2cxX3xX87xX58xX2dxX2cxX3xX174xX69xX2dxX2cxX3xX1a5xX32dxX2dxX2cxX3xX11xX69xX2dxX3xX16xX4cxX31xX2dxX2cxX3xX1170xX31xX107xXexX123xX3xX0xX1axX5bxX39xX159xX5cexX2dxX1xX2exX3x13fd1xX2dxX2cxX3xX16xX33cxX2dxX3xX1a5xX1xX364xX2dxX1xX3xX16xX128xX4xX123xX3xX63xX2cxX31xX4c6xX2dxX2exX3xX340xX1a5xX74xX10fxX172xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX4cxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX4xX5bxX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX4dxX4xX3xX2dxX4dxX4xX3xX47xX10xX9xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX31xX10xX2dxX3xX4cxX4dxX4xX3xX5bxX10xX1fxX3xX47xX10xX1fxX3xX2dxX2cxX10xX3xX26xX10xX3xX11xX31xX2dxX2cxX3xX9xX10xX4xX3xX5bxX1fxX3xX77xX1xX4xX1axX2dxX3xX2cxX10xX2dxX3xX2xX82xX82xX3xX2dxX2cxX31xX4dxX4xX3xX9xX1xX4xX1axX9xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX23exX4xX5xX9xX1xX2exX244xX82xX82xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX251xX251xXbexX15xX26xX7xX3xX11xX4cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX96xX96xX4xX123xX47xX10xX4dxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xX123xXe2xX2dxX96xX2dxX1axX23exX11xX96xX2xX171xX82xXbexX96xXbexXbexX5xX82xX82xX171xX2xX165xX82xX2xX9xX4caxX171xX4caxXfxX4caxX123xX30xX15xX2cxX7xX3xX96xX39xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX179xX71xX2dxX3xX9xX1xX395xX2dxX3xXexX446xX31xX3xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xXa5xX128xX2dxX3xX1170xX31xX107xXexX3xX47xX920xX3xX77xX3cxX9xX3xX5cxX2dxX3xX165xX82xX3xX2dxf717xX5bxX3xX9xXccexX2exX3xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX16xX105bxX10xX3xX5cxX2dxX3xXa5xX128xX2dxX3xX1170xX31xX107xXexX3xX1xX33cxX5bxX3xX2xX251xX96xX165xX3xX9xX31xX1fxX116xX2dxX3xX5cxX2dxX66xX3xX47xX71xX2dxX3xX9xX1xX395xX2dxX3xXexX5e0xX10xX3xXexX446xX31xX3xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xXa5xX128xX2dxX3xX1170xX31xX107xXexX3xX10fxX10xX4cxX77xX3xX48exX1axX31xX2dxX28xX1xX1fxX1axX66xX3xX47xX128xX3xX1a5xX1xX4dxX4xX3xX340xX4dxX4dxX2dxX28xX11xX4xXfxX66xX3xX174xX107xX4xX3xX9xX87xX176xX2dxX2cxX3xXexX1xX364xX2dxX1xX3xXfxX4xX116xX2dxX3xXcc4xX31xX10xX2dxX3xX174xX3cxX2dxX3xXe2xXe3xX3xX47xX116xX3xX47xX107xX4xX3xXfxX128xX5bxX3xX4cxX6cxX2dxX2cxX3xX174xX32dxX2dxX2cxX3xXexX1xX364xX2dxX1xX3xX9xX4cxX87xX88xX2dxX2cxX3xXa5xX128xX2dxX3xX1170xX31xX107xXexX3xX1xX58xX2dxX3xX5bxX32dxX9xX3xX2dxX17a6xX5bxX3xXcc4xX31xX10xX3xX47xX920xX3xX77xX3cxX9xX3xX5cxX2dxX3xX165xX82xX3xX2dxX17a6xX5bxX3xX9xXccexX3xX2cxX4xX10xX5bxX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16xX105bxX10xX3xX5cxX2dxX3xX174xX331xX3xX77xX3cxX9xX3xX9xX32dxX4xX3xX47xX128xX3xX1a5xX1xX4dxX4xX3xX340xX4dxX4dxX2dxX28xX11xX4xXfxX3xXe2xX40xX4xX3xXexX5cxXexX3xX9xX32dxX4xX3xX5xX10xX2dxX1xX3xX2dxX1xX48xX2dxX3xX1xX107xX4xX3xXfxX32dxX66xX3xXfxX71xX5bxX3xX5xXe3xX2dxX2cxX3xX5bxX107xX4xX3xXcc4xX31xX10xX2dxX3xX1xX8exX3xXe2xX40xX4xX3xX9xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX66xX3xX2cxX395xX1fxX3xX11xX121xXexX3x13bd4xX15xX3xXe2xX40xX4xX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX3xX77xX1xX5cxXexX3xX174xX3a8xX3xX5bxX87xX31xX3xXexX53xX31xX3xXfxX176xX4xX3xX364xXexX1xX3xXexX5cxX3xX2dxX1xX395xX2dxX123xX3xX0xX1axX5bxX39xX159xX5cexX2dxX1xX2exX3xX179xX128xX3xX1a5xX1xX4dxX4xX3xX340xX4dxX4dxX2dxX28xX11xX4xXfxX3xX47xX920xX3xX77xX3cxX9xX3xX5cxX2dxX3xX165xX82xX3xX2dxX17a6xX5bxX3xX9xXccexX3xX2cxX4xX10xX5bxX123xX3xX63xX2cxX31xX4c6xX2dxX2exX3xX3d4xX4dxX4dxX2cxXfxX1axX3xX16xX792xX172xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX4cxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX4xX5bxX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX4dxX4xX3xX2dxX4dxX4xX3xX47xX10xX9xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX31xX10xX2dxX3xX4cxX4dxX4xX3xX5bxX10xX1fxX3xX47xX10xX1fxX3xX2dxX2cxX10xX3xX26xX10xX3xX11xX31xX2dxX2cxX3xX9xX10xX4xX3xX5bxX1fxX3xX77xX1xX4xX1axX2dxX3xX2cxX10xX2dxX3xX2xX82xX82xX3xX2dxX2cxX31xX4dxX4xX3xX9xX1xX4xX1axX9xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX23exX4xX5xX9xX1xX2exX244xX82xX82xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX314xX82xX4caxX15xX26xX7xX3xX11xX4cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX96xX96xX4xX123xX47xX10xX4dxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xX123xXe2xX2dxX96xX2dxX1axX23exX11xX96xX2xX171xX82xXbexX96xXbexXbexX5xX82xX82xX171xX2xX165xX82xX2xX9xX2xX171xX244xX4caxXfxX244xX123xX30xX15xX2cxX7xX3xX96xX39xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX1a5xX446xX31xX3xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xX48exX4cxX31xX3d6xX4xX10xX3xX74xX4xX77xX1xX10xX4xXfxX3xX340xX10xX10xX77xX10xX11xX1xXe2xX4xXfxX4xX3xX47xX920xX3xX9xX4cxXe3xXexX3xX26xX31xX14bxX9xX3xX9xX4cxXbcxX3xXfxX71xX4xX3xX179xX10xX3xX58bxX10xX2dxX2exX3xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX310xX80fxX10fxX3xX174xX87xX10xX3xX9xX4xX2dxX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xX2xX165xX96xX165xX66xX3xXexX446xX31xX3xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xX48exX4cxX31xX3d6xX4xX10xX3xX74xX4xX77xX1xX10xX4xXfxX3xX340xX10xX10xX77xX10xX11xX1xXe2xX4xXfxX4xX3xX174xX331xX3xX47xX920xX3xX9xX4cxXe3xXexX3xX26xX31xX14bxX9xX3xX77xX1xf48exX4xX3xc737xX77xX4cxX10xX4xX2dxX1axX3xX11xX10xX2dxX2cxX3xX179xX10xX3xX58bxX10xX2dxX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX160exX2dxX2cxX3xX340xX10xX10xX77xX10xX11xX1xXe2xX4xXfxX4xX3xX4cxX88xX4xX3xX48exX4cxX31xX3d6xX4xX10xX3xX9xX11dxX3xX2dxX17a6xX5bxX3xX165xX82xX2xX251xX3xX11xX10xX31xX3xX77xX1xX4xX3xX9xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xX5bxX40xX4xX3xXfxX116xX2dxX3xX2dxX94exX5bxX3xXcc4xX31xX1fxX47axX2dxX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX63xX17a6xX5bxX3xX165xX82xX2xX4caxX66xX3xX33cxX2dxX2cxX3xX9xX11dxX2dxX2cxX3xX2cxX4xX12cxX3xXexX1xX121xXexX3xXexX107xX3xXe2xX14bxX2dxX3xXexX5e0xX10xX3xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xX1b9cxX77xX4cxX10xX4xX2dxX1axX66xX3xX174xX87xX176xXexX3xX2dxX1xX48xX15xX3xXcc4xX31xX107xXexX3xX9xX920xXexX1xX3xX1b9cxX77xX4cxX10xX4xX2dxX1axX3xXe2xX128xX3xX47xX44xX3xX2dxX1xX4xX8exX5bxX3xXfxX128xX5bxX3xX16xX1xX107xX2dxX2cxX3xX174xX107xXexX3xX9xX36exX2dxX1xX3xX3b8xX5xX1axX11xX11xX10xX123xX3xX63xX17a6xX5bxX3xX165xX82xX2xX244xX66xX3xX33cxX2dxX2cxX3xX4cxX88xX4xX3xXexX1xX121xXexX3xXe2xXe3xX3xX2dxX128xX1fxX66xX3xX11xX10xX31xX3xX174xXcb2xX3xX47xX920xX3xX9xX87xX40xXexX3xXcc4xX31xX107xXexX3xX9xX920xXexX1xX3xX1b9cxX77xX4cxX10xX4xX2dxX1axX123xX3xX0xX1axX5bxX39xX159xX5cexX2dxX1xX2exX3xX1a5xX446xX31xX3xX16xX44xX2dxX2cxX3xX9xX1xX107xX2dxX2cxX3xX48exX4cxX31xX3d6xX4xX10xX3xX74xX4xX77xX1xX10xX4xXfxX3xX340xX10xX10xX77xX10xX11xX1xXe2xX4xXfxX4xX172xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX4cxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX4xX5bxX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX4dxX4xX3xX2dxX4dxX4xX3xX47xX10xX9xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX31xX10xX2dxX3xX4cxX4dxX4xX3xX5bxX10xX1fxX3xX47xX10xX1fxX3xX2dxX2cxX10xX3xX26xX10xX3xX11xX31xX2dxX2cxX3xX9xX10xX4xX3xX5bxX1fxX3xX77xX1xX4xX1axX2dxX3xX2cxX10xX2dxX3xX2xX82xX82xX3xX2dxX2cxX31xX4dxX4xX3xX9xX1xX4xX1axX9xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX23exX4xX5xX9xX1xX2exX244xX82xX82xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX314xX82xX82xX15xX26xX7xX3xX11xX4cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX96xX96xX4xX123xX47xX10xX4dxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xX123xXe2xX2dxX96xX2dxX1axX23exX11xX96xX2xX171xX82xXbexX96xXbexXbexX5xX82xX82xX171xX2xX165xX82xX2xX9xX244xX4caxX2xX171xXfxXbexX123xX30xX15xX2cxX7xX3xX96xX39xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX1481xX31xX14bxX9xX3xX1xX4xX8exX2dxX3xXexX10xX3xX2dxX1xX4xc6d4xX5bxX3xXexX6cxX5bxX3xXa5xXbexX63xX314xX3xX174xX53xX31xX3xX9xX4xX116xX2dxX3xX9xX4cxX116xX2dxX3xX9xX1xX3cxX3xX2cxX4xX40xX4xX2exX3xX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX16xX4cxX87xX88xX2dxX2cxX3xX1xX176xX15xX3xX2dxX1xX4xX1eb4xX5bxX3xXe2xX4xX4cxX31xX11xX3xXexX6cxX5bxX3xX2cxX4xX10xX3xXexX53xX5bxX3xXexX1xX5e0xX2dxX2cxX3xXa5xXbexX63xX314xX3xXbcxX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX3xX174xX53xX31xX3xX9xX4xX116xX2dxX3xX9xX4cxX116xX2dxX3xX9xX1xX3cxX3xX2cxX4xX40xX4xX3xX174xX331xX3xX174xX87xX176xXexX3xX2cxX1xX4xX3xX2dxX1xX48xX2dxX3xX9xX71xX4xX3xX5bxX32dxX9xX3xX47xX8exX2dxX1xX3xX2dxX1xX395xX2dxX3xX2dxX12cxX66xX3xX244xX171xX3xX9xX31xX44xX4xX66xX3xX11xX107xX2dxX2cxX3xXbcxX3xX9xX36exX2dxX1xX3xX48exX4xX10xX2dxX2cxX3xX16xX33cxX66xX3xX481xX33cxX2dxX2cxX3xX63xX10xX5bxX3xX16xX4cxX31xX2dxX2cxX3xX1170xX31xX107xXexX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX179xX8exX2dxX1xX3xX2dxX1xX395xX2dxX3xX174xX331xX3xX26xX31xX14bxX9xX3xX1xX4xX8exX2dxX3xX9xX4cxX4xX8exX31xX3xXexX1xX121xX2dxX2cxX3xX2dxX1xX4xX1eb4xX5bxX3xXexX6cxX5bxX3xX9xX11dxX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xX165xX4caxX96xX2xX165xX3xX11xX10xX31xX3xX77xX1xX4xX3xX9xX4xX3cxX15xX3xX26xX6cxXexX3xXe2xX40xX4xX3xX2cxX4xX10xX3xXexX53xX5bxX3xX11xX107xX2dxX2cxX66xX3xX174xX87xX176xXexX3xX2dxX1xX48xX15xX3xXe2xX4xX8exX2dxX3xX174xX4xX47axX31xX3xX9xX4cxX920xX3xX1xX33cxX5bxX3xX2xX96xX2xX3xXe2xX128xX3xX4cxX10xX3xXe2xX4xX8exX2dxX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xX165xX165xX96xX2xX3xX11xX10xX31xX3xX77xX1xX4xX3xX174xX87xX176xXexX3xX26xX5cxXexX3xX174xX920xX2dxX1xX3xX174xX331xX3xX1xX4dxX128xX2dxX3xX9xX4dxX128xX2dxX3xX47xX5acxX2dxX1xX3xX15xX1xXe3xXexX123xX3xX0xX1axX5bxX39xX159xX5cexX2dxX1xX3xX5bxX4xX2dxX1xX3xX1xXf9xX10xX2exX3xX3d4xX4xX3a8xX5bxX3xX9xX4cxX10xX3xX9xX4cxX10xX2dxX2cxX3xX9xX4cxX71xX4xX3xX2cxX128xX3xXbcxX3xX9xX1xX128xX2dxX1xX3xX15xX1xX107xX3xX16xX87xX58xX2dxX2cxX3xX39cxX87xX58xX2dxX2cxX66xX3xX9xX36exX2dxX1xX3xXa5xX4c6xX3xX179xX94exXexX123xX3xX63xX2cxX31xX4c6xX2dxX2exX3xX57xX1axX31xX9xX1axX4cxX11xX172xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX4cxX37xX7xX39xX0xX1axX5bxX39xX0xX4xX5bxX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX4dxX4xX3xX2dxX4dxX4xX3xX47xX10xX9xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX31xX10xX2dxX3xX4cxX4dxX4xX3xX5bxX10xX1fxX3xX47xX10xX1fxX3xX2dxX2cxX10xX3xX26xX10xX3xX11xX31xX2dxX2cxX3xX9xX10xX4xX3xX5bxX1fxX3xX77xX1xX4xX1axX2dxX3xX2cxX10xX2dxX3xX2xX82xX82xX3xX2dxX2cxX31xX4dxX4xX3xX9xX1xX4xX1axX9xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX23exX4xX5xX9xX1xX2exX244xX82xX82xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX251xX251xXbexX15xX26xX7xX3xX11xX4cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX96xX96xX4xX123xX47xX10xX4dxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xX123xXe2xX2dxX96xX2dxX1axX23exX11xX96xX2xX171xX82xXbexX96xXbexXbexX5xX82xX82xX171xX2xX165xX82xX2xX9xX2xX314xX244xX82xXfxX171xX123xX30xX15xX2cxX7xX3xX96xX39xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX58bxXa5xX1170xX3xX2dxX107xX4xX3xXfxX71xX4xX3xX1xX4dxX71xX9xX3xX174xX32dxX2dxX2cxX3xXe2xX4xX8exX2dxX3xX9xX4cxX176xX3xX2dxX1xX395xX2dxX3xX174xX71xX4dxX3xXexX1xX4dxX3xXe2xXccexX2dxX2cxX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX11xX446xX3xXbcxX3xX340xX1fxX4cxX4xX10xX2exX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX63xX2cxX128xX1fxX3xX2xX314xX96xX165xX66xX3xX792xX17a6xX2dxX3xX15xX1xX105bxX2dxX2cxX3xXexX5cxXexX3xXe2xX14bxX2dxX3xX174xX47axX3xX2dxX1xX395xX2dxX3xX174xX71xX4dxX3xXexX5e0xX10xX3xX58bxX4xX116xX2dxX3xX1xX176xX15xX3xXcc4xX31xX107xXexX3xXexX1xX4dxX3xX47xX4xX3cxX9xX3xXexX1xX31xX1fxX3cxX2dxX3xX1xX128xX2dxX2cxX3xXe2xX4xX8exX2dxX3xX9xX4cxX176xX3xX174xX53xX31xX3xX9xX4xX116xX2dxX3xX77xX3a8xX3xX9xX11dxX3xX9xX1xX5cxX2dxX2cxX3xX2xX2xX96xX165xX82xX2xXbexX3xX174xX331xX3xX174xX87xX176xXexX3xX174xX87xX10xX3xX174xX3cxX2dxX3xX77xX1xX31xX3xXe2xX446xXexX3xX481xX33cxX2dxX2cxX3xX48exX1xX4dxX31xX9xX10xX3xXexX5e0xX10xX3xX340xX1fxX4cxX4xX10xX66xX3xX2dxX58xX4xX3xX1xX4xX8exX2dxX3xX174xX10xX2dxX2cxX3xX5xX4dxX3xX15xX1xX1axX3xX174xX107xX4xX3xXfxX48xX15xX3xX77xX4xX3a8xX5bxX3xX11xX4dxX5cxX9xX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX481xX4dxX128xX2dxX3xX26xX1axX3xX5xX4dxX3xX58bxX4xX116xX2dxX3xX1xX176xX15xX3xXcc4xX31xX107xXexX3xX15xX1xX107xX4xX3xX1xX176xX15xX3xXe2xX40xX4xX3xXa5xX32dxX4xX3xX16xX4cxX17a6xX2dxX2cxX3xXfxX87xX510xX4xX3xXfxX4xX47axX5bxX3xX174xX1b99xX3xX340xX1fxX4cxX4xX10xX3xX9xX1xX446xXexX3xX1xX4xX8exX2dxX123xX3xX1a5xX1xX31xX1fxX3cxX2dxX3xX1xX128xX2dxX2cxX3xXe2xX4xX8exX2dxX3xX9xX4cxX176xX3xX2cxX4c6xX5bxX3xXfxX87xX58xX2dxX2cxX3xX9xX1xX446xXexX66xX3xX9xX1xX31xX107xXexX3xX5bxX1axX2dxX3xXexXccexX2dxX2cxX3xXexX5cxXexX3xX2dxX1xX31xX3xX1fxX3cxX31xX3xX15xX1xX871xX5bxX3xX77xX1xX5cxXexX3xXexX1xX4dxX3xXbexX123xX165xX82xX82xX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX3xX5xX395xX2dxX3xX174xX10xX2dxX2cxX3xX5bxX94exXexX3xX77xX9cexX9xX3xXbcxX3xX63xX10xX11xX1xX10xX47xX4xX1axX1xX66xX3xX481xX33cxX2dxX2cxX3xX48exX1xX4dxX31xX9xX10xX123xX3xX0xX1axX5bxX39xX159xX5cexX2dxX1xX2exX3xX16xX4cxX71xX4xX3xX2dxX2cxX87xX88xX4xX3xX9xX920xX3xX2dxX71xX2dxX3xX340xX1fxX4cxX4xX10xX3xXbcxX3xX58bxX4xX47xX10xX2dxX123xX3xX63xX2cxX31xX4c6xX2dxX2exX3xX10xX10xX123xXexX4dxX5bxX123xX9xX4cxX172xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX4cxX37xX7xX39xX0xX1axX5bxX39xX0xX4xX5bxX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX4dxX4xX3xX2dxX4dxX4xX3xX47xX10xX9xX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX9xX31xX10xX2dxX3xX4cxX4dxX4xX3xX5bxX10xX1fxX3xX47xX10xX1fxX3xX2dxX2cxX10xX3xX26xX10xX3xX11xX31xX2dxX2cxX3xX9xX10xX4xX3xX5bxX1fxX3xX77xX1xX4xX1axX2dxX3xX2cxX10xX2dxX3xX2xX82xX82xX3xX2dxX2cxX31xX4dxX4xX3xX9xX1xX4xX1axX9xX3xX5bxX10xX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX23exX4xX5xX9xX1xX2exX244xX82xX82xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX251xX244xX82xX15xX26xX7xX3xX11xX4cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX96xX96xX4xX123xX47xX10xX4dxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xX123xXe2xX2dxX96xX2dxX1axX23exX11xX96xX2xX171xX82xXbexX96xXbexXbexX5xX82xX82xX171xX2xX165xX82xX2xX9xX251xX171xX171xX314xXfxX6ffxX123xX30xX15xX2cxX7xX3xX96xX39xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX16xX10xXfxX4xX47xX10xX2dxX3xX9xX31xX1fxX116xX2dxX3xX47xX107xX3xX174xX128xX5bxX3xX15xX1xX5cxX2dxX3xX174xX3a8xX3xXexX1xX14bxX5bxX3xX5xX121xX9xX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX9xX4cxX10xX2dxX1xX3xXbcxX3xX310xX35xX2cxX1xX10xX2dxX4xX11xX9xX10xX2dxX2exX0xX96xX11xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX39xX16xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX5bxX32dxX9xX3xX9xX31xX1fxX116xX2dxX3xX47xX107xX3xX2cxX18bxX4xX3xX74xX75xX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xX2xX314xX96xX165xX66xX3xX16xX10xXfxX4xX47xX10xX2dxX3xXexX1xX4dxX3xX47xX4xX3cxX9xX3xX1xXf9xX3xX11x10564xX2dxX3xX11xX128xX2dxX2cxX3xX9xX1xX10xX5bxX3xX2cxX4xX10xX3xX174xX128xX5bxX3xX15xX1xX5cxX2dxX3xX174xX3a8xX3xXexX1xX14bxX5bxX3xX5xX121xX9xX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX9xX4cxX10xX2dxX1xX3xX9xX71xX4xX3xX310xX35xX2cxX1xX10xX2dxX4xX11xX9xX10xX2dxX123xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16xX10xXfxX4xX47xX10xX2dxX3xX77xX116xX31xX3xX2cxXf9xX4xX3xX74xX75xX3xXexX1xX14bxX5bxX3xX5xX121xX9xX3xX7xXexX1xX4xX3cxX5bxX3xX174xXcb2xX2dxX2cxX7xX3xXe2xX128xX3xXexX1xX14bxX15xX3xX2dxX1xX48xX2dxX3xXcc4xX31xX1fxX47axX2dxX3xXexX5e0xX10xX3xX16xX10xXfxX4xX47xX10xX2dxX3xX174xX87xX176xXexX3xX9xX1xX128xX2dxX1xX3xXfxX48xX15xX3xXexX1xX364xX2dxX1xX3xX15xX1xX5e0xX3xX7xX15xX1xXccexX3xX1xX176xX15xX3xXe2xX40xX4xX3xX2dxX4xX47axX5bxX3xX9xX4xX2dxX3xXexX5e0xX10xX3xX2dxX1xX395xX2dxX3xX5xX395xX2dxX3xX159xX310xX35xX2cxX1xX10xX2dxX4xX11xX9xX10xX2dxX172xX123xX7xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1a5xX10xX15xX9xX4xX4dxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16xX10xXfxX4xX47xX10xX2dxX3xX174xX87xX10xX3xX4cxX10xX3xX9xX31xX1fxX116xX2dxX3xX47xX107xX3xX9xX4cxX116xX2dxX3xX9xX4cxX4dxX2dxX2cxX3xX47xX107xX4xX3xXexX69xX2dxX1xX3xX1xXf9xX3xX174xX10xX2dxX2cxX3xXexX1xX920xX31xX3xX5cxX15xX3xXfxX446xXexX3xXcc4xX31xX395xX2dxX3xX11xX446xX3xX2dxX2cxX128xX1fxX3xXexX128xX2dxX2cxX3xX9xX17a6xX2dxX2cxX3xX11xX10xX31xX3xX9xX31xX1fxX116xX2dxX3xX47xX107xX3xXexX5e0xX10xX3xX74xX75xX3xXe2xX47axX3xX5bxX32dxX9xX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xXfxX87xX176xXexX3xX5bxX40xX4xX3xX1xX4c6xX4xX3xX9xX1xX5cxX2dxX2cxX3xX171xX96xX165xX82xX2xXbexX123xX3xX16xX10xXfxX4xX47xX10xX2dxX3xX174xX331xX3xX9xX4xX3cxX2dxX3xX1xX128xX2dxX1xX3xXexX5cxXexX3xXexX31xX32dxXexX3xX2dxX44xX4xX3xX5xX48xX1fxX3xX9xX71xX4xX3xX310xX35xX2cxX1xX10xX2dxX4xX11xX9xX10xX2dxX3xX77xX3a8xX3xX9xX11dxX3xX77xX1xX4xX3xX47xX920xX3xX74xX75xX3xX9xX4xX3cxX2dxX3xX1xX128xX2dxX1xX3xXexX5cxXexX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX5xX920xXexX1xX3xXcc4xX31xX395xX2dxX3xX11xX446xX3xX2dxX17a6xX5bxX3xX165xX82xX82xX2xX3xX11xX10xX31xX3xX11xX446xX3xX77xX4xX8exX2dxX3xX2xX2xX96xX6ffxX123xX3xX0xX1axX5bxX39xX159xX5cexX2dxX1xX2exX3xX1a5xX5cxXexX3xX9xX10xX1fxX3xX11xX6cxX2dxX2cxX3xX16xX10xXfxX4xX47xX10xX2dxX3xXbcxX3xX9xX36exX2dxX1xX3xX80fxX10xX4cxX10xX1xX66xX3xX310xX35xX2cxX1xX10xX2dxX4xX11xX9xX10xX2dxX123xX3xX63xX2cxX31xX4c6xX2dxX2exX3xX310xX10fxX172xX0xX96xX1axX5bxX39xX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX310xX31xX9xX1xX4dxX4cxX7xX39xX10fxX1xX87xX58xX2dxX2cxX3xX481xXcf3xX2dxX2cxX0xX96xX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX340xX4dxX31xX4cxXexX1axX7xX39xX159xX16xX44xX2dxX2cxX3xX1xX176xX15xX172xX0xX96xX15xX39
Phương Đặng