Chân dung Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 sau một năm thi đấu xuất sắc cho các cấp độ ĐT Việt Nam và Hà Nội FC.
ec35xfee9x1824ex151a6x145d6x11c48x17410xf980xf8ecxX7x15d0dx1530ax124cfxff01x106cdx1431cxX5x117c4xXax18402x10025xX1xfe49x17527xX3x12ba2x11896xX16x14211xX3x11d0axX19x12b42xX3x168e6xee78xX16xX1bxX3x17088x16144xX16xX1bxX3xX26xXdx1395exXexX3x14e9exX6x10d3axX3x13128x16e57xX2x101c6xX3x117d1x1827axX3x1601bx163d2xX16xX1bxX3x15da1x155c8xX16xX1bxX0x13ed4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6xX18xXaxX12xXcxXdx12c7cxX16xX3x11e83xX2dxX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX16xX1bxX3xX41xX42xX16xX1bxX3xX1bxXdxX27xX16xX1xX3xX18xX6xX16xX1xX3xX1xXdxX2dxX19xX3xX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX16xX1bxX3xX26xXdxX2dxXexX3xX30xX6xX32xX3xX34xX35xX2xX37xX3xX7xX6xX19xX3xX32x10b99xXexX3xX16x14bb9xX32xX3xXexX1xXdxX3x11809x167f1xX19xX3x13a96xX19xXadxXexX3xX7x14fd8xX4xX3xX4xX1x121d2xX3xX4x17917xX4xX3xX4xXadxXbxX3xXacxXa1xX3xX39xXcxX3xX26xXdxX2dxXexX3xX30xX6xX32xX3xX60xX27xX3xX3cxX27xX3xX30xXa1xXdxX3x10c05xX13x131d8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15339xXbbxX18x10756xX3xXbxX13xX10xX16xXexX10x1105exXaxX12xX0xXdxX32xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX16xXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXax12922xXdxX18xXexX1xf9e0xX3x17476xX34xX35xXbxXb0xfccfxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX11fxX3xX34x1562ax14bbbxf383xXbxXb0xX126xXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX46xX46xXdxXe0xX21xX6xXbbxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xX60xX16xX46xX16xX10xX11axX7xX46xX34xX35xX34xX2xX46xX2xX35xX131xX18xX132xX35xX131xX34x11843xX166x11922xXexX166xX166xX35xX2xX5xX131x13c57xX1xX19xX16xX1bxX170xX18xX19xX16xX1bxX170xX35xX121xX35xX166xX34xX2xX168xX121xX170x145d0xXe0x16d64xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX16xX1bxX3xX26xXdxX2dxXexX3xX30xX6xX32xX3xX34xX35xX2xX37xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX16xX1bxX3xX41xX42xX16xX1bxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbbxX18xXf3xX3xXbxX13xX10xX16xXexX10xXfbxXaxX12xX0xXdxX32xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX16xXexX10xXfbxX3xX18xXexX1xX19xX32xX21xX3xX18xX1xXdxX18xX10xXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX18xXexX1xX11fxX3xX37xX166xX166xXbxXb0xX126xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX11fxX3xX131xX34xX34xXbxXb0xX126xXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX46xX46xXdxXe0xX21xX6xXbbxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe0xX60xX16xX46xX16xX10xX11axX7xX46xX34xX35xX34xX2xX46xX2xX35xX131xX18xX132xX35xX131xX34xX132xX2xX132xXexX131xX131xX131xX166xX168xX5xX35xXe0xX186xXbxX1bxfba4xXfbxX9xX131xX131xX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX16xX1bxX3xX26xX27xX16xX1bxX3xX26xXdxX2dxXexX3xX30xX6xX32xX3xX34xX35xX2xX37xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX16xX1bxX3xX41xX42xX16xX1bxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ee0xXbbxX19xXfbxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXbbxX3xX26xXcxX13xX0xX46xXbxX12