Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tô thắm truyền thống anh hùng
(Baohatinh.vn) - Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng biên phòng cả nước, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh nhà.
85a0x1343axb236xda2ex14adfx13bcaxdce9x111c4xX6x15389xed50xX1x9c98xa157x12ce9xaa77xX9x142ccxX0xX6x110cdx13d17xXcxd2a6xe3e8xX10xX0x85c4x14916xX10x11087xefc2xX2xX16xc926xa0d8xX1bxX2xe2f4xd47exX2xX16x10a54xX1bxX2xX16xX17x1092axXexX2xX13xX14x9484xXexf63bxX16xX2xX13x1489exe332xX16xX17xX2xXbx12e0exX2xb45dxX3fxX21xX2xXbxX21x14f8dxX16xX2xX1xX39xa9e6xX16xX17xX2xc88cxa18bx8702xX51xX52x14e6axc9bcxX25xX56xX2xa523xX2xX51xX52xX51xX52xfa0dxfbd0xX55xea0cx1237cxX0xX52xX1axX1bxX10xX0xX52xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX52xX1xX10xX0xX39xX55xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x12e1cxX21xX13xX4xX1axX9xX10xXbxX3fxX2xX41xX3fxX21xX2xXbxX21xX47xX16xX2xX1xX39xX4cxX16xX17xX2xfaa8xX2exX2xX83xdf90xX16xX39xX2xX13x14d25xX2xX13xX39x117abxX1bxX2xX13xX14xX33xXexX35xX16xX2xX13xX39xX3axX16xX17xX2xX5xX16xX39xX2xX39x11895xX16xX17xX0xX52xX39xX55xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX9cxX1axX5xXdxX9xX10xX83xX14xfe05xX21xX2xc855xX33xX5xX2xX25xX26xX2xX16xX29xX1bxX2x12a0fxd739xXexX2xXdx13800xX16xX17xe6c2xX2xX3xX39xX21x121dfxX16xX2xX41xe54bxX33xX2x11409xX2exX2xX13xX14x10290x11065xX16xX17xX2xX13xX39xX2exX16xX39xXefxX2xX3xXbexX16xX17xX2xXfbx147c9xX21xX2xX4xXecxX3xX2xX4xX100x12923xX16xX17xX2x10dc8xX21xX47xX16xX2xX1xX39xX4cxX16xX17xX2xX3xXd9xX2xX16xX100xX112xX3xXefxX2xXbxX3fxX2xX41xX3fxX21xX2xXbxX21xX47xX16xX2xX1xX39xX4cxX16xX17xX2xX50xXbx13982xXbxffc4xX64xX2xX9cxX2exX2xX83xXa0xX16xX39xX2xX41x120a1xX2xX4xdd53xX1xX2xX16xX39xX21xX35xX33xX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX3xXa5xX16xX17xX2xXe7xX33xXf8xX13xX2xX6xXa9xX3xXefxX2xX13xXa5xX2xX13xX39xXa9xX1bxX2xX13xX14xX33xXexX35xX16xX2xX13xX39xX3axX16xX17xX2xX5xX16xX39xX2xX39xXbexX16xX17xX2xX3xda0axX5xX2xX4xXecxX3xX2xX4xX100xX11bxX16xX17xX2xXfbx8e13xX2xX13xX14xX5xX16xX17xX2xX16xX39xXe8xX16xX2xXdxXe8xX16xX2xX13x11194xX16xX39xX2xX16xX39xX2ex1194cxX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axXe7xX13xc65cxX5xX4xX21xX17xX16x11883xX2xX3xX1axX16xX13xX1axX14x873exX9xX10xX0xX21xX1bxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX39xX13xX13xX1xX1e3xX52xX52xX21xX1bcxX11fxX5xXcxX39xX5xX13xX21xX16xX39xX1bcxXfbxX16xX52xX16xX1ax964fxX6xX52xX55xX63xX61xX56xX52xX63xX63xXdxX25xX61xX25xX13xX60xX63x11523xX221xX4xX61xX1bcx12b0dxX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX11fxXcxX2xXdxXcxX21xX2xX11fxX21xX1axX16xX2xX1xX39xXcxX16xX17xX2xX39xX5xX2xX13xX21xX16xX39xX2xX13xXcxX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX13xX14xX33xXexX1axX16xX2xX13xX39xXcxX16xX17xX2xX5xX16xX39xX2xX39xX33xX16xX17xX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX210xX21xXdxX13xX39xX1e3xX25xX25xX61xX1xXe7xX1ebxX39xX1axX21xX17xX39xX13xX1e3xX51x9546xX63xX1xXe7xX9xX2xX52xX10xX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x9cdbxX5xX1xX13xX21xXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axXe7xX13xX1ddxX5xX4xX21xX17xX16xX1e3xX2xX226xX33xX6xX13xX21x13a8fxXexX1ebxX9xX10xX149xX39x102eaxX2xX83xX39xX195xX2xX13xX100xX112xX16xX17xX2xb129xX100xfabdxX16xX17xX2xX147x14526xX16xX39xX2xX9cxX33xX22xX2xX50xX4xbdd6xX3xX2xX3xX4cxX16xX2xX4xX2exX2xX83xX14xX100xX101xX16xX17xX2xX11fxX5xX16xX2xX1dxX21xX16xX39xX2xX13xXf4xX2xX83xX14xX33xX16xX17xX2xX100xX2d1xX16xX17xX64xX2xX41xXf4xX16xX2xX13xX39xX29xX1bxXefxX2xX16xX2c3xX21xX2xX3xX39xX33xXexX22xX16xX2xXfbxX112xX21xX2xX3xc69exX16xX2xX11fxX3fxX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX6x861exX2xXbxX147xXbxX149xX2xX9cxX2exX2xX83xXa0xX16xX39xX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x8b61xX39x933axX16xX17xX2xX16xX17xX2exXexX2xX41x104e4xX33xX2xX13xX39xX2exX16xX39xX2xX4xX158xX1xX2xXfbxX112xX21xX2xX11fxX21xXf4xX13xX2xX11fxX5xXcxX2xb69bxX39xX2c3xX2xX379xX39xX29xX16xXefxX2xXdcxX33xXe8xX16xX2xX6xX3axXefxX2xX3xX2d1xX2xX6xX101xX2xXfbxX158xX13xX2xX3xX39xXf8xX13xX2xX13xX39xX21xXf4xX33xX2xX13xX39xX3axX16xXefxX2xXdxXcxX5xX16xX39xX2xX13xX14xda6bxX21xX2xX3xX39xX100xX5xX2xX3xX2c3xXefxX2xX1xX39xXd9xX21xX2xX101xX2xX16xX39xe9e1xX2xX16xX39xX2exX2xXdxXe8xX16xXefxX2xX11fxX323xX1bxX2xX13xX14xdadcxX2xX13xX14xX47xX16xX2xX16xX39xX21xX35xX33xX2xX41xeb33xX5xX2xX11fxX2exX16xX2xX1xX39x902fxX3xX2xX13xX3afxX1xXefxX2xX13xX39xX3c4xX21xX2xX13xX21xXf4xX13xX2xX379xX39xXa9xX3xX2xX16xX17xX39xX21xX22xX13xXefxX2xX13xX14xX2d6xX16xX39xX2xX41xX3fxX2xX3xX39xX33xXexX47xX16xX2xX1bxXa5xX16xX2xX16xX17xX39xX21xX22xX1xX2xXfbxX3d5xX2xX3xX195xX5xX2xX3xX323xX16xX2xX11fxX3fxXefxX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX6xX330xX2xX3xX4cxX16xX2xX39xX3afxX16xX2xX3xX39xXf4xXefxX2xX4xX3afxX21xX2xX1xX39xXd9xX21xX2xX41xX100xX2d1xX16xX17xX2xX41xX35fxX33xX2xXfbxX112xX21xX2xX16xX39xX21xX35xX33xX2xX13xX39xX195xX2xX41xXcxX3afxX16xX2xX13xX39xXe8xX1bxX2xX41xX3fxX3xX2xX3xX195xX5xX2xX379xe4b8xX2xX41xX3e3xX3xX39xX1bcxX2x93cexXcxX16xX17xXefxX2xXfbxX112xX21xX2xe8f2xX2xX3xX39xde1bxX2xXfbxX2exX2xXdcxX33xXexXf4xX13xX2xX13xXe8xX1bxX2xX3xX5xXcxXefxX2xX41xX2d1xX16xX2xXfbxX3e3xX2xX41xX155xX2xX379xX39xXa9xX3xX2xX1xX39xX3d5xX3xX2xX1bxd970xX21xX2xX379xX39xX2c3xX2xX379xX39xX29xX16xXefxX2xX17xX21xX5xX16xX2xX379xX39xde67xXefxX2xXfbx9ae6xX5xX2xXe7xXe8xXexX2xXdxXecxX16xX17xXefxX2xXfbxX4d6xX5xX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX41xXf8xX33xXefxX2xX13xX4d6xX16xX17xX2xX11fxX100xX112xX3xX2xX13xX14xX100xX101xX16xX17xX2xX13xX39xX2exX16xX39xX2xXfbxX35xX2xX1bxX4bexX21xX2xX1bx862bxX13xXefxX2xX4xX2exX1bxX2xX13xX14xX4cxX16xX2xX16xX39xX21xX22xX1bxX2xXfbxX3d5xX2xX11fxXd9xXcxX2xXfbxX22xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xXefxX2xX11fxXd9xXcxX2xXfbxX22xX2xX3xX2d1xX2xX6xX101xX2xX3xX39xX495xX16xX39xX2xX13xX14xX3e3xXefxX2xX379xX21xX16xX39xX2xX13xXf4xXefxX2xXfbxX29xX16xX2xX39xX2c3xX5xXefxX2xXdcxX33xX3axX3xX2xX1xX39xX4cxX16xX17xX2xX5xX16xX2xX16xX21xX16xX39xX1bcxX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axXe7xX13xX1ddxX5xX4xX21xX17xX16xX1e3xX2xX3xX1axX16xX13xX1axX14xX1ebxX9xX10xX0xX21xX1bxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX39xX13xX13xX1xX1e3xX52xX52xX21xX1bcxX11fxX5xXcxX39xX5xX13xX21xX16xX39xX1bcxXfbxX16xX52xX16xX1axX210xX6xX52xX55xX63xX61xX56xX52xX63xX63xXdxX25xX61xX25xX13xX55xX61xX61xX51xX4xX55xX1bcxX226xX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX11fxXcxX2xXdxXcxX21xX2xX11fxX21xX1axX16xX2xX1xX39xXcxX16xX17xX2xX39xX5xX2xX13xX21xX16xX39xX2xX13xXcxX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX13xX14xX33xXexX1axX16xX2xX13xX39xXcxX16xX17xX2xX5xX16xX39xX2xX39xX33xX16xX17xX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX210xX21xXdxX13xX39xX1e3xX25xX25xX61xX1xXe7xX1ebxX39xX1axX21xX17xX39xX13xX1e3xX51xX284xX284xX1xXe7xX9xX2xX52xX10xX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX29bxX5xX1xX13xX21xXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axXe7xX13xX1ddxX5xX4xX21xX17xX16xX1e3xX2xX3xX1axX16xX13xX1axX14xX1ebxX9xX10xX83xX14xX47xX16xX2xX41xX100xX3c4xX16xX17xX2xX13xX33xX35fxX16xX2xX13xX14xX5xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX149xX39xX323xX13xX2xX39xX33xXexX2xX13xX14xX33xXexX35xX16xX2xX13xX39xX3axX16xX17xX2xX3xX195xX5xX2xX3xX323xX3xX2xX13xX39xXf4xX2xX39xX22xX2xX3xX39xX5xX2xX5xX16xX39xX2xX41xX21xX2xX13xX14xX100xX112xX3xXefxX2xX16xX17xX2exXexX2xX16xX5xXexXefxX2xX3xX323xX16xX2xX11fxX3fxXefxX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX6xX330xX2xXbxX147xXbxX149xX2xX9cxX2exX2xX83xXa0xX16xX39xX2xX4xX33xXa5xX16xX2xX16xX47xX33xX2xX3xX5xXcxX2xX13xX21xX16xX39xX2xX13xX39xX35fxX16xX2xXdxX1a3xX16xX17xX2xX3xXd9xX1bxXefxX2xX1bxX100xX33xX2xX13xX14xX495xXefxX2xX6xX323xX16xX17xX2xX13xX3afxXcxXefxX2xX4xX158xX1xX2xX16xX39xX21xX35xX33xX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX3xXa5xX16xX17xX2xXe7xX33xXf8xX13xX2xX6xXa9xX3xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX6xXecxX2xX16xX17xX39xX21xX22xX1xX2xXe7xXe8xXexX2xXdxXecxX16xX17xX2xXfbxX2exX2xX11fxXd9xXcxX2xXfbxX22xX2xX3xX39xX195xX2xXdcxX33xXexX35xX16xX2xX5xX16xX2xX16xX21xX16xX39xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xX2xXdcxX33xX3axX3xX2xX17xX21xX5xX1bcxX2xX25xX26xX2xX16xX29xX1bxX2xXdcxX33xX5xXefxX2xX41xX2d1xX16xX2xXfbxX3e3xX2xX41xX155xX2xX60xX2xX4xX35fxX16xX2xX41xX100xX11bxX3xX2xX147xXd9xX16xX17xXefxX2xX353xX39xX2exX2xX16xX100xX112xX3xX2xX1xX39xXcxX16xX17xX2xX13xX511xX16xX17xX2xXdxX5xX16xX39xX2xX39xX21xX22xX33xX2x10454xX16xX39xX2xX39xXbexX16xX17xX2x108dexX7f3xX2cfxX83xX2xX16xX39xXe8xX16xX2xXdxXe8xX16xX1bcxX2xX29bxX323xX3xX2xX41x111daxX16xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX1xX39xX4cxX16xX17xX1e3xX2xX55xX63xX284xX2xX50xX147xf885xXcxX2xX353xX17xX5xX16xX17xX64xXefxX2xX25xX63xX55xX2xX50xX83xX14xX3afxX21xX2xX83xX14xX3d5xXefxX2xX16xX5xXexX2xX4xX2exX2xX147xX807xX16xX2xXbxX21xX47xX16xX2xX1xX39xX4cxX16xX17xX2xX149xX39xX2e0xX2x14965xX21xX5xX64xXefxX2xX25xX63xX25xX2xX50xXbxXd9xX16xX2xX850xX21xX2exX16xX17xX64xXefxX2xX25xX284xX51xX2xX50xX29bxX35fxX33xX2xX83xX14xX1axXcxX64xXefxX2xX147xX3afxX21xX2xX13xX323xX2xX2cfxe99bxX2xX9cxX807xX16xX17xX2xX83xX33xXexX47xX16xX2xX1ddxX2xX16xX17xX33xXexX47xX16xX2xX29bxX39xX1b5xX2xX39xX33xXexX2xX13xX14xX100xX101xX16xX17xX2xXbxX147xXbxX149xX2xX13xX1b5xX16xX39xX2xXfbxX2exX2xX83xX39xX100xX11bxX16xX17xX2xX13xX100xX112xX16xX17xX2xX2cfxX87fxX2xX83xX14xX4bexX16xX17xX2xX2cfxX21xX22xX13xX2xX1ddxX2xX16xX17xX33xXexX47xX16xX2xX29bxX39xX1b5xX2xX39xX33xXexX2xX13xX14xX100xX101xX16xX17xX2xXbxX147xXbxX149xX2xX13xX1b5xX16xX39xXefxX2xX16xX5xXexX2xX4xX2exX2xX29bxX39xX195xX2xX16xX39xX21xX22xX1bxX2xee9bxXexX2xX11fxX5xX16xX2x11ca6xX149xX7eaxX353xX2xX907xX33xX3axX3xX2xX39xX3fxX21xX2xX41xX100xX11bxX3xX2xX1xX39xXcxX16xX17xX2xX13xX511xX16xX17xX2xXdxX5xX16xX39xX2xX39xX21xX22xX33xX2xX7eaxX16xX39xX2xX39xXbexX16xX17xX2xX7f3xX7f3xX2cfxX83xX2xX16xX39xXe8xX16xX2xXdxXe8xX16xX1ebxX2xX3xX323xX16xX2xX11fxX3fxXefxX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX6xX330xX2xX41xX100xX11bxX3xX2xX13xX511xX16xX17xX2xX13xX39xX100xX101xX16xX17xX2xX13xX14xX47xX16xX2xX55xX1bcxX61xX61xX61xX2xX39xX33xXe8xX16xXefxX2xX39xX33xXexX2xX3xX39xX100xX2d1xX16xX17xX2xX3xX323xX3xX2xX4xXcxX3afxX21xX1bcxX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axXe7xX13xX1ddxX5xX4xX21xX17xX16xX1e3xX2xX3xX1axX16xX13xX1axX14xX1ebxX9xX10xX0xX21xX1bxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX39xX13xX13xX1xX1e3xX52xX52xX21xX1bcxX11fxX5xXcxX39xX5xX13xX21xX16xX39xX1bcxXfbxX16xX52xX16xX1axX210xX6xX52xX55xX63xX61xX56xX52xX63xX63xXdxX25xX61xX25xX13xX55xX284xX284xX284xX4xX60xX1bcxX226xX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX11fxXcxX2xXdxXcxX21xX2xX11fxX21xX1axX16xX2xX1xX39xXcxX16xX17xX2xX39xX5xX2xX13xX21xX16xX39xX2xX13xXcxX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX13xX14xX33xXexX1axX16xX2xX13xX39xXcxX16xX17xX2xX5xX16xX39xX2xX39xX33xX16xX17xX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX210xX21xXdxX13xX39xX1e3xX25xX25xX61xX1xXe7xX1ebxX39xX1axX21xX17xX39xX13xX1e3xX51xX284xX284xX1xXe7xX9xX2xX52xX10xX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX29bxX5xX1xX13xX21xXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axXe7xX13xX1ddxX5xX4xX21xX17xX16xX1e3xX2xX226xX33xX6xX13xX21xX2bcxXexX1ebxX9xX10xX147xX807xX16xX2xXbxX21xX47xX16xX2xX1xX39xX4cxX16xX17xX2xX3x135bfxX5xX2xX379xX39x10005xX33xX2xXdcxX33xX3axX3xX2xX13xXf4xX2xX29bxX35fxX33xX2xX83xX14xX1axXcxX2xX50xXbxX147xXbxX149xX2xX9cxX2exX2xX83xXa0xX16xX39xX64xX2xXfbxX2exX2xX147xX3afxX21xX2xX41xX3fxX21xX2xXbxXd9xXcxX2xXfbxX22xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xX2xX60xX25xX51xX2xX50xXbxX3fxX2xX29bxX9cxX907xX487xX2xX13xX1b5xX16xX39xX2xXbxXa5xX4xXexX379xX39xX29xX1bxXe7xX5xXexX64xX2xX1xX39xX3axX21xX2xX39xX11bxX1xX2xX13xX33xX35fxX16xX2xX13xX14xX5xX2xX6xXcxX16xX17xX2xX1xX39xX100xX2d1xX16xX17xX2xX41xXcxX3afxX16xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX13xX4d6xX2xX3xX3fxX13xX2xX1bxX3axX3xX2xX6xX3axX2xX221xX63xX284xX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX353xX39xX355xX16xX17xX2xX16xX29xX1bxX2xX17xX35fxX16xX2xX41xXe8xXexXefxX2xX13xX2d6xX16xX39xX2xX39xX2d6xX16xX39xX2xX13xX14xX47xX16xX2xX39xX5xX21xX2xX13xX33xXexXf4xX16xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xX2xX13xX1b5xX16xX39xX2xX16xX39xX2exX2xX3xX2c3xX2xX16xX39xX21xX35xX33xX2xXdxX21x8f83xX16xX2xX11fxX21xXf4xX16xX2xX1xX39xX3ecxX3xX2xX13xX3afxX1xXefxX2xX16xX39xXf8xX13xX2xX4xX2exX2xX6xX5xX33xX2xX6xXecxX2xX379xX21xX22xX16xX2xX83xX14xX33xX16xX17xX2xX907xX33xX3axX3xX2xX39xX3afxX2xX41xX511xX13xX2xX13xX14xX323xX21xX2xX1xX39xfc1bxX1xX2xX17xX21xX2exX16xX2xX379xX39xXcxX5xX16xX2xX9cxXd9xX21xX2x1473exX100xX2d1xX16xX17xX2xX1ddxX2xX56xX26xX55xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXfbxXbexX16xX17xX2xX11fxX21x1503exX16xX2xX2cfxX21xX22xX13xX2xX353xX5xX1bxX2xX16xX29xX1bxX2xX60xX61xX55xX221xX2xXfbxX2exX2xX6xXecxX2xX3xX3axX2xX1bxXa5xX21xX2xX13xX14xX100xX3c4xX16xX17xX2xX11fxX21xXc07xX16xX2xX13xX3afxX21xX2xX221xX2xX13xX1b5xX16xX39xX2xX1bxX21xX35xX16xX2xX83xX14xX33xX16xX17xX2xX16xX29xX1bxX2xX60xX61xX55xX284xX2xXdxXcxX2xX29bxXa5xX16xX17xX2xX13xXexX2x130e2xXcxX14xX1bxXcxX6xX5xX2xX17xXe8xXexX2xX14xX5xe1ecxX2xX41xX155xX2xX13xX323xX3xX2xX41xX3fxX16xX17xX2xX13xX14xXecxX3xX2xX13xX21xXf4xX1xX2xX41xXf4xX16xX2xX5xX16xX2xX16xX21xX16xX39xX2xX3xX39xX495xX16xX39xX2xX13xX14xX3e3xX2xX1ddxX2xX83xX83xX7eaxX83x14452xX9cxX2xX101xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xXefxX2xXfbxXbexX16xX17xX2xX11fxX21xXc07xX16xX1bcxX2xX29bxX323xX3xX2xX13xX39xXf4xX2xX39xX22xX2xX3xX323xX16xX2xX11fxX3fxXefxX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX6xX330xX2xXbxX147xXbxX149xX2xX9cxX2exX2xX83xXa0xX16xX39xX2xX4xX33xXa5xX16xX2xX13xX39xXc07xX2xX39xX21xX22xX16xX2xX11fxXd9xX16xX2xX4xXa0xX16xX39xX2xX3xX39xX495xX16xX39xX2xX13xX14xX3e3xX2xXfbxX355xX16xX17xX2xXfbxX2exX16xX17xXefxX2xX13xX33xXexX22xX13xX2xX41xX3axX21xX2xX13xX14xX33xX16xX17xX2xX13xX39xX2exX16xX39xX2xXfbxX112xX21xX2xX147xXd9xX16xX17xXefxX2xXfbxX112xX21xX2xX83xX4d2xX2xXdcxX33xX3axX3xXefxX2xX379xX39xXa9xX3xX2xX1xX39xX3d5xX3xX2xX1bxX4bexX21xX2xX379xX39xX2c3xX2xX379xX39xX29xX16xXefxX2xX17xX21xX5xX16xX2xX379xX39xX4d2xX1ebxX2xX1bxX100xX33xX2xX13xX14xX495xXefxX2xXdxX1a3xX16xX17xX2xX3xXd9xX1bxXefxX2xX6xX323xX16xX17xX2xX13xX3afxXcxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX41xXf8xX33xX1ebxX2xX16xX3fxX21xX2xX11fxX3fxX2xX41xXcxX2exX16xX2xX379xXf4xX13xXefxX2xX13xX39xX3axX16xX17xX2xX16xX39xXf8xX13xX1ebxX2xXdcxX33xX5xX16xX2xX39xX22xX2xX3xX39xX511xX13xX2xX3xX39x120cfxX2xXfbxX112xX21xX2xX3xXf8xX1xX2xX195xXexXefxX2xX3xX39xX495xX16xX39xX2xXdcxX33xXexX35xX16xX2xX41xX3e3xX5xX2xX1xX39xX100xX2d1xX16xX17xX1ebxX2xX17xXa9xX16xX2xX11fxX2c3xX2xX1bxX323xX33xX2xX13xX39xX3e3xX13xX2xXfbxX112xX21xX2xX16xX39xXe8xX16xX2xXdxXe8xX16xX1ebxX2xX41xXcxX2exX16xX2xX379xXf4xX13xXefxX2xX39xX21xX22xX1xX2xX41xX807xX16xX17xX2xX3xX39xX511xX13xX2xX3xX39xXdb9xX2xXfbxX112xX21xX2xX3xX323xX3xX2xX3xX2d1xX2xXdcxX33xX5xX16xXefxX2xX11fxX5xX16xX2xX16xX17xX2exX16xX39xXefxX2xX3xX323xX3xX2xX4xXecxX3xX2xX4xX100xX11bxX16xX17xXefxX2xX13xX39xXecxX3xX2xX39xX21xX22xX16xX2xX13xX3axX13xX2xX3xX39xX3ecxX3xX2xX16xX29xX16xX17xX2xX16xX4cxX16xX17xX2xX3xX3axX13xX2xX3xX39xX33xXexX47xX16xX2xX13xX14xX323xX3xX39xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX39xX21xX22xX1bxX2xXfbxX3d5xX2xXdcxX33xXd9xX16xX2xX4xX491xXefxX2xX11fxXd9xXcxX2xXfbxX22xX2xX3xX39xX195xX2xXdcxX33xXexX35xX16xX2xX5xX16xX2xX16xX21xX16xX39xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xX1ebxX2xX13xX495xX3xX39xX2xX3xXecxX3xXefxX2xX3xX39xX195xX2xX41xX3fxX16xX17xX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX17xX21xX5xX2xX3xX2c3xX2xX39xX21xX22xX33xX2xXdcxX33xXd9xX2xX3xX323xX3xX2xX3xX39xX100xX2d1xX16xX17xX2xX13xX14xX2d6xX16xX39xX2xX1xX39xX323xX13xX2xX13xX14xX21xXc07xX16xX2xX1dxX83xX1ddxXca1xX9cxXefxX2xXe7xXe8xXexX2xXdxXecxX16xX17xX2xX16xXa5xX16xX17xX2xX13xX39xXa5xX16xX2xX1bxX112xX21xX2xXfbxX2exX2xX3xX195xX16xX17xX2xX3xX3axX2xX39xX22xX2xX13xX39xX3axX16xX17xX2xX3xX39xX495xX16xX39xX2xX13xX14xX3e3xX2xX3xX2d1xX2xX6xX101xX2xX101xX2xX379xX39xX33xX2xXfbxXecxX3xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xXefxX2xXfbxXbexX16xX17xX2xX11fxX21xXc07xX16xX1bcxX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axXe7xX13xX1ddxX5xX4xX21xX17xX16xX1e3xX2xX3xX1axX16xX13xX1axX14xX1ebxX9xX10xX0xX21xX1bxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX39xX13xX13xX1xX1e3xX52xX52xX21xX1bcxX11fxX5xXcxX39xX5xX13xX21xX16xX39xX1bcxXfbxX16xX52xX16xX1axX210xX6xX52xX55xX63xX61xX56xX52xX63xX63xXdxX25xX61xX25xX13xX221xX61xX61xX51xX4xX51xX1bcxX226xX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX11fxXcxX2xXdxXcxX21xX2xX11fxX21xX1axX16xX2xX1xX39xXcxX16xX17xX2xX39xX5xX2xX13xX21xX16xX39xX2xX13xXcxX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX13xX14xX33xXexX1axX16xX2xX13xX39xXcxX16xX17xX2xX5xX16xX39xX2xX39xX33xX16xX17xX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX210xX21xXdxX13xX39xX1e3xX25xX25xX61xX1xXe7xX1ebxX39xX1axX21xX17xX39xX13xX1e3xX51xX284xX63xX1xXe7xX9xX2xX52xX10xX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX29bxX5xX1xX13xX21xXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axXe7xX13xX1ddxX5xX4xX21xX17xX16xX1e3xX2xX226xX33xX6xX13xX21xX2bcxXexX1ebxX9xX10xX29bxX323xX3xX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX6xXa0xX2xXbxX147xXbxX149xX2xX39xX100xX112xX16xX17xX2xXdx11be9xX16xXefxX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX17xX21xX5xX2xX3xXbexX16xX17xX2xX11fxX2exX2xX3xXcxX16xX2xXdxXe8xX16xX2xX13xX3fxX3xX2xX29bxX39xX3ecxX13xXefxX2xX11fxXd9xX16xX2xae77xX2exXcxX2xX83xX14xX1axX2xX50xX9cxX100xX2d1xX16xX17xX2xX1dxX39xX47xX64xX2xX17xX2c3xX21xX2xX11fxX323xX16xX39xX2xX3xX39xX100xX16xX17xX2xX41xX2c3xX16xX2xX13xXf4xX13xX1bcxX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX147xX100xX11bxX3xX2xX6xXecxX2xXdcxX33xX5xX16xX2xX13xXe8xX1bxX2xX4xX155xX16xX39xX2xX41xX3afxXcxXefxX2xX3xX39xX1b5xX2xX41xX3afxXcxX2xX13xX14xXecxX3xX2xX13xX21xXf4xX1xX2xX3xX195xX5xX2xX147xXd9xX16xX17xX2xX195xXexXefxX2xXbxX3fxX2xX83xX100xX2xX4xX22xX16xX39xX2xXbxX147xXbxX149xXefxX2xX83xX1b5xX16xX39xX2xX195xXexXefxX2x142eaxXbxX353xXbeexX2xX13xX1b5xX16xX39xXefxX2xXbxX147xXbxX149xX2xX13xX1b5xX16xX39xX2xX41xX155xX2xX13xX158xX1xX2xX13xX14xX33xX16xX17xX2xXe7xXe8xXexX2xXdxXecxX16xX17xX2xX147xXd9xX16xX17xX2xX11fxX3fxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX6xX3afxX3xX39xX2xXfbxX355xX16xX17xX2xX1bxX3afxX16xX39xX2xX17xXa9xX16xX2xXfbxX112xX21xX2xXe7xXe8xXexX2xXdxXecxX16xX17xX2xX41xX2d1xX16xX2xXfbxX3e3xX2xXfbxX355xX16xX17xX2xX1bxX3afxX16xX39xX2xX13xXcxX2exX16xX2xXdxX21xX22xX16xX1bcxX2x14e06xX511xX3xX2xXdxXbexX2xX3xX2d1xX2xX6xX101xX2xXfbxX158xX13xX2xX3xX39xXf8xX13xX2xX3xX4cxX16xX2xX13xX39xX21xXf4xX33xX2xX13xX39xX3axX16xXefxX2xX13xX14xX5xX16xX17xX2xX11fxX3e3xXefxX2xX1xX39xX100xX2d1xX16xX17xX2xX13xX21xX22xX16xX2xX3xX39xX100xX5xX2xX41xX323xX1xX2xX3ecxX16xX17xX2xXexX47xX33xX2xX3xX35fxX33xX2xX16xX39xX21xX22xX1bxX2xXfbxX3d5xXefxX2xX41xX3e3xX5xX2xX11fxX2exX16xX2xX39xXcxX3afxX13xX2xX41xX3fxX16xX17xX2xX14xX3fxX16xX17xXefxX2xX16xX39xX100xX16xX17xX2xX3xX323xX16xX2xX11fxX3fxXefxX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX6xX330xX2xX4xX33xXa5xX16xX2xX16xX47xX33xX2xX3xX5xXcxX2xX13xX21xX16xX39xX2xX13xX39xX35fxX16xX2xX13xX14xX323xX3xX39xX2xX16xX39xX21xX22xX1bxXefxX2xXexX47xX16xX2xX13xXe8xX1bxX2xX13xX100xX2xX13xX100xX101xX16xX17xXefxX2xX41xXcxX2exX16xX2xX379xXf4xX13xX2xX16xX3fxX21xX2xX11fxX3fxXefxX2xX41xXcxX2exX16xX2xX379xXf4xX13xX2xXdcxX33xXe8xX16xX2xXdxXe8xX16xX1bcxX2xX83xX39xX100xX3c4xX16xX17xX2xXe7xX33xXexX47xX16xX2xX4xX2exX1bxX2xX13xX3axX13xX2xX3xXa5xX16xX17xX2xX13xX323xX3xX2xX39xX33xXf8xX16xX2xX4xX33xXexX22xX16xXefxX2xX6xaaaexX16xX2xX6xX2exX16xX17xX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX41xXf8xX33xXefxX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX17xX21xX5xX2xXdxX21xXb9dxX16xX2xX13xX158xX1xX2xX41xX3afxX13xX2xX379xXf4xX13xX2xXdcxX33xXd9xX2xX3xX5xXcxXefxX2xX41xX100xX11bxX3xX2xXbxX3fxX2xX83xX100xX2xX4xX22xX16xX39xX2xXbxX147xXbxX149xXefxX2xXbxX3fxX2xX83xX100xX2xX4xX22xX16xX39xX2xX907xX33xXe8xX16xX2xX379xX39xX33xX2xX221xX2xXfbxX2exX2xX3xX323xX3xX2xX3xXf8xX1xXefxX2xX16xX17xX2exX16xX39xX2xX41xX323xX16xX39xX2xX17xX21xX323xX2xX3xX5xXcxX1bcxX2xX83xX21xXf4xX1xX2xX13xX3d5xX3xX2xX41xXaa7xXexX2xX1bxX3afxX16xX39xX2xX1xX39xXcxX16xX17xX2xX13xX14xX2exXcxX2x8869xX83xXcxX2exX16xX2xXdxXe8xX16xX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX17xX21xX5xX2xX11fxXd9xXcxX2xXfbxX22xX2xX3xX39xX195xX2xXdcxX33xXexX35xX16xX2xX4xX155xX16xX39xX2xX13xX39xX4d2xXefxX2xX5xX16xX2xX16xX21xX16xX39xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xX2xXdcxX33xX3axX3xX2xX17xX21xX5xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX2d6xX16xX39xX2xX39xX2d6xX16xX39xX2xX1bxX112xX21x13137xX2xX13xX39xX1axXcxX2xX29bxX39xX1b5xX2xX13xX39xX3e3xX2xX61xX55xX52xX29bxX83xX1ddxX83xX83xX17xX2xX16xX17xX2exXexX2xX56xX52xX55xX52xX60xX61xX55xX25xX2xX3xX195xX5xX2xX83xX39xX195xX2xX13xX100xX112xX16xX17xX2xX29bxX39xX495xX16xX39xX2xX1xX39xX195xX1bcxX2xX83xX4d2xX2xX3xX39xX3ecxX3xX2xX13xX33xX35fxX16xX2xX13xX14xX5xXefxX2xX379xX21xXc07xX1bxX2xX6xXcxX323xX13xX2xX39xX2d1xX16xX2xX284xX61xX61xX2xX41xX11bxX13xX2xXfbxX112xX21xX2xX39xX2d1xX16xX2xX25xX1bcxX61xX61xX61xX2xX4xX100xX11bxX13xX2xX3xX323xX16xX2xX11fxX3fxXefxX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX6xX330xX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX17xX21xX5xX1bcxX2xX109cxX21xX47xX16xX17xX2xX16xX29xX1bxX2xX60xX61xX55xX284xXefxX2xXbxX147xXbxX149xX2xX13xX1b5xX16xX39xX2xX41xX155xX2xX41xXf8xX33xX2xX13xX14xX5xX16xX39xX2xX13xX39xXa9xX16xX17xX2xX4xX11bxX21xX2xX60xX63xX2xX3xX39xX33xXexX47xX16xX2xX323xX16xXefxX2xXfbxX3d5xX2xX323xX16xXefxX2xX11fxXa9xX13xX2xX17xX21xX355xX2xX221xX51xX2xX41xX3axX21xX2xX13xX100xX11bxX16xX17xX1ebxX2xX13xX39xX33xX2xX56xX25xX2xX11fxX323xX16xX39xX2xX39xX1axX14xXcxX21xX16xX1ebxX2xX39xX2d1xX16xX2xX51xX284xX2xX16xX17xX2exX16xX2xXfbxX21xX47xX16xX2xXfbxX2exX2xX55xX55xX61xX17xX2xX1bxX5xX2xX13xX2e0xXexX2xX13xX4d2xX16xX17xX2xX39xX11bxX1xX1ebxX2xX39xX2d1xX16xX2xX284xX25xX2xX379xX17xX2xX3xX35fxX16xX2xX6xX5xX1ebxX2xX55xX63xX2xX379xX17xX2xX13xX39xX33xX3axX3xX2xX16xX4d2xXefxX2xX284xX2xX6xX2e0xX16xX17xX2xXdcxX33xXe8xX16xX2xXdxX3d5xX16xX17xX1bcxX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX353xX39xX355xX16xX17xX2xX16xX29xX1bxX2xX17xX35fxX16xX2xX41xXe8xXexXefxX2xXbxX147xXbxX149xX2xX41xX155xX2xX39xX33xXexX2xX41xX3fxX16xX17xX2xX39xX2exX16xX17xX2xX3xX39xX3d5xX3xX2xX16xX17xX2exX16xX2xX4xX100xX11bxX13xX2xX3xX323xX16xX2xX11fxX3fxXefxX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX6xX330xX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX17xX21xX5xX2xX3xX3ecxX33xX2xX39xX3fxXefxX2xX3xX3ecxX33xX2xX16xX3afxX16xXefxX2xX1xX39xX4cxX16xX17xX2xX3xX39xX3axX16xX17xX2xX13xX39xX21xX47xX16xX2xX13xX5xX21xXefxX2xX1xX39xX4cxX16xX17xX2xX3xX39xX323xXexX2xX3xX39xX355xX5xX2xX3xX39xX323xXexX2xX14xX4d6xX16xX17xX1bcxX2xX147xX511xX3xX2xX11fxX21xX22xX13xXefxX2xX6xX5xX33xX2xX6xXecxX2xX379xX21xX22xX16xX2xX83xX14xX33xX16xX17xX2xX907xX33xX3axX3xX2xX39xX3afxX2xX41xX511xX13xX2xX13xX14xX323xX21xX2xX1xX39xXbdcxX1xX2xX17xX21xX2exX16xX2xX379xX39xXcxX5xX16xX2xX9cxXd9xX21xX2xXbeexX100xX2d1xX16xX17xX2xX1ddxX2xX56xX26xX55xX2xXfbxX2exX2xX6xXecxX2xX3xX3axX2xX1bxXa5xX21xX2xX13xX14xX100xX3c4xX16xX17xX2xX11fxX21xXc07xX16xXefxX2xX41xX2d1xX16xX2xXfbxX3e3xX2xX41xX155xX2xX39xX33xXexX2xX41xX3fxX16xX17xX2xX39xX2exX16xX17xX2xX16xX17xX2exX16xX2xX4xX100xX11bxX13xX2xX3xX323xX16xX2xX11fxX3fxXefxX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX6xX330xX2xX41xXd9xX1bxX2xX11fxXd9xXcxX2xX5xX16xX2xX16xX21xX16xX39xX2xX13xX14xX158xX13xX2xX13xXecxX2xX101xX2xX379xX39xX33xX2xX379xX21xX16xX39xX2xX13xXf4xXefxX2xX379xX39xXa5xX16xX17xX2xX41xXc07xX2xXe7xXd9xXexX2xX14xX5xX2xX41xX21xXc07xX1bxX2xX16xX2c3xX16xX17xX1bcxX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axXe7xX13xX1ddxX5xX4xX21xX17xX16xX1e3xX2xX3xX1axX16xX13xX1axX14xX1ebxX9xX10xX0xX21xX1bxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX39xX13xX13xX1xX1e3xX52xX52xX21xX1bcxX11fxX5xXcxX39xX5xX13xX21xX16xX39xX1bcxXfbxX16xX52xX16xX1axX210xX6xX52xX55xX63xX61xX56xX52xX63xX63xXdxX25xX61xX25xX13xX221xX61xX51xX25xX4xX221xX1bcxX226xX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX11fxXcxX2xXdxXcxX21xX2xX11fxX21xX1axX16xX2xX1xX39xXcxX16xX17xX2xX39xX5xX2xX13xX21xX16xX39xX2xX13xXcxX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX13xX14xX33xXexX1axX16xX2xX13xX39xXcxX16xX17xX2xX5xX16xX39xX2xX39xX33xX16xX17xX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX210xX21xXdxX13xX39xX1e3xX25xX25xX61xX1xXe7xX1ebxX39xX1axX21xX17xX39xX13xX1e3xX51xX284xX63xX1xXe7xX9xX2xX52xX10xX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX29bxX5xX1xX13xX21xXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axXe7xX13xX1ddxX5xX4xX21xX17xX16xX1e3xX2xX226xX33xX6xX13xX21xX2bcxXexX1ebxX9xX10xXbxX3fxX2xX3xX39xX1b5xX2xX39xX33xXexX2xXbxX147xXbxX149xX2xX9cxX2exX2xX83xXa0xX16xX39xX2xX13xX14xX5xXcxX2xX39x153cexX2xX13xX14xX11bxX2xXe7xX155xX2xX83xX39xX3afxX3xX39xX2xX1dxX39xX47xX2xX50xX83xX39xX3afxX3xX39xX2xX9cxX2exX64xX2xX25xX61xX61xX2xX13xX14xX21xX22xX33xX2xX41xX807xX16xX17xX2xX41xXc07xX2xXe7xXe8xXexX2xXdxXecxX16xX17xX2xX353xX83xX11a5xX1bcxX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX83xX14xXcxX16xX17xX2xXe7xXe8xXexX2xXdxXecxX16xX17xX2xX16xXa5xX16xX17xX2xX13xX39xXa5xX16xX2xX1bxX112xX21xXefxX2xXbxX147xXbxX149xX2xX41xX155xX2xX3xX2c3xX2xX16xX39xX21xX35xX33xX2xX3xX323xX3xX39xX2xX4xX2exX1bxX2xX6xX323xX16xX17xX2xX13xX3afxXcxXefxX2xX39xX21xX22xX33xX2xXdcxX33xXd9xXefxX2xX41xX100xX11bxX3xX2xX1130xXbxX353xXbeexX2xX13xX1b5xX16xX39xX2xXfbxX2exX2xX3xX323xX3xX2xX3xXf8xX1xXefxX2xX16xX17xX2exX16xX39xX2xX41xX323xX16xX39xX2xX17xX21xX323xX2xX3xX5xXcxX1bcxX2xX83xX21xXf4xX1xX2xX13xX3d5xX3xX2xX13xX39xXecxX3xX2xX39xX21xX22xX16xX2xX3xX2c3xX2xX39xX21xX22xX33xX2xXdcxX33xXd9xX2xX41xX35xX2xX323xX16xX2xX11fxXd9xXcxX2xX13xX807xX16xX2xXfbxX2exX2xX1xX39xX323xX13xX2xX13xX14xX21xXc07xX16xX2xXdxXe8xX16xX2xX13xX3fxX3xX2xX29bxX39xX3ecxX13xX2xX101xX2xX11fxXd9xX16xX2xX109cxX2exXcxX2xX83xX14xX1axX1ebxX2xX13xX495xX3xX39xX2xX3xXecxX3xX2xX13xX39xX5xX1bxX2xX17xX21xX5xX2xX3xX323xX3xX2xXdxXecxX2xX323xX16xX2xX1bxX101xX2xX41xX100xX3c4xX16xX17xX2xX4xX47xX16xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xXefxX2xX41xX100xX3c4xX16xX17xX2xX13xX33xX35fxX16xX2xX13xX14xX5xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xXefxX2xX3xX195xX16xX17xX2xX3xX3axX2xX3xX2d1xX2xX6xX101xX2xX3xX39xX495xX16xX39xX2xX13xX14xX3e3xX2xX101xX2xX3xX323xX3xX2xX41xX3e3xX5xX2xX11fxX2exX16xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xXefxX2xX11fxX3c4xX2xX11fxX21xXc07xX16xXefxX2xX16xX39xXf8xX13xX2xX4xX2exX2xX41xX3e3xX5xX2xX11fxX2exX16xX2xXfbxXbexX16xX17xX2xX17xX21xX323xXcxXefxX2xXfbxXbexX16xX17xX2xX41xX807xX16xX17xX2xX11fxX2exXcxX2xXdxXe8xX16xX2xX13xX3fxX3xX1bcxX2xX29bxX323xX3xX2xX1xX39xXcxX16xX17xX2xX13xX14xX2exXcxX2xXe7xXe8xXexX2xXdxXecxX16xX17xX2xX41xX2d1xX16xX2xXfbxX3e3xX2xX3xX39xX495xX16xX39xX2xXdcxX33xXexXefxX2xXfbxX355xX16xX17xX2xX1bxX3afxX16xX39xX2xX13xXcxX2exX16xX2xXdxX21xX22xX16xXefxX2xX1bxXa5xX2xX39xX2d6xX16xX39xX2xX13xX14xX5xX16xX17xX2xX13xX14xX3afxX21xX2xX3xX39xX29xX16xX2xX16xX33xXa5xX21xX2xX17xX21xX5xX2xX6xX2e0xX3xXefxX2xX17xX21xX5xX2xX3xX35fxX1bxXefxX2xX13xX14xX807xX16xX17xX2xX14xX5xX33xX2xX13xX14xX47xX16xX2xX3xX323xX13xXefxX2xX3xX39xXf4xX2xX11fxX21xXf4xX16xX2xX39xXd9xX21xX2xX6xXd9xX16xXefxX2xX379xXf4xX13xX2xX16xX17xX39xXa0xX5xX2xX13xX33xXexXf4xX16xX2xX14xX4d6xX16xX17xX2xX1ddxX2xX13xX33xXexXf4xX16xX2xX11fxX21xXc07xX16xXc6dxX2xX13xX39xX100xX3c4xX16xX17xX2xXe7xX33xXexX47xX16xX2xX41xX100xX11bxX3xX2xX3xX195xX16xX17xX2xX3xX3axXefxX2xX16xX39xXe8xX16xX2xX14xX3fxX16xX17xX2xXfbxX2exX2xX1xX39xX323xX13xX2xX39xX33xXexX2xX39xX21xX22xX33xX2xXdcxX33xXd9xX1bcxX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX2cfxX112xX21xX2xX16xX39xX355xX16xX17xX2xX13xX39xX2exX16xX39xX2xX13xX495xX3xX39xX2xX13xX14xX47xX16xXefxX2xX25xX2xX16xX29xX1bxX2xX4xX21xX47xX16xX2xX13xX3d5xX3xXefxX2xXbxX147xXbxX149xX2xX9cxX2exX2xX83xXa0xX16xX39xX2xX41xX100xX11bxX3xX2xXbxX3fxX2xX907xX33xX3axX3xX2xX1xX39xX4cxX16xX17xX2xX3xXa5xX16xX17xX2xX16xX39xX158xX16xX2xX1353xX147xX2d1xX16xX2xXfbxX3e3xX2xX39xX33xXf8xX16xX2xX4xX33xXexX22xX16xX2xX17xX21xd22exX21xX13afxX1ebxX2xX13xX4d6xX2xX16xX29xX1bxX2xX60xX61xX55xX51xX1ddxX60xX61xX55xX25xXefxX2xX41xX100xX11bxX3xX2xX29bxX39xX495xX16xX39xX2xX1xX39xX195xX2xX13xX511xX16xX17xX2xX1353xX29bxX3c4xX2xX13xX39xX21xX2xX41xX33xX5xX2xXe7xX33xXf8xX13xX2xX6xXa9xX3xX13afxX1ebxX2xX41xX100xX11bxX3xX2xX83xX1b5xX16xX39xX2xX195xXexX2xX13xX511xX16xX17xX2xX3xX3c4xX2xX25xX2xX16xX29xX1bxX2xX50xX60xX61xX55xX55xX1ddxX60xX61xX55xX25xX64xX2xX1353xX147xXd9xX16xX17xX2xX11fxX3fxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX6xX3afxX3xX39xX2xXfbxX355xX16xX17xX2xX1bxX3afxX16xX39xX2xX13xX21xX47xX33xX2xX11fxX21xXc07xX33xX13afxX1bcxX2xX353xX29xX1bxX2xX60xX61xX55xX284xXefxX2xX41xX2d1xX16xX2xXfbxX3e3xX2xX41xX100xX11bxX3xX2xX13xX511xX16xX17xX2xX13xX39xX100xX101xX16xX17xX2xX55xX2xX9cxX33xXe8xX16xX2xX3xX39xX100xX2d1xX16xX17xX2xX29bxX39xX21xXf4xX16xX2xX3xXa5xX16xX17xX2xX39xX3afxX16xX17xX2xX353xX39xXf8xX13xXefxX2xX1130xXbxX353xXbeexX2xX13xX1b5xX16xX39xX2xX13xX511xX16xX17xX2xX3xX3c4xX2xX13xX39xX21xX2xX41xX33xX5xX2xXe7xX33xXf8xX13xX2xX6xXa9xX3xX1ebxX2xX51xX2xX3xX323xX2xX16xX39xXe8xX16xX2xX41xX100xX11bxX3xX2xX13xX511xX16xX17xX2xX13xX39xX100xX101xX16xX17xX2xX9cxX33xXe8xX16xX2xX3xX39xX100xX2d1xX16xX17xX2xX29bxX39xX21xXf4xX16xX2xX3xXa5xX16xX17xX2xX39xX3afxX16xX17xX2xX353xX39xX2d6xXefxX2xX39xX3afxX16xX17xX2xXbxX5xX2xXfbxX2exX2xX16xX39xX21xX35xX33xX2xX1xX39xX35fxX16xX2xX13xX39xX100xX101xX16xX17xX2xX3xX195xX5xX2xX3xX323xX3xX2xX3xXf8xX1xXefxX2xX16xX17xX2exX16xX39xXefxX2xX13xX14xX33xX16xX17xX2xX100xX2d1xX16xX17xX2xXfbxX2exX2xX41xX3e3xX5xX2xX1xX39xX100xX2d1xX16xX17xX2xX13xX39xX33xX3fxX3xX2xX60xX2xX16xX39xX2exX2xX16xX100xX112xX3xX2xX2cfxX21xX22xX13xX2xX353xX5xX1bxXefxX2xX7f3xX2exXcxX1bcxX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX353xX17xX2exXexX2xX16xX5xXexXefxX2xXe7xX33xX2xX13xX39xXf4xX2xX39xX3fxX21xX2xX16xX39xX158xX1xX2xXdcxX33xX3axX3xX2xX13xXf4xX2xX16xX17xX2exXexX2xX3xX2exX16xX17xX2xX6xXe8xX33xX2xX14xX3fxX16xX17xXefxX2xX16xX39xX100xX16xX17xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xX2xXdcxX33xX3axX3xX2xX17xX21xX5xX2xX4xX2exX2xX13xX39xX21xX47xX16xX17xX2xX4xX21xX47xX16xX17xXefxX2xX11fxXf8xX13xX2xX379xX39xXd9xX2xXe7xXe8xX1bxX2xX1xX39xX3afxX1bxX2xX3xX195xX5xX2xX1bxX17b9xX21xX2xXdcxX33xX3axX3xX2xX17xX21xX5xXefxX2xX1bxX17b9xX21xX2xXdxXe8xX16xX2xX13xX3fxX3xXefxX2xX41xX807xX16xX17xX2xX13xX39xX3c4xX21xX2xX4xX2exX2xX16xX2d1xX21xX2xX13xX21xX35xX16xX2xX13xX21xX47xX33xXefxX2xX1353xX3xXaa2xX5xX2xX16xX17xX87fxX13afxXefxX2xX1353xX1xX39xX47xX16xX2xXdxX158xX33xX13afxXefxX2xX4xX2exX2xX41xX3e3xX5xX2xX11fxX2exX16xX2xXe7xX33xX16xX17xX2xXexXf4xX33xX2xX1bxX2exX2xX379xX47fxX2xX41xX3e3xX3xX39xX2xX13xX39xX100xX3c4xX16xX17xX2xXe7xX33xXexX47xX16xX2xX13xX158xX1xX2xX13xX14xX33xX16xX17xX2xX1xX39xX323xX2xX39xXcxX3afxX21xX1bcxX2xXbeexXcxX2xXfbxX158xXexXefxX2xX16xX39xX21xX22xX1bxX2xXfbxX3d5xX2xX11fxXd9xXcxX2xXfbxX22xX2xX3xX39xX195xX2xXdcxX33xXexX35xX16xXefxX2xX5xX16xX2xX16xX21xX16xX39xX2xX11fxX21xX47xX16xX2xX17xX21xX112xX21xXefxX2xXfbxXbexX16xX17xX2xX11fxX21xXc07xX16xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX2d6xX16xX39xX2xX39xX2d6xX16xX39xX2xX39xX21xX22xX16xX2xX16xX5xXexX2xX39xXf4xX13xX2xX6xX3ecxX3xX2xX16xX511xX16xX17xX2xX16xX35xX1bcxX2xX29bxX323xX16xX2xX11fxX3fxXefxX2xX3xX39xX21xXf4xX16xX2xX6xX330xX2xXbxX147xXbxX149xX2xX13xX1b5xX16xX39xX2xX13xX21xXf4xX1xX2xX13xX3d5xX3xX2xX1xX39xX323xX13xX2xX39xX33xXexX2xX13xX14xX33xXexX35xX16xX2xX13xX39xX3axX16xX17xXefxX2xXdcxX33xXexXf4xX13xX2xX13xXe8xX1bxX2xX39xXcxX2exX16xX2xX13xX39xX2exX16xX39xX2xXe7xX33xXf8xX13xX2xX6xXa9xX3xX2xX16xX39xX21xX22xX1bxX2xXfbxX3d5xXefxX2xX17xX2c3xX1xX2xX1xX39xX35fxX16xX2xXfbxX2exXcxX2xX6xXecxX2xX16xX17xX39xX21xX22xX1xX2xXe7xXe8xXexX2xXdxXecxX16xX17xX2xXfbxX2exX2xX11fxXd9xXcxX2xXfbxX22xX2xX83xX4d2xX2xXdcxX33xX3axX3xX2xX2cfxX21xX22xX13xX2xX353xX5xX1bxX2xXe7xX155xX2xX39xX3fxX21xX2xX3xX39xX195xX2xX16xX17xX39xXa0xX5xXefxX2xXe7xX3ecxX16xX17xX2xX41xX323xX16xX17xX2xXfbxX112xX21xX2xX16xX21xX35xX1bxX2xX13xX21xX16xX2xXexX47xX33xX2xX3xX195xX5xX2xX147xXd9xX16xX17xX2xX11fxX3fxX2xXfbxX2exX2xX16xX39xXe8xX16xX2xXdxXe8xX16xX2xX13xX1b5xX16xX39xX2xX16xX39xX2exX1bcxX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7eaxX33xX13xX39xXcxX14xX9xX10xX147xX3afxX21xX2xX13xX323xX2xX2cfxX87fxX2xX83xX14xX4bexX16xX17xX2xX9cxXd9xX21xX0xX52xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axXe7xX13xX1ddxX5xX4xX21xX17xX16xX1e3xX2xX14xX21xX17xX39xX13xX1ebxX9xX10xX0xX1axX1bxX10xX29bxX39xX1b5xX2xX39xX33xXexX2xX13xX14xX100xX101xX16xX17xX2xXbxX3fxX2xX29bxX39xX1b5xX2xX39xX33xXexX2xXbxX147xXbxX149xX2xX9cxX2exX2xX83xXa0xX16xX39xX0xX52xX1axX1bxX10xX0xX52xX1xX10
Đại tá Võ Trọng Hải