[Infographics] Chống ma túy ở Philippines: 3.100 người đã bị giết
Nguồn tin của Cảnh sát Quốc gia Philippines cho biết hơn 3.100 người đã bị giết trong chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
defbx16ff7x1695ax126d9x153c4x13915x1566dx176bax11d98xX7x15e7ex12d68x12a0ex133d7x1172exeafaxX5xec30xXax11f96xe433x13886x1823ex11917x11316x12a19x10cd0xX6xXbxX1xXdxX4xX7x1390exX3xf399xX1x10e62xX15xX18xX3x10684xX6xX3xXexf6f6x17dc6xX3x14f9exX3x15227xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7x12b4fxX3x1557ex119cdxX2xf0fexX41xX3xX15xX18x103f0x16c2dxXdxX3x13946x165f3xX3xed2fx179b1xX3xX18xXdx1789dxXexX0xe2faxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1225cxX10xX6x13b5axXaxX12x16766xX18x146b9x1572cxX15xX3xXexXdxX15xX3xX4x10d11xX6xX3xX22x17db4xX15xX1xX3xX7x177f4xXexX3x12db4xX6cxX24xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX31xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX4xX1xX17xX3xX4dxXdxX52xXexX3xX1x17c2axX15xX3xX3exX3fxX2xX41xX41xX3xX15xX18xX46xX47xXdxX3xX4axX4bxX3xX4dxX4exX3xX18xXdxX52xXexX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX4xX1xXdxX52xX15xX3xX67xX4exX4xX1xX3xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX1xXexXexXbxX3cxX55xX55xfd9axXe3xXe3xX3fx162f0xXdxX10xXexX15xX6xX28xXbxX5xX6cxX7xX3fxXe7xX15xX55xX67xX6xX6cx18305xX6xX15xXf9xX4xX6cxX6xXf9xX17xX15xX18xXf9xX67xX6cxXexX10xX19xXexX10xXf9xXexX19xX17xX15xX18xXf9xX4xX1xX17xX15xX18xXf9xX28xX6xXf9xXexX6cxX2dxXf9xXe7xX6xXf9xX67xX17xXdxXf9xXexX19xX6cxX4xXf9xX67xX17xX15xX18xXf9xX28xXdxX15xX1xX55x13500x146c3xX3ex169f4xX136x125b4xX3fxXe7xX15xXbxXaxX12xX4xX1xX24xX15xX18xX3xX28xX6xX3xXexX2cxX2dxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX3xX4xX75xX6xX3xXcx1061bxX15xX18xX3xXexX1xX24xX15xX18xX3xX31xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xea34xX17xX67xX19xXdxX18xX17xX3xf5ddxX6cxXexX10xX19xXexX10xX3fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f71xX17xX67xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10x14670xXexXf9xX6xX5xXdxX18xX15xX3cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX19x1861bxXaxX12xX0xXdxX28xX18xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX67xXexX1xX3cx1360fxX1caxX41xXbxX1a5xX1b5xX1xX10xXdxX18xX1xXexX3cxX137xX41x1311cxXbxX1a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX4xX1xX17xX15xX18xX3xX28xX6xX3xXexX6cxX2dxX3xX17xX3xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX3exX3xX2xX41xX41xX3xX15xX18xX6cxX17xXdxX3xX67xX6xX3xX4dxXdxX3xX18xXdxX10xXexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3cxX55xX55xXdxX3fxX4dxX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3fxXe7xX15xX55xX15xX10xXe3xX7xX55xX2xX1d9x12003xX1caxX55xX1d9xX1d9xX67xX1caxX41xX139xXexX1d9xX2xX136xX3exX5xX41xX3fx1203bxXbxX18xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX17xX67xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a5xXexXf9xX6xX5xXdxX18xX15xX3cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xX1b5xXaxX12xX0xXdxX28xX18xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXe3xXdxX67xXexX1xX3cxX1caxX1caxX41xXbxX1a5xX1b5xX1xX10xXdxX18xX1xXexX3cxX136xX1d9xX136xXbxX1a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX4xX1xX17xX15xX18xX3xX28xX6xX3xXexX6cxX2dxX3xX17xX3xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX3exX3xX2xX41xX41xX3xX15xX18xX6cxX17xXdxX3xX67xX6xX3xX4dxXdxX3xX18xXdxX10xXexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3cxX55xX55xXdxX3fxX4dxX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3fxXe7xX15xX55xX15xX10xXe3xX7xX55xX2xX1d9xX245xX1caxX55xX1d9xX1d9xX67xX1caxX41xX139xXexX139xX1d9xX139xX5xX2xX3fxX256xXbxX18xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1232bxX17xX6cxX19xX4xX10xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a5xXexXf9xX6xX5xXdxX18xX15xX3cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX19xX1b5xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3x12ff9xXdxX10xXexX15xX6xX28xXbxX5xX6cxX7xX0xX55xXbxX12