Thành lập mới 6 công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - LĐLĐ các cấp ở Hà Tĩnh vừa ra quyết định thành lập 3 công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 6 CĐCS với tổng số 530 đoàn viên.
ced0xff1bx13c70xf218xf98ex11323x12449xf0f6xf18dxX7xf8f5xec75xf013x11f51x12e36x12cb1xX5x1377cxXax127cfxXcxX1x15339x14843xX1xX3xX5x109c4xXbxX3x1459ex15bd6xXdxX3x12268xX3xX4xe4a1xX16xd6dbxX3x13e03x154cdxX15xX16xX3xX4xdd23xX3xX7xd44exX3xX31xX3x114cexX15xX3xXcx113d8xX16xX1xX0xd3aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6x150a4xXaxX12xdff1x10621xX52xX53xX3xX4x16987xX4xX3xX4x11c30xXbxX3xX31xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xX3x11da2x11d94xX6xX3x1644exX6xX3xd10fxed62x13180x1421exXexX3xX28x110acxX16xX1xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3x13763xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX2exX3xX7xX31xX3x11a72x12305xX53xX98x13bf1xd896xX3xXex15700xXdxX3xX4xX58xX4xX3xX4xX2exX3xX70xX71xX6xX16x158e3xX3xX4fxX29xX6xX16xX1xX3xX16xX26xX1xXdx13176xXbxX3xXexX6dxff6dxX16xX3xX28xX77xX6xX3xf8e4xX15xX16xX3xXex13391xX16xX1x11f69xX3xXcxX6dxX29xX16xX26xX3xX85xX3xXexX1xX58xX16xX26xX3xX28x12cfaxX71xX3xX16x1201fxX1dxXadxX3xXexX29xX15xX16xX3xXexXcaxX16xX1xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX3xX98xX53xX98xX9bxX3xX69xX1exXdxX3xXex12a34xX16xX26xX3xX7x101b3xX3x112e1xX85xe291xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX69xXdxXbexX16xXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a82xX29xX4fxX72xXaxX12xd4ffxX0xXc5xX12xX52xX53xX52xX53xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xX0xX3dxXc5xX12xX3xX69xX6axX6xX3xXexX10axX3xX4xX1xec89xX4xX3xX6dxX6xX3xX1dx1259fxXexX3xX69xX15xX3xX28xX9fxXdxX3xX1xe249xXdxX3xX5xXdexX16xX3xXexX1xX15cxX3xX16xX1xX5cxXexX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX12exX6xX16xX3xX12ex10ca4xXdxX3xXexX1x16424x10249xX16xX26xXadxX3xX35x140a8xX3xXexX6dxd824xX3xX69xX15xX3xXcxX58xXdxX3xX28xX77xX16xX1xX3xX4xX192xX3xXcx16771xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xXaxX12xX53xX9fxXdxX3xX1xX16exXdxX3xX28xf359xX3xXexX1xX24xX16xX26xX3xX70xX71xX6xX3xX4fxe2a6xX3xXexX1x1166dxX29xX3xXc5xX58xX29xX3xX4xX58xX29xX3xX69x12628xX3xX1xX29xX9fxXexX3xX28xX16exX16xX26xX3xX4x1569fxX6xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xXadxX3xXbxX1xX192xX2exX16xX26xX3xX1xX192xX1exX16xX26xX3xXexX6dxX29xX16xX26xX3xX16xX1xXdxXb9xX1dxX3x11f27xecdaxX3xd3bdxX113xX2xcefaxX3x107b5xX3xX22bxX113xX22bx15c95x11460xX3xXc5xX58xX29xX3xX4xX58xX29xX3xX228xXdxd035xX1dxX3xX28xXdxX242xX1dxX3xX12exX98xX35xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX5x11dccxX1dxX3xXexX1xX193xXdxXcdxXcdxXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xX3xXbxX98xX10xX16xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX98xX10xX16xXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXax13859xXdxX4fxXexX1x159dcxX3xX21xX2xX235xXbx15f36xX236xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX2a1xX3xX235xX2xX113xXbxX2a7xX236xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a1xX3dxX3dxXdxXcdxXc5xX6xX29xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcdxX69xX16xX3dxX16xX10xX29cxX7xX3dxX2xX22exX2xX85xX3dxX2xX85x114f8xX4fxX111xX22bxX2xX235xX235xX22bxX22bxXexX22bxX21xX235xX113x11301xX5xX113xXcdx1209dxXbxX26xf24axX6dxX9xX2efxX21xX111xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX2exX3xX7xX31xX3xX31xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX29xX16xXaxX12xX52xX1d7xX16xX1xX3xX28xX9fxX29xX3xX52xX53xX52xX53xX3xXexXcaxX16xX1xX3xX69xX15xX3xX52xX53xX52xX53xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xXex14257xX16xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX4xX1x1564bxX4xX3xX1dxX6axX16xX26xX3xX12exX98xX35xX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX228xX1x1303axX6xX3xX1dxX1exXdxX3xX4xX201xX6xX3xX12exX6xX16xX3xX12exX18dxXdxX3xXexX1xX192xX193xX16xX26xXadxX3xX35xX199xX3xXexX6dxX19dxX3xX69xX15xX3xXexX58xXdxX3xX28xX77xX16xX1xX3xX4xX192xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX10fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xXaxX12xX1afxX1xX58xXexX3xXc5xXdxX242xX71xX3xX4xX1xXcaxX3xX28xX9fxX29xX3xX28xX9fxXdxX3xX1xX16exXdxXadxX3xX28xX9fxXdxX3xX4fxXdxXb9xX16xX3xX52xX53xX52xX53xX3xXexXcaxX16xX1xX3xX28xX1d7xX3xX4xX1xXcaxX3xX6dxX6xX3xX16xX1x10e11xX16xX26xX3xX16xX1xXdxXb9xX1dxX3xX69x16640xX3xXexX6dx13946xX16xX26xX3xXexX259xX1dxX3xX1dxX15xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xXdexX16xX3xXbxX1xX1e8xXdxX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxXb9xX16xX3xXexX6dxX29xX16xX26xX3xXexX1xX193xXdxX3xX26xXdxX6xX16xX3xXexX1exXdxXadxX3xX28xX18dxX16xX26xX3xXexX1xX193xXdxX3xX1dxX29xX16xX26xX3xX1dxX71xX10fxX16xX3xXexX10axX3xX4xX1xX15cxX4xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX12exX6xX16xX3xX12exX18dxXdxX3xXexX1xX192xX193xX16xX26xXadxX3xX35xX199xX3xXexX6dxX19dxX3xX69xX15xX3xXcxX58xXdxX3xX28xX77xX16xX1xX3xX4xX192xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX7xX1e4xX3xX5xX15xX3xX16xX26xX24xXdxX3xX16xX1xX15xX3xX4xX1xX71xX16xX26xX3xX4xX201xX6xX3xX4xX58xX16xX3xXc5xX16exX3xX69xXdxXbexX16xX3xX4xX1xX15cxX4xXadxX3xX16xX26xX192xX193xXdxX3xX5xX6xX29xX3xX28xX16exX16xX26xXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xXaxX12xX52xX1d7xX16xX1xX3xX28xX9fxX29xX3xX52xX53xX52xX53xX3xXexXcaxX16xX1xX3xX69xX15xX3xX52xX53xX52xX53xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX4xd743xX16xX26xX3xX28xX1d7xX3xXexX36exX16xX26xX3xX1xX29xX6xX3xX4xX1xX378xX4xX3xX1dxX6axX16xX26xX3xX12exX98xX35xX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX1dxX1exXdxX3xX69xX15xX3xXexX6dxX6xX29xX3xXexX1xfb62xX3xX4xX1xX29xX3xX22bxX113xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX69xXdxXbexX16xX3xX1dxX1exXdxX3xX228xX73xXexX3xX16xX9fxXbxXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xXaxX12xX134xX3xX0xXc5xX12xX52xX53xX52xX53xX3xXexX1xX77xX3xX2a7xX1d7xX3xX35xX18dxX16xX26xX3xX52xX39xX16xX1xX0xX3dxXc5xX12xX3xX28xX1d7xX3xX6dxX6xX3xX70xX71xX72xX73xXexX3xX28xX77xX16xX1xX3xX228xX73xXexX3xX16xX9fxXbxX3xX2xX2efxX235xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX69xXdxXbexX16xXadxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX98xX53xX98xX9bxX3xX98xX24xX16xX26xX3xXexX72xX3xXcx12d6bxX35xX35xX3xX35xX6xXdxX69xXdxX16xX6xX3xX35xX18dxX16xX26xX3xX52xX39xX16xX1xX3xX97xX4xX424xX1dxX3xX4xX24xX16xX26xX3xX16xX26xX1xXdxXb9xXbxX3xX5fexX6xX1dxX3xX35xX18dxX16xX26xX3xef32xX3xXbxX1xX192xX193xX16xX26xX3xX53xX1axX71xX3xX52xXdxXbexX71xX9cxX3xX69xX15xX3xX4xX1xXcaxX3xX28xX77xX16xX1xX3xX12exX98xX35xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX5xX259xX1dxX3xXexX1xX193xXdxX3xX28xX242xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX24xX16xX26xX3xXexX72xX3xX1xX29xX9fxXexX3xX28xX16exX16xX26xX3xXexX1xX10xX29xX3xX28xX378xX16xX26xX3xX70xX71xX72xX3xX28xX77xX16xX1xX3xX4xX201xX6xX3xX28xXdxX1f4xX71xX3xX5xXb9xX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xe037xXdxXb9xXexX3xX5fexX6xX1dxXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xX3xXbxX98xX10xX16xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX98xX10xX16xXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX29cxXdxX4fxXexX1xX2a1xX3xX21xX2xX111xXbxX2a7xX236xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX2a1xX3xX235xX2xX113xXbxX2a7xX236xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a1xX3dxX3dxXdxXcdxXc5xX6xX29xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcdxX69xX16xX3dxX16xX10xX29cxX7xX3dxX2xX22exX2xX85xX3dxX21xX22exX4fxX21xX2xX235xX85xX111xX22bxX21xXexX111xX113xX113xX2xX5xX2xX113xX230xX2xX85xX2e1xX4fxX111xX22bxX2xX235xX2xX22bxX85xXexX2xX2xX2xX235xX22exX5xX113xXcdxX2f3xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX2exX3xX7xX31xX3xX31xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX29xX16xXaxX12xX98xX58xX16xX3xXc5xX16exX3xX52xX53xX52xX53xX3xXexX1xX77xX3xX2a7xX1d7xX3xX228xXdxX242xX1dxX3xXexX6dxX6xX3xX16xX1xX15xX3xX2a7xX192xX31xX16xX26xX3xX69xX15xX3xX28xX16exX16xX26xX3xX69xXdxXbexX16xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX16xX1xX259xX16xX3xX4xX201xX6xX3xX28xX2exX16xX3xX69xX77xX3xXexe517xX4xX1xX3xX4xX1e4xX4xX3xXexX6dxX29xX16xX26xX3xX5xX6xX29xX3xX28xX16exX16xX26xX3xX7xX1e8xX16xX3xX2a7xX71xX5cxXexX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xXaxX12xX98xX24xX16xX26xX3xXexX72xX3xXcxX5fexX35xX35xX3xX35xX6xXdxX69xXdxX16xX6xX3xX35xX18dxX16xX26xX3xX52xX39xX16xX1xX3xX5xX15xX3xX4fxX29xX6xX16xX1xX3xX16xX26xX1xXdxXb9xXbxX3xX1dxX6xX72xX3xX1dxX36exX4xX3xX2xX113xX113x11e2exX3xX69xX10fxX16xX3xX35xX15xX16xX3xecc1xX71xX10fxX4xXadxX3xX28xX192xX19dxX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXexX1xX58xX16xX26xX3xX2xX113xX3dxX22bxX113xX2xX2e1xXcdxX3xX35xXdxXb9xX16xX3xX16xX6xX72xXadxX3xX4fxX29xX3xX28xX6xX16xX26xX3xXexX6dxX29xX16xX26xX3xX70xX71xX58xX3xXexX6dx116ffxX16xX1xX3xX2a7xX259xX72xX3xX4fxX1e4xX16xX26xX3xX16xX1xX15xX3xX2a7xX192xX31xX16xX26xXadxX3xX4xX2exX3xX7xX31xX3xX69xX1axXexX3xX4xX1xX5cxXexX3xX4xX1xX192xX6xX3xX10axX16xX3xX28xX77xX16xX1xX3xX16xXbexX16xX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX24xX16xX26xX3xXexX72xX3xX7x150bcxX3xXexX10axX3xX4xX1xX15cxX4xX3xX5xf493xX3xX6dxX6xX3xX1dxX163xXexX3xX69xX15xX3xX28xX9fxXdxX3xX1xX16exXdxX3xX5xXdexX16xX3xXexX1xX15cxX3xX16xX1xX5cxXexX3xXexX6dxX29xX16xX26xX3xXexX1xX193xXdxX3xX26xXdxX6xX16xX3xXexX1exXdxXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xXaxX12xX134xX0xXc5xX12xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX58xX4xX3x11862xX1xX71xX3xX228xXdxX16xX1xX3xXexX73xX3xXexXcaxX16xX1xX0xX3dxXc5xX12xX3xX69xX6axX6xX3xX4xX24xX16xX26xX3xXc5xX10fxX3xX70xX71xX72xX73xXexX3xX28xX77xX16xX1xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX98xX24xX16xX26xX3xXexX72xX3xXcxX5fexX35xX35xX3xXcxX1xX192xX2exX16xX26xX3xX1dxX9fxXdxX3xX69xX15xX3xX28xXdexX71xX3xXexX192xX3xX52xX19dxXdxX3xX98xX1xX259xX71xX3xX97xX95cxX95cxXcxX3xX6acxX535xX16xX26xX3xe493xX16xX26xX9cxXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xXaxX12xX98xX24xX16xX26xX3xXexX72xX3xXcxX5fexX35xX35xX3xXcxX1xX192xX2exX16xX26xX3xX1dxX9fxXdxX3xX69xX15xX3xX28xXdexX71xX3xXexX192xX3xX52xX19dxXdxX3xX98xX1xX259xX71xX3xX28xX192xX19dxX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXexX1xX58xX16xX26xX3xX235xX3dxX22bxX113xX2xX113xXadxX3xX1xX29xX9fxXexX3xX28xX16exX16xX26xX3xXexX6dxX29xX16xX26xX3xX5xX39xX16xX1xX3xX69xX1e4xX4xX3xX28xXdexX71xX3xXexX192xX3xX2a7xX259xX72xX3xX4fxX1e4xX16xX26xX3xX69xX15xX3xX228xXdxX16xX1xX3xX4fxX29xX6xX16xX1xX3xX1xX9fxX3xXexXdexX16xX26xX3xX228xX1xX71xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX16xX26xX1xXdxXb9xXbxXadxX3xX4xX424xX1dxX3xX4xX24xX16xX26xX3xX16xX26xX1xXdxXb9xXbxXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xXaxX12xX9bxX6xX71xX3xX1dxX16exXexX3xXexX1xX193xXdxX3xX26xXdxX6xX16xX3xXexX71xX72xXbexX16xX3xXexX6dxX71xX72xX1f4xX16xXadxX3xX69xX1axX16xX3xX28xX16exX16xX26xXadxX3xX5xX1d7xX16xX1xX3xX28xX9fxX29xX3xX4xX24xX16xX26xX3xXexX72xX3xX28xX1d7xX3xX28xX18dxX16xX26xX3xXexX1xX71xX1axX16xX3xX4xX1xX201xX3xXexX6dxX192xX2exX16xX26xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX236xX3xX2xX2xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX16xX1xX259xX16xX3xX5xX6xX29xX3xX28xX16exX16xX26xX3xX4xX201xX6xX3xX4xX24xX16xX26xX3xXexX72xX3xX28xX1d7xX3xXexX1xX10fxX16xX26xX3xX16xX1xX5cxXexX3xX2a7xXdxX16xX3xX26xXdxX6xX3xX16xX1xX1axXbxX3xXexX10axX3xX4xX1xX15cxX4xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xX3xXbxX98xX10xX16xXexX10xX6dxXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX98xX10xX16xXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX29cxXdxX4fxXexX1xX2a1xX3xX21xX2xX111xXbxX2a7xX236xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX2a1xX3xX235xX2xX113xXbxX2a7xX236xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a1xX3dxX3dxXdxXcdxXc5xX6xX29xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcdxX69xX16xX3dxX16xX10xX29cxX7xX3dxX2xX22exX2xX85xX3dxX21xX22exX4fxX21xX2xX235xX85xX21xX85xX235xXexX2xX2xX22exX2efxX5xX85xX230xX2xX85xX2e1xX4fxX111xX22bxX2xX235xX85xX22bxX235xXexX111xX2xX111xX2efxX2e1xX5xX113xXcdxX2f3xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX2exX3xX7xX31xX3xX31xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX29xX16xXaxX12xX52xX1d7xX16xX1xX3xX28xX9fxX29xX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX58xX4xX3xX95cxX95cxXcxX3xXexXcaxX16xX1xX3xXbxX1xX58xXexX3xXexX1xX56bxX3xX4xX1xX29xX3xX4xX58xX4xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX69xXdxXbexX16xX3xX1dxX1exXdxX3xX228xX73xXexX3xX16xX9fxXbxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX29xX4fxX72xXaxX12xXcxX9fxXdxX3xX5xX900xX3xX6dxX6xX3xX1dxX163xXexXadxX3xX5xX1d7xX16xX1xX3xX28xX9fxX29xX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX58xX4xX3xX95cxX1xX71xX3xX228xXdxX16xX1xX3xXexX73xX3xXexXcaxX16xX1xX3xX28xX1f4xX3xX16xX26xX1xX77xX3xX12exX98xX35xX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX98xX24xX16xX26xX3xXexX72xX3xXbxX1xX1e8xXdxX3xX4xX1xXe2xX1dxX3xX5xX29xXadxX3xX28xX9fxXdxX3xX4fxXdxXb9xX16xXadxX3xXc5xX1e8xX29xX3xX69xXb9xX3xX70xX71xX72xX1f4xX16xXadxX3xX5xX19dxXdxX3xX7f0xX4xX1xX3xX1xX19dxXbxX3xXbxX1xX58xXbxXadxX3xX4xX1xX7f0xX16xX1xX3xX28xX58xX16xX26xX3xX4xX201xX6xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX69xXdxXbexX16xXadxX3xX98xX5fexX52xX53xX236xX3xX26xX390xXbxX3xXbxX1xXdexX16xX3xX2a7xX259xX72xX3xX4fxX1e4xX16xX26xX3xX1dxX10fxXdxX3xX70xX71xX6xX16xX3xX1xXb9xX3xX5xX6xX29xX3xX28xX16exX16xX26xX3xX1xX15xXdxX3xX1x14419xX6xXadxX3xX10axX16xX3xX28xX77xX16xX1xXadxX3xXexXdxX73xX16xX3xXc5xX16exX3xXexX6dxX29xX16xX26xX3xX4fxX29xX6xX16xX1xX3xX16xX26xX1xXdxXb9xXbxXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xX4fxXdxX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX6dxX10xX5xX6xXexX10xX4fxXaxX12xX0xX71xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX230xXexX1xX71xX1dxXc5xX230xX6xX16xX4fxX230xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX28xX71xX6xX3xX4xX6xX29xX3xX28xXdxX242xX1dxX3xX4xX1xX15xX29xX3xX1dxX6axX16xX26xX3xX22exX113xX3xX16xXe2xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX6acxXdxXb9xXexX3xX5fexX6xX1dxXaxX3xX1xX6dxX10x15d6bxX9xXaxX3dxX4fxX29xX6xX16xX230xXexX1xX10xX3dxX1xX6xX230xXexXdxX16xX1xX230xXexX1xXdxX230xX4fxX71xX6xX230xX4xX6xX29xX230xX4fxXdxX10xX1dxX230xX4xX1xX6xX29xX230xX1dxX71xX16xX26xX230xX22exX113xX230xX16xX6xX1dxX230xXexX1xX6xX16xX1xX230xX5xX6xXbxX230xX4xX29xX16xX26xX230xX4fxX29xX6xX16xX230xX69xXdxX10xXexX230xX16xX6xX1dxX3dxX2xX2efxX113xX22bxX2e1xX22bxXcdxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX3dxX1dxX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX22bxX113xX3dxX16xX10xX29cxX7xX3dxX2xX22exX2xX22bxX3dxX2xX22bxX2e1xX4fxX2xX2xX235xX85xX22bxX113xX85xXexX22bxX85xX2e1xX235xX2xX5xX113xXcdxX2f3xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX2exX3xX7xX31xX3xX31xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX69xX12xX0xX7xXexX6dxX29xX16xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX28xX71xX6xX3xX4xX6xX29xX3xX28xXdxX242xX1dxX3xX4xX1xX15xX29xX3xX1dxX6axX16xX26xX3xX22exX113xX3xX16xXe2xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX6acxXdxXb9xXexX3xX5fexX6xX1dxXaxX3xX1xX6dxX10xXe41xX9xXaxX3dxX4fxX29xX6xX16xX230xXexX1xX10xX3dxX1xX6xX230xXexXdxX16xX1xX230xXexX1xXdxX230xX4fxX71xX6xX230xX4xX6xX29xX230xX4fxXdxX10xX1dxX230xX4xX1xX6xX29xX230xX1dxX71xX16xX26xX230xX22exX113xX230xX16xX6xX1dxX230xXexX1xX6xX16xX1xX230xX5xX6xXbxX230xX4xX29xX16xX26xX230xX4fxX29xX6xX16xX230xX69xXdxX10xXexX230xX16xX6xX1dxX3dxX2xX2efxX113xX22bxX2e1xX22bxXcdxX1xXexX1dxXaxX12xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX28xX71xX6xX3xX4xX6xX29xX3xX28xXdxX242xX1dxX3xX4xX1xX15xX29xX3xX1dxX6axX16xX26xX3xX22exX113xX3xX16xXe2xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX6acxXdxXb9xXexX3xX5fexX6xX1dxX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX6dxX29xX16xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xXcxX6dxX29xX16xX26xX3xX228xX1xX7f0xX3xXexX1xX73xX3xXbxX1xX5cxX16xX3xX228xX1xX31xXdxXadxX3xX4xX1xX15xX29xX3xX1dxX6axX16xX26xX3xX228x13497xX3xX16xXdxXb9xX1dxX3xX22exX113xX3xX16xXe2xX1dxX3xX16xX26xX15xX72xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX6acxXdxXb9xXexX3xX5fexX6xX1dxX3xX97xX22bxX2e1xX3dxX2efxX9cxXadxX3xX4xX58xX4xX3xX4xX5cxXbxX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xXexXcaxX16xX1xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xX3xX28xX6xX16xX26xX3xXexX7f0xX4xX1xX3xX4xX1e4xX4xX3xX28x1344dxX72xX3xX1dxX9fxX16xX1xX3xX4xX58xX4xX3xXbxX1xX29xX16xX26xX3xXexX6dxX15xX29xX3xXexX1xXdxX3xX28xX71xX6xX236xX3xX16xX1xXdxX1f4xX71xX3xX4xX24xX16xX26xX3xXexX6dxX8aaxX16xX1xX3xX28xX192xX19dxX4xX3xX228xX1xX31xXdxX3xX4xX24xX16xX26xX3xX2a7xX259xX72xX3xX4fxX1e4xX16xX26xXadxX3xX26xX163xX16xX3xXc5xXdxX242xX16xX3xX4xX1xX15xX29xX3xX1dxX6axX16xX26xXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX69xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11ba4xd258xX58xXdxX3xX5cxX1dxcfabxX3xX4xX201xX6xX3xX26xXdexX16xX3xX2e1xXcdxX113xX113xX113xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX69xXdxXbexX16xX3xX31xX3xX4xX58xX4xX3xX228xX1xX71xX3xX228xXdxX16xX1xX3xXexX73xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX1xX6dxX10xXe41xX9xXaxX3dxX5xX6xX29xX230xX4fxX29xX16xX26xX230xX69xXdxX10xX4xX230xX5xX6xX1dxX3dxX1dxX6xXdxX230xX6xX1dxX230xX4xX71xX6xX230xX26xX6xX16xX230xX2e1xX230xX113xX113xX113xX230xX4fxX29xX6xX16xX230xX69xXdxX10xX16xX230xX29xX230xX4xX6xX4xX230xX228xX1xX71xX230xX228xXdxX16xX1xX230xXexX10xX230xX1xX6xX230xXexXdxX16xX1xX3dxX2xX21xX235xX21xX22bxX2efxXcdxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX3dxX1dxX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX22bxX113xX3dxX16xX10xX29cxX7xX3dxX2xX2e1xX235xX2e1xX3dxX2efxX2efxX4fxX2xX113xX2e1xX111xX21xX2xX21xXexX85xX21xX2efxX21xX5xX85xX230xX2xX85xX2e1xX4fxX2xX113xX21xX85xX22bxX111xX22bxXexX22bxX235xX235xX2xX5xX2e1xX230xXe41xXcdxX2f3xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX2exX3xX7xX31xX3xX31xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX69xX12xX0xX7xXexX6dxX29xX16xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1138xX1139xX58xXdxX3xX5cxX1dxX113fxX3xX4xX201xX6xX3xX26xXdexX16xX3xX2e1xXcdxX113xX113xX113xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX69xXdxXbexX16xX3xX31xX3xX4xX58xX4xX3xX228xX1xX71xX3xX228xXdxX16xX1xX3xXexX73xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX1xX6dxX10xXe41xX9xXaxX3dxX5xX6xX29xX230xX4fxX29xX16xX26xX230xX69xXdxX10xX4xX230xX5xX6xX1dxX3dxX1dxX6xXdxX230xX6xX1dxX230xX4xX71xX6xX230xX26xX6xX16xX230xX2e1xX230xX113xX113xX113xX230xX4fxX29xX6xX16xX230xX69xXdxX10xX16xX230xX29xX230xX4xX6xX4xX230xX228xX1xX71xX230xX228xXdxX16xX1xX230xXexX10xX230xX1xX6xX230xXexXdxX16xX1xX3dxX2xX21xX235xX21xX22bxX2efxXcdxX1xXexX1dxXaxX12xX1138xX1139xX58xXdxX3xX5cxX1dxX113fxX3xX4xX201xX6xX3xX26xXdexX16xX3xX2e1xXcdxX113xX113xX113xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX69xXdxXbexX16xX3xX31xX3xX4xX58xX4xX3xX228xX1xX71xX3xX228xXdxX16xX1xX3xXexX73xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX6dxX29xX16xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX6acxX192xX19dxXexX3xX5xXbexX16xX3xX16xX1xX419xX16xX26xX3xX228xX1xX390xX3xX228xX1xXe2xX16xX3xX28xX36exX4xX3xXexX1xd744xXadxX3xXc5x13720xX16xX26xX3xX7xX1e4xX3xX16xX199xX3xX5xX1e4xX4xX3xX69xX15xX3xXexX259xX1dxX3xX1xX71xX72xX73xXexXadxX3xX16xXe2xX1dxX3xX22bxX113xX2xX2e1xXadxX3xX98xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX58xX4xX3xX95cxX1xX71xX3xX228xXdxX16xX1xX3xXexX73xX3xX97xX95cxX95cxXcxX9cxX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xX3xX28xX1d7xX3xX16xX199xX3xX5xX1e4xX4xX3xX1xX29xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX69xX192xX19dxXexX3xX4xX1xXcaxX3xXexXdxXbexX71xX3xXbxX1xX58xXexX3xXexX6dxXdxX242xX16xX3xXexX10axX3xX4xX1xX15cxX4xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xXadxX3xX16xX259xX16xX26xX3xXexX10axX16xX26xX3xX7xX10fxX3xX28xX29xX15xX16xX3xX69xXdxXbexX16xX3xX5xXbexX16xX3xX1xX2exX16xX3xX2e1xXcdxX113xX113xX113xX3xX16xX26xX192xX193xXdxXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX69xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fexX259xX16xX26xX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX5cxXexX3xX5xX192xX19dxX16xX26xX3xX16xX419xX3xX4xX58xX16xX3xXc5xX16exX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xXaxX3xX1xX6dxX10xXe41xX9xXaxX3dxX2a7xX6xX230xX1xX29xXdxX3dxX16xX6xX16xX26xX230xX4xX6xX29xX230xX4xX1xX6xXexX230xX5xX71xX29xX16xX26xX230xX16xX71xX230xX4xX6xX16xX230xXc5xX29xX230xX4xX29xX16xX26xX230xX4fxX29xX6xX16xX3dxX2xX21xX22bxX21xX111xX111xXcdxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX3dxX1dxX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX22bxX113xX3dxX16xX10xX29cxX7xX3dxX2xX2e1xX235xX22bxX3dxX2xX85xX2e1xX4fxX85xX2xX113xX85xX22bxX111xX22bxXexX22bxX21xX2xX111xX5xX2xX113xX230xX6xX2xXcdxX2f3xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX2exX3xX7xX31xX3xX31xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX69xX12xX0xX7xXexX6dxX29xX16xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fexX259xX16xX26xX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX5cxXexX3xX5xX192xX19dxX16xX26xX3xX16xX419xX3xX4xX58xX16xX3xXc5xX16exX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xXaxX3xX1xX6dxX10xXe41xX9xXaxX3dxX2a7xX6xX230xX1xX29xXdxX3dxX16xX6xX16xX26xX230xX4xX6xX29xX230xX4xX1xX6xXexX230xX5xX71xX29xX16xX26xX230xX16xX71xX230xX4xX6xX16xX230xXc5xX29xX230xX4xX29xX16xX26xX230xX4fxX29xX6xX16xX3dxX2xX21xX22bxX21xX111xX111xXcdxX1xXexX1dxXaxX12xX5fexX259xX16xX26xX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX5cxXexX3xX5xX192xX19dxX16xX26xX3xX16xX419xX3xX4xX58xX16xX3xXc5xX16exX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX6dxX29xX16xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX52xX15xX1dxX3xXexX1xX73xX3xX16xX15xX29xX3xX28xX242xX3xX16xX259xX16xX26xX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX5cxXexX3xX5xX192xX19dxX16xX26xX3xX16xX419xX3xX4xX58xX16xX3xXc5xX16exX3xX4xX24xX16xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX5xX15xX3xX4xX1xX201xX3xX28xX1f4xX3xXc5xX71xX10axXdxX3xXexX428xX6xX3xX28xX15xX1dxX3xX4fxX29xX3xX52xXdxXbexX16xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX52xX6xX29xX3xX28xX16exX16xX26xX3xXexXcaxX16xX1xX3xX35xX15xX3xXcxX39xX16xX1xX3xXexX10axX3xX4xX1xX15cxX4xX3xX7xX58xX16xX26xX3xX2xX2efxX3dxX2xX113xXadxX3xX16xX1xX259xX16xX3xX4fxX77xXbxX3xX228xX1058xX3xX16xXdxXb9xX1dxX3xX2e1xX2e1xX3xX16xXe2xX1dxX3xX16xX26xX15xX72xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX35xX16exXdxX3xX1afxX1xX424xX3xX16xX419xX3xX6acxXdxXb9xXexX3xX5fexX6xX1dxX3xX22bxX113xX3dxX2xX113xXcdxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX69xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX3dxX71xX5xX12xX0xX4fxXdxX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6dxXaxX12xX0xX3dxX4fxXdxX69xX12xX0xX3dxX4fxXdxX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe6baxX71xXexX1xX29xX6dxXaxX12xX95cxXdxX1f4xX71xX3xX1139xXdxX16xX1xX0xX3dxXbxX12
Kiều Minh