Nhiều smartphone cao cấp giảm giá hàng triệu đồng
Mới xuất hiện vài tháng, nhưng iPhone XS, XR hay Galaxy Note9 đang có giá thực tế giảm 2 đến 8 triệu đồng so với niêm yết ban đầu.
a546x1057axcc57xcce9x127ffxa686xfe3bxda96x114abxX7x132b9xed9ax11b08xc79cxf0a3x11c6axX5xc763xXaxcbbfxada4xX1xXdxc3ffx11f4fxX3xX7xaad6xX6x11015xXexXbxX1xc558xfd9fxX10xX3xX4xX6xX20xX3xX4xc9b5xXbxX3x11876xXdxfd70xX1axX3xX2cxXdx118caxX3xX1xc206xX21xX2cxX3xXexX1cxXdx129e5xX17xX3x10689xac39xX21xX2cxX0xea9axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf855xX10xX6xbf71xXaxX12x130b2xac26xXdxX3xb75dxX17xX29xXexX3xX1xXdxX3dxX21xX3x1285cxX36xXdxX3xXexX1xX33xX21xX2cxb644xX3xX21xX1x12770xX21xX2cxX3xXdxf13fxX1xX20xX21xX10xX3x12a7axce75xX71xX3xX80xd436xX3xX1xX6x12831xX3xc2aaxX6xX5xX6xX5exX89xX3xX13xX20xXexX10xad47xX3xX40xX6xX21xX2cxX3xX4xed6dxX3xX2cxXdxX33xX3xXexX1xbf35xX4xX3xXex1135axX3xX2cxXdxX2exX1axX3x118d4xX3xX40xXaaxX21xX3x10d67xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX3xX7xX20xX3xX68xX5bxXdxX3xX21xXdx12cffxX1axX3xX89xXaaxXexX3xd1f7xX6xX21xX3xX40xe86fxX17xc5f6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe292xX20xX57xX89xX3xXbxa5dbxX10xX21xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX21xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxa805xXdxX57xXexX1xb124xX3xad15xX2xe742xXbxX5exa981xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11axX3xc66bxX11exX11cxXbxX5exX121xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX45xX45xXdxXdbxXd4xX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXdbxX68xX21xX45xX21xX10xX115xX7xX45xX2xXb7xX11exXb7xX45xX2x104d0xX11cxX57xXb1xXb1xX2xX11exX11exX12bxX11cxXexX11ex12c6axX96xXb7xX5xX165x11b25xX2xXdbxdcf1xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX29xXbxX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX1xX36xX21xX2cxX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX7axX1xX20xX21xX10xX3xX80xX81xX3xX68xX36xX3xX80xX81xX3xX5axX6xX5exX3xcc52xX2cxXdxX2exX1axX3xX12bxX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxae2dxX0xX45xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xXaxX12xXcxe7d8xX3xX1ax11f55xX4xX3xX21xXdxXcdxX1axX3xX89xXaaxXexX3xc238xX1xf074xXdxX3xX40xXdxf6cfxX1axX3xX12bxX159xX3xX68xX36xX3xX12bxX11exX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX3xX21dxX1xXdxX3xX1cxX6xX3xX1ax132f6xXexX3xX40xXd9xX17xX3xXexX1xX33xX21xX2cxX3xX2xX2xX71xX3xX2cxXdxX33xX3xX4x12999xX6xX3xXdxX7axX1xX20xX21xX10xX3xX80xX81xX3xX68xX36xX3xX80xX81xX3xX5axX6xX5exX3xX11cxX11exX3xX8bxXebxX3xXd4xX2exX21xX3x11bb9xX13xX45xdc8cxX3xX2cxXdx12725xX3xX4xX1xe037xX3xX4xcc29xX21xX3xX5xXd9xX21xX3xX5xX75xe9d6xXexX3xXb1x12058xX3xX68xX36xX3xX12bxX2xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxXdbxX3xXebxce86xX3xX40x1176dxXdxX3xXdxX7axX1xX20xX21xX10xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX29xXbxX3xX1axX5bxXdxX3xX4xX259xX6xX3xX27dxXbxXbxX5xX10xX3xX40x114b9xX3xX1x12f34xX3xX2cxXdxX33xX3xX21dxX1xX20xX2exX21xX2cxX3xX12bxX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX3xXexX1cxX20xX21xX2cxX3xX4xX1xX75xX6xX3xX40xXd9xX89xX3xX1axX2aaxXexX3xXexX1xX33xX21xX2cxXdbxX3xX8bxXdxX33xX3xX4xX6xX20xX71xX3xc364xXexX3xX21xd783xX21xX2cxX3xX4xX29xXbxX3xX40xX2aaxXexX3xXbxX1xX33xX3xX7xX20xX3xX68xX5bxXdxX3xXdxX7axX1xX20xX21xX10xX3xX80xX3xX21xc5cdxX1axX3xX21xX2cxX20xX33xXdxX3xX4x10bcexX21xX2cxX3xX68xX5bxXdxX3xX7xXa6xX3xX4xX2d1xX21xX1xX3xXexX1cxX6xX21xX1xX3xX4xX259xX6xX3xX1xX36xX21xX2cxX3xX5exX33xX4xX1xX3xXexX6xX89xX3xX40xX2cexX3xX21dxX1xXdxXaaxX21xX3xX2cxXdxX33xX3xXdxX7axX1xX20xX21xX10xX3xX80xX81xX3xX68xX36xX3xX80xX81xX3xX5axX6xX5exX3xX21xX333xX1axX3xX21xX6xX89xX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xXexX1cxX20xX21xX2cxX3xXexX1xX281xXdxX3xX2cxXdxX6xX21xX3xX21xX2cxX243xX21xXdbxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xX3xXbxXf1xX10xX21xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX21xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX57xXexX1xX11axX3xX11cxX2xX11exXbxX5exX121xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11axX3xX12bxX11exX11cxXbxX5exX121xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX45xX45xXdxXdbxXd4xX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXdbxX68xX21xX45xX21xX10xX115xX7xX45xX2xXb7xX11exXb7xX45xX2xX159xX11cxX57xXb1xXb1xX2xX11exX11exX165xX295xXexXb1xX165xXb1xXb7xX5xX2xX16axXb1xXdbxX16dxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX29xXbxX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX1xX36xX21xX2cxX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xXdxX7axX1xX20xX21xX10xX3xX80xX85xX3xX1dcxX2cxXdxX2exX1axX3xXb1xX71xX165xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX1eexX0xX45xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xXaxX12xX5axc27axX17xX3xXdxX7axX1xX20xX21xX10xX3xX21xX1xc8b5xX21xX3xX40xX75xX291xX4xX3xX21xX1xXdxX16xX17xX3xX21dxcea3xX3xX68x10627xX21xX2cxX3xX68xX36xX3xX4xX1xb8e6xX3xdc2bxX3xXexX1cxX75xX5bxX4xX3xX21dxX1xXdxX3xX5exX17xX29xXexX3xX1xXdxX3dxX21xX3xXexX1cxXcdxX21xX3xXexX1xec5cxX3xXexX1cxX75xX281xX21xX2cxX3xX4x126cexX21xX2cxX3xX4xX9exX3xX1axX36xX21xX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX1axX2d1xX21xX1xX3xX4xX1xX285xX3xX7xX6xX17xX3xX30exXexX3xX21xX2cxX36xX89xX3xX4xX9exX3xX1axf0bbxXexXdbxX3xXcxX20exX3xX1axX211xX4xX3xX21dxX1xX21fxXdxX3xX40xXdxX224xX1axX3xXb1xX12bxX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX71xX3xX2cxXdxX33xX3xXd4xX33xX21xX3xX4xX259xX6xX3xX80xX85xX3xXd4xX2exX21xX3xX11cxX11exX3xX8bxXebxX3xX4xX1xX30exX21xX1xX3xX1xX2cexX21xX2cxX3xX4xX288xX21xX3xXb1xX159xX71xX165xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxXdbxX3xX13xX1xX75xX3xXexf7e9xX21xX1xX3xXexX1cxX2d1xX21xX2cxX3xX2cxX556xXbxX3xXbxX1xX2exXdxX3xX21fxX3xXexX1xX51fxX3xXexX1cxX75xX281xX21xX2cxX3xc89fxX17xe619xX4xX3xXexXaaxX71xX3xX7xX211xX4xX3xXexXdxXcdxX17xX3xXexX1x10b0fxX3xX4xX259xX6xX3xXdxX7axX1xX20xX21xX10xX3xX80xX85xX3xX21fxX3xX27axXdxX3dxXexX3xX13xX6xX1axX3xX21dxX1xX2adxX21xX2cxX3xXexX5daxXexX3xX21xX1xX75xX3xX21dxX4f4xX3xX68xX4f7xX21xX2cxX3xXd4xX2exX21xX3xX40xXd9xX17xXdbxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xXaxX12xXf1xX9exX3xX4xX29xX17xX3xX1xX5b8xX21xX1xX3xX2cxXdxX5daxX21xX2cxX3xX68xX5bxXdxX3xX80xX81xX3xX21xX1xX75xX21xX2cxX3xX80xX85xX3xX4xX9exX3xX1axX36xX21xX3xX1xX5b8xX21xX1xX3xX5xX5bxX21xX3xX1xaca1xX21xX71xX3xX11cxX71xX2xX3xXdxX21xX4xX1xX71xX3xX68xX36xX3xX57xX33dxX21xX2cxX3xX4xX2adxX21xX2cxX3xX21xX2cxX1xX3dxX3x1218cxXf1x12d66xX71xX3xX40xX2aaxX3xXbxX1xX312xX21xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX54xX68fxX3xXexX1xX29xXbxX3xX1xX66dxX21xXdbxX3xXf1xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xX21fxX3xX1axX556xXexX3xX5xX75xX21xX2cxX3xX4xX529xX21xX2cxX3xX57xX2d1xX21xX2cxX3xX40xX66dxX21xX3xXexX1cxX17xX89xX16xX21xX3xXexX1xX5daxX21xX2cxX3xXexX1xX6xX89xX3xX68xX5b8xX3xX4xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xX21dxb5d6xXbxXdbxX3xaf4bxbbd9xXdxX3xX5xX2d1xXdxX71xX3xX1axX33xX89xX3xX4xX9exX3xXexX5bxXdxX3xX11cxX3xX5xXa6xX6xX3xX4xX1xX4f7xX21xX3xX1axX36xX17xX3xX7xX243xX4xX3xX21dxX1xX33xX4xX3xX21xX1xX6xX17xX71xX3xX21xX1xXdxX16xX17xX3xX2cxX29xXbxX3xX40xX2adxXdxX3xX80xX81xX3xX68xX36xX3xX80xX81xX3xX5axX6xX5exXdbxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xX3xXbxXf1xX10xX21xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX21xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX57xXexX1xX11axX3xX11cxX2xX11exXbxX5exX121xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11axX3xX11exX2xX159xXbxX5exX121xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX45xX45xXdxXdbxXd4xX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXdbxX68xX21xX45xX21xX10xX115xX7xX45xX2xXb7xX11exXb7xX45xX2xX159xX11cxX57xXb1xXb1xX2xX11exX165xX2xX11exXexX2xX12bxX96xXb1xX5xXb7xX16axX12bxXdbxX16dxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX29xXbxX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX1xX36xX21xX2cxX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX81xX6xX1axX7xX17xX21xX2cxX3xX8bxX6xX5xX6xX5exX89xX3xX13xX20xXexX10xX96xX3xX165xX2xXb1xX3xX8bxXebxX3xX1dcxX2cxXdxX2exX1axX3xXb7xX71xX12bxX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX1eexX0xX45xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xXaxX12xX81xXa6xX3xX5exX17xX29xXexX3xX1xXdxX3dxX21xX3xX4xX259xX6xX3xXd4xX2aaxX3xXd4xX6xX3xXdxX7axX1xX20xX21xX10xX3xXb1xX159xX2xXb7xX3xX4xX529xX21xX2cxX3xXexX2d1xX20xX3xX33xXbxX3xX5xXa6xX4xX3xX5xX5bxX21xX3xX4xX1xX20xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX29xXbxX3xX21xX1xX29xXexX3xX21xX333xX1axX3xX21xX6xX89xX3xX4xX259xX6xX3xX81xX6xX1axX7xX17xX21xX2cxXdbxX3xXf1xX9exX3xX1axX556xXexX3xXexX1cxXcdxX21xX3xXexX1xX51fxX3xXexX1cxX75xX281xX21xX2cxX3xXexX20exX3xXexX1xX33xX21xX2cxX3xXb7xX71xX3xX2cxXdxX33xX3xX4xX259xX6xX3xX13xX20xXexX10xX96xX3xXexX5bxXdxX3xXexX1xX33xX21xX2cxX3xX2xX2xX3xX40xX2cexX3xX4xX9exX3xX21xX1xXdxX16xX17xX3xXd4xXdxXaaxX21xX3xX40xX2aaxX21xX2cxXdbxX3xXcxX1cxX20xX21xX2cxX3xX40xX9exX71xX3xXbxX1xXdxXcdxX21xX3xXd4xX2exX21xX3xXd4xX2aaxX3xX21xX1xX5bxX3xX4xX6xX20xX3xX21xX1xX29xXexX3xX165xX2xXb1xX3xX8bxXebxX3xX40xX6xX21xX2cxX3xX40xX75xX291xX4xX3xX1axX2aaxXexX3xX7xX5daxX3xX1xX3dxX3xXexX1xX5daxX21xX2cxX3xXd4xX33xX21xX3xX5xb6d7xX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX2cxXdxX33xX3xXexX5bxXdxX3xX2cxXd9xX21xX3xX4xX1xX5ecxX4xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX71xX3xXexX20exX3xX21xXdxXcdxX1axX3xX89xXaaxXexX3xXb1xXb7xX71xX11exX96xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX5exX17xX5daxX21xX2cxX3xX4xX288xX21xX3xXb1xX159xX71xX2xX11exX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX71xX3xXd4xddadxX21xX2cxX3xX68xX5bxXdxX3xX2cxXdxX33xX3xXd4xX33xX21xX3xX4xX259xX6xX3xXd4xX2exX21xX3xX2xXb1xXb7xX3xX8bxXebxXdbxX3xXcxX1cxX20xX21xX2cxX3xX21dxX1xXdxX3xX40xX9exX71xX3xX2cxXdxX33xX3xX13xX20xXexX10xX96xX3xXd4xX2exX21xX3xX2xXb1xXb7xX3xX8bxXebxX3xX40xX75xX291xX4xX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX5exX17xX5daxX21xX2cxX3xX2xXb7xX71xX165xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxXdbxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xX3xXbxXf1xX10xX21xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX21xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX57xXexX1xX11axX3xX11cxX2xX11exXbxX5exX121xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11axX3xX11exX2xX159xXbxX5exX121xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX45xX45xXdxXdbxXd4xX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXdbxX68xX21xX45xX21xX10xX115xX7xX45xX2xXb7xX11exXb7xX45xX2xX159xX11cxX57xXb1xXb1xX2xX11exX165xXb1xX165xXexX295xX11cxX96xX2xX5xX165xX16axX11exXdbxX16dxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX29xXbxX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX1xX36xX21xX2cxX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX81xX6xX1axX7xX17xX21xX2cxX3xX8bxX6xX5xX6xX5exX89xX3xX81xX96x12644xX3xX1dcxX2cxXdxX2exX1axX3xX2xX71xXb1xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX1eexX0xX45xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xXaxX12xX8bxX6xX5xX6xX5exX89xX3xX81xX96xXb37xX3xX4xX9exX3xX4xX29xX17xX3xX1xX5b8xX21xX1xX3xX68xX36xX3xXexX1xX2adxX21xX2cxX3xX7xX5daxX3xX21dx118c0xX3xXexX1xX17xX4e5xXexX3xX21dxX1xX33xX3xX2cxXdxX5daxX21xX2cxX3xX13xX20xXexX10xX96xXdbxX3x10e34xX1xX33xX4xX3xXd4xXdxX3dxXexX3xX4xX1xX30exX21xX1xX3xX5xX36xX3xX21fxX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX21dxXaaxX3xX68xX36xX3xX21dxX1xX2adxX21xX2cxX3xX1x1288axX3xXexX1cxX291xX3xXd4xX500xXexX3xX4xX2exX1axX3xX211xX21xX2cxX3xX81xX3xX7axX10xX21xX3xX40xXdxX3xX21dx1079exX1axXdbxX3xXcxX17xX89xX3xX21xX1xXdxXcdxX21xX71xX3xX8bxX6xX5xX6xX5exX89xX3xX81xX96xXb37xX3xX40xX2cexX3xX4xX9exX3xX1axX556xXexX3xXexX1cxXcdxX21xX3xXexX1xX51fxX3xXexX1cxX75xX281xX21xX2cxX3xXexX20exX3xX40xXd9xX17xX3xXb1xX159xX2xXb7xX3xX68xX36xX3xX5d8xX17xX6xX3xX21xX1xXdxX16xX17xX3xX5xXd9xX21xX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX2cxXdxX33xXdbxX3xX81xX20xX3xX68xX5bxXdxX3xX4xX17xX5daxXdxX3xXexX1xX33xX21xX2cxX3xX2xX159xX71xX3xX2cxXdxX33xX3xXd4xX33xX21xX3xX1xXdxX3dxX21xX3xXexX2d1xXdxX3xX4xX259xX6xX3xX81xX96xXb37xX3xX40xX2cexX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX21dxX1xX20xX2exX21xX2cxX3xX2xX71xXb1xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX71xX3xX5exX17xX5daxX21xX2cxX3xX4xX288xX21xX3xX5xXd9xX21xX3xX5xX75xX291xXexX3xX2xX295xX71xX96xX3xX68xX36xX3xX2xXb7xX71xXb7xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX3xX4xX1xX20xX3xXd4xX2exX21xX3xX11cxX11exX3xX8bxXebxX3xX68xX36xX3xX2xXb1xXb7xX3xX8bxXebxXdbxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xX3xXbxXf1xX10xX21xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX21xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX57xXexX1xX11axX3xX11cxX2xX11exXbxX5exX121xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11axX3xX11exX2xX159xXbxX5exX121xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX45xX45xXdxXdbxXd4xX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXdbxX68xX21xX45xX21xX10xX115xX7xX45xX2xXb7xX11exXb7xX45xX2xX159xX11cxX57xXb1xXb1xX2xX11exX165xX12bxXb7xXexX11cxX2xXb7xXb7xX5xX2xX16axX165xXdbxX16dxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX29xXbxX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX1xX36xX21xX2cxX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX54xX17xX6xX115xX10xXdxX3xX7axXb1xX159xX3xX7axX1cxX20xX3xX1dcxX2cxXdxX2exX1axX3xXb1xX71xX2xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX1eexX0xX45xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX57xX89xXaxX12xX7axXb1xX159xX3xX7axX1cxX20xX3xXexX20exX21xX2cxX3xX5xX36xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX4xX9exX3xX4xX1xX29xXexX3xX5xX75xX291xX21xX2cxX3xX4xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xXexX5daxXexX3xX21xX1xX29xXexX3xXexX1cxX20xX21xX2cxX3xXb1xX159xX2xXb7xX3xXexX1xX10xX20xX3xX40xX33xX21xX1xX3xX2cxXdxX33xX3xX4xX259xX6xX3xX68fxX5ex11605xX5axX6xX1cxX21dxX71xX3xXexX1cxX75xX5bxX4xX3xX21dxX1xXdxX3xXd4xX51fxX3xX4xX1xX30exX21xX1xX3xX5axX6xXexX10xX3xXb1xX159xX3xX7axX1cxX20xX3xX4xX529xX21xX2cxX3xX4xX259xX6xX3xX54xX17xX6xX115xX10xXdxX3xX7xX20xX33xX21xX3xX21xX2cxX2adxXdxXdbxX3xX5axX20xX57xX10xX5xX3xX21xX36xX89xX3xXexX1xX17xX3xX1xX500xXexX3xX4xX1xX500xX3xX502xX3xX21dxX1xXdxX3xX7xX21fxX3xX1xa6aexX17xX3xX1xX3dxX3xXexX1xX5daxX21xX2cxX3xX4xX6xX1axX10xX1cxX6xX3xX4xX9exX3xXexX5bxXdxX3xX12bxX3xX5daxX21xX2cxX3xX21dxX30exX21xX1xX3xX57xX20xX3xX68dxX10xXdxX4xX6xX3xX40xX41xX21xX2cxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX1cxXdxX224xX21xXdbxX3xX5axX33xX89xX3xX4xX9exX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX21dxXaaxX3xX1axX556xXexX3xX5xX75xX21xX2cxX3xXd4xX243xXexX3xX1axX243xXexX3xX68xX5bxXdxX3xX5xX5bxXbxX3xX21dxX30exX21xX1xX3xX40xX6eexXdxX3xX1axX36xX17xXdbxX3xX8bxXdxX33xX3xXd4xX33xX21xX3xX4xX259xX6xX3xX7axXb1xX159xX3xX7axX1cxX20xX3xX4xX17xX5daxXdxX3xXexX1xX33xX21xX2cxX3xX2xX2xX3xX40xX2cexX3xX5exX17xX5daxX21xX2cxX3xX57xX75xX5bxXdxX3xX2xX165xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX71xX3xXexX1xX6xX89xX3xX68xX5b8xX3xX1axX211xX4xX3xX21xXdxXcdxX1axX3xX89xXaaxXexX3xX2xX295xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxXdbxX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxXcdxX21xX3xX5d8xX17xX6xX21xX11axX0xX45xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX16axXexX1xX17xX1axXd4xX16axX6xX21xX57xX16axX7xX6xXbxX20xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX20xX21xX89xX3xX80xXbxX10xX1cxXdxX6xX3xX80x12192xX12bxX3xX2cxXdxX33xX3xXb1xX159xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX71xX3xX21dxX1xX2adxX21xX2cxX3xXd4xX33xX21xX3xX4xX1xX30exX21xX1xX3xX1xX2cexX21xX2cxX3xX21fxX3xX27axXdxX3dxXexX3xX13xX6xX1axXaxX3xX1xX1cxX10xd4eexX9xXaxX45xXexX1xXdxX10xXexX16axXd4xXdxX16axX7xX20xX45xX7xX20xX21xX89xX16axX5exXbxX10xX1cxXdxX6xX16axX5exe598xX12bxX16axX2cxXdxX6xX16axXb1xX159xX16axXexX1cxXdxX10xX17xX16axX21dxX1xX20xX21xX2cxX16axXd4xX6xX21xX16axX4xX1xXdxX21xX1xX16axX1xX6xX21xX2cxX16axX20xX16axX68xXdxX10xXexX16axX21xX6xX1axX45xX2xX11cxX12bxX11cxX12bxXb1xXdbxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX45xX1axX10xX57xXdxX6xX45xX2xXb1xX159xX45xX21xX10xX115xX7xX45xX2xXb7xX11exX165xX45xX2xX159xXb7xX57xXb1xXb1xX159xX165xXb7xX2xX159xXexXb1xX295xX159xX12bxX5xX2xX16axXdxX1axX2cxX16axXb1xX295xX11cxX159xX16axX1060xXdxX21xX2cxX16axX2xXdbxX16dxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX29xXbxX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX1xX36xX21xX2cxX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX68xX12xX0xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX20xX21xX89xX3xX80xXbxX10xX1cxXdxX6xX3xX80xX100exX12bxX3xX2cxXdxX33xX3xXb1xX159xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX71xX3xX21dxX1xX2adxX21xX2cxX3xXd4xX33xX21xX3xX4xX1xX30exX21xX1xX3xX1xX2cexX21xX2cxX3xX21fxX3xX27axXdxX3dxXexX3xX13xX6xX1axXaxX3xX1xX1cxX10xX1043xX9xXaxX45xXexX1xXdxX10xXexX16axXd4xXdxX16axX7xX20xX45xX7xX20xX21xX89xX16axX5exXbxX10xX1cxXdxX6xX16axX5exX1060xX12bxX16axX2cxXdxX6xX16axXb1xX159xX16axXexX1cxXdxX10xX17xX16axX21dxX1xX20xX21xX2cxX16axXd4xX6xX21xX16axX4xX1xXdxX21xX1xX16axX1xX6xX21xX2cxX16axX20xX16axX68xXdxX10xXexX16axX21xX6xX1axX45xX2xX11cxX12bxX11cxX12bxXb1xXdbxX1xXexX1axXaxX12xX81xX20xX21xX89xX3xX80xXbxX10xX1cxXdxX6xX3xX80xX100exX12bxX3xX2cxXdxX33xX3xXb1xX159xX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX71xX3xX21dxX1xX2adxX21xX2cxX3xXd4xX33xX21xX3xX4xX1xX30exX21xX1xX3xX1xX2cexX21xX2cxX3xX21fxX3xX27axXdxX3dxXexX3xX13xX6xX1axX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX81xX20xX21xX89xX3xX80xXbxX10xX1cxXdxX6xX3xX80xX100exX12bxX3xX7xX21fxX3xX1xXec1xX17xX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX21dxXaaxX3xX1axX36xX21xX3xX1xX5b8xX21xX1xX3xX4xX20xX21xX2cxX3xXexX1cxX36xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2d1xX21xX1xX3xX4xX33dxX21xX2cxX3xX68xX5bxXdxX3xX40xX9exX3xX5xX36xX3xX21xX1xXec1xX21xX2cxX3xX21xX312xX21xX2cxX3xX4xX29xXbxX3xX68xX16xX3xXbxX1xXd9xX21xX3xX4xX211xX21xX2cxX3xXexX5daxXexX3xX1xX66dxX21xX3xX7xX20xX3xX68xX5bxXdxX3xX1axX4d9xX17xX3xXexXdxX16xX21xX3xX21xX1xXdxX3dxX1axX3xX80xX100exXb1xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX68xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12bxX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX1axX5bxXdxX3xXexXd9xX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX11exX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX3xX40xX4f7xX3xX7xX211xX4xXaxX3xX1xX1cxX10xX1043xX9xXaxX45xXexX1xXdxX10xXexX16axXd4xXdxX16axX7xX20xX45xX12bxX16axX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX16axX1axX20xXdxX16axXexX6xX1axX16axX2cxXdxX6xX16axX11exX16axXexX1cxXdxX10xX17xX16axX57xX20xX21xX2cxX16axX57xX20xX16axX7xX17xX4xX45xX2xX11cxXb1xX165xX159xX2xXdbxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX45xX1axX10xX57xXdxX6xX45xX2xXb1xX159xX45xX21xX10xX115xX7xX45xX2xXb7xX11exX2xX45xX2xX12bxX11exX57xX11cxXb1xXb1xX12bxXb1xXb1xX11cxXexXb7xX12bxX12bxX2xX5xX159xX16axX1cxX10xX6xX5xX1axX10xX16axXb1xX16axX57xX20xX16axX7xX17xX4xX16axX4xX17xX21xX2cxXdbxX16dxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX29xXbxX3xX2cxXdxX2exX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX1xX36xX21xX2cxX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX68xX12xX0xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12bxX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX1axX5bxXdxX3xXexXd9xX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX11exX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX3xX40xX4f7xX3xX7xX211xX4xXaxX3xX1xX1cxX10xX1043xX9xXaxX45xXexX1xXdxX10xXexX16axXd4xXdxX16axX7xX20xX45xX12bxX16axX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX16axX1axX20xXdxX16axXexX6xX1axX16axX2cxXdxX6xX16axX11exX16axXexX1cxXdxX10xX17xX16axX57xX20xX21xX2cxX16axX57xX20xX16axX7xX17xX4xX45xX2xX11cxXb1xX165xX159xX2xXdbxX1xXexX1axXaxX12xX12bxX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX1axX5bxXdxX3xXexXd9xX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX11exX3xXexX1cxXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX21xX2cxX3xX40xX4f7xX3xX7xX211xX4xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX1cxX20xX21xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX85xX10xX6xX5xX1axX10xX3xXb1xX3xX1axX5bxXdxX3xX1cxX6xX3xX1axX243xXexX3xX21xX9d6xX1axX3xX4xX33dxX21xX2cxX3xXexXd9xX1axX3xX2cxXdxX33xX3xX68xX5bxXdxX3xX5axX20xXd4xXdxXdxX7xXexX6xX1cxX3xX80xX71xX3xX7xX1axX6xX1cxXexXbxX1xX20xX21xX10xX3xX27axXdxX3dxXexX3xX13xX6xX1axX3xX68xX36xX3xXe60xXbxXbxX20xX3xX27dxX12bxX81xX3xX16axX3xXexX1xX75xX66dxX21xX2cxX3xX1xXdxX3dxX17xX3xXcxX1cxX17xX21xX2cxX3xd206xX17xX5daxX4xXdbxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX68xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX17xX5xX12xX0xX57xXdxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX45xX57xXdxX68xX12xX0xX45xX57xXdxX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX20xX17xX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX27axX21xb2efxX5exXbxX1cxX10xX7xX7xX0xX45xXbxX12