Hàn Quốc viện trợ Hà Tĩnh 600 nghìn USD cải thiện hệ thống nước thải, nước sông
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thay mặt lãnh đạo Hà Tĩnh ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận Dự án lập kế hoạch tổng thể cải thiện hệ thống nước thải và chất lượng nước sông tỉnh Hà Tĩnh với Viện Công nghệ & Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI).
261x8033x7c66xdf0x6ec5xbd60x118dxc83bx1a16x9e07x7b85x7c33x42a4x6526xcf0x66b3xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax192bx4f36x3e85xXexX0xbb90xXaxX17xX18xX19xXexX0x1174xc39axX19x9797xXexX0xXaxb485xX9x39a3xXdxX18x164fxX2fx88dcxb25ex1930xX5x54b6xXbxXdxX17xX32xXex493ex6234x2ad1xX9x38b6x8a5ax5d56xX2cxX9x32b6xX35xca13xX3dxX9xXbx639bx1629xX9xX3bxX3cxX9xX5xc31bxX3dxXaxX9x1049x6e1dxX56xX9xX3dx9948xXaxcc5bxX3dxX9x5e1bx563fxX2xX9xX2cx59acxX35xX9xXbxXaxX35xX46xX3dxX9xXaxX46xX9xXbxXaxX41xX3dxX5axX9xX3dxa06bx33f0xX2cxX9xXbxXaxX64xX35x4269xX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xX2fx9681xX3dxX5axX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xf3exXbx74c4xX18xXdxX35xX5axX3dx7b22xX9x5889xX40xX2fxXbxX35x2953xX26xa18xX32xXexX7xXaxc7f8xX9xX4xXaxc64bxX9xXbx269fxX2cxXaxX9xX5fx51f8x11b7xX2xX9xXbxc6f4xX3dxXaxX9x8eax18b3xX3dxX5axX9xXccxX5axb603xX2cxX9xX60x6b4cxX3dxX9xXbxXaxX18xX26xX9xXcxXd5xXbxX9xXdx9e41xX3dxXaxX9xab12x6898xX24xX9xX3bxX3cxX9xX5xX51xX3dxXaxX9x1cb6xb1bxX9xX23xX35xa0c0xX3dxX9xX23xX64xX3dxX9xX5axXaxX35xX9xX3dxXaxX78xX9xXbxXax12d4xX18xX9xXbxXaxX40x38faxX3dxX9xX2xc8caxX9x4a7xX3dxX9xXdxX118xX33xX9xXfcx3fadxX9xXaxX24xXf1xX2cxXaxX9xXbx8e8dxX3dxX5axX9xXbxXax91c3xX9xX2cxX64xX35xX9xXbxXaxX35xX46xX3dxX9xXaxX46xX9xXbxXaxX41xX3dxX5axX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xXbxXaxX64xX35xX9xX44xX3cxX9xX2cxXaxaf93xXbxX9xXdxX77xX4bxX3dxX5axX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xX2fxX87xX3dxX5axX9xXbxXd0xX3dxXaxX9xX3bxX3cxX9xX5xX51xX3dxXaxX9xX44xX78xX35xX9xbf1xX35xX46xX3dxX9xX4xX87xX3dxX5axX9xX3dxX5axXaxX46xX9x36fxX9xX4xX87xX3dxX5axX9xX3dxX5axXaxX35xX46xX33xX9x965xX87xX35xX9xXbxX4axX77xb884xX3dxX5axX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX2cxX9x34c0x512dxX8x9c62xX5xX1b1x2effxb1edxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXa9xXbxXabxX18xXdxX35xX5axX3dxXb1xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX4axXbaxX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxX4axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXb1xX1cxX1cxX35xX1b5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX1b5xX44xX3dxX1cxX3dxX17xb892xX2fxX1cxX2ax16e2xX2axX55xX1cxc93cxX214xX19xX2axX2axX214xab7ex8437xX2axX56xXbxX214xX21axac68xX56xXdxX56xX1b5xXb3xX33xX5axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX20cxX35xX19xXbxXaxXb1xX55xX56xX56xX33xXa9xXbaxXaxX17xX35xX5axXaxXbxXb1x2a3bxX56xX56xX33xXa9xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX9x10d2xX40xX24xX2cxX9xX44xX35xX17xX3dxX9xXbxX4axX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX55xX56xX56xX9xX3dxX5axXaxX35xX3dxX9xX40xX2fxX19xX9xX2cxX18xX35xX9xXbxXaxX35xX17xX3dxX9xXaxX17xX9xXbxXaxX24xX3dxX5axX9xX3dxX40xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX35xX9xX3dxX40xX24xX2cxX9xX2fxX24xX3dxX5axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXa9xXbxXabxX18xXdxX35xX5axX3dxXb1xX9xXb3xX40xX2fxXbxX35xXb8xX26xXbaxX32xXexX7xXaxXbfxX9xX4xXaxXc3xX9xXbxXc6xX2cxXaxX9xX5fxXcbxXccxX2xX9xXbxXd0xX3dxXaxX9xXd4xXd5xX3dxX5axX9xXccxX5axXdbxX2cxX9xX60xXdfxX3dxX9xX44xX3cxX9xX17dxX35xX46xX3dxX9xXbxX4axX77x14f0xX3dxX5axX9xX1afxX8xX1b1xX5xX1b1xX9xX1afxX20cxX18xX3dxX5axX9xX3bxX17xX17xX9xXccxX18xXcxX9xXfcxXfdxX9xX23xX35xX101xX3dxX9xX23xX18xX3dxX9xX5axXaxX35xX9xX3dxXaxX78xX9xXaxX4bxX33xX9xXbxX11exX2cxX1b5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcbxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX11exXbxX9xX23xX35xX135xX40xX9xXfcxXaxX18xX35xX9xXcxXf1xX2cxX9xX19xX35xb99dxX3dxX9xXf0xX3cxX3dxX9xXaxX4bxX33xX9xXbxX11exX2cxX9xXcxX87xX35xX9xXbxX4axX77xX1a1xX3dxX5axX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX9x9d96xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX2cxX9xX19xX24xX9xXcbx9508xX9xX5xXccxX18cxX19axX5xX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX9xXbxX12fxX9xX2cxXax3bfaxX2cxX9xX2cxXaxX35xa4a3xX40xX9xX3dxX18xX26xX9xX1aexX2axX55xX1cxX245xX1b4xX9xXbxXf1xX35xX9xX3bxX3cxX9xXccxX398xX35xX7fxX9xXcbxX398xX9xXbxX4axX77xX308xX3dxX5axX9xXcbxX398xX9xX5xXccxX18cxX19axX5xX9xX5xX4axb26dxX3dxX9xX3bx9acdxX3dxX5axX9xX3bxX3cxX9xXbxXaxX87xX3dxX5axX9xXbxX35xX3dxX9xX44xX3b4xX9xXbxX5cxX3dxXaxX9xXaxX5cxX3dxXaxX9xXaxX4bxX33xX9xXbxX11exX2cxX9xXbxX4axX24xX3dxX5axX9xXdxX51xX3dxXaxX9xX44xX11cxX2cxX9xX2cxX87xX3dxX5axX9xX3dxX5axXaxX46xX9xXcxX87xX35xX9xXbxX4axX77xX1a1xX3dxX5axX9xX3dxXax3133xXcxX9xXcx219bxX2cxX9xXbxX35xX101xX40xX9xXf0xX64xXcxX9xX23xX64xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX11cxX9xX33xXaxX11exXbxX9xXbxX4axX35xX135xX3dxX9xX23xX3b4xX3dxX9xX44x2167xX3dxX5axX9xX44xX3cxX9xX44xX159xX3dxX9xXf0xX3b4xX9xXcxX87xX35xX9xXbxX4axX77xXdfxX3dxX5axX9xX2cxXaxX40xX3dxX5axX9xXbxX24xX3cxX3dxX9xX2cxX3e3xX40xX1b5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcbxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXa9xXbxXabxX18xXdxX35xX5axX3dxXb1xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX4axXbaxX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxX4axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXb1xX1cxX1cxX35xX1b5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX1b5xX44xX3dxX1cxX3dxX17xX20cxX2fxX1cxX2axX210xX2axX55xX1cxX214xX214xX19xX2axX2axX214xX21axX21bxX2axX56xXbx4a61xX214xX221xXdxX2axX1b5xXb3xX33xX5axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX20cxX35xX19xXbxXaxXb1xX55xX56xX56xX33xXa9xXbaxXaxX17xX35xX5axXaxXbxXb1xX245xX56xX56xX33xXa9xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX9xX255xX40xX24xX2cxX9xX44xX35xX17xX3dxX9xXbxX4axX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX55xX56xX56xX9xX3dxX5axXaxX35xX3dxX9xX40xX2fxX19xX9xX2cxX18xX35xX9xXbxXaxX35xX17xX3dxX9xXaxX17xX9xXbxXaxX24xX3dxX5axX9xX3dxX40xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX35xX9xX3dxX40xX24xX2cxX9xX2fxX24xX3dxX5axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXa9xXbxXabxX18xXdxX35xX5axX3dxXb1xX9xXb3xX40xX2fxXbxX35xXb8xX26xXbaxX32xXexXcbxX398xX9xXbxX4axX77xX308xX3dxX5axX9xXcbxX398xX9xX5xXccxX18cxX19axX5xX9xX5xX4axX3e3xX3dxX9xX3bxX3e7xX3dxX5axX9xX3bxX3cxXb1xX9xX0xX17xXcxXexX4xX64xX35xX9xXbxXaxX35xX46xX3dxX9xXaxX46xX9xXbxXaxX41xX3dxX5axX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xXbxXaxX64xX35xX9xX3bxX3cxX9xX5xX51xX3dxXaxX9xXdxX3cxX9xX19xX11cxX9xX11exX3dxX9xXcxX18xX3dxX5axX9xXbx83cdxX3dxXaxX9xXaxX3cxX3dxXaxX9xXf0xX398xX3dxX5axX9xXbxX4axX24xX3dxX5axX9xXfcxXaxX40xX87xX3dxX9xXfcxXaxX12fxX9xXaxX4bxX33xX9xXbxX11exX2cxX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX9xX389xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX2cxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcbxX24xX19xX26xX32xXexXcbxX398xX9xXbxX4axX77xX308xX3dxX5axX9xXcbxX398xX9xX5xXccxX18cxX19axX5xX9xX2cxXaxX24xX9xX4axX433xX3dxX5axX7fxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXf0xX11exX3dxXaxX9xX5axX35xX11exX9xX2cxXc3xX18xX9xX2cxX11exX2cxX9xXbxX12fxX9xX2cxXaxX3aexX2cxX9xX255xX40xX41xX2cxX9xXbxX126xX7fxX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX9xX2cxXbfxX9xXbxX35xX3b4xXcxX9xX3dxa671xX3dxX5axX9xX44xX3b4xX9xX2cxX87xX3dxX5axX9xX3dxX5axXaxX46xX9xXcxX87xX35xX9xXbxX4axX77xX1a1xX3dxX5axX9xX3dxXaxX77xXb1xX9xX7xXaxa338xX3dxX5axX9xX3dxX5ax205dxX18xX9xXfcxX35xX135xXcxX9xX2fxX24xX11exXbxX9xX87xX9xX3dxXaxX35xX366xXcxX7fxX9xX19xXc6xX2cxXaxX9xX44xX437xX9xXaxabf9xX9xXbxX4axX4bxX9xXfcxX51xX9xXbxXaxX40xX118xXbxX7fxX9xXbxX77xX9xX44xX159xX3dxX9xX2cxXaxX40xX26xX135xX3dxX9xX5axX35xX18xX24xX9xX2cxX87xX3dxX5axX9xX3dxX5axXaxX46xXbaxX9xX2fxX64xX3dxX9xXa9xX40xX159xXbxX9xXbxXaxX35xX126xXbxX9xX23xXc6xX7fxX9xX44xX118xXbxX9xXbxX77xX7fxX9xX3dxX5axX40xX26xX101xX3dxX9xXdxX35xX46xX40xX9xX44xX3cxX9xX2fxX64xX3dxX9xX33xXax4dbcxXcxX9xXbxXaxc7d5xX3dxX9xXbxXaxX35xX46xX3dxX9xXcxX87xX35xX9xXbxX4axX77xX1a1xX3dxX5axX1b5xX9xX5xX40xX26xX9xX3dxXaxX35xX101xX3dxX7fxX9xX3dxX6a6xX3dxX5axX9xXdxX11cxX2cxX9xX2cxXc3xX18xX9xX2cxX11exX2cxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX5axXaxX35xX46xX33xX9xX2cxXaxX77xX18xX9xX2cxX18xX24xX7fxX9xX2cxXaxX5fdxX3dxXaxX9xX2fxX11exX2cxXaxX9xX2cxX6c9xX3dxX9xXbxXaxX35xX126xX40xX9xX44xX3cxX9xX2cxXaxX77xX18xX9xXf0xX3e7xX3dxX5axX9xX23xX398xX1b5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcbxX24xX19xX26xX32xXexXcbxX398xX9xXbxX4axX77xX308xX3dxX5axX9xX5xX4axX3e3xX3dxX9xX3bxX3e7xX3dxX5axX9xX3bxX3cxX9xXcxX24xX3dxX5axX9xXcxX40xX41xX3dxX7fxX9xX2cxX11exX2cxX9xX2cxXdfxX9xX255xX40xX18xX3dxX7fxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX5axXaxX35xX46xX33xX9xX4ecxX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xXbxX6a6xX3dxX5axX9xX2cxX77xX1a1xX3dxX5axX9xXaxX4bxX33xX9xXbxX11exX2cxX7fxX9xXf0xX3b4xX9xXa9xX40xX159xXbxX9xX2cxX11exX2cxX9xX19xX11cxX9xX11exX3dxX7fxX9xX2cxXaxX5fdxX3dxXaxX9xX2fxX11exX2cxXaxX9xXbxXf1xX35xX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX1b5xX9xX3fxX40xX11exX9xXbxX4axX5cxX3dxXaxX9xXaxX4bxX33xX9xXbxX11exX2cxX7fxX9xXbxX4axX18xX24xX9xXf0xX12fxX35xX7fxX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX9xX2fx52a6xX9xXa9xX751xX26xX9xX19xX11cxX3dxX5axX9xX2cxX11exX2cxX9xX2cxXaxX5fdxX3dxXaxX9xX2fxX11exX2cxXaxX9xX44xX3b4xX9xX2cxX87xX3dxX5axX9xX3dxX5axXaxX46xX9xXcxX87xX35xX9xXbxX4axX77xX1a1xX3dxX5axX9xXbxX4axX101xX3dxX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxXaxX3e3xX3dxX9xXf0xX12fxX35xX9xXcxX78xX35xX7fxX9xXbxXf1xX24xX9xXf0xX35xX3b4xX40xX9xXfcxX35xX46xX3dxX9xXbxX41xX35xX9xXf0xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX11exX2cxX9xXf0xXdfxX3dxX9xX44xXc6xX7fxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX5axXaxX35xX46xX33xX9xX3dxX5axXaxX35xX101xX3dxX9xX2cxX3aexX40xX7fxX9xXf0xX3e3xX40xX9xXbxX77xX9xXbxX4axX101xX3dxX9xXdxXecxX3dxXaxX9xXbxXaxX12fxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX33xXaxX11exX33xX9xXdxX40xX118xXbxX1b5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcbxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXa9xXbxXabxX18xXdxX35xX5axX3dxXb1xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX4axXbaxX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxX4axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXb1xX1cxX1cxX35xX1b5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX1b5xX44xX3dxX1cxX3dxX17xX20cxX2fxX1cxX2axX210xX2axX55xX1cxX214xX214xX19xX2axX2axX214xX21axX21bxX2axX56xXbxX245xX210xX210xX55xXdxX4ecxX1b5xXb3xX33xX5axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX20cxX35xX19xXbxXaxXb1xX55xX56xX56xX33xXa9xXbaxXaxX17xX35xX5axXaxXbxXb1xX245xX56xX56xX33xXa9xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX9xX255xX40xX24xX2cxX9xX44xX35xX17xX3dxX9xXbxX4axX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX55xX56xX56xX9xX3dxX5axXaxX35xX3dxX9xX40xX2fxX19xX9xX2cxX18xX35xX9xXbxXaxX35xX17xX3dxX9xXaxX17xX9xXbxXaxX24xX3dxX5axX9xX3dxX40xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX35xX9xX3dxX40xX24xX2cxX9xX2fxX24xX3dxX5axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcbxX24xX19xX26xX32xXexXccxXbfxX35xX9xX44xX3b4xX9xX2xX11cxX9xX11exX3dxX9xXdxX118xX33xX9xXfcxX126xX9xXaxX24xXf1xX2cxXaxX9xXbxX12fxX3dxX5axX9xXbxXaxX135xX9xX2cxX64xX35xX9xXbxXaxX35xX46xX3dxX9xXaxX46xX9xXbxXaxX41xX3dxX5axX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xXbxXaxX64xX35xX9xX44xX3cxX9xX2cxXaxX159xXbxX9xXdxX77xX4bxX3dxX5axX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xX2fxX87xX3dxX5axX9xXbxXf1xX35xX9xX3bxX3cxX9xX5xX51xX3dxXaxX7fxX9xXcbxX398xX9xXbxX4axX77xX308xX3dxX5axX9xXcbxX398xX9xX5xXccxX18cxX19axX5xX9xX5xX4axX3e3xX3dxX9xX3bxX3e7xX3dxX5axX9xX3bxX3cxX9xXfcxXaxaa78xX3dxX5axX9xXf0xXc6xX3dxXaxX7fxX9xXf0xX751xX26xX9xXdxX3cxX9xXcxX398xXbxX9xXbxX4axX24xX3dxX5axX9xX3dxXaxX45exX3dxX5axX9xX19xX11cxX9xX11exX3dxX9xXcxX18xX3dxX5axX9xXbxX5fdxX3dxXaxX9xXaxX3cxX3dxXaxX9xXf0xX398xX3dxX5axX9xXbxX4axX24xX3dxX5axX9xXfcxXaxX40xX87xX3dxX9xXfcxXaxX12fxX9xXaxX4bxX33xX9xXbxX11exX2cxX9xX5axX35xX45exX18xX9xX4ecxX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX9xX389xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX2cxX1b5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcbxX24xX19xX26xX32xXexXccxX5axX18xX26xX9xX2fxX18xX40xX9xXdxX366xX9xXfcxXfdxX9xXfcxX126xXbxX7fxX9xXcbxX398xX9xX5xXccxX18cxX19axX5xX9xXf0xXecxX9xXbxX12fxX9xX2cxXaxX3aexX2cxX9xXaxX398xX35xX9xX3dxX5axXaxXc6xX9xXbxX4axX18xX24xX9xXf0xX12fxX35xX9xXbxXaxX87xX3dxX5axX9xXbxX35xX3dxX9xX5axX35xX45exX18xX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX9xX44xX3cxX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX2cxX1b5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcbxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXa9xXbxXabxX18xXdxX35xX5axX3dxXb1xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX4axXbaxX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxX4axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXb1xX1cxX1cxX35xX1b5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX1b5xX44xX3dxX1cxX3dxX17xX20cxX2fxX1cxX2axX210xX2axX55xX1cxX214xX214xX19xX2axX2axX214xX21axX21bxX2axX56xXbxX214xX2axX21bxX56xXdxX21bxX1b5xXb3xX33xX5axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX20cxX35xX19xXbxXaxXb1xX55xX56xX56xX33xXa9xXbaxXaxX17xX35xX5axXaxXbxXb1xX245xX56xX56xX33xXa9xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX9xX255xX40xX24xX2cxX9xX44xX35xX17xX3dxX9xXbxX4axX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX55xX56xX56xX9xX3dxX5axXaxX35xX3dxX9xX40xX2fxX19xX9xX2cxX18xX35xX9xXbxXaxX35xX17xX3dxX9xXaxX17xX9xXbxXaxX24xX3dxX5axX9xX3dxX40xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX35xX9xX3dxX40xX24xX2cxX9xX2fxX24xX3dxX5axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexXcbxX398xX9xXbxX4axX77xX308xX3dxX5axX9xXcbxX398xX9xX19axX87xX35xX9xXbxX4axX77xX1a1xX3dxX5axX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX2cxX9xX33xXaxX11exXbxX9xX23xX35xX135xX40xX9xXbxXf1xX35xX9xX19xX35xX366xX3dxX9xXf0xX3cxX3dxX1b5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcbxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXa9xXbxXabxX18xXdxX35xX5axX3dxXb1xX9xXb3xX40xX2fxXbxX35xXb8xX26xXbaxX32xXexX5xX4axX24xX3dxX5axX9xXf0xXbfxX7fxX9xX2cxX11exX2cxX9xX2cxXdfxX9xX255xX40xX18xX3dxX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX2cxX9xXbxX4axX5cxX3dxXaxX9xX23xX3cxX26xX9xX44xX3b4xX9xX2cxX87xX3dxX5axX9xX3dxX5axXaxX46xX9xXcxX87xX35xX9xXbxX4axX77xX1a1xX3dxX5axX7fxX9xX2cxXaxX5fdxX3dxXaxX9xX2fxX11exX2cxXaxX9xXa9x50f0xX9xXdxXfdxX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xXbxXaxX64xX35xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX2cxX7fxX9xX2xX11cxX9xX11exX3dxX9xX3dxX751xX3dxX5axX9xX2cxX159xX33xX9xXaxX46xX9xXbxXaxX41xX3dxX5axX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xXbxXaxX64xX35xX9xX44xX3cxX9xX2cxXaxX159xXbxX9xXdxX77xX4bxX3dxX5axX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xX2fxX87xX3dxX5axX9xXbxXf1xX35xX9xX3bxX3cxX9xX5xX51xX3dxXax982bxXbaxX9xXf0xXf1xX35xX9xX19xX35xX46xX3dxX9xXcbxX398xX9xX5xXccxX18cxX19axX5xX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX9xXbxXaxX87xX3dxX5axX9xXbxX35xX3dxX9xX44xX3b4xX9xXaxX35xX46xX3dxX9xXbxX4axXf1xX3dxX5axX9xX2cxX11exX2cxX9xX2cxXaxX5fdxX3dxXaxX9xX2fxX11exX2cxXaxX9xXa9xXd4fxX9xXdxXfdxX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xXbxXaxX64xX35xX9xXbxXf1xX35xX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxXbaxX9xXbxXd0xX3dxXaxX9xX3bxX3cxX9xX5xX51xX3dxXaxX9xX5axX35xX78xX35xX9xXbxXaxX35xX46xX40xX9xX44xX3b4xX9xX2cxX11exX2cxX9xX2cxXaxX5fdxX3dxXaxX9xX2fxX11exX2cxXaxX9xXbxXaxX40xX9xXax97ccxXbxX9xXf0xX3e3xX40xX9xXbxX77xX9xX2cxXc3xX18xX9xXf0xXc6xX18xX9xX33xXaxX77xXdfxX3dxX5axXdadxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcbxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXa9xXbxXabxX18xXdxX35xX5axX3dxXb1xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX4axXbaxX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxX4axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXb1xX1cxX1cxX35xX1b5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX1b5xX44xX3dxX1cxX3dxX17xX20cxX2fxX1cxX2axX210xX2axX55xX1cxX214xX214xX19xX2axX2axX214xX21axX21bxX2axX56xXbxX210xX4ecxX56xX56xXdxX245xX1b5xXb3xX33xX5axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX20cxX35xX19xXbxXaxXb1xX55xX56xX56xX33xXa9xXbaxXaxX17xX35xX5axXaxXbxXb1xX245xX56xX56xX33xXa9xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX9xX255xX40xX24xX2cxX9xX44xX35xX17xX3dxX9xXbxX4axX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX55xX56xX56xX9xX3dxX5axXaxX35xX3dxX9xX40xX2fxX19xX9xX2cxX18xX35xX9xXbxXaxX35xX17xX3dxX9xXaxX17xX9xXbxXaxX24xX3dxX5axX9xX3dxX40xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX35xX9xX3dxX40xX24xX2cxX9xX2fxX24xX3dxX5axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXa9xXbxXabxX18xXdxX35xX5axX3dxXb1xX9xXb3xX40xX2fxXbxX35xXb8xX26xXbaxX32xXexf27xXecxX3dxXaxX9xXf0xXf1xX24xX9xXcbxX398xX9xX5xXccxX18cxX19axX5xX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX7fxX9xXcbxX398xX9xX19axX87xX35xX9xXbxX4axX77xX1a1xX3dxX5axX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX2cxX7fxX9xX1afxX8xX1b1xX5xX1b1xX9xX44xX3cxX9xXbxXd0xX3dxXaxX9xX3bxX3cxX9xX5xX51xX3dxXaxX9xX2cxXaxX437xX33xX9xX64xX3dxXaxX9xXdxX77xX40xX9xX3dxX35xX46xXcxX1b5xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXa9xX18xX3dxXaxX3dxXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX3dxX5axX31xX32xX56xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX3dxX5axX31xX32xX21axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX4axXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcbxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX2xX11cxX9xX11exX3dxX9xX2cxXbfxX9xXbxX12fxX3dxX5axX9xX3dxX5axX751xX3dxX9xX2fxX11exX2cxXaxX9xX55xX21axX56xX9xXbxX4axX35xX46xX40xX9x4411xX24xX3dxX9xX1aexXfcxXaxX24xX64xX3dxX5axX9xX55xX56xX56xX1b5xX56xX56xX56xX9xX5fxX60xX2xX1b4xX9xX19xX24xX9xXcbxX398xX9xX19axX87xX35xX9xXbxX4axX77xX1a1xX3dxX5axX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX2cxX9xX2cxX159xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX5cxX3dxXaxX9xXbxXaxX3aexX2cxX9xX3xX2x3d23xX9xX1aexX44xX35xX46xX3dxX9xXbxX4axX4bxX9xXfcxXaxX87xX3dxX5axX9xXaxX24xX3cxX3dxX9xXdxXf1xX35xX1b4xX1b5xX9xX2xX11cxX9xX11exX3dxX9xX3dxXaxX433xXcxX9xXcxX437xX2cxX9xXbxX35xX101xX40xX9xXf0xX74cxX26xX9xXcxXf1xX3dxXaxX9xXaxX4bxX33xX9xXbxX11exX2cxX9xXbxX4axX24xX3dxX5axX9xXdxX51xX3dxXaxX9xX44xX11cxX2cxX9xXcxX87xX35xX9xXbxX4axX77xX1a1xX3dxX5axX9xX5axX35xX45exX18xX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX9xX44xX3cxX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX41xX2cxXbaxX9xXbxX4axX24xX3dxX5axX9xXdxX51xX3dxXaxX9xX44xX11cxX2cxX9xX2cxX87xX3dxX5axX9xX3dxX5axXaxX35xX46xX33xX9xX44xX3cxX9xX2cxX87xX3dxX5axX9xX3dxX5axXaxX46xX9xX3dxX5axX3cxX3dxXaxX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xX5axX35xX45exX18xX9xX4ecxX9xX255xX40xX41xX2cxX9xX5axX35xX18xXbaxX9xXa9xX751xX26xX9xX19xX11cxX3dxX5axX9xXfcxX126xX9xXaxX24xXf1xX2cxXaxX9xXbxX12fxX3dxX5axX9xXbxXaxX135xX9xX2cxX64xX35xX9xXbxXaxX35xX46xX3dxX9xXaxX46xX9xXbxXaxX41xX3dxX5axX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xXbxXaxX64xX35xX9xX44xX3cxX9xX2cxXaxX159xXbxX9xXdxX77xX4bxX3dxX5axX9xX3dxX77xX78xX2cxX9xX2fxX87xX3dxX5axX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX11exX2cxX9xX44x6033xX3dxX5axX9xXf0xX87xX9xXbxXaxXc6xX9xXbxXf1xX35xX9xX3bxX3cxX9xX5xX51xX3dxXaxX9xX3dxXaxX433xXcxX9xXaxX6eexX9xXbxX4axX4bxX9xX2cxX64xX35xX9xXbxXaxX35xX46xX3dxX9xX19xXc6xX2cxXaxX9xX44xX437xX9xX2cxX87xX3dxX5axX9xX308xX9xX2cxX11exX2cxX9xXfcxXaxX40xX9xX44xX11cxX2cxX9xXcxX437xX2cxX9xXbxX35xX101xX40xX9xX2cxXc3xX18xX9xX17dxX35xX46xXbxX9xXccxX18xXcxX9xX1aexXfcxXaxX40xX9xX44xX11cxX2cxX9xXcxX437xX2cxX9xXbxX35xX101xX40xX9xX5axX3e7xXcxX9xX2cxX11exX2cxX9xX44xX11b1xX3dxX5axX9xXf0xX87xX9xXbxXaxXc6xX9xX5xX7xX1b5xX9xX3bxX3cxX9xX5xX51xX3dxXaxX9xX44xX3cxX9xX2cxX11exX2cxX9xXbxXaxXc6xX9xXa9xXecxX9xX3bxX3e7xX3dxX5axX9xXf77xX51xX3dxXaxX7fxX9xX1afx206bxX9xX109dxX3dxXaxX1b4xX1b5xX9xX2xX11cxX9xXfcxX35xX126xX3dxX7fxX9xX19xX11cxX9xX11exX3dxX9xX2fxX87dxX9xXaxX24xX3cxX3dxX9xXbxXaxX3cxX3dxXaxX9xX44xX3cxX24xX9xXbxXaxX11exX3dxX5axX9xX55xX1cxX4ecxX56xX2axX221xX1b5xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX4axXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX109dxX40xXbxXaxX24xX4axX32xXexX2xX77xXdfxX3dxX5axX9xX4xXaxX35xX126xX3dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Dương Chiến