Cảnh sát châu Âu bắt hàng chục nghi phạm khủng bố
Cảnh sát Pháp, Đức và Bỉ hôm nay (17/1) đã bắt hàng chục nghi phạm trong cuộc đột kích chống khủng bố.
f6fex19ee1x10372x1a0d8x1234ax1b821x19a0cx11179x19811xX7x15195x1bfe8x10a81x19ef9x1b322x1128dxX5x1a813xXax197dcxfb45x1810cx11a8fxX1xX3xX7x1331axXexX3xX4xX1x1331bx16be7xX3x124edxX1fxX3x1c129x166fexXexX3xX1x100e7xX15x12896xX3xX4xX1x17d4axX4xX3xX15xX2bxX1xXdxX3xXbxX1x10a94x163d7xX3x1bf30xX1x121f1xX15xX2bxX3xX24x17730xX0x15c92xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx154a3xX10xX6x13ea9xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3x1045bxX1xX19xXbx193c6xX3x15268x12dffxX4xX3x1c440xX29xX3x15fa8x10dbfxX3xX1x1b7b1xX3axX3xX15xX6x179f9xX3x180afxX2x12664xX45xX2x172a2xX3x198afx1c3acxX3xX24xX25xXexX3xX1xX29xX15xX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX15xX2bxX1xXdxX3xXbxX1xX39xX3axX3xXex1b129x183f9xX15xX2bxX3xX4xX1fx16728xX4xX3xX82xXa5xXexX3xX3cx1a598xX4xX1xX3xX4xX1xX43xX15xX2bxX3xX3cxX1xX3exX15xX2bxX3xX24xX43x1063bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX9fxX57xX79xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xfe7dxXex193c7xX6xX5xXdxX2bxX15xfd3exX3x10f80xX1fxX7xXexXdx15ecbxX79x13274xXaxX12xX54xX9fxX39xXexX3xX82xXa5xX15xX2bxX3xX24xX43xX3xX9exX19xXbxX3xX57xXdx1aa57xX15xX3xX9exX6xX3xXexX9exX9fxX15xX2bxX3xX24xX43xXdxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX4xX1xXadxX15xX1xX3x10179xX1fxX79x17e27xX15xX3xX4xX19xX4xX3xX15x18439x15013xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX1fxX3xX82xX6xX15xX2bxX3xX9exX19xX9fxX3xX9exXdx17c23xXexX3xXbxX1xX19xX3xX1exX3axX3xX3axX12bxX1fxX3xX4xX3exX6xX3xX15xX1x12900xX15xX2bxX3xX3cx1bd60xX3xX4x1241dxX3xX5xXdx12d1dxX15xX3xX1x17322xX3xX6dxX12cxXdxX3xXbxX1xXdxX142xX15xX3xX120xX1fxX1exX15xX3x14910xX3xXcxX9exX1fxX15xX2bxX3xX69xX74xX15xX2bxXbfxX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3x1910exXdxX57xXexX1xX9xXax167a0x1487fxX197xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX15xX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX24xX9fxX9exX57xX10xX9exX9xXaxX197xXaxX3xX6xX5xXdxX2bxX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX9exXaxX12xX0xXexX24xX9fxX57xX79xX12xX0xXexX9exX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX9fxX57xX79xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdexXexXe0xX6xX5xXdxX2bxX15xXe6xX3xXe8xX1fxX7xXexXdxXedxX79xXefxXaxX12xX0xX6xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX1fxX3xX24xX25xXexX3xX1xX29xX15xX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX15xX2bxX1xXdxX3xXbxX1xX39xX3axX3xX3cxX1xX3exX15xX2bxX3xX24xX43xXaxX3xX9fxX15xX4xX5xXdxX4xX3cxX9xXaxX9exX10xXexX1fxX9exX15xX3xX7xX1xX9fxX18fx16cbcxX3axX6xX2bxX10xX7bxXexX1xXdxX7xXbfxX7xX9exX4xX80xXaxX3xX1xX9exX10xXedxX9xXaxX1xXexXexXbxXe6xX45xX45xX24xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbfxX6dxX15xX45xXdxX3axX2bxX45x13471x1aeeexX45xXexX28dxX28ex12f69xX2xX28exXbfxXe8xXbxX2bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX18fxXdxXbxX10xX24xX9fxXdexXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXexX9exX9fxX15xX2bxX3xX4xX1fxXa5xX4xX3xX82xXa5xXexX3xX3cxXadxX4xX1xX3xX4xX1xX43xX15xX2bxX3xX3cxX1xX3exX15xX2bxX3xX24xX43xX3xX1xX74xX3axX3xX120xX1fxX6xX3xX177xX3x18fecxX10xX9exX6dxXdxX10xX9exX7xX67xX3xX3axXdxX123xX15xX3xX82xX74xX15xX2bxX3xX70xX71xXbfxX3x1a630xX15xX1xXe6xX3x195e1xX63x1559dxX3xXaxX12xX0xXdxX3axX2bxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX45xX45xXdxXbfxX24xX6xX9fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbfxX6dxX15xX45xX15xX10xX18fxX7xX45xX2x188c4xX197xX196xX45xX2xX197xX32exX57xX28dxX2xX32exX196xX196xX197xX197xXexX28dxX28exX293xX2xX28exX5xX197xXbfxXe8xXbxX2bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9fxX25exX3axX6xX2bxX10xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX9exX12xX0xXexX9exX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9fxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXexX9exX9fxX15xX2bxX3xX4xX1fxXa5xX4xX3xX82xXa5xXexX3xX3cxXadxX4xX1xX3xX4xX1xX43xX15xX2bxX3xX3cxX1xX3exX15xX2bxX3xX24xX43xX3xX1xX74xX3axX3xX120xX1fxX6xX3xX177xX3xX2eaxX10xX9exX6dxXdxX10xX9exX7xX67xX3xX3axXdxX123xX15xX3xX82xX74xX15xX2bxX3xX70xX71xXbfxX3xX302xX15xX1xXe6xX3xX0xX10xX3axX12xX307xX63xX309xX0xX45xX10xX3axX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX9exX12xX0xX45xXexX24xX9fxX57xX79xX12xX0xX45xXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX9fxX57xX79xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdexXexXe0xX6xX5xXdxX2bxX15xXe6xX3xXe8xX1fxX7xXexXdxXedxX79xXefxXaxX12x10957xXdxX12cxXdxX3xX4xX1xX6axX4xX3xX63xX1xX19xXbxX3xX6dxX29xX3xX69xX6axX4xX3xX24xX25xXexX3xXadxXexX3xX15xX1x18d1axXexX3xX2x17fbaxX3xX15xX2bxX12bx1753axXdxX3xX24x10abexX3xX15xX2bxX1xXdxX3xX4xX15exX3xX5xXdxX162xX15xX3xX1xX166xX3xX6dxX12cxXdxX3xX15xX1xX15exX3axX3xX3cxX1xX3exX15xX2bxX3xX24xX43xX3x1257axX1xX29xX3xX15xX12bxX12cxX4xX3xX54x1bd78xXdxX3xX2bxXdxX19xX9fxXbfxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdexXexXe0xX6xX5xXdxX2bxX15xXe6xX3xXe8xX1fxX7xXexXdxXedxX79xXefxXaxX12xXcxX1xX162xX3axX3xX2xX293xX3xX15xX2bxX12bxX452xXdxX3xX15xX156xX6xX3xXexX39xXdxX3xX70xX71xX3xX6dxX29xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX2bxX12bxX452xXdxX3xXexX39xXdxX3xX63xX1xX19xXbxX3xX24xX456xX3xX24xX25xXexX3xXexX9exX9fxX15xX2bxX3xX4xX1fxXa5xX4xX3xX4xX29xX15xX3xX120xX1fx17766xXexX3xX4xX1xX43xX15xX2bxX3xX3cxX1xX3exX15xX2bxX3xX24xX43xX67xX3xX7xX6xX1fxX3xX3axXa5xXexX3xX6dxX2fxX3xX82xX2fxX15xX2bxX3xX82xXa5xX3xX1xX74xX3axX3xX120xX1fxX6xX3xX177xX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX2eaxX10xX9exX6dxXdxX10xX9exX7xX67xX3xX3axXdxX123xX15xX3xX82xX74xX15xX2bxX3xX70xX71xXbfxX3xX54xX6xXdxX3xX15xX2bxX1xXdxX3xXbxX1xX39xX3axX3xX3cxX1xX3exX15xX2bxX3xX24xX43xX3xXexX1xXdxX166xXexX3xX3axX39xX15xX2bxX3xX6dxX29xX3xXexX162xX15xX3xXexX1xX6axX3xX24xX6xX3xX24xX456xX3xXexX1xX12bx1983exX15xX2bxX3xX3cxX1xXdxX3xX15xX57fxXdxX3xXexX9ex18484xX3x146d8xX15xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX1xX58dxX15xX2bxX3xX24xX456xX3xX82xXa5xXexX3xX3cxXadxX4xX1xXbfxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX9fxX57xX79xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdexXexXe0xX6xX5xXdxX2bxX15xXe6xX3xXe8xX1fxX7xXexXdxXedxX79xXefxXaxX12xX307xX9exXdxX4xX3xX2eaxX6xX15xX3xX57xX10xX9exX3x1338dxX79xXbxXexX67xX3xX15xX2bxX12bxX452xXdxX3xXbxX1xX19xXexX3xX15xX2bxX74xX15xX3xX4xX74xX15xX2bxX3xXexX43xX3xX6dxXdxX162xX15xX3x1c012xXdxX162xX15xX3xX24xX6xX15xX2bxX3xX70xX71xX67xX3xX4xX1xX9fxX3xX24xXdxX142xXexX3xX15xX1xX156xX15xX2bxX3xX15xX2bxX1xXdxX3xXbxX1xX39xX3axX3xX15xX29xX79xX3xX82xX83xX3xX5xX162xX15xX3xX3cxX142xX3xX1xX9fxX39xX4xX1xX3xX2bxXdxX142xXexX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXexX9exX162xX15xX3xX82xX12bxX452xX15xX2bxX3xX1xX9fx1a948xX4xX3xXexX9exX9fxX15xX2bxX3xX6dx14952xX15xX3xXbxX1x1746cxX15xX2bxX3xX4xX3exX6xX3xX1x143f9xX3xXexX9exX9fxX15xX2bxX3xX6dxX66fxX15xX2bxX3xX6dxX29xXdxX3xX2bxXdxX452xX3xX7xX6xX1fxX3xX82xX15exXbfxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX9fxX57xX79xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdexXexXe0xX6xX5xXdxX2bxX15xXe6xX3xXe8xX1fxX7xXexXdxXedxX79xXefxXaxX12xXcxX9exX9fxX15xX2bxX3xX1xX57fxX15xX3xX3axXa5xXexX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX1fxXa5xX4xX3xX82xXa5xXexX3xX3cxXadxX4xX1xX3xXexXdxX142xX15xX3xX1xX29xX15xX1xX3xX1xX74xX3axX3xX15xX6xX79xX3xX7bxX2xX28dxX45xX2xX80xX67xX3xX2bxXdxX12cxXdxX3xX4xX1xX6axX4xX3xX70xX71xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX166xX15xX3xX44dxX3xX6dx171e0xX3xX3cxX1xXadxX3xX3cxXdx18a35xX1fxX3xX120xX1fxX1exX15xX3xX7xfbd5xX67xX3xXexX9exX9fxX15xX2bxX3xX82xX15exX3xX4xX15exX3xX7xX58dxX15xX2bxX3xXexX9exX12bxX452xX15xX2bxX67xX3xX2eaxX6xX15xX3xX57xX10xX9exX3xX5e7xX79xXbxXexX3xX4xX1xX9fxX3xX24xXdxX142xXexXbfxX3xXaxXcxX74xXdxX3xX3cxX1xX74xX15xX2bxX3xXexX1xX723xX3xXdexX19xX4xX3xX15xX1x124baxX15xX3xX4xX1xX58dxX15xX2bxX3xXexX74xXdxX3xX82xX83xX3xX24xX25xXexX3xX82xX12bx15d28xX4xX3xXexX449xXexX3xX4xX14xX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xX6dxXdxX162xX15xX3xX15xX1xX15exX3axX3xX15xX29xX79xXaxXbfxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX9fxX57xX79xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdexXexXe0xX6xX5xXdxX2bxX15xXe6xX3xXe8xX1fxX7xXexXdxXedxX79xXefxXaxX12xX47ax14807xXdxX3xX5xX9fxX3xX5xX25xX15xX2bxX3xX82xX6xX15xX2bxX3xX2bxXdxX6xX3xXexX66axX15xX2bxX3xX177xX3xX3cxX1xX25xXbxX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX1fxX67xX3xX3cxX1xXdxX3xX4xX1fxXa5xX4xX3xX7xX66axX15xX3xX5x16f6exX15xX2bxX3xX15xX1xX156xX15xX2bxX3xX3cxX15bxX3xX4xX15exX3xXexX1xX723xX3xX82xX484xX15xX2bxX3xX5xX9fxX83xX3xX6dxX12cxXdxX3xX24xX6xX3xXexX6xX79xX3xX7xX58dxX15xX2bxX3xX63xX6xX9exXdxX7xX3xX24xX456xX3xXexXdxX162xX1fxX3xX57xXdxX166xXexX3xXexX1fx19f2exX15xX3xXexX9exX12bxX12cxX4xX3xX6dx1b245xX15xX3xX82xX6xX15xX2bxX3xXexXdxX142xXbxX3xX57xXdxX105xX15xXbfxX3xX309xX63xX3xX57xX85fxX15xX3xX5xX452xXdxX3x158b1xX9fxX24xX3x1015fxX6xXdxX15xX18fxX9exXdxX2bxX1xXexX67xX3xX5xX83xX15xX1xX3xX82xX39xX9fxX3xX4xX57fxX3xX120xX1fxX6xX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX307xX1fxX9exX9fxXbxX9fxX5xX67xX3xX4xX1xX9fxX3xX24xXdxX142xXexX3xX6dxXdxX166xX4xX3xXbxX1xX19xX3xX1exX3axX3xX3axX12bxX1fxX3xXexX449xX15xX3xX4xX74xX15xX2bxX3xX3cxX1xX3exX15xX2bxX3xX24xX43xX3xX82xX6xX15xX2bxX3xXexX9exX177xX3xX15xX162xX15xX3xXaxX4xX72cxX4xX3xX3cx1310cxX3xX3cxX1xX15exX3xX3cxX1xX66axX15xXaxX3xX6dxX12cxXdxX3xX3cxX1xX9fxX14xX15xX2bxX3xX196xXbfxX32exX197xX197xX3xXe0xX3xX32exXbfxX197xX197xX197xX3xXbxX1xX855xX15xX3xXex1390exX3xX54xX484xXdxX3xX2bxXdxX19xX9fxX3xX4xX72cxX4xX3xX82xX9fxX6xX15xX3xX177xX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX1fxXbfxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5e7xX9fxX1fxX9exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9fxX3xXcxX9exX678xX15xX2bxX3xX42axXdxX19xXbxX45xX2eaxX15xX307xXdexXbxX9exX10xX7xX7xX0xX45xXbxX12
namthanh