6 tính năng ít được biết đến trên xe ô tô
Nút ShiftLock, vây cá mập, những chiếc nắp đậy ở cản, khe gió cố định trên táp lô,... là các tính năng ít được biết đến trên xe ô tô.
24e1x6f02x8c0fxbec2x8486x78e2x4747x8d37x487cxX7x78d7xb8e5x99e7x56efx6068x7d80xX5xa41fxXax4879x993axX3xXex74fax30ccxX1xX3xX17x9088xX17xa053xX3xX16xXexX3x7b0cx7267x7739xX4xX3x651dxXdx5957xXexX3xX22xX29xX17xX3xXexababxac0bxX17xX3x5d99xX10xX3x92eaxX3xXexX38xX0x25d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b01xX10xX6x7782xXaxX12x58faxa260xXexX3x5338xX1xXdx8eb1xXex75f9x3549xX4x4c37x409bxX3x2795xa2f8x5876xX3xX4x7c60xX3x7d56x565fxXbxX5fxX3xX17xX1x4c7fxX17xX1dxX3xX4xX1xXdxX29xX4xX3xX17x7eb5xXbxX3xX22xX69xX63xX3xb614xX3xX4x70acxX17xX5fxX3xX5exX1xX10xX3xX1dxXdx96d0xX3xX4x91cbxX3xX22x86d9xX17xX1xX3xXexX31xX32xX17xX3xXexX66xXbxX3xX5xX38xX5fx2819xXa4xXa4xX3xX5x9d25xX3xX4xX66xX4xX3xXexX16xX17xX1xX3xX17xX1bxX17xX1dxX3xX16xXexX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xXdxX29xXexX3xX22xX29xX17xX3xXexX31xX32xX17xX3xX35xX10xX3xX38xX3xXexX38xXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx797exX5cxX4fxX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX35xXexad24xX6xX5xXdxX1dxX17x72c8xX3x2e85x9f05xX7xXexXdxX59xX63x6d68xXaxX12xX52xX29xX100xX3xX5exX1xX38xX17xX1dxX3xXex487bxX68xX3xX1xXdx8828xX100xX3xX5ex7369xX3xX4xX66xX4xX3xXexX16xX17xX1xX3xX17xX1bxX17xX1dxX3xX4xX8exX3xXexX31xX32xX17xX3xX35xX10xX3xX38xX3xXexX38xX5fxX3xX4xX1xX7axX4xX3xX4xX1xX7axX17xX3xX27x42e3xX17xX3xX7x2f1bxX3xX27x3176xX3xa005xX100xX6xX3xX5exX1xX38xX17xX1dxX3xX16xXexX3xX4xX66xX4xX3xXexX31xX6xX17xX1dxX3xX27xX94xX3xX1xX6fxX100xX3xX4fxba11xX17xX1dxX3xX68xXa9xX3xX17xX1xXa9xX3xX7xX84xX17xX3xX35xX100x4c74xXexX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX5exX29xX3xX4fxXa9xX17xX1xX3xX4xX1xX5cxX3xX27xX149xX17xXa4xX3xXcxX31xX5cxX17xX1dxX3xX7xX91xX3xX22xX8exX3xX4xX8exX3xXexX1xX119xX3xX5exX119xX3xX22xX29xX17xX3xX17xX1xX23xXfdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xX52xX29xX100xX3xX27xX150xX3xX152xX100xX6xX3xX1xX23x7219xX17xX1dxX3xX4fx6681xX17xX3xX7xba95xX3xX4fxX171xX17xX1dxX3xX1xX5cx75c9xX4xX3xX5exX1xX38xX17xX1dxX3xX4xX1xX53xX3x740dxX3xac1fxXexX114xX68xX3xXexa5e8xXdx49d7xX3xX17xX1xX6fxX17xX1dxX3xXexX16xX17xX1xX3xX17xX1bxX17xX1dxX3xXexX31xX32xX17xX3xX35xX10xX5fxX3xX4xX1xX7axX4xX3xX4xX1xX7axX17xX3xX27xX149xX17xX3xX7xX14dxX3xX27xX150xX3xX7xX8exXexX3xX31xX182xXexX3xX17xX1xXdx7188xX100xX3xX4xX38xX17xX1dxX3xX4xX171xX3xX1xX6fxX100xX3xX4fxX171xX17xX1dxX3xX68xXa9xX3xX17xX1xXa9xX3xX7xX84xX17xX3xX35xX100xX182xXexX3xX5xX7axXbxX3xX22xX1eexXexX3xX22xX119xX3xX5exX1xX66xX4xX1xX3xX1xXa9xX17xX1dxX3xX7xX1e5xX3xX4fxX171xX17xX1dxX3xX5exX1xXdxX3xX4xae70xX17xX3xXexX1xXdxX29xXexXa4xX3xXe6xXa9xXdxX3xX61xXdxX29xXexX3xX4x63c8xX17xX1dxX3xX7xX14dxX3xX1dxXdxX84xXdxX3xXexX1xX16xX4xX1xX3xX4xX38xX17xX1dxX3xX4fxX171xX17xX1dxX3xX4x816dxX6xX3xX68x4c7axXexX3xX7xX91xX3xXexX31xX6xX17xX1dxX3xX27xX94xX3xXexX31xX32xX17xX3xX35xX10xX3xX68xXa9xX3xX17xX1dxX23x608axXdxX3xX4fx94e6xX17xX1dxX3xXexX1xX23xX2d8xX17xX1dxX3xX1xX6xX63xX3xX17xX1xX286xX68xX3xX5xX1e1xX17xXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xX0xX7xXexX31xX5cxX17xX1dxX12xX2xXa4xX3xX52xX53xXexX3xX56xX1xXdxX59xXexX5bxX5cxX4xX5exX0xX3dxX7xXexX31xX5cxX17xX1dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXdxX1dxX100xX31xX10xXaxX12xX0xXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX68xX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX1xX3xX17xX6xX17xX1dxX3xXdxXexX3xX4fxX100xX5cxX4xX3xX27xXdxX10xXexX3xX4fxX10xX17xX3xXexX31xX10xX17xX3xX35xX10xX3xX5cxX3xXexX5cxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa4xX27xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXa4xX61xX17xX3dxX17xX10x9b58xX7xX3dxX2xX13x3bbex2b55xX3dxX2x9808x7bd1xX4fxX13xX3a9x911axXexX2xX3aax707axX3a9xX5xX3a9xXa4xXffxXbxX1dxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX31xX12xX0xX3dxXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xX3dxXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12x7167xX1dcxXdxX3xX35xX10xX3xX7xX91xX3xXex2815xX3xX22xX2bbxX17xX1dxX5fxX3xX5exX1xXdxX3xX35xX10xX3xX22x5f7fxX3xXexX7axXexX3xX68xX66xX63xX5fxX3xX5xX66xXdxX3xX35xX10xX3xX5exX1xX38xX17xX1dxX3xXexX1xX119xX3xX4xX1xX100xX63xX119xX17xX3xXex8f30xX3xX61xX94xX3xXexX31xX16xX3xb114xX3xX35xX100xX91xX17xX1dxX3xX52xX5fxX3x7e9cxX3xX1xX6xX63xX3x94e8xX3xX22xX23xX24xX4xXa4xX3xa792xX62xX100xX3xX1xX150xXdxX3xX22xX1eexXexX3xX31xX6xX3xX5xXa9xX3xX17xX29xX100xX3xX35xX10xX3xX4xX1xX29xXexX3xX68xX66xX63xX3xX1xX5cxX1eexX4xX3xX4fxX428xX17xX1dxX3xX1dxXdxX6fxX6xX3xX22xX23xX2d8xX17xX1dxX3xXexX1xX114xX3xX5xXa9xX68xX3xXexX1xX29xX3xX17xXa9xX5cxX3xX22xX119xX3xX22xX23xX6xX3xX35xX10xX3xX61xXa9xX5cxX3xX5xX23fxX3xX6xX17xX3xXexX5cxXa9xX17xXa4xX3xX44axX66xX4xX3xX17xX1xXa9xX3xX7xX84xX17xX3xX35xX100xX182xXexX3xX38xX3xXexX38xX3xX22xX404xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX5exX29xX3xX68xX2bbxXexX3xX17xX53xXexX3xX17xX1xX150xX3xX1dxXdxX53xXbxX3xX4xX66xX4xX3xX5xX66xXdxX3xX35xX10xX3xX4xX8exX3xXexX1xX119xX3xX4xX1xX100xX63xX119xX17xX3xX7xX91xX3xX68xXa9xX3xX5exX1xX38xX17xX1dxX3xX4xX286xX17xX3xXbxX1xX84xXdxX3xX5exX1xX81xXdxX3xX22xX2bbxX17xX1dxXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xX3e9xX1dcxXdxX3xXexX32xX17xX3xX1dx8ffbxXdxX3xX5xXa9xX3xXaxX56xX1xXdxX59xXexX5xX5cxX4xX5exXaxX5fxX3xX17xX53xXexX3xX17xXa9xX63xX3xXexX1xX23xX2d8xX17xX1dxX3xXax34d2xX17xXaxX3xX4fxX23xX1dcxXdxX3xX68xX2bbxXexX3xX17xX7axXbxX3xX17xX1xX3f4xX6xX3xX81xX3xX35xX100xX17xX1dxX3xX152xX100xX6xX17xX1xX3xX5exX1xX100xX3xX61xX3f4xX4xX3xX4xX286xX17xX3xX7xX91xX3xX1xX6xX63xX3xXbxX1xX16xX6xX3xXexX31xX32xX17xX3xXexX31xX171xX4xX3xX61xX38xXf7xX5xX1bxX17xX1dxXa4xX3xX442xX5cxX3xX22xX8exX5fxX3xX5xX66xXdxX3xX35xX10xX3xX4xX1x8c19xX3xX4xX286xX17xX3xXexX1xX66xX5cxX3xX17xX7axXbxX3xX17xX1xX3f4xX6xX5fxX3xX17xX1xX182xX17xX3xX22x9e1exX3xX61xXa9xX5cxX3xX4xX1xX91xXexX3xX17xX1xX150xX3xX81xX3xX27xX32xX17xX3xX4fxX23xX1dcxXdxX3xX61xXa9xX3xX7xX6xX17xX1dxX3xX7xX91xXa4xX3xX56xX6xX100xX3xX22xX8exX5fxX3xX1xX404xX63xX3xX17xX1xX2d8xX3xXexX1xX32xX68xX3xX68xX2bbxXexX3xX61xXa9xXdxX3xX17xX1dxX23xX2d8xXdxX3xX1xaab0xX3xXexX31xX24xX3xX1dxXdxX53xXbxX3xX22xX557xX63xX3xX35xX10xX3xX22xX29xX17xX3xX61xX94xX3xXexX31xX16xX3xX6xX17xX3xXexX5cxXa9xX17xX3xX1x2b30xX17xXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xX0xX7xXexX31xX5cxX17xX1dxX12xb002xXa4xX3xX3e9xX62xX63xX3xX4xX66xX3xX68xX69xXbxX0xX3dxX7xXexX31xX5cxX17xX1dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXdxX1dxX100xX31xX10xXaxX12xX0xXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX68xX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX1xX3xX17xX6xX17xX1dxX3xXdxXexX3xX4fxX100xX5cxX4xX3xX27xXdxX10xXexX3xX4fxX10xX17xX3xXexX31xX10xX17xX3xX35xX10xX3xX5cxX3xXexX5cxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa4xX27xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXa4xX61xX17xX3dxX17xX10xX3a0xX7xX3dxX2xX13xX3a5xX3a6xX3dxX2xX3a9xX3aaxX4fxX13xX3a9xX3aexXexX660xX660xX3a9xX660xX5xX2xXa4xXffxXbxX1dxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX31xX12xX0xX3dxXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xX3dxXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xX3e9xX1dcxXdxX3xX4xX66xX4xX3xX35xX10xX3xX38xX3xXexX38xX3xX22xX2d8xXdxX3xX4xX29axX5fxX3xX27xX149xX17xX3xX4fx7d03xX3xX4fxXa9xX17xX1dxX3xX17xX1xX114xX17xX3xXexX1xX182xX63xX3xX68xX2bbxXexX3xX4xX1xXdxX29xX4xX3xX6xX17xXexX10xX17xX3xX17x81bdxX68xX3xX81xX3xX68x8a36xXbxX3xX4xX6xXf7xXbxX38xX3xX61xX1dcxXdxX3xX35xX10xX3xX56x7ea8xX3e9xX3xX61xXa9xX3xX81xX3xX68xX77axXbxX3xX4xX91xXbxX3xX61xX1dcxXdxX3xX35xX10xX3xX7xX10xX4fxX6xX17xXa4xX3xX52xX1xXdx331cxX68xX3xX61xX171xX3xX4xX2b7xX6xX3xX4xX1xXdxX29xX4xX3xX6xX17xXexX10xX17xX3xX17xXa9xX63xX3xX5xXa9xX3xXexX1xX100xX3xX7xX8exX17xX1dxX3xX31xX6xX4fxXdxX5cxX5fxX3xX31xXdxX32xX17xX1dxX3xX61xX1dcxXdxX3xX68xX2bbxXexX3xX7xX91xX3xX4fxX203xX17xX1dxX3xX4xX6xX5cxX3xX4xX182xXbxX3xX1xX640xX17xX3xXexX1xX114xX3xX6xX17xXexX10xX17xX3xX4xX8exX3xXexX1xX119xX3xXexX3f4xX3xX22xX2bbxX17xX1dxX3xXaxXexX1xX203xX3xXexX1xX171xXexXaxX3xX5exX1xXdxX3xX27xX149xX17xX3xX4xX1xX534xX17xX3xX4xX1xX29xX3xX22xX2bbxX3xX31xX6xX4fxXdxX5cxXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xXcxX100xX63xX3xX17xX1xXdxX32xX17xX5fxX3xX17xX1dxXa9xX63xX3xX17xX6xX63xX5fxX3xX4xX66xX4xX3xX35xX10xX3xX22xX2d8xXdxX3xX68xX1dcxXdxX3xX7xX81xX3xX1xX6fxX100xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX5exX29xX3xX1xXdxX7acxX17xX3xX22xX149xXdxX3xX1xX640xX17xX3xXexX1xX114xX3xX4xX1xXdxX29xX4xX3xX6xX17xXexX10xX17xX3xX17xXa9xX63xX3xX5xX149xXdxX3xXexX31xX81xX3xXexX1xXa9xX17xX1xX3xXexX31xX6xX17xX1dxX3xX27xX94xX3xX1dxX62xX63xX3xX68xX182xXexX3xX22xXdxX119xX68xX3xX61xX23fxX3xX68xX1eexXexX3xXexX1xX557xX68xX3xX68xX11dxXa4xX3xX3e9xX114xX3xXexX1xX29xX5fxX3xX4xX66xX4xX3xX17xX1xXa9xX3xX7xX84xX17xX3xX35xX100xX182xXexX3xX38xX3xXexX38xX3xX22xX404xX3xXexX16xX4xX1xX3xX1xX24xXbxX3xX4fxX62xX63xX3xX6xX17xXexX10xX17xX3xX61xXa9xX3xX22xX286xX100xX3xXexX1xX100xX3xX7xX8exX17xX1dxX3xX61xXa9xX5cxX3xXaxX61xX62xX63xX3xX4xX66xX3xX68xX69xXbxXaxX3xX22xX1eexXexX3xXexX31xX32xX17xX3xX17xX8exX4xX3xX35xX10xX3xX38xX3xXexX38xXa4xX3xXcxX1xXdxX29xXexX3xX5exX29xX3xX17xXa9xX63xX3xX61xX428xX6xX3xX1dxX534xX17xX3xX1dxXa9xX17xX1dxX3xX61xX428xX6xX3xX68xX6xX17xX1dxX3xXexX16xX17xX1xX3xXexX1xX119xX3xXexX1xX6xX5cxX3xX4xX1xX5cxX3xX35xX29xX3xX4xX23xX17xX1dxXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xX3a5xXa4xX3xX52xX1xX6fxX17xX1dxX3xX4xX1xXdxX29xX4xX3xX17xX7axXbxX3xX22xX69xX63xX3xX81xX3xX4xX84xX17xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXdxX1dxX100xX31xX10xXaxX12xX0xXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX68xX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX1xX3xX17xX6xX17xX1dxX3xXdxXexX3xX4fxX100xX5cxX4xX3xX27xXdxX10xXexX3xX4fxX10xX17xX3xXexX31xX10xX17xX3xX35xX10xX3xX5cxX3xXexX5cxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa4xX27xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXa4xX61xX17xX3dxX17xX10xX3a0xX7xX3dxX2xX13xX3a5xX3a6xX3dxX2xX3a9xX3aaxX4fxX13xX3a9xX3aexXexX3aexX3a6xX3a5xX660xX5xX660xXa4xXffxXbxX1dxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX31xX12xX0xX3dxXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xX3dxXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12x65b2xX1xX38xX17xX1dxX3xXdxXexX3xX17xX1dxX23xX2d8xXdxX3xX4xX1xX23xX6xX3xX4xX8exX3xX5exXdxX17xX1xX3xX17xX1dxX1xXdxX7acxX68xX3xX61xX23fxX3xX7xX1e5xX3xX4fxX171xX17xX1dxX3xX38xX3xXexX38xX3xX61xX1e1xX17xX3xXexX1xX7axX4xX3xX68xX7axX4xX3xX4xX66xX4xX3xX61xX29xXexX3xXaxX7x4062xX5cxXaxX3xX81xX3xX4xX84xX17xX3xXexX31xX23xX1dcxX4xX3dxX7xX6xX100xX3xX4xX8exX3xXexX66xX4xX3xX4fxX171xX17xX1dxX3xX1dxX114xXa4xX3xXcxX1xX3f4xX4xX3xXexX29xX5fxX3xX4xX1xX53xX17xX1dxX3xX4xX8exX3xX5exX1xX66xX3xX17xX1xXdxX23fxX100xX3xX4xX38xX17xX1dxX3xX4fxX171xX17xX1dxX3xXexX2dcxX63xX3xXexX1xX10xX5cxX3xX5exX16xX4xX1xX3xXexX1xX23xX1dcxX4xX5fxX3xX1xX114xX17xX1xX3xX4fxX149xX17xX1dxX3xX4xX29axX17xX1dxX3xX17xX1xX23xX3xX61xX94xX3xXexX31xX16xX3xX5xX7axXbxX3xX22xX1eexXexXa4xX3xX52xX29xX100xX3xX35xX10xX3xX38xX3xXexX38xX3xX4xX8exX3xX660xX3xX17xX7axXbxX3xX22xX69xX63xX3xX17xX1dxX6xX63xX3xX4fxX23xX1dcxXdxX3xX4xX171xX68xX3xX22xX5d0xX17xX3xXbxX1xX6xX3xXexX1xX114xX3xX22xX8exX3xX4xX1xX16xX17xX1xX3xX5xXa9xX3xX17xX7axXbxX3xX4xX2b7xX6xX3xX27xX2bbxX3xXbxX1xX69xX17xX3xX31xX1e5xX6xX3xX22xX5d0xX17xX3xXexX3f4xX3xX22xX2bbxX17xX1dxX5fxX3xXexX1xX23xX2d8xX17xX1dxX3xX35xX100xX182xXexX3xX1xXdxX7acxX17xX3xXexX31xX32xX17xX3xX4xX66xX4xX3xX4fxX203xX17xX1dxX3xX35xX10xX3xX7xX6xX17xX1dxXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xX52xX1dxX5cxXa9xXdxX3xX31xX6xX5fxX3xX81xX3xX4xX84xX17xX3xXexX31xX23xX1dcxX4xX3dxX7xX6xX100xX3xX4xX1xX5b5xX3xX4xX8exX3xX68xX2bbxXexX3xX17xX7axXbxX3xX22xX69xX63xX3xX5xX7acxX4xX1xX3xX61xX23fxX3xX68xX2bbxXexX3xX27xX32xX17xX3xXexX1xX114xX3xX22xX8exX3xX5xXa9xX3xX27xX2bbxX3xXbxX1xX69xX17xX3xX68xX8exX4xX3xX5exX77axX5cxX3xX4xX66xXbxX3xX5exX1xXdxX3xX38xX3xXexX38xX3xX1dxX1eexXbxX3xX7xX3f4xX3xX4xX91xXa4xX3xX52xX29xX100xX3xX4xX8exX3xX17xX1xX6fxX17xX1dxX3xX4fxX182xX100xX3xXexX31xX203xX17xX3xX17xX1xX150xX3xX27xX774xX17xX1dxX3xX22xX286xX100xX3xX17xX1dxX8exX17xX3xXexX6xX63xX3xX81xX3xX152xX100xX6xX17xX1xX3xX4xX84xX17xX3xX7xX6xX100xX3xX1xX6xX63xX3xX4xX84xX17xX3xXexX31xX23xX1dcxX4xX3x2cc1xX81xX3xX68xX2bbxXexX3xX7xX91xX3xX35xX10xb5ebxX3xXexX1xX114xX3xX4xX1xX53xX17xX1dxX3xX4xX1xX16xX17xX1xX3xX5xXa9xX3xX17xX1xX6fxX17xX1dxX3xX4xX84xX68xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX5exX1xX5cxX84xX17xX1dxX3xX4xX66xX4xX1xXa4xX3xX44axX66xX4xX3xX4xX84xX68xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX17xXa9xX63xX3xX7xX14dxX3xXbxX1xX66xXexX3xX31xX6xX3xX62xX68xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX4xX84xX17xX1xX3xX27xX66xX5cxX3xX5xX66xXdxX3xX35xX10xX3xX17xX29xX100xX3xX7xX7axXbxX3xX22xX171xX17xX1dxX3xXbxX1xX84xXdxX3xX61xX69xXexX3xX4xX84xX17xXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12x9f7fxXa4xX3xXa6fxX1xX10xX3xX1dxXdxX8exX3xX4xX91xX3xX22xX94xX17xX1xX3xXexX31xX32xX17xX3xXexX66xXbxX3xX5xX38xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXdxX1dxX100xX31xX10xXaxX12xX0xXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX68xX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX1xX3xX17xX6xX17xX1dxX3xXdxXexX3xX4fxX100xX5cxX4xX3xX27xXdxX10xXexX3xX4fxX10xX17xX3xXexX31xX10xX17xX3xX35xX10xX3xX5cxX3xXexX5cxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa4xX27xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXa4xX61xX17xX3dxX17xX10xX3a0xX7xX3dxX2xX13xX3a5xX3a6xX3dxX2xX3a9xX3aaxX4fxX13xX3a9xX3aexXexX3b2xX3a9xX3a5xX660xX5xX3a5xXa4xXffxXbxX1dxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX31xX12xX0xX3dxXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xX3dxXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12x50aaxX2bbxXexX3xXexX31xX5cxX17xX1dxX3xX13xX3xXexX16xX17xX1xX3xX17xX1bxX17xX1dxX3xX16xXexX3xX27xXdxX29xXexX3xX22xX29xX17xX3xXexX31xX32xX17xX3xX35xX10xX3xX38xX3xXexX38xX3xX5xXa9xX3xX4xX66xX4xX3xX5exX1xX10xX3xX1dxXdxX8exX3xX4xX91xX3xX22xX94xX17xX1xX3xXexX31xX32xX17xX3xX27xX84xX17xX1dxX3xXexX6xX27xX5xX5cxXa4xX3xXcxX66xX4xX3xX4fxX171xX17xX1dxX3xX4xX2b7xX6xX3xX4xX66xX4xX3xX35xX10xX3xX1dxXdxX8exX3xX4xX91xX3xX22xX94xX17xX1xX5fxX3xXexX1x98ecxXdxX3xXexX1x95c4xX17xX1dxX3xX61xXa9xX5cxX3xX4xX2bbxXexX3xX4xX1xX6fxX3x9de8xX3xXexX31xX32xX17xX3xX1xX6xX63xX3xX38xX3xXexX38xX3xX1xX6xX63xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX91xX3xXexX31xX16xX3xX4fxX534xX4xX3xXexX1xX10xX5cxX3xX5exX16xX17xX1xX3xX4xX1xX7axX17xX3xX1dxXdxX8exX3xX17xXa9xX63xX3xX5xXa9xX3xX22xX557xX63xX3xX5xX100x99b5xX17xX1dxX3xX1xX640xXdxX3xX17xX8exX17xX1dxX3xX22xX119xX3xX7xX23xX81xXdxX3xX5exX16xX17xX1xX3xX4xX1xX7axX4xX3xX1dxXdxX8exX3xX61xXa9xX3xX5exX16xX17xX1xX3xX4xX1e5xX6xX3xX7xXe88xX3xX1dxXdxX53xXbxX3xX5xX66xXdxX3xX35xX10xX3xX4fxX752xX3xX4fxXa9xX17xX1dxX3xX152xX100xX6xX17xX3xX7xX66xXexX3xX1dxX23xX640xX17xX1dxX3xX4xX1xXdxX29xX100xX3xX1xX69xX100xX3xX27xX32xX17xX3xX17xX1dxX5cxXa9xXdxXa4xX3xX44axX1x861exX4xX3xX17xX1bxX17xX1dxX3xX17xXa9xX63xX3xX4xXa9xX17xX1dxX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xX100xX63xX3xXexX66xX4xX3xX4fxX171xX17xX1dxX3xX5exX1xXdxX3xXbxX1xX84xXdxX3xX4fxXdxX3xX4xX1xX100xX63xX119xX17xX3xX81xX3xX4xX66xX4xX3xX61xX2dcxX17xX1dxX3xX4xX8exX3xX7xX23xX640xX17xX1dxX3xX68xX2dcxX3xX1xX5cxX1eexX4xX3xX5xX53xX4xX3xXexX31xX2d8xXdxX3xX68xX23xX6xXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xXcxX100xX63xX3xX17xX1xXdxX32xX17xX5fxX3xXexX1xX3f4xX4xX3xXexX29xX3xX5xXa9xX3xX61xX1dcxXdxX3xX4xX66xX4xX3xX4fxX203xX17xX1dxX3xX35xX10xX3xX7xX1e5xX3xX4fxX171xX17xX1dxX3xX5xX62xX100xX3xX17xX1bxX68xX3xXexX1xX114xX3xX4xX1e5xX6xX3xX1dxXdxX8exX3xXbxX1xX16xX6xX3xXexX31xX5cxX17xX1dxX3xX1xX6xX63xX3xX27xX94xX3xX5xX150xX17xX1dxX3xX5exX1xXdxX29xX17xX3xX1xX640xXdxX3xX5xX149xX17xX1xX3xX27xX94xX3xX31xX203xX3xX31xX5b5xX3xX61xXa9xX3xX1dxX62xX63xX3xXexX66xX4xX3xX4fxX3f4xX17xX1dxX3xX17xX1dxX23xX24xX4xX3xX5xX149xXdxX3xX5xXa9xX3xXexX149xX5cxX3xX7xX23xX640xX17xX1dxX3xX68xX2dcxX3xXexX31xX32xX17xX3xX5exX16xX17xX1xX3xX5xX66xXdxXa4xX3xX3e9xXa9xX3xX5xX2d8xXdxX3xX5exX1xX100xX63xX32xX17xX3xX4xX2b7xX6xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX1xX100xX63xX32xX17xX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX1xX1bxX68xX3xX7xX8exX4xX3xX61xXa9xX3xX27xX84xX5cxX3xX4fxX23x2f97xX17xX1dxX3xX38xX3xXexX38xX3xX5xXa9xX3xXbxX1xX84xXdxX3xX5exXdxX119xX68xX3xXexX31xX6xX3xX61xXa9xX3xX4xX1xX1bxX68xX3xX7xX8exX4xX3xX5exX11dxX3xX27xX2bbxX3xXbxX1xX69xX17xX3xX17xXa9xX63xX3xX17xX1xX774xX68xX3xX22xX84xX68xX3xX27xX84xX5cxX3xXexX286xX68xX3xX17xX1xX114xX17xX3xXexX31xX5cxX17xX1dxX3xX68xX534xXdxX3xX22xXdxX23fxX100xX3xX5exXdxX7acxX17xX3xXexX1xX2d8xXdxX3xXexXdxX29xXexXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xX0xX7xXexX31xX5cxX17xX1dxX12xX3aaxXa4xX3xX44axX1xX91xXexX3xX5exX1xX8exX6xX3xX6xX17xX3xXexX5cxXa9xX17xX3xX4xX1e5xX6xX3xX7xX6xX100xX0xX3dxX7xXexX31xX5cxX17xX1dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXdxX1dxX100xX31xX10xXaxX12xX0xXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX68xX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX1xX3xX17xX6xX17xX1dxX3xXdxXexX3xX4fxX100xX5cxX4xX3xX27xXdxX10xXexX3xX4fxX10xX17xX3xXexX31xX10xX17xX3xX35xX10xX3xX5cxX3xXexX5cxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa4xX27xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXa4xX61xX17xX3dxX17xX10xX3a0xX7xX3dxX2xX13xX3a5xX3a6xX3dxX2xX3a9xX3aaxX4fxX13xX3a9xX3aexXexX3b2xX3aaxX3a6xXd31xX5xXd31xXa4xXffxXbxX1dxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX31xX12xX0xX3dxXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xX3dxXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xXcxX1xX3f4xX4xX3xXexX29xX5fxX3xX5exX1xX38xX17xX1dxX3xX16xXexX3xXexX31xX23xX2d8xX17xX1dxX3xX1xX24xXbxX3xX17xX1dxX23xX2d8xXdxX3xX17xX1dxXee1xXdxX3xX81xX3xX1xXa9xX17xX1dxX3xX1dxX1xX29xX3xX7xX6xX100xX3xX27xX182xXexX3xX17xX1dxX2d8xX3xX68xX81xX3xX4xX1e5xX6xX5fxX3xX1dxX62xX63xX3xXexX6xXdxX3xX17xX149xX17xX3xX4xX1xX5cxX3xX4xX66xX4xX3xXbxX1xX23xX640xX17xX1dxX3xXexXdxX7acxX17xX3xX22xX6xX17xX1dxX3xX22xXdxX3xXexX1dcxXdxXa4xX3xX442xX5cxX3xX61xX69xX63xX5fxX3xX4xX66xX4xX3xX17xX1xXa9xX3xX7xX84xX17xX3xX35xX100xX182xXexX3xX35xX10xX3xX1xX640xXdxX3xXexX1xX23xX2d8xX17xX1dxX3xXexX31xX6xX17xX1dxX3xX27xX94xX3xXexX1xX32xX68xX3xX68xX2bbxXexX3xX4xX1xX91xXexX3xX6xX17xX3xXexX5cxXa9xX17xX3xX81xX3xXexX31xX32xX17xX3xX68xX77axXbxX3xXexX31xX5cxX17xX1dxX3xX4xX1e5xX6xX3xX61xX1dcxXdxX3xXexX66xX4xX3xX4fxX171xX17xX1dxX3xX5xXa9xX3xX5exX1xX8exX6xX3xX4xX1xX29xXexX3xX4xX1e5xX6xX3xX7xX6xX100xX3xX27xX32xX17xX3xX5xX66xXdxX3xX35xX10xX3xX17xX1xX774xX68xX3xX22xX84xX68xX3xX27xX84xX5cxX3xX6xX17xX3xXexX5cxXa9xX17xX3xX5exX1xXdxX3xX5xX32xX17xX3dxX35xX100xX91xX17xX1dxX3xX35xX10xXa4xX3xX44axX1xX91xXexX3xX17xXa9xX63xX3xX4xX203xX17xX3xX4xX8exX3xXexX32xX17xX3xX1dxX534xXdxX3xX5exX1xX66xX4xX3xX5xXa9xX3xX4xX1xX91xXexX3xX5exX1xX8exX6xX3xXexX31x5dcbxX3xX10xX68xX3xX61xX1dcxXdxX3xX4xX1xXf4dxX4xX3xX17xX1bxX17xX1dxX3xX17xX1dxX1bxX17xX3xX4xX1xX53xX17xX1dxX3xX68xX81xX3xX4xX1e5xX6xX3xX5exX1xXdxX3xX35xX10xX3xX22xX6xX17xX1dxX3xX4xX1xX149xX63xXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xX0xX7xXexX31xX5cxX17xX1dxX12xX13xXa4xX3xX5bxX1e1xX63xX3xX68xX81xX3xX4xX91xXbxX3xX7xX6xX100xX0xX3dxX7xXexX31xX5cxX17xX1dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXdxX1dxX100xX31xX10xXaxX12xX0xXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX68xX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX1xX3xX17xX6xX17xX1dxX3xXdxXexX3xX4fxX100xX5cxX4xX3xX27xXdxX10xXexX3xX4fxX10xX17xX3xXexX31xX10xX17xX3xX35xX10xX3xX5cxX3xXexX5cxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa4xX27xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXa4xX61xX17xX3dxX17xX10xX3a0xX7xX3dxX2xX13xX3a5xX3a6xX3dxX2xX3a9xX3aaxX4fxX13xX3a9xX3aexXexXd31xX2xX3a9xX3b2xX5xX3aaxXa4xXffxXbxX1dxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX31xX12xX0xX3dxXexX27xX5cxX4fxX63xX12xX0xX3dxXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xXcxX31xX5cxX17xX1dxX3xX4xX66xX4xX3xXexX31xX23xX2d8xX17xX1dxX3xX1xX24xXbxX3xX27xX182xXexX3xX17xX1dxX2d8xX3xX17xX1xX23xX3xXexX31xX1357xX3xX10xX68xX3xX4xX1xX640xXdxX3xX22xX2dcxX6xX3xX61xXa9xX3xX27xX94xX3xX5exX1xX8exX6xX3xXexX31xX5cxX17xX1dxX3xX4xX91xXbxX3xX7xX6xX100xX3xX1xX6xX63xX3xX38xX3xXexX38xX3xX1dxX1eexXbxX3xXexX6xXdxX3xX17xX149xX17xX3xX5xX6xX5cxX3xX35xX100xX91xX17xX1dxX3xX1xXee1xX3xXexX1xX114xX3xX4xX640xX3xX4xX182xX100xX3xX68xX81xX3xX4xX91xXbxX3xX7xX6xX100xX3xXexX428xX3xX27xX32xX17xX3xXexX31xX5cxX17xX1dxX3xX7xX14dxX3xX1dxXdxX53xXbxX3xX1dxXdxX84xXdxX3xX4xXf4dxX100xX3xX4xX1xX16xX17xX1xX3xX27xX149xX17xX3xX61xXa9xX3xX1xXa9xX17xX1xX3xX5exX1xX66xX4xX1xX3xXexX31xX32xX17xX3xX35xX10xXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX5cxX4fxX63xXaxX12xXcxX149xXdxX3xXe0exX11dxX5fxX3xXexX428xX3xX31xX182xXexX3xX5xX62xX100xX5fxX3xX5xX100xX69xXexX3xX22xX404xX3xX152xX100xX63xX3xX22xX94xX17xX1xX3xX27xX7axXexX3xX27xX100xX2bbxX4xX3xX35xX10xX3xX1xX640xXdxX3xXbxX1xX84xXdxX3xXexX31xX6xX17xX1dxX3xX27xX94xX3xX5xX1e1xX63xX3xX5exX1xX8exX6xX3xX68xX81xX3xX4xX91xXbxX3xX7xX6xX100xX3xX17xX1xX774xX68xX3xXexX149xX5cxX3xXexX1xX32xX68xX3xX22xX23xX2d8xX17xX1dxX3xXexX1xX5cxX66xXexX3xX1xXdxX119xX68xX3xX4xX1xX5cxX3xX1xXa9xX17xX1xX3xX5exX1xX66xX4xX1xX3xXexX31xX5cxX17xX1dxX3xX35xX10xXa4xX3xX44axX66xX4xX3xX17xX1xXa9xX3xX7xX84xX17xX3xX35xX100xX182xXexX3xX5exX1xX66xX4xX3xX17xX1xX6xX100xX3xX7xX14dxX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX5exX29xX3xX5xX1e1xX63xX3xX68xX81xX3xX4xX8exX3xX1xX114xX17xX1xX3xX4fxX149xX17xX1dxX3xX5exX1xX66xX4xX3xX17xX1xX6xX100xXa4xX3xXcxX100xX63xX3xX17xX1xXdxX32xX17xX5fxX3xXexX1xX38xX17xX1dxX3xXexX1xX23xX2d8xX17xX1dxX5fxX3xX5xX1e1xX63xX3xX68xX81xX3xX17xXa9xX63xX3xX7xX14dxX3xX5xXa9xX3xX68xXdxX29xX17xX1dxX3xX17xX1xX3f4xX6xX3xX4fxX149xX3xX152xX100xX6xX17xX1dxX3xX22xX23xX24xX4xX3xX17xX91xXdxX3xX61xX1dcxXdxX3xX4fxX62xX63xX3xX4xX66xXbxX3xX61xXa9xX3xX5exX1xXdxX3xX27xX149xX17xX3xX1dxXdxX69xXexX5fxX3xX4xX91xXbxX3xX7xX14dxX3xXexX3f4xX3xX22xX2bbxX17xX1dxX3xX27xX100xX17xX1dxX3xX31xX6xXa4xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX5cxX100xX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xaf01xXcxX3e9xXcxX0xX3dxXbxX12