Trao 22 giải báo chí “Ngành Y tế Hà Tĩnh - 65 năm xây dựng và trưởng thành”
(Baohatinh.vn) - Sáng 25/2, Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí “Ngành Y tế Hà Tĩnh - 65 năm xây dựng và trưởng thành” cho 22 tác giả, tác phẩm đạt giải.
d2a2xd680x1607dx183e7xfba2x10e3fx15804x12d67x164dfxX7x145f3xfc79xe971xe7e7x11b62x14808xX5x1485fxXaxd2c7xXcx141ccxX6x10420xX3x14d28xX18xX3x10ef1xXdxf5a9xXdxX3x14cdaxd785xX16xX3xX4xX1x12346xX3x1416fx1594fxX1bx14d76xed22xX1xX3x144dcxX3xXex1128bxX3x1513fxX2bxX3xXcxd734xX2cxX1xX3x11dd2xX3xeafex18633xX3xX2cx108f0x138e3xX3xd7a8x141d9x11972xX3xe09bxd42dxX2cxX1bxX3x17435xX2bxX3xXexX14xff6exe610xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1x137aaxX0x147dfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6xX49xXaxX12x16ecdxX21xX2cxX1bxX3xX18xX3fxX5fxX18xdd87xX3xX74xX54xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xXbxX1x111b7xXdxX3xX1x17edbxXbxX3xX4exe4d5xXdxX3xX34x139bbxXdxX3xX29xX1xX2bxX3xX20xX21xX16xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xXex17574xX3xX4xX1x1194cxX4xX3xX5xd66cxX3xXexXb1xX2cxX1bxX3xec18xX32xXexX3xX4exX2bxX3xXexX14xX6xX16xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxX3xX4xX1xX16xX3xX18xX18xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX7dxX3xXexX21xX4xX3xXbxX1x124f5xX43xX3x13682x125afxXexX3xX1bxXdxX1dxXdxf0b5xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13800xX16xX49xX47xX3xXbx13685xX10xX2cxXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX43xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX2cxXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXax158eaxXdxX49xXexX1x10f48xX3xX3exX2xf384xXbxX45x1702dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX170xX3xX174xX2xd5d6xXbxX45xX177xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5fxX5fxXdxX131xX20xX6xX16xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX131xX4exX2cxX5fxX2cxX10xX16bxX7xX5fxX18xX183xX183x12b15xX5fxX3exe19bxX49xX18xX2xX183xX183xd8c6xX1b5xX18xXexX1b5xX1b5xX174xX3fxX5xX1b5xX3cxX2xX18xX1afxX49xX18xX183xX1afxX18xX1acxX18xX174xXexX3fxX1afxX1acxX3exX1afxX5xX183xX131x11c98xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX18xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX16xX2cxXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX45xXexX3cxX6xX5xXdxX1bxX2cxX170xX3xX1d4x12ab2xX7xXexXdx150b0xX47xX177xXaxX12xXcxX1xX6xX43xX3xX49xX4axX3xX20xX259xXb1xXdxX3xX5xXb9xX3xX4x10e97xX3xX5x143d3xX2cxX1xX3xX129xX12axX16xX3xX74xX54xX3xXcxX1x1774fxX2cxX1bxX3xXexXdxX2cxX3xX4exX2bxX3xXcxX14xX259xX47x15825xX2cxX3xXexX1xX283xX2cxX1bxX177xX3xX4xX21xX4xX3xX4xd5a2xX3xf35exX259xX6xX2cxX3xXexX1xX283xX2cxX1bxX3xXexe684xX2cxX7dxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX4exX2bxX3xX4xX21xX4xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xX129xX12axXexX3xX1bxXdxX1dxXdxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xXaxX12x11625xX53xX95xX4xX3xXbxX1xX21xXexX3xX129xX9dxX2cxX1bxX3xXex162bbxX3xXexX1xX21xX2cxX1bxX3xX18xX5fxX18xX183xX2xX1afxX3xX129xX32xX2cxX3xX2cxX6xX47xX7dxX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxX3xX129xX276xX3xXexX1xX259xX3xX1x17dd4xXexX3xX129xX283xX2cxX1bxX3xX129xX1dxX16xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xX5xX2bxX3xX1xX9dxXdxX3xX4exXdx10db3xX2cxX7dxX3xXc0xX1xX283xX2cxX1bxX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX9dxXdxX3xX4exXdxX379xX2cxX7dxX3xX4xX21xX4xX3xX2cxX1xX2bxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX259xX47xX379xX2cxX3xX2cxX1bxX1xXdx1063exXbxX3xX4exX2bxX3xXc0xX1xX283xX2cxX1bxX3xX4xX1xX259xX47xX379xX2cxX3xX2cxX1bxX1xXdxX3a9xXbxX7dxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX9dxX2cxX1bxX3xXexX21xX4xX3xX4exXdxX379xX2cxX7dxX3xXexX1xX283xX2cxX1bxX3xXexXdxX2cxX3xX4exXdxX379xX2cxX3xX4x11303xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX2a1xX3xX2a3xX259xX6xX2cxX3xXexX1xX283xX2cxX1bxX3xXexX2afxX2cxX7dxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xXexX14xX379xX2cxX3xX129x1155dxX6xX3xX20xX2bxX2cxX3xXexX1xX6xX43xX3xX1bxXdxX6xX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xX3xXbxX147xX10xX2cxXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX43xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX2cxXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX49xXexX1xX170xX3xX3exX2xX3fxXbxX45xX177xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX170xX3xX174xX2xX183xXbxX45xX177xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5fxX5fxXdxX131xX20xX6xX16xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX131xX4exX2cxX5fxX2cxX10xX16bxX7xX5fxX18xX183xX183xX1acxX5fxX2xX18xX1afxX49xX18xX183xX1afxX18xX1acxX174xX18xXexX1acxX3exX3fxX183x11357xX5xX183xX131xX1d4xXbxX1bx10090xX14xX9xX1b5xX4abxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX18xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX16xX2cxXaxX12xX147xX1xX3e7xX3xXexX40fxX4xX1xX3xX34xX9dxXdxX3xX29xX1xX2bxX3xX20xX21xX16xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX29xX1bxX259xX47xXb9xX2cxX3x171f8xX259xX46xX2cxX3xX34xX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX21xX16xX3xXc0xX32xXexX3xX2a3xX259xX1dxX3xX4xX259xX9dxX4xX3xXexX1xXdxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX129xX21xX2cxX1xX3xX1bxXdxX21xX3xX4xX3e7xX6xX3xX141xX6xX2cxX3xXcxXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX7dxX3xX4xX259xX9dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX4exXdxX32xXexX3xX4exX292xX3xX2cxX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX129xX276xX3xX129xX12axXexX3xX129xX53xX95xX4xX3xX2cxX1xe2d9xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX3xX4xX283xX2cxX1bxX3xX2cxX1bxX16xX2bxXdxX3xX43xX16xX2cxX1bxX3xX129xX95xXdxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xXaxX12xX147xX21xX4xX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX126xX43xX3xX129xX276xX3xX4xX6xX3xX2cxX1bxX95xXdxX3xXbxX1xX126xX43xX3xX4xX1xX2afxXexX3xX4xX6xX16xX3xX129x1216axXbxX7dxX3xX2cxX1xX5daxX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX3xXexX4axX259xX3xXexX16xX3xX5xX99xX2cxX7dxX3xX2cxX1xX5daxX2cxX1bxX3xX129xX273xX2cxX1bxX3xX1bxX273xXbxX7dxX3xX1xX47xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX1x16b29xX43xX3xX5x13918xX2cxX1bxX3xX4xX3e7xX6xX3xX4xX21xX2cxX3xX20xX9dxX7dxX3xX4xX283xX2cxX1bxX3xX2cxX1xX46xX2cxX3xX4exXdxX379xX2cxX3xX4xX1xXb5xX4xX3xX2cxX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xXexX14xX16xX2cxX1bxX3xX4xX283xX2cxX1bxX3xXexX21xX4xX3xX4xX1xX42xX43xX3xX7xX273xX4xX7dxX3xX20xX1dxX16xX3xX4exX3a9xX3xX4exX2bxX3xX2cxX46xX2cxX1bxX3xX4xX6xX16xX3xX7xXb5xX4xX3xXc0xX1x142e7xX10xX3xX2cxX1xX46xX2cxX3xX49xX46xX2cxX177xX3xX20xXdx17b47xX259xX3xX49xX53xX2a1xX2cxX1bxX3xX2cxX1xX5daxX2cxX1bxX3xXex1878axXbxX3xXexX1xX6e6xX7dxX3xX4xX21xX3xX2cxX1xX46xX2cxX3xX129xXdxX6e6xX2cxX3xX1x12703xX2cxX1xX3xXexX14xX16xX2cxX1bxX3xX1xd56fxX4xX3xXexX6f6xXbxX3xX4exX2bxX3xX5xX2bxX43xX3xXexX1xX10xX16xX3xXexX2afxX43xX3xX1bxX53xX2a1xX2cxX1bxX3xX129xX12axX16xX3xX129xXb5xX4xX3xX34x187cdxX3xX147xX1xX26xX3x122d2xXdxX2cxX1xX131xX3xX147xX21xX4xX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX126xX43xX3xX129xX276xX3xX1bxX273xXbxX3xXbxX1xX66axX2cxX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX2cxX379xX2cxX3xX2cxX1bxX46xX2cxX3xX1xX2bxX2cxX1bxX3xX49xX5daxX3xX5xXdxX3a9xX259xX3xX4exX292xX3xXexX14xX259xX47xX292xX2cxX3xXexX1xX283xX2cxX1bxX3xX2cxX1bxX2bxX2cxX1xX3xX47xX3xXexX32xX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xXaxX12x154d3xX1xX283xX2cxX1bxX3xX4xX1x14c4bxX3xX129xX53xX95xX4xX3xX129xX66axX259xX3xXexX53xX3xX4exX292xX3xX2cxX9dxXdxX3xX49xX259xX2cxX1bxX7dxX3xX45xX259xX3xX1xX53xX99xX2cxX1bxX3xX5xX2bxX43xX3xX20xX21xX16xX3xX1xXdxX3a9xX2cxX3xX129xX12axXdxX3xX129xX276xX3xX129xX53xX95xX4xX3xXb5xX2cxX1bxX3xX49x15de0xX2cxX1bxX3xX4exX99xXdxX3xX4xX1xX2afxXexX3xX5xX53xX95xX2cxX1bxX3xX4xX6xX16xX7dxX3xXc0xX1xf038xX2cxX1bxX3xX129xX40fxX2cxX1xX3xXexX1xX32xX3xX43xX12axX2cxX1xX3xX4xX3e7xX6xX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX129xX6xX3xXbxX1xX53xX2a1xX2cxX1bxX3xXexXdxX3a9xX2cxX3xXexX14xX16xX2cxX1bxX3xX49xf985xX2cxX1bxX3xX4xX1xX1dxX47xX3xXexX14xX259xX47xX292xX2cxX3xXexX1xX283xX2cxX1bxX3xX1xXdxX3a9xX2cxX3xX129xX12axXdxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xX3xXbxX147xX10xX2cxXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX43xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xXexX1xX259xX43xX20xX3xXdxX147xX10xX2cxXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX49xXexX1xX170xX3xX3exX2xX3fxXbxX45xX177xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX170xX3xX174xX2xX183xXbxX45xX177xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5fxX5fxXdxX131xX20xX6xX16xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX131xX4exX2cxX5fxX2cxX10xX16bxX7xX5fxX18xX183xX183xX1acxX5fxX2xX18xX1afxX49xX18xX183xX1afxX18xX1afxX3fxX18xXexX174xX1afxX1afxX3fxX174xX5xX183xX131xX1d4xXbxX1bxX4b2xX14xX9xX1afxX4abxX4abxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX18xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX16xX2cxXaxX12xX2e8xX12axXdxX3xX49xXdxX3a9xX2cxX3xX5xX276xX2cxX1xX3xX129xX12axX16xX3xX34xX9dxXdxX3xX29xX1xX2bxX3xX20xX21xX16xX3xXexX7b9xX2cxX1xX7dxX3xX141xX6xX2cxX3xXcxX259xX47xX379xX2cxX3xX1bxXdxX21xX16xX3xXcxX7b9xX2cxX1xX3xX3e7xX47xX3xXexX14xX6xX16xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX141xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX21xX4xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX7dxX3xX2cxX1xX273xX43xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xX3xXbxX147xX10xX2cxXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX43xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX2cxXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX49xXexX1xX170xX3xX3exX2xX3fxXbxX45xX177xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX170xX3xX174xX2xX183xXbxX45xX177xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5fxX5fxXdxX131xX20xX6xX16xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX131xX4exX2cxX5fxX2cxX10xX16bxX7xX5fxX18xX183xX183xX1acxX5fxX2xX18xX1afxX49xX18xX183xX1afxX1b5xX183xX1b5xX1b5xXexX3fxX2xX174xX4abxX2xX5xX183xX131xX1d4xXbxX1bxX4b2xX14xX9xX3exX2xX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX18xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX16xX2cxXaxX12x17fb0xX276xX2cxX1xX3xX129xX12axX16xX3xX74xX54xX3xX2fxX3xXexX32xX7dxX3xX74xX54xX3xXcxX1xX283xX2cxX1bxX3xXexXdxX2cxX3xX4exX2bxX3xXcxX14xX259xX47xX292xX2cxX3xXexX1xX283xX2cxX1bxX3xXexX14xX6xX16xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX21xX4xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX7dxX3xX2cxX1xX273xX43xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xX129xX12axXexX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX147xX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xX3xXbxX147xX10xX2cxXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX43xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX2cxXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX49xXexX1xX170xX3xX3exX2xX3fxXbxX45xX177xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX170xX3xX174xX2xX183xXbxX45xX177xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX170xX5fxX5fxXdxX131xX20xX6xX16xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX131xX4exX2cxX5fxX2cxX10xX16bxX7xX5fxX18xX183xX183xX1acxX5fxX2xX18xX1afxX49xX18xX183xX1afxX1b5xX2xX18xX3fxXexX2xX1b5xX1b5xX18xX18xX5xX183xX131xX1d4xXbxX1bxX4b2xX14xX9xX1afxX4abxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX18xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX16xX2cxXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX45xXexX3cxX6xX5xXdxX1bxX2cxX170xX3xX1d4xX259xX7xXexXdxX25dxX47xX177xXaxX12xX2e8xX12axXdxX3xX49xXdxX3a9xX2cxX3xX5xX276xX2cxX1xX3xX129xX12axX16xX3xX2e8xX1dxX2cxX1bxX3xX3e7xX47xX3xX7b1xX1xX91xXdxX3xX147xX147xe006xff3ex161baxX29xX3xXexX7b9xX2cxX1xX7dxX3xX74xX54xX3xdb53xX34xX3cxXcxXcxXc89xXc8axXae2xX3xXexX14xX6xX16xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xXc0xX1xX259xX47xX32xX2cxX3xXc0xX1xX26xX4xX1xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX21xX4xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX7dxX3xX2cxX1xX273xX43xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xX129xX12axXexX3xX1bxXdxX1dxXdxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xXaxX12xXcxXb1xX2cxX1bxX3xXc0xX32xXexX3xX1bxXdxX1dxXdxX7dxX3xX141xX6xX2cxX3xXcxXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xX129xX276xX3xXexX14xX6xX16xX3xX174xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX141xX7dxX3xX1acxX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX147xX3xX4exX2bxX3xX2xX183xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xXc0xX1xX259xX47xX32xX2cxX3xXc0xX1xX26xX4xX1xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX21xX4xX3xXbxX1xX126xX43xX3xX129xX276xX3xX129xX53xX95xX4xX3xX129xX42xX2cxX1bxX3xXexX1dxXdxX3xXexX14xX379xX2cxX3xX20xX21xX16xX3xXdxX2cxX7dxX3xX20xX21xX16xX3xX129xXdxX3a9xX2cxX3xXex10017xX7dxX3xX20xX21xX16xX3xX1xX70cxX2cxX1xX3xX4exX2bxX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX1xX6xX2cxX1xX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xX6xX2cxX1xX2cxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2cxX1bxX9xXaxX183xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX49xX49xXdxX2cxX1bxX9xXaxX3fxXaxX12xX0xXexX20xX16xX49xX47xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xXaxX12xX141xX21xX16xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX129xX12axXexX3xX3exX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xXexX14xX16xX2cxX1bxX3xX4xX259xX9dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxX131xX3xXcxX14xX16xX2cxX1bxX3xX129xX273xX3xX4xX273xX3xX2xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX141xX3xX4exX99xXdxX3xX4xX1x11652xX43xX3xX20xX2bxXdxX170xX3xX28xXc88xX259xX1dxX2cxX3xX5x17907xX3xX49xX40fxX4xX1xX3xX4exX7fbxX3xXc0xX26xX2cxX1xX3xXexX1xX259xX91xX4xX3xX54xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX5dxX3xX4xX3e7xX6xX3xX2cxX1xX273xX43xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3x1153bxX2cxX3xX29xX1xXdxX379xX2cxX3xX3cxX3x188adxX2cxX1xX3xX29xX1bxX259xX47xX379xX2cxX177xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xXaxX12xX1b5xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX147xX3xX4exX99xXdxX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX126xX43xX3xX28xX29xXdxX292xX43xX3xX7xX6xX47xX3xX43xX379xX3xX4xX3e7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX7x15a25xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX2cxX1xX6f6xX2cxX3xX20x179aaxX2cxX1bxX3xX5xX6xX16xX3xX129xX9dxX2cxX1bxX3xX7xX21xX2cxX1bxX3xXexX12axX16xX3xX4xX3e7xX6xX3xXcxXb1xX2cxX1bxX3xXae2xX2e8xXae2xX2e8xX3xXc96xXdxX3a9xXexX3xX29xX6xX43xX5dxX3xX3cxX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xX7b1xXdxX292xX259xX3xX743xXdxX2cxX1xX177xX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX126xX43xX3xX28xX141xX21xX4xX3xX7xXefbxX3xXexX14x12746xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX1xX32xXexX3xX5xX849xX2cxX1bxX3xX4exX99xXdxX3xX20xX3a9xX2cxX1xX3xX2cxX1xX46xX2cxX7dxX3xX7xX6xX47xX3xX43xX379xX3xX4xX283xX2cxX1bxX3xX4exXdxX3a9xX4xX5dxX3xX3cxX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXcxX1xX259xX3xX34xX2bxX177xX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX126xX43xX3xX28xX29xX1xX5daxX2cxX1bxX3xX129xXb5xX6xX3xXexX14xXf61xX3xX28xXexX1xX66axX2cxX3xXc0x10f29xX5dxX3xX129xX53xX95xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX14xX6xX3xXexX2f8xX3xX43xX634xX3xX2cxX1xXdxXb9xX43xX3xX34x1017exXc96xX5dxX3xX3cxX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXcxX1xX6xX2cxX1xX3xXae2xX16xX6xX2cxX3xX3cxX3xXeafxX2cxX1xX3xX29xX1bxX259xX47xX379xX2cxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX16xX49xX47xXaxX12xX18xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xXc0xX1xX259xX47xX32xX2cxX3xXc0xX1xX26xX4xX1xX3xX4exX99xXdxX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX126xX43xX3xX28xXcxX66axX43xX3xX7xX16xX21xXexX7dxX3xX129xXdxX292xX259xX3xXexX14xX40fxX3xXexX42xX2cxX1bxX3xX1xX259xX47xX32xXexX3xX21xXbxX7dxX3xX129xX21xXdxX3xXexX1xX21xX16xX3xX129xX53x1203dxX2cxX1bxX131xX131xX131xX5dxX3xX4xX3e7xX6xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3x15c74xX1xX35cxX4xX3xXc88xX259xX6xX2cxX1bxX177xX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX126xX43xX3xX28xX141xX2afxXexX3xXc0xX6e6xX3xX129xX379xX43xX3xX1xX283xX43xX3xX1xX6xX47xX3xXexX14xX21xXdxX3xX1bxXdxX273xX7dxX3xXexX14xX54xX3xXexX14xX106dxXdxX3xX5xX2bxX3xX1bxX717xXdxX3xX2cxX1bxX6xX47xX3xX4xX1xX16xX3xXexX14xX12axX43xX3xX47xX3xXexX32xX5dxX3xX4xX3e7xX6xX3xXexX21xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xX141xX21xX3xXcxX46xX2cxX3xX3cxX3xXae2xX379xX3xXcxX259xX2afxX2cxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX49xX12xX0xX5fxXexX14xX12xX0xX5fxXexX20xX16xX49xX47xX12xX0xX5fxXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xX49xXdxX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xX14xX10xX5xX6xXexX10xX49xXaxX12xX0xX259xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3cxXexX1xX259xX43xX20xX3cxX6xX2cxX49xX3cxX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX49xX2f8xX2cxX1bxX3xX1xX16xX12axXexX3xX129xX9dxX2cxX1bxX3xXc0x113d3xX3xX2cxXdxX3a9xX43xX3xX2cxX1bxX2bxX47xX3xXcxX1xX66axX47xX3xXexX1xX259xX91xX4xX3xXc96xXdxX3a9xXexX3xX29xX6xX43xX3xXexX6f6xXbxX3xXexX14xX259xX2cxX1bxX3xX4xX1xX91xX2cxX1bxX3xX49xX40fxX4xX1xX3xX147xX16xX4exXdxX49xX3cxX2xX1afxXaxX3xX1xX14xX10xX25dxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX2cxX1xX3cxXexX14xXdxX5fxX1xX6xX3cxXexXdxX2cxX1xX3cxX49xX259xX2cxX1bxX3cxX1xX16xX6xXexX3cxX49xX16xX2cxX1bxX3cxXc0xX47xX3cxX2cxXdxX10xX43xX3cxX2cxX1bxX6xX47xX3cxXexX1xX6xX47xX3cxXexX1xX259xX16xX4xX3cxX4exXdxX10xXexX3cxX2cxX6xX43xX3cxXexX6xXbxX3cxXexX14xX259xX2cxX1bxX3cxX4xX1xX16xX2cxX1bxX3cxX49xXdxX4xX1xX3cxX4xX16xX4exXdxX49xX3cxX2xX1afxX5fxX2xX1acxX4abxX3exX1b5xX2xX131xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5fxX43xX10xX49xXdxX6xX5fxX2xX18xX183xX5fxX2cxX10xX16bxX7xX5fxX18xX183xX183xX4abxX5fxX2xX3fxX18xX49xX183xX18xX2xX3fxX174xX183xX2xXexX3fxX174xX183xX174xX3fxX5xX183xX131xX1d4xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX18xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX49xXdxX4exX12xX0xX7xXexX14xX16xX2cxX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX49xX2f8xX2cxX1bxX3xX1xX16xX12axXexX3xX129xX9dxX2cxX1bxX3xXc0xX1170xX3xX2cxXdxX3a9xX43xX3xX2cxX1bxX2bxX47xX3xXcxX1xX66axX47xX3xXexX1xX259xX91xX4xX3xXc96xXdxX3a9xXexX3xX29xX6xX43xX3xXexX6f6xXbxX3xXexX14xX259xX2cxX1bxX3xX4xX1xX91xX2cxX1bxX3xX49xX40fxX4xX1xX3xX147xX16xX4exXdxX49xX3cxX2xX1afxXaxX3xX1xX14xX10xX25dxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX2cxX1xX3cxXexX14xXdxX5fxX1xX6xX3cxXexXdxX2cxX1xX3cxX49xX259xX2cxX1bxX3cxX1xX16xX6xXexX3cxX49xX16xX2cxX1bxX3cxXc0xX47xX3cxX2cxXdxX10xX43xX3cxX2cxX1bxX6xX47xX3cxXexX1xX6xX47xX3cxXexX1xX259xX16xX4xX3cxX4exXdxX10xXexX3cxX2cxX6xX43xX3cxXexX6xXbxX3cxXexX14xX259xX2cxX1bxX3cxX4xX1xX16xX2cxX1bxX3cxX49xXdxX4xX1xX3cxX4xX16xX4exXdxX49xX3cxX2xX1afxX5fxX2xX1acxX4abxX3exX1b5xX2xX131xX1xXexX43xXaxX12xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX49xX2f8xX2cxX1bxX3xX1xX16xX12axXexX3xX129xX9dxX2cxX1bxX3xXc0xX1170xX3xX2cxXdxX3a9xX43xX3xX2cxX1bxX2bxX47xX3xXcxX1xX66axX47xX3xXexX1xX259xX91xX4xX3xXc96xXdxX3a9xXexX3xX29xX6xX43xX3xXexX6f6xXbxX3xXexX14xX259xX2cxX1bxX3xX4xX1xX91xX2cxX1bxX3xX49xX40fxX4xX1xX3xX147xX16xX4exXdxX49xX3cxX2xX1afxX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX14xX16xX2cxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX2e8xX6e6xX3xXexX6f6xXbxX3xXexX14xX259xX2cxX1bxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX283xX2cxX1bxX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX849xX2cxX1bxX3xX4xX1xX91xX2cxX1bxX3xX49xX40fxX4xX1xX3xX147xX16xX4exXdxX49xX3xX3cxX2xX1afxX7dxX3xX4xX21xX4xX3xX20xX3a9xX2cxX1xX3xX4exXdxX3a9xX2cxX3xX54xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX7x14d96xX3xXc0xX1xX283xX2cxX1bxX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xX4xX21xX4xX3xX1xX16xX12axXexX3xX129xX9dxX2cxX1bxX3xXc0xX1170xX3xX2cxXdxX3a9xX43xX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX2cxX1bxX2bxX47xX3xXcxX1xX66axX47xX3xXexX1xX259xX91xX4xX3xXc96xXdxX3a9xXexX3xX29xX6xX43xX3x10422xX149axX18xX4abxX5fxX18xX5fxX2xX1afxX3fxX3fxX3xX3cxX3xX18xX4abxX5fxX18xX5fxX18xX183xX18xX183x11bffxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX49xXdxX4exX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX129xX53xX95xX4xX3xX141xX9dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX4xX1xX16xX3xXbxX1x11bd1xXbxX3xXexX14xXdxX6e6xX2cxX3xXc0xX1xX6xXdxX3xX45xX14ebxXexX3xX2cxX1bxX1xXdxX3a9xX43xX3xX147xX16xX4exXdxX49xX3cxX2xX1afxXaxX3xX1xX14xX10xX25dxX9xXaxX5fxX47xX3cxXexX10xX5fxX1xX6xX3cxXexXdxX2cxX1xX3cxX49xX259xX16xX4xX3cxX20xX16xX3cxX47xX3cxXexX10xX3cxX4xX1xX16xX3cxXbxX1xX10xXbxX3cxXexX14xXdxX10xX2cxX3cxXc0xX1xX6xXdxX3cxX45xX10xXexX3cxX2cxX1bxX1xXdxX10xX43xX3cxX4xX16xX4exXdxX49xX3cxX2xX1afxX5fxX2xX1acxX4abxX2xX1afxX1b5xX131xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5fxX43xX10xX49xXdxX6xX5fxX2xX18xX183xX5fxX2cxX10xX16bxX7xX5fxX18xX183xX183xX3exX5fxX2xX1b5xX1b5xX49xX3fxX2xX3exX174xX18xX174xX174xXexX3fxX183xX174xX183xX3fxX5xX183xX131xX1d4xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX18xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX49xXdxX4exX12xX0xX7xXexX14xX16xX2cxX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX129xX53xX95xX4xX3xX141xX9dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX4xX1xX16xX3xXbxX1xX14ebxXbxX3xXexX14xXdxX6e6xX2cxX3xXc0xX1xX6xXdxX3xX45xX14ebxXexX3xX2cxX1bxX1xXdxX3a9xX43xX3xX147xX16xX4exXdxX49xX3cxX2xX1afxXaxX3xX1xX14xX10xX25dxX9xXaxX5fxX47xX3cxXexX10xX5fxX1xX6xX3cxXexXdxX2cxX1xX3cxX49xX259xX16xX4xX3cxX20xX16xX3cxX47xX3cxXexX10xX3cxX4xX1xX16xX3cxXbxX1xX10xXbxX3cxXexX14xXdxX10xX2cxX3cxXc0xX1xX6xXdxX3cxX45xX10xXexX3cxX2cxX1bxX1xXdxX10xX43xX3cxX4xX16xX4exXdxX49xX3cxX2xX1afxX5fxX2xX1acxX4abxX2xX1afxX1b5xX131xX1xXexX43xXaxX12xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX129xX53xX95xX4xX3xX141xX9dxX3xX2fxX3xXexX32xX3xX4xX1xX16xX3xXbxX1xX14ebxXbxX3xXexX14xXdxX6e6xX2cxX3xXc0xX1xX6xXdxX3xX45xX14ebxXexX3xX2cxX1bxX1xXdxX3a9xX43xX3xX147xX16xX4exXdxX49xX3cxX2xX1afxX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX14xX16xX2cxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX2e8xX273xX3xX5xX2bxX3xX43xX9dxXexX3xXexX14xX16xX2cxX1bxX3xX2cxX1xX5daxX2cxX1bxX3xX2cxX9dxXdxX3xX49xX259xX2cxX1bxX3xX129xX53xX95xX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xX129xXb1xXdxX3xXexX12axXdxX3xX1xX9dxXdxX3xX2cxX1bxX1xX40fxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX20xX6xX2cxX3xX4xX3e7xX6xX3xX74xX54xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX129xX21xX2cxX1xX3xX1bxXdxX21xX3xX4exX292xX3xX4xX283xX2cxX1bxX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX849xX2cxX1bxX3xX4xX1xX91xX2cxX1bxX3xX49xX40fxX4xX1xX3xX147xX16xX4exXdxX49xX3cxX2xX1afxX3xX4xX3e7xX6xX3xX49xXdxXb9xX2cxX3xX14xX6xX3xX4exX2bxX16xX3xX4xX1xXdxX292xX259xX3xX2cxX6xX47xX3xX149axX2xX174xX5fxX18xX14b1xX131xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX49xXdxX4exX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX4xX259xX9dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX28xXc96xXdxX32xXexX3xX4exX292xX3xX20xX1dxX16xX3xX1xXdxX6e6xX43xX3xX45xX276xX3xX1xX9dxXdxX7dxX3xX20xX1dxX16xX3xX1xXdxX6e6xX43xX3xX47xX3xXexX32xX5dxX3xX2cxX42xX43xX3xX18xX183xX2xX1afxXaxX3xX1xX14xX10xX25dxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX2cxX1xX3cxX7xX6xX4xX1xX3cxX45xX6xX3cxX1xX16xXdxX5fxXexX14xX6xX16xX3cxX1bxXdxX6xXdxX3cxX4xX259xX16xX4xX3cxXexX1xXdxX3cxX4exXdxX10xXexX3cxX4exX10xX3cxX20xX6xX16xX3cxX1xXdxX10xX43xX3cxX45xX6xX3cxX1xX16xXdxX3cxX20xX6xX16xX3cxX1xXdxX10xX43xX3cxX47xX3cxXexX10xX3cxX2cxX6xX43xX3cxX18xX183xX2xX1afxX5fxX2xX1acxX4abxX2xX183xX174xX131xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5fxX43xX10xX49xXdxX6xX5fxX2xX18xX183xX5fxX2cxX10xX16bxX7xX5fxX18xX183xX183xX3exX5fxX4abxX183xX49xX174xX183xX1afxX1b5xX4abxX2xX4abxXexX4abxX1b5xX3fxX1afxX183xX5xX183xX131xX1d4xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX18xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX49xXdxX4exX12xX0xX7xXexX14xX16xX2cxX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX4xX259xX9dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX28xXc96xXdxX32xXexX3xX4exX292xX3xX20xX1dxX16xX3xX1xXdxX6e6xX43xX3xX45xX276xX3xX1xX9dxXdxX7dxX3xX20xX1dxX16xX3xX1xXdxX6e6xX43xX3xX47xX3xXexX32xX5dxX3xX2cxX42xX43xX3xX18xX183xX2xX1afxXaxX3xX1xX14xX10xX25dxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX2cxX1xX3cxX7xX6xX4xX1xX3cxX45xX6xX3cxX1xX16xXdxX5fxXexX14xX6xX16xX3cxX1bxXdxX6xXdxX3cxX4xX259xX16xX4xX3cxXexX1xXdxX3cxX4exXdxX10xXexX3cxX4exX10xX3cxX20xX6xX16xX3cxX1xXdxX10xX43xX3cxX45xX6xX3cxX1xX16xXdxX3cxX20xX6xX16xX3cxX1xXdxX10xX43xX3cxX47xX3cxXexX10xX3cxX2cxX6xX43xX3cxX18xX183xX2xX1afxX5fxX2xX1acxX4abxX2xX183xX174xX131xX1xXexX43xXaxX12xXcxX14xX6xX16xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX4xX259xX9dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX28xXc96xXdxX32xXexX3xX4exX292xX3xX20xX1dxX16xX3xX1xXdxX6e6xX43xX3xX45xX276xX3xX1xX9dxXdxX7dxX3xX20xX1dxX16xX3xX1xXdxX6e6xX43xX3xX47xX3xXexX32xX5dxX3xX2cxX42xX43xX3xX18xX183xX2xX1afxX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX14xX16xX2cxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX74xX21xX2cxX1bxX3xX2xX1b5xX5fxX18xX7dxX3xX141xX34xX54axX34xX3xXc96xXdxX3a9xXexX3xX29xX6xX43xX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xX1xX9dxXdxX3xX2cxX1bxX1xX40fxX3xXexX14xX4axX4xX3xXexX259xX47xX32xX2cxX3xXexX14xX6xX16xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX4xX259xX9dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX28xXc96xXdxX32xXexX3xX4exX292xX3xX20xX1dxX16xX3xX1xXdxX6e6xX43xX3xX45xX276xX3xX1xX9dxXdxX7dxX3xX20xX1dxX16xX3xX1xXdxX6e6xX43xX3xX47xX3xXexX32xX5dxX3xX2cxX42xX43xX3xX18xX183xX2xX1afxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX49xXdxX4exX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX9dxXdxX3xX29xX1xX2bxX3xX20xX21xX16xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xXc0xX1xX10xX2cxX3xXexX1xX53xX54xX2cxX1bxX3xX3fxX18xX3xXexX6f6xXbxX3xXexX1xX6e6xX7dxX3xX4xX21xX3xX2cxX1xX46xX2cxX3xX45xX259xX2afxXexX3xX7xe57fxX4xXaxX3xX1xX14xX10xX25dxX9xXaxX5fxX45xX6xX3cxX1xX16xXdxX5fxX1xX16xXdxX3cxX2cxX1xX6xX3cxX20xX6xX16xX3cxX1xX6xX3cxXexXdxX2cxX1xX3cxXc0xX1xX10xX2cxX3cxXexX1xX259xX16xX2cxX1bxX3cxX3fxX18xX3cxXexX6xXbxX3cxXexX1xX10xX3cxX4xX6xX3cxX2cxX1xX6xX2cxX3cxX45xX259xX6xXexX3cxX7xX6xX4xX5fxX2xX1acxX174xX1acxX2xX18xX131xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5fxX43xX10xX49xXdxX6xX5fxX2xX18xX183xX5fxX2cxX10xX16bxX7xX5fxX2xX1afxX3fxX18xX5fxX2xX18xX1afxX49xX18xX2xX3exX1b5xX2xX183xX1afxXexX3exX1acxX1afxX3fxX2xX5xX183xX131xX1d4xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX18xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX2cxX1xX3xX2fxX3xXexX32xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX3xX2cxX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX2cxX1bxX3xX4exX2bxX3xXexX14xX53xX54xX2cxX1bxX3xXexX1xX2bxX2cxX1xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX49xXdxX4exX12xX0xX7xXexX14xX16xX2cxX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX9dxXdxX3xX29xX1xX2bxX3xX20xX21xX16xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xXc0xX1xX10xX2cxX3xXexX1xX53xX54xX2cxX1bxX3xX3fxX18xX3xXexX6f6xXbxX3xXexX1xX6e6xX7dxX3xX4xX21xX3xX2cxX1xX46xX2cxX3xX45xX259xX2afxXexX3xX7xX1aecxX4xXaxX3xX1xX14xX10xX25dxX9xXaxX5fxX45xX6xX3cxX1xX16xXdxX5fxX1xX16xXdxX3cxX2cxX1xX6xX3cxX20xX6xX16xX3cxX1xX6xX3cxXexXdxX2cxX1xX3cxXc0xX1xX10xX2cxX3cxXexX1xX259xX16xX2cxX1bxX3cxX3fxX18xX3cxXexX6xXbxX3cxXexX1xX10xX3cxX4xX6xX3cxX2cxX1xX6xX2cxX3cxX45xX259xX6xXexX3cxX7xX6xX4xX5fxX2xX1acxX174xX1acxX2xX18xX131xX1xXexX43xXaxX12xX34xX9dxXdxX3xX29xX1xX2bxX3xX20xX21xX16xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xXc0xX1xX10xX2cxX3xXexX1xX53xX54xX2cxX1bxX3xX3fxX18xX3xXexX6f6xXbxX3xXexX1xX6e6xX7dxX3xX4xX21xX3xX2cxX1xX46xX2cxX3xX45xX259xX2afxXexX3xX7xX1aecxX4xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX14xX16xX2cxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xXcxX12axXdxX3xX1xX9dxXdxX3xX2cxX1bxX1xX40fxX3xXexXb1xX2cxX1bxX3xXc0xX32xXexX3xX1xX16xX12axXexX3xX129xX9dxX2cxX1bxX3xX2cxX42xX43xX3xX18xX183xX2xX1afxX7dxX3xXexX14xXdxX6e6xX2cxX3xXc0xX1xX6xXdxX3xX2cxX1xXdxX3a9xX43xX3xX4exX7fbxX3xX2cxX42xX43xX3xX18xX183xX18xX183xX3xX49xXdxXb9xX2cxX3xX14xX6xX3xX4exX2bxX16xX3xX4xX1xXdxX292xX259xX3xX1b5xX2xX5fxX2xX18xX7dxX3xX34xX9dxXdxX3xX29xX1xX2bxX3xX20xX21xX16xX3xX34xX2bxX3xXcxX38xX2cxX1xX3xX129xX276xX3xXc0xX1xX10xX2cxX3xXexX1xX53xX54xX2cxX1bxX3xX18xX3xXexX6f6xXbxX3xXexX1xX6e6xX3xX4exX2bxX3xX3fxX183xX3xX4xX21xX3xX2cxX1xX46xX2cxX3xX45xX259xX2afxXexX3xX7xX1aecxX4xX3xXexX14xX16xX2cxX1bxX3xXbxX1xX16xX2cxX1bxX3xXexX14xX2bxX16xX3xX1xX16xX12axXexX3xX129xX9dxX2cxX1bxX3xX1xX9dxXdxX131xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX49xXdxX4exX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX259xX5xX12xX0xX49xXdxX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX5fxX49xXdxX4exX12xX0xX5fxX49xXdxX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXea4xX259xXexX1xX16xX14xXaxX12xX34xX2bxX3xX3cxX3xXc88xX259xX6xX2cxX1bxX0xX5fxXbxX12
Hà - Quang