Có nên nhịn bữa sáng để giảm cân?
Để giảm cân, nhiều người lựa chọn bỏ qua bữa sáng nhằm giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể.
d32ax127e8xed7fx1307exf932x139bdxX2x112adx106efx11a74x13d50xX3x13676xXbx106d6x15a87x118a4xX1xX2xdc28xX3xX6xXfx132e7xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex14f98xX0xX1x14363xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex12172xf8afxX16xXfxX9xX2xXexX22xf24fx155e5xX7x11e24xefebxX39xX7xX39xX1x15d1bxX39xX7xe291x12f9fxX3xX7xXbx1324exX39x127caxX7x13510x16276xX7xX49xX16x12de0x152faxX7xX8x11d99xX39x1140cxX0x16114xX1xX25xX22xX0xX58xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16x14eecxX39xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX51xX3xX16xX39xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex159ccxX2xX3xX4xXexX22x11ec4xX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39x12ea7xX7xX39xX1xX16xf8e4x133bbxX7xX39xX49x100a5x15b67xX16xX7xX9x1214fxX3xX7xX8xX1x1490exX39xX7xX42x16beaxX7x160d8xX9dxX3xX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX39xX1x11ff1xX51xX7xX49xX16xX50xX51xX7xX9xXa1x13ca8xX39xX49xX7xXfxX1xd957xX8xX7x139bbxX39xX7xX39x13129xX2exX7x117dax129dbxX6bxX7xX8xf9b8xX7xXfxX1xX4cx14414xX0xX58xX2exX22xX0xX4xX16xXdaxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xX42xX6bxX4xdb32xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex165c8xX6bxX4xX104xXexX22x12c65xX1xX16xX9cxX9dxX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xX8xX1xX6bxX7xX6xXc0xX39xX49xX7xXdaxX16x13195xX8xX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xXbx15addxX7x10007xX1xX16x16772xX39xX7xX9xXa1xXcaxX39xX49xX7xXfxX1xXd0xX8xX7xXd3xX39xX7xXfxX6xX6bxX39xX49xX7xX39xX49xXdbxX104xX7xX39xX1xXafxX7xX1xXdfxX39xX97xX7xX39xX1xXa2xX7xX4bxX37xX7xX1xXabxX7xX8xX37xX7xXfxX1xX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xXe4xX7xX2fxX9dxX104xX7xX39xX1xX16xX3axX39xX97xX7xX8xX47xX8xX7xX8xX1xX9dxX104xX3axX39xX7xX49xX16xX3xX7xX39xX1x126fdxX39xX7xX4bxX3fxX39xX1xX7xXdaxX16xX12fxX8xX7xX9xXdbxX51xX7xX39xXdbxX104xX7xX8xX37xX7x142e6xX7xX51xfe26xXfxXe4xX7x166c0xX6bxX7xX4bxX37xX97xX7xX51xXabxX16xX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xX39xX3axX39xX7xX8xX54xX39xX7xX39xX1x111e6xX8xX7xX141x163eexX7xX9xXa1x13f96xX39xX49xX7xXfxX6xXa1x15fc0xX8xX7xX141xX1xX16xX7xXb1xX9dxX104xX144xXfxX7xX4bxX3fxX39xX1xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX0xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX112xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX8xX37xX7xX1xX16xX12fxX9dxX7xXb1xX9dxX50xX56xX0xX58xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX36xX1xX144xX7xX4bxf380xX7xXd3xX39xX7xX39xd417xX16xX7xXfxX16xX144xX39xX49xX7xX4bxXa1xXcaxX8xX7xX39xX1xX16xX9cxX9dxX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xXfxX1xXa6xX8xX7xX1xX16xX12fxX39xX7xX9xXdbxX7xdddaxX39xXfxX2xX6xX51xX16xXfxXfxX2xX39xXfxX7xf1bcxX3xXbxXfxX16xX39xX49xX7xX25x11f1axX58xfc42xXe4xX7xd847xX1e9xX16xX7xX1b8x16377xX7xXfxX16xX144xX39xX49xX7xXfxX6xX6bxX39xX49xX7xX39xX49xXdbxX104xX97xX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xXfxX1xXa6xX8xX7xX1xX16xX12fxX39xX7xXbxX13fxX7xX39xX1xX3fxX39xX7xXd3xX39xX7xX25xX296xX7xXfxX16xX144xX39xX49xX97xX7xX42xX3xX6bxX7xX49x164ebxX51xX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xXe4xX7xX86xXabxX7xX8xX1x126f0xX7xX39xXd7xX2exX7xX39xXd3xX39xX49xX7xX9xXa1xXcaxX39xX49xX7xXdaxXdbxX6bxX7xXfxX1xXa2xX16xX7xX49xX16xX3xX39xX7xX8x127e5xX39xX7xX9xXd7xX16xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX280xX39xXfxX2xX6xX51xX16xXfxXfxX2xX39xXfxX7xX28dxX3xXbxXfxX16xX39xX49xX7xX4bxXa1xXcaxX8xX7xX141xX1xX47xX7xX39xX1xX16xX9cxX9dxX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xX39xX259xX16xX7xXfxX16xX144xX39xX49xX7xXfxX6xX3axX39xX7xXfxX1xX144xX7xX49xX16xX1e9xX16xX7xX47xX2exX7xX4x166cbxX39xX49xX7xX39xX1xXa1xX7xX86xX9dxX49xX1xX7x161fbxX3xX8xX141xX51xX3xX39xX97xX7xX37fxX2xX39xX39xX16x125d7xX2xX6xX7xde81xX39xX16xXbxXfxX6bxX39xX97xX7x10872xX8xX3xX6xX9xX2xXfxXfxX7xX37fxX6bxX1xX3xX39xXbxXbxX6bxX39xXe4xXe4xXe4xX7xX86xXabxX7xX4bxf964xX7xX8xX37xX7xX141xX144xXfxX7xXb1xX9dxX50xX7xX6x14730xXfxX7xXfx137a5xXfxX7xX141xX1xX16xX7xXfxX1xXa6xX8xX7xX1xX16xX12fxX39xX7xX2exX1xXa1xXdfxX39xX49xX7xX47xX2exX7xXd3xX39xX7xX141xX16xX3axX39xX49xX7xX39xXdbxX104xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xXfxX3xX42xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX9dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX49xX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX42xX6bxX4xX104xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX4xX16xXdaxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex124adxX3xX4xX12xX16xX39xX16xX51xX3xX49xX2xX12xe0bcxX6xX3xX2exX2exX2xX6xXexX22xX0xX16xX51xX49xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX16xX36xX2xX39xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX104xX9xX2xXdxXexX44bxX16xX4xXfxX1x11a3fxX7xX296xX25x10087xX2ex121bex10726xX7xX1xX2xX16xX49xX1xXfxX476xX7xX2a0xX25x15f46xX2exX47cxX47dxXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX39xX1xX3fxX39xX7xXd3xX39xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX7xX50xX39xX1xX7xX25xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX58xX16xXe4xX42xX3xX6bxX1xX3xXfxX16xX39xX1xXe4xXdaxX39xX58xX39xX2xX44bxXbxX58xX1b8xX489x148fex131c3xX58xX25xX489xX298xX4xX47axX489xX4d1xX25x1337exX4d0xX489xXfxX298xX296xX298xX4d1xX489xX9xX489xXe4xd7e5xX2exX49xX56xX6xXdxX4d1xX489xX298xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX7xX39xX3axX39xX7xX39xX1xX3fxX39xX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX4bxX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX56xXexX7xX44bxX16xX4xXfxX1xXdxXexX296xX25xX47axXexX7xX1xX2xX16xX49xX1xXfxXdxXexX2a0xX25xX489xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX42xX16xX39xX4xX12xX2xXdaxX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX9dxX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX39xX1xX3fxX39xX7xXd3xX39xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX7xX50xX39xX1xX7xX25xXexX7xX58xX22xX0xX58xX4xX16xXdaxX22xX0xX58xXfxX4xX22xX0xX58xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX6bxX39xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX6bxX39xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX6bxX39xXexX22xX112xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX8xX37xX7xX1xX16xX12fxX9dxX7xXb1xX9dxX50xX7xX39xX1xX3c2xXfxX7xX4bxX3fxX39xX1xX7xXfxX6xX6bxX39xX49xX7xXdaxX16xX12fxX8xX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xXe4xX7x14777xX39xX1xX7xX51xX16xX39xX1xX7xX1xXabxX3xX476xX7xX0xX2xX51xX22xdde0xX6bxX51xX3xX39xXe4xX0xX58xX2xX51xX22xX0xX58xX2exX22xX0xX58xXfxX4xX22xX0xX58xXfxX6xX22xX0xX58xXfxX42xX6bxX4xX104xX22xX0xX58xXfxX3xX42xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX86xX9dxX3c2xX39xX7xX9xX9dxX104xX12fxX39xX7xXdaxX16xX3axX39xX7xX118xX49xX9dxX104x10b5axX39xX7xX2fxX1xX144xX7xX391xX39xX1xX7x12399xX86xXdbxX7xX118xX253xX16x141f1xX7xX8xX1xX6bxX7xX42xX16xX144xXfxX476xX7x1061cxX36xX1xX144xX7xX4bxX253xX7xXd3xX39xX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX141xX1xX16xX144xX39xX7xX39xXd3xX39xX49xX7xX9xXa1xXcaxX39xX49xX7xX39xXd7xX2exX7xXdaxXdbxX6bxX7xX1xXdbxX39xX49xX7xX39xX49xXdbxX104xX7xXfxX1xX3c2xX2exX7xX1xXdfxX39xX7xX51xXd0xX8xX7xXfxX16xX3axX9dxX7xXfxX1xX372xXe4xX7xf9e0xX144xXfxX7xX1xXcaxX2exX7xXdaxX1e9xX16xX7xXfxX1a0xX2exX7xX9xX9dxX104xX12fxX39xX7xXfxX1xX4cxX7xX4xX372xX8xX97xX7xXfxX1xX4cxX7xXfxX1xX3xX6bxX97xX7xX8xX1x13003xX39xX49xX7xXfxX3xX7xXbxX13fxX7xX4bxXd7xXfxX7xX4bxXa1xXcaxX8xX7xX51xX372xX8xX7xXfxX16xX3axX9dxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX7xXdaxX9cxX7xX8xX6bxX39xX7xXbxX3c6xX7xX51xX6bxX39xX49xX7xX51xX9dxX3c6xX39x10c92xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX2fxX9dxX104xX7xX39xX1xX16xX3axX39xX97xX7xX1xX9dxX3c2xX39xX7xX9xX9dxX104xX12fxX39xX7xXdaxX16xX3axX39xX7xX39xXdbxX104xX7xX141xX1xX9dxX104xX144xX39xX7xX8xX47xX6bxX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX8xX37xX7xXfxX1xX4cxX7xX50xX39xX1xX7xX1xXa1xe467xX39xX49xX7xXfxX1e9xX16xX7xXbxXd0xX8xX7xX141xX1xXafxX2xX7xX8x15966xX3xX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xX42xX3fxX7xX42xX12fxX39xX1xX7xXfxX16xX51xX7xX51xXd7xX8xX1xX97xX7xX4bxXa1xXa2xX39xX49xX7xX1xX9dxX104xX144xXfxX7xX1xX3xX104xX7xXfxX1x155ffxX39xX7xX141xX16xX39xX1xXe4xX7xX1bfxX6bxX7xX4bxX37xX97xX7xX141xX1xd913xX39xX49xX7xX2exX1xX50xX16xX7xX3xX16xX7xX8xdee7xX39xX49xX7xX8xX37xX7xXfxX1xX4cxX7xX47xX2exX7xX4xX372xX39xX49xX7xX2exX1xXa1xXdfxX39xX49xX7xX2exX1xX47xX2exX7xX39xXdbxX104xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX0xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX8cxX16xX9cxX9dxX7xX49x1153fxX7xX47cxX50xX104xX7xX6xX3xX7xX141xX1xX16xX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xXd3xX39xX7xXbxX47xX39xX49xX56xX0xX58xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX0xX2xX51xX22xX12xX7xX1bfxX651xX7xX51xX1daxX8xX7xX8xX47xX8xX7xX42xX12fxX39xX1xX7xXdaxX9cxX7xXfxX16xX51xX7xX51xXd7xX8xX1xX0xX58xX2xX51xX22xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX118xXd3xX51xX7xX1b8xX489xX25xX4d0xX97xX7xX8cxXd7xX16xX7xX1xXabxX8xX7xX86xX3xXdaxX3xX6xX4xX7xXfxX1xXa6xX8xX7xX1xX16xX12fxX39xX7xX39xX49xX1xX16xX3axX39xX7xX8xXd0xX9dxX7xXfxX6xX3axX39xX7xX1b8xX4dbxXe4xX489xX489xX489xX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xXfxe4b5xX7xX2a0xX47axX7xX4bxX144xX39xX7xX298xX1b8xX7xXfxX9dxX259xX16xX97xX7xX8xX37xX7xX9xX3c6xX16xX7xXbxX3c6xX39xX49xX7xXbxX16xX39xX1xX7xX1xX6bxXd7xXfxX7xXfxXa1xXdfxX39xX49xX7xX4bxX2dexX39xX49xX7xXdaxXdbxX7xX4bxXa1xXcaxX8xX7xX8xX1xX16xX3xX7xX9xXdbxX51xX7xX39xX1xX16xX9cxX9dxX7xX39xX1xX37xX51xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22x14697xX9dxX3xX7xX4bxX37xX97xX7xX1xXabxX7xX2exX1xX47xXfxX7xX1xX16xX12fxX39xX7xX39xX1xX43xX39xX49xX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xXfxX1xXa1xXa2xX39xX49xX7xX47cxX9dxX104xX3axX39xX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX8xX37xX7xX1b8xX4dbxdebcxX7xX39xX49xX9dxX104xX7xX8xXdfxX7xX51xX1daxX8xX7xX8xX47xX8xX7xX42xX12fxX39xX1xX7xXdaxX9cxX7xXfxX16xX51xX7xX51xXd7xX8xX1xXe4xX7xX118xX49xX6bxXdbxX16xX7xX6xX3xX97xX7xX39xX1xX43xX39xX49xX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xX39xXdbxX104xX7xX8xX7dbxX39xX49xX7xX4xX651xX7xX8xX37xX7xX8xX47xX8xX7xXfxX1xX37xX16xX7xXb1xX9dxX2xX39xX7xXbxX16xX39xX1xX7xX1xX6bxXd7xXfxX7xX47cxX3c2xX9dxX7xX39xX1xXa1xX7xX9dxX3c6xX39xX49xX7xX6xXa1xXcaxX9dxX97xX7xX1xX6ebxXfxX7xXfxX1xX9dxX3c6xX8xX97xX7xXd3xX39xX7xX141xX1xX9dxX104xX3xX7xX1xX6bxX1bbxX8xX7xX39xX49xX78fxX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX4bxX6ebxX39xX49xX7xX49xX16xXa2xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xXfxX3xX42xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX9dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX49xX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX42xX6bxX4xX104xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX51xX49xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX39xX1xX3fxX39xX7xXd3xX39xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX7xX50xX39xX1xX7xX1b8xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX58xX16xXe4xX42xX3xX6bxX1xX3xXfxX16xX39xX1xXe4xXdaxX39xX58xX39xX2xX44bxXbxX58xX1b8xX489xX4d0xX4d1xX58xX25xX489xX298xX4xX47axX489xX4d1xX25xX298xX1b8xX4d1xXfxX25xX9xX25xXe4xX4e7xX2exX2xX49xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX7xX39xX3axX39xX7xX39xX1xX3fxX39xX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX4bxX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX56xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX42xX16xX39xX4xX12xX2xXdaxX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX9dxX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX39xX1xX3fxX39xX7xXd3xX39xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX7xX50xX39xX1xX7xX1b8xXexX7xX58xX22xX0xX58xXfxX4xX22xX0xX58xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX6bxX39xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX6bxX39xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX6bxX39xXexX22xX118xX49xXa1xXa2xX16xX7xX51xX1daxX8xX7xX42xX12fxX39xX1xX7xXfxX16xX51xX7xX51xXd7xX39xX1xX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX39xX3axX39xX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xXe4xX7xX5f1xX39xX1xX7xX51xX16xX39xX1xX7xX1xXabxX3xX476xX7xX0xX2xX51xX22x12c49xX2xX4xX16xX9dxX51xXe4xX0xX58xX2xX51xX22xX0xX58xX2exX22xX0xX58xXfxX4xX22xX0xX58xXfxX6xX22xX0xX58xXfxX42xX6bxX4xX104xX22xX0xX58xXfxX3xX42xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX2fxX1xX2xX6bxX7xX8xX1xX9dxX104xX3axX39xX7xX49xX16xX3xX7xX4xX16xX39xX1xX7xX4xXa1xX1e2xX39xX49xX7x10bf2xX2xX3xX39xX7xX36xX3xX1xX16xX9xX9xX7xX65cxX86xX3xXdaxX3xX6xX4xX97xX7xXba7xX1dexX663xX97xX7xXdaxX16xX12fxX8xX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX9xX16xX3axX39xX7xXfxX372xX8xX7xXfxX6xX6bxX39xX49xX7xXfxX1xXa2xX16xX7xX49xX16xX3xX39xX7xX4xXdbxX16xX7xX8xX37xX7xXfxX1xX4cxX7xX4x1526cxX39xX7xXfxX1e9xX16xX7xX8xX47xX8xX7xXdaxX3c2xX39xX7xX4bxX9cxX7xX1xX9dxX104xX144xXfxX7xX47xX2exX97xX7xXfxXd3xX39xX49xX7xX8xX1xX6bxX9xX2xXbxXfxX2xX6xX6bxX9xX7xX47cxX3c2xX9dxXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX36xX1xX9dxX104xX3axX39xX7xX49xX16xX3xX7xX39xXdbxX104xX7xX8xX1xX6bxX7xX6xXc0xX39xX49xX7xX4x12bb0xX7xX8xX1xX6ebxX39xX49xX7xXfxX3xX7xX49xX16xX43xX7xX4bxXa1xXcaxX8xX7xX8xX47xX8xX7xXfxX1xX37xX16xX7xXb1xX9dxX2xX39xX7xXbxX16xX39xX1xX7xX1xX6bxXd7xXfxX7xXfxX3c6xXfxX97xX7xXdaxX16xX12fxX8xX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xXb1xX9dxX47xX7xX9xX54xX9dxX7xXdaxXc4dxX39xX7xXfxX16xX9cxX51xX7xf7e8xX39xX7xX39xX49xX9dxX104xX7xX8xXdfxX7xX51xX1daxX8xX7xX42xX12fxX39xX1xX7xXfxX16xX51xX7xX51xXd7xX8xX1xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX0xX2xX51xX22xX12xX7xX2fxX1xXa1xXa2xX39xX49xX7xX47cxX9dxX104xX3axX39xX7xXfxX1xX3xX104xX7xX4bxX259xX16xX7xXfxX54xX51xX7xXfxX6xXd7xX39xX49xX0xX58xX2xX51xX22xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX86xX9dxX3c2xX39xX7xX9xX9dxX104xX12fxX39xX7xXdaxX16xX3axX39xX7xX2fxX1xX144xX7xX391xX39xX1xX7xX8xX1xX6bxX7xX1xX3xX104xX476xX7xX66fxX8cxX3xX7xXbxX3c6xX7xX8xX1xX6ebxX39xX49xX7xXfxX3xX7xXfxX1xX3c2xX104xX7xXfxX1xXa1xXa2xX39xX49xX7xXfxX1xX3c2xX104xX7xXfxX1xX6bxX50xX16xX7xX51xX47xX16xX97xX7xX42xX9dxX2dexX39xX7xX39xX49xX78fxX7xXbxX3xX9dxX7xX141xX1xX16xX7xXd3xX39xXe4xX7xX118xX49xX9dxX104xX3axX39xX7xX39xX1xX54xX39xX7xX9xXdbxX7xXfxX1xXa2xX16xX7xX4bxX16xX4cxX51xX7xX39xXdbxX104xX97xX7xX8xX47xX8xX7xX8xX1xX3c2xXfxX7xX4xXc4dxX39xX7xXfxX6xX9dxX104xX9cxX39xX7xXfxX1xX7bcxX39xX7xX141xX16xX39xX1xX7xX49xX2dexX51xX7xX39axX2xX6xX6bxXfxX6bxX39xX16xX39xX7xX65cxX8xX1xX3c2xXfxX7xX50xX39xX1xX7xX1xXa1xX77dxX39xX49xX7xXfxX6xXa6xX8xX7xXfxX16xX144xX2exX7xXfxX1e9xX16xX7xXfxX54xX51xX7xXfxX6xXd7xX39xX49xX7xX8xX6bxX39xX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX663xX7xX4bxXa1xXcaxX8xX7xX4bxXcffxX104xX7xX9xX3axX39xX7xX8xX3xX6bxX723xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xXfxX3xX42xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX9dxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX49xX39xXdxXexX8xX2xX39xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX42xX6bxX4xX104xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX51xX49xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX39xX1xX3fxX39xX7xXd3xX39xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX7xX50xX39xX1xX7xX4d0xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX58xX16xXe4xX42xX3xX6bxX1xX3xXfxX16xX39xX1xXe4xXdaxX39xX58xX39xX2xX44bxXbxX58xX1b8xX489xX4d0xX4d1xX58xX25xX489xX298xX4xX47axX489xX4d1xX25xX298xX1b8xX4d1xXfxX4d0xX298xX489xX4d1xX9xX1b8xXe4xX4e7xX2exX49xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX7xX39xX3axX39xX7xX39xX1xX3fxX39xX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX4bxX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX56xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX42xX16xX39xX4xX12xX2xXdaxX2xX39xXfxXdxXexXfxX6xX9dxX2xXexX7xX58xX22xX0xX58xXfxX4xX22xX0xX58xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX6bxX39xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX6bxX39xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX36xX3xX2exXfxX16xX6bxX39xXexX22xX118xX1xX3fxX39xX7xXd3xX39xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX141xX1xX16xX144xX39xX7xXfxX54xX51xX7xXfxX6xXd7xX39xX49xX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX259xX39xX7xX4bxX3fxX39xX1xX97xX7xX4xX651xX7xX8xX47xX9dxX7xX49xX1daxXfxX97xX7xX141xX1xX37xX7xX141xX16xX4cxX51xX7xXbxX6bxX47xXfxX7xX9xXa2xX16xX7xX39xX37xX16xXe4xX7xX5f1xX39xX1xX7xX51xX16xX39xX1xX7xX1xXabxX3xX476xX7xX0xX2xX51xX22xX603xX2xX9xX9xX7x1533fxX6bxX6bxX4xXe4xX0xX58xX2xX51xX22xX0xX58xX2exX22xX0xX58xXfxX4xX22xX0xX58xXfxX6xX22xX0xX58xXfxX42xX6bxX4xX104xX22xX0xX58xXfxX3xX42xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX6c0xX1xX16xX7xX39xX1xX3fxX39xX7xXd3xX39xX97xX7xX39xX2dexX39xX49xX7xX4bxX253xX7xX8xX47xX8xX7xX8xX1xX3c2xXfxX7xX39xXdbxX104xX7xX49xX16xX50xX51xX7xX47cxX9dxX3c6xX39xX49xX7xX4xXc4dxX39xX7xX4bxX144xX39xX7xXfxX821xX39xX1xX7xXfxX6xXd7xX39xX49xX7xX8xX47xX9dxX7xX49xX1daxXfxX7xXfxX1xXa1xXa2xX39xX49xX7xX47cxX9dxX104xX3axX39xX97xX7xX4xX651xX7xX47cxX6ebxX8xX7xX4bxX253xX39xX49xX97xX7xX39xX1xXd7xX104xX7xX8xX50xX51xXe4xXe4xXe4xX7xX29bxX1e9xX16xX7xXfxX6xXa1xXa2xX39xX49xX7xX1xXcaxX2exX7xX47xX2exX7xX4xX372xX39xX49xX7xX280xX39xXfxX2xX6xX51xX16xXfxXfxX2xX39xXfxX7xX28dxX3xXbxXfxX16xX39xX49xX7xX25xX296xX58xX298xX97xX7xX8xX1xX6ebxX39xX49xX7xXfxX3xX7xX2exX1xX50xX16xX7xX39xX1xX3fxX39xX7xXd3xX39xX7xXfxX6xX6bxX39xX49xX7xX298xX7xXfxX16xX144xX39xX49xX7xX39xX49xX78fxX7xXdaxXdbxX7xX47axX7xXfxX16xX144xX39xX49xX7xX42xX9dxX259xX16xX7xXbxX47xX39xX49xX7xXfxX6xXa1xX1e9xX8xX7xX141xX1xX16xX7xXd3xX39xX7xXfxX6xXa1xX3xXe4xX7xX2fxX6xX6bxX39xX49xX7xXfxX1xXa2xX16xX7xX49xX16xX3xX39xX7xX4bxX37xX97xX7xX39xX2dexX39xX49xX7xX4bxX253xX7xX39axX2xX6xX6bxXfxX6bxX39xX16xX39xX7xXbxX13fxX7xX47cxX9dxX3c6xX39xX49xX7xX51xXd0xX8xX7xX6xX3c2xXfxX7xXfxX1xX3c2xX2exXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX1bfxX6bxX7xX4bxX37xX97xX7xX2fxX1xX144xX7xX391xX39xX1xX7xX141xX1xX9dxX104xX3axX39xX476xX7xX66fxX118xX144xX9dxX7xX8xX7cexX39xX49xX7xXdaxX16xX12fxX8xX7xX104xX3axX9dxX7xX8xX7bcxX9dxX7xXfxX16xX144xX2exX7xX47cxX6ebxX8xX7xXdaxX1e9xX16xX7xX141xX1xX47xX8xX1xX7xX1xXdbxX39xX49xX97xX7xX4bxX3c6xX16xX7xXfxX47xX8xX97xX7xX8xX1xX6ebxX39xX49xX7xXfxX3xX7xX39xX3axX39xX7xXd3xX39xX7xX39xX1x1630dxX7xXfxX6xXa1xX1e9xX8xX7xX49xX16xXa2xX7xX9xXdbxX51xX7xX4bxX4cxX7xXfxX6xX47xX39xX1xX7xX8xX47xX9dxX7xX49xX1daxXfxX97xX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX141xX16xX4cxX51xX7xXbxX6bxX47xXfxX7xX4bxXa1xXcaxX8xX7xX9xXa2xX16xX7xX39xX37xX16xX723xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX0xX2xX51xX22xX12xX7xX36xX1xX9dxX7xX141x10e5bxX7xX141xX16xX39xX1xX7xX39xX49xX9dxX104xX12fxX39xX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX4bxX9cxX9dxX0xX58xX2xX51xX22xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX118xXd3xX51xX7xX1b8xX489xX489xX4d1xX97xX7xX39xX1xX37xX51xX7xX39xX49xX1xX16xX3axX39xX7xX8xXd0xX9dxX7xXbxX16xX39xX1xX7xX8xX78fxX3xX7xXfxX6xXa1xXa2xX39xX49xX7xX36xX3xX6bxX7xX4bxXc0xX39xX49xX7x169e0xX7xXfxX144xX7xXfedxX3xX39xX4xX1xX16xX7xXfxX1x15c0dxX7xX39xX49xX1xX16xX12fxX51xX7xXfxX6xX3axX39xX7xX4d0xX489xX489xX7xXbxX16xX39xX1xX7xXdaxX16xX3axX39xX7xX39xX43xX7xX25xX4dbxX12xX1b8xX1b8xX7xXfxX9dxX259xX16xX7xX8xX37xX7xX8xX1xX144xX7xX4bxX253xX7xXd3xX39xX7xX141xX1xX47xX8xX7xX39xX1xX3xX9dxXe4xX7xX6c0xX144xXfxX7xXb1xX9dxX50xX7xX8xX1xX6bxX7xXfxX1xX3c2xX104xX7xX4bxX3xX7xXbxX3c6xX7xXbxX16xX39xX1xX7xXdaxX16xX3axX39xX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX8xX37xX7xXfxX821xX39xX1xX7xXfxX6xXd7xX39xX49xX7xX141xX16xX39xX1xX7xX39xX49xX9dxX104xX12fxXfxX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX4bxX9cxX9dxX7xX1xX6bxX1bbxX8xX7xX4bxX3xX9dxX7xX42xX372xX39xX49xX7xX4xX43xX7xX4xX253xX16xX7xX1xXdfxX39xX7xX2exX1xX7bcxX39xX7xX8xX310xX39xX7xX9xXd7xX16xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX118xX49xX1xX16xX3axX39xX7xX8xXd0xX9dxX7xX39xXdbxX104xX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX39xX37xX16xX7xX6xd9fdxX7xXdaxX9cxX7xX8xX1xX144xX7xX4bxX253xX7xXbxX16xX39xX1xX7xX1xX6bxXd7xXfxX7xX8xX78fxX3xX7xX8xX47xX8xX7xXbxX16xX39xX1xX7xXdaxX16xX3axX39xXe4xX7xX1bfxX6bxX7xX4bxX37xX97xX7xX51xX3c6xX16xX7xXb1xX9dxX3xX39xX7xX1xX12fxX7xX49xX16xX43xX3xX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xXdaxXdbxX7xX8xX1xX9dxX7xX141xX122axX7xX141xX16xX39xX1xX7xX39xX49xX9dxX104xX12fxXfxX7xX8xX1xXa1xX3xX7xX6xX1384xX7xX6xXdbxX39xX49xXe4xX7xX2fxX9dxX104xX7xX39xX1xX16xX3axX39xX97xX7xX4bxX54xX104xX7xX9xXdbxX7xXfx10d4cxX39xX7xX1xX16xX12fxX9dxX7xX4bxX47xX39xX49xX7xX42xX47xX6bxX7xX4bxX253xX39xX49xX7xX8xX1xX6bxX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xXfxX1xXa1xXa2xX39xX49xX7xX47cxX9dxX104xX3axX39xX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX118xX1xXa1xX7xXdaxX1a0xX104xX97xX7xXdaxX16xX12fxX8xX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX1xX6bxXdbxX39xX7xXfxX6bxXdbxX39xX7xX8xX37xX7xX1xXd7xX16xXe4xX7xX2fxX1xX2xX6bxX7xX1xX9dxX3c2xX39xX7xX9xX9dxX104xX12fxX39xX7xXdaxX16xX3axX39xX7xX118xX49xX9dxX104xX651xX39xX7xX2fxX1xX144xX7xX391xX39xX1xX97xX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xX8xX37xX7xXbxXd0xX8xX7xX141xX1xXafxX2xX7xXfxX3c6xXfxX97xX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX51xX1daxX8xX7xX8xX47xX8xX7xX42xX12fxX39xX1xX7xX9x14e30xX7xXdaxXc4dxX39xX7xX8xX37xX7xXfxX1xX4cxX7xX47xX2exX7xX4xX372xX39xX49xX7xX39xX1xX43xX39xX49xX7xX8xX1xX144xX7xX4bxX253xX7xXd3xX39xX7xX104xX3axX9dxX7xX8xX7bcxX9dxX7xX42xXafxX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX141xX1xX16xX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX112xX6bxX4xX104xXexX22xX2fxX1xX144xX7xX391xX39xX1xX7xX141xX1xX9dxX104xX144xX39xX7xX8xX47xX6bxX7xX8xX1xX6ebxX39xX49xX7xXfxX3xX7xX8xX1xX2f0xX7xX39xX3axX39xX7xX47xX2exX7xX4xX372xX39xX49xX7xXfxX6xX6bxX39xX49xX7xXfxX1xXa2xX16xX7xX49xX16xX3xX39xX7xX39xX49xX1daxX39xX97xX7xXfxX6xX47xX39xX1xX7xX39xX1xX43xX39xX49xX7xX1xX1a0xX9dxX7xXb1xX9dxX50xX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX51xX6bxX39xX49xX7xX51xX9dxX3c6xX39xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX58xX4xX16xXdaxX22xX0xX58xXbxX2xX8xXfxX16xX6bxX39xX22xX0xX4xX16xXdaxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX2fxX16xX39xX7xX9xX16xX3axX39xX7xXb1xX9dxX3xX39xX476xX0xX58xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX0xX9dxX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX9dxX51xX42xX12xX3xX39xX4xX12xXbxX3xX2exX6bxXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX296xX7xXbxX3xX16xX7xX9xX7bcxX51xX7xX8xX78fxX3xX7xX8xX1xX3xX7xX51xX11caxX7xX141xX1xX16xX144xX39xX7xXfxX6xf4a6xX7xX141x11235xX51xX7xX2exX1xX47xXfxX7xXfxX6xX16xX4cxX39xXexX7xX1xX6xX2xX38dxXdxXexX58xX51xX2xX12xX42xX2xX58xX296xX12xXbxX3xX16xX12xX9xX3xX51xX12xX8xX9dxX3xX12xX8xX1xX3xX12xX51xX2xX12xX141xX1xX16xX2xX39xX12xXfxX6xX2xX12xX141xX2xX51xX12xX2exX1xX3xXfxX12xXfxX6xX16xX2xX39xX58xX25xX4d1xX4d1xX489xX296xX1b8xXe4xX1xXfxX51xXexX22xX0xX16xX51xX49xX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX51xX2xX4xX16xX3xX58xX25xX1b8xX489xX58xX39xX2xX44bxXbxX58xX1b8xX489xX4d0xX298xX58xX25xX489xX47axX4xX2a0xX1b8xX25xX2a0xX2a0xX4d0xX4d0xXfxX298xX1b8xX1b8xX298xX25xX9xX489xXe4xX4e7xX2exX49xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX7xX39xX3axX39xX7xX39xX1xX3fxX39xX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX4bxX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX56xXexX7xX58xX22xX0xX58xX3xX22xX0xX4xX16xXdaxX22xX0xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX296xX7xXbxX3xX16xX7xX9xX7bcxX51xX7xX8xX78fxX3xX7xX8xX1xX3xX7xX51xX11caxX7xX141xX1xX16xX144xX39xX7xXfxX6xX162exX7xX141xX1631xX51xX7xX2exX1xX47xXfxX7xXfxX6xX16xX4cxX39xXexX7xX1xX6xX2xX38dxXdxXexX58xX51xX2xX12xX42xX2xX58xX296xX12xXbxX3xX16xX12xX9xX3xX51xX12xX8xX9dxX3xX12xX8xX1xX3xX12xX51xX2xX12xX141xX1xX16xX2xX39xX12xXfxX6xX2xX12xX141xX2xX51xX12xX2exX1xX3xXfxX12xXfxX6xX16xX2xX39xX58xX25xX4d1xX4d1xX489xX296xX1b8xXe4xX1xXfxX51xXexX22xX296xX7xXbxX3xX16xX7xX9xX7bcxX51xX7xX8xX78fxX3xX7xX8xX1xX3xX7xX51xX11caxX7xX141xX1xX16xX144xX39xX7xXfxX6xX162exX7xX141xX1631xX51xX7xX2exX1xX47xXfxX7xXfxX6xX16xX4cxX39xX0xX58xX3xX22xX0xX58xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX2fxXd7xX16xX7xXbxX3xX6bxX7xX8xX37xX7xXfxX6xX162exX7xX39xX1xX3xX39xX1xX7xX39xX1xX11caxX39xX97xX7xXdaxX9dxX16xX7xXdaxX162exX97xX7xX8xX37xX7xXfxX6xX162exX7xX8xX1xX1a0xX51xX7xX8xX1xXd7xX2exX97xX7xX9xX7bcxX51xX7xX9xX821xX56xX7xX6c0xX1xX6bxX3xX7xX1xXabxX8xX7xX4bxX3b4xX7xX8xX1xXd0xX39xX49xX7xX51xX16xX39xX1xX7xX8xX47xX8xX1xX7xX39xX9dxX7cexX16xX7xX4xXd7xX104xX7xX141xX1xX47xX8xX7xX39xX1xX3xX9dxX7xXbxX13fxX7xX4xXc4dxX39xX7xX4bxX144xX39xX7xXfxX6xX162exX7xX8xX37xX7xXbxXa6xX7xX141xX1xX47xX8xX7xX42xX16xX12fxXfxX7xXdaxX9cxX7xXfxX1408xX39xX1xX7xX8xX47xX8xX1xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX58xX4xX16xXdaxX22xX0xX58xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXbfdxXa2xX16xX7xX141xX1xX9dxX104xX3axX39xX7xX4bxX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX7xXfxXa6xX7xX39xX1xX16xX3axX39xX97xX7xX3xX39xX7xXfxX6bxXdbxX39xXexX7xX1xX6xX2xX38dxXdxXexX58xX9xX3xX51xX12xX4xX2xX2exX58xX9xX6bxX16xX12xX141xX1xX9dxX104xX2xX39xX12xX4xX2xX12xX49xX16xX3xX51xX12xX8xX3xX39xX12xXfxX9dxX12xX39xX1xX16xX2xX39xX12xX3xX39xX12xXfxX6bxX3xX39xX58xX25xX4d1xX47axX4dbxX4d0xX4dbxXe4xX1xXfxX51xXexX22xX0xX16xX51xX49xX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX51xX2xX4xX16xX3xX58xX25xX1b8xX489xX58xX39xX2xX44bxXbxX58xX1b8xX489xX1b8xX4d1xX58xX25xX489xX298xX4xX1b8xX1b8xX489xX47axX47axX25xX2a0xXfxX1b8xX4d0xX489xX47axX9xX47axX12xXfxX3xX2exX12xXfxX1xX2xX12xX4xX9dxX8xXe4xX4e7xX2exX49xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX7xX39xX3axX39xX7xX39xX1xX3fxX39xX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX4bxX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX56xXexX7xX58xX22xX0xX58xX3xX22xX0xX4xX16xXdaxX22xX0xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXbfdxXa2xX16xX7xX141xX1xX9dxX104xX3axX39xX7xX4bxX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX7xXfxXa6xX7xX39xX1xX16xX3axX39xX97xX7xX3xX39xX7xXfxX6bxXdbxX39xXexX7xX1xX6xX2xX38dxXdxXexX58xX9xX3xX51xX12xX4xX2xX2exX58xX9xX6bxX16xX12xX141xX1xX9dxX104xX2xX39xX12xX4xX2xX12xX49xX16xX3xX51xX12xX8xX3xX39xX12xXfxX9dxX12xX39xX1xX16xX2xX39xX12xX3xX39xX12xXfxX6bxX3xX39xX58xX25xX4d1xX47axX4dbxX4d0xX4dbxXe4xX1xXfxX51xXexX22xXbfdxXa2xX16xX7xX141xX1xX9dxX104xX3axX39xX7xX4bxX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX7xXfxXa6xX7xX39xX1xX16xX3axX39xX97xX7xX3xX39xX7xXfxX6bxXdbxX39xX0xX58xX3xX22xX0xX58xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX2fxX1xX2xX6bxX7xX51xX253xXfxX7xX39xX49xX1xX16xX3axX39xX7xX8xXd0xX9dxX7xX77dxX7xXba7xX1dexX97xX7xX1xX7bcxX9dxX7xX1xX144xXfxX7xX39xX1xX43xX39xX49xX7xX39xX49xXa1xXa2xX16xX7xXfxX821xX51xX7xX141xX16xX144xX51xX7xX9xXa2xX16xX7xX141xX1xX9dxX104xX3axX39xX7xXfxX6xX3axX39xX7xX51xXd7xX39xX49xX7xXdaxX9cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX7xXfxX1xXa1xXa2xX39xX49xX7xX49xX1bbxX2exX7xXfxX1xX7cexX39xX49xX7xXfxX16xX39xX7xXbxX3xX16xX7xX9xX12fxX8xX1xXe4xX7xX8cxX16xX9cxX9dxX7xX39xXdbxX104xX7xX49xX54xX104xX7xX39xX49xX9dxX104xX7xX8xXdfxX7xX8xX1xX6bxX7xXbxXd0xX8xX7xX141xX1xXafxX2xX7xX8xX78fxX3xX7xX1xXabxXe4xX7xX29bxX1a0xX104xX7xX8xX47xX8xX1xX7xX39xXdbxX6bxX7xX4bxX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX7xX3xX39xX7xXfxX6bxXdbxX39xX56xX0xX58xX2exX22xX0xX58xX4xX16xXdaxX22xX0xX58xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX298xX7xX9xX14d8xX7xX4xX6bxX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX39xX49xXa2xX7xX141xX1xX16xX144xX39xX7xX42xXd7xX39xX7xXfxXd3xX39xX49xX7xX8xX54xX39xX7xX51xX3c2xXfxX7xX141xX16xX4cxX51xX7xXbxX6bxX47xXfxXexX7xX1xX6xX2xX38dxXdxXexX58xX9xX3xX51xX12xX4xX2xX2exX58xX298xX12xX9xX104xX12xX4xX6bxX12xX141xX1xX6bxX39xX49xX12xX39xX49xX6bxX12xX141xX1xX16xX2xX39xX12xX42xX3xX39xX12xXfxX3xX39xX49xX12xX8xX3xX39xX12xX51xX3xXfxX12xX141xX16xX2xX51xX12xXbxX6bxX3xXfxX58xX25xX4d1xX2a0xX489xX4d1xX296xXe4xX1xXfxX51xXexX22xX0xX16xX51xX49xX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX51xX2xX4xX16xX3xX58xX25xX1b8xX489xX58xX39xX2xX44bxXbxX58xX1b8xX489xX1b8xX2a0xX58xX25xX489xX298xX4xX489xX1b8xX1b8xX47axX47axX47axX47axXfxX296xX25xX1b8xX4dbxX4d0xX9xX489xXe4xX4e7xX2exX49xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX7xX39xX3axX39xX7xX39xX1xX3fxX39xX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX4bxX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX56xXexX7xX58xX22xX0xX58xX3xX22xX0xX4xX16xXdaxX22xX0xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX298xX7xX9xX14d8xX7xX4xX6bxX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX39xX49xXa2xX7xX141xX1xX16xX144xX39xX7xX42xXd7xX39xX7xXfxXd3xX39xX49xX7xX8xX54xX39xX7xX51xX3c2xXfxX7xX141xX16xX4cxX51xX7xXbxX6bxX47xXfxXexX7xX1xX6xX2xX38dxXdxXexX58xX9xX3xX51xX12xX4xX2xX2exX58xX298xX12xX9xX104xX12xX4xX6bxX12xX141xX1xX6bxX39xX49xX12xX39xX49xX6bxX12xX141xX1xX16xX2xX39xX12xX42xX3xX39xX12xXfxX3xX39xX49xX12xX8xX3xX39xX12xX51xX3xXfxX12xX141xX16xX2xX51xX12xXbxX6bxX3xXfxX58xX25xX4d1xX2a0xX489xX4d1xX296xXe4xX1xXfxX51xXexX22xX298xX7xX9xX14d8xX7xX4xX6bxX7xX141xX1xX7cexX39xX49xX7xX39xX49xXa2xX7xX141xX1xX16xX144xX39xX7xX42xXd7xX39xX7xXfxXd3xX39xX49xX7xX8xX54xX39xX7xX51xX3c2xXfxX7xX141xX16xX4cxX51xX7xXbxX6bxX47xXfxX0xX58xX3xX22xX0xX58xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX29bxX821xX7xXbxX3xX6bxX7xXfxX7cexX16xX7xXd3xX39xX7xX141xX16xX3axX39xX49xX7xX51xXdbxX7xXdaxXc4dxX39xX7xXfxXd3xX39xX49xX7xX8xX54xX39xX56xX7xX36xX54xX9dxX7xXfxX6xX50xX7xX9xXa2xX16xX7xX8xX37xX7xXfxX1xX4cxX7xX42xX1daxXfxX7xX39xX49xX9dxX2dexX39xX7xXfxX8d6xX7xX8xX1xX1408xX39xX1xX7xX39xX1xX43xX39xX49xX7xXfxX1xX37xX16xX7xXb1xX9dxX2xX39xX7xX1xXdbxX39xX49xX7xX39xX49xXdbxX104xX7xX8xX78fxX3xX7xX42xXd7xX39xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX58xX4xX16xXdaxX22xX0xX58xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX39axX13fxX7xX6xX3xX7xXbxX3xX6bxX7xX39xX144xX9dxX7xX42xXd7xX39xX7xXd3xX39xX7xXb1xX9dxX47xX7xX39xX1xX16xX9cxX9dxX7xXdaxXdbxX6bxX7xX42xX43xX3xX7xXfxX3c6xX16xX56xXexX7xX1xX6xX2xX38dxXdxXexX58xX51xX2xX12xX42xX2xX58xXbxX2xX12xX6xX3xX12xXbxX3xX6bxX12xX39xX2xX9dxX12xX42xX3xX39xX12xX3xX39xX12xXb1xX9dxX3xX12xX39xX1xX16xX2xX9dxX12xXdaxX3xX6bxX12xX42xX9dxX3xX12xXfxX6bxX16xX58xX25xX4d1xX4d0xX47axX298xX489xXe4xX1xXfxX51xXexX22xX0xX16xX51xX49xX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX51xX2xX4xX16xX3xX58xX25xX1b8xX489xX58xX39xX2xX44bxXbxX58xX1b8xX489xX1b8xX4d0xX58xX25xX489xX296xX4xX2a0xX25xX296xX489xX4d0xX2a0xX47axXfxX298xX298xX1b8xX4d1xX9xX25xXe4xX4e7xX2exX49xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX7xX39xX3axX39xX7xX39xX1xX3fxX39xX7xX42xX43xX3xX7xXbxX47xX39xX49xX7xX4bxX4cxX7xX49xX16xX50xX51xX7xX8xX54xX39xX56xXexX7xX58xX22xX0xX58xX3xX22xX0xX4xX16xXdaxX22xX0xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX39axX13fxX7xX6xX3xX7xXbxX3xX6bxX7xX39xX144xX9dxX7xX42xXd7xX39xX7xXd3xX39xX7xXb1xX9dxX47xX7xX39xX1xX16xX9cxX9dxX7xXdaxXdbxX6bxX7xX42xX43xX3xX7xXfxX3c6xX16xX56xXexX7xX1xX6xX2xX38dxXdxXexX58xX51xX2xX12xX42xX2xX58xXbxX2xX12xX6xX3xX12xXbxX3xX6bxX12xX39xX2xX9dxX12xX42xX3xX39xX12xX3xX39xX12xXb1xX9dxX3xX12xX39xX1xX16xX2xX9dxX12xXdaxX3xX6bxX12xX42xX9dxX3xX12xXfxX6bxX16xX58xX25xX4d1xX4d0xX47axX298xX489xXe4xX1xXfxX51xXexX22xX39axX13fxX7xX6xX3xX7xXbxX3xX6bxX7xX39xX144xX9dxX7xX42xXd7xX39xX7xXd3xX39xX7xXb1xX9dxX47xX7xX39xX1xX16xX9cxX9dxX7xXdaxXdbxX6bxX7xX42xX43xX3xX7xXfxX3c6xX16xX56xX0xX58xX3xX22xX0xX58xXbxXfxX6xX6bxX39xX49xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX112xX43xX3xX7xXd3xX39xX7xXfxX3c6xX16xX7xX1xX3xX104xX7xX42xX43xX3xX7xXfxX3c6xX16xX7xX9xXdbxX7xX51xX253xXfxX7xXfxX6xX6bxX39xX49xX7xX42xX3xX7xX42xX43xX3xX7xXd3xX39xX7xX8xX1xX1408xX39xX1xX97xX7xXfxX1xXa1xXa2xX39xX49xX7xX4xX16xX651xX39xX7xX6xX3xX7xXfxX6xX6bxX39xX49xX7xX141xX1xX6bxX50xX39xX49xX7xXfxX8d6xX7xX25xX4dbxX7xX49xX16xXa2xX7xX12xX7xX1b8xX489xX7xX49xX16xXa2xX7xXfxX3c6xX16xXe4xX0xX58xX2exX22xX0xX58xX4xX16xXdaxX22xX0xX58xX9xX16xX22xX0xX58xX9dxX9xX22xX0xX4xX16xXdaxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX58xX4xX16xXdaxX22xX0xX58xX4xX16xXdaxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX39axX6bxX9dxX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX6bxX7x10bf8xX16xX39xX49xX0xX58xX2exX22