Công an Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát CSGT tại 12 quận
Liên quan đến sự việc một số cán bộ, chiến sỹ PC67 có biểu hiện tiêu cực, Công an Hà Nội đã tiến hành đình chỉ công tác 20 cán bộ, chiến sỹ.
debaxfc9fx100f8xf75dx1071ex13393x12bb8x1001ax12a30x12c86x157b1x1267cx13d17x1037ax16458x15c6axX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1690ax16d18xf45fxXexX0x14045xXaxX17xX18xX19xXexX0x113cbxdf5exX19xf85dxXexX0xXax1377cxX9x11e78xXdxX18x14dedxX2fx102b9x1902bx15600xX5x18714xXbxXdxX17xX32xXexX4x14ac1x1597fx121efxX9xX18xX3dxX9x146b0xf14dxX9x16aebx10a0exX35xX9xX2fx10f7bxX9x17fbdxX35x12e1cxXcxX9xXbx1128exX18x122ebxX9xX3exX35x10861xXcxX9xX2fxX59xXbxX9xX4x15c01x11764xX5xX9xXbx158ddxX35xX9xX2axf3edxX9xf76cxfe6cxff58xX3dxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43xX17xX18xX19xX32xXex18750xX35x16ec5xX3dxX9xX6cxX6dxX18xX3dxX9x1546bx13e4axX3dxX9xX2fxfacbxX9x1909dxX35x17f73xX2cxX9xXcxX47xXbxX9xX2fxf914xX9xX2cxX59xX3dxX9xX23xX47xX55xX9xX2cxXaxX35xX91xX3dxX9xX2fx17943xX9xX7xX4x10c40xe4dbxX9xX2cxf463xX9xX23xX35xX4fxX6dxX9xXaxX35xX99xX3dxX9xXbxX35xX88xX6dxX9xX2cxX95xX2cxX55xX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xX43xX44xX9xX46xX47xX35xX9xX90x14ddaxX9xXbxX35xX91xX3dxX9xXaxX44xX3dxXaxX9xX90x17bb5xX3dxXaxX9xX2cxXaxf32exX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xXbxX59xX2cxX9xX6ax15c62xX9xX2cxX59xX3dxX9xX23xX47xX55xX9xX2cxXaxX35xX91xX3dxX9xX2fxXb2x1310cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x110c5xX24xX19xX26xX32xXexX61xX59xX3dxX3exX9xX6axXffxX1cx15623xX55xX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xXbxXaxX44xX3dxXaxX9xX33xXaxXa1xX9xX43xX44xX9xX46xX47xX35xX9xXbx122f7xX9xX2cxXax12aa3xX2cxX9xXbxX14cxX3dxX3exX9xX4dxX91xXbxX9xX90xf455xXbxX9xX2cxX18xX24xX9xX90xX35xX4fxXcxX9xXbxX6exX33xX9xXbxX53xX6dxX3dxX3exX9xXbxe01axX3dxX9xX2cxX3cxX3dxX3exX55xX9xXbxX53xX174xX3dxX9xX59xX33xX55xX9xXbxX53xX6dxX26xX9xX3dxXe0xX9xXbxX47xX35xX9xX33xXaxX66xXcxX55xX9xX23x109a2xX24xX9xX90xX199xXcxX9xX18xX3dxX9xX3dxX35xX3dxXaxX9xXbxX53xX6exXbxX9xXbxX95xX9xX5xX91xXbxX9xX46xX3exX6dxX26xX88xX3dxX9xX90xX59xX3dxX9xX6axXffxX2axf1d8xX9xX97xX44xX9xX53xX18xX9xX6cxX6dx1818cxX3dxX9xXbxX53xX35xX4fxX3dxX9xX4dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX95xX2cxX9xXaxX35xX99xX3dxX9x17a50xX99xX3dxXaxX9xXdxX99xX3dxXaxX9xX2fxXa1xX9xXffxX6axX1cxX1e4xX86x1826cxX4x13f8exX43xX46xX1f6xX7x10dffxX2axX2axX9xX2cx13324xX18xX9xX62xX35xX59xXcxX9xX90xXa1xX2cxX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xXbxXaxX44xX3dxXaxX9xX33xXaxXa1xX9xX97x13d98xX9xXbx12125xX3dxX3exX9xX2cx13dcax14f1exX3dxX3exX9xX23xX199xX24xX9xX90xX199xXcxX9xXbxX53xX6exXbxX9xXbxX95xX9xX18xX3dxX9xXbxX24xX44xX3dxX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX55xX9xXbxX53xX6exXbxX9xXbxX95xX9xX90xX3cxX9xXbxXaxf5e1xX9xXbxX53xX88xX3dxX9xX90xX25fxX18xX9xX23xX44xX3dxX9xX3dxX224xXcxX9xX6axXffxX2axX1c2xX111xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX53xX3exX35xX3dx14a67xX9xX6axX33x142bexX9xX18xX6dxXbxX24x11c18xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX53xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX53xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX28fxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX111xX97xX3dxX1cxX3dxX17x111f4xX2fxX1cxX2axX1c2xX2axX6axX1cxX2axXffxX6axX19xX12fxXffx11983xX6axXb7xX12fxX12fxXbxX6ax13cc2xX6axX2e2xXdxXffxX111x14e01xX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xXaxX18xX9xX3dxX24xX35xX9xX2fxX17xX9xX4dxX35xX17xXcxX9xXbxX53xX18xX9xX3exX35xX18xXcxX9xX2fxX18xXbxX9xX2cxX2fxX3exXbxX9xXbxX18xX35xX9xX2axX6axX9xX6cxX6dxX18xX3dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1f6xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX53xXexX0xXbxX53xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX4xX61xX62xX5xX9xX43xX44xX9xX46xX47xX35xX9xX1f6xX9xX3dxXaxX6exX3dxX9xX97xX6exXbxX9xX3dxX3exXaxX35xX9xXdxX44xX9xXbxX35xX221xX3dxX9xXbx174d6xX9xXcxX47xXbxX9xX3dxX3exX229xX22axX35xX9xX97xX35xX9xX33xXaxX66xXcxX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX111xX9x183adxe314xX3dxXaxX9xX2cxe2ddxXbxX9xXbxX387xX9xX2cxXdxX35xX33xe37axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX53xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX90xXbaxX55xX9xXbxXaxX95xX2cxX9xXaxX35xX99xX3dxX9xX2cxX18xX24xX9xX90xX35xX4fxXcxX9xXbxX6exX33xX9xXbxX53xX6dxX3dxX3exX9xXbxX174xX3dxX9xX2cxX3cxX3dxX3exX55xX9xXbxX53xX174xX3dxX9xX59xX33xX55xX9xXbxX53xX6dxX26xX9xX3dxXe0xX9xXbxX47xX35xX9xX33xXaxX66xXcxX55xX9xX23xX199xX24xX9xX90xX199xXcxX9xX18xX3dxX9xX3dxX35xX3dxXaxX9xXbxX53xX6exXbxX9xXbxX95xX9xX5xX91xXbxX9xX46xX3exX6dxX26xX88xX3dxX9xX90xX59xX3dxX9xX6axXffxX2axX1c2xX9xX3a7xXbxX387xX9xX3dxX3exX44xX26xX9xX2axXb6xX1cxX2axX6axX1cxX6axXffxX2axXb7xX9xX90xX91xX3dxX9xX6axX1c2xX1cxX6axX1cxX6axXffxX2axX1c2xX3b7xX55xX9xXdxX95xX2cxX9xXdxX229xX15dxX3dxX3exX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xX5xX7xX9xX90xXe0xX9xX33xXaxX59xXbxX9xXaxX35xX99xX3dxX9xXb7xX2axX2e2xX9xX97xf38bxX9xX33xXaxX66xXcxX9xX33xXaxX59xX33xX9xXaxXedxX3dxXaxX9xX2fxX95xX55xX9xX90x10e87xX3dxX3exX9xXbxXaxX22axX35xX9xX4dxXaxX3cxX3dxX3exX9xX90xX4fxX9xX33xXaxX59xXbxX9xX2fxX35xX3dxXaxX9xX2cxX59xX2cxX9xXbxX4a9xX9xX90xX35xX4fxXcxX9xX33xXaxX150xX2cxX9xXbxX66xX33xX9xX97xX221xX9xX18xX3dxX9xX3dxX35xX3dxXaxX9xXbxX53xX6exXbxX9xXbxX95xX111xX9x1282ex14c80xX2cxX9xX23xX35xX99xXbxX55xX9xXbxX53xX24xX3dxX3exX9xXb7xX9xX3dxX3exX44xX26xX9xX3dxX3exXaxXf3xX9xX5xX91xXbxX9xX46xX3exX6dxX26xX88xX3dxX9xX90xX59xX3dxX9xXbxX53xX88xX3dxX9xX90xX25fxX18xX9xX23xX44xX3dxX9xX5xX7xX9xX4dxXaxX3cxX3dxX3exX9xX293xX199xX26xX9xX53xX18xX9xXbxX53x1010fxX3dxX3exX9xX59xX3dxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX1fdx107c7xX35xX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xXbxX59xX2cxX9xX23xX199xX24xX9xX90xX199xXcxX9xXbxX53xX6exXbxX9xXbxX95xX9xX18xX3dxX9xXbxX24xX44xX3dxX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX55xX9xXbxX53xX6exXbxX9xXbxX95xX9xX90xX3cxX9xXbxXaxX25fxX55xX9xX90xXe0xX9xX293xff13xX9xXdx18277xX9xX3exeee5xX3dxX9xXb7xXb6xX9xX3dxX3exX44xX3dxX9xXbxX53xX229xX22axX3dxX3exX9xXaxX15dxX33xX9xX97xX35xX9xX33xXaxX66xXcxX55xX9xX33xXaxX66xXbxX9xXbxX35xX221xX3dxX9xXax15c3exX3dxX9xX6axXffxX9xXbx1291exX9xX90xX4bfxX3dxX3ex1249exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX86xX35xX88xX3dxX9xX6cxX6dxX18xX3dxX9xX90xX91xX3dxX9xX2fxX95xX9xX97xX35xX99xX2cxX9xXcxX47xXbxX9xX2fxXa1xX9xX2cxX59xX3dxX9xX23xX47xX55xX9xX2cxXaxX35xX91xX3dxX9xX2fxXb2xX9xX7xXax182e7xX3dxX3exX9xX4xX199xX3dxXaxX9xX2fxX59xXbxX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xX90xX229xX22axX3dxX3exX9xX23xX47xX9xX1f6xX9xX90xX229xX22axX3dxX3exX9xX2fxX3adxXbxX9xX3a7xX7xX4xXb6xXb7xX3b7xX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xXbxXaxX44xX3dxXaxX9xX33xXaxXa1xX9xX2cxXbaxX9xX23xX35xX4fxX6dxX9xXaxX35xX99xX3dxX9xXbxX35xX88xX6dxX9xX2cxX95xX2cxX55xX9xX5xXaxX35xX91xX6dxX9xXbxX229xX56bxX3dxX3exX9xX504xX35xX3dxXaxX9xX1fdxX224xX3dxX9xX5xX24xX199xX3dxX9xX1f6xX9xX7xXaxXbaxX9xX62xX35xX59xXcxX9xX90xXa1xX2cxX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xXbxXaxX44xX3dxXaxX9xX33xXaxXa1xX9xX43xX44xX9xX46xX47xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX91xXbxX28fxX9xX121xX18xX3dxX9xX62xX35xX59xXcxX9xX90xXa1xX2cxX9xX90xXe0xX9xX2cxXbaxX9xX97xX224xX3dxX9xX23xX199xX3dxX9xX23xX59xX24xX9xX2cxX59xX24xX9xX121xX47xX9xXbxX53xX229xfb55xX3dxX3exX9xX121xX47xX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xX97xX221xX9xX97xX174xX3dxX9xX90xX221xX9xX3dxX44xX26xX111xX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xXbxXaxX44xX3dxXaxX9xX33xXaxXa1xX9xX90xXe0xX9xX293xX59xX2cxX9xX90xX25fxX3dxXaxX9xX97xX35xX9xX33xXaxX66xXcxX9xX97xX44xX9xXbxX35xX91xX3dxX9xXaxX44xX3dxXaxX9xX90xXedxX3dxXaxX9xX2cxXaxXf3xX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xXbxX59xX2cxX9xX6axXffxX9xX2cxX59xX3dxX9xX23xX47xX55xX9xX2cxXaxX35xX91xX3dxX9xX2fxXb2xX55xX9xXbxX53xX24xX3dxX3exX9xX90xXbaxX9xXbxX53xX95xX2cxX9xXbxX35xX91xX33xX9xXdxX35xX88xX3dxX9xX6cxX6dxX18xX3dxX9xX90xX91xX3dxX9xX2axX2e2xX9xX2cxX59xX3dxX9xX23xX47xX55xX9xX2cxXaxX35xX91xX3dxX9xX2fxXb2xX9xX97xX44xX9xXb6xX9xX2cxXaxXf3xX9xXaxX6dxX26xX9xX2cxX202xX18xX9xX12fxX9xX504xX47xX35xX9xX4xX199xX3dxXaxX9xX2fxX59xXbxX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xX23xX25fxX9xXdxX35xX88xX3dxX9xX90xX56bxX35xX9xXbxX53xX59xX2cxXaxX9xX3dxXaxX35xX99xXcxX9xX97xXedxX9xX90xX4fxX9xX293xX199xX26xX9xX53xX18xX9xXbxX35xX88xX6dxX9xX2cxX95xX2cxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX86xX35xX88xX3dxX9xX6cxX6dxX18xX3dxX9xX90xX91xX3dxX9xX97xX4a9xX9xX97xX35xX99xX2cxX9xX3dxX44xX26xX55xX9xXbxX53xX24xX3dxX3exX9xXbxXaxX59xX3dxX3exX9xX12fxX1cxX6axXffxX2axX1c2xX55xX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xXbxXaxX44xX3dxXaxX9xX33xXaxXa1xX9xXbxXaxX44xX3dxXaxX9xXdxX6exX33xX9xX2e2xX9xXbxX14cxX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xXbxX59xX2cxX9xX4dxX35xX4fxXcxX9xXbxX53xX18xX9xXbxX66xX35xX9xX2axX6axX9xX6cxX6dxX6exX3dxX55xX9xXbxX53xX18xX3dxX3exX9xX23xX25fxX9xX33xXaxX229xX5dfxX3dxX3exX9xXbxX35xX99xX3dxX9xX6cxX6dxX18xX26xX9xX33xXaxX35xXcxX55xX9xX2cxXaxX4a9xX33xX9xX199xX3dxXaxX9xX3exXaxX35xX9xX3dxXaxX6exX3dxX9xX3dxXax174a2xX3dxX3exX9xX4dxX91xXbxX9xX6cxX6dxX199xX9xX97xX44xX9xXbxX4bfxX3dxX9xXbxX66xX35xX9xX2cxX202xX18xX9xX2cxX59xX2cxX9xXdxX95xX2cxX9xXdxX229xX15dxX3dxX3exX9xX3dxXax10377xXcxX9xX3dxX1ccxX3dxX3exX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX99xX6dxX9xX6cxX6dxX199xX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xXbxX59xX2cxX55xX9xX2cxXaxX174xX3dxX9xX2cxXaxXf3xX3dxXaxX9xX4dxX25fxX33xX9xXbxXaxX22axX35xX9xX2cxX59xX2cxX9xX97xX35xX9xX33xXaxX66xXcxX111xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX53xX3exX35xX3dxX28fxX9xX6axX33xX293xX9xX18xX6dxXbxX24xX299xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX53xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX53xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX28fxX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX111xX97xX3dxX1cxX3dxX17xX2cdxX2fxX1cxX2axX1c2xX2axX6axX1cxX2axXffxX6axX19xX12fxXffxX2dbxX6axXb7xX12fxX12fxXbxX2axX2dbx176dcxX998xXdxX2axX111xX2e8xX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xXaxX18xX9xX3dxX24xX35xX9xX2fxX17xX9xX4dxX35xX17xXcxX9xXbxX53xX18xX9xX3exX35xX18xXcxX9xX2fxX18xXbxX9xX2cxX2fxX3exXbxX9xXbxX18xX35xX9xX2axX6axX9xX6cxX6dxX18xX3dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1f6xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX53xXexX0xXbxX53xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX293xXbxX1f6xX18xXdxX35xX3exX3dxX28fxX9xX2e8xX6dxX2fxXbxX35xe7e1xX26xX299xX32xXexX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xX5xX7xX9xX43xX44xX9xX46xX47xX35xX9xXbxX505xX3dxX3exX9xX62xX35xX174xX26xX9xX4dxXaxX17xX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX59xX2cxX9xX90xX5dfxX3dxX9xX97xX25fxX9xX90xX66xXbxX9xXbxXaxX44xX3dxXaxX9xXbx1328axX2cxXaxX9xX293xX6dxX174xXbxX9xX2fxX3adxX2cxX9xXbxX53xX24xX3dxX3exX9xX90xX15dxXbxX9xX2cxX18xX24xX9xX90xX35xX4fxXcxX9xXbxX174xX3dxX9xX2cxX3cxX3dxX3exX55xX9xXbxX53xX174xX3dxX9xX59xX33xX9xXbxX47xX35xX9xX33xXaxX66xXcxX9xX19xX25fxX33xX9xX5xX91xXbxX9xX46xX3exX6dxX26xX88xX3dxX9xX504xX59xX3dxX9xX3dxX224xXcxX9xX6axXffxX2axX1c2xX111xX9xX3a7xX3a8xX3dxXaxX9xff33xX5xX504xX5xX3b7xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX53xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xX66xX35xX9xX43xX47xX35xX9xX3dxX3exXaxX25fxX55xX9xX90xX66xX35xX9xXbxX59xX9xX504xX44xX24xX9xX1fdxX25fxX3dxXaxX9xX5xXaxX3adxX3dxX3exX55xX9xX5xX53xX229xX704xX3dxX3exX9xX7xXaxX632xX3dxX3exX9xX4xX61xX62xX5xX55xX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xX5xX7xX9xX43xX44xX9xX46xX47xX35xX9xX3dxXaxX6exX3dxX9xX90xX25fxX3dxXaxX55xX9xXbxXedxX3dxXaxX9xXaxXedxX3dxXaxX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xXbxX66xX35xX9xX5xXaxX202xX9xX90xX3cxX9xX3dxX224xXcxX9xX6axXffxX2axX1c2xX9xX2fxX4bxX9xX33xXaxX150xX2cxX9xXbxX66xX33xX9xXaxX5dfxX3dxX9xX3dxXaxX8c2xX3dxX3exX9xX3dxX224xXcxX9xXbxX53xX229xX56bxX2cxX9xX90xXbaxX111xX9xX7xXaxX229xX5dfxX3dxX3exX9xXbxX35xX99xX3dxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3exX35xX18xX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xXbxX66xX35xX9xX5xXaxX202xX9xX90xX3cxX9xX3dxX3exX44xX26xX9xX2cxX44xX3dxX3exX9xXbxX224xX3dxX3exX9xX2cxX18xX24xX111xX9xX43xX35xX99xX3dxX9xXbxX66xX35xX55xX9xX7xXaxX632xX3dxX3exX9xX4xX61xX62xX5xX9xX90xX18xX3dxX3exX9xX6cxX6dxX199xX3dxX9xXdxX5b2xX9xX4dxXaxX24xX199xX3dxX3exX9xXb6xX9xXbxX53xX35xX99xX6dxX9xX293xX17xX9xXcxX59xX26xX55xX9xX3exX5b5xX3dxX9xXb6xXffxXffxX9xX3dxX3exX44xX3dxX9xX293xX17xX9xX3cxX9xXbxX3cxX55xX9xX2cxXaxX229xX18xX9xXbxXa6fxX3dxXaxX9xX33xXaxX229xX5dfxX3dxX3exX9xXbxX35xX99xX3dxX9xX3dxX3exX24xX66xX35xX9xXbxXf3xX3dxXaxX9xX53xX18xX55xX9xX97xX44xX24xX9xX5xX7xX111xX9xX5xXedxX3dxXaxX9xXbxX53xX66xX3dxX3exX9x10741xX3dxX9xX150xX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xX90xXe0xX9xX293xX6dxX174xXbxX9xXaxX35xX99xX3dxX9xXbxX66xX35xX9xXcxX47xXbxX9xX2fxXa1xX9xX90xX35xX4fxXcxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX95xX2cxX9xXaxX35xX99xX3dxX9xX1e4xX99xX3dxXaxX9xXdxX99xX3dxXaxX9xX2fxXa1xX9xXffxX6axX55xX9xXdxX95xX2cxX9xXdxX229xX15dxX3dxX3exX9xX4xX61xX62xX5xX9xX2fxX4bxX9xX33xXaxXa1xX35xX9xXaxX15dxX33xX9xX2cxXc68xX3dxX3exX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xX90xX25fxX18xX9xX23xX44xX3dxX9xXbxX6exX33xX9xXbxX53xX6dxX3dxX3exX9xX90xX199xXcxX9xX23xX199xX24xX9xX18xX3dxX9xXbxX24xX44xX3dxX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xXbxX66xX35xX9xXbxX53xX88xX3dxX9xX12fxX2dbxX6axX9xX3dx189c5xXbxX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xXbxX53xX54exX3dxX3exX9xX90xX35xX4fxXcxX299xX9xX90xX199xXcxX9xX23xX199xX24xX9xXdxX95xX2cxX9xXdxX229xX15dxX3dxX3exX9xX33xXaxX1ccxX3dxX9xXdxX6dxX4bfxX3dxX3exX55xX9xX90xX35xX221xX6dxX9xXbxX35xX91xXbxX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xX2cxX59xX2cxX9xXbxX6dxX26xX91xX3dxX9xX90xX229xX22axX3dxX3exX9xX2cxXaxXa6fxX3dxXaxX9xXbxX66xX35xX9xX2cxX59xX2cxX9xX3exX35xX22axX9xX2cxX18xX24xX9xX90xX35xX4fxXcxX111xX9xX504xX505xX2cxX9xX23xX35xX99xXbxX9xX2fxX4bxX9xX4dxX35xX4fxXcxX9xXbxX53xX18xX55xX9xX293xX5afxX9xXdxX5b2xX9xX3dxX3exXaxX35xX88xXcxX9xX2cxX59xX2cxX9xXbxX53xX229xX22axX3dxX3exX9xXaxX15dxX33xX9xX97xX35xX9xX33xXaxX66xXcxX9xX86xX6dxX6exXbxX9xX3exX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xX97xX56bxX35xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxXaxX5b5xX3dxX9xX4dxXaxX3cxX3dxX3exX9xX2cxXbaxX9xXbxX53xX229xX22axX3dxX3exX9xXaxX15dxX33xX9xX3dxX3exX24xX66xX35xX9xXdxX99xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX61xX24xX6dxX53xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX1fdxX3xX1fdxX111xX1fdxX46xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe