Cháy ôtô vì tài xế hút thuốc lúc đổ xăng
Đứng tựa lưng vào ôtô ngay sát vòi bơm xăng, người đàn ông châm điếu thuốc cùng lúc lửa bùng lên.
ab34xe277xc1b8xd732xdf87x108cax11d6cxfc64xbba6xX7x131afx126edx14052xd3a3xd577xf7a9xX5xc659xXax10f86x118acxX1x11eb8xc05dxX3xf2acxXexX18xX3xc4e3xe731xX3xXexe3d4xXdxX3x148abx145b5xX3xX1x130f1xXexX3xXexX1xd19dx15113xX4xX3xX5xX27xX4xX3x13d3fxe73cxX3xX23x12653xe510x136c8xX0xdffbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10df1xX10xX6x12d08xXaxX12xca21x1113axX39xX3axX3xXexde66xX6xX3xX5xfe54xX39xX3axX3xX1cxX20xf437xX3xX18xXexX18xX3xX39xX3axX6xX16xX3xX7xX15xXexX3xX1cx12f4cxXdxX3x11242xd8e3x136eaxX3xX23xX38xX39xX3ax13705xX3xX39xX3axX5bxcd41xXdxX3xX34xX20xX39xX3xX18xX39xX3axX3xX4xX1x11b4axX76xX3xX34xXdxX24xX2cxX3xXexX1xX2cxX2dxX4xX3xX4x14f95xX39xX3axX3xX5xX27xX4xX3xX5x1387bxX6xX3xX74xX9dxX39xX3axX3xX5x1241exX39xe369xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b41xX61xX4exX16xXaxX12xX0xXdxX76xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX76xX4xX10xd010xX61xX74x104d8xX10xX4xXexX3xX4exX3axX76xX10xX4exXdxX6xX3xX1cxXdxX4exX10xX61xX3xX76xXbx148a7xX3xXdxX13xX10xX39xXexX10xfd9fxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax13f6cxXdxX4exXexX1x10736xX3xX2x12bd8xX108xb4e2x10072xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX105xX3x1472cx140bbxX108xXbxX23xX10bxXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX3cxX6xXbxXbxX7xX3cxX61xXbxX10xX39xX3cxX76xX10xX4exXdxX6xX3cxXexX1xX2cxX76xX74xb031xXbxX9xX39xX10xX100xX7xX3cxX116xX116xX115xX2xX3cxX2xX108xe4aaxX4exXeexX2xX108xX115xbe88xX116xXeexXexX115xX14dxX147xded8xX5xX115xXd6xX23xX10xXd6xXbxX1xX6xXexXd6xX39xX61xXd6xX16xX61xd29axXdxXb1xXd9xXbxX3axXaxX3xX4exX6xXexX6xXd6xXexX16xXbxX10xX9xXaxX1cxXdxX4exX10xX61xX3cxX76xXbxXeexXaxX3xX4exX6xXexX6xXd6xX10xX39xX4xX61xX4exX10xX9xXaxX165xX1xX3cx1064dx130dbxfdd1x12b60xX3cxX147xX165xX115xX10axX116xXc1xeb02xXf6xX1xX196xc6bcxX108xXbx134e2xX7xX3axX195xX165xXexX14dxXeexX1a2xbc55xX19exX10xae14xX7x11363x11618xc009xX39xX100xX165xff79xd945xe403xX2cxd382xXf6xX193xX116xXbxX154xX19exX5xX1xX165xfc54xX196xX3ax101afxX1caxX100xX4xX74xXd9xX154xX14dxX4exX2cxX2xX1b5xXdxXf6xX1c7xX3axX6xX1bbxX1b3xX1bdxX1b1xX1b4xX74xXdxXbxX1b9xX116xX196xX5xX2cxX108xX1cxX196xX23xX61xX2cx13aa8xX100x14cd3xX1c7x13c68x140daxX1a5xX16xXbxX1aexX3cxX1aexX165xX3axX165xX4exX13xXexX13xX1bbxX116xX1a5xX1a2xX1aexbb35xX1a5xX14dxX1cxX1b1x10018xX206xX1xdbf7xX1b3xX1b1xXcxX165xX20bxX1b5xX108xX195xX4bxX1bbxX23xXcxX1f2xX1b5xX1bbxXcxXc1xX193xX7xX19exX10xXc1xX1c7xX1a5xXf6xXdxX196xX20bxXbxX1f3xX100xX1b3xX116xX115xX1b4x14787xX7xX10axX116xXc1xX1b5xX193xX165xX5xX108xX2xX1b4xX206xX10axX115xX1bdxXaxX3xX4exX6xXexX6xXd6xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4exX6xXexX6xXd6xX6xXf6xX3axX7xX9xXaxX116xX1f0xX105xX108xX105xX2xX147xX14dxX105xX108xX105xX2xX105xX2xX105xX2xX108xX108xX10axX105xX108xX105xX115xX147xX108xX105xXeexX2xX116xXaxX3xX3cxX12xX0xXdxX76xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exXexX1xX2cxX76xX74xX3xX4exX1xXdxX4exX10xX3xXdxX13xX10xX39xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX100xXdxX4exXexX1xX105xX3xX1f0xX108xX108xXbxX23xX10bxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX105xX3xX196xX115xX115xXbxX23xX10bxXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXb1xX74xX6xX61xX1xX6xXexXdxX39xX1xXb1xX1cxX39xX3cxX39xX10xX100xX7xX3cxX116xX116xX115xX2xX3cxX2xX108xX147xX4exXeexX2xX108xX115xX1f0xX115xX2xXexX115xX108xX154xX1f0xX5xX1f0xXd6xX23xX10xXd6xXbxX1xX6xXexXd6xX39xX61xXd6xX16xX61xX165xXdxXb1xXd9xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xXexX18xX3xX1cxX1dxX3xXexX20xXdxX3xX23xX24xX3xX1xX27xXexX3xXexX1xX2cxX2dxX4xX3xX5xX27xX4xX3xX34xX35xX3xX23xX38xX39xX3axXaxX3xX100xXdxX4exXexX1xX9xXaxX1f0xX108xX108xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX196xX115xX115xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX61xX2cxXf6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xX20exX1a2xX1eexX0xX3cxXbxX12