Thế giới ngày qua: Mỹ công bố 8 mẫu tường biên giới với Mexico
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 27/10.
5cb3x6091xea8ex10df8x85b3x9850xe215xb778xeef0xX7xd004x868ax7382x71f8xa573xd219xX5xd270xXax5cd8xXcxX1x9c9cxX3x9902xXdx6ee6xXdxX3x7733xX17xd787xa383xX3x7d6fxb4c3xX6x9959xX3xace3xe436xX3xX4x10160xX1cxX17xX3xd6ebx9bc8xX3xb526xX3xc2f4xa496xX22xX3xXex897fxaa4exX1cxX17xX3xX2exXdx97c4xX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xfe46xX19xXdxX3xX26xX10x61b9xXdxX4x8e31xX0xd1f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb50xX10xX6x6aacxXaxX12xc211x6196xX50xX3xX61xX1exX3xXcx6145xX1cxX1xX3xc093xXdx904fxX1cxX3xXex8a28xX3xXexff85xX1cxX17xX3xX1x108ecxXbxX3xX4xX68xX4xX3xXexXdxX1cxX3xXexa35dxX4xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX7cxXdxX3xX2ex1119bxXexX3xXexcbddxX50xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xd739x9d68xX52xX2x5fe7x7ac6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc096xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexa7e3xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXa2xfa3exXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxe2fbxXdxX64xXexX1xX24x750fxXb0xXb0xXbxX4dxXe3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24x62d7xXadx11044xXbxX4dxXaxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxXb1xX2exX6xX50xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb1xX47xX1cxX52xX1cxX10xXf2xX7xX52xX2xXadx7d95xX105xX52xXadxXadxX64xXb0xXb0xX31xXacxX105xXb0xXacxXexX12exX2xXacx6bacxX5xXb0xXb1xa6a9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX50xXdxX3xX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX33xX1fxX3xX4xX50xX1cxX17xX3xX2exX50xX3xX31xX3xX33xX6xX22xX3xXexX22xX50xX1cxX17xX3xX2exXdxX10xX1cxX3xX17xXdxX50xXdxX3xX47xX50xXdxX3xX33xX10xX4dxXdxX4xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxdac1xX1fxXe3xXaxX12xX0xX7xXexXa2xX50xX1cxX17xX12xX26xX27xX3xX4xX2axX1cxX17xX3xX2exX2fxX3xX31xX3xX33xX34xX22xX3xXexX38xX39xX1cxX17xX3xX2exXdxX3fxX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX47xX19xXdxX3xX26xX10xX4dxXdxX4xX50xX24xX0xX52xX7xXexXa2xX50xX1cxX17xX12xX3xe360xX17xX1exX1fxX3xXacxXf8xX52xX2xXb0x6798xX3xX4xX1xad57xX1cxX1xX3xX21xX22xX1fxe236xX1cxX3xX4x9d14xX6xX3xXcxX7cxX1cxX17xX3xXexX1xX2fxX1cxX17xX3xX26xX27xX3xebcbxX50xX1cxX6xX5xX64xX3xXcxXa2xX22xX33xXbxX3xX73xcde4xX3xX4xX2axX1cxX17xX3xX2exX2fxX3xX31xX3xX33xX34xX22xX3xXexX38xX39xX1cxX17xX3xX1cxX17x9301xX1cxX3xX1cxX17xX38xX39xXdxX3xX1cxX1xX9exXbxX3xX4xX38xX3xX2ex7095xXexX3xX1xX81xXbxX3xXbxX1xX68xXbxX3xXexafc0xXdxX3x7629xX1xX22xX3xX47x5e3exX4xX3xX2exXdxX3fxX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX47xX19xXdxX3xX26xX10xX4dxXdxX4xX50xXb1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xXcxXa2xX50xX1cxX17xX3xX33xc3ccxXexX3xXexX22xX1fxX3fxX1cxX3xX2exX2fxX20bxX3xXc1x5fb3xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX61x7fbaxXdxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX47xX1exX3xX67xX2e2xX50xX3xX47xX75xX3xX2exXdxX3fxX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3x8e33xXc1xX67xe685xa610xX3xX4xX21axX6xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX50xX3xX2exXdxX15xXexX3xX4xX68xX4xX3xX33xX34xX22xX3xXexX38xX39xX1cxX17xX3xX2ex103bbxX1cxX17xX3xX2exX3fxX3xXexX2axX1cxX17xX3xX47xX1exX3xXexX1xa5e2xXbxX3xX73xX239xX3xX73xX38xX81xX4xX3xX64xX278xX1cxX17xX3xX5xX3fxX1cxX3xXexX270xXdxX3xX33xX2ccxXexX3xX273xX1xX22xX3xX47xX278xX4xX3xX1xb157xX50xX3xX5xX68xX1cxX1xX3x7021xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xf8dexX6xX1cxX3xX22bxXdxX10xX17xX50xX20bxX3xXexX1xX22xX2ccxX4xX3xX2exX6xX1cxX17xX3xXc1xX6xX5xXdxX1bexX50xXa2xX1cxXdxX6xXb1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xXc1xX68xX4xX3xX33xX2axX3xX1xb114xX1cxX1xX3xXexX38xX39xX1cxX17xX3xX2exXdxX3fxX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1exX1fxX3xX64xX50xX3xXf8xX3xX4xX2axX1cxX17xX3xXexX1fxX3xX4xX21axX6xX3xX26xX27xX3xX4dxcbeaxX1fxX3xX64xX278xX1cxX17xX20bxX3xX7xd7a7xX3xX73xX38xX81xX4xX3xXexX1xX79xX3xX1cxX17xX1xXdxX75xX33xX3xXexXa2xX50xX1cxX17xX3xX105xXb0xXd5xXf8xXb0xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX47xX216xX3xX273xX1xX2e2xX3xX1cxX251xX1cxX17xX3xX73xX68xXbxX3xX8dxX1cxX17xX3xX4xX68xX4xX3xX1fxX3fxX22xX3xX4xf53axX22xX3xX47xX216xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX2exXdxX3fxX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1xX38xX3xX273xX1xX2axX1cxX17xX3xXexXa2xb497xX50xX3xX21xX22xX6xX3xX73xX38xX81xX4xX20bxX3xX273xX1xX2axX1cxX17xX3xX73xe7f1xX4xX3xXbxX1xX68xX3xX73xX38xX81xX4xXb1xXb1xXb1xX3xX2fexX0xX10xX33xX12xed66xX1cxX1xX24xX3xXc1xX68xX4xX3xX33xX34xX22xX3xXexX38xX39xX1cxX17xX3xX2exXdxX3fxX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX73xX38xX81xX4xX3xX64xX278xX1cxX17xX3xXexX270xXdxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX36dxX6xX1cxX3xX22bxXdxX10xX17xX50xX20bxX3xX2exX6xX1cxX17xX3xXc1xX6xX5xXdxX1bexX50xXa2xX1cxXdxX6xX20bxX3xX26xX27xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xXacxXacxX52xX2xXb0xXb1xX3xX201xX17xX22x111dexX1cxX24xX3x10f2cxX10xX22xXexX10xXa2xX7xX302xX0xX52xX10xX33xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXa2xXe3xXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX64xXexX1xX24xXf8xXb0xXb0xXbxX4dxXe3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX105xXf8xXb0xXbxX4dxXaxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxXb1xX2exX6xX50xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb1xX47xX1cxX52xX1cxX10xXf2xX7xX52xX2xXadxX12exX105xX52xXadxXadxX64xXb0xXb0xX31xXacxX105xXb0xXacxXexX12exX31xXacxXf8xX5xX2xXb1xX143xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX50xXdxX3xX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX33xX1fxX3xX4xX50xX1cxX17xX3xX2exX50xX3xX31xX3xX33xX6xX22xX3xXexX22xX50xX1cxX17xX3xX2exXdxX10xX1cxX3xX17xXdxX50xXdxX3xX47xX50xXdxX3xX33xX10xX4dxXdxX4xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xX0xX7xXexXa2xX50xX1cxX17xX12x6a17xX22xX2fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX73xX442xX22xX3xXexXdxX3fxX1cxX3xXexXa2xX3fxX1cxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexXa2xX6xX50xX3xX21xX22xX1fxX216xX1cxX3xX4xX2axX1cxX17xX3xX64xX3f8xX1cxX3xX4xX1xX50xX3xXa2xX50xX2exX50xXexX24xX0xX52xX7xXexXa2xX50xX1cxX17xX12xX3xX36dxX6xX22xX64xXdxX3x9f4cxXa2xX6xX2exXdxX6xX3xX5xX1exX3xX21xX22xX2fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX73xX442xX22xX3xXexXdxX3fxX1cxX3xXexXa2xX3fxX1cxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4dxX68xX4xX3xX1cxX1xX9exX1cxX3xX21xX22xX1fxX216xX1cxX3xX4xX2axX1cxX17xX3xX64xX3f8xX1cxX3xX4xX1xX50xX3xX33xX2ccxXexX3xXa2xX50xX2exX50xXexX3xXexX3fxX1cxX3xX36dxX50xXbxX1xXdxX6xX3xX4x98a8xX3xX1xX3cbxX1cxX1xX3xX64xX270xX1cxX17xX3xX17xXdxX2fxX1cxX17xX3xX1cxX17xX38xX39xXdxX3xXexX1xX9exXexX3xX47xX1exX3xX33xX6xX1cxX17xX3xXexXa2xX20fxX3xXexX1xX2axX1cxX17xX3xX33xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xX3f8xX1cxX3xXexX270xX50xXb1xX3xa036xX2ccxX1cxX17xX3xXexX1xX68xXdxX3xX1cxX1exX1fxX3xX1cxX323xX33xX3xXexXa2xX50xX1cxX17xX3xX273xX15xX3xX1xX50xX270xX4xX1xX3xX1cxe0d6xX3xX5xX278xX4xX3xXexX1x107e5xX4xX3xX73xaf06xX1fxX3xX73xX263xXexX3xX1cxX38xX19xX4xX3xX47xa063xX1cxX17xX3xXcxX3f8xX1fxX3x112bexX3xXexXa2xX361xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX1cxX2daxXdxX3xXbxX1xX68xXexX3xXexXa2xXdx10558xX1cxX3xXexXa2xX20fxX3xXexX22xX75xX3xX1cxX1xX3f8xX1cxX3xXexX270xX50xX3xX2fexX669x8b8fxX302xX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX73xX442xX22xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxXb1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xX36dxX50xXbxX1xXdxX6xX3xX5xX1exX3xXa2xX50xX2exX50xXexX3xX4xX21axX6xX3xX4xX2axX1cxX17xX3xXexX1fxX3xX26xX27xX3xX61xX6xX1cxX7xX50xX1cxX3xX4f5xX50xX2exX50xXexXdxX4xX7xXb1xX3xXcxXa2xX6xX1cxX17xX3xX2ex9f6exX3xXexXa2xX20fxX3xXexX22xX75xX3xX1cxX1xX3f8xX1cxX3xXexX270xX50xX20bxX3xX36dxX50xXbxX1xXdxX6xX3xX4xX6c5xX3xXexX1xX75exX3xX17xXdxX6xX50xX3xXexXdxX15xXbxX3xX47xX19xXdxX3xX4xX50xX1cxX3xX1cxX17xX38xX39xXdxX3xX47xX1exX3xXexX278xX3xX1x5f80xX4xX3xX1xccf8xXdxX3xX73xX75exX3xX1cxX3f8xX1cxX17xX3xX4xX6xX50xX3xXexXa2xX20fxX3xXexX1xX2axX1cxX17xX3xX33xXdxX1cxX1xXb1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xX4f5xX50xX2exX50xXexX3xX36dxX50xXbxX1xXdxX6xX3xXexecccxX1cxX17xX3xXexX1xX22xX3xX1xX72dxXexX3xX7xX278xX3xX4xX1xX72dxX3x10318xX3xX4xX21axX6xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX273xX1xXdxX3xXexX1xX6xX33xX3xX64xX278xX3xX1xX2ccxXdxX3xX1cxX17xX1xX7f5xX3xXexX270xXdxX3x109c1xXdxX3fxX1cxX3xX61xX81xXbxX3xX61bxX22xX2fxX4xXb1xX0xX10xX33xX12xX3xX2fexX48exX1cxX1xX3xX4xX1xX47axXbxX3xX33xX1exX1cxX3xX1xX3cbxX1cxX1xX24xX3xX4f5xX50xX2exX50xXexX3xX36dxX50xXbxX1xXdxX6xX3xXbxX1xX68xXexX3xX2exXdxX75exX22xX3xXexX270xXdxX3xX1xX2ccxXdxX3xX1cxX17xX1xX7f5xX3xd72dxX22xXexX22xXa2xX10xX3xX774xX1cxX47xX10xX7xXexX33xX10xX1cxXexX3xX774xX1cxXdxXexXdxX6xXexXdxX47xX10xX3xX361xX3xX669xXa2xX6xX2exX3xX36dxX6xX22xX64xXdxXb1xX3xX201xX17xX22xX4f1xX1cxX24xX3xceedxX50xX22xXcxX22xX2exX10xX302xX0xX52xX10xX33xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXa2xXe3xXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX64xXexX1xX24xXf8xXb0xXb0xXbxX4dxXe3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX105xX12exXb0xXbxX4dxXaxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxXb1xX2exX6xX50xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb1xX47xX1cxX52xX1cxX10xXf2xX7xX52xX2xXadxX12exX105xX52xXadxXadxX64xXb0xXb0xX31xXacxX105xXb0xXacxXexX13fxX105xX105xX5xXacxXb1xX143xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX50xXdxX3xX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX33xX1fxX3xX4xX50xX1cxX17xX3xX2exX50xX3xX31xX3xX33xX6xX22xX3xXexX22xX50xX1cxX17xX3xX2exXdxX10xX1cxX3xX17xXdxX50xXdxX3xX47xX50xXdxX3xX33xX10xX4dxXdxX4xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xX0xX7xXexXa2xX50xX1cxX17xX12xXc1xX6xXexX6xX5xX50xX1cxXdxX6xX3xXexX22xX1fxX3fxX1cxX3xX2exX2fxX3xX73xX2ccxX4xX3xX5xX9exXbxX24xX0xX52xX7xXexXa2xX50xX1cxX17xX12xX3x6564xX19xXdxX3xXadxXb0xX3xXbxX1xXdxX15xX22xX3xX21axX1cxX17xX3xX1xX2ccxX20bxX3xX2xXb0xX3xXbxX1xXdxX15xX22xX3xX4xX1xX2fxX1cxX17xX3xX47xX1exX3xXacxX3xXbxX1xXdxX15xX22xX3xXexXa2x6f90xX1cxX17xX20bxX3xX201xX17xX1xX7f5xX3xX47xXdxX75xX1cxX3xX47xX73exX1cxX17xX3xXc1xX6xXexX6xX5xX50xX1cxXdxX6xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xXacxXadxX52xX2xXb0xX20bxX3xXexX22xX1fxX3fxX1cxX3xX2exX2fxX3xX73xX2ccxX4xX3xX5xX9exXbxX3xX273xX1xX83axXdxX3xXcxX3f8xX1fxX3xX67xX6xX1cxX3xX201xX1xX6xXb1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xX201xX1xXdxX216xX22xX3xX17xXdxX39xX3xX7xX6xX22xX3xX273xX1xXdxX3xXc1xX6xXexX6xX5xX50xX1cxXdxX6xX3xX73xX2daxX1cxX3xXbxX1xX38xX2daxX1cxX17xX3xXexX22xX1fxX3fxX1cxX3xX2exX2fxX3xX73xX2ccxX4xX3xX5xX9exXbxX20bxX3xXcxX1xX21axX3xXexX38xX19xX1cxX17xX3xXcxX3f8xX1fxX3xX67xX6xX1cxX3xX201xX1xX6xX3xX26xX6xXa2xXdxX6xX1cxX50xX3xX4f5xX6xX143xX50xX1fxX3xX73xX239xX3xX17xXdxX2e2xXdxX3xXexX68xX1cxX3xX4xX1xX20fxX1cxX1xX3xX21xX22xX1fxX216xX1cxX3xX4xfbd9xX1cxX17xX3xX1cxX1xX38xX3xX1cxX17xX1xX7f5xX3xX47xXdxX75xX1cxX3xX4xX21axX6xX3xX4dxX8dxX3xX1cxX1exX1fxX3xX47xX1exX3xXexX22xX1fxX3fxX1cxX3xX2exX2fxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xXacxX2xX52xX2xXacxX3xXexX19xXdxX3xX73xX3f8xX1fxX3xX7xX402xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX2exX442xX22xX3xX4xX79xX3xX5xX270xXdxX3xX73xX75exX3xX4xX1xX836xX1cxX3xXa2xX6xX3xX73xX2ccxXdxX3xX1cxX17xXbc5xX3xXexX1xX6xX1fxX3xXexX1xX15xXb1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xXc1xX47axX3xXexX1xX75exX20bxX3xX2axX1cxX17xX3xX4f5xX6xX143xX50xX1fxX3xXexX22xX1fxX3fxX1cxX3xX2exX2fxX3xX2exX239xXdxX3xX1cxX1xXdxX75xX33xXcxX1xX21axX3xX1xXdxX15xX1cxX3xXc1xX6xXa2xX5xX10xX7xX3xX301xX22xXdxX17xX64xX10xX33xX50xX1cxXexX20bxX3xX4xX2e2xX1cxX1xX3xX7xX68xXexX3xXexXa2xX38xX361xX1cxX17xX3xX273xX1xX22xX3xX47xX278xX4xX3xX4xXbc5xX1cxX17xX3xX1cxX1xX38xX3xX4xX68xX4xX3xXbxX1xX68xXdxX3xX47xXdxX3fxX1cxX3xX1cxX17xX50xX270xXdxX3xX17xXdxX6xX50xX3xX4xX21axX6xX3xXc1xX6xXexX6xX5xX50xX1cxXdxX6xX3xX361xX3xX26xX6xX64xXa2xXdxX64xX3xX47xX1exX3xX67xXa2xX22xX7xX7xX10xX5xX7xX20bxX3xX73xX4f1xX1cxX17xX3xXexX1xX39xXdxX3xX4xX1xX50xX3xX2exXdxX15xXexX3xX4xX68xX4xX3xX2exX2ccxX3xXexX1xX22xX2ccxX4xX3xX4xX1xX20fxX1cxX1xX3xXbxX1xX21axX3xXexXa2xX22xX1cxX17xX3xX38xX2daxX1cxX17xX3xX7xX402xX3xXexXdxX15xXbxX3xX21xX22xX2e2xX1cxX3xXc1xX6xXexX6xX5xX50xX1cxXdxX6xXb1xX3xX0xX10xX33xX12xX2fexX48exX1cxX1xX24xX3xX301xX1xX2e2xX1cxX3xX8dxX1cxX17xX3xX4xX21axX6xX3xX1cxX17xX38xX39xXdxX3xX21axX1cxX17xX3xX1xX2ccxX3xX2exX3fxX1cxX3xX1cxX17xX50xX1exXdxX3xX1cxX17xX1xX7f5xX3xX47xXdxX75xX1cxX302xX0xX52xX10xX33xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXa2xXe3xXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX64xXexX1xX24xXf8xXb0xXb0xXbxX4dxXe3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX12exXb0xX12exXbxX4dxXaxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxXb1xX2exX6xX50xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb1xX47xX1cxX52xX1cxX10xXf2xX7xX52xX2xXadxX12exX105xX52xXadxXadxX64xXb0xXb0xX31xXacxX105xXb0xXacxXexX107xX105xX107xX105xX5xX105xXb1xX143xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX50xXdxX3xX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX33xX1fxX3xX4xX50xX1cxX17xX3xX2exX50xX3xX31xX3xX33xX6xX22xX3xXexX22xX50xX1cxX17xX3xX2exXdxX10xX1cxX3xX17xXdxX50xXdxX3xX47xX50xXdxX3xX33xX10xX4dxXdxX4xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xX0xX7xXexXa2xX50xX1cxX17xX12xXcxX1xX38xX81xX1cxX17xX3xX47xXdxX75xX1cxX3xX26xX27xX3xXbxX1xX3fxX3xX4xX1xX22xX731xX1cxX3xXexX3f8xX1cxX3xX73xX270xXdxX3xX7xX8dxX3xXexX270xXdxX3xXa9dxXdxX75xXexX3xX201xX6xX33xX24xX0xX52xX7xXexXa2xX50xX1cxX17xX12xX3xXcxX1xX38xX81xX1cxX17xX3xX47xXdxX75xX1cxX3xX26xX27xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xXacxXf8xX52xX2xXb0xX3xX73xX239xX3xX1cxX1xX263xXexX3xXexXa2xX20fxX3xXexX1xX2axX1cxX17xX3xX21xX22xX6xX3xX47xXdxX75xX4xX3xX2exX7cxX3xX1cxX1xXdxX75xX33xX3xX2axX1cxX17xX3xX22bxX6xX1cxXdxX10xX5xX3xdee4xXa2xXdxXexX10xX1cxX2exXa2xXdxX1cxX273xX3xX5xX1exX33xX3xX703xX270xXdxX3xX7xX8dxX3xX26xX27xX3xX33xX19xXdxX3xXexX270xXdxX3xXa9dxXdxX75xXexX3xX201xX6xX33xXb1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xb5b8xX1cxX17xX3xX22bxX6xX1cxXdxX10xX5xX3xXf2fxXa2xXdxXexX10xX1cxX2exXa2xXdxX1cxX273xX3xX4xX6c5xX3xX2exX323xX1cxX17xX3xX4xX79xX3xX1cxX1xX3f8xX1cxX3xX703xX270xXdxX3xX1xX836xX4xX3xX201xX10xX2exXa2xX6xX7xX273xX6xXd5xXf2fxX10xX6xXa2xX1cxX10xX1fxX20bxX3xXexX2fxXexX3xX1cxX17xX1xXdxX75xXbxX3xXexX1xX270xX4xX3xX7xX6fxX3xXexX270xXdxX3xX703xX270xXdxX3xX1xX836xX4xX3xXa9dxXdxXa2xX17xXdxX1cxXdxX6xXb1xX3xX67xXacexXexX3xX73xX442xX22xX3xX7xX278xX3xX1cxX17xX1xXdxX75xXbxX3xXexX270xXdxX3xX67xX2ccxX3xX201xX17xX50xX270xXdxX3xX17xXdxX6xX50xX3xX26xX27xX3xXexX89bxX3xX1cxX251xX33xX3xX2xX13fxX13fxX12exX20bxX3xX1cxX1xX1exX3xX1cxX17xX50xX270xXdxX3xX17xXdxX6xX50xX3xX12exX13fxX3xXexX22xX7cxXdxX3xX1cxX1exX1fxX3xXexX89bxX1cxX17xX3xX73xX2e2xX33xX3xX1cxX1xXdxX75xX33xX3xX4xX38xX2daxX1cxX17xX3xX47xX7f5xX3x73fexXdxX68xX33xX3xX73xX2fxX4xX3xXbxX1xX47axX3xXexXa2xX68xX4xX1xX3xX4xX68xX4xX3xX47xX263xX1cxX3xX73xX216xX3xX4xX1xX3f8xX22xX3xX746xX3xXexX1xX22xX2ccxX4xX3xX61xX2ccxXdxX3xX73xX4f1xX1cxX17xX3xX669xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX21xX22xX2fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX26xX27xX20bxX3xX4xX2fxX3xX47xX263xX1cxX3xX4xX6xX50xX3xX4xX263xXbxX3xX47xX216xX3xX4xX1xX20fxX1cxX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX4xX1xX3f8xX22xX3xX746xX3xX4xX1xX50xX3xXcxX7cxX1cxX17xX3xXexX1xX2fxX1cxX17xX3xX67xX6xXa2xX6xX4xX273xX3xd549xX2exX6xX33xX6xXb1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xXf8fxX1cxX17xX3xXf2fxXa2xXdxXexX10xX1cxX2exXa2xXdxX1cxX273xX3xX1xXdxX75xX1cxX3xX73xX6xX1cxX17xX3xX17xXdx6ceaxX3xX47xX6xXdxX3xXexXa2x8396xX3xX4xX2fxX3xX47xX263xX1cxX3xX4xX263xXbxX3xX4xX6xX50xX3xX47xX216xX3xX4xX1xX20fxX1cxX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX73xX2fxXdxX3xX47xX19xXdxX3xXcxXa2xXdxX216xX22xX3xXcxXdxX3fxX1cxX3xXexX270xXdxX3xX67xX2ccxX3xX201xX17xX50xX270xXdxX3xX17xXdxX6xX50xX3xX26xX27xXb1xX3xXf8fxX1cxX17xX3xX4xX6c5xX3xXexX1xX75exX3xX1cxX6c5xXdxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXexX1xX270xX50xX3xXexXdxX15xX1cxX17xX3xXcxXa2xX22xX1cxX17xX3xX47xX1exX3xXexXdxX15xX1cxX17xX3xX201xX1xX9exXexXb1xX3xX0xX10xX33xX12xX2fexX48exX1cxX1xX3xX4xX1xX47axXbxX3xX33xX1exX1cxX3xX1xX3cbxX1cxX1xX24xX3xXf8fxX1cxX17xX3xX22bxX6xX1cxXdxX10xX5xX3xXf2fxXa2xXdxXexX10xX1cxX2exXa2xXdxX1cxX273xX3xXexXa2xX50xX1cxX17xX3xX2exX22xX7cxXdxX3xX73xXdxX216xX22xX3xXexXa2xX442xX1cxX3xXexXa2xX38xX19xX4xX3xXcxX1xX38xX81xX1cxX17xX3xX47xXdxX75xX1cxX3xX26xX27xX3xX47xX1exX50xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xXacxXadxX52xX13fxXb1xX3xX201xX17xX22xX4f1xX1cxX24xX3xX1bexX50xXa2xX10xXdxX17xX1cxXb1xX7xX10xX1cxX6xXexX10xX302xX0xX52xX10xX33xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXa2xXe3xXaxX12xX0xXdxX33xX17xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX64xXexX1xX24xXf8xXb0xXb0xXbxX4dxXe3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX105xX13fxXacxXbxX4dxXaxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxXb1xX2exX6xX50xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb1xX47xX1cxX52xX1cxX10xXf2xX7xX52xX2xXadxX12exX105xX52xXadxXadxX64xXb0xXb0xX31xXacxX105xXb0xXacxXexXacxX105xX105xXb0xX5xX12exXb1xX143xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX50xXdxX3xX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX33xX1fxX3xX4xX50xX1cxX17xX3xX2exX50xX3xX31xX3xX33xX6xX22xX3xXexX22xX50xX1cxX17xX3xX2exXdxX10xX1cxX3xX17xXdxX50xXdxX3xX47xX50xXdxX3xX33xX10xX4dxXdxX4xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xX0xX7xXexXa2xX50xX1cxX17xX12xX703xX68xX1cxX1xX3xX2exX50xX33xX3xX273xX1xX21axX1cxX17xX3xX2exX2fxX3xX361xX3xX67xX6xX1xXa2xX6xXdxX1cxX3xX273xX1xXdxX15xX1cxX3xX13fxX3xX4xX2e2xX1cxX1xX3xX7xX68xXexX3xXexX1xX38xX2daxX1cxX17xX3xX47xX50xX1cxX17xX24xX0xX52xX7xXexXa2xX50xX1cxX17xX12xX3xX201xX1xX113axX1cxX17xX3xX273xX359xX3xX273xX1xX21axX1cxX17xX3xX2exX2fxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xXacxXadxX52xX2xXb0xX3xX64xX73exX1cxX17xX3xX2exX50xX33xX3xXexX278xX3xX4xX1xX15xX3xXexX263xX1cxX3xX4xX2axX1cxX17xX3xX33xX2ccxXexX3xX4xX1xXdxX15xX4xX3xX4dxX10xX3xX2exX22xX8aexXexX3xX4xX1xX361xX3xX4xX2e2xX1cxX1xX3xX7xX68xXexX3xXexXa2xX3fxX1cxX3xX73xX38xX39xX1cxX17xX3xX4xX6xX50xX3xXexX2fxX4xX3xXf2fxX1xX6xX5xXdxX1bexX6xX3xX2exXdxX1cxX3xX36dxX6xX5xX33xX6xX1cxX20bxX3xX73xX50xX270xX1cxX3xX17xX442xX1cxX3xX5xX1exX1cxX17xX3xaeccxXdxX64xX1xX6xX1bexX7xX20bxX3xX1cxX17xX50xX270xXdxX3xX2axX3xXexX1xX21axX3xX73xX2axX3xX26xX6xX1cxX6xX33xX6xX3xX4xX21axX6xX3xX67xX6xX1xXa2xX6xXdxX1cxX3xX5xX1exX33xX3xX20fxXexX3xX1cxX1xX263xXexX3xX2xX3xX4xX2e2xX1cxX1xX3xX7xX68xXexX3xXexX1xXdxX75xXexX3xX33xX270xX1cxX17xX3xX47xX1exX3xX31xX3xX4xX2e2xX1cxX1xX3xX7xX68xXexX3xX273xX1xX68xX4xX3xX2exX7f5xX3xXexX1xX38xX2daxX1cxX17xXb1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX143xX22xX7xXexXdxX1bexX1fxXe3xXaxX12xX26xX2ccxXexX3xX4xX22xX2ccxX4xX3xX73xXdxX216xX22xX3xXexXa2xX6xX3xX47xX216xX3xX47xX47axX3xX273xX1xX21axX1cxX17xX3xX2exX2fxX3xX1cxX1exX1fxX3xX73xX239xX3xX73xX38xX81xX4xX3xXexXa2xXdxX75exX1cxX3xX273xX1xX6xXdxX3xX1cxX1xX323xX33xX3xX2exXacexXexX3xX17xXdxX113axX3xX1cxX1xX113axX1cxX17xX3xX273xX359xX3xX73xX8dxX1cxX17xX3xX7xX6xX22xX3xX47xX47axX3xX47xXdxX75xX4xX3xX47xX1exX3xX73xX38xX6xX3xX4xX1xX72dxX1cxX17xX3xXa2xX6xX3xXexXa2xX38xX19xX4xX3xX4xX2axX1cxX17xX3xX5xX8aexXb1xX3xX0xX10xX33xX12xX2fexX48exX1cxX1xX24xX3xX61xXdxX75xX1cxX3xXexXa2xX38xX39xX1cxX17xX3xX33xX2ccxXexX3xX47xX47axX3xX1cxX7cxX3xX2exX50xX33xX3xXexX270xXdxX3xX5xX1exX1cxX17xX3xX36dxXdxXexXa2xX6xX20bxX3xX67xX6xX1xXa2xX6xXdxX1cxXb1xX3xX201xX17xX22xX4f1xX1cxX24xX3xX4f5xX10xX22xXexX10xXa2xX7xX302xX0xX52xX10xX33xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX669xX22xXexX1xX50xXa2xXaxX12xX301xX1xX38xX2daxX1cxX17xX3xX703xc329xX1cxX17xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX50xX22xXa2xX4xX10xXaxX12xX2fexXcxX7cxX1cxX17xX3xX1xX81xXbxX302xX0xX52xXbxX12
Phương Đặng