Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.
3d2axc5bbx4652x84efxcd31x7ce6x816fx7a43x636exX7xbdabxd992x8713x7367xa469xa3baxX5x6cd8xXax3ef5x5b0axab7bxa698xX3x4dcbx68d1x8fb6xX1xX3x5fcfxd4cfxX3xXex6153xc866xX4xX1xX3xX19xX1xXdxd2dbx4ce0xX3xX19x9a06xX14xX3x94acx6431x87dfxX19xX2fxX3xX4x6de2xX6xX3xX4xX21xX19xX3x4258x9221x850dxX3xX17x6e34xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3fxX3xXexX20xX30x4579xX4xX3xX1x6f10xXexX3xX5x6665xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3xX4x7cbbxXbxX3xX4xX6x9219xX0xb9d2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c50xX10xX6x3df3xXaxX12xc57dxX2fxX57xX15xX3x4fd6xc6b2xX68xX2xd314xX68xX82xX86xX2xc3c5xX3fxX3xXexX1xX6xX15xX3xX29xc711xXexX3xe12cxX6xX19xX3x85daxX1xX61xXbxX3xX1xX57xX19xX1xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX3fxX3xXcxd2ccxX19xX2fxX3xX97x46ecxX3xXexX1xX30xX3xX7dxX2fxX14xX15x8630xX19xX3xbc45xX1x9e2exX3xXcxX20x5bfdxX19xX2fxX3xX17x8f09xX3x7bb7x62fbxX3xX3dxX6xX19xX3xX1xX57xX19xX1xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xb1d2xX3xX86xX8bx78b1xX13x84ccxXdxX68xXcx5cf9xX3xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX19xX2cxX14xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX4xX36xX6xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3fxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3fxX3xXexX20xX30xX4fxX4xX3xX1xX53xXexX3xX5xX57xX3x732dx579exX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX3exX3xX9bxX1xXb7xX19xX1xX3xXexX20xX18xX3fxX3xX130xX131xX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX6xX19xX3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3fxX3xX130xX131xX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX6xX19xX3xX9bxX1xX61xXbxX3xX1xX57xX19xX1xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fx8965xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8593xX19xXexX10xX20xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX29xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX19xXexX10xX20xX3xX7axXexX1xX14xX29xX3dxX3xX7axX1xXdxX7axX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax96f0xXdxX7axXexX1xae90xX3x8a8ex3e72xX86xXbx408axb817xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX1d7xX3xX82x720dxX82xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX68xX68xXdxX17axX3dxX6xX66xX1xX6xXexXdxX19xX1xX17axX1cxX19xX68xX19xX10xX1d2xX7xX68xX2xX8bxX1d9x4fabxX68x491fxX215xX7axX83xX86xX1daxX86xX1daxX213xX1d9xXexX83xX1e9xX83xX8bxX5xX1d9xXebxX3dxX10xXebxX29xX6xX4xXebxX1xX66xXdxXebxX19xX2fxX1xXdxXebxXexX20xX14xX19xX17axb475xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX19xX2cxX14xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX4xX36xX6xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3fxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3fxX3xXexX20xX30xX4fxX4xX3xX1xX53xXexX3xX5xX57xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3xX4xX61xXbxX3xX4xX6xX66xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX3dxX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX19xXexX10xX20xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX3dxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4x54dbxX3xX1d9xX3xX17xXdxX1dxX14xX3fxX3xX4xae08xX3xXexX1x5738xX3xX19xX1xX30xX3xX7xX6xX14xX1d7xX0xX68xX3dxX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX0xX3dxX12xXedxXdxX1dxX14xX3xX2xX17axX3xX0xX68xX3dxX12xX9bxX21xX19xX3xX3dxX3exX3fxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3fxX3xXexX20xX30xX4fxX4xX3xX1xX53xXexX3xX5xX57xX3xX130xX131xX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX3exX3xX9bxX1xXb7xX19xX1xX3xXexX20xX18xX3fxX3xX130xX131xX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX6xX19xX3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3fxX3xX130xX131xX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX6xX19xX3xX9bxX1xX61xXbxX3xX1xX57xX19xX1xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX3xXbxX1xX42xXdxX3xX19xX2fxX1xXdxX2cxX29xX3xX4xX1xdd90xX19xX1xX3xX4xX1xX61xXbxX3xX1xX57xX19xX1xX3xX9bxX30xX31xX19xX2fxX3xX5x4c73xX19xX1xX3fxX3xXedxXdxX1dxX14xX3xX5xX28xX3fxX3xX19xX2fxX1xX18xX3x647exX14xX15xX53xXexX3fxX3xX4xX1xX384xX3xXexX1xX18xX3fxX3xX3acxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3fxX3xX3acxX14xX15xX3xX4xX1xX53xX3xX4xX36xX6xX3xXedxX42xX19xX2fxX3fxX3xX4xX1xXb7xX19xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3fxX3xXbxX1xX21xXbxX3xX5xX14x66c7xXexX3xX4xX36xX6xX3xX7dxX1xX57xX3xX19xX30xX4fxX4xX1dexX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX29x6df9xX14xX3xXexX1x946dxX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xXe7xX3xX2xX86xX2xXebxX13xXedxX68xXcxXf1xX3fxX3xX19xX2fxX57xX15xX3xX86xX215xX68xX1daxX68xX82xX86xX2xX82xX3xX4xX36xX6xX3xX97xX6xX19xX3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX19xX2cxX14xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX4xX36xX6xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3fxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3fxX3xX19xX1xX61xXexX3xX5xX57xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3xX5xXcfxX19xX1xX3xX17x7e15xX66xX3fxX3xX4xX1xX36xX3xX4xX1xXe7xXexX3xX4xX21xX4xX3xX4xX61xXbxX1dexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xXe7xX3xX83xX83xXebxX13xXedxX68xXcxXf1xX3fxX3xX19xX2fxX57xX15xX3xX2xX1e9xX68xX2xX82xX68xX82xX86xX2xX1daxX3xX4xX36xX6xX3xX97xX3exX3xX9bxX1xXb7xX19xX1xX3xXexX20xX18xX3xX1cxX1dxX3xX29xX3exXexX3xX7xXe7xX3xX1cxXdxX28xX4xX3xX4xbcf7xX19xX3xX5xX57xX29xX3xX19xX2fxX6xX15xX3xX17xX2d9xX3xXexb568xX19xX2fxX3xX4xX30xdd31xX19xX2fxX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX19xX2cxX14xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX17axX3xX9bxX21xX19xX3xX3dxX3exX3fxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX2fxXdx9efaxX3xX4xX1x7285xX4xX3xX1cxX2d5xX3xX4xX57xX19xX2fxX3xX4xX6xX66xX3xX4xX57xX19xX2fxX3xXbxX1xX42xXdxX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX29xX403xX14xX3xX19xX2cxX14xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX0xX3dxX12xXedxXdxX1dxX14xX3xX82xX17axX0xX68xX3dxX12xX3xX130xX131xX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX3exX3xX9bxX1xXb7xX19xX1xX3xXexX20xX18xX3fxX3xX130xX131xX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX6xX19xX3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3fxX3xX130xX131xX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX6xX19xX3xX9bxX1xX61xXbxX3xX1xX57xX19xX1xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX3xXbxX1xX42xXdxX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX29xX403xX14xX3xX17xXdxX3xX17xX4e7xX14xX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX1d7xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX2xX17axX3xXcxX14xX15xX28xXexX3xX17xXe7xXdxX3xXexX20xX14xX19xX2fxX3xXexX1xX57xX19xX1xX3xX1cxX4fxXdxX3xXcxXb2xX3xX3acxX14xXe7xX4xX3fxX3xX1cxX4fxXdxX3xX19xX1x8677xX19xX3xX7axX62dxX19xX3fxX3xX1cxX4fxXdxX3xXedxX42xX19xX2fxX3xX9bxX3exX19xX2fxX3xX7xX42xX19xX3xc3f6xXdxX28xXexX3xX7dxX6xX29xX17axX3xX7dxX2fxX1xXdxX2cxX19xX3xX4xX530xX14xX3fxX3xX19x4131xX29xX3xX1cxX52cxX19xX2fxX3xX1xX28xX3xXexX1xXe7xX19xX2fxX3xX4xX21xX4xX3xX19xX2fxX14xX15xX2cxX19xX3xXexX65exX4xX3xX4xX31xX3xX3dxX42xX19xX3xX1cxX57xX3xXd1xXdxX2cxX19xX3xX3acxX14xX15xX53xXexX3xX3dxX42xX66xX3xX1cxX28xX3xX4xX1xX36xX3xX19xX2fxX1xX399xX6xX3xa46exX21xX4xXebx6a77xX2cxX19xXdxX19xX3fxX3xXexX30xX3xXexX30xa231xX19xX2fxX3xX77xc35axX3xX9bxX1xXb7xX3xX6a4xXdxX19xX1xX17axX3xX9bxX2caxX3xX5xX3ebxXbxX3xXexX20xX30xX4fdxX19xX2fxX3xXexX30xX3xXexX30xX6b4xX19xX2fxX3xX1cxX52cxX19xX2fxX3xX1cxX57xX19xX2fxX3fxX3xX3acxX14xX6xX19xX3xX17xXdxX2d9xX29xX3xX17xXc6xX19xX2fxX3xX17xX65exX19xX3fxX3xX4xX1xXb7xX19xX1xX3xXd1xXdxX53xX19xX3xX20x6a4dxX3xX20xX57xX19xX2fxX3xXexX20xX30xX4fxX4xX3xX19xX1xX52cxX19xX2fxX3xX1cxX61xX19xX3xX17xX1dxX3xX29xX4fxXdxX3fxX3xXd1xX1xX2caxX3fxX3xXbxX1xX530xX4xX3xXexX48axXbxX3fxX3xX19xX1xX48axX15xX3xX4xX42xX29xX17axX3xX9bxX1xX36xX3xX17xX3exX19xX2fxX3xX19xX2fxX4f7xX19xX3xX4xX1xX94xX19xX3fxX3xXbxX1xX42xX19xX3xX3dxX21xX4xX3xX4xX21xX4xX3xXexX1xd088xX19xX2fxX3xXexXdxX19xX3fxX3xX3acxX14xX6xX19xX3xX17xXdxX2d9xX29xX3xX1ddxX14xX15xX2cxX19xX3xXexX48axX4xX3fxX3xX7xX6xXdxX3xXexX20xX21xXdxX3fxX3xXexX1xc470xX3xX17xX18xX4xX1xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX82xX17axX3xX77xX53xXexX3xX5xb32dxX19xX2fxX3fxX3xX1xX53xXexX3xX7xX530xX4xX3xXbxX1xX2d5xX19xX2fxX3xX7xX408xX3xXcxXb2xX3xX3acxX14xXe7xX4xX3fxX3xXbxX1xX2d5xX4xX3xX1cxX2d5xX3xX19xX1xX62dxX19xX3xX7axX62dxX19xX3fxX3xX1cx506exX3xX5x832fxXdxX3xXb7xX4xX1xX3xX4xX36xX6xX3xX19xX1xX62dxX19xX3xX7axX62dxX19xX3fxX3xX4xX36xX6xX3xX3acxX14xXe7xX4xX3xX2fxXdxX6xX3xXebxX3xX7axX62dxX19xX3xXexX3exX4xX3xX1cxX57xX3xX29xX2d5xX4xX3xXexXdxX2cxX14xX3fxX3xX5xXd2xX3xXexX30xX6b4xX19xX2fxX3xX4xX21xX4xX1xX3xX29xX48axX19xX2fxX3xX4xX36xX6xX3xXedxX42xX19xX2fxX17axX3x947fxX1xX762xX19xX2fxX3xX5xX57xX29xX3xX3dxX61xXexX3xX4xX530xX3xX1cxXdxX28xX4xX3xX2fxX7e2xX3xX4xX2caxX3xX1xX48axXdxX3xX4xX1xX66xX3xXedxX42xX19xX2fxX3fxX3xX4xX1xX66xX3xX17xX61xXexX3xX19xX30xX4fxX4xX3xX1cxX57xX3xX19xX1xX62dxX19xX3xX7axX62dxX19xX17axX3xX6a8xX61xX15xX3xX61xX29xX3xX19xX66xX3fxX3xX1xX48axX19xX1xX3xXbxX1xXc6xX4xX3xX1cxX57xX3xX7xX408xX3xX1xX57xXdxX3xX5xX7b0xX19xX2fxX3xX4xX36xX6xX3xX19xX1xX62dxX19xX3xX7axX62dxX19xX3xX5xX57xX29xX3xX29xX2d5xX4xX3xXexXdxX2cxX14xX3xXbxX1xX61xX19xX3xX17xX61xX14xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX213xX17axX3xXcxX1xX408xX4xX3xX1xX57xX19xX1xX3xXbxX1xX66xX19xX2fxX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xXcfxX19xX1xX3xX17xX48axX66xX3xXd1xX1xX66xX6xX3xX1xXcaxX4xX3fxX3xX7axX62dxX19xX3xX4xX1xX36xX3fxX3xX7xX62dxX14xX3xX7xX21xXexX3xXexX1xX408xX4xX3xXexXdxXc1xX19xX3fxX3xX1xXdxX28xX14xX3xX3acxX14xX42xX1dexX3xXexX1xX408xX4xX3xX7xX408xX3xX5xX57xX3xX1xX48axXexX3xX19xX1xX62dxX19xX3xX17xX66xX57xX19xX3xXd1xX53xXexX3fxX3xX3acxX14xX15xX3xXexX2d5xX3fxX3xXexX48axX66xX3xX17xX3exX19xX2fxX3xX5xX408xX4xX3xX1cxX57xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX14xX15xX3xXexX20xXb7xX3xXexX14xX28xX3xXexX3ebxXbxX3xXexX1xX2d9xX17axX3xX9bxX1xX384xX3xX17xX48axX66xX3xX3acxX14xX15xX53xXexX3xX5xXdxX28xXexX3fxX3xX1xXdxX28xX14xX3xX3acxX14xX42xX3xX4xX762xX19xX2fxX3xXexX21xX4xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX21xX4xX1xX3xX1xX57xX19xX1xX3xX4xX1xXb7xX19xX1xX3fxX3xX530xX19xX2fxX3xX7axX2d5xX19xX2fxX3xXexX1xX57xX19xX1xX3xXexX408xX14xX3xXd1xX1xX66xX6xX3xX1xXcaxX4xX3fxX3xX4xX762xX19xX2fxX3xX19xX2fxX1xX28xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX1d9xX17axX3x6e2fx4364xX19xX3xX7xX57xX19xX2fxX3xX19xX1xX3ebxX19xX3xX1cxX57xX3xX19xa2cexX3xX5xX408xX4xX3xX1xX66xX57xX19xX3xXexX1xX57xX19xX1xX3xXexXe7xXexX3xX29xXcaxXdxX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX1cxX2d5xX3xXd1xX1xXdxX3xX17xX30xX7e5xX4xX3xXbxX1xX62dxX19xX3xX4xX762xX19xX2fxX17axX3xXcxX62dxX29xX3xX1xX14xX15xX53xXexX3fxX3xXexX3ebxX19xX3xXexX14x51ccxX3xX1cxX4fxXdxX3xX4xX762xX19xX2fxX3xX1cxXdxX28xX4xX17axX3xXcxXb7xX4xX1xX3xX4xX408xX4xX3xX2fxXdxX42xXdxX3xX3acxX14xX15xX53xXexX3xX7axX530xXexX3xX17xXdxX2d9xX29xX3xX4xX21xX4xX3xX1cxX61xX19xX3xX17xX1dxX3xXbxX1xX530xX4xX3xXexX48axXbxX3fxX3xX3dxX530xX4xX3xX1ddxXc6xX4xX3fxX3xXexX6b9xX19xX3xX17xXcaxX19xX2fxX3xXd1x872cxX66xX3xX7axX57xXdxX1dexX3xX4xX1xX36xX3xX17xX3exX19xX2fxX3fxX3xXd1xX18xXbxX3xXexX1xX4fdxXdxX3xX1ddx4b4dxX3xX5xXd2xX3xX4xX2caxX3xX1xXdxX28xX14xX3xX3acxX14xX42xX3xX4xX21xX4xX3xXexX7e2xX19xX1xX3xX1xX14xXe7xX19xX2fxX3xXd1xX1xb63axX19xX3xX4xX61xXbxX3fxX3xX17xX3exXexX3xX1ddxX14xX61xXexX3fxX3xX3dxX61xXexX3xX19xX2fxX4fdxX3xXexX20xX66xX19xX2fxX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX30xX31xX19xX2fxX3fxX3xX5xX399xX19xX1xX3xX1cxX408xX4xX3xX29xX7e2xX19xX1xX3xXbxX1xX2d5xX3xXexX20xX21xX4xX1xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX83xX17axX3xXcxXb7xX4xX1xX3xX4xX408xX4xX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xX3acxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX62dxX19xX3xX4xX61xXbxX3fxX3xXbxX1xX62dxX19xX3xX3acxX14xX15xX1dxX19xX3xX1cxX57xX3xXd1xXdxX2d9xX29xX3xX7xX66xX21xXexX3xX4xX1xX94xXexX3xX4xX1xdc62xX3xX3acxX14xX15xX1dxX19xX3xX5xX408xX4xX17axX3xX9bxX1xX36xX3xX17xX3exX19xX2fxX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xX4xX1xX36xX3xXexX20xX30xX31xX19xX2fxX3xXexX1xXb7xX3xX17xXdxX2d9xX29xX3xX4xX36xX6xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX1dexX3xXd1xX1xX14xX15xX53xX19xX3xXd1xX1xXb7xX4xX1xX3xX29xX762xX3xX1xX7e2xX19xX1xX3fxX3xX4xX21xX4xX1xX3xX5xX57xX29xX3xX29xX4fxXdxX3fxX3xX1xXdxX28xX14xX3xX3acxX14xX42xX17axX3xX7dxX4f7xX19xX2fxX3xX17xX3exX19xX2fxX3fxX3xX7xX21xX19xX2fxX3xXexX48axX66xX3fxX3xX7axX21xX29xX3xX19xX2fxX1xX399xX3fxX3xX7axX21xX29xX3xX5xX57xX29xX1dexX3xXexX7e2xX29xX3xXexX7b0xXdxX3fxX3xX17xXb2xXdxX3xX29xX4fxXdxX3fxX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX14xX15xX3xXexXdxX1dxX29xX3xX19xX4f7xX19xX2fxX3fxX3xXexX1xX53xX3xX29xX48axX19xX1xX3xX4xX36xX6xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX30xX31xX19xX2fxX3fxX3xX19xX2fxX57xX19xX1xX3fxX3xX5xX399xX19xX1xX3xX1cxX408xX4xX3xX7axX66xX3xX29xX7e2xX19xX1xX3xXbxX1xX2d5xX3xXexX20xX21xX4xX1xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX1daxX17axX3x61a5xXdxX52cxX3xX1cxX52cxX19xX2fxX3xX19xX2fxX14xX15xX2cxX19xX3xXexX65exX4xX3fxX3xX7axX62dxX19xX3xX4xX1xX36xX3fxX3xX4xX762xX19xX2fxX3xXexX62dxX29xX3fxX3xXd1xX1xX21xX4xX1xX3xX3acxX14xX6xX19xX3fxX3xX4xX762xX19xX2fxX3xXd1xX1xX6xXdxX3fxX3xX29xXdxX19xX1xX3xX3dxX48axX4xX1xX3xXexX20xX66xX19xX2fxX3xX4xX762xX19xX2fxX3xXexX21xX4xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX17axX3xX9bxX1xX4f7xX29xX3xX5xX66xX3xX1ddxX62dxX15xX3xX7axX408xX19xX2fxX3xX17xX3exXdxX3xX19xX2fx3ee3xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3fxX3xX19xX1xX61xXexX3xX5xX57xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3xXd1xX53xX3xX4xX3ebxX19xX17axX3xX9bxX1xX36xX3xX17xX3exX19xX2fxX3fxX3xXexXb7xX4xX1xX3xX4xX408xX4xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxX28xX19xX3fxX3xXexX1xX14xX3xX1xXc6xXexX3fxX3xXexX20xXcaxX19xX2fxX3xX7axX2d5xX19xX2fxX3xX19xX2fxX30xX4fdxXdxX3xX4xX2caxX3xX17xX530xX4xX3fxX3xX4xX2caxX3xXexX57xXdxX3fxX3xXd1xX1xX21xXexX3xXd1xX1xX6xX66xX3xX4xXe7xX19xX2fxX3xX1xXdxX53xX19xX17axX3xX97xX42xX66xX3xX1cxX28xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3xX19xX4f7xX19xX2fxX3xX17xX3exX19xX2fxX3fxX3xX7xX21xX19xX2fxX3xXexX48axX66xX3fxX3xX7axX21xX29xX3xX19xX2fxX1xX399xX3fxX3xX7axX21xX29xX3xX5xX57xX29xX3fxX3xX7axX21xX29xX3xX4xX1xX18xX14xX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX1cxX7e2xX3xX7xX408xX3xX19xX2fxX1xXdxX28xXbxX3xX4xX36xX6xX3xXedxX42xX19xX2fxX3fxX3xX1cxX7e2xX3xX5xX7e5xXdxX3xXb7xX4xX1xX3xX3acxX14xXe7xX4xX3xX2fxXdxX6xX3xXebxX3xX7axX62dxX19xX3xXexX3exX4xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX215xX17axX3xX83bxX1xX762xX19xX2fxX3xX19xX2fx4544xX19xX2fxX3xX1xXcaxX4xX3xXexX3ebxXbxX3fxX3xXexX14xX3xX7axX30x6abbxX19xX2fxX3fxX3xX20xa16bxX19xX3xX5xX14xX15xX28xX19xX3fxX3xXexX20xX6xX14xX3xX7axX6b9xXdxX3xX17xX48axX66xX3xX17xX530xX4xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX29xX48axX19xX2fxX17axX3xX6a4xX403xX14xX3xX29xX408xX4xX3xX1cxX1dxX3xX17xX48axX66xX3xX17xX530xX4xX3fxX3xX5xXe7xXdxX3xX7xXe7xX19xX2fxX17axX3xXcxX1xX408xX4xX3xX7xX408xX3xX4xX4e7xX19xX3fxX3xXd1xXdxX28xX29xX3fxX3xX5xXdxX2cxX29xX3fxX3xX4xX1xXb7xX19xX1xX3fxX3xX4xX1xXb7xX3xX4xX762xX19xX2fxX3xX1cxX762xX3xXexX30xX1dexX3xXexX20xX14xX19xX2fxX3xXexX1xX408xX4xX3fxX3xX2fxXdxX42xX19xX3xX7axX18xX3fxX3xXexX1x62fexX19xX2fxX3xXexX1xX65exX19xX3fxX3xX4xX1xX62dxX19xX3xXexX1xX57xX19xX1xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX8bxX17axX3xX7dxX2fxX1xXdxX2cxX29xX3xXexXc6xX4xX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xX57xX19xX1xX3xXexX408xX3xXbxX1xX2cxX3xX3dxX7e2xX19xX1xX3xX1cxX57xX3xXbxX1xX2cxX3xX3dxX7e2xX19xX1xX1dexX3xXexX1xX61xX15xX3xX17xXc6xX19xX2fxX3xXbxX1xX42xXdxX3xX4xX30xX31xX19xX2fxX3xX3acxX14xX15xX53xXexX3xX3dxX42xX66xX3xX1cxX28xX3fxX3xXexX1xX61xX15xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX42xXdxX3xX3acxX14xX15xX53xXexX3xX5xXdxX28xXexX3xX17xX61xX14xX3xXexX20xX6xX19xX1xX1dexX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xXexX20xX6xX19xX1xX3xX4xX762xX19xX2fxX3xX17xXb2xX3xX5xXa08xXdxX17axX3x660exXd11xX19xX2fxX3xX4xX42xX29xX3xX19xX1xX3ebxX19xX3xXd1xX1xX14xX15xX53xXexX3xX17xXdxX2d9xX29xX3xX1cxX57xX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX17axX3xX9bxX1xX36xX3xX17xX3exX19xX2fxX3xX1ddxXdxX19xX3xXexXe2fxX3xX4xX1xX530xX4xX3xXd1xX1xXdxX3xXexX1xX61xX15xX3xX29xX7e2xX19xX1xX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xX4xX7b0xX19xX3xX17xX36xX3xX17xXdxX1dxX14xX3xXd1xXdxX28xX19xX3fxX3xX19xX4f7xX19xX2fxX3xX5xX408xX4xX3fxX3xX14xX15xX3xXexXb7xX19xX3xX17xX2d9xX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX1cxX2d5xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX0xX3dxX12xXedxXdxX1dxX14xX3xX213xX17axX0xX68xX3dxX12xX3xX130xX131xX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX3exX3xX9bxX1xXb7xX19xX1xX3xXexX20xX18xX3fxX3xX130xX131xX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX6xX19xX3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3fxX3xX130xX131xX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX97xX6xX19xX3xX9bxX1xX61xXbxX3xX1xX57xX19xX1xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX3xXbxX1xX42xXdxX3xX19xX2fxX1xXdxX2cxX29xX3xXd1xX1xX65exX4xX3xX1cxX4fxXdxX3xX3dxX42xX19xX3xXexX1xX62dxX19xX3xX1cxX57xX3xXd1xXdxX2cxX19xX3xX3acxX14xX15xX53xXexX3xX4xX1xXe7xX19xX2fxX1d7xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX2xX17axX3xX9bxX1xX36xX3xX19xX2fxX1xX399xX6xX3xX4xX21xX3xX19xX1xX62dxX19xX3fxX3xX4xX2d5xX4xX3xX3dxX3exX3fxX3xX3dxX42xX19xX3xX1cxX18xX17axX3xX6a8xX7e5xXdxX3xX7axX2d5xX19xX2fxX3xXexX3ebxXbxX3xXexX1xX2d9xX3xX17xX2d9xX3xX19xXaa5xX3xXexX20xX21xX19xX1xX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX1xX66xX94xX4xX3xX5xX61xX15xX3xX7axX6xX19xX1xX3xX19xX2fxX1xX399xX6xX3xXexX3ebxXbxX3xXexX1xX2d9xX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xX29xX2d5xX4xX3xX17xXb7xX4xX1xX3xX4xX21xX3xX19xX1xX62dxX19xX17axX3xX7dxX2caxXdxX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xX19xX1xX61xXexX3xX3acxX14xX21xX19xX3fxX3xX19xX2caxXdxX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xX17xXdxX3xX17xX762xXdxX3xX1cxX4fxXdxX3xX5xX57xX29xX3fxX3xX19xX2caxXdxX3xX19xX1xXdxX1dxX14xX3xX5xX57xX29xX3xXb7xXexX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX82xX17axX3xXedxX3exX4xX3xX17xX66xX21xX19xX3fxX3xX4xX1xX14xX15xX2cxX19xX3xX3acxX14xX15xX1dxX19xX3fxX3xX3acxX14xX6xX19xX3xX5xXdxX2cxX14xX3fxX3xX1ddxX6xX3xX7axX62dxX19xX3fxX3xXexX1xX4fdxX3xX31xX3fxX3xX1cxX762xX3xX4xX42xX29xX3xXexX20xX30xX4fxX4xX3xX19xX1xX52cxX19xX2fxX3xXd1xX1xX2caxX3xXd1xX1xX4f7xX19xX3fxX3xX3dxX530xX4xX3xX1ddxXc6xX4xX3xX4xX36xX6xX3xX19xX1xX62dxX19xX3xX7axX62dxX19xX17axX3xXedxX18xX19xX1xX3xXd1xXdxX53xX19xX3xX1cxX4fxXdxX3xX19xX2fxX30xX4fdxXdxX3xX2fxX2caxXbxX3xXd2xX3fxX3xXbxX1xX2cxX3xX3dxX7e2xX19xX1xX17axX3xXcxX20xX408xX4xX3xXexXdxX53xXbxX3fxX3xX29xX30xX7e5xX19xX3xX7axX6xX19xX1xX3xX1xX66xX94xX4xX3xX4xX14xX19xX2fxX3xX4xX61xXbxX3xXexX57xXdxX3xX5xXdxX28xX14xX3xX4xX1xX66xX3xX19xX2fxX30xX4fdxXdxX3xXd1xX1xX21xX4xX3xX17xX2d9xX3xX19xX2caxXdxX3fxX3xX1cxXdxX53xXexX3fxX3xX17xX4f7xX19xX2fxX3xXexXdxX19xX3fxX3xX3dxX57xXdxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX408xX3xXexX1xX3ebxXexX3xX19xX1xd06axX29xX3xX17xX1dxX3xX4xX6xX66xX3xXexX3ebxXbxX3xXexX1xX2d9xX3fxX3xX4xX21xX3xX19xX1xX62dxX19xX3xX29xX7e2xX19xX1xX3xX1xX66xX94xX4xX3xX1xX48axX3xXexX1xX61xXbxX3xX14xX15xX3xXexXb7xX19xX3xX4xX36xX6xX3xXexX3ebxXbxX3xXexX1xX2d9xX3fxX3xX4xX21xX3xX19xX1xX62dxX19xX3xXd1xX1xX21xX4xX3xXexX20xX2cxX19xX3xX4xX21xX4xX3xXbxX1xX30xX31xX19xX2fxX3xXexXdxX28xX19xX3xXexX20xX14xX15xX1dxX19xX3xXexX1xX762xX19xX2fxX3fxX3xX29xX48axX19xX2fxX3xX1ddxXcfxX3xX1xX3exXdxX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX213xX17axX3xX9bxX1xX36xX3xXexX20xX7e2xX3xXexX1xX6xX29xX3xX29xX30xX14xX3fxX3xX3dxX6xX19xX3xX1xX57xX19xX1xX3xX4xX31xX3xX4xX1xX53xX3fxX3xX4xX1xXb7xX19xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xXexX20xX21xXdxX3xX4xX1xX36xX3xXexX20xX30xX31xX19xX2fxX3fxX3xX17xX30xX4fdxX19xX2fxX3xX5xXe7xXdxX3xX4xX36xX6xX3xXedxX42xX19xX2fxX3fxX3xXbxX1xX21xXbxX3xX5xX14xX3ebxXexX3xX4xX36xX6xX3xX7dxX1xX57xX3xX19xX30xX4fxX4xX3fxX3xX5xX57xX29xX3xX42xX19xX1xX3xX1xX30xX6b4xX19xX2fxX3xX17xX53xX19xX3xX14xX15xX3xXexXb7xX19xX3xX4xX36xX6xX3xXedxX42xX19xX2fxX3xX1xX66xX94xX4xX3xX2fxX62dxX15xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX1xX48axXdxX3xX17xXe7xXdxX3xX1cxX4fxXdxX3xX5xX7e5xXdxX3xXb7xX4xX1xX3xX4xX36xX6xX3xX7dxX1xX57xX3xX19xX30xX4fxX4xX3fxX3xXexX3ebxXbxX3xXexX1xX2d9xX3xX1cxX57xX3xX4xX762xX19xX2fxX3xX7axX62dxX19xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX1d9xX17axX3xX9bxX1xX48axX15xX3xX1xX66xX94xX4xX3xXexXdxX53xXbxX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX66xX3xX4xX1xX48axX15xX3xX4xX1xX530xX4xX3fxX3xX4xX1xX48axX15xX3xX3acxX14xX15xX1dxX19xX3fxX3xX4xX1xX48axX15xX3xXbxX1xXdxX53xX14xX3xX3dxX4e7xX14xX3fxX3xX4xX1xX48axX15xX3xXbxX1xXdxX53xX14xX3xXexXb7xX19xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX17axX3xX9bxX6xX19xX3xXexX1xXdxX28xXbxX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xX17xXc6xX19xX2fxX3xXexX1xXae3xX29xX3xX3acxX14xX15xX1dxX19xX3fxX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3fxX3xXexX20xX21xXdxX3xX3acxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX57xX66xX3xX4xX762xX19xX2fxX3xXexX21xX4xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX1dexX3xX17xX1dxX3xX3dxX48axXexX3fxX3xX3dxXb2xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3fxX3xX3dxXe7xX3xXexX20xXb7xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xX17xX36xX3xXexXdxX2cxX14xX3xX4xX1xX14xXae3xX19xX3fxX3xX17xXdxX1dxX14xX3xXd1xXdxX28xX19xX3xXexX1xX10xX66xX3xX3acxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3fxX3xX19xX1xX61xXexX3xX5xX57xX3xX17xXe7xXdxX3xX1cxX4fxXdxX3xX19xX2fxX30xX4fdxXdxX3xX19xX1xX57xX3fxX3xX19xX2fxX30xX4fdxXdxX3xXexX1xX62dxX19xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX83xX17axX3xXcxX1xX6xX29xX3xX19xX1xXd11xX19xX2fxX3fxX3xX1xXe7xXdxX3xX5xX3exX3xX7axX30xX4fxXdxX3xX29xXcaxXdxX3xX1xX7e2xX19xX1xX3xXexX1xX530xX4xX1dexX3xXexX94xX19xX2fxX3xX3acxX14xX57xX3fxX3xX19xX1xX3ebxX19xX3xX3acxX14xX57xX3xX1cxX7e2xX3xX1cxX2d5xX3xX5xX7e5xXdxX17axX3xX9bxX6xX19xX3xXexX1xXdxX28xXbxX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xX17xXc6xX19xX2fxX3xXexX1xXae3xX29xX3xX3acxX14xX15xX1dxX19xX3fxX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3fxX3xXexX20xX21xXdxX3xX3acxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX57xX66xX3xX4xX762xX19xX2fxX3xXexX21xX4xX3xXd1xXdxX2d9xX29xX3xXexX20xX6xX3fxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX20xX6xX3fxX3xXd1xXdxX2d9xX29xX3xXexX66xX21xX19xX3fxX3xX17xXdxX1dxX14xX3xXexX20xX6xX3fxX3xXexX20xX14xX15xX3xXexXe7xX3fxX3xX1ddxXaa5xXexX3xX1ddxXac1xX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX57xX19xX1xX3xX21xX19xX1dexX3xX17xXe7xXdxX3xX1cxX4fxXdxX3xX1cxXdxX28xX4xX3xX17xX1dxX3xX1ddxX14xX61xXexX3fxX3xX4xX1xX66xX3xX4xX1xX36xX3xXexX20xX30xX31xX19xX2fxX3fxX3xXexX1xXae3xX29xX3xX17xX18xX19xX1xX3fxX3xXbxX1xX2cxX3xX7axX14xX15xX28xXexX3fxX3xX17xX61xX14xX3xXexX1xX4e7xX14xX3fxX3xX4xX1xX384xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1xX4e7xX14xX3xX4xX21xX4xX3xX7axX408xX3xX21xX19xX3fxX3xX17xX1dxX3xX21xX19xX3xXd1xXdxX19xX1xX3xXexX53xX3xXebxX3xX1ddxXcfxX3xX1xX3exXdxX3fxX3xX3acxX14xXe7xX4xX3xXbxX1xX7b0xX19xX2fxX3xXebxX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX1dexX3xX17xX61xX14xX3xX2fxXdxX21xX3xX17xX61xXexX3xX17xX6xXdxX3fxX3xXexX57xXdxX3xX7xX42xX19xX3xX19xX1xX57xX3xX19xX30xX4fxX4xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX1daxX17axX3xX6a8xXcfxX19xX2fxX3xXbxX1xXb7xX3xX4xX762xX19xX2fxX3xX3acxX14xc580xX3fxX3xXexX57xXdxX3xX7xX42xX19xX3fxX3xXbxX1xX30xX31xX19xX2fxX3xXexXdxX28xX19xX3fxX3xX19xX1xX62dxX19xX3xX5xX408xX4xX3xX1cxX57xX3xXexX1xX4fdxXdxX3xX2fxXdxX6xX19xX3xX5xX57xX29xX3xX1cxXdxX28xX4xX17axX3xXcxXb2xX3xX4xX1xX530xX4xX3xX17xX66xX57xX19xX3xX17xXdxX3xX4xX762xX19xX2fxX3xXexX21xX4xX3xX6b4xX3xXexX20xX66xX19xX2fxX3xX1cxX57xX3xX19xX2fxX66xX57xXdxX3xX19xX30xX4fxX4xX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xX17xXc6xX19xX2fxX3xXexX1xX57xX19xX1xX3xXbxX1xX4e7xX19xX3fxX3xXexX1xX4fdxXdxX3xX2fxXdxX6xX19xX3xX1cxX57xX3xX19xX3exXdxX3xX7axX14xX19xX2fxX3xX15xX2cxX14xX3xX4xX4e7xX14xX3xX4xX762xX19xX2fxX3xX1cxXdxX28xX4xX17axX3xX9f6xXe7xX19xX2fxX3fxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX66xX48axXexX3fxX3xXexXdxX2cxX14xX3xX7axX78cxX19xX2fxX3fxX3xX2fxXdxX42xXdxX3xXexX20xXb7xX3xX1ddxX6xX3xX1xX66xX6xX3fxX3xX5xXcfxX19xX2fxX3xXbxX1xXb7xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX215xX17axX3xX6a8xX7e5xXdxX3xX7axX2d5xX19xX2fxX3xX7axX66xX6xX19xX1xX3xX19xX2fxX1xXdxX28xXbxX3xX1xX66xX94xX4xX3xX17xX2d9xX3xX7axX66xX6xX19xX1xX3xX19xX2fxX1xXdxX28xXbxX3xX5xX7e5xXdxX3xX7axX2d5xX19xX2fxX3xX19xX1xX129dxX29xX3xX1cxX2d5xX3xX5xX7e5xXdxX17axX3xX6a8xX7e5xXdxX3xX7axX2d5xX19xX2fxX3xX4xX1xX530xX4xX3xX1cxX2d5xX3fxX3xX3acxX14xX15xX1dxX19xX3xX1xX48axX19xX3fxX3xX14xX15xX3xXexXb7xX19xX3xX17xX2d9xX3xX7xXac1xX3xX7axX2d5xX19xX2fxX3fxX3xX1cxX6xX15xX3fxX3xX29xX30xX7e5xX19xX3xXexXdxX1dxX19xX3fxX3xXexX57xXdxX3xX7xX42xX19xX3fxX3xXbxX1xX30xX31xX19xX2fxX3xXexXdxX28xX19xX3xX4xX36xX6xX3xXexXb2xX3xX4xX1xX530xX4xX3fxX3xX4xX21xX3xX19xX1xX62dxX19xX3xXexX20xX21xXdxX3xX3acxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX8bxX17axX3xXedxX2d9xX3xX1cxX7e5xX3x4a66xX4xX1xX6b9xX19xX2fx760bxX3fxX3xX3dxXe7xX3fxX3xX29x7684xX3fxX3xX4xX66xX19xX3fxX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX18xX3xX10xX29xX3xX20xX14xX3exXexX3xX5xX7e5xXdxX3xX7axX2d5xX19xX2fxX3xX4xX1xX530xX4xX3xX1cxX2d5xX3fxX3xX3acxX14xX15xX1dxX19xX3xX1xX48axX19xX3fxX3xX14xX15xX3xXexXb7xX19xX3xX4xX36xX6xX3xX29xX7e2xX19xX1xX3xX17xX2d9xX3xX1cxX2d5xX3xX5xX7e5xXdxX17axX3xXedxX2d9xX3xX1cxX7e5xX3xX18c7xX4xX1xX6b9xX19xX2fxX18cdxX3fxX3xX4xX66xX19xX3xX17x8c09xX3fxX3xX4xX66xX19xX3xX19xX14xX762xXdxX3xX7xXe7xX19xX2fxX3xX1ddxX6xX3xX1xX66xX6xX3fxX3xXbxX1xX762xX3xXexX20xX30xX31xX19xX2fxX3fxX3xX5xXcfxX19xX2fxX3xXbxX1xXb7xX3xX1xX66xX94xX4xX3xX7xX6xX3xX1cxX57xX66xX3xXexX28xX3xX19xX48axX19xX3xX1ddxXcfxX3xX1xX3exXdxX3fxX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX48axX29xX3xXbxX1xX21xXbxX3xX5xX14xX3ebxXexX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX0xX3dxX12xXedxXdxX1dxX14xX3xX1d9xX17axX0xX68xX3dxX12xX3xXcxXb2xX3xX4xX1xX530xX4xX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX2xX17axX3xX97xX3exX3xX9bxX1xXb7xX19xX1xX3xXexX20xX18xX3fxX3xX97xX6xX19xX3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3xX5xXcfxX19xX1xX3xX17xX48axX66xX3fxX3xX4xX1xX384xX3xX17xX48axX66xX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX57xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXd1x99d6xX3xX3dxX21xX66xX3xX4xX21xX66xX3xX97xX6xX19xX3xX9bxX1xX61xXbxX3xX1xX57xX19xX1xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX17axX3xX9bxX21xX4xX3xX4xX61xXbxX3xX14xX131xX3fxX3xXexXb2xX3xX4xX1xX530xX4xX3xX17xX42xX19xX2fxX3xXexX20xX408xX4xX3xXexX1xX14xX3exX4xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX3xX5xXcfxX19xX1xX3xX17xX48axX66xX3fxX3xX4xX1xX384xX3xX17xX48axX66xX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xXexXe7xXexX3xX4xX21xX4xX3xX3acxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX2cxX14xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX1dexX3xX2fxX65exX19xX3xX1cxXdxX28xX4xX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX4fxXdxX3xXd1xXdxX2d9xX29xX3xX17xXdxX2d9xX29xX3fxX3xX17xX21xX19xX1xX3xX2fxXdxX21xX3fxX3xX1ddxX53xXbxX3xX5xX66xX48axXdxX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3fxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX1cxX57xX3xX5xX61xX15xX3xXbxX1xXdxX53xX14xX3xXexXb7xX19xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xXexX1xX10xX66xX3xX3acxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX17axX3xX83bxX18xXbxX3xXexX1xX4fdxXdxX3xX1ddxXac1xX3xX5xXd2xX3xX19xX2fxX1xXdxX2cxX29xX3xX17xXe7xXdxX3xX1cxX4fxXdxX3xX19xX1xX52cxX19xX2fxX3xXexX20xX30xX4fdxX19xX2fxX3xX1xX7e5xXbxX3xX1cxXdxX3xXbxX1xX48axX29xX3xX17xX2d9xX3xX5xX57xX29xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX4xX1xX66xX3xX4xX61xXbxX3xX7axX30xX4fxXdxX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX82xX17axX3xX6a4xX94xXexX3xXexX20xX3ebxX19xX3xXcxXb2xX3xX3acxX14xXe7xX4xX3xX647xXdxX28xXexX3xX7dxX6xX29xX3fxX3xX4xX21xX4xX3xX17xX66xX57xX19xX3xXexX1xX2d9xX3xX4xX1xXb7xX19xX1xX3xXexX20xX18xX3xXebxX3xX1ddxXcfxX3xX1xX3exXdxX3xXexX20xX66xX19xX2fxX3xXbxX1xX48axX29xX3xX1cxXdxX3fxX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX1cxX2d5xX3fxX3xX3acxX14xX15xX1dxX19xX3xX1xX48axX19xX3xX4xX36xX6xX3xX29xX7e2xX19xX1xX3xX4xX2caxX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX2fxXdxX21xX29xX3xX7xX21xXexX3xX1cxXdxX28xX4xX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX213xX17axX3xX97xX6xX19xX3xXcxXb2xX3xX4xX1xX530xX4xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX3xX4xX1xX36xX3xXexX20xX7e2xX3fxX3xXbxX1xXe7xXdxX3xX1xX7e5xXbxX3xX1cxX4fxXdxX3xX130xX131xX3xX3dxX6xX19xX3xX83bxXdxX2d9xX29xX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX3xXexX1xX10xX66xX3xX7axX707xXdxX3fxX3xX17xX762xX19xX3xX17xXe7xX4xX3fxX3xXd1xXdxX2d9xX29xX3xXexX20xX6xX3fxX3xX2fxXdxX21xX29xX3xX7xX21xXexX3xX1cxXdxX28xX4xX3xXexX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xX1cxX57xX3xX3dxX21xX66xX3xX4xX21xX66xX3xX97xX3exX3xX9bxX1xXb7xX19xX1xX3xXexX20xX18xX3fxX3xX97xX6xX19xX3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX17axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX66xX7axX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX57xX15xX3xX17xX30xX7e5xX4xX3xXbxX1xXb2xX3xX3dxXdxX53xX19xX3xX17xX53xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX3dxX3exX17axX0xX68xXbxX12xX0xX7axXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7axX20xX10xX5xX6xXexX10xX7axXaxX12xX0xX7xXexX20xX66xX19xX2fxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX2cxX19xX3xX3acxX14xX6xX19xX1d7xX0xX68xX7xXexX20xX66xX19xX2fxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXebxXexX1xX14xX29xX3dxXebxX6xX19xX7axXebxX7xX6xXbxX66xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX83bxXdxX2d9xX29xX3xXexX20xX6xX3fxX3xX2fxXdxX21xX29xX3xX7xX21xXexX3xX2fxX2caxXbxX3xXbxX1xX4e7xX19xX3xX4xX36xX19xX2fxX3xX4xXe7xX3xX1cxX52cxX19xX2fxX3xX4xX1xX65exX4xX3xX19xXdxX1dxX29xX3xXexXdxX19xX3xX4xX36xX6xX3xX19xX1xX62dxX19xX3xX7axX62dxX19xX3xX1cxX57xX66xX3xXedxX42xX19xX2fxXaxX3xX1xX20xX10xbe84xX9xXaxX68xX1ddxX6xX15xXebxX7axX14xX19xX2fxXebxX7axX6xX19xX2fxX68xXd1xXdxX10xX29xXebxXexX20xX6xXebxX2fxXdxX6xX29xXebxX7xX6xXexXebxX2fxX66xXbxXebxXbxX1xX6xX19xXebxX4xX14xX19xX2fxXebxX4xX66xXebxX1cxX14xX19xX2fxXebxX4xX1xX6xX4xXebxX19xXdxX10xX29xXebxXexXdxX19xXebxX4xX14xX6xXebxX19xX1xX6xX19xXebxX7axX6xX19xXebxX1cxX6xX66xXebxX7axX6xX19xX2fxX68xX2xX1daxX82xX82xX213xX2xX17axX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX2fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX68xX29xX10xX7axXdxX6xX68xX2xX82xX86xX68xX19xX10xX1d2xX7xX68xX2xX8bxX1d9xX2xX68xX2xX86xX8bxX7axX2xX82xX213xX86xX215xX82xX86xXexX2xX83xX215xX8bxX5xX1d9xXebxX2xX82xX8bxX7axX2xX86xX2xX213xX2xX82xX215xXexX1daxX2xX8bxX8bxX5xX1d9xXebxXdxX17axX23cxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX19xX2cxX14xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX4xX36xX6xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3fxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3fxX3xXexX20xX30xX4fxX4xX3xX1xX53xXexX3xX5xX57xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3xX4xX61xXbxX3xX4xX6xX66xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX7axXdxX1cxX12xX0xX7xXexX20xX66xX19xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX83bxXdxX2d9xX29xX3xXexX20xX6xX3fxX3xX2fxXdxX21xX29xX3xX7xX21xXexX3xX2fxX2caxXbxX3xXbxX1xX4e7xX19xX3xX4xX36xX19xX2fxX3xX4xXe7xX3xX1cxX52cxX19xX2fxX3xX4xX1xX65exX4xX3xX19xXdxX1dxX29xX3xXexXdxX19xX3xX4xX36xX6xX3xX19xX1xX62dxX19xX3xX7axX62dxX19xX3xX1cxX57xX66xX3xXedxX42xX19xX2fxXaxX3xX1xX20xX10xX1dd6xX9xXaxX68xX1ddxX6xX15xXebxX7axX14xX19xX2fxXebxX7axX6xX19xX2fxX68xXd1xXdxX10xX29xXebxXexX20xX6xXebxX2fxXdxX6xX29xXebxX7xX6xXexXebxX2fxX66xXbxXebxXbxX1xX6xX19xXebxX4xX14xX19xX2fxXebxX4xX66xXebxX1cxX14xX19xX2fxXebxX4xX1xX6xX4xXebxX19xXdxX10xX29xXebxXexXdxX19xXebxX4xX14xX6xXebxX19xX1xX6xX19xXebxX7axX6xX19xXebxX1cxX6xX66xXebxX7axX6xX19xX2fxX68xX2xX1daxX82xX82xX213xX2xX17axX1xXexX29xXaxX12xX83bxXdxX2d9xX29xX3xXexX20xX6xX3fxX3xX2fxXdxX21xX29xX3xX7xX21xXexX3xX2fxX2caxXbxX3xXbxX1xX4e7xX19xX3xX4xX36xX19xX2fxX3xX4xXe7xX3xX1cxX52cxX19xX2fxX3xX4xX1xX65exX4xX3xX19xXdxX1dxX29xX3xXexXdxX19xX3xX4xX36xX6xX3xX19xX1xX62dxX19xX3xX7axX62dxX19xX3xX1cxX57xX66xX3xXedxX42xX19xX2fxX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX20xX66xX19xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7axXaxX12xX83bxXdxX2d9xX29xX3xXexX20xX6xX3fxX3xX2fxXdxX21xX29xX3xX7xX21xXexX3xX19xX1xX129dxX29xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxX28xX19xX3xX19xX1xX52cxX19xX2fxX3xX1xX48axX19xX3xX4xX1xX53xX3fxX3xXd1xX1xX14xX15xX53xXexX3xX17xXdxX2d9xX29xX3xX4xX36xX6xX3xXexXb2xX3xX4xX1xX530xX4xX3xX17xX42xX19xX2fxX3fxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3fxX3xX17xX6b9xX19xX2fxX3xXexX1xX4fdxXdxX3xXexX1xXc6xX4xX3xX17xXae3xX15xX3xX19xX1xX52cxX19xX2fxX3xX1cxXdxX28xX4xX3xX5xX57xX29xX3xXexXe7xXexX3xX17xX2d9xX3xX1ddxX62dxX15xX3xX7axX408xX19xX2fxX3xXedxX42xX19xX2fxX3xXexX20xX66xX19xX2fxX3xX7xX48axX4xX1xX3fxX3xX1cxX52cxX19xX2fxX3xX29xX48axX19xX1xX17axX3xX7dxX1xX52cxX19xX2fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1939xX3xX7xX6xX14xX3xX17xX62dxX15xX3xX4xX36xX6xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3xX17xXcfxX3xX1cxX57xX3xX17xX6xX19xX2fxX3xX5xX57xX29xX3xX4xX762xX19xX2fxX3xXexX21xX4xX3xXd1xXdxX2d9xX29xX3xXexX20xX6xX3fxX3xX2fxXdxX21xX29xX3xX7xX21xXexX3xX6b4xX3xX77xX57xX3xXcxX399xX19xX1xX3xX7xXb87xX3xX5xX57xX29xX3xX20xX707xX3xXexX1xX2cxX29xX3xX1cxX6xXdxX3xXexX20xX7b0xX3xX4xX36xX6xX3xX4xX762xX19xX2fxX3xXexX21xX4xX3xXd1xXdxX2d9xX29xX3xXexX20xX6xX3fxX3xX2fxXdxX21xX29xX3xX7xX21xXexX3xX4xXd11xX19xX2fxX3xX19xX1xX30xX3xX19xX1xX52cxX19xX2fxX3xX17xX7b0xXdxX3xX1xb334xXdxX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xXae3xX29xX3xX4xX1xX61xXexX3xX4xX36xX6xX3xX19xX2fxX30xX4fdxXdxX3xX17xX30xX7e5xX4xX3xXedxX42xX19xX2fxX3xX2fxXdxX6xX66xX3xX5xX57xX29xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX1cxX2d5xX3xX3acxX14xX6xX19xX3xXexX20xXcaxX19xX2fxX3xX19xX57xX15xX17axX0xX68xXbxX12xX0xX68xX7axXdxX1cxX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd1e1xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX29xX403xX14xX3fxX3xX4xX61xXbxX3xX7axX30xX4fxXdxX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xXexX1xX2d9xX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xX5xX57xX29xX3xXexX1xX10xX66x9921xXaxX3xX1xX20xX10xX1dd6xX9xXaxX68xX1ddxX6xX15xXebxX7axX14xX19xX2fxXebxX7axX6xX19xX2fxX68xX3dxXdxXebxXexX1xX14xXebxX2fxX14xX66xX19xX2fxXebxX29xX6xX14xXebxX4xX6xXbxXebxX7axX14xX66xXdxXebxXd1xX1xX66xX19xX2fxXebxXexX1xX10xXebxXd1xX1xX66xX19xX2fxXebxX5xX6xX29xXebxXexX1xX10xX66xX68xX2xX1daxX82xX2xX83xX213xX17axX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX2fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX68xX29xX10xX7axXdxX6xX68xX2xX82xX86xX68xX19xX10xX1d2xX7xX68xX2xX8bxX1d9xX86xX68xX1daxX215xX7axX86xX86xX1e9xX83xX1d9xX2xX82xXexX1daxX213xX1daxX8bxX5xX215xXebxX2xX17axX23cxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX19xX2cxX14xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX4xX36xX6xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3fxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3fxX3xXexX20xX30xX4fxX4xX3xX1xX53xXexX3xX5xX57xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3xX4xX61xXbxX3xX4xX6xX66xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX7axXdxX1cxX12xX0xX7xXexX20xX66xX19xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21d3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX29xX403xX14xX3fxX3xX4xX61xXbxX3xX7axX30xX4fxXdxX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xXexX1xX2d9xX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xX5xX57xX29xX3xXexX1xX10xX66xX2207xXaxX3xX1xX20xX10xX1dd6xX9xXaxX68xX1ddxX6xX15xXebxX7axX14xX19xX2fxXebxX7axX6xX19xX2fxX68xX3dxXdxXebxXexX1xX14xXebxX2fxX14xX66xX19xX2fxXebxX29xX6xX14xXebxX4xX6xXbxXebxX7axX14xX66xXdxXebxXd1xX1xX66xX19xX2fxXebxXexX1xX10xXebxXd1xX1xX66xX19xX2fxXebxX5xX6xX29xXebxXexX1xX10xX66xX68xX2xX1daxX82xX2xX83xX213xX17axX1xXexX29xXaxX12xX21d3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX29xX403xX14xX3fxX3xX4xX61xXbxX3xX7axX30xX4fxXdxX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xXexX1xX2d9xX3xXd1xX1xX762xX19xX2fxX3xX5xX57xX29xX3xXexX1xX10xX66xX2207xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX20xX66xX19xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7axXaxX12xXedxX42xX19xX2fxX3xX3dxX3exX3xXcxX20xX30xX4fdxX19xX2fxX3xXcxX77xXc4xXcxX3xX9bxXae3xX29xX3xX97xX7e2xX19xX1xX3xX18c7xX9bxXae3xX29xX3x7998xX14xX15xX2cxX19xX3xXebxX3xX77xX57xX3xXcxX399xX19xX1xX18cdxX3xX4xX2caxX3xX215xX1daxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX66xX48axXexX3xXexX20xX66xX19xX2fxX3xX213xX3xX4xX1xXdxX3xX3dxX3exX17axX3xX7dxX2cxX14xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX19xX2fxX30xX4fdxXdxX3xX17xX530xX19xX2fxX3xX17xX4e7xX14xX3xX17xXcfxX3xXexX20xX6b4xX3xXexX1xX57xX19xX1xX3xX29xX3exXexX3xXexX20xX66xX19xX2fxX3xX19xX1xX52cxX19xX2fxX3xXbxX1xX30xX31xX19xX2fxX3xXexX1xX530xX4xX3xX5xXcfxX19xX1xX3xX17xX48axX66xX3xX1ddxX14xX15xX2cxX19xX3xX7xX14xXe7xXexX3fxX3xXexX48axX66xX3xX1xXdxX28xX14xX3xX530xX19xX2fxX3xXexXb7xX4xX1xX3xX4xX408xX4xX3fxX3xX19xX62dxX19xX2fxX3xX4xX6xX66xX3xXexXb7xX19xX1xX3xXexX408xX3xX2fxXdxX21xX4xX3fxX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX4xX36xX6xX3xX29xXa08xXdxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX17axX0xX68xXbxX12xX0xX68xX7axXdxX1cxX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX66xX57xX19xX3xX1cxX4f7xX19xX3xXbxX1xX21xXexX3xX3dxXdxX2d9xX14xX3xX4xX36xX6xX3xXcxXb2xX19xX2fxX3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX29xX48axX4xX3xX77xX3exXdxX3xX19xX2fxX1xX18xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX3xX8bxXaxX3xX1xX20xX10xX1dd6xX9xXaxX68xX4xX1xXdxX19xX1xXebxXexX20xXdxX68xXexX66xX6xX19xXebxX1cxX6xX19xXebxXbxX1xX6xXexXebxX3dxXdxX10xX14xXebxX4xX14xX6xXebxXexX66xX19xX2fxXebxX3dxXdxXebxXexX1xX14xXebxXd1xX1xX6xXdxXebxX29xX6xX4xXebxX1xX66xXdxXebxX19xX2fxX1xXdxXebxXexX20xX14xX19xX2fxXebxX14xX66xX19xX2fxXebxX8bxX68xX2xX1daxX2xX1e9xX82xX2xX17axX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX2fxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX68xX29xX10xX7axXdxX6xX68xX2xX82xX86xX68xX19xX10xX1d2xX7xX68xX2xX8bxX1d9xX86xX68xX2xX86xX83xX7axX82xX2xX1daxX213xX1e9xX213xX1d9xXexX1daxX8bxX2xX2xX5xX1daxX17axX23cxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX19xX2cxX14xX3xX2fxX30xX31xX19xX2fxX3xX4xX36xX6xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3fxX3xX17xX42xX19xX2fxX3xX1cxXdxX2cxX19xX3fxX3xXexX20xX30xX4fxX4xX3xX1xX53xXexX3xX5xX57xX3xX4xX21xX19xX3xX3dxX3exX3xX4xX61xXbxX3xX4xX6xX66xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX7axXdxX1cxX12xX0xX7xXexX20xX66xX19xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX66xX57xX19xX3xX1cxX4f7xX19xX3xXbxX1xX21xXexX3xX3dxXdxX2d9xX14xX3xX4xX36xX6xX3xXcxXb2xX19xX2fxX3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX29xX48axX4xX3xX77xX3exXdxX3xX19xX2fxX1xX18xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX3xX8bxXaxX3xX1xX20xX10xX1dd6xX9xXaxX68xX4xX1xXdxX19xX1xXebxXexX20xXdxX68xXexX66xX6xX19xXebxX1cxX6xX19xXebxXbxX1xX6xXexXebxX3dxXdxX10xX14xXebxX4xX14xX6xXebxXexX66xX19xX2fxXebxX3dxXdxXebxXexX1xX14xXebxXd1xX1xX6xXdxXebxX29xX6xX4xXebxX1xX66xXdxXebxX19xX2fxX1xXdxXebxXexX20xX14xX19xX2fxXebxX14xX66xX19xX2fxXebxX8bxX68xX2xX1daxX2xX1e9xX82xX2xX17axX1xXexX29xXaxX12xXcxX66xX57xX19xX3xX1cxX4f7xX19xX3xXbxX1xX21xXexX3xX3dxXdxX2d9xX14xX3xX4xX36xX6xX3xXcxXb2xX19xX2fxX3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX29xX48axX4xX3xX77xX3exXdxX3xX19xX2fxX1xX18xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX3xX8bxX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX20xX66xX19xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7axXaxX12xXcxX1xX408xX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xX9bxX1xX30xX31xX19xX2fxX3xXexX20xX7e2xX19xX1xX3xX5xX57xX29xX3xX1cxXdxX28xX4xX3xXexX66xX57xX19xX3xXd1xX1xX2caxX6xX3fxX3xX7xX21xX19xX2fxX3xX82xX68xX2xX86xX3fxX3xX77xX3exXdxX3xX19xX2fxX1xX18xX3xX5xX4e7xX19xX3xXexX1xX530xX3xX8bxX3xX97xX6xX19xX3xX9bxX1xX61xXbxX3xX1xX57xX19xX1xX3xXcxX20xX14xX19xX2fxX3xX30xX31xX19xX2fxX3xXedxX42xX19xX2fxX3xXd1xX1xX2caxX6xX3xX240dxX18axX18axX3xX17xXcfxX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX29xX48axX4xX3xXexX20xXcaxX19xX2fxX3xXexX1xX2d9xX3xXexX48axXdxX3xXcxX1xX36xX3xX17xX762xX3xX77xX57xX3xX7dxX3exXdxX17axX3xXcxXb2xX19xX2fxX3xX97xXb7xX3xXexX1xX30xX3xX7dxX2fxX14xX15xXc1xX19xX3xXc4xX1xXc6xX3xXcxX20xXcaxX19xX2fxX3xX17xXcfxX3xX4xX2caxX3xX3dxX57xXdxX3xXbxX1xX21xXexX3xX3dxXdxX2d9xX14xX3xX3acxX14xX6xX19xX3xXexX20xXcaxX19xX2fxX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX29xX48axX4xX3xX77xX3exXdxX3xX19xX2fxX1xX18xX17axX0xX68xXbxX12xX0xX68xX7axXdxX1cxX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX68xX14xX5xX12xX0xX7axXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX68xX7axXdxX1cxX12xX0xX68xX7axXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd99axX14xXexX1xX66xX20xXaxX12xX77xX17axXcxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9f6xX66xX14xX20xX4xX10xXaxX12xX18c7xXcxXb2xX19xX2fxX3xX1xX7e5xXbxX18cdxX0xX68xXbxX12
H.T