Các địa phương Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (25/5), các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi các cấp năm học 2018 – 2019.
69e6x6f65xdecex97edxf2b9xfe9dx79abx712bxa40exX7xf6bax100dbx82c2xac9fx8708xfe54xX5xe43dxXaxe8adx75f4xa7e7xX4xX3xc9dfx72a5xX6xX3xXbxX1xb18ax7fe5xd1fbxe74exX3xefb6xff94xX3xXcxcc39xX1fxX1xX3xXex9c77xdd36xa97dxX1fxX3x8d77xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1x7cc2xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxd78cxXdxX0xf51bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xX30xXaxX12xd40cxX14xX1fxX20xX3xX1fxX6xX2cxX3x8c3fx95ecx92c1xX44xX64xd0c7xe6b1xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX2bxX2cxaf09xX1fxX3x7f9axX20xX1xXdxX3xf87dxX2bxf4bcxX1fxX68xX3xXcxX1xe50dxX4xX1xX3xX22xX23xX68xX3xX22xX1dxX1exX1fxX20xX3xX59xX1exX1fxX3xX62xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX67xX3xXexc182xX3xX4xX1x10cd4xX4xX3xX5xc012xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xd425xXbxX3xX1fxc4e2x9250xX3xX1xX37xX4xX3xX63x88bbxX2xa938xX3xd061xX3xX63xXd3xX2xca16xcf2axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6e1dxd773xX30xX2cxX3xXbxX13xX10xX1fxXexX10x9e54xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xd695xXexe279xX6xX5xXdxX20xX1fxe1f6xX3xe350xX2bxX7xXexXdx7f64xX2cxe278xXaxX12xX74xXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xcea6xd33axX6xX3xfc92xX2bxX6xX68xX3xX1fxX20xX23xX1fxX1xX3xbd1exXdxX14xXeexX3xX30xa6d8xX4xX3xX120xX23xX3xf204xX23xXeexX3xXexX81xXeexX3xX4xX14xX4xX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX74xX20xX1xXdxX3xX79xX2bxX7bxX1fxX68xX3xXcxX1xX81xX4xX1xX3xX22xX23xX68xX3xX22xX1dxX1exX1fxX20xX3xX59xX1exX1fxX3xX17xbb11xX3xX4xX1xb36exX3xXexXf8xX37xX1fxX20xX3xXexX1xb3b2xX4xX3xX1xXdxX71xX1fxX3xX120xXdxX71xX4xX3xX17xX9exXdxX3xXccxdc60xXdxX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX30xX81xX2cxX3xX1xX37xX4xX68xX3xX20xb3f1xXexX3xX1xX14xXdxX3xX17xX1dx816axX4xX3xX1fxX1xXdx8f55xX2bxX3xeb70xd05dxXexX3xX124xX2bx1080dxX3xX1b8xX1xX14xX3xXexXeexX23xX1fxX3xX30xXdxX71xX1fxX3xXexXf8xX2dxX1fxX3xX4xX14xX4xX3xX5xX26xX1fxX1xX3xX120xX17bxX4xX68xX3xX1fxX1xXc7xXexX3xX5xX23xX3xXexXf8xXeexX1fxX20xX3xX4x71f7xX1fxX20xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXdxX71xX1fxX68xX3x7a17x10bd4xXdxX3xX30xX1dxa4a7xX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xXexX81xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexXf8xX1dx833exX1fxX20xX3xXcxX22xX13xX59xX68xX3xXcxX22xec4bxXcxX3xXexXf8xX2dxX1fxX3xX17xX18xX6xX3xX203xX23xX1fxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxXaxX12xX0xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12x7671xX3xX22xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX74xX20xX1xXdxX3xX79xX2bxX7bxX1fxX0xX44xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX3xX4xe5a3xX3xX63xbf42xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX4xXc7xXbxX3xX124xX2bx72cexX4xX3xX20xXdxX6xX68xX3x10a07xXd3x9f7fxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX4xXc7xXbxX3xXexd605xX1fxX1xX3xX120xX23xX3xXdcxX63xX63xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX4xXc7xXbxX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxX68xX3xX4xX6xXeexX3xX1xX1exX1fxX3xX1fxX1xXdxX1b5xX2bxX3xX7xXeexX3xX120xX18dxXdxX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xd429xX3xXd7xX3xX63xXd3xX2xXd5xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxX3xXbxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX12xX0xXdxXccxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax10d77xXdxX30xXexX1xX10cxX3xX29exX2xX64xXbxX104xX115xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10cxX3xX27exX2xXd3xXbxX104xX115xXaxX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX44xX44xXdxXddxX203xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1fxX1xXddxX120xX1fxX44xX1fxX10xX339xX7xX44xX2xXdcxX63xXd3xX44xX2xX29cxX64xX30xX29exX2xX63xX63xX2f7xX2xXd5xXexX29exX64xX2f7xX2xX5xX2xXd3xX106xX2xX203xXddxX10exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXeexX1fxXaxX12xXcxX81xXdxX3x90d5xXa6xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX68xX3xX5xX16dxX1fxX1xX3xX17xX81xXeexX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX74xX20xX1xXdxX3xX79xX2bxX7bxX1fxX3xXexXf8xX6xXeexX3xXbxX1xdfd9xX1fxX3xXexX1xX1dx71d5xX1fxX20xX3xX4xX1xXeexX3xX4xX14xX4xX3xX10xXccxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX124xX2bxX294xX4xX3xX20xXdxX6xXddxXddxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxX3xXbxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX12xX0xXdxXccxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX339xXdxX30xXexX1xX10cxX3xX29exX2xX64xXbxX104xX115xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10cxX3xX27exX2xXd3xXbxX104xX115xXaxX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX44xX44xXdxXddxX203xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1fxX1xXddxX120xX1fxX44xX1fxX10xX339xX7xX44xX2xXdcxX63xXd3xX44xX2xX29cxX64xX30xX29exX2xX63xX63xXd5xX63xX2xXexXd5xX2f7xX27exX64xX5xXdcxX106xX63xX203xXddxX10exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXeexX1fxXaxX12xXddxXddxXddxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xXexX2b3xX1fxX1xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxXaxX12xX79xX1b9xXbxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX6xXeexX3xX120xX1b5xX3xX4xX1xXc7xXexX3xX5xX1dxX1afxX1fxX20xX3xXccxe1abxXdxX3xX1fxX1xX37xX1fxX3xX4xX27bxX3xXcxXf8xX1dxX226xX1fxX20xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX74xX20xX2bxX2cxXa6xX1fxX3xXcxXf8xX16dxXdxX68xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX232xX1xX9exX3xX22xX1bexXdxX68xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX79xX2bxX7bxX1fxX3xf336xXdxX2dxX1fxXddxX3xX13xX14xX4xX3xXexXf8xX1dxX226xX1fxX20xX3xX4xX27bxX3xX7xX294xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX4xXc7xXbxX3xXexX2b3xX1fxX1xX3xX1b8xX1xX14xX3xX9exX1fxX3xX17xX18xX1fxX1xX68xX3xX1fx9b9exXccxX3xX423xX3xXexX294xXbxX3xX17xX41dxX2bxX3xX5xX23xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX22xXeexX6xX3xXd7xX3xX3edxXdxX2dxX1fxX68xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX13bxX6xX1fxX3xXcxXf8xX1dxX226xX1fxX20xX3xX22xa616xXdxX68xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX13xX1dxX1exX1fxX20xX3xX12fxXdxX14xX1fxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxX3xXbxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX12xX0xXdxXccxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX339xXdxX30xXexX1xX10cxX3xX29exX2xX64xXbxX104xX115xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10cxX3xX27exX2xXd3xXbxX104xX115xXaxX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX44xX44xXdxXddxX203xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1fxX1xXddxX120xX1fxX44xX1fxX10xX339xX7xX44xX2xXdcxX63xXd3xX44xX2xX29cxX64xX30xX29exX2xX63xX29cxX27exXd3xX27exXexX29cxX2f7xXdcxX5xX63xX106xX29cxX203xXddxX10exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXeexX1fxXaxX12xXddxXddxXddxX3xX120xX23xX3xX29cxX3xXexXf8xX1dxX226xX1fxX20xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX74xX20xX2bxX2cxXa6xX1fxX3xXcxXf8xX16dxXdxX68xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX79xX2bxX7bxX1fxX3xX5b5xXdxX2dxX1fxX68xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX232xX1xX9exX3xX22xX1bexXdxX3xX4xX27bxX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xXexd187xX4xX1xX3xX104xX2bxXc7xXexX3xX7x96a0xX4xX3xXexXf8xXeexX1fxX20xX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX3xX106xX3xX63xXd3xX2xXdcxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxXaxX12xb01cxX3xX1b8xX1xX294xXdxX3xXexXdx849fxX2bxX3xX1xX37xX4xX68xX3xXccxX1a6xX4xX3xX30xb69fxX3xX59xX423xX3xX12fx983cxd8daxX13bxXcxX3xX120xX23xX3xX232xX1x94a5xX1fxX20xX3xX12fxX7bfxX7c0xX13bxXcxX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX1b8xX1xX1f0xX1fxX20xX3xXexX9exX3xX4xX1xXa2xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX1fxX1xX1dxX1fxX20xX3xX4xX14xX4xX3xXexXf8xX1dxX226xX1fxX20xX3xX17xX16dxX3xX124xX2bxX6xX1fxX3xXexX7bxXccxX3xX203xX204xXdxX3xX30xX1dxX209xX1fxX20xX68xX3xX17xX623xX1fxX20xX3xX120xXdxX2dxX1fxX3xXexX81xXeexX3xX17xXdxX1b5xX2bxX3xX1b8xXdxX71xX1fxX3xX4xX1xXeexX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX1xX6xXccxX3xX20xXdxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX2bxX623xX4xX3xXexX1xXdxX3xX30xXeexX3xX4xX14xX4xX3xX203xX623xX68xX3xX203xX6xX1fxX68xX3xX1fxX20xX23xX1fxX1xX3xXexX9exX3xX4xX1xXa2xX4xX3xX120xX23xX3xX17xX81xXexX3xX1b8xX1b9xXexX3xX124xX2bxX1bexX3xXexX294xXexXddxX3xX13bxXdxX7acxX1fxX3xX1xafd1xX1fxX1xX3xX1fxX1xX1dxX10cxX3xXcxXf8xX1dxX226xX1fxX20xX3xXcxXdxX7acxX2bxX3xX1xX37xX4xX3xX79xX2bxX7bxX1fxX3xX5b5xXdxX2dxX1fxX68xX3xXcxXdxX7acxX2bxX3xX1xX37xX4xX3xX79xX2bxX7bxX1fxX3xebc0xX1fxX68xX3xXcxXdxX7acxX2bxX3xX1xX37xX4xX3xX13xX1dxX1exX1fxX20xX3xX12fxXdxX14xX1fxX3xX2xX68xX3xXcxXdxX7acxX2bxX3xX1xX37xX4xX3xX13xX1dxX1exX1fxX20xX3xX12fxXdxX14xX1fxX3xX63xX68xX3xXcxXdxX7acxX2bxX3xX1xX37xX4xX3xX79xX2bxX7bxX1fxX3xX232xX1xX9exXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxXaxX12xX25fxX3xX0xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX22xX2bxX2cxX71xX1fxX3xXcxX1xX81xX4xX1xX3xX22xX23xX0xX44xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX3xX4xX27bxX3xX63xX29exX63xX3xX10xXccxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXcxX22xX13xX59xX68xX3xXcxX22xX232xXcxX3xX17xX81xXexX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXccxX1f0xX1fxX3xX120xXcbxX1fxX3xX1xX27bxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xXc7xXbxX68xX3xXexXf8xXeexX1fxX20xX3xX17xX27bxX10cxX3xX2xX2f7xX63xX3xX10xXccxX3xX17xX81xXexX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xXexX2b3xX1fxX1xX3xX62xXdcxX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX74xX1xXc7xXexX68xX3xX27exX63xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX74xX1xX894xX68xX3xX29exX29exX3xX20xXdxX1bexXdxX3xXedxX6xX68xX3xX64xX64xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xe19fxX1xX2bxX2cxX1b9xX1fxX3xX1b8xX1xX767xX4xX1xX67xX68xX3xXdcxXd3xX3xX10xXccxX3xX17xX81xXexX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxX3xXbxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX12xX0xXdxXccxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xX3xX30xXexX1xX2bxXccxX203xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX339xXdxX30xXexX1xX10cxX3xX29exX2xX64xXbxX104xX115xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10cxX3xX27exX2xXd3xXbxX104xX115xXaxX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX44xX44xXdxXddxX203xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1fxX1xXddxX120xX1fxX44xX1fxX10xX339xX7xX44xX2xXdcxX63xXd3xX44xX2xX29cxX64xX30xX29exX2xX2xX2xXdcxX27exX63xXexX29cxX64xXd5xX2xXd3xX5xXd3xXddxX10exXbxX20xa9b1xXf8xX9xX2xXd5xX29cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXeexX1fxXaxX12xX3edxX16dxX1fxX1xX3xX17xX81xXeexX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxX3xXcxX1xX81xX4xX1xX3xX22xX23xX3xX120xX23xX3xX22xX623xXdxX3xX1b8xX1xX2bxX2cxX1b9xX1fxX3xX1xX37xX4xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xX1b8xX1xX10xX1fxX3xX20xXdxXc7xX2cxX3xX1b8xX1xX10xX1fxX3xX4xX1xXeexX3xXdcxX3xX10xXccxX3xX17xX81xXexX3xX30xX6xX1fxX1xX3xX1xXdxX71xX2bxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xXexX2b3xX1fxX1xXddxXddxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xX1exX1fxX3xX120xX18xX3xX4xX27bxX3xX7xX294xX3xX5xX1dxX1afxX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX1xX6xXccxX3xX20xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX17xX1f0xX1fxX20xX3xX120xX23xX3xX17xX81xXexX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX4xX6xXeexX3xXexX81xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX1b8x98bfxX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX2dxX2bxX3xX203xXdxX7acxX2bxX3xX5xX23xX3xXexXf8xX1dxX226xX1fxX20xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX232xX1xX6xX1fxX3xX22xX2bxX2cxX3xX13xX1xX171xX68xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX3edxX1dxX2bxX3xX5b5xX26xX1fxX1xX3xXedxX771xX4xX3xX59xX1exX1fxX68xX3xXcxX22xX13xX59xX3xX3edxX2dxX3xX22xX204xX1fxX20xX3xX232xX1xXeexX1fxX20xX68xX3xX4xX14xX4xX3xXexXf8xX1dxX226xX1fxX20xX3xXcxX22xX232xXcxX3xX3edxe240xX3xXcxX17bxX3xXcxXf8xX37xX1fxX20xX68xX3xX74xX20xX2bxX2cxXa6xX1fxX3xXcxXf8xX2bxX1fxX20xX3xXcxX1xXdxX2dxX1fxX68xX3xX3edxX2dxX3x793cxX2bxXc37xX3xX13bxX1f0xX1fxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxX3xXbxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX12xX0xXdxXccxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX339xXdxX30xXexX1xX10cxX3xX29exX2xX64xXbxX104xX115xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10cxX3xX27exX2xXd3xXbxX104xX115xXaxX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX44xX44xXdxXddxX203xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1fxX1xXddxX120xX1fxX44xX1fxX10xX339xX7xX44xX2xXdcxX63xXd3xX44xX2xX29cxX64xX30xX29exX2xX2xX2xXdcxX63xX64xXexX2xX2f7xX29cxX27exXdcxX5xXd3xXddxX10exXbxX20xXaa8xXf8xX9xX2f7xX29cxX27exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXeexX1fxXaxX12xX13xX579xX1fxX20xX3xXexX81xXdxX3xX203xX2bxX9exXdxX3xX5xXa6xX68xX3xX5xX16dxX1fxX1xX3xX17xX81xXeexX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxX3xXcxX1xX81xX4xX1xX3xX22xX23xX3xX17xX16dxX3xX1b8xX1xX10xX1fxX3xXexX1xX1dxX423xX1fxX20xX3xXdcxX3xX20xXdxX14xXeexX3xX120xXdxX2dxX1fxX3xX4xX27bxX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xXexX767xX4xX1xX3xX104xX2bxXc7xXexX3xX7xX771xX4xX3xXexXf8xXeexX1fxX20xX3xX203xX204xXdxX3xX30xX1dxX209xX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX3xXd7xX3xX63xXd3xX2xXdcxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxXaxX12xXcxX81xXdxX3xX203xX2bxX9exXdxX3xX3edxXa6xX68xX3xX5xX16dxX1fxX1xX3xX17xX81xXeexX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxX3xXcxX1xX81xX4xX1xX3xX22xX23xX3xX17xX16dxX3xX1b8xX1xX10xX1fxX3xXexX1xX1dxX423xX1fxX20xX3xX4xX1xXeexX3xX63xX29exX63xX3xX10xXccxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXcxX22xX13xX59xX68xX3xXcxX22xX232xXcxX3xX17xX81xXexX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXccxX1f0xX1fxX3xX120xXcbxX1fxX3xX1xX27bxX6xX3xX4xXc7xXbxX3xXexX2b3xX1fxX1xX68xX3xX4xXc7xXbxX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxX115xX3xXdcxX3xX20xXdxX14xXeexX3xX120xXdxX2dxX1fxX3xX4xX27bxX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xXexX767xX4xX1xX3xX104xX2bxXc7xXexX3xX7xX771xX4xX3xXexXf8xXeexX1fxX20xX3xX203xX204xXdxX3xX30xX1dxX209xX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX17xX81xXexX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xXexX767xX4xX1xX3xX4xX6xXeexX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX3xXd7xX3xX63xXd3xX2xXdcxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxXaxX12xX25fxX3xX0xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX22xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX22xX1dxX1exX1fxX20xX3xX59xX1exX1fxX0xX44xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX3xX17xX81xXexX3xX17xX1dxX1afxX4xX3xX1b8xX1b9xXexX3xX124xX2bxX1bexX3xX4xX6xXeexX3xXexXf8xXeexX1fxX20xX3xX4xX1f0xX1fxX20xX3xXexX14xX4xX3xX1fxX7bxX1fxX20xX3xX4xX6xXeexX3xX4xX1xXc7xXexX3xX5xX1dxX1afxX1fxX20xX3xX20xXdxX1bexX1fxX20xX3xX30xX81xX2cxX3xX120xX23xX3xX1xX37xX4xX3xXexf1acxXbxX3xX4xX579xX1fxX20xX3xX1fxX1xX1dxX3xX4xX1f0xX1fxX20xX3xXexX14xX4xX3xX203xX204xXdxX3xX30xX1dxX209xX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXddxX3xXcxXeexX23xX1fxX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX4xX27bxX3xX2f7xX3xX10xXccxX3xX17xX81xXexX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX124xX2bxX294xX4xX3xX20xXdxX6xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxX3xXbxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX12xX0xXdxXccxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX339xXdxX30xXexX1xX10cxX3xX29exX2xX64xXbxX104xX115xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10cxX3xX27exX2xXd3xXbxX104xX115xXaxX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX44xX44xXdxXddxX203xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1fxX1xXddxX120xX1fxX44xX1fxX10xX339xX7xX44xX2xXdcxX63xXd3xX44xX2xX29cxX64xX30xX29exX2xX63xX27exXd5xXd3xX27exXexX64xX29cxXd5xX2xXdcxX5xXd3xXddxX10exXbxX20xXaa8xXf8xX9xX29cxXdcxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXeexX1fxXaxX12xX22xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX22xX1dxX1exX1fxX20xX3xX59xX1exX1fxX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX4xX14xX4xX3xX10xXccxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXddxXddxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxXaxX12xXcxXf8xXeexX1fxX20xX3xX1b8xXbcexX3xXexX1xXdxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xXexX2b3xX1fxX1xX68xX3xX22xX1dxX1exX1fxX20xX3xX59xX1exX1fxX3xX4xX27bxX3xX2f7xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX74xX1xXc7xXexX68xX3xX2xX2xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX74xX1xX894xX68xX3xX2xX29cxX3xX20xXdxX1bexXdxX3xXedxX6xX3xX120xX23xX3xX2xX64xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX9e1xX1xX2bxX2cxX1b9xX1fxX3xX1b8xX1xX767xX4xX1xX115xX3xX1b8xXbcexX3xXexX1xXdxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX4xXc7xXbxX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX4xX27bxX3xXdcxX3xX10xXccxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX17xX81xXexX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX74xX1xXc7xXexX68xX3xX63xXd5xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX74xX1xX894xX68xX3xX27exX27exX3xX20xXdxX1bexXdxX3xXedxX6xX3xX120xX23xX3xX2xXd5xX63xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX9e1xX1xX2bxX2cxX1b9xX1fxX3xX1b8xX1xX767xX4xX1xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxX3xXbxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX12xX0xXdxXccxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1fxXexX10xXf8xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX339xXdxX30xXexX1xX10cxX3xX29exX2xX64xXbxX104xX115xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10cxX3xX27exX2xXd3xXbxX104xX115xXaxX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX44xX44xXdxXddxX203xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1fxX1xXddxX120xX1fxX44xX1fxX10xX339xX7xX44xX2xXdcxX63xXd3xX44xX2xX29cxX64xX30xX29exX2xX63xX27exXd5xX2xX2f7xXexX29cxX2xX27exX63xXd5xX5xXd3xXddxX10exXbxX20xXaa8xXf8xX9xX64xX63xX63xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXeexX1fxXaxX12xXddxXddxXddxX3xX120xX23xX3xX20xXdxX14xXeexX3xX120xXdxX2dxX1fxX3xX4xX27bxX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xXexX767xX4xX1xX3xX104xX2bxXc7xXexX3xX7xX771xX4xX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX3xX106xX3xX63xXd3xX2xXdcxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxXaxX12xXcxXf8xXeexX1fxX20xX3xX4xX2bxX623xX4xX3xXexX1xXdxX3xX9e1xX1xXeexX6xX3xX1xX37xX4xX3xX1b8xb969xX3xXexX1xX2bxXf65xXexX3xX4xXc7xXbxX3xXexX2b3xX1fxX1xX3xX4xX27bxX3xX29cxX44xX27exX3xX30xX17bxX3xX14xX1fxX3xX17xX81xXexX3xX20xXdxX1bexXdxX68xX3xXexXf8xXeexX1fxX20xX3xX17xX27bxX10cxX3xX2xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX74xX1xXc7xXexX3xX120xX23xX3xX63xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xXedxX6xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxXaxX12xXcxX1xX6xXccxX3xX20xXdxX6xX3xX17xX81xXdxX3xX1xX623xXdxX3xXexX1xX7acxX3xXexX1xX6xXeexX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXbxX1xX9exX3xXexX1xX1f0xX1fxX20xX3xX4xXc7xXbxX3xXexX2b3xX1fxX1xX68xX3xX17xXeexX23xX1fxX3xX22xX1dxX1exX1fxX20xX3xX59xX1exX1fxX3xX17xX81xXexX3xX29exX3xX22xX13xX5b5xX68xX3xX64xX22xX13xXedxX3xX120xX23xX3xX64xX3xX22xX13xX13bxX115xX3xX104xX1b9xXbxX3xXexX1xXa2xX3xX29cxX3xXexXeexX23xX1fxX3xXexX2b3xX1fxX1xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXeexX30xX2cxXaxX12xXcxX81xXdxX3xX203xX2bxX9exXdxX3xX5xXa6xX68xX3x7733xXedxX74xX7bfxX3xX1xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX4xX579xX1fxX20xX3xX17xX16dxX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX120xX23xX3xX1b8xX1xX10xX1fxX3xXexX1xX1dxX423xX1fxX20xX3xX4xX1xXeexX3xXd5xX3xX20xXdxX14xXeexX3xX120xXdxX2dxX1fxX3xX4xX27bxX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xXexX767xX4xX1xX3xX104xX2bxXc7xXexX3xX7xX771xX4xX3xXexXf8xXeexX1fxX20xX3xX4xX1f0xX1fxX20xX3xXexX14xX4xX3xX203xX204xXdxX3xX30xX1dxX209xX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXddxX0xX44xXbxX12xX0xX30xXdxX120xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXf8xX10xX5xX6xXexX10xX30xXaxX12xX0xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX2dxX1fxX3xX124xX2bxX6xX1fxX10cxX0xX44xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX106xXexX1xX2bxXccxX203xX106xX6xX1fxX30xX106xX7xX6xXbxXeexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX9e1xXbcexX3xX8c6xX1fxX1xX68xX3xX13xX6xX1fxX3xX3edxX623xX4xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX3xX106xX3xX63xXd3xX2xXdcxXaxX3xX1xXf8xX10xX113xX9xXaxX44xX20xXdxX6xXeexX106xX30xX2bxX4xX44xX1xX2bxX2cxX10xX1fxX106xX1b8xX2cxX106xX6xX1fxX1xX106xX4xX6xX1fxX106xX5xXeexX4xX106xXexX2bxX2cxX10xX1fxX106xX30xX2bxXeexX1fxX20xX106xX1xXeexX4xX106xX7xXdxX1fxX1xX106xX20xXdxXeexXdxX106xX1fxX6xXccxX106xX1xXeexX4xX106xX63xXd3xX2xXd5xX106xX63xXd3xX2xXdcxX44xX2xX2f7xX29cxX2xX29exX64xXddxX1xXexXccxXaxX12xX0xXdxXccxX20xX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX44xXccxX10xX30xXdxX6xX44xX2xX63xXd3xX44xX1fxX10xX339xX7xX44xX2xXdcxX63xXd3xX44xX29exXdcxX30xX64xX2xXd3xX64xX64xXd3xXd5xXexX27exXdcxXdcxX64xX5xX2xX106xX29exX29cxX30xX64xXd3xXdcxX29cxX27exX63xX2f7xXexX64xXd5xX2f7xX63xX63xX5xXd3xXddxX10exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX30xXdxX120xX12xX0xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX9e1xXbcexX3xX8c6xX1fxX1xX68xX3xX13xX6xX1fxX3xX3edxX623xX4xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX3xX106xX3xX63xXd3xX2xXdcxXaxX3xX1xXf8xX10xX113xX9xXaxX44xX20xXdxX6xXeexX106xX30xX2bxX4xX44xX1xX2bxX2cxX10xX1fxX106xX1b8xX2cxX106xX6xX1fxX1xX106xX4xX6xX1fxX106xX5xXeexX4xX106xXexX2bxX2cxX10xX1fxX106xX30xX2bxXeexX1fxX20xX106xX1xXeexX4xX106xX7xXdxX1fxX1xX106xX20xXdxXeexXdxX106xX1fxX6xXccxX106xX1xXeexX4xX106xX63xXd3xX2xXd5xX106xX63xXd3xX2xXdcxX44xX2xX2f7xX29cxX2xX29exX64xXddxX1xXexXccxXaxX12xX22xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX9e1xXbcexX3xX8c6xX1fxX1xX68xX3xX13xX6xX1fxX3xX3edxX623xX4xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX3xX106xX3xX63xXd3xX2xXdcxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX22xX2bxX2cxX71xX1fxX3xX9e1xXbcexX3xX8c6xX1fxX1xX3xX120xX23xX3xX13xX6xX1fxX3xX3edxX623xX4xX3xX62xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX67xX3xX120xX121xX6xX3xXexX9exX3xX4xX1xXa2xX4xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX68xX3xX1b8xX1xX10xX1fxX3xXexX1xX1dxX423xX1fxX20xX3xX4xX14xX4xX3xX10xXccxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX120xX23xX3xXexXf65xXbxX3xXexX1xX7acxX68xX3xX4xX14xX3xX1fxX1xX7bxX1fxX3xX4xX27bxX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xXexX767xX4xX1xX3xX104xX2bxXc7xXexX3xX7xX771xX4xX3xXexXf8xXeexX1fxX20xX3xXbxX1xXeexX1fxX20xX3xXexXf8xX23xXeexX3xXexX1xXdxX3xX17xX2bxX6xX3xX30xX81xX2cxX3xXexX294xXexX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX106xX63xXd3xX2xXdcxXddxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX30xXdxX120xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX29exX3xX17xX623xXdxX3xX20xXdxX23xX1fxX1xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX1fxX1xXc7xXexX3xXbxX1xX41dxX1fxX3xXexX1xXdxX3xX17xX204xX1fxX20xX3xX17xX623xXdxX3xX1b8xXbcexX3xXexX1xXdxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xX5xX18dxXbxX3xXdcxXaxX3xX1xXf8xX10xX113xX9xXaxX44xX20xXdxX6xXeexX106xX30xX2bxX4xX44xX2xX29exX106xX30xXeexXdxX106xX20xXdxX6xX1fxX1xX106xX20xXdxX6xXdxX106xX1fxX1xX6xXexX106xXbxX1xX6xX1fxX106xXexX1xXdxX106xX30xXeexX1fxX20xX106xX30xXeexXdxX106xX1b8xX2cxX106xXexX1xXdxX106xX1xXeexX4xX106xX7xXdxX1fxX1xX106xX20xXdxXeexXdxX106xX1xX6xX106xXexXdxX1fxX1xX106xX5xXeexXbxX106xXdcxX44xX2xX29exX2f7xX27exX2xX29cxXddxX1xXexXccxXaxX12xX0xXdxXccxX20xX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX44xXccxX10xX30xXdxX6xX44xX2xX63xXd3xX44xX1fxX10xX339xX7xX44xX2xXdcxXd3xX29cxX44xX29exXd5xX30xX2xX2xXd5xX2xX29exX64xX63xXexXd5xX63xX27exX64xX63xX5xXd3xXddxX10exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX30xXdxX120xX12xX0xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX29exX3xX17xX623xXdxX3xX20xXdxX23xX1fxX1xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX1fxX1xXc7xXexX3xXbxX1xX41dxX1fxX3xXexX1xXdxX3xX17xX204xX1fxX20xX3xX17xX623xXdxX3xX1b8xXbcexX3xXexX1xXdxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xX5xX18dxXbxX3xXdcxXaxX3xX1xXf8xX10xX113xX9xXaxX44xX20xXdxX6xXeexX106xX30xX2bxX4xX44xX2xX29exX106xX30xXeexXdxX106xX20xXdxX6xX1fxX1xX106xX20xXdxX6xXdxX106xX1fxX1xX6xXexX106xXbxX1xX6xX1fxX106xXexX1xXdxX106xX30xXeexX1fxX20xX106xX30xXeexXdxX106xX1b8xX2cxX106xXexX1xXdxX106xX1xXeexX4xX106xX7xXdxX1fxX1xX106xX20xXdxXeexXdxX106xX1xX6xX106xXexXdxX1fxX1xX106xX5xXeexXbxX106xXdcxX44xX2xX29exX2f7xX27exX2xX29cxXddxX1xXexXccxXaxX12xX2xX29exX3xX17xX623xXdxX3xX20xXdxX23xX1fxX1xX3xX20xXdxX1bexXdxX3xX1fxX1xXc7xXexX3xXbxX1xX41dxX1fxX3xXexX1xXdxX3xX17xX204xX1fxX20xX3xX17xX623xXdxX3xX1b8xXbcexX3xXexX1xXdxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xX5xX18dxXbxX3xXdcxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX13xX1xXdxX1b5xX2bxX3xX63xX2xX44xX2xX68xX3xX59xX423xX3xX12fxX7bfxX7c0xX13bxXcxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xX17xX16dxX3xXexX9exX3xX4xX1xXa2xX4xX3xXexXf8xX6xXeexX3xX20xXdxX1bexXdxX3xXbxX1xX41dxX1fxX3xXexX1xXdxX3xX17xX204xX1fxX20xX3xX17xX623xXdxX3xX1b8xXbcexX3xXexX1xXdxX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxX3xXexX2b3xX1fxX1xX3xX5xX18dxXbxX3xXdcxX68xX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX106xX63xXd3xX2xXd5xX3xX4xX1xXeexX3xX4xX14xX4xX3xX17xX1exX1fxX3xX120xX18xX3xXexX1xX2bxX623xX4xX3xX63xX3xX4xX135xXccxX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX767xX6xX3xXedxX771xX4xX3xX120xX23xX3xXbxX1xX767xX6xX3xX74xX6xXccxXddxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX30xXdxX120xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3edxX16dxX1fxX1xX3xX17xX81xXeexX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xX30xX17bxX3xX5xXa6xX3xX1b8xX1xX6xXdxX3xX20xXdxX1bexX1fxX20xX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX106xX63xXd3xX2xXdcxX3xXexX81xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexXf8xX1dxX226xX1fxX20xXaxX3xX1xXf8xX10xX113xX9xXaxX44xX20xXdxX6xXeexX106xX30xX2bxX4xX44xX5xX6xX1fxX1xX106xX30xX6xXeexX106xX1xX6xX106xXexXdxX1fxX1xX106xX30xX2bxX106xX5xX10xX106xX1b8xX1xX6xXdxX106xX20xXdxX6xX1fxX20xX106xX1fxX6xXccxX106xX1xXeexX4xX106xX63xXd3xX2xXd5xX106xX63xXd3xX2xXdcxX106xXexX6xXdxX106xX4xX6xX4xX106xXexXf8xX2bxXeexX1fxX20xX44xX2xX29exXd3xX64xX63xXdcxXddxX1xXexXccxXaxX12xX0xXdxXccxX20xX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX44xXccxX10xX30xXdxX6xX44xX2xX63xXd3xX44xX1fxX10xX339xX7xX44xX2xXd5xX29cxX29exX44xX2xXd3xX64xX30xX29cxXd3xXdcxX63xX63xX63xX29exXexX2f7xX29exX29cxX5xXd3xX106xX1b8xX1xX6xXdxX106xX20xXdxX6xX1fxX20xX106xX2xXddxX10exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xXexX2bxX2cxX2dxX1fxX3xX30xX1dxX1exX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX30xXdxX120xX12xX0xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3edxX16dxX1fxX1xX3xX17xX81xXeexX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xX30xX17bxX3xX5xXa6xX3xX1b8xX1xX6xXdxX3xX20xXdxX1bexX1fxX20xX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX106xX63xXd3xX2xXdcxX3xXexX81xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexXf8xX1dxX226xX1fxX20xXaxX3xX1xXf8xX10xX113xX9xXaxX44xX20xXdxX6xXeexX106xX30xX2bxX4xX44xX5xX6xX1fxX1xX106xX30xX6xXeexX106xX1xX6xX106xXexXdxX1fxX1xX106xX30xX2bxX106xX5xX10xX106xX1b8xX1xX6xXdxX106xX20xXdxX6xX1fxX20xX106xX1fxX6xXccxX106xX1xXeexX4xX106xX63xXd3xX2xXd5xX106xX63xXd3xX2xXdcxX106xXexX6xXdxX106xX4xX6xX4xX106xXexXf8xX2bxXeexX1fxX20xX44xX2xX29exXd3xX64xX63xXdcxXddxX1xXexXccxXaxX12xX3edxX16dxX1fxX1xX3xX17xX81xXeexX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xX30xX17bxX3xX5xXa6xX3xX1b8xX1xX6xXdxX3xX20xXdxX1bexX1fxX20xX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xX63xXd3xX2xXd5xX106xX63xXd3xX2xXdcxX3xXexX81xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexXf8xX1dxX226xX1fxX20xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXf8xXeexX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX13bxX171xX1fxX20xX3xX2f7xX1xX3xX7xX14xX1fxX20xX3xX1fxX6xX2cxX3xX62xX64xX44xXdcxX67xX68xX3xX1xX1exX1fxX3xX29cxX29cxXd3xX3xX1fxX20xX23xX1fxX3xX4xX14xX1fxX3xX203xX623xX3xX20xXdxX14xXeexX3xX120xXdxX2dxX1fxX68xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX81xXdxX3xX1xX1exX1fxX3xX2f7xXd3xXd3xX3xXexXf8xX1dxX226xX1fxX20xX3xX1xX37xX4xX3xXexXf8xX2dxX1fxX3xX17xX18xX6xX3xX203xX23xX1fxX3xX22xX23xX3xXcxX26xX1fxX1xX3xX1b8xX1xX6xXdxX3xX20xXdxX1bexX1fxX20xX3xX1fxXcbxXccxX3xX1xX37xX4xX3xXccxX18dxXdxX3xX63xXd3xX2xXd5xX3xX106xX3xX63xXd3xX2xXdcxXddxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX204xX1fxX20xX3xX4xX1xX767xX3xX5xX16dxX1fxX1xX3xX17xX81xXeexX3xXexX2b3xX1fxX1xX3xX4xX7b9xX1fxX20xX3xX4xX1xX2bxX1fxX20xX3xX120xX2bxXdxX3xX5xXa6xX3xX1b8xX1xX6xXdxX3xX20xXdxX1bexX1fxX20xX3xX120xX18dxXdxX3xX20xXdxX14xXeexX3xX120xXdxX2dxX1fxX3xX120xX23xX3xX1xX37xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX81xXdxX3xXccxX623xXexX3xX7xX294xX3xXexXf8xX1dxX226xX1fxX20xX3xX1xX37xX4xXddxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX30xXdxX120xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX2bxX5xX12xX0xX30xXdxX120xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf8xXaxX12xX0xX44xX30xXdxX120xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8c6xX2bxXexX1xXeexXf8xXaxX12xX232xX5b5xX3xX106xX3xX13xXcxX5b5xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX30xXdxX120xX12
PV - CTV