Tiểu hành tinh kép khổng lồ sắp bay qua Trái Đất
Tiểu hành tinh 1999 KW4 rộng 1,6 km và mặt trăng của nó sẽ bay tới gần Trái Đất vào ngày 25/5.
9d8ax12475x15714x13961x13ee0x13c0fx127dexc043x167d3xX7x15e55xd564xf71cx14c1dx145e6xeb60xX5xf0a9xXax132dexXcxXdxb93ex12568xX3xX1xd322x15ce2xX1xX3xXexXdxX1axX1xX3x11350xd8b6xXbxX3xX22xX1x14e5fxX1ax1065bxX3xX5x16a9cxX3xX7xc84exXbxX3x1660fxX6x9f1exX3xfb44xX16xX6xX3xXcxb975x11d3cxXdxX3xf0b6x15152xXexX0x11b05xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd1f9xX10xX6x131dcxXaxX12xXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX2x10a79xX69xX69xX3x156f4xacddxc0e5xX3xX3cx131f8xX1axX2axX3xX2x1195ax13820xX3xX22x10e82xX3xdd08xX19xX3xX7bx1189bxXexX3xXexX3cx114f5xX1axX2axX3xX4x11d62xX6xX3xX1ax1502fxX3xX7x108d5xX3xX33xX6xX35xX3xXex110ffxXdxX3xX2axdf86xX1axX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX3xX7dxX19x149d7xX3xX1axX2axX19xX35xX3xc5a4xbd92xX44xXb3xc7faxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe567xX10xX1axXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX7bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7bxX4xX10xf6bdxXabxX33x14ce1xX10xX4xXexX3xX56xX2axX7bxX10xX56xXdxX6xX3xX7dxXdxX56xX10xXabxX3xX7bxXbxX6fxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax114fcxXdxX56xXexX1x10ad1xX3xX78xX2xXb2xXbxa928x14918xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX104xX3x1533dxX6fxX6fxXbxX10axX10bxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX44xX6xXbxXbxX7xX44xXabxXbxX10xX1axX44xX7bxX10xX56xXdxX6xX44xXexX1xX16xX7bxX33xe432xXbxX9xX1axX10xXffxX7xX44xX2xX69xXb2xed65xX44xX2xX143xX78xX56xX78xX2xX2xX143xX78xX143xX6fxXexX115xX2xXb3x16b07xX5x12f05xXddxX2xX2xXb6xXe0xXbxX2axXaxX3xX56xX6xXexX6xXddxXexX35xXbxX10xX9xXaxX7dxXdxX56xX10xXabxX44xX7bxXbxX6fxXaxX3xX56xX6xXexX6xXddxX10xX1axX4xXabxX56xX10xX9xXaxX1axXabxX35xX69x12bc1xXdx117c3xX156x13fbfxf1f3x12c9fxX143xX6exX7dxX7dxX78xX7xXabxX1xX33xcd98xX16x1251axX18cxXb2xX154xX16x16512xXe0xe7efx12946xXc6xX10xXc6xX6exX22xX69xX143xXc6xe5f3xX56xX18bxX2axX6exX7bxX18dxX7bxX1a0xX6xX2axX37xXexXb2xad26xX56xXb2xX10axX6exb8b5xX10xa4c5xXabxcd01xd29exX22xX3cxX1c2xX1a0xX56xX3cxX1bdxXabxXbxX78xX10xX6dxX35xXdxX2axX7dxX154xX33xX2xX18dxX154xae33xX1xX187xX187xX2axXcxX2xXc6xX154xX56xd5d9xX7xXe0xX69xX2xX56xX7dxX35xX35xX56xXe0xX199xX2axX1xX16xX1xX1aaxXexX18dxX7xX1b8xX1axX189xX187xX2axX18cxX18bxX1bdxXcxX189xX1e2xX7xX33xXaxX3xX56xX6xXexX6xXddxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX1axXexX10xX3cxXaxX12xX0xXdxX7bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc6xX10xX1axXexX10xX3cxX3xX56xXexX1xX16xX7bxX33xX3xX56xX1xXdxX56xX10xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX56xXexX1xX104xX3xX6fxXb3xX143xXbxX10axX10bxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX104xX3xX115xX143xX143xXbxX10axX10bxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX44xX44xXdxXb6xX33xX6xXabxX1xX6xXexXdxX1axX1xXb6xX7dxX1axX44xX1axX10xXffxX7xX44xX2xX69xXb2xX143xX44xX2xX143xX78xX56xX78xX2xX2xX143xX78xXb2xX69xXexXb2xXb2xX2xXb2xX2xX5xX143xXb6xXe0xXbxX2axX138xX3cxX9xX69xX115xX115xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX22xX23xXbxX3xX22xX1xX28xX1axX2axX3xX5xX2dxX3xX7xX30xXbxX3xX33xX6xX35xX3xX37xX16xX6xX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xXexXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX3cxX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexX3cxXabxX1axX2axX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdx11dd7xX1axX3xX37xX16xX6xX1axX104xX0xX44xX7xXexX3cxXabxX1axX2axX12xX0xX16xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXddxXexX1xX16xX7bxX33xXddxX6xX1axX56xXddxX7xX6xXbxXabxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d8xX1xX3dxXexX3xX1xXdx1340exX1axX3xX1axe23dxX99xX4xX3xXexX3cxX318xX1axX3xX1xX19xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX3xX2xX156xX69xX3xX1axX86xX7bxX3xX3dxX1axX1xX3xX7xX3dxX1axX2axXaxX3xX1xX3cxX10xX1b8xX9xXaxX44xX22xX1xXabxX6xXddxX1xXabxX4xX44xXbxX1xX6xXexXddxX1xXdxX10xX1axXddxX1axX16xXabxX4xXddxXexX3cxX10xX1axXddxX1xX6xX1axX1xXddxXexXdxX1axX1xXddxX4xX6xX4xX1xXddxXexX3cxX6xXdxXddxX56xX6xXexXddxX2xX156xX69xXddxX1axX6xX7bxXddxX6xX1axX1xXddxX7xX6xX1axX2axX44xX2xX78xX6fxX78xXb3xX115xXb6xX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX2axX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX44xX7bxX10xX56xXdxX6xX44xX2xXb2xX143xX44xX1axX10xXffxX7xX44xX2xX154xX6fxX154xX44xX2xX143xX78xX56xX2xX2xX6fxX6fxX69xX143xX115xXexXb3xX143xX115xX69xX5xX2xXb6xXe0xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX22xX23xXbxX3xX22xX1xX28xX1axX2axX3xX5xX2dxX3xX7xX30xXbxX3xX33xX6xX35xX3xX37xX16xX6xX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xXexXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX7dxX12xX0xX7xXexX3cxXabxX1axX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d8xX1xX3dxXexX3xX1xXdxX35fxX1axX3xX1axX363xX99xX4xX3xXexX3cxX318xX1axX3xX1xX19xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX3xX2xX156xX69xX3xX1axX86xX7bxX3xX3dxX1axX1xX3xX7xX3dxX1axX2axXaxX3xX1xX3cxX10xX1b8xX9xXaxX44xX22xX1xXabxX6xXddxX1xXabxX4xX44xXbxX1xX6xXexXddxX1xXdxX10xX1axXddxX1axX16xXabxX4xXddxXexX3cxX10xX1axXddxX1xX6xX1axX1xXddxXexXdxX1axX1xXddxX4xX6xX4xX1xXddxXexX3cxX6xXdxXddxX56xX6xXexXddxX2xX156xX69xXddxX1axX6xX7bxXddxX6xX1axX1xXddxX7xX6xX1axX2axX44xX2xX78xX6fxX78xXb3xX115xXb6xX1xXexX7bxXaxX12xX1d8xX1xX3dxXexX3xX1xXdxX35fxX1axX3xX1axX363xX99xX4xX3xXexX3cxX318xX1axX3xX1xX19xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX3xX2xX156xX69xX3xX1axX86xX7bxX3xX3dxX1axX1xX3xX7xX3dxX1axX2axX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX3cxXabxX1axX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXc6xX3dxX4xX3xXbxX1xe7aaxX1axX3xXexc27fxX4xX1xX3xX37xX16xX6xX1axX2axX3xXbxX1xX28xX3xX4xX1xXabxX3xXexX1xX41xX35xX3xX56xX41xX16xX3xX1xXdxX35fxX16xX3xX4xX8bxX6xX3xX1axX363xX99xX4xX3xXexX3cxX318xX1axX3xX33xX9dxX16xX3xX22xX1xX574xX3xX37xX16xX35xX15xX1axX3xX4xX8bxX6xX3xX1axX2axXabx10af7xXdxX3xX1xX19xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX53xX1a1xX3xX154xX156xX69xX69xX4xX3xXexX3cxXabxX1axX2axX3xX4xX1x140e2xX7bxX3xX7xX6xXabxX3xX1d8xX1xXdxX3xX189x15a8fxXb6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX7dxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xa3b8xX7bxX3xX4xX602xX1axX1xX3xX22xX1xXdxX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX3xX7bxX41xXexX3xXabxX10axX35xX3xXexX3cxXabxX1axX2axX3xXb3xX3xX2axXdxX570xX35xXaxX3xX1xX3cxX10xX1b8xX9xXaxX44xX22xX1xXabxX6xXddxX1xXabxX4xX44xXexX1xX6xX7bxXddxX4xX6xX1axX1xXddxX22xX1xXdxXddxXexX3cxX6xXdxXddxX56xX6xXexXddxX7bxX6xXexXddxXabxX10axX35xXddxXexX3cxXabxX1axX2axXddxXb3xXddxX2axXdxX6xX35xX44xX2xXb3xX69xXb2xXb3xX78xXb6xX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX2axX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX44xX7bxX10xX56xXdxX6xX44xX2xXb2xX143xX44xX1axX10xXffxX7xX44xX2xX154xX115xXb2xX44xX2xX143xX78xX56xX115xXb2xX2xXb3xX6fxXb3xX2xXexX154xX115xX69xX115xX5xX156xXddxX7dxX1axX10xXabxX10axX35xXddxX2xXb3xX115xX115xX156xXb2xX6fxX115xX2xX154xXddxX115xXb2xXb6xXe0xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX22xX23xXbxX3xX22xX1xX28xX1axX2axX3xX5xX2dxX3xX7xX30xXbxX3xX33xX6xX35xX3xX37xX16xX6xX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xXexXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX7dxX12xX0xX7xXexX3cxXabxX1axX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX602xX7bxX3xX4xX602xX1axX1xX3xX22xX1xXdxX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX3xX7bxX41xXexX3xXabxX10axX35xX3xXexX3cxXabxX1axX2axX3xXb3xX3xX2axXdxX570xX35xXaxX3xX1xX3cxX10xX1b8xX9xXaxX44xX22xX1xXabxX6xXddxX1xXabxX4xX44xXexX1xX6xX7bxXddxX4xX6xX1axX1xXddxX22xX1xXdxXddxXexX3cxX6xXdxXddxX56xX6xXexXddxX7bxX6xXexXddxXabxX10axX35xXddxXexX3cxXabxX1axX2axXddxXb3xXddxX2axXdxX6xX35xX44xX2xXb3xX69xXb2xXb3xX78xXb6xX1xXexX7bxXaxX12xXcxX1xX602xX7bxX3xX4xX602xX1axX1xX3xX22xX1xXdxX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX3xX7bxX41xXexX3xXabxX10axX35xX3xXexX3cxXabxX1axX2axX3xXb3xX3xX2axXdxX570xX35xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX3cxXabxX1axX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX1c2x114acxX16xX3xX22xX1xX574xX3xXabxX10axX35xX3xX33xXdxX7d3xX1axX3xX7bxX41xXexX3xXexX3cxXabxX1axX2axX3xXb3xX3xX2axXdxX570xX35xX77xX3xX5xX99xXbxX3xX7dxaf06xX3xXcxX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xXexX3xX7xX92xX3xX7x1135axXbxX3x14ee4xX28xX77xX3xX4xXabxX1axX3xX1axX2axX363x10166xXdxX3xX7dxX19xX3xX7bxb83exXdxX3xX7dx1293cxXexX3xX7x130b1xX1axX2axX3xXexX3cxX318xX1axX3xX1xX19xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX7xX92xX3xX3cx14e73xXdxX3xXex14b58xX3xX56xXabxXb6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX7dxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX16xX5xX12xX0xX56xXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3cxXaxX12xX0xX44xX56xXdxX7dxX12xX0xX44xX56xXdxX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xXabxX16xX3cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXabxX3xX187xX1c2xX1bfxX0xX44xXbxX12