Đại náo Etihad, Leicester khẳng định vị thế nhà vua
Không chỉ xây chắc ngôi đầu sau chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1 trước Man City ngay tại Etihad, Leicester còn khẳng định họ là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải Ngoại hạng mùa này.
b6c2xe70dx13896x11628x10594x10fc1xX0x12462xda0axe180xfb15x10c3bxd8e8xd97fxXcxe0e7xd467xd805x10743xX2x114a3xXax11f6exXfxX4xee13x13ef2xX2xX8x13035x15179x13cbfxX8xc010xX13xX2xX6xXbxX1x140d5xX8xc7e3xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15x14c40xX8x10719xX6xd7d4xX1cxbecdxX8x125f5xf89exX1cxX6xX8xX3xX39xX8xX13xX6x12a10xX8xX1cxX6x13b2bxX8xX3xd554xXbxX0xbba0xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xfcc0xX15xXbxX1xXfxX4x10054xX6xcc93xX1cxX36xX8xX9xX6x11b83xX8x14728x105bex11972xX8xX9xX6x10d91xX9xX8xX1cxX36xX63xX2xX8xX38x114ecxX49xX8xXcxXbxX49xX8xX9xX6xX2xX42xX1cxX8xX13xX6xX71xX1cxX36xX8xX13xX6xX49xX6dxX42xX13xX8xX10xX6x14e32xX9xX8xX3x143c8xX2xX8xX13xX69xX8xXcxe9a5xX8x11f55xefa7xX7xX8xX13xX30x14c16xX9axX9xX8xba4axXbxX1cxX8x10af7xX2xX13xX6dxX8xX1cxX36xXbxX6dxX8xX13xX19xX2xX8xX20xX13xX2xX6xXbxX1xX26xX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX8xX9x12c0bxX1cxX8xX32xX6xX34xX1cxX36xX8xX38xX39xX1cxX6xX8xX6x12138xX8xXaxX46xX8xd47bxX1cxX36xX8xX3xX2xe75fxX1cxX8xXcxXa1xX8xX7xX8xX9xX6xX1exX8xX9xX6xXe6xX9xX8xX3xX63xX8xX38xX39xX9xX6xX8xX36xX2xfe5fxX2xX8x1155dxX36xX1exX19xX2xX8xX6xX19xX1cxX36xX8x12d90xbf36xXbxX8xX1cxX46xX6dx1075bxX0xX4cxX10xX4xX0xX4cxX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX6dxXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xXa4xXbxXaxX2xX36xX1cx141cexX8x1088fxX49xXcxX13xX2x1455dxX6dxfc52xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x14274xX1exX1xX6dxXfxX4xX0xX2xX115xX36xX8xXcxX30xX9xXexXfxX4cxX4cxX2xX11cxe0d6xXbxX1exX6xXbxX13xX2xX1cxX6xX11cxX3xX1cxX4cxX1cxX15x1204bxXcxX4cxX7x10a5axca83xfad3xX4cxX7xX17cxX17dxX1xX17dxXa3xfceaxX17cxX17cxX13xX7xX17cxX7xX185xbbafxX7xXaxX17cxX11cxX142xX10xX36xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX1ex11ac1xX115xXbxX36xX15xXfxX8xX4cxX4xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb1xXbxX10xX13xX2xX1exX1cxXfxX4xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX8xX38xXbxX1cxX36xX8xXcxbc40xX8xX6xf603xX49xX8xXaxXa1xX2xX8xX9xX6xc515xX2xX8xb901xX49xX6dxX42xX1cxX8xX30xbf35xX8xX168xf1b6xX9xX8xX1cxX6x10422xX13xX8xX13xX19xX2xX8xX36xX2xX107xX2xX8xX10axX36xX1exX19xX2xX8xX6xX19xX1cxX36xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX6dxXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xXa4xXbxXaxX2xX36xX1cxX140xX8xX142xX49xXcxX13xX2xX147xX6dxX149xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX154xX1exX1xX6dxXfxX4x14109xX5bxX19fxX8xX154x1187exX10axX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX140xX8xceacxX36xX49xX15xX30xX1exX8x10264xX185xfaf3x10cf8xc088xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX140xX8xX5bxX49xX13xX6xX8xX255xXa3xX258xX26xX8xX17bxX17cxX258xX259xX26xX8xXadxXbxX6xX30xX15xbd96xX8xX255x14487xX185xX258xX259xX0xX4cxX10xX4xX0xX4cxX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX6dxXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xXa4xXbxXaxX2xX36xX1cxX140xX8xX142xX49xXcxX13xX2xX147xX6dxX149xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX154xX1exX1xX6dxXfxX4xX11xX30xX1dxX2xX8xX3xX9axX2xX8xX1xca98xX8xX38xX1exX1dxX1cxX8xX9x13e91xXbxX8xX1cxX6xX2x10e1axX49xX8xX1cxX36xXa9xea3bxX2xX8xX13xX30xXa9xX9axX9xX8xX13xX30xX1e9xX1cxX8xX38xX1eexX49xX8xX1cxX46xX6dxX26xX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX8xX32xX6xX63xX1cxX36xX8xX6xX2d8xX8xX9xX6xX1dcxX2xX8xX9xX1exX8xX9xX96xX115xX26xX8xX1cxX6xeef7xX1cxX8xX1cxX6xX39xX1cxX8xX9xX6xX2dexX8xX38xc016xX2xX8xX9xX1dcxX8xX6xca3bxX2xX8xX3xX46xX8xX30xXbxX8xXcxX6cxX1cxX8xX3xX9axX2xX8xX13xXa9xX8xX13xXa9xX1d0xX1cxX36xX8xX9xX7axX49xX8xX6xXd2xXbxX11cxX8xX11xX30xX1dxX2xX8xXaxX19xX2xX26xX8xX6xXe1xX8xX38xdb4bxX8xXaxX46xX115xX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX8xX1cxX36x14c9fxX8xX1cxX36xX46xX1cxX36xX8xX168x11f12xX1cxX36xX8xXaxXa1xX2xX8xX38xX1dxX8x10811xX1cxX8xX115xX2xX42xX1cxX36xX8xX13xX30xX107xX8xX115xX2xX42xX1cxX36xX8xXcxXd2xX1cxX36xX8xX10xX6xX34xX1cxX36xX8xX3xX9axX2xX8xX13xXa1xX9xX8xX38xX32bxX8xX9xX2caxX9xX8xX9xXbxX1exX11cxX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xX18xX6cxX6dxX8xXaxX46xX8xX13xX30xX1e9xX1cxX8xX38xX1eexX49xX8xX115xX46xX8xX18dxX8xX1cxX36xX63xX2xX8xXcxXbxX1exX8xXcxX1dxX1cxX36xX8xX36xX2xX1dxX8xX1cxX6xX1eexX13xX8xX168xXecxX1cxX8xX10xX6xcd09xXbxX8xX38xX32bxX2xX8xX32xX6xX1dxX9xX6xX8xXaxX46xX8xX13xX2xX2d8xX1cxX8xX38xX19xX1exX8xe97fxXbxX115xX2xX15xX8xc829xXbxX30xX1xX6dxX8xX3xX46xX8xX13xX2xX2d8xX1cxX8xX3x11968xX8xdebaxX2xX6dxXbxX1xX8xXadxXbxX6xX30xX15xX281xX8xX6xX1exX19xX13xX8xX38xX32bxX1cxX36xX8xX3xX63xX8xX9xX116xX1cxX36xX8xX6xX2xX41fxX49xX8xX1dfxX49xX107xX11cxX8xX10axX42xX49xX8xX1cxX6xXa9xX8xX410xXbxX30xX1xX6dxX8xX13xX6xXa9xX2dexX1cxX36xX8xX6bxX49xX6dxXecxX1cxX8xXaxX46xX115xX8xX32xX6x11226xX8xX13xX6xX2d2xX8xX13xX6xX46xX1cxX6xX8xX40axX1exX15xX8xX5bxXbxX30xX13xX8xX13xX6xfef1xX8xXadxXbxX6xX30xX15xX281xX8xX38xX35cxX8xX38xb827xX8xXaxX19xX2xX8xX1xX1eexX49xX8xX36xX2xX46xX6dxX8xX1d0xX8xX18dxX4cxXa3xX8xX168xX46xX1cxX8xX13xX6xX71xX1cxX36xX8xX9xX2d2xXbxX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX11cxX8xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xXb1xX6xX69xX8xXcxXbxX49xX8xXa3xX8xX10xX6x13e3dxX13xX8xX168x1182cxX1cxX36xX8xXaxX381xX1cxX26xX8xXadxXbxX6xX30xX15xX281xX8xX38xX35cxX8xX13xX19xX1exX8xX38xX2xX2d8xX49xX8xX32xX2xX41fxX1cxX8xX38xX48fxX8xX13xX30xX49xX1cxX36xX8xX3xX41fxX8xX421xX1exX168xX15xX30xX13xX8xX5bxX49xX13xX6xX8xX1xXe6xX13xX8xX38xX2xX48fxX115xX8xX13xX49xX1cxX36xX8xXaxXa9xX9axX2xX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX8xX13x10586xX8xX9xX2caxX8xXaxX6dxX8xX36xX7axX1cxX11cxX8xX154xX46xX1cxX8xX13xX6xX71xX1cxX36xX8xXcxX9axX115xX8xX13xX2xX42xX10xX8xX13xX6xXecxX115xX8xXcxX2caxX8xX6xXa9xX1cxX36xX8xX10xX6xX1eexX1cxX8xX9xX6xX1exX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX11cxX8x123e3xX2caxX8xX1cxX6xX2xX41fxX13xX8xX13xX482xX1cxX6xX8xX3xX46xX8xX13xX2caxX8xX13xX2xX1cxX8xX9xX2d2xXbxX8xX9xX1dxX9xX8xX9xX7axX49xX8xX13xX6xX2d2xX8xX32xX6xX1dxX9xX6xX8xX36xX2xX4d6xX10xX8xX6xXe1xX8xXaxX49xX63xX1cxX8xX38xX107xX115xX8xX168xX107xX1exX8xX38xX2d2xX8xX1dfxX49xX6cxX1cxX8xXcxXa1xX8xX168xXecxX1cxX8xX10xX6xX7axX1cxX8xXcxX6cxX1cxX8xX1cxX6xX46xX8xX38xX48fxX8xX6xX4daxXbxX8xX36xX2xX107xX2xX8xX1cxX6xX1d3xX1cxX36xX8xX38xX324xX13xX8xXaxXecxX1cxX8xX168xX4daxX1cxX36xX8xX9xX2d2xXbxX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX11cxX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xXb1xXd2xX1cxX8xX32xX6xX2xX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX8xX13xX46bxX8xX9xX6xXe6xX9xX8xX13xX1eexX1cxX8xX9xX63xX1cxX36xX26xX8xX13xXa1xX9xX8xX38xX32bxX26xX8xX32x1358fxX8xX13xX6xX49xX1e9xX13xX8xX9xX2d2xXbxX8xX410xXbxX30xX1xX6dxX26xX8xXadxXbxX6xX30xX15xX281xX8xX9xX116xX1cxX36xX8xX32xX6xX107xX8xX1cxX381xX1cxX36xX8xX1xX2xX8xX9xX6xX49xX6dxX48fxX1cxX8xX9xX6xX49xX6dxX48fxX1cxX8xX32xX6xX63xX1cxX36xX8xX168xX2xX42xX13xX8xX115xX41fxX13xX8xX115x13a31xX2xX8xX9xX2d2xXbxX8xX9xX1dxX9xX8xX9xX7axX49xX8xX13xX6xX2d2xX8xX9xXd2xX1cxX8xXaxX19xX2xX8xX38xX35cxX8xX36xX6cxX6dxX8xX30xX1eexX13xX8xX1cxX6xX2xX2d8xX49xX8xX32xX6xX4daxX8xX32xX6xX381xX1cxX8xX9xX6xX1exX8xX6xX46xX1cxX36xX8xX13xX6xX2d2xX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX11cxX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX154xX1exX1xX6dxXfxX4xX0xX2xX115xX36xX8xXcxX30xX9xXexXfxX4cxX4cxX2xX11cxX168xXbxX1exX6xXbxX13xX2xX1cxX6xX11cxX3xX1cxX4cxX1cxX15xX177xXcxX4cxX7xX17bxX17cxX17dxX4cxX7xX17cxX17dxX1xX17dxXa3xX185xX17cxX17cxX13xX257xX17cxX17dxXa3xX185xX7xX185xX18dxXaxX7xX11cxX142xX10xX36xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX1exX19fxX115xXbxX36xX15xXfxX8xX4cxX4xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb1xXbxX10xX13xX2xX1exX1cxXfxX4x14f63xX6xXbxX8xX38xX1dxX1cxX6xX8xX38xX7axX49xX8xX13xX6xX46xX1cxX6xX8xX168xX46xX1cxX8xX9xX2d2xXbxX8xX5bxX49xX13xX6xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX6dxXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xXa4xXbxXaxX2xX36xX1cxX140xX8xX142xX49xXcxX13xX2xX147xX6dxX149xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX154xX1exX1xX6dxXfxX4xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xX11xX30xX1exX1cxX36xX8xXcxX49xXa1xX13xX8xX284xX17dxX8xX10xX6xX4d6xX13xX8xX38xX7axX49xX8xX13xX2xXecxX1cxX26xX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX8xXaxX49xX63xX1cxX8xX13xX67fxX8xX30xXbxX8xX168xX42xX8xX13xX71xX9xX8xX13xX30xX1exX1cxX36xX8xX3xX2xX41fxX9xX8xX13xX482xX115xX8xX38xXa9xX2dexX1cxX36xX8xX3xX46xX1exX8xX32xX6xX49xX1cxX36xX8xX13xX6xX46xX1cxX6xX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX11cxX8xX11xX482xX1cxX6xX8xX6xX49xXa1xX1cxX36xX8xX38xX1dxX1cxX36xX8xX32xX48fxX8xX1cxX6xX1eexX13xX8xXaxX46xX8xX10xX6xXbxX8xX168xX4daxX1cxX36xX8xbe54xXbxX168xXbxXaxX15xX13xXbxX8xX168xX39xX8xX10xX6xX19xX115xX8xXax1289axX2xX8xX1d0xX8xX36xX2xX1d3xXbxX8xX3xX19xX9xX6xX8xX9xX1eexX115xX8xX38xX39xXbxX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX26xX8xX1cxX6xXa9xX1cxX36xX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX8xX32xX6xX63xX1cxX36xX8xX38xXa9xX324xX9xX8xX6xXa9xX1d0xX1cxX36xX8xX10xX15xX1cxXbxXaxX13xX6dxX11cxX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xX11xX6xX42xX8xX13xX30xX1e9xX1cxX8xX13xX30xX1exX1cxX36xX8xX6xX2xX41fxX10xX8xX18dxX8xX13xX2xX42xX10xX8xX13xX96xX9xX8xX1xX2xdc85xX1cxX8xX30xXbxX8xX13xX6xX15xX1exX8xX9xX6xX2xX2d8xX49xX8xX6xXa9xX9axX1cxX36xX8xX9xX4daxX8xXaxX324xX2xX8xX9xX6xX1exX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX11cxX8xX11xX30xX1exX1cxX36xX8xX13xX6xX42xX8xX168xX39xX8xX1xX317xX1cxX8xX13xX30xXa9xX9axX9xX26xX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX8xX168xX49xX32bxX9xX8xX10xX6xX107xX2xX8xX1xX6cxX1cxX36xX8xX9xXbxX1exX8xX13xX482xX115xX8xX32xX2xX42xX115xX8xX168xX46xX1cxX8xX36xX36dxX8xX6xXd2xXbxX8xX13xX19xX1exX8xX38xX2xX2d8xX49xX8xX32xX2xX41fxX1cxX8xX9xX6xX1exX8xX9xX1dxX9xX8xX3xX39xX8xX32xX6xX1dxX9xX6xX8xX9xX4daxX8xX13xX6xXecxX115xX8xX9xX1dcxX8xX6xX32bxX2xX8xX32xX6xXbxX2xX8xX13xX6xX1dxX9xX8xX32xX6xX1exX107xX1cxX36xX8xX13xX30xXa1xX1cxX36xX8xX115xX46xX8xX6xX46xX1cxX36xX8xX13xX6xX2d2xX8xX38xX32bxX2xX8xX9xX6xX2d2xX8xX1cxX6xX46xX8xXaxX32bxX8xX30xXbxX11cxX8xX11xX530xX8xX115xX32bxX13xX8xX10xX6xXbxX8xX168xX4daxX1cxX36xX8xX1cxX6xXa9xX8xX13xX6xX42xX26xX8xXadxXbxX6xX30xX15xX281xX8xX38xX35cxX8xX3xXa9xX324xX13xX8xX1dfxX49xXbxX8xX9xX107xX8x14b38xX13xXbxX115xX15xX1cxX1xX2xX8xX3xX46xX8x116d0xX15xX115xX2xX9xX6xX15xXaxX2xXcxX8xX13xX30xXa9xX9axX9xX8xX32xX6xX2xX8xX6xX19xX8xX36xX96xX9xX8xX40axX1exX15xX8xX5bxXbxX30xX13xX8xX168xX376xX1cxX36xX8xX9xX4d6xX8xX38xX1dxX8xX9xX6xX6cxX1cxX8xX10xX6xX107xX2xX8xX32xX6xX63xX1cxX36xX8xX13xX6xX48fxX8xX115xX19xX1cxX6xX8xX6xX1dcxX1cxX8xX255xX284xX185xX258xX259xX11cxX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xX154xX46xX1cxX8xX13xX6xX49xXbxX8xX13xX6xXe6xX8xX18dxX8xX32xX6xX2xX42xX1cxX8xX13xX2xX1cxX6xX8xX13xX6xX7axX1cxX8xX9xX2d2xXbxX8xX9xX1dxX9xX8xX9xX7axX49xX8xX13xX6xX2d2xX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX8xX38xX2xX8xX6bxX49xXa1xX1cxX36xX8xX13xX30xX63xX1cxX36xX8xX13xX6xX1eexX6dxX11cxX8xX5bxX41fxX8xX1dfxX49xX107xX8xXaxX46xX8xX38xX42xX1cxX8xX10xX6xX4d6xX13xX8xX17bxX17cxX26xX8xX13xX530xX8xX115xX32bxX13xX8xX13xX482xX1cxX6xX8xX6xX49xXa1xX1cxX36xX8xX10xX6xX19xX13xX8xX36xX4daxX9xX26xX8xX6xXe1xX8xX38xX35cxX8xX38xX48fxX8xX5bxX49xX13xX6xX8xX6xX1exX46xX1cxX8xX13xX1eexX13xX8xX9xX4d6xX8xX38xX4d6xX10xX8xX168xX376xX1cxX36xX8xX1dfxX49xX107xX8xX38xX1dxX1cxX6xX8xX38xX7axX49xX8xX38xXa9xXbxX8xX168xX4daxX1cxX36xX8xX3xX46xX1exX8xX36xX4daxX9xX8xX6bxXbxX11cxX8xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xX10axX36xXbxX6dxX8xX32xX6xX2xX8xX13x11c89xX8xXcxXa1xX8xX38xXa9xX324xX9xX8xX1cxX6cxX1cxX36xX8xXaxXecxX1cxX8xX13xX6xX46xX1cxX6xX8xXa3xXa4xX17cxX26xX8xX13xX1eexX13xX8xX9xX107xX8xX38xX2d8xX49xX8xX6xX2xX48fxX49xX8xX9xX6xX2xX42xX1cxX8xX13xX6xX71xX1cxX36xX8xX9xX1exX2xX8xX1cxX6xXa9xX8xX38xX35cxX8xX1cxX376xX115xX8xX13xX30xX1exX1cxX36xX8xX13xXbxX6dxX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX26xX8xX3xX46xX8xX3xX2xX41fxX9xX8xX6xXe1xX8xX36xX2xX46xX1cxX6xX8xX38xXa9xX324xX9xX8xXa3xX8xX38xX2xX48fxX115xX8xXaxX46xX8xX6xX1exX46xX1cxX8xX13xX1exX46xX1cxX8xX6bxXe6xX1cxX36xX8xX38xX1dxX1cxX36xX11cxX8xX154xX376xX1cxX36xX8xX9xX6xXe6xX1cxX36xX8xXaxX46xX8xX1xX116xX8xX13xX30xX1e9xX1cxX8xX38xX1eexX49xX8xX9xXd2xX1cxX8xX1cxX6xX2xX2d8xX49xX8xX13xX6xX2dexX2xX8xX36xX2xXbxX1cxX26xX8xX115xX32bxX13xX8xXcxXa1xX8xXb1xX18xX410xX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX8xX38xX35cxX8xX9xX6xX1dxX1cxX8xX1cxX107xX1cxX8xX168xX67fxX8xX3xX2d8xX8xXcxX9axX115xX11cxX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX154xX1exX1xX6dxXfxX4xX0xX2xX115xX36xX8xXcxX30xX9xXexXfxX4cxX4cxX2xX11cxX168xXbxX1exX6xXbxX13xX2xX1cxX6xX11cxX3xX1cxX4cxX1cxX15xX177xXcxX4cxX7xX17bxX17cxX17dxX4cxX7xX17cxX17dxX1xX17dxXa3xX185xX17cxX17cxX13xX257xX17cxX17dxXa3xX185xX7xX185xXa3xXaxX18dxX11cxX142xX10xX36xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX1exX19fxX115xXbxX36xX15xXfxX8xX4cxX4xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb1xXbxX10xX13xX2xX1exX1cxXfxX4xX61xX6xX63xX1cxX36xX8xX36xX6xX2xX8xX168xX46xX1cxX8xX1cxX6xXa9xX1cxX36xX8xX410xXbxX30xX1xX6dxX8xXaxX2xXecxX1cxX8xX13xX96xX9xX8xX49xX6dxX8xX6xX2xX42xX10xX8xX32xX6xX49xX1cxX36xX8xX13xX6xX46xX1cxX6xX8xX40axX1exX15xX8xX5bxXbxX30xX13xX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX6dxXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xXa4xXbxXaxX2xX36xX1cxX140xX8xX142xX49xXcxX13xX2xX147xX6dxX149xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX154xX1exX1xX6dxXfxX4xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xX5bxXe1xX8xX38xX35cxX8xX168xX67fxX8xXaxX36dxX8xX10xX6xXbxX8xXaxX46xX115xX8xX168xX46xX1cxX8xX168xX376xX1cxX36xX8xX38xX7axX49xX8xX9xX2d2xXbxX8xX571xX15xX30xX36xX2xX1exX8xX24exX36xX49xX15xX30xX1exX8xX1d0xX8xX10xX6xX4d6xX13xX8xX185xX257xX11cxX8xX11xX49xX6dxX8xX1cxX6xX2xXecxX1cxX26xX8xX9xX1e6xX1cxX36xX8xX9xX6xX34xX1cxX36xX8xXbxX2xX8xX1dfxX49xX1dxX8xX168xX1e9xX1cxX8xX13xX6cxX115xX8xX38xX42xX1cxX8xX10xX6xXbxX8xXaxX1e9xX10xX8xX9xX63xX1cxX36xX8xX9xX2d2xXbxX8xX9xX6xX6cxX1cxX8xXcxX4d6xX13xX8xX1cxX36xXa9xX2dexX2xX8xX24exX30xX36xX15xX1cxX13xX2xX1cxXbxX8xX38xXbxX1cxX36xX8xX9xX4daxX8xX10xX6xX1exX1cxX36xX8xX38xX32bxX8xX30xX1eexX13xX8xX9xXbxX1exX8xX9xX2d2xXbxX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX11cxX8xX18xX1dcxX1cxX8xX36xX2xX107xX1cxX26xX8xX32xX6xX2xX8xX24exX36xX49xX15xX30xX1exX8xX30xX4d6xX13xX8xX1cxX36xX71xX1cxX8xX9xX1dxX9xX6xX8xX168xX2xX41fxX13xX8xX6bxX49xXa1xX1cxX36xX8xX9xXd2xX1cxX8xX7xXa4xXa3xX8xX13xX6xX482xX8xXaxX324xX2xX8xX13xX6xX42xX8xX115xX46xX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX8xX13xX19xX2xX8xX30xXbxX8xX3xX317xX1cxX8xX1dfxX49xX1dxX8xXaxX9axX1cxX26xX8xX3xX46xX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX8xX32xX6xX63xX1cxX36xX8xX9xXd2xX1cxX8xX38xX2d2xX8xX13xX6xX2dexX2xX8xX36xX2xXbxX1cxX8xX38xX48fxX8xX3xX9axX13xX8xX3xX1dxX13xX8xXaxX1eexX6dxX8xX1xX116xX8xX9xX6xX69xX8xX115xX32bxX13xX8xX32xX42xX13xX8xX1dfxX49xX107xX8xX6xXd2xXbxX11cxX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xX18xX48fxX8xX13xX6xX49xXbxX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX8xX13xX6cxX115xX8xX10xX6xX96xX9xX8xX32xX6x11c3fxX49xX8xX10xX6xX96xX9xX8xX1cxX36xXbxX6dxX8xX13xX30xXecxX1cxX8xXcxX6cxX1cxX8xX1cxX6xX46xX8xX13xX30xX1exX1cxX36xX8xX13xX30xX1e9xX1cxX8xX9xX7axX49xX8xX17bxX8xX38xX2xX48fxX115xX26xX8xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX8xX38xX35cxX8xX168xX67fxX8xXaxX36dxX8xX9xX1dcxX8xX6xX32bxX2xX8xX9xX6xX2xX42xX115xX8xX1cxX36xX63xX2xX8xX38xX7axX49xX8xX154xc044xX5bxX8xX9xX2d2xXbxX8xX9xX6xX3f1xX1cxX6xX8xX38xXa1xX2xX8xX13xX6xX2d2xX11cxX8xX154xX6cxX6dxX8xX36xX2xX2dexX8xX6xXe1xX8xX38xX35cxX8xX38xX48fxX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX8xX168xX67fxX8xX6bxXbxX8xX17bxX8xX38xX2xX48fxX115xX8xX255xX284xX257xX8xXcxX1exX8xX3xX9axX2xX8xX17dxXa3xX259xX8xX3xX46xX8xX9xX4daxX8xX1cxX36xX49xX6dxX8xX9xX1dcxX8xX38xX48fxX8xX24exX30xXcxX15xX1cxXbxXaxX8xX6xX1ex12a49xX9xX8xX11xX1exX13xX13xX15xX1cxX6xXbxX115xX8xX3xXa9xX324xX13xX8xXaxXecxX1cxX8xXcxXbxX49xX8xX3xXd2xX1cxX36xX8xX18dxX17dxX11cxX8xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xX410xX2d8xX8xX10xX6xX7axX1cxX8xX115xX482xX1cxX6xX26xX8xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX8xXaxX19xX2xX8xX115xX32bxX13xX8xXaxX7axX1cxX8xX1cxX1d3xXbxX8xX9xX6xXe6xX1cxX36xX8xX115xX2xX1cxX6xX8xX9xX6xX1exX8xX13xX1eexX13xX8xX9xX107xX8xX13xX6xX1eexX6dxX8xX6xXe1xX8xX32xX6xX63xX1cxX36xX8xX10xX6xX107xX2xX8xX6xX2xX41fxX1cxX8xX13xXa9xX324xX1cxX36xX8xX115xX46xX8xXaxX46xX8xf931xXb1xX410xX8xX38xX3f1xX9xX6xX8xX13xX6xX2caxX9xX8xX9xX6xX1exX8xX1cxX36xX63xX2xX8xX3xXa9xX1dcxX1cxX36xX8xX747xX30xX15xX115xX2xX15xX30xX8xX28xX15xXbxX36xX49xX15xX8xX115xX116xXbxX8xX1cxX46xX6dxX11cxX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX0xX168xX30xX8xX4cxX4xX8xX18xdd14xX19fxX8xX5bx13027xX10axX5bxX8xX421xX24exX8xX571x139cfxX10axX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX6dxXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xXa4xXbxXaxX2xX36xX1cxX140xX8xX142xX49xXcxX13xX2xX147xX6dxX149xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX154xX1exX1xX6dxXfxX4xXadxXbxX1cxX8xXb1xX2xX13xX6dxX140xX8xX5bxXbxX30xX13xX149xX8xX82bxXbxX168xXbxXaxX15xX13xXbxX26xX8xX9bdxX13xXbxX115xX15xX1cxX1xX2xX26xX8xX9c9xX15xX115xX2xX9xX6xX15xXaxX2xXcxX26xX8xX61xX1exXaxXbxX30xX1exX3xX149xX8xe886xXbxX6dxXbxX8xX11xX1exX49xX30xX15xX8xX255xd862xX15xX30xX1cxXbxX1cxX1xX1exX8xX17dxX18dxX258xX259xX26xX8xX108fxX15xX30xX1cxXbxX1cxX1xX2xX1cxX6xX1exX149xX8xX571xX2xXaxX3xXbxX8xX255xXb1xX15xXaxX2xX1cxXbxX8xX257xX257xX258xX259xX26xX8xX9c9xX15xXaxX10xX6xX8xX255xX19fxX6xX15xXbxX1cxXbxX9xX6xX1exX8xX17dxX18dxX258xX259xX26xX8xX571xX13xX15xX30xXaxX2xX1cxX36xX149xX8xX24exX36xX49xX15xX30xX1exX11cxX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX6dxXaxX15xXexXfxX13xX15xX6bxX13xXa4xXbxXaxX2xX36xX1cxX140xX8xX142xX49xXcxX13xX2xX147xX6dxX149xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX154xX1exX1xX6dxXfxX4xX28xX15xX2xX9xX15xXcxX13xX15xX30xX140xX8xX571xX9xX6xX115xX15xX2xX9xX6xX15xXaxX149xX8xX571xX2xX115xX10xXcxX1exX1cxX26xX8xXadxX1exX30xX36xXbxX1cxX26xX8xX5bxX49xX13xX6xX26xX8xX108fxX49xX9xX6xXcxX149xX8xX61xXbxX1cxX13xe332xX26xX8xX9c9xX30xX2xX1cxX32xX177xXbxX13xX15xX30xX26xX8xX24exXaxX168xX30xX2xX36xX6xX13xX1exX1cxX26xX8xX9bdxX32xXbxX281xXbxX32xX2xX8xX255x13fc8xXaxXaxX1exXbxX8xX185xX7xX258xX259xX26xX8xXadxXbxX6xX30xX15xX281xX8xX255xX236xX30xXbxX6dxX8xX257xX257xX258xX259xX149xX8xX410xXbxX30xX1xX6dxX11cxX0xX4cxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX571xX1exX49xX30xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX1exX8xX154xX1exX1cxX36xX1xXbx13b3cxX0xX4cxX10xX4
quanglinh