Hà Tĩnh: Giá lợn hơi giảm, thịt lợn thành phẩm vẫn “neo” ở mức cao
(Baohatinh.vn) - Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn tại Hà Tĩnh đã giảm giá lợn hơi xuống còn 70.000 – 72.000 đồng/kg trong nhiều ngày nay. Tuy nhiên, giá bán lẻ thịt thành phẩm tại các chợ dân sinh trên địa bàn vẫn “neo” ở mức cao.
7720x81f6x9fefx82e3xc832x8650xac5exf062xdb32xX7x7a12xf3b8x8d10x88e9x88ffxcfc7xX5xa2d2xXax8990xc416xbb13xX3xXcxd8e7xa3ebxX1xe48exX3x85b5xXdxb8fdxX3xX5x8bc7xX18xX3xX1xabc7xXdxX3xa4a0xXdxad51xe8b4xefc7xX3xXexX1xb9dbxXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xa77axX2bxX3xf0a1x9454xX18xX3xb1a9xX18xX10x91f8xb09axX3x7843xX3xX2bx9d8fxX4xX3xX4xX6xX49xX0xb3bexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xbcd9xXaxX12xeefexX1xXdxad5exe6b5xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxd808xXbxX3xX4xX1x847dxX18xX3xX18xX6fxee81xXdxX3xX5xa612xX18xX3xXexb624xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x84c3xf028xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX28xXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3x9b82xX6fxd215xX18xX28xX3xX4xa956xX18xX3xdd4ax8e5dxeeecxXb7xXb7xXb7xX3xb283xX3xXb6x8adcxXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xe3fexX18xX28xX56xa49fxX28xX3xXex8599xX49xX18xX28xX3xX18xX1xXdxX6exX6fxX3xX18xX28xX14x9b18xX3xX18xX6xXddxXb8xX3xXcxX6fxXddxX3xX18xX1xXdxf702xX18xX2cxX3xX28xXdxX1exX3x88d0xX1exX18xX3xX5xc150xX3xXexX1xX30xXexX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xXexX8dxXdxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX21xX3xX68xb4b0xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexXcfxXebxX18xX3xX98xX30xX6xX3xXf3xX14xX18xX3xX42xX43xX18xX3xX46xX18xX10xX49xX4axX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxefa8xX49xX68xXddxX3xXbxc61bxX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXacxXex8d2dxX6xX5xXdxX28xX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xXcfx9201xXaxX12xX0xXdxX2bxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxbc13xXdxX68xXexX1xX1axX3x8508xX2xee3fxXbxXacxX176xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1axX3xX19exX2xXb7xXbxXacxX176xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX56xX56xXdxXb8xXf3xX6xX49xX1xX6xXexXdxX18xX1xXb8xX42xX18xX56xX18xX10xX195xX7xX56xXc0xXb7xX2xef61xX56xX2xX19exXc0xX68xXb7xX2xX19cxX19exXb7xf212xX1d6xXexX19exX2xa654xX1d6xXb6xX5xXb7xXb8xcf06xXbxX28x9560xXcfxX9xX1d6xXb7xX1e6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xX28xXdxX2axX2bxX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xX42xX43xX18xX3xX46xX18xX10xX49xX4axX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX49xX18xXaxX12xa1fcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX2cxX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xXacxX6fxdf81xXexX3xXexX8dxXdxX3xX4xX1exX4xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX2cxX3xX13xXcxe76cxX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX5xX89xX18xX3xX98xX99xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexXcfxX49xX18xX28xX3xX28x8526xX18xX3xX2xX3xXexX6fxX2b2xX18xX3xXexXcfxX4cxX3xX5xX8dxXdxX3xX98xX117xXddxX2cxX3xXex9898xX3xXb6xX1e1xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX3xXacxX6fxXaexX18xX28xX3xX4xXb3xX18xX3xXb6xXb7xX3xXbdxX3xXb6xXc0xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xe938xX2caxX6xX3xaa27xX6fxX6xX2cxX3xX14fx7f46xX3xX6bxX6bxe88dx9a28xXcxX6bxXcxX3xX98xX99xX3xX98xX6exX3xX18xX28xX1xX30xX3xX4xX1exX4xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX4xbbafxX18xX28xX3xX46xX4xX1xX6fxX18xX28xX3xXexX6xXddxX4axX3xX98xb479xX6xX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xXexX2caxX3xXb6xX1e1xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xX3xXacxX6fxXaexX18xX28xX3xXb6xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xX2cxX3xX18xX1xf458xX2bxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexXcfxXdxa5d1xX18xX3xX18xX28xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX10xX49xX3xX1xX357xX89xX18xX28xX3xXf3xX6exX18xX3xX42x9c3fxX18xX28xX2cxX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX1exXbxX3xX5xd264xX4xX3xX5xXebxX18xX3xX42xXdxX7bxX4xX3xX98xXdxX6exX6fxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1x7eacxX3xX7xXaexX3xX28xXdxX1exX3xXexXdxXebxX6fxX3xX68xX346xX18xX28xX3xX42xX14xX3xXcbxXdxX6exX2bxX3xX4xX1xc5d8xX3xX5xX8dxX2bxX3xXbxX1xX1exXexXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xX6bxX28xX6xXddxX3xX7xX6xX6fxX3xX98xbe68xX2cxX3xX18xX1xX3c7xX18xX28xX3xX46xX85xX18xX28xX3xX5xX89xX18xX4axX3xXexXcfxX49xX18xX28xX3xX18xX28xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX5xX21xX18xX3xXexX8dxXdxX3xX30bxXdxX7bxXexX3xX6bxX6xX2bxX3xX18xX1xX357xX1axX3xX155x94f5xX3xX30bxXdxX18xX6xX2cxX3xcbdbxX6xXf3xX6xX4xX49xX2cxX3xX474xX6xXbxadc0xX6xX3xX155xX49xX2bxX487xX10xX10xX68xX2cxX3xadbaxX2bxXdxX42xX10xX7xXexX2cxX3xX155xX31axc49dxX3xX98xX99xX3xX4xX6xX2bxX3xXcbxX40axXexX3xX98xXdxX6exX6fxX3xX4xX1xX3edxX18xX1xX3xX28xXdxX1exX3xXf3xX1exX18xX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xXacxX6fxX278xXexX3xX4xX1xX6fxXc7xX18xX28xX3xXexX2caxX3xX18xX28xX14xXddxX3xX2xX56xX19exXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xX25axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX2cxX3xX28xX2b2xX18xX3xX2xX3xXexX6fxX2b2xX18xX3xX18xX6xXddxX2cxX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xXacxX6fxX278xXexX3xX4xX1xX6fxXc7xX18xX28xX3xXexX8dxXdxX3xX4xX1exX4xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX2cxX3xX13xXcxX293xX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX5xX89xX18xX3xX4x8ae6xX18xX28xX3xX98xX99xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX2caxX3xXb6xX1e1xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX3xXacxX6fxXaexX18xX28xX3xX4xXb3xX18xX3xXb6xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX168xX3xXb6xXc0xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxX3xXbxX155xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXacxXexX168xX6xX5xXdxX28xX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xXcfxX176xXaxX12xX0xXdxX2bxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX195xXdxX68xXexX1xX1axX3xX19cxX2xX19exXbxXacxX176xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1axX3xX19exX2xXb7xXbxXacxX176xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX56xX56xXdxXb8xXf3xX6xX49xX1xX6xXexXdxX18xX1xXb8xX42xX18xX56xX18xX10xX195xX7xX56xXc0xXb7xX2xX1d6xX56xX2xX19exXc0xX68xXb7xX2xX19cxX19exX19exX1d6xXb7xXexX19cx8ac2xX19exXb6xXb7xX5xXb7xXb8xX1ecxXbxX28xX1efxXcfxX9xX636xXb6xX1e1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xX28xXdxX2axX2bxX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xX42xX43xX18xX3xX46xX18xX10xX49xX4axX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX49xX18xXaxX12xX1cxXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX8dxXdxX3xX4xX1xX21xX3xX68xX117xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX42xX43xX18xX3xX68xX6fxXddxX3xXexXcfxf2b4xX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xX2cxX3xXexX2caxX3xX2xX1d6xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xXbdxX3xX2xX1e1xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xX3xXexX6fxf25fxX3xX4xX1exX4xX3xX5xX49xX8dxXdxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xc92dxX18xX28xX3xc750xX6xXdxX3xe9a3xX1xc8b5xX4xX3xX722xX8dxXdxX3xX168xX3xX1cxXdxX1exX2bxX3xX98xXaexX4xX3xX155xX85xX18xX28xX3xXexXddxX3xX155xX31axX3xX31axX1xX1exXexX3xXexXcfxXdxX3a0xX18xX3xX18xX85xX18xX28xX3xX5xX117xX2bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX3xXf3xXdxX40axXexX1axX3xX1cxX2b2xX18xX3xX2xX3xXexX6fxX2b2xX18xX3xX30fxX6fxX6xX2cxX3xX4xX1xb035xX18xX28xX3xXexX85xXdxX3xX98xX99xX3xX98xXdxX6exX6fxX3xX4xX1xX3edxX18xX1xX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xXacxX6fxXaexX18xX28xX3xX2bxX4fxX4xX3xXb6xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX56xXcbxX28xX3xXbdxX3xXb6xXc0xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xXb8xX3xX722xX4fxX4xX3xX28xXdxX1exX3xX18xX14xXddxX3xX98xX357xX21xX4xX3xX4xX49xXdxX3xX5xX14xX2bxX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX2bxX8dxX18xX1xX3xX7xX49xX3xX42xX89xXdxX3xXexXcfxX357xX89xX4xXb8xX3xX13xXdxX7bxX18xX2cxX3xX2bxa961xXdxX3xXexX1xX1exX18xX28xX3xX4xX85xX18xX28xX3xXexXddxX3xXacxX6fxX278xXexX3xX2xXb8xX1e1xXb7xXb7xX3xXbdxX3xXc0xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX4xX49xX18xX3xX5xX21xX18xX3xXcfxX6xX3xXexX1xX30xX3xXexXcfxX357xa55fxX18xX28xXb8xX3xX30bxX89xXdxX3xXexX6d3xX18xX1xX3xX1xX6d3xX18xX1xX3xX1xXdxX7bxX18xX3xX18xX6xXddxX2cxX3xX68xX3d5xX3xXcbxXdxX40axX18xX3xX28xXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xX7xe503xX3xXexXdxX40axXbxX3xXexd88exX4xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexXcfxX49xX18xX28xX3xX30fxX6fxe249xX3xd269xX884xX3xX18xX14xXddxX3xX68xX49xX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX98xX6xX18xX28xX3xXf3xX728xXexX3xX98xX2b2xX6fxX3xX1xXc7xXdxX3xXbxX1xX872xX4xX2cxX3xX18xX28xX6fxXc7xX18xX3xX4xX6fxX18xX28xX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xX68xXc7xXdxX3xX68xX14xX49xX3xXexXcfxX4cxX3xX5xX8dxXdxX4axXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xX47cxX346xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX3xX42xX14xX3xX13xXcxX293xX3xX5xX89xX18xX3xX98xX99xX3xX4xX434xX3xX98xX315xX18xX28xX3xXexX1xX1exXdxX3xXexe483xX4xX1xX3xX4xX3d5xX4xX2cxX3xX18xX1xX357xX18xX28xX3xXexX1xX10xX49xX3xXcbxX1xX2axX49xX3xX7xX1exXexX2cxX3xXexX8dxXdxX3xX18xX1xXdxX6exX6fxX3xX4xX1xX21xX3xX68xX117xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexXcfxXebxX18xX3xX98xX30xX6xX3xXf3xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX2cxX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xX42xX43xX18xX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xX3xX42xX14xX3xX4xX1xX357xX6xX3xX4xX434xX3xX68xX278xX6fxX3xX1xXdxX7bxX6fxX3xX1xX8dxX3xX46xX18xX1xXdxX7bxXexX4axXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xX155xX872xX3xXexX1xX3a0xX2cxX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX42xX43xX18xX3xX68xX6xX49xX3xX98xX315xX18xX28xX3xXexX2caxX3xX2xX1d6xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xXbdxX3xX2xX1e1xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xX3xXexX6fxX6ffxX3xX5xX49xX8dxXdxX3xXexX1xX30xXexX3xX2bxX85xX18xX28xX2cxX3xX42xX6xXdxX2cxX3xXf3xX6xX3xX4xX1xX3edxX2cxX3xX7xX357xX838xX18xXb8xXb8xXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxX3xXbxX155xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXacxXexX168xX6xX5xXdxX28xX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xXcfxX176xXaxX12xX0xXdxX2bxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX195xXdxX68xXexX1xX1axX3xX19cxX2xX19exXbxXacxX176xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1axX3xX19exX2xXb7xXbxXacxX176xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX56xX56xXdxXb8xXf3xX6xX49xX1xX6xXexXdxX18xX1xXb8xX42xX18xX56xX18xX10xX195xX7xX56xXc0xXb7xX2xX1d6xX56xX2xX19exXc0xX68xXb7xX2xX19cxX19exX1e1xXb7xX19exXexXc0xXc0xX1d6xXb6xX19exX5xXb7xXb8xX1ecxXbxX28xX1efxXcfxX9xX1e6xX1e1xX1e6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xX28xXdxX2axX2bxX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xX42xX43xX18xX3xX46xX18xX10xX49xX4axX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX49xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xX4xX1exX4xX3xXexXdxX3a0xX6fxX3xXexX1xX357xX25xX18xX28xX2cxX3xX28xXdxX1exX3xX5xX278xXddxX3xXexX8dxXdxX3xX5xXb3xX3xX28xXdxX40axXexX3xX2bxcc6bxX3xX98xX99xX3xX4xX6xX49xX3xX18xXebxX18xX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXf3xX1exX18xX3xXcfxX6xX3xX4xX1xX49xX3xX18xX28xX357xX838xXdxX3xX68xX117xX18xX3xXcbxX1xX85xX18xX28xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX98xX357xX21xX4xXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xX155xX1xX30xX3xXcxXcfxX2b2xX18xX3xXcxX1xX30xX3xX722xX6xXdxX3xd968xXbxX1xX357xX838xX18xX28xX3xXcxX1xX8dxX4xX1xX3x9a4bxX6fxX882xX2cxX3xXcxX31axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xc696xX3xXexX1xX6xX18xX3xXexX1xX4cxX1axX3xX46xX722xX278xXddxX3xX1xX85xX2bxX3xXexXcfxX357xX89xX4xX3xXexX1xX278xXddxX3xXexX1xX85xX18xX28xX3xXexXdxX18xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX2cxX3xXexX85xXdxX3xX4xX4fxX3xX18xX28xX1xX17xX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xX4xX554xX18xX28xX3xX28xXdxX2axX2bxXb8xX3xX6bxX1xX357xX18xX28xX2cxX3xX7xX1exX18xX28xX3xX18xX28xX14xXddxX3xX1e1xX56xX19exX2cxX3xXexX85xXdxX3xX2bxX6fxX6xX3xX19cxX3xX5xX8dxX18xX28xX3xXexX1xX30xXexX3xX2bxX85xX18xX28xX3xX42xX89xXdxX3xX28xXdxX1exX3xX1e6xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX3xXexX1xX6d3xX3xX42xX43xX18xX3xX28xXdxXaexX18xX28xX3xX28xXdxX1exX3xX42xX14xXdxX3xXexX6fxX2b2xX18xX3xXexXcfxX4cxX3xX5xX8dxXdxX3xX98xX117xXddxXb8xX3xX47cxX30xX4xX1xX3xXf3xX7bxX18xX1xX3xX1xX49xX14xX18xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX2cxX3xX42xXdxX7bxX4xX3xXcbxXdxX18xX1xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX98xX6d3xX18xX1xX3xXexXcfxX7bxX3xX2bxX14xX3xX28xXdxX1exX3xX4xX2axX3xX42xX43xX18xX3xX4xX6xX49xX3xX18xX1xX357xX3xX18xX14xXddxX3xXexX1xX6d3xX3xX4xX1xX77dxX18xX28xX3xXexX85xXdxX3xX7xX86axX3xXcfxX278xXexX3xXcbxX1xX434xX3xXcbxX1xX80xX18xX3xXexXcfxX49xX18xX28xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXebxX6fxX4axXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xX1cxXdxX2axXdxX3xXexX1xX915xX4xX1xX3xX42xX6exX3xX42xX278xX18xX3xX98xX6exX3xX18xX14xXddxX2cxX3xX85xX18xX28xX3xX13xXc7xX3x783dx866dxX3xX155xX2b2xX2bxX3xXbdxX3xX1cxXdxX1exX2bxX3xX98xXaexX4xX3xX13xXcxX293xX3xX722xX6fxX6xX3xXf3xX1exX18xX2cxX3xX28xXdxX40axXexX3xX2bxXb62xX3xX28xXdxX6xX3xX7xX77dxX4xX3xXexc7dbxXbxX3xXexXcfxX6fxX18xX28xX3xXcxX1xX8dxX4xX1xX3x786fxXc7xX18xX28xX3xXbc3xXcxX31axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXbe0xX3xX4xX1xX49xX3xXf3xXdxX40axXexX1axX3xX46xX155xX434xX3xXexX1xX85xX18xX28xX3xXexXdxX18xX3xX28xXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xX4cxX3xX4xX1exX4xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX3xX5xX89xX18xX3xX28xXdxX2axX2bxX2cxX3xX18xX1xX357xX18xX28xX3xX5xX21xX18xX3xX4xX1xX77dxX18xX28xX3xXexX85xXdxX3xX2bxX6fxX6xX3xX42xX14xX49xX3xX42xX43xX18xX3xX2bxX4fxX4xX3xXb6xXb6xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX168xX3xX636xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xXb8xX3xXcxX6fxXddxX3xX18xX1xXdxXebxX18xX2cxX3xX18xX28xX6fxXc7xX18xX3xX1xX14xX18xX28xX3xX4xX1x79a8xX3xXddxX40axX6fxX3xX5xX14xX3xXexX2caxX3xX18xX28xX357xX838xXdxX3xX68xX117xX18xX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX1xX49x77abxX4xX3xXexXcfxX6xX18xX28xX3xXexXcfxX8dxXdxX3xX18xX1xc72axX2cxX3xX4xX1xX4fxX3xX1xX2b2xX6fxX3xX18xX1xX357xX3xX5xXb3xX3xX2bxXb62xX3xX4xX1xX357xX6xX3xXexX1xX3a0xX3xXexXdxX40axXbxX3xX4xXd9axX18xX3xX98xX357xX21xX4xX3xX4xX1exX4xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX3xX5xX89xX18xXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxX3xXbxX155xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXacxXexX168xX6xX5xXdxX28xX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xXcfxX176xXaxX12xX0xXdxX2bxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX195xXdxX68xXexX1xX1axX3xX19cxX2xX19exXbxXacxX176xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1axX3xX19exX2xXb7xXbxXacxX176xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX56xX56xXdxXb8xXf3xX6xX49xX1xX6xXexXdxX18xX1xXb8xX42xX18xX56xX18xX10xX195xX7xX56xXc0xXb7xX2xX1d6xX56xX2xX19exXc0xX68xXb7xXc0xX1d6xXb7xX19exX1e1xX1e1xXexX1e1xX2xX1e1xX636xX5xX2xXb7xX168xX2xX1d6xX1e1xX68xXc0xX2xX1e1xX19exX1e1xX1d6xXb6xXexXc0xXb7xX1e1xX2xX5xXb7xX168xX19exXb8xX1ecxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xX28xXdxX2axX2bxX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xX42xX43xX18xX3xX46xX18xX10xX49xX4axX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX49xX18xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXacxXexX168xX6xX5xXdxX28xX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xXcfxX176xXaxX12xXcxX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXacxX6fxX278xXexX3xXcfxX6xX3xXexX2caxX3xX5xXb3xX3xX2bxXb62xX3xXexXcfxXebxX18xX3xX98xX30xX6xX3xXf3xX14xX18xX3xXexX3edxX18xX1xX3xX98xX6xX18xX28xX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX2xX2xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX168xX3xX2xX2xX1e1xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xXcxX2caxX3xXcbxX1xX117xX6fxX3xX28xXdxX40axXexX3xX2bxXb62xX3xX98xX40axX18xX3xXf3xX1exX18xX3xXcfxX6xX3xXexX8dxXdxX3xX5xXb3xX2cxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX25xX3xX7xX4cxX3xX4xX554xX18xX28xX3xX4xX1xX30xX6fxX3xX18xX1xXdxX6exX6fxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX915xX3xXbxX1xX1exXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX1xX357xX3xXexX3edxX3xX5xX7bxX3xX1xX6xX49xX3xX1xX872xXexX3xX7xX6xX6fxX3xX28xXdxX40axXexX3xX2bxXb62xX2cxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX915xX3xX28xXdxX40axXexX3xX2bxXb62xX2cxX3xXexX1xX77dxX3xXddxX2cxX3xX42xXd9axX18xX3xX4xX1xX6fxXddxX3a0xX18xX49exX3xX18xXebxX18xX3xX28xXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xXbxX1xX2axXdxX3xX98xX315xXdxX3xX5xXebxX18xX3xXexX1xX6d3xX3xX4xX1xX77dxX18xX28xX3xXexX85xXdxX3xX2bxX89xXdxX3xX98xX2axX2bxX3xXf3xX2axX49xX3xX98xX357xX21xX4xX3xX1xX49xX8dxXexX3xX98xX315xX18xX28xX3xXcbxXdxX18xX1xX3xX68xX49xX6xX18xX1xXb8xX3xXcxX1xX838xXdxX3xX98xXdxX3a0xX2bxX3xX18xX14xXddxX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX2bxX434xX4xX3xX1xX14xX2bxX3xXbc3xXexX1xX30xXexX3xX98xX99xX3xXf3xXe83xX3xX5xX85xX18xX28xX2cxX3xX1xX6fxXddxX40axXexX2cxX3xX5xXb3xX18xX28xX3xXbdxX3xX31axX30bxXbe0xX3xX4xX1xX77dxX18xX28xX3xXexX85xXdxX3xXf3xX1exX18xX3xXcfxX6xX3xX4xX1xX49xX3xXexXdxX3a0xX6fxX3xXexX1xX357xX25xX18xX28xX3xX42xX89xXdxX3xX2bxX4fxX4xX3xX28xXdxX1exX3xX5xX14xX3xX2xX2xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX168xX3xX2xX2xX1e1xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xX4axXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xXda9xXc7xX18xX28xX3xX30fxX6fxX6xX18xX3xX98xXdxX3a0xX2bxX2cxX3xXexXdxX3a0xX6fxX3xXexX1xX357xX25xX18xX28xX3xXcxXcfxX2b2xX18xX3xXcxX1xX30xX3xXcxX1xX6fxb07axX3xXbc3xX4xX1xX21xX3xXcxX31axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXbe0xX3xX4xX1xX49xX3xXcfxX395xX18xX28xX2cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX28xXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xX4xX85xX18xX28xX3xXf3xXaexX3xX5xX14xX3xX4xXe51xX6xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX3xX5xX89xX18xX3xX4xX434xX3xX4xX1xX6fxX802xXdxX3xX4xX6fxX18xX28xX3xX4fxX18xX28xX3xXcbxX1xef59xXbxX3xXcbxX915xX18xX2cxX3xX4xXb3xX18xX3xXexXdxX3a0xX6fxX3xXexX1xX357xX25xX18xX28xX3xXf3xX1exX18xX3xX5xXf8xX3xX98xX6xX3xXbxX1xX2b2xX18xX3xX5xX278xXddxX3xXexX2caxX3xXexX1xX357xX25xX18xX28xX3xX5xX1exXdxX3xX2bxX6fxX6xX3xX4xXe51xX6xX3xX1xX315xX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX18xX1xXe83xX3xXcfxXc7xXdxX3xX98xX10xX2bxX3xX42xX6exX3xX28xXdxX40axXexX3xX2bxXb62xX3xXexX8dxXdxX3xX5xXb3xXb8xX3xX1cxXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX98xX2b2xX6fxX3xX42xX14xX49xX3xX4xX6xX49xX3xX18xXebxX18xX3xX4xX1xX77dxX18xX28xX3xXexX85xXdxX3xXbxX1xX2axXdxX3xXf3xX1exX18xX3xXcfxX6xX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX2xX1d6xXb7xX3xX168xX2xX1e1xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xX3xXexX1xX6d3xX3xX2bxX89xXdxX3xX4xX434xX3xX5xX99xXdxX3xX98xX357xX21xX4xXaxXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxX3xXbxX155xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXacxXexX168xX6xX5xXdxX28xX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xXcfxX176xXaxX12xX0xXdxX2bxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX18xXexX10xXcfxX3xX68xXexX1xX6fxX2bxXf3xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX195xXdxX68xXexX1xX1axX3xX19cxX2xX1e1xXbxXacxX176xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1axX3xX19exX2xXb7xXbxXacxX176xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX56xX56xXdxXb8xXf3xX6xX49xX1xX6xXexXdxX18xX1xXb8xX42xX18xX56xX18xX10xX195xX7xX56xXc0xXb7xX2xX19exX56xX2xXb7xX1e1xX68xX2xX2xXb7xXb7xX19cxX1e1xX636xXexX19cxX2xXb7xX636xX1d6xX5xXb7xXb8xX1ecxXbxX28xX1efxXcfxX9xX19cxXc0xX1e6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xX28xXdxX2axX2bxX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xX42xX43xX18xX3xX46xX18xX10xX49xX4axX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX49xX18xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXacxXexX168xX6xX5xXdxX28xX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xXcfxX176xXaxX12xXcxX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xX42xX43xX18xX3xX68xX6fxXddxX3xXexXcfxX6d3xX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xX3xX2axX18xX1xX3xX1xX357xX4cxX18xX28xX3xX98xX40axX18xX3xX42xXdxX7bxX4xX3xXf3xX6d3xX18xX1xX3xXb62xX18xX3xXexX1xX30xX3xXexXcfxX357xX838xX18xX28xX3xX42xX14xX3xXcbxXdxX6exX2bxX3xX4xX1xX40axX3xX5xX8dxX2bxX3xXbxX1xX1exXexXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xX31axX1xX434xX3xX1cxXdxX1exX2bxX3xX98xXaexX4xX3xXd6axX4cxX3xX155xX85xX18xX28xX3xXexX1xX357xX25xX18xX28xX3xX30bxde97xX3xXcxX1exX3xX6bxX28xX1xX17xX6xX2cxX3xXexX1xX30xX3xXexXcfxX357xX838xX18xX28xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xXdxX7bxX18xX3xX18xX6xXddxX3xX42xX43xX18xX3xX98xX6xX18xX28xX3xXcbxX1xX434xX3xXexXdxX40axXbxX3xX4xXd9axX18xX3xX42xX89xXdxX3xX18xX28xX6fxXc7xX18xX3xX1xX14xX18xX28xX3xX4xXe51xX6xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX2cxX3xX1xX21xXbxX3xXexX1exX4xX3xXacxX99xX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX5xX89xX18xXb8xX3xX6bxX28xX6fxXc7xX18xX3xX4xX6fxX18xX28xX3xX4xX1xXe51xX3xXddxX40axX6fxX3xX5xX14xX3xXexX2caxX3xX4xX1exX4xX3xX1xX315xX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX1xX49xXe73xX4xX3xXexXcfxX6xX18xX28xX3xXexXcfxX8dxXdxX3xX18xX1xXe83xX3xX5xXf8xX2cxX3xXcbxX1xX434xX3xXcbxXdxX3a0xX2bxX3xX7xX49xX1exXexX3xX42xX6exX3xX28xXdxX1exX3xX4xX2axXb8xX3xX155xX346xX18xX28xX3xX42xX89xXdxX3xX98xX434xX2cxX3xXexX1xX30xX3xXexXcfxX357xX838xX18xX28xX3xX4xX554xX18xX28xX3xX98xX6xX18xX28xX3xXf3xX30xX3xXexX1exX4xX3xX98xX315xX18xX28xX3xXf3xX4cxXdxX3xX68xX30xX4xX1xX3xX155xX49xX42xXdxX68xX168xX2xX1e6xX3xX5xX14xX2bxX3xX2bxX315xXexX3xXf3xX315xX3xXbxX1xXd9axX18xX3xX18xX28xX357xX838xXdxX3xXexXdxXebxX6fxX3xX68xX346xX18xX28xX3xX4xX434xX3xXexX117xX2bxX3xX5xX882xX3xX2bxX6fxX6xX3xX68xX3d5xX3xXexXcfxX3c7xX3xX5xX357xX25xX18xX28xX3xXexX1xX3d5xX4xX2cxX3xXexX1xX3d5xX4xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xXexXcfxX49xX18xX28xX3xX98xX434xX3xX4xX434xX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX2cxX3xX2axX18xX1xX3xX1xX357xX4cxX18xX28xX3xX98xX40axX18xX3xX42xXdxX7bxX4xX3xX98xXdxX6exX6fxX3xX4xX1xX3edxX18xX1xX3xX28xXdxX1exX3xX2bxXe73xXexX3xX1xX14xX18xX28xX3xX18xX14xXddxXb8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX49xX68xXddxXaxX12xXcxX6fxXddxX3xX18xX1xXdxXebxX18xX2cxX3xX68xX3d5xX3xXf3xX1exX49xX3xXexX1xX838xXdxX3xX28xXdxX6xX18xX3xXexX89xXdxX2cxX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xX7xX86axX3xX4xX434xX3xXacxX6fxX3xX1xX357xX89xX18xX28xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXacxX6fxXaexX18xX28xX3xX68xX49xX3xXexX6d3xX18xX1xX3xX1xX6d3xX18xX1xX3xX68xX30xX4xX1xX3xXexX2axX3xX5xX21xX18xX3xX4xX1xX117xX6fxX3xX31axX1xXdxX3xX4xX25xX3xXf3xX2axX18xX3xX98xX99xX3xX98xX357xX21xX4xX3xXcbxX1xXaexX18xX28xX3xX4xX1xX40axX2cxX3xX18xX28xX357xX838xXdxX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX1xXdxX7bxX18xX3xX98xX99xX3xXexX1exXdxX3xX98xX14xX18xX3xX18xX1xXdxX6exX6fxX3xX1xX25xX18xX2cxX3xX18xX28xX6fxXc7xX18xX3xX4xX6fxX18xX28xX3xX98xX357xX21xX4xX3xX98xX2axX2bxX3xXf3xX2axX49xX3xXexXcfxX4cxX3xX5xX8dxXdxXb8xX3xXcxX1xXebxX2bxX3xX42xX14xX49xX3xX98xX434xX2cxX3xX42xX89xXdxX3xX98xX315xX18xX28xX3xXexX1xX1exXdxX3xXexX915xX4xX1xX3xX4xX3d5xX4xX3xX5xX14xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xXexX2caxX3xX4xX1exX4xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX3xX5xX89xX18xX3xXexXcfxX49xX18xX28xX3xX4xX2axX3xX18xX357xX89xX4xX3xX42xX14xX3xX5xX357xX21xX18xX28xX3xXexX1xX30xXexX3xX18xX28xX49xX8dxXdxX3xX18xX1xXd9axXbxX3xX28xXdxX1exX3xXcfxXf8xX3xX98xX357xX21xX4xX3xX98xX357xX6xX3xX42xX14xX49xX3xXexX1xX30xX3xXexXcfxX357xX838xX18xX28xX3xX4xX554xX18xX28xX3xX28xX434xXbxX3xXbxX1xX2b2xX18xX3xXf3xX6d3xX18xX1xX3xXb62xX18xX3xX42xX14xX3xXexX8dxX49xX3xX98xXdxX6exX6fxX3xXcbxXdxX7bxX18xX3xXcbxXdxX3a0xX2bxX3xX7xX49xX1exXexX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xXb8xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXcfxX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexXcfxX49xX18xX28xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXebxX18xX3xX30fxX6fxX6xX18xX1axX0xX56xX7xXexXcfxX49xX18xX28xX12xX0xX6fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX168xXexX1xX6fxX2bxXf3xX168xX6xX18xX68xX168xX7xX6xXbxX49xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX1xXdxX6exX6fxX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX3xX4xX6xX2bxX3xXcbxX40axXexX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX2caxX3xX2xX56xX19exXaxX3xX1xXcfxX10xX487xX9xXaxX56xX18xX49xX18xX28xX168xX18xX28xX1xXdxX10xXbxX56xX18xX1xXdxX10xX6fxX168xX68xX49xX6xX18xX1xX168xX18xX28xX1xXdxX10xXbxX168xX4xX6xX2bxX168xXcbxX10xXexX168xX28xXdxX6xX2bxX168xX28xXdxX6xX168xXexX1xXdxXexX168xX5xX49xX18xX168xXexX6fxX168xX2xX168xX19exX56xX2xX636xX1e6xX19cxX19exXb7xXb8xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX28xX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX56xX2bxX10xX68xXdxX6xX56xX2xXc0xXb7xX56xX18xX10xX195xX7xX56xXc0xXb7xX2xX1d6xX56xX2xXb7xX19cxX68xXc0xX2xXb7xX1d6xX1d6xXb7xX1e1xXexXb6xX1d6xX2xX19exX5xX19exX168xX2xXb8xX1ecxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xX28xXdxX2axX2bxX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xX42xX43xX18xX3xX46xX18xX10xX49xX4axX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX42xX12xX0xX7xXexXcfxX49xX18xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX1xXdxX6exX6fxX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX3xX4xX6xX2bxX3xXcbxX40axXexX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX2caxX3xX2xX56xX19exXaxX3xX1xXcfxX10xX487xX9xXaxX56xX18xX49xX18xX28xX168xX18xX28xX1xXdxX10xXbxX56xX18xX1xXdxX10xX6fxX168xX68xX49xX6xX18xX1xX168xX18xX28xX1xXdxX10xXbxX168xX4xX6xX2bxX168xXcbxX10xXexX168xX28xXdxX6xX2bxX168xX28xXdxX6xX168xXexX1xXdxXexX168xX5xX49xX18xX168xXexX6fxX168xX2xX168xX19exX56xX2xX636xX1e6xX19cxX19exXb7xXb8xX1xXexX2bxXaxX12xX6bxX1xXdxX6exX6fxX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX3xX4xX6xX2bxX3xXcbxX40axXexX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX2caxX3xX2xX56xX19exX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXcfxX49xX18xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX2xX1e1xX56xX2xX1e1xX3xX68xX49xX6xX18xX1xX3xX18xX28xX1xXdxX7bxXbxX3xXbc3xX47cxX6bxXbe0xX3xX5xX89xX18xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX68xX3d5xX3xX4xX6fxX315xX4xX3xX5xX14xX2bxX3xX42xXdxX7bxX4xX3xX4xXe51xX6xX3xX31axX1xX434xX3xXcxX1xXe51xX3xXexX357xX89xX18xX28xX3xXcxXcfxX30xX18xX1xX3xXda9xX6d3xX18xX1xX3xX47cxX554xX18xX28xX3xX42xX89xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX47cxX6bxX3xX4xX1xX80xX18xX3xX18xX6fxX85xXdxX3xX7xX1exX18xX28xX3xX1d6xXb7xX56xX1d6xX3xX4xX1xX49xX3xXf3xXdxX40axXexX3xX7xX86axX3xX98xX357xX6xX3xX28xXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xXacxX6fxX278xXexX3xXexX8dxXdxX3xX4xe42cxX6xX3xX4xX1xX6fxXc7xX18xX28xX3xX42xX6exX3xX2bxX4fxX4xX3xXb6xXb7xX3xX18xX28xX1xX6d3xX18xX56xXcbxX28xX3xXexX2caxX3xX18xX28xX14xXddxX3xX2xX56xX19exX3xXexX89xXdxX3xX98xX117xXddxXb8xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX42xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX80xX18xX28xX3xX2bxX8dxX18xX1xX2cxX3xX28xXdxX1exX3xX18xX1xXdxX6exX6fxX3xX2bxXe73xXexX3xX1xX14xX18xX28xX3xX5xX14xX2bxX3xXexX2caxX3xXexX1xX30xXexX3xX46xX18xX1xX2axXddxX4axX3xXexX1xX10xX49xe6b1xXaxX3xX1xXcfxX10xX487xX9xXaxX56xXexX1xX6fxX49xX18xX28xX168xX2bxX6xXdxX168xX68xXdxX4xX1xX168xX42xX6fxX56xX28xXdxX6xX168xXexX1xXdxXexX168xX5xX49xX18xX168xXexX6xX18xX28xX168xX2bxX6xX18xX1xX168xX28xXdxX6xX168xX18xX1xXdxX10xX6fxX168xX2bxX6xXexX168xX1xX6xX18xX28xX168xX5xX6xX2bxX168xXexX6fxX168xXexX1xXdxXexX168xX18xX1xX6xXddxX168xXexX1xX10xX49xX56xX2xX636xXc0xX19exX2xX2xXb8xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX28xX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX56xX2bxX10xX68xXdxX6xX56xX2xXc0xXb7xX56xX18xX10xX195xX7xX56xX2xX1e6xX19exX1e1xX56xX2xX1d6xX1e1xX68xXb7xXb7xX19cxX1e1xX19cxXb7xXb7xXexX2xXc0xX1e6xXc0xX5xX1e6xX168xX2xX1e1xX2xX68xX19cxXc0xX1d6xXb7xX19exX1d6xX1d6xXexX1d6xX2xX2xX636xX2xX5xXb7xXb8xX1ecxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xX28xXdxX2axX2bxX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xX42xX43xX18xX3xX46xX18xX10xX49xX4axX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX42xX12xX0xX7xXexXcfxX49xX18xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX80xX18xX28xX3xX2bxX8dxX18xX1xX2cxX3xX28xXdxX1exX3xX18xX1xXdxX6exX6fxX3xX2bxXe73xXexX3xX1xX14xX18xX28xX3xX5xX14xX2bxX3xXexX2caxX3xXexX1xX30xXexX3xX46xX18xX1xX2axXddxX4axX3xXexX1xX10xX49xX1c0bxXaxX3xX1xXcfxX10xX487xX9xXaxX56xXexX1xX6fxX49xX18xX28xX168xX2bxX6xXdxX168xX68xXdxX4xX1xX168xX42xX6fxX56xX28xXdxX6xX168xXexX1xXdxXexX168xX5xX49xX18xX168xXexX6xX18xX28xX168xX2bxX6xX18xX1xX168xX28xXdxX6xX168xX18xX1xXdxX10xX6fxX168xX2bxX6xXexX168xX1xX6xX18xX28xX168xX5xX6xX2bxX168xXexX6fxX168xXexX1xXdxXexX168xX18xX1xX6xXddxX168xXexX1xX10xX49xX56xX2xX636xXc0xX19exX2xX2xXb8xX1xXexX2bxXaxX12xX1cxXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX80xX18xX28xX3xX2bxX8dxX18xX1xX2cxX3xX28xXdxX1exX3xX18xX1xXdxX6exX6fxX3xX2bxXe73xXexX3xX1xX14xX18xX28xX3xX5xX14xX2bxX3xXexX2caxX3xXexX1xX30xXexX3xX46xX18xX1xX2axXddxX4axX3xXexX1xX10xX49xX1c0bxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXcfxX49xX18xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX1cxXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX80xX18xX28xX3xX4xX1xX434xX18xX28xX3xX2bxXe73xXexX3xX42xX89xXdxX3xX2bxX4fxX4xX3xX28xX2b2xX18xX3xX2xX1e1xXb7xXb8xXb7xXb7xXb7xX3xX98xXc7xX18xX28xX56xXcbxX28xX3xXcbxX1xXdxX40axX18xX3xX4xX1xXe51xX3xX4xX1exX4xX3xX30fxX6fxX1exX18xX3xX80xX18xX2cxX3xX18xX1xX14xX3xX1xX14xX18xX28xX2cxX3xX4xX25xX3xX7xX4cxX3xX7xX2axX18xX3xXacxX6fxX278xXexX3xX28xXdxXb3xX3xX4xX1xX2axX2cxX49exX7xX1b7bxX3xX68xX872xX18xX28xX3xXexX1xX3d5xX4xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xX18xX14xXddxX3xX5xX14xX2bxX3xX18xX28xX6fxXddxXebxX18xX3xX5xXdxX7bxX6fxX3xX4xX1xX915xX18xX1xX3xXexXcfxXebxX18xX3xX98xX30xX6xX3xXf3xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXf3xX6fxX315xX4xX3xXbxX1xX2axXdxX3xXexX80xX18xX28xX3xXexX1xX10xX49xX3xX7xX49xX3xX42xX89xXdxX3xXexXcfxX357xX89xX4xX3xX98xX3a0xX3xX68xX6fxXddxX3xXexXcfxX6d3xX3xXcbxXdxX18xX1xX3xX68xX49xX6xX18xX1xXb8xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX42xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX40axX6fxX3xX1xX872xXexX3xX18xX28xX6fxXc7xX18xX3xX4xX6fxX18xX28xX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX8dxXdxX3xX4xX1xX21xX3xX68xX117xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xXdxXebxX18xX3xXexX872xX4xX3xX46xX18xX1xX2axXddxX4axX3xX28xXdxX1exXaxX3xX1xXcfxX10xX487xX9xXaxX56xXexX1xX6fxX49xX18xX28xX168xX2bxX6xXdxX168xX68xXdxX4xX1xX168xX42xX6fxX56xXexX1xXdxX10xX6fxX168xX1xX6fxXexX168xX18xX28xX6fxX49xX18xX168xX4xX6fxX18xX28xX168xXexX1xXdxXexX168xX5xX49xX18xX168xXexX6xXdxX168xX4xX1xX49xX168xX68xX6xX18xX168xX7xXdxX18xX1xX168xX49xX168xX1xX6xX168xXexXdxX18xX1xX168xX5xXdxX10xX18xX168xXexX6fxX4xX168xX18xX1xX6xXddxX168xX28xXdxX6xX56xX2xX636xX2xXb6xXb6xX1e6xXb8xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX28xX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX56xX2bxX10xX68xXdxX6xX56xX2xXc0xXb7xX56xX18xX10xX195xX7xX56xX2xX1e6xX19exX19exX56xX2xX19exXc0xX68xXc0xXb7xX1e6xXc0xX19exX1d6xX636xXexX19exXb6xXb7xX636xX2xX5xXb7xXb8xX1ecxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX5xX21xX18xX3xX1xX25xXdxX3xX28xXdxX2axX2bxX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX2bxX3xX42xX43xX18xX3xX46xX18xX10xX49xX4axX3xX4cxX3xX2bxX4fxX4xX3xX4xX6xX49xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX42xX12xX0xX7xXexXcfxX49xX18xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX40axX6fxX3xX1xX872xXexX3xX18xX28xX6fxXc7xX18xX3xX4xX6fxX18xX28xX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX8dxXdxX3xX4xX1xX21xX3xX68xX117xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xXdxXebxX18xX3xXexX872xX4xX3xX46xX18xX1xX2axXddxX4axX3xX28xXdxX1exXaxX3xX1xXcfxX10xX487xX9xXaxX56xXexX1xX6fxX49xX18xX28xX168xX2bxX6xXdxX168xX68xXdxX4xX1xX168xX42xX6fxX56xXexX1xXdxX10xX6fxX168xX1xX6fxXexX168xX18xX28xX6fxX49xX18xX168xX4xX6fxX18xX28xX168xXexX1xXdxXexX168xX5xX49xX18xX168xXexX6xXdxX168xX4xX1xX49xX168xX68xX6xX18xX168xX7xXdxX18xX1xX168xX49xX168xX1xX6xX168xXexXdxX18xX1xX168xX5xXdxX10xX18xX168xXexX6fxX4xX168xX18xX1xX6xXddxX168xX28xXdxX6xX56xX2xX636xX2xXb6xXb6xX1e6xXb8xX1xXexX2bxXaxX12xXcxX1xXdxX40axX6fxX3xX1xX872xXexX3xX18xX28xX6fxXc7xX18xX3xX4xX6fxX18xX28xX2cxX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX8dxXdxX3xX4xX1xX21xX3xX68xX117xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xXdxXebxX18xX3xXexX872xX4xX3xX46xX18xX1xX2axXddxX4axX3xX28xXdxX1exX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXcfxX49xX18xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX6bxX28xX6fxXc7xX18xX3xX4xX6fxX18xX28xX3xX1xX8dxX18xX3xX4xX1xX40axX3xX68xX49xX3xX2axX18xX1xX3xX1xX357xX4cxX18xX28xX3xX4xXe51xX6xX3xX46xX4xX25xX18xX3xXf3xX99xX49xX4axX3xX68xX30xX4xX1xX3xXexX2axX3xX5xX21xX18xX3xX4xX1xX117xX6fxX3xX31axX1xXdxX2cxX3xX18xX1xX3c7xX18xX28xX3xX18xX28xX14xXddxX3xX28xX2b2xX18xX3xX98xX117xXddxX2cxX3xX28xXdxX1exX3xXexX1xX30xXexX3xX5xX21xX18xX3xXexX8dxXdxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX21xX3xX68xX117xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexXcfxXebxX18xX3xX98xX30xX6xX3xXf3xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX98xX6xX18xX28xX3xXexX80xX18xX28xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX42xX14xX3xX5xXdxXebxX18xX3xXexX872xX4xX3xX46xX18xX1xX2axXddxX4axX3xX28xXdxX1exX3xXcbxX1xXdxX40axX18xX3xXexXdxX3a0xX6fxX3xXexX1xX357xX25xX18xX28xX3xX42xX14xX3xX18xX28xX357xX838xXdxX3xXexXdxXebxX6fxX3xX68xX346xX18xX28xX3xX46xX4xX1xX434xX18xX28xX3xX2bxXe73xXexX4axXb8xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX42xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX6fxX5xX12xX0xX68xXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcfxXaxX12xX0xX56xX68xXdxX42xX12xX0xX56xX68xXdxX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb47fxX6fxXexX1xX49xXcfxXaxX12xc507xX6xX18xX1xX3xX168xX3xcdf1xX49xX6xX18xX0xX56xXbxX12
Oanh - Loan