Hoạt động của binh sĩ Nga tại hành lang nhân đạo ở Đông Ghouta
(Baohatinh.vn) - Ngoài việc lập nên các “hành lang sống” giúp người dân ở Đông Ghouta yên tâm sơ tán qua hành lang nhân đạo, binh sĩ Nga còn hỗ trợ phân phát thực phẩm, nước uống và các đồ dùng thiết yếu cho những người đi lánh nạn khỏi vùng chiến sự.
8d31xce0dxe464x10881xeb67xd92dx8eaexf800xf046x10557xaf99xbf8fxe837xe150xc373xb340xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1063axe7f6x9219xXexX0xeea6xXaxX17xX18xX19xXexX0xf61axe14dxX19xe131xXexX0xXaxf5eexX9xdd69xXdxX18xe0caxX2fx1071axc784x1088exX5xa131xXbxXdxX17xX32xXexe01fxX24xde98xXbxX9x9667x11123xff0fxcbf9xX9xX2cx104cbxX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxeb9axX9xdaffxX43xX18xX9xXbxX3dxX35xX9xXax111e9xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxb586xX42xX9xX40xX3dxX24xX9xb7b3xX9xea41xff97xX42xX43xX9xd93cxXaxX24xd73exXbxX18xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX51xX43xX24xX5axX35xX9xe2f0xX35x10536xX2cxX9xXdxf991xX33xX9xX42xa5a4xX42xX9xX2cxe207xX2cxX9x106b5xXaxX5axX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX2fxd8a3xX42xX43xefc0xX9xX43xX35xee35xX33xX9xX42xX43xa48fxc48bxX35xX9xX19xX65xX42xX9xX6cxX9xX6exX6fxX42xX43xX9xX73xXaxX24xX76xXbxX18xX9xX26xX9fxX42xX9xXbxX65xXcxX9xX2fxb61bxX9xXbxXa3xX42xX9xf4cfxX76xX18xX9xXaxX5axX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX65xX42xX9xX40xX3dxX24xcc03xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX4fxX9xX51xX43xX18xX9xX2cxec20xX42xX9xXaxfd8cxX9xXbx9e65x93bfxX9xX33xXaxX65xX42xX9xX33xXaxXa3xXbxX9xXbxXaxcc8dxX2cxX9xX33xXax1014fxXcxXf9xX9xX42xXbexb3ffxX2cxX9xX76xXb2xX42xX43xX9xX95xX5axX9xX2cxXa3xX2cxX9xX40x11507xX9xX19xe64fxX42xX43xX9xXbxXaxX35xc409xXbxX9xX26xX143xX76xX9xX2cxXaxX24xX9xX42xXax9d68xX42xX43xX9xX42xX43xXbexXbfxX35xX9xX40xX35xX9xXdxXa3xX42xXaxX9xX42xX3dxX42xX9xd748xXaxce7bxX35xX9xX95xX13cxX42xX43xX9xX2cxXaxX35xX143xX42xX9xX2fxX11exf080xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xaaf1xXbxcdaaxX18xXdxX35xX43xX42x10bc7xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxb4dfxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17x10ce1xX2fxX1cxX2axf3a7xX2axd49dxX1cxf8c2xf653xX19x96a1xX2axaedfxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX2axX1d7xX1d3xf27axXdxX1e5xX178xe5fdxX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX1daxX1d3xX1d7xX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xcbc8xX26xX1aaxX32xXexX51xX43xXbexXbfxX35xX9xX19xX65xX42xX9xX40xX35xX9xX2fxXddxX9xXbxXa3xX42xX9xX166xXaxX168xX35xX9xXa6xXbx10d12xX9xX40xe62dxX18xXb5xX9xX6exX6fxX42xX43xX9xX73xXaxX24xX76xXbxX18xXf9xX9xX166xXaxX76xX9xX95xX11exX2cxX9xX42xX43xX24xX3dxX35xX9xX6fxX9xXbxXaxX46xX9xX40xX6fxX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX76xX2fxX9xX2cxX46xX18xX9xb37fxX26xX10fxX35xX18xXf9xX9xXbxX9bxX33xX9xXbxX10fxX76xX42xX43xX9xXbxX3dxX35xX9xXcxX41xXbxX9xX40xX2a9xX18xX9xX40xX35xe5e3xXcxX9xX18xX42xX9xXbxX24xX5axX42xX9xX6cxX9xXbxXaxX5axX42xXaxX9xX33xXaxXb2xX9xfb79xX19xX10fxX18xX9xX40xX2fdxX9xX42xXaxX9bxX42xX9xXaxX5axX42xX43xX9xX95xX35xX97xX42xX9xXbxX10fxX110xX9xX40xXbexX110xX2cxX9xX33xXaxX65xX42xX9xX33xXaxXa3xXbxX9xX23xX6cxX35xX9xXe3xX76xX65xX42xX9xX40xX41xX35xX9xX51xX43xX18xX9xX95xX5axX9xX2dexX26xX10fxX35xX18xX9xXaxX6fxXcxX9xX1d5xX1e5xX1cxX1daxX1cxX1d5xX1e5xX2axX1d3xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX1daxX1d8xX1d3xX1e5xXdxX2axX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xe7c5xX1d5xX1d3xX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX5xX10fxX24xX42xX43xX9xXcxX41xXbxX9xX23xXa3xX24xX9xX2cxXa3xX24xX9xX40xXbexX110xX2cxX9xX40xf001xX42xX43xX9xXbxbf0exX35xX9xXbxX10fxX9fxX42xX9xXbxX10fxX18xX42xX43xX9xX1cfxX17xX23xX9xX2cxXaxa004xX42xXaxX9xXbxXaxfde4xX2cxX9xX2cxX46xX18xX9xXcxc805xX42xXaxXf9xX9x9b31xX41xX9xf53fxX76xXb2xX2cxX9xX33xXaxX108xX42xX43xX9xX51xX43xX18xX9xX42xX43xX5axX26xX9xX1d5xX1e5xX1cxX1daxX1cxX1d5xX1e5xX2axX1d3xX9xXbxXaxX6fxX42xX43xX9xX23xXa3xX24xXf9xX9xXbxe0e3xX42xX43xX9xX2fxXb2xX9xX19xX65xX42xX9xXbxXaxXbexXbfxX42xX43xX9x922fxX33xXax1160fxX42xX9xXdxX129xX42xX9xXdxX5axX9xXbxX10fxa67dxX9xX17xXcxa866xX9xX40x9d20xX9xX40xXbexX110xX2cxX9xX2fxXddxX9xXbxXa3xX42xX9xX166xXaxX168xX35xX9xX6exX6fxX42xX43xX9xX73xXaxX24xX76xXbxX18xX9xX40xX511xX9xXbxX490xX42xX43xX9xXdxX9fxX42xX9xX1d7xd928xX178xX1d7xX1e5xX1d5xX9xX42xX43xXbexXbfxX35xX9xX166xX2fdxX9xXbx102eaxX9xX166xXaxX35xX9xXaxX5axX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX65xX42xX9xX40xX3dxX24xX9xX23xc79exXbxX9xX40xX4fexX76xX9xXaxX24xX3dxXbxX9xX40xX41xX42xX43xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX1daxX1daxX3f5xX1d5xXdxX1d5xX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX3f5xX1d5xX1d7xX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX76xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXex8d6exX41xXbxX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX4fxX9xX51xX43xX18xX9xX33xXaxX65xX42xX9xX33xXaxXa3xXbxX9xX42xXbexX129xX2cxX9xX76xXb2xX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX43xXbexXbfxX35xX9xX19xX65xX42xX9xX2dexX26xX10fxX35xX18xX9xX40xX35xX9xX2fxXddxX9xXbxXa3xX42xX9xX166xXaxX168xX35xX9xX6exX6fxX42xX43xX9xX73xXaxX24xX76xXbxX18xX9xX6cxX9xXbxXaxX5axX42xXaxX9xX33xXaxXb2xX9xX314xX19xX10fxX18xX9xXaxX6fxXcxX9xX1d5xX1e5xX1cxX1daxX1cxX1d5xX1e5xX2axX1d3xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX3f5xX3f5xX1d5xX1e5xXdxX1daxX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX3f5xX1d8xX1dcxX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX5xX10fxXbexX129xX2cxX9xX40x9ca4xXf9xX9xX42xX43xX5axX26xX9xX2axX1d8xX1cxX1daxXf9xX9xXe3xX76xX65xX42xX9xX40xX41xX35xX9xX2dexX26xX10fxX35xX18xX9xX95xX5axX9xX2cxXa3xX2cxX9xXdxX11exX2cxX9xXdxXbexX110xX42xX43xX9xX40xX139xX42xX43xX9xXcxX35xX42xXaxX9xXbxXaxX6fxX42xX43xX9xX23xXa3xX24xX9xX40xX511xX9xX166xX35xX2fdxXcxX9xX2fxX24xXa3xXbxX9xX40xXbexX110xX2cxX9xX1d7xX1e5xd90bxX9xX166xXaxX76xX9xX95xX11exX2cxX9xXdxX511xX42xXaxX9xXbxXaxX4e9xX9xX19xX24xX9xX42xXaxX825xXcxX9xX33xXaxX35xX143xX42xX9xXe3xX76xX65xX42xX9xX166xX35xX2fdxXcxX9xX2fxX24xXa3xXbxX9xXbxX3dxX35xX9xX6exX6fxX42xX43xX9xX73xXaxX24xX76xXbxX18xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX1daxX2axX53dxX1d7xXdxX3f5xX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX3f5xX2axX1d5xX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX4xXaxX35xX143xX42xX9xX2fxX11exX9xXbxX3dxX35xX9xX6exX6fxX42xX43xX9xX73xXaxX24xX76xXbxX18xX9xX23xX13cxX42xX43xX9xX33xXaxXa3xXbxX9xXbxX54dxX9xXaxX6fxXcxX9xX2axX1d3xX1cxX1d5xX1cxX1d5xX1e5xX2axX1d3xXf9xX9xX166xXaxX35xX9xXe3xX76xX65xX42xX9xX40xX41xX35xX9xX2cxXaxX4a9xX42xXaxX9xX33xXaxX46xX9xX2dexX26xX10fxX35xX18xX9xXbxX10fxX35xX2fdxX42xX9xX166xXaxX18xX35xX9xX2cxXaxX35xX143xX42xX9xX19xX2a9xX2cxXaxX9xXcxX18xX42xX43xX9xXbxX9fxX42xX9xXa6xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX76xX2fxX9xX2dexXbxX17xX17xXdxXb5xXf9xX9xX42xXaxc421xXcxX9xXe3xX76xf685xXbxX9xX2fxX3dxX2cxXaxX9xX2cxXa3xX2cxX9xXdxX11exX2cxX9xXdxXbexX110xX42xX43xX9xX166xXaxX46xX42xX43xX9xX23xXb2xX9xX95xX5axX9xX33xXaxX35xX143xX42xX9xXe3xX76xX65xX42xX9xX23xd779xXbxX9xXaxX110xX33xX9xX33xXaxXa3xX33xX9xX166xXaxX168xX35xX9xX166xXaxX76xX9xX95xX11exX2cxX9xX42xX5axX26xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX1dcxX1dcxX1d5xX1daxXdxX1dcxX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX3f5xX1e5xX2axX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX51xX43xX5axX26xX9xX1d5xX3f5xX1cxX1d5xXf9xX9xX3bxX41xX35xX9xX40xX139xX42xX43xX9xX4bcxX495xX24xX9xX18xX42xX9x10652xX35xX9fxX42xX9xXaxX110xX33xX9xXe3xX76xXb2xX2cxX9xX4fbxX3bxX6exX4bcxX314xX9xXbcfxX3bxX4bfxX50exX9xX42xXaxXa85xXbxX9xXbxX10fxX4a9xX9xXbxXaxX6fxX42xX43xX9xXe3xX76xX18xX9xX42xX43xXaxX2a9xX9xXe3xX76xX26xX143xXbxX9xX26xX9fxX76xX9xX2cxX4fexX76xX9xXdxX97xX42xXaxX9xX42xX43xX54dxX42xX43xX9xX23xX567xX42xX9xX166xXa57xX24xX9xX19xX5axX35xX9xX4a9xXbxX9xX42xXaxXa85xXbxX9xX1daxX1e5xX9xX42xX43xX5axX26xX9xXbxX10fxX9fxX42xX9xXbxX24xX5axX42xX9xX2dexX26xX10fxX35xX18xX9xX40xX2fdxX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxXa57xX33xX9xXaxX24xX3dxXbxX9xX40xX41xX42xX43xX9xXbxX35xX143xX33xX9xX2cxX9bxX42xX9xX42xXaxX65xX42xX9xX40xX3dxX24xX9xX95xX5axX9xX2fxXddxX9xXbxXa3xX42xX9xX26xX9xXbxX143xX9xX166xXaxX123xX42xX9xX2cxXa85xX33xX178xX9xX0xX17xXcxXexX5xX10fxX24xX42xX43xX9xX495xX42xXaxX1a2xX9xX4bcxX35xX42xXaxX9xX2fxX4fxX9xX51xX43xX18xX9xX95xX5axX9xX2dexX26xX10fxX35xX18xX9xX40xX4afxX42xX43xX9xX43xXa3xX2cxX9xX43xX4fexX42xX9xXbxX10fxX3dxX35xX9x10f15xX18xX286xX35xX19xX17xX17xX42xX9xX6cxX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX76xX2fxX9xXaxX6fxXcxX9xX1d5xX1cxX1daxX1cxX1d5xX1e5xX2axX1d3xX178xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX1d8xX1dcxX1d8xX1dcxXdxX1d8xX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX3f5xX1e5xX1e5xX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX3bxX18xX35xX9xX42xX43xX5axX26xX9xX2fxX18xX76xX9xX42xX43xXaxX2a9xX9xXe3xX76xX26xX143xXbxX9xXbxX10fxX9fxX42xX9xX2cxX46xX18xX9xX3bxX6exX4bcxX314xX9xXbcfxX3bxX4bfxXf9xX9xX42xX43xX5axX26xX9xX1d5xX1d8xX1cxX1d5xX1cxX1d5xX1e5xX2axX1d3xXf9xX9xX51xX43xX18xX9xX40xX511xX9xX166xX9fxX76xX9xX43xf2e6xX35xX9xX42xX43xX54dxX42xX43xX9xX23xX567xX42xX9xXbxX10fxX24xX42xX43xX9xX1dcxX9xX43xX35xXbfxX9xXcxX10cxX35xX9xX42xX43xX5axX26xX9xXaxX18xX26xX9xX2cxX108xX42xX9xX43xXe3bxX35xX9xXdxX5axX9xXa6xX166xXaxX24xX495xX42xX43xX9xX19xX54dxX42xX43xX9xX42xXaxX65xX42xX9xX40xX3dxX24xXb5xX9xXbxX3dxX35xX9xX166xXaxX76xX9xX95xX11exX2cxX9xX6exX6fxX42xX43xX9xX73xXaxX24xX76xXbxX18xXf9xX9xX42xX43xX24xX3dxX35xX9xX6fxX9xXbxXaxX46xX9xX40xX6fxX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX76xX2fxX9xX95xX5axX9xXbxXaxX35xX143xXbxX9xXdxX9bxX33xX9xXcxX41xXbxX9xXaxX5axX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX2fxXddxX9xXbxXa3xX42xX9xX40xX2fdxX9xX42xX43xXbexXbfxX35xX9xX19xX65xX42xX9xX2cxX825xX9xXbxXaxX2fdxX9xX10fxXbfxX35xX9xX166xXaxX168xX35xX9xX166xXaxX76xX9xX95xX11exX2cxX9xXbxXaxX76xX41xX2cxX9xXe3xX76xX26xe2e6xX42xX9xX166xX35xX2fdxXcxX9xX2fxX24xXa3xXbxX9xX2cxX46xX18xX9xX33xXaxX35xX143xX42xX9xXe3xX76xX65xX42xX9xX40xX18xX42xX43xX9xX23xX2a9xX9xX23xX18xX24xX9xX95xX65xX26xX9xX6cxX9xX2dexX26xX10fxX35xX18xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX1dcxX2axX1d3xX1e5xXdxX1d7xX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX1daxX1d7xX1d5xX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxX76xX26xX9fxX42xX9xX23xXb2xX9xX2cxX46xX18xX9xX33xXaxX4a9xX18xX9xX51xX43xX18xX9xXbxXaxX168xX18xX9xXbxXaxX76xX9bxX42xX9xX42xX43xX54dxX42xX43xX9xX23xX567xX42xX9xX42xXaxX65xX42xX9xX40xX3dxX24xX9xX40xXbexX110xX2cxX9xXa3xX33xX9xX19xd9cbxX42xX43xX9xXbxX10fxX24xX42xX43xX9xX1dcxX9xXbxX35xX143xX42xX43xX9xXcxX10cxX35xX9xX42xX43xX5axX26xXf9xX9xX23xX567xXbxX9xX40xX4fexX76xX9xXbxX54dxX9xX53dxXaxX19cxX2axX3f5xXaxX9xX42xX43xX5axX26xX9xX1d5xX1d7xX1cxX1d5xX1cxX1d5xX1e5xX2axX1d3xX9xX40xX2fdxX9xXcxX6cxX9xXaxX5axX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX18xX42xX9xXbxX24xX5axX42xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXa3xX2cxX9xXaxX24xX3dxXbxX9xX40xX41xX42xX43xX9xX42xXaxX65xX42xX9xX40xX3dxX24xX9xX95xX5axX9xX42xX43xXbexXbfxX35xX9xX19xX65xX42xX9xX2cxX825xX9xXbxXaxX2fdxX9xX2fxXddxX9xXbxXa3xX42xX9xX10fxX18xX9xX166xXaxX168xX35xX9xX73xXaxX24xX76xXbxX18xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX53dxX1d8xX1d5xX1d5xXdxX1d3xX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX3f5xX1e5xX2axX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX4bcxX35xX42xXaxX9xX2fxX4fxX9xX51xX43xX18xX9xX40xX4afxX42xX43xX9xX43xX4fexX42xX9xXcxX41xXbxX9xX19axX17xX9xXbxX495xX35xX9xX2cxXaxX6cxX9xXaxX5axX42xX43xX9xX95xX35xX97xX42xX9xXbxX10fxX110xX9xX2cxX46xX18xX9xXbxX4e9xX9xX2cxXaxX4afxX2cxX9xX5xX10fxX490xX42xX43xX9xXdxXbexc7f2xX35xX9xXdxX35xXf04xXcxX9xX6exX168xX9xX2dexX26xX10fxX35xX18xX9xXbxX3dxX35xX9xXcxX41xXbxX9xX2cxXaxXb2xXbxX9xX166xX35xX2fdxXcxX9xX2fxX24xXa3xXbxX9xX18xX42xX9xX42xX35xX42xXaxX9xX43xX4fexX42xX9xXbxX10fxX3dxX35xX9xXcbcxX18xX286xX35xX19xX17xX17xX42xX9xXaxX6fxXcxX9xX1dcxX1cxX1daxX1cxX1d5xX1e5xX2axX1d3xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX1d7xX1d8xX1d5xX53dxXdxX53dxX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX3f5xX2axX1d5xX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX5xX10fxX24xX42xX43xX9xX42xXaxX150xX42xX43xX9xX42xX43xX5axX26xX9xX40xX4fexX76xX9xXbxX35xX9fxX42xXf9xX9xXdxX97xX42xXaxX9xX42xX43xX54dxX42xX43xX9xX23xX567xX42xX9xX42xX5axX26xX9xX40xX511xX9xX23xX2a9xX9xX33xXaxXa3xX9xX95xX127exX9xX19xX24xX9xX2cxXa3xX2cxX9xX42xXaxX825xXcxX9xX95xaaf0xX9xXbxX10fxX18xX42xX43xX9xX23xX567xX42xX9xX33xXaxXa3xX9xX166xXaxX76xX9xX95xX11exX2cxX9xXaxX5axX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX65xX42xX9xX40xX3dxX24xX9xX95xX5axX9xX166xXaxX6fxX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX43xXbexXbfxX35xX9xX19xX65xX42xX9xX10fxXbfxX35xX9xX166xXaxX168xX35xX9xX6exX6fxX42xX43xX9xX73xXaxX24xX76xXbxX18xXf9xX9xX42xXaxXbexX42xX43xX9xX2fxX18xX76xX9xX40xX825xX9xXbxX4b7xX42xXaxX9xXaxX4b7xX42xXaxX9xXbxX3dxX35xX9xX40xX65xX26xX9xX40xX511xX9xX19xX4fexX42xX9xX40xXbexX110xX2cxX9xX4e9xX42xX9xX40xX2a9xX42xXaxX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX53dxX53dxX1dcxX2axXdxX2axX1e5xX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX1d8xX1d8xX53dxX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX69axX41xXbxX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fx10eefxX9xX51xX43xX18xX9xX40xX4afxX42xX43xX9xX43xX4fexX42xX9xX23xX4afxX2cxX9xX495xX42xXaxX9xX2cxX46xX18xX9xX5xX4e9xX42xX43xX9xXbxXaxXb2xX42xX43xX9xX7xX76xXbxX35xX42xX9xXbxX3dxX35xX9xXbxX10fxX3dxX35xX9xXcbcxX18xX286xX35xX19xX17xX17xX42xX9xX6cxX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX76xX2fxXf9xX9xX42xX43xX5axX26xX9xX1d5xX1cxX1daxX1cxX1d5xX1e5xX2axX1d3xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX2axX1dcxX1daxX3f5xXdxX2axX2axX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX3f5xX1e5xX1e5xX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX51xX43xX24xX5axX35xX9xXdxX5axXcxX9xX42xXaxX35xX97xXcxX9xX95xX108cxX9xXbxX10fxX9fxX42xX9xX2cxXaxX35xX143xX42xX9xXbxX10fxXbexXbfxX42xX43xXf9xX9xX2cxXa3xX2cxX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX15cfxX9xX51xX43xX18xX9xX2cxX1427xX42xX43xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX43xX35xX18xX9xX42xXaxX35xXf04xX76xX9xXaxX24xX3dxXbxX9xX40xX41xX42xX43xX9xX42xXaxX65xX42xX9xX40xX3dxX24xXf9xX9xXaxX10cxX9xXbxX10fxX110xX9xXbxX10fxX50axX9xX17xXcxX9xXbxX3dxX35xX9xX2dexX26xX10fxX35xX18xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX1d5xX1d3xX1d7xX1d7xXdxX2axX1d5xX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX3f5xX2axX1d7xX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX69axX41xXbxX9xXdxX4a9xX42xXaxX9xX51xX43xX18xX9xXbxX3dxX35xX9xXbxX10fxX3dxX35xX9xXcbcxX18xX286xX35xX19xX17xX17xX42xX9xX6cxX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX76xX2fxXf9xX9xX42xX43xX5axX26xX9xX2axX1cxX1daxX1cxX1d5xX1e5xX2axX1d3xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX10fxX1aaxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX10fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xX178xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX178xX95xX42xX1cxX42xX17xX1cfxX2fxX1cxX2axX1d3xX2axX1d5xX1cxX1d7xX1d8xX19xX1daxX2axX1dcxX1d5xX1d7xX2axX1d7xXbxX1d5xX1d3xX1d8xX53dxXdxX2axX1daxX178xX1e9xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1cfxX35xX19xXbxXaxX1a2xX1d8xX1e5xX1e5xX33xX19axX1aaxXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a2xX3f5xX3f5xX1d8xX33xX19axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX42xX43xX9xX2cxX76xX18xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX35xX9xX42xX43xX18xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX43xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX19xX18xX24xX9xX24xX9xX19xX24xX42xX43xX9xX43xXaxX24xX76xXbxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX19axXbxX19cxX18xXdxX35xX43xX42xX1a2xX9xX1e9xX76xX2fxXbxX35xX286xX26xX1aaxX32xXexX4bcxX35xX42xXaxX9xX2fxX4fxX9xX51xX43xX18xX9xX40xX495xXcxX9xX23xX495xX24xX9xX18xX42xX9xX42xX35xX42xXaxX9xX43xX4fexX42xX9xXcxX41xXbxX9xX2cxXaxXb2xXbxX9xX166xX35xX2fdxXcxX9xX2fxX24xXa3xXbxX9xX18xX42xX9xX42xX35xX42xXaxX9xX6cxX9xX43xX4fexX42xX9xXbxX10fxX3dxX35xX9xXcbcxX18xX286xX35xX19xX17xX17xX42xX9xXaxX6fxXcxX9xX1d5xX1cxX1daxX1cxX1d5xX1e5xX2axX1d3xX178xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX314xX76xXbxXaxX24xX10fxX32xXexX7xXaxXbexXddxX42xX43xX9xX6ex940bxX42xX43xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2dexX24xX76xX10fxX2cxX17xX32xXexX4fbxc4e0xX42xXaxX1a2xX9xf4a9xX17xX76xXbxX17xX10fxX2fxX50exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phương Đặng