Quy hoạch Hương Sơn thành 3 vùng phát triển, thích ứng biến đổi khí hậu
(Baohatinh.vn) - Theo quy hoạch vừa được công bố, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) được chia thành 3 vùng phát triển, gồm: 7 xã phía Tây; 8 xã, thị trấn vùng giữa và 8 xã phía Đông.
e7bfx12b14x13b15x15cd9xe92fx11e6ax12220x138a0xf61cxX7x13945x14b48x150faxf73fx18072x120faxX5x157b7xXax11885x15c2ax15889x18447xX3xX1x11d5cx13eebxX4xX1xX3x13df9x1082ex13ed1x16fdex10662xX3x12e32xX1fxX20xX3xXexX1xebe3xX20xX1xX3x10005xX3x12597x16e32xX20xX21xX3xXbxX1x10210xXexX3xXexefe2xXdx17f15xX20x10eaaxX3xXexX1x10057xX4xX1xX3x10d71xX20xX21xX3x121adxXdx14b19xX20xX3x17189x1318dxXdxX3x119efxX1xX42xX3xX1x11e8cxX14xX0x11474xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6x1715axXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3x106d5xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX2fx15affxX6xX3xX4fxX1ex181d6xX4xX3xX4x13ad3xX20xX21xX3xX4ax10e1axX3exX3xX1xX14xX15x1319cxX20xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3x18119xX1dxX29xX3xXcx113e1xX20xX1x12cfdxX3xX4fxX1exX85xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX29xX20xX1xX3xX2dxX3xX2fxX30xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3exX3xX21x107bbxeb18x13d1fxX3x10ee7xX3x152f9x1113bxX3xXbxX1xX42xX6xX3xXcx15cbbxX15x15f60xX3x125d2xX3xXd5xXd6xX3exX3xXexX1x18032xX3xXexX3ax13bebxX20xX3xX2fxX30xX20xX21xX3xX21xXdx11c3axX6xX3xX2fxX29xX3xXe2xX3xXd5xXd6xX3xXbxX1xX42xX6xX3xf336xX89xX20xX21x13327xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c25xX18xX6dxX15xXaxX12xX0xXdxXd0xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx138adxX10xX20xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxff95xXdxX6dxXexX1xXd1xX3x16303xX2x123cdxXbxXd5xXe0xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexXd1xX3xf260xX2x16c5axXbxXd5xXe0xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX10cxX4axX6xX18xX1xX6xXexXdxX20xX1xX10cxX2fxX20xX5bxX20xX10xX13exX7xX5bx1079bxX2xX177xX177xX5bxX2xX154xX2xX6dxX2dxX2xX2xX2xX156xX2dxX145xXexX2dx183a9xX147xXe2xX156xX5xX156xX10cxeef2xXbxX21x12a48xX3axX9xX154xX189xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xXexX1xX29xX20xX1xX3xX2dxX3xX2fxX30xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xXaxX3xX13exXdxX6dxXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX18xX20xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXex11ffaxX6xX5xXdxX21xX20xXd1xX3xX190xX14xX7xXexXdxfaa7xX15xXe0xXaxX12xX23xX36xX20xX21xX3xX177xX5bxX145xX3exX3x1028fxX11cx13c25x15858xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xXexX50xX3xX4xX1xX46xX4xX3xX1x11380xXdxX3xX20xX21xX1xXeaxX3xX4xX89xX20xX21xX3xX4axX8exX3xX75xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xXd5xXdexX15xX3xX6dx1271bxX20xX21xX3xX2fxX30xX20xX21xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xX4fxX4cxX20xX3xX20x11283xXd0xX3xX177xX156xX2dxX147xX3exX3xXexf282xXd0xX3xX20xX1x1857bxX20xX3xX4fxX4cxX20xX3xX20xX29exXd0xX3xX177xX156xX147xX156xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xXd5xXdexX15xX3xX6dxX280xX20xX21xX3xX2fxX30xX20xX21xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xX4fxX4cxX20xX3xX20xX29exXd0xX3xX177xX156xX2dxX147xX3exX3xXexX2a8xXd0xX3xX20xX1xX2adxX20xX3xX4fxX4cxX20xX3xX20xX29exXd0xX3xX177xX156xX147xX156xX3xX4fxX1exX85xX4xX3xXbxX1xf22fxX3xX6dxX14xX15xX94xXexX3xXexX1xX10xX18xX3xX13xX14xX15xX4cxXexX3xX4fxXeaxX20xX1xX3xX7xX8exX3xX2xXe2xX177xX145xX5bxX13xX108xX227xX243xX11cxX245xX246xX3xX20xX21xX29xX15xX3xX2xX145xX5bxX154xX5bxX177xX156xX177xX2xX3xX4x10b47xX6xX3xX243xX11cxX245xX246xX3xXex15eefxX20xX1xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXd0xX89xX3xX4xX363xX6xX3xX2fxX30xX20xX21xX3xX4x144acxX3xXexX50xX20xX21xX3xX6dxXdxX94xX20xX3xXexX42xX4xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX32bxX20xX3xX4xX46xX14xX3xX5xX58xXbxX3xX75xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX2xX10cxX156xX189xX145xX3exXe2xX53xXd0xX0xX7xX14xXbxX12xX177xX0xX5bxX7xX14xXbxX12xX3exX3xX2fxXeaxX3xXexX3axX42xX3xX21xXcfxXd0xXd1xX3xXbxX1xX42xX6xX3xX11cx17cd6xX4xX3xX21xXdxX36xXbxX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX12fxX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX2fxX29xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX245xX6xXd0xX3xX108xX29xX20xX3xXa1xX245xX21xX1xX94xX3x17978xX20xXa9xXe0xX3xXbxX1xX42xX6xX3xXcxXdexX15xX3xX21xXdxX36xXbxX3xXexX36cxX20xX1xX3xX11cxX89xX5xX15xX53xX1xX29exXd0xXd5xX6xX15xX3xX227xX3xX20xX1exef3bxX4xX3xX12fxX1dxX246xX12fxX245xX246xX3x12096xX29xX18xXe0xX3xXbxX1xX42xX6xX3xX108xX89xX20xX21xX3xX21xXdxX36xXbxX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX108xX46xX4xX3xXcxX1x14ca1xXe0xX3xXbxX1xX42xX6xX3xX245xX6xXd0xX3xX21xXdxX36xXbxX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3x12d6ex14841xX3xX13xX14xX6xX20xX21xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX0xXdxXd0xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12fxX10xX20xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13exXdxX6dxXexX1xXd1xX3xX145xX2xX147xXbxXd5xXe0xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexXd1xX3xX154xX2xX156xXbxXd5xXe0xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX10cxX4axX6xX18xX1xX6xXexXdxX20xX1xX10cxX2fxX20xX5bxX20xX10xX13exX7xX5bxX177xX2xX177xX177xX5bxX2xX154xX2xX6dxX2dxX2xX2xX2xX2xX147xX156xXexX177xXe2xX145xX2xX156xX5xX156xX10cxX190xXbxX21xX193xX3axX9xX2xX2dxX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xXexX1xX29xX20xX1xX3xX2dxX3xX2fxX30xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xXaxX3xX13exXdxX6dxXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX18xX20xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexX227xX6xX5xXdxX21xX20xXd1xX3xX190xX14xX7xXexXdxX234xX15xXe0xXaxX12x10499xX20xX21xX3xXcxX3axX2a8xX20xX3xX13xX14xX6xX20xX21xX3xX1dx1153axX6xX3xX227xX3xXcxX3axX1ex15923xX20xX21xX3xXbxX1xX5c9xX20xX21xX3x16c69xXdxX20xX1xX3xXexX4cxX3xX1xX19xX3xXexX2a8xX20xX21xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xX4xX89xX20xX21xX3xX4axX8exX3xX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xXd5xXdexX15xX3xX6dxX280xX20xX21xX3xX2fxX30xX20xX21xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xX4fxX4cxX20xX3xX20xX29exXd0xX3xX177xX156xX2dxX147xX3exX3xXexX2a8xXd0xX3xX20xX1xX2adxX20xX3xX4fxX4cxX20xX3xX20xX29exXd0xX3xX177xX156xX147xX156xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXd0xX89xX3xX6dxXdexX20xX3xX7xX8exX3xX1xXdxX94xX20xX3xXexX3axX19xX20xX21xX3xX2xX2xX177xX10cxX177xX147xX156xX3xX20xX21xX1ex12f95xXdxX10cxX3xX246xX280xX3xX53xXdxX4cxX20xX3xX20xX29exXd0xX3xX177xX156xX2dxX147xX3xX53xX1xX18x163caxX20xX21xX3xX2xX154xX147xX10cxX156xX156xX156xX3xX20xX21xX1exX68exXdxX3exX3xX20xX29exXd0xX3xX177xX156xX147xX156xX3xX53xX1xX18xX6a6xX20xX21xX3xX2xX145xX147xX10cxX156xX156xX156xX3xX20xX21xX1exX68exXdxX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX2fxX30xX20xX21xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xX4fxX6xX3xX6dxX19xX20xX21xX3exX3xXbxX1xX30xX3xX1xX85xXbxX3xX4fxf45exX4xX3xX4fxXdxX3cxXd0xX3xXexX280xX3xX20xX1xXdxX32bxX20xX3xX2fxX29xX3xX2fxXeaxX3xXexX3axX42xX3xXexX3axX42xX3xX4fxXeaxX6xX3xX5x181c7xX3exX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX4ax13ca1xX20xX3xX2fxXf8xX20xX21xX3exX3xX4xX396xX3xXd0xX485xXdxX3xX20xX1xX46dxX20xX3xX2fxX29xX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX4fxX1exX85xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX29xX20xX1xX3xX2dxX3xX2fxX30xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX10cxX3xXcxX1xX10xX18xX3xX4fxX396xX3exX3xX2fxX30xX20xX21xX3xXbxX1xX42xX6xX3xXcxXdexX15xX3xXa1xX2fxX30xX20xX21xX3xX3axX80xX20xX21xX3xX20x114d6xXdxX3xX4xX6xX18xX3xXexX280xX3xX20xX1xXdxX32bxX20xXa9xX3xX21xXcfxXd0xX3xXd3xX3xXd5xXd6xX3xXexX58xXbxX3xXexX3axX14xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xXexX1xX1exX1fxX20xX21xX3xXd0xX19xXdxX3xX6dxXeaxX4xX1xX3xX2fx16abfxX3xX12fx140e3xX6xX3xX53xX1x10060xX14xX3xX75xX14xX8exX4xX3xXexX4cxX3xX12fxX2a8xX14xX3xXcxX3axX10xX18xXe0xX3xX6dxX14xX3xX5xXeaxX4xX1xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1xX36xXdxX3exX3xX20xX21xX1xX36cxX3xX6dxX1ex12b91xX20xX21xX3exX3xX6dxX14xX3xX5xXeaxX4xX1xX3xXexX3axX6a6xXdxX3xX20xX21xX1xXdxX94xXd0xXe0xX3xX4xX1x17a28xX3xX4xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3exX3xX5xXdexXd0xX3xX7xX6a6xX20xX3exX3xX4fxXcfxX20xX21xX3xXexX1xX68exXdxX3xX21xXdxXf8xX3xX2fxX6xXdxX3xXexX3axX5c9xX3xX5xX29xX3x17857xX5xX36xX3xXbxX1xX50xXdxX3xXd5xX6xX20xX1x13b78xX3xX4xX1xX18xX3xXexX18xX29xX20xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX0xXdxXd0xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12fxX10xX20xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13exXdxX6dxXexX1xXd1xX3xX145xX2xX147xXbxXd5xXe0xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexXd1xX3xX154xX2xX156xXbxXd5xXe0xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX10cxX4axX6xX18xX1xX6xXexXdxX20xX1xX10cxX2fxX20xX5bxX20xX10xX13exX7xX5bxX177xX2xX177xX177xX5bxX2xX154xX2xX6dxX2dxX2xX2xX154xX154xX2xX189xXexX2dxX2xXe2xX156xX147xX5xX156xX10cxX190xXbxX21xX193xX3axX9xX154xX154xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xXexX1xX29xX20xX1xX3xX2dxX3xX2fxX30xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xXaxX3xX13exXdxX6dxXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX18xX20xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexX227xX6xX5xXdxX21xX20xXd1xX3xX190xX14xX7xXexXdxX234xX15xXe0xXaxX12xX484xX30xX20xX21xX3xXbxX1xX42xX6xX3xXcxXdexX15xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX4xX1xX886xX3xX4xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3exX3xX5xXdexXd0xX3xX7xX6a6xX20xX3exX3xX4fxXcfxX20xX21xX3xXexX1xX68exXdxX3xX21xXdxXf8xX3xX2fxX6xXdxX3xXexX3axX5c9xX3xX5xX29xX3xX8b7xX5xX36xX3xXbxX1xX50xXdxX3xXd5xX6xX20xX1xX8c4xX3xX4xX1xX18xX3xXexX18xX29xX20xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xXa1xX6a6xX20xX1xX3xXexX1exX3xX5xXdxX94xX14xXa9xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX484xX30xX20xX21xX3xX21xXdxXf8xX6xX3xXa1xX4fxXcfxXdxX3xX20xX7f3xXdxX3xX4axX36xX20xX3xX7xX1fxX20xX3xX4fxXeaxX6xXa9xX3xX21xXcfxXd0xX3xX2xX156xX3xXd5xXd6xX3exX3xXexX1xXeaxX3xXexX3axXeexX20xX3xX4xX396xX3xX20xX1xXdxX75bxX14xX3xXexXdxX75bxXd0xX3xX20xX29exX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX53xXdxX20xX1xX3xXexX4cxX3exX3xX6dxXeaxX4xX1xX3xX2fxX833xX3xX2fxX29xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX10cxX3xX44dxXeexX15xX3xXexX1xXeaxX3xXexX3axXeexX20xX3x182e0xX1xX8exX3xX12fxX1xXdexX14xX3xX5xX29xXd0xX3xXexX3axX14xX20xX21xX3xXexXdexXd0xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX484xX30xX20xX21xX3xXbxX1xX42xX6xX3xX108xX89xX20xX21xX3xXa1xX2fxX30xX20xX21xX3xXexX1xXeexXbxX3xX4fxXcfxX20xX21xX3xX4ax1753axX20xX21xXa9xX3xX21xXcfxXd0xX3xXe2xX3xXd5xXd6xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX53xXdxX20xX1xX3xXexX4cxX3xXexX50xX20xX21xX3xX1xX85xXbxX3xX2fxX443xXdxX3xXexX1xX4cxX3xXd0xX19xX20xX1xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3xX4xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xX94xX3xX4xX6xX18xX3xX2fxX29xX3xX6dxX14xX3xX5xXeaxX4xX1xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1xX36xXdxX3exX3xX6dxX14xX3xX5xXeaxX4xX1xX3xXexXdexXd0xX3xX5xXdxX20xX1xX10cxX10cxX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX4xX485xX20xX21xX3xX4fxX1exX6xX3xX3axX6xX3xX4fxXeaxX20xX1xX3xX1xX1exX443xX20xX21xX3xXbxX1xXdexX20xX3xX4axX8exX3xX2fxX29xX3xXd5xX36xX4xX3xX4fxXeaxX20xX1xX3xX75xX14xX15xX3xXd0xX89xX3xX4xX36xX4xX3xX53xX1xX89xX20xX21xX3xX21xXdxX6xX20xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xXe0xX3xXexX3axX18xX20xX21xX3xX4fxX396xX3exX3xXbxX1xXdexX20xX3xX2fxX30xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX4fxX89xX3xXexX1xXeaxX3exX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX53xX1xX14xX3xX53xXdxX20xX1xX3xXexX4cxX3exX3xX4xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3xX227xX3xXexXdxX3cxX14xX3xXexX1xX363xX3xX4xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3exX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3exX3xX5xXdexXd0xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3exX3xXexX1xX1exX1fxX20xX21xX3xXd0xX19xXdxX3xX227xX3xX6dxXeaxX4xX1xX3xX2fxX833xX3xX2fxX29xX3xX6dxX14xX3xX5xXeaxX4xX1xX10cxX3xX12fxX30xX20xX21xX3xX4fxX396xX3xX5xX29xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX1xX94xX3xXexX1xX8exX20xX21xX3xX1xX19xX3xXexX2a8xX20xX21xX3xXd5xXd6xX3xX1xX261xXdxX3exX3xX4xX36xX4xX3xX53xX1xX14xX3xX4axX6a6xX18xX3xXexXcfxX20xXe0xX3xX4fxXeaxX20xX1xX3xX1xX1exX443xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX1xX94xX3xXexX1xX8exX20xX21xX3xX1xX19xX3xXexX2a8xX20xX21xX3xX53x13c28xX3xXexX1xX14xX58xXexXe0xX3xX4xX36xX4xX3xX6dxX280xX3xX36xX20xX3xX1exX14xX3xXexXdxX32bxX20xX3xX4fxX2a8xX14xX3xXexX1exX3xX2fxX29xX3xX4xX36xX4xX3xX20xX21xX14xXcfxX20xX3xX5xX280xX4xX3xXexX1xX280xX4xX3xX1xXdxX94xX20xX10cxX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX0xXdxXd0xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12fxX10xX20xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13exXdxX6dxXexX1xXd1xX3xX145xX2xX147xXbxXd5xXe0xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexXd1xX3xX154xX2xX156xXbxXd5xXe0xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX10cxX4axX6xX18xX1xX6xXexXdxX20xX1xX10cxX2fxX20xX5bxX20xX10xX13exX7xX5bxX177xX2xX177xX177xX5bxX2xX154xX2xX6dxX2dxX2xX2xX2dxX154xX177xX145xXexX154xXd3xX147xX154xX154xX5xX156xX10cxX190xXbxX21xX193xX3axX9xXd3xX145xX156xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xXexX1xX29xX20xX1xX3xX2dxX3xX2fxX30xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xXaxX3xX13exXdxX6dxXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX18xX20xXaxX12xX12fxX36xX4xX3xX4fxX19xXdxX3xX4axXdxX3cxX14xX3xXexX1xX6xXd0xX3xX6dxX280xX3xX1xX261xXdxX3xX20xX21xX1xXeaxX3xX20xX21xX1xXdxX32bxX20xX3xX4xX46xX14xX3xX2fxX75bxX3xX75xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX2fxX30xX20xX21xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX108xX3cxX3xX4fxX6a6xXd0xX3xX4axX6a6xX18xX3xX75xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX2fxX30xX20xX21xX3xX7xX443xXd0xX3xX4fxX1exX85xX4xX3xXexX1xX280xX4xX3xX1xXdxX94xX20xX3xX4fxX83bxX15xX3xX4fxX363xX3exX3xX20xX21xX1xXdxX32bxXd0xX3xXexX7f3xX4xX3exX3xX4fxX36xXbxX3xX46xX20xX21xX3xX15xX32bxX14xX3xX4xX2a8xX14xX3xX75xX14xX6a6xX20xX3xX5xX74cxX3xX2fxX29xX3xX4fxXeaxX20xX1xX3xX1xX1exX443xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3exX3xXexX19xXdxX3xX1xX261xXdxX3xX20xX21xX1xXeaxX3xX4xX89xX20xX21xX3xX4axX8exX3exX3xX243xX11cxX245xX246xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xX4fxX75bxX3xX20xX21xX1xXeaxX3xX4xX36xX4xX3xXbxX1xX5c9xX20xX21xX3exX3xX4axX6xX20xX3exX3xX4fxX1fxX20xX3xX2fxXeaxX3exX3xX4xX1xX42xX20xX1xX3xX75xX14xX15xX75bxX20xX3xX4xX36xX4xX3xX4fxXeaxX6xX3xXbxX1xX1exX1fxX20xX21xX3xXexX1xX280xX4xX3xX1xXdxX94xX20xX3xX4xX89xX20xX21xX3xX4axX8exX3xX4xX89xX20xX21xX3xX53xX1xX6xXdxX3xX3axX261xX20xX21xX3xX3axXd6xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX20xX261xXdxX3xX6dxX14xX20xX21xX3xX75xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xXexX1xX10xX18xX3xX75xX14xX15xX3xX4fxXeaxX20xX1xX10cxX3xX108xXcfxX20xX21xX3xXexX1xX68exXdxX3exX3xX4xX29exX20xX3xX4xX46xX3xX2fxX29xX18xX3xX75xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX4xX36xX4xX3xXd5xXd6xX3exX3xXexX1xXeaxX3xXexX3axXeexX20xX3xXd5xX36xX4xX3xX4fxXeaxX20xX1xX3xX20xX261xXdxX3xX6dxX14xX20xX21xX3xXexX3axX46dxX20xX21xX3xXexXdexXd0xX3exX3xXexX3axX46dxX20xX21xX3xX4fxXdxX3cxXd0xX3xX4fxX3cxX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX53xX1xX6xXdxX3xXexX1xX280xX4xX3xX1xXdxX94xX20xX3xXexX1xX10xX18xX3xX4fxX7f3xX20xX21xX3xX53xX4cxX3xX1xX18xX6xX4xX1xX3exX3xX5xX261xX3xXexX3axX2adxX20xX1xX3xX4fxX75bxX3xX3axX6xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX6dxX15xXaxX12xX0xXdxXd0xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX1xXdxX6dxX10xX3xXdxX12fxX10xX20xXexX10xX3axX3xX6dxXexX1xX14xXd0xX4axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13exXdxX6dxXexX1xXd1xX3xX145xX2xX147xXbxXd5xXe0xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexXd1xX3xX2dxX2dxX2dxXbxXd5xXe0xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX10cxX4axX6xX18xX1xX6xXexXdxX20xX1xX10cxX2fxX20xX5bxX20xX10xX13exX7xX5bxX177xX2xX177xX177xX5bxX2xX2dxX156xX6dxX2dxX2xX154xX2xXe2xX154xX189xXexXd3xXe2xX2xXe2xX5xX2xX227xXd3xX177xX6dxX147xX177xX177xX2dxX2xX177xX147xXexX147xX154xX189xX189xX177xX5xX156xX10cxX190xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xXexX1xX29xX20xX1xX3xX2dxX3xX2fxX30xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xXaxX3xX13exXdxX6dxXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX2dxX2dxX2dxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX3axX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexX3axX18xX20xX21xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX32bxX20xX3xX75xX14xX6xX20xXd1xX0xX5bxX7xXexX3axX18xX20xX21xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX227xXexX1xX14xXd0xX4axX227xX6xX20xX6dxX227xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX246xX280xX3xX36xX20xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xX3xX21xXdxX7f3xXbxX3xX154xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX1dxX29xX3xXcxXa6xX20xX1xX3xX21xXdxX6a6xXd0xX3xXexX1xXdxX3cxX14xX3xX10cxX10cxX10cxXaxX3xX1xX3axX10xX234xX9xXaxX5bxX20xX18xX20xX21xX227xX20xX21xX1xXdxX10xXbxX5bxX6dxX14xX227xX6xX20xX227xX20xX18xX20xX21xX227xX20xX21xX1xXdxX10xXbxX227xXexX1xXdxX4xX1xX227xX14xX20xX21xX227xX4axXdxX10xX20xX227xX6dxX18xXdxX227xX53xX1xXdxX227xX1xX6xX14xX227xX21xXdxX14xXbxX227xX154xX227xX1xX14xX15xX10xX20xX227xX1xX6xX227xXexXdxX20xX1xX227xX21xXdxX6xXd0xX227xXexX1xXdxX10xX14xX227xX3axX14xXdxX227xX3axX18xX227xX21xXdxX6xX227xXexX6xX20xX21xX227xX1xXdxX10xX14xX227xX75xX14xX6xX5bxX177xX156xX154xX2xXe2xX145xX10cxX1xXexXd0xXaxX12xX0xXdxXd0xX21xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX5bxXd0xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX177xX156xX5bxX20xX10xX13exX7xX5bxX177xX156xX147xX2xX5bxX2xX154xX156xX6dxX147xX156xX189xX147xX154xX154xXd3xXexX2dxX147xX156xXe2xX156xX5xX156xX10cxX190xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xXexX1xX29xX20xX1xX3xX2dxX3xX2fxX30xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX2fxX12xX0xX7xXexX3axX18xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX246xX280xX3xX36xX20xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xX3xX21xXdxX7f3xXbxX3xX154xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX1dxX29xX3xXcxXa6xX20xX1xX3xX21xXdxX6a6xXd0xX3xXexX1xXdxX3cxX14xX3xX10cxX10cxX10cxXaxX3xX1xX3axX10xX234xX9xXaxX5bxX20xX18xX20xX21xX227xX20xX21xX1xXdxX10xXbxX5bxX6dxX14xX227xX6xX20xX227xX20xX18xX20xX21xX227xX20xX21xX1xXdxX10xXbxX227xXexX1xXdxX4xX1xX227xX14xX20xX21xX227xX4axXdxX10xX20xX227xX6dxX18xXdxX227xX53xX1xXdxX227xX1xX6xX14xX227xX21xXdxX14xXbxX227xX154xX227xX1xX14xX15xX10xX20xX227xX1xX6xX227xXexXdxX20xX1xX227xX21xXdxX6xXd0xX227xXexX1xXdxX10xX14xX227xX3axX14xXdxX227xX3axX18xX227xX21xXdxX6xX227xXexX6xX20xX21xX227xX1xXdxX10xX14xX227xX75xX14xX6xX5bxX177xX156xX154xX2xXe2xX145xX10cxX1xXexXd0xXaxX12xX246xX280xX3xX36xX20xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xX3xX21xXdxX7f3xXbxX3xX154xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX1dxX29xX3xXcxXa6xX20xX1xX3xX21xXdxX6a6xXd0xX3xXexX1xXdxX3cxX14xX3xX10cxX10cxX10cxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX3axX18xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX5dbxf1ffxX3xX41bxX20xX1xX3exX3xX12fxX6xX20xX3xX44dxX261xX4xX3exX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xX2fxX29xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX5dbxX1xX32bxX3xX5xX29xX3xX154xX3xX1xX14xX15xX94xX20xX3xX4xX363xX6xX3xX1dxX29xX3xXcxXa6xX20xX1xX3xX4fxX1exX85xX4xX3xXexX1xX833xX3xX1xX1exX5d1xX20xX21xX3xX6dxX280xX3xX36xX20xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3xXexX1xX89xX20xX21xX3xXd0xXdxX20xX1xX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xXe0xX3xX75xX14xX6xX3xX4fxX396xX3xX21xXdxX7f3xXbxX3xX20xX89xX20xX21xX3xX6dxXdexX20xX3xX4xX1xX363xX3xX4fxX261xX20xX21xX3xXd5xXdexX15xX3xX6dxX280xX20xX21xX3xXd0xX89xX3xX1xX2adxX20xX1xX3xX7xX6a6xX20xX3xXd5xX14xXeexXexX3xXexX3axX32bxX20xX3xX4xX1fxX3xX7xX5d1xX3xX21xXdxX6a6xXd0xX3xXexX1xXdxX3cxX14xX3xX3axX363xXdxX3xX3axX18xX3exX3xX21xXdxX6xX3xXexX29exX20xX21xX3xX1xXdxX94xX14xX3xX75xX14xX6a6xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX2fxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1dxX29xX3xXcxXa6xX20xX1xX3xXexXdxX4cxX20xX3xXexX443xXdxX3xX20xX75bxX20xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3xX1xXdxX94xX20xX3xX4fxX19xXdxX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xXaxX3xX1xX3axX10xX234xX9xXaxX5bxX20xX18xX20xX21xX227xX20xX21xX1xXdxX10xXbxX5bxX1xX6xX227xXexXdxX20xX1xX227xXexXdxX10xX20xX227xXexX18xXdxX227xX20xX10xX20xX227xX20xX18xX20xX21xX227xX20xX21xX1xXdxX10xXbxX227xX1xXdxX10xX20xX227xX6dxX6xXdxX227xXexX1xXdxX4xX1xX227xX14xX20xX21xX227xX4axXdxX10xX20xX227xX6dxX18xXdxX227xX53xX1xXdxX227xX1xX6xX14xX5bxX2xX189xX189xX147xX145xX2dxX10cxX1xXexXd0xXaxX12xX0xXdxXd0xX21xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX5bxXd0xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX177xX156xX5bxX20xX10xX13exX7xX5bxX177xX156xX2dxX189xX5bxXd3xX177xX6dxX156xX177xX177xX156xX147xX147xXd3xXexX154xX156xX189xX156xX189xX5xX156xX10cxX190xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX1fxX20xX3xXexX1xX29xX20xX1xX3xX2dxX3xX2fxX30xX20xX21xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX2fxX12xX0xX7xXexX3axX18xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1dxX29xX3xXcxXa6xX20xX1xX3xXexXdxX4cxX20xX3xXexX443xXdxX3xX20xX75bxX20xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3xX1xXdxX94xX20xX3xX4fxX19xXdxX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xXaxX3xX1xX3axX10xX234xX9xXaxX5bxX20xX18xX20xX21xX227xX20xX21xX1xXdxX10xXbxX5bxX1xX6xX227xXexXdxX20xX1xX227xXexXdxX10xX20xX227xXexX18xXdxX227xX20xX10xX20xX227xX20xX18xX20xX21xX227xX20xX21xX1xXdxX10xXbxX227xX1xXdxX10xX20xX227xX6dxX6xXdxX227xXexX1xXdxX4xX1xX227xX14xX20xX21xX227xX4axXdxX10xX20xX227xX6dxX18xXdxX227xX53xX1xXdxX227xX1xX6xX14xX5bxX2xX189xX189xX147xX145xX2dxX10cxX1xXexXd0xXaxX12xX1dxX29xX3xXcxXa6xX20xX1xX3xXexXdxX4cxX20xX3xXexX443xXdxX3xX20xX75bxX20xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3xX1xXdxX94xX20xX3xX4fxX19xXdxX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX3axX18xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX147xX3xX20xX29exXd0xX3xX75xX14xX6xX3exX3xX20xX1xXdxX94xXd0xX3xX2fxX833xX3xX4xX1fxX3xX4xXeexX14xX3xX5xX19xXdxX3xX20xX21xX29xX20xX1xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3xXexXdxX4cxXbxX3xXexX833xX4xX3xX4fxX19xXexX3xX53xX4cxXexX3xX75xX14xX6a6xX3xX53xX1xX36xX3exX3xXexX8exX4xX3xX4fxX261xX3xXexX29exX20xX21xX3xXexX3axX1exX5d1xX20xX21xX3xX4axX2adxX20xX1xX3xX75xX14xXdexX20xX3xXexX18xX29xX20xX3xX20xX21xX29xX20xX1xX3xX4fxX19xXexX3xX2xX3exX2dxX2dx1346cxX5bxX20xX29exXd0xX10cxX3xXb0dxX1xX36xXexX3xX1xX14xX15xX3xXexX1xX29xX20xX1xX3xX75xX14xX6a6xX3xX4fxX19xXexX3xX4fxX1exX85xX4xX3exX3xX1dxX29xX3xXcxXa6xX20xX1xX3xX4fxX6xX20xX21xX3xXexXdxX4cxXbxX3xXexX833xX4xX3xX4fxX83bxX15xX3xXd0xX19xX20xX1xX3xX4xX1fxX3xX4xXeexX14xX3xX5xX19xXdxX3xX20xX21xX29xX20xX1xX3xX20xX89xX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX94xXbxX3xX4fxX3cxX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX20xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3exX3xX1xXdxX94xX14xX3xX75xX14xX6a6xX3exX3xXexX1xX10xX18xX3xX1xX1exX443xX20xX21xX3xX1xXdxX94xX20xX3xX4fxX19xXdxX3exX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xX46xX20xX21xX3xX2fxX443xXdxX3xX4axXdxX4cxX20xX3xX4fxX50xXdxX3xX53xX1xX42xX3xX1xX58xX14xX10cxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX2fxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX14xX5xX12xX0xX6dxXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3axXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX2fxX12xX0xX5bxX6dxXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41bxX14xXexX1xX18xX3axXaxX12xX1dxXf8xX14xX3xXcxX3axX14xX20xX21xX0xX5bxXbxX12
Hữu Trung