Cận cảnh đìu hiu, nhếch nhác ở Khu công nghiệp Đại Kim
(Baohatinh.vn) - Đã “khai sinh” được 10 năm, nhưng đến nay, Khu công nghiệp Đại Kim ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn luôn trong cảnh đìu hiu, nhếch nhác bởi nhiều công trình, dự án tại đây đều đang nằm trên giấy hoặc thi công dang dở...
6f6exb04axa1ccxd82bx91d6xbfa6xa5b0xca33xc307xX7xe957xa9c1xeacbx70ebx836exca74xX5xe877xXaxX3xX7xXexc36exX5xX10xX9xXaxXexX10x8d2exXexafe7xX6xX5xXdxae36xe14cxee04xX3xX5xX10xae05xXex971cxXax957dxbb6axdbcexX23xX3xX4xa14bxX23xX1xX3x78a4xaa42xb97bxX3xX1xXdxX38xae40xX3xX23xX1xa646xX4xX1xX3xX23xX1xc444xX4xX3x99f0xX3x7457xX1xX38xX3xX4xe1d4xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxe773xXbxX3xcc7exc0d5xXdxX3xX4cxXdxc38dxX0xd0e3xX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc25cxX10xX6x7456xXaxX2cxX5cx7f5dxX3xXaxb985xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX23xX1xXaxX3xX36x86ccx75fcxX4xX3xX2xd4b7xX3xX23xd23exX62xX3dxX3xX23xX1xX89xX23xX22xX3xX36xX41xX23xX3xX23xX6xX15xX3dxX3xX4cxX1xX38xX3xX4xX51xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX59xXbxX3xX5cxX5dxXdxX3xX4cxXdxX62xX3xX4axX3xX1cxX7axX3x95bcx9858xX23xX3xX4cxXdxX62xX3xX2xX3x746cxX73xX89xXc2xX23xX22xX3xXc1xXc2xX23xX3dxX3xX73xf426xX3xXcxcdd7xX23xX1x8aa3xX3xc52dxa7a8xX23xX3xX5xX38xX51xX23xX3xXex80a2xc38axX23xX22xX3xX4xX32xX23xX1xX3xX36xX37xX38xX3xX1xXdxX38xX3dxX3xX23xX1xX41xX4xX1xX3xX23xX1xX47xX4xX3xd857xX4axXdxX3xX23xX1xXdxc523xX38xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexXeaxX37xX23xX1xX3dxX3xX76xaecaxX3xX47xX23xX3xXexX5dxXdxX3xX36x97c3xX15xX3xX36xX10fxX38xX3xX36xX6xX23xX22xX3xX23xa65exX62xX3xXexXeax87e1xX23xX3xX22xXdxb9b6xX15xX3xX1xXebx7648xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX51xX23xX22xX3xX76xX6xX23xX22xX3xX76xX4axd2bdxX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xef1exX7xX64xX2xd5e4xX2xbb65xX64xX2x78dexdaffxX76xX8exX2xX19exca02xX8ex911cxb6daxXexX1a6xX198xX2xX5xX8exX158xc83axXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xd890xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX2cxe88fxbae0xXdxX3xX36xXdxX3xXe0xXd8xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xX51xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX59xXbxX3xX1xXebxX6xX23xX22xX3xXexXd8xX23xX3dxX3xX36xX37xX38xX3xX1xXdxX38xX3xX36xf84cxX15xX3xX23xX1xX41xX4xX1xX3xX23xX1xX47xX4xX158xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d6exXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX19exX1a5xX19dxX1a3xX5xX2xX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX2cxbd3cxX1x7fa5xX23xX22xX3xX4xXebxX23xX3xX36xX89xa6c8xX23xX22xX3xX108xX6xXebxX3xd70cxX38xX6xX23xX1xX3xX1a3xX3xX76xX11fxX3xX47xX23xX3xX5x963cxX23xX3xX36xX7axX3xXexXeaxXdxc820xX23xX3xX7dxX1xX6xXdxX3xX36xX269xX38xX3xXexX89xX3xX23xX1xXdxX10fxX38xX3xX23xX91xX62xX3xX23xX22xX2exXbxX3xX36xX269xX15xX3xXeaxX47xX4xX158xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX19dxX2xX8exX1a5xX5xX1a6xX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX2cxd6e6xX140xXexX3xX1xXdxX41xX62xX3xX1xXebxXdxX3xX62xX382xXdxX3xXexX1xX140xX15xX3xX23xX22xX89xX36bxXdxX3xX36xXdxX3xX5xX5dxXdxX3xXexXeaxX13bxX23xX3xX4xX47xX4xX3xX4xXebxX23xX3xX36xX89xX36bxX23xX22xX3xXexXeaxXebxX23xX22xX3xX7dxX1xX38xX3xX4xX51xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX59xXbxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX1a6xX19exX19axX1a6xX5xX19dxX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX2cxX2dxc320xX23xX22xX3xX4xX1x8241xX23xX1xX3xXe0xXd8xXebxX3xX1cxX89xX4axX23xX22xX3xX7xX32xX23xX3xX1cxX38xX140xXexX3xX4xe708xX6xX3xX35fxX1xXd8xX3xX62xX47xX15xX3xX7xX32xX23xX3xX1cxX38xX140xXexX3xX1cxX10xX3xX36xXdxX59xX23xX3dxX3xX5xa9dbxXbxX3xXeaxX47xXbxX3xX36xXdxX59xX23xX3dxX3xX36xXdxX59xX23xX3xXexef4fxX3xX36x7ee1xX23xX22xX3xXdxX62xX3xX5xX37xX62xX158xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX1a3xX19exX1a6xX19dxX5xX1a3xX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1aexX38xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX2dxX5cbxX23xX22xX3xXe0xXd8xXebxX3xX23xX1xXd8xX3xX36xXdxX10fxX38xX3xX1xXd8xX23xX1xX3xX4xX51xX23xX22xX3xXexX15xX3xX7xX32xX23xX3xX1cxX38xX140xXexX3xX1cxX10xX3xX36xX5dxXbxX3xX36xXdxX59xX23xX3xX7dxX1xX51xX23xX22xX3xX4xX61dxX3xX6xXdxX3xXexXeaxX51xX23xX22xX3xX4xXebxXdxX3dxX3xXbxX1xX5d1xX6xX3xXexXeaxX89xX382xX4xX3xX36xX269xX15xX3xXeaxXe1xX15xX3xXexXeaxX129xX38xX3xX108xce5dxX3xXexX1xX32xX3xXeaxX51xX23xX22xX158xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX2xX1c0xX8exX8exX5xX1a5xX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX2cx6fabxf360xXexX3xX7xX23bxX3xX1xX5dxX23xX22xX3xX62xbc08xX4xX3xX36xX7axX3xX108xb0b8xX3xX76xX4axX3xXexe527xX3xX23xX1xXdxX10fxX38xX3xX23xX91xX62xX3xX23xX6xX15xX158xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX198xX1a6xX198xX1c0xX5xX1c0xX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1aexX38xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX288xX13bxX23xX3xX23xX22xXebxXd8xXdxX3xX1cxX89xX4axX23xX22xX3xX7xX32xX23xX3xX1cxX38xX140xXexX3xX1cxX10xX3xX36xXdxX59xX23xX3xX36xX7axX3xX1xXebxXd8xX23xX3xXexX1xXd8xX23xX1xX3xX4xX61dxX3xX76xX11fxX23xX22xX3xX62xX885xXexX3xX7xX23bxX3xX1cxX10xX3xX62xX47xX15xX158xX3xX2dxX61dxX3xXexX1xX38bxX3xX23xX61dxXdxX3xX36xX129xX15xX3xX5xXd8xX3xX76xX140xX38xX3xX1xXdxX59xX38xX3xX76xX38xX15xX3xX23xX1xX140xXexX3xXe0xX10fxX3xX7xX11fxX3xX1xXebxX5dxXexX3xX36xX885xX23xX22xX3xXexXeaxXebxX23xX22xX3xX7dxX1xX38xX3xX4xX51xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX59xXbxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX1c0xX1a3xX2xX19dxX5xX19exX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1aexX38xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX35fxX22xX6xX15xX3xX4xX5dxX23xX1xX3xX76xX11fxX3xX47xX23xX3xX23xX1xXd8xX3xX62xX47xX15xX3xX7xX32xX23xX3xX1cxX38xX140xXexX3xX1cxX10xX3xX36xX5dxXbxX3xX36xXdxX59xX23xX3xX5xXd8xX3xX76xX11fxX3xX47xX23xX3xX35fxX1xXd8xX3xX62xX47xX15xX3xX7xX32xX23xX3xX1cxX38xX140xXexX3xX7dxX5d1xX23xX1xX3xXcbxX2dxXexX15xX3xX2dxd283xX3xX7dxX5d1xX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexXebxXd8xX23xX3xXc1xXc2xX23xX3xX4cxXdxX62xXdexX3dxX3xX108xXdxX38bxX23xX3xX1xXdxX59xX38xX3xX108xc86axX3xX4xX129xX15xX3xX4xX23bxXdxX3xX4xX1xX10xX3xX7dxX1xX38xX140xXexX158xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX198xX1a5xX19exX198xX5xX198xX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX2cxX35fxX1xXd8xX3xX108xX32xXebxX3xXe0xX59xX3xXexXeaxX23bxX23xX22xX3xX1xX38xXc2xX3xXexXeaxX23bxX23xX22xX3xX1xXebxX47xX4xX158xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX1a5xX19axX19dxX1a6xX5xX19axX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX2cxX288xX13bxX23xX3xXexXeaxXebxX23xX22xX3xX7dxX1xX51xX23xX22xX3xX62xX885xXexX3xX23xX1xXd8xX3xX1cxX89xX4axX23xX22xX3dxX3xX108xX61dxX23xX22xX3xX23xX22xX89xX36bxXdxX3dxX3xX62xX145xXexX3xX108xX136xX23xX22xX3xX4xX1xbaefxX3xX36xX38bxX3xX23xX22xX89xX36bxXdxX3xX76xX129xX23xX3xX5xX129xX23xX3xX4xX2exX23xX3xXexX1xX32xX3xX108xX791xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX19axX198xX1a3xX5xX2xX8exX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1aexX38xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX35fxX1xXd8xX3xX62xX47xX15xX3xX62xX6xX15xX3xf080xXdxXe0xX10xX3xXc1xXexX6xXeaxX3xX73xXd8xX3xXcxXdbxX23xX1xX3xX36xX89xX8axX4xX3xX1cxX10xX62xX3xX5xXd8xX3xX76xX11fxX3xX47xX23xX3xX5xX382xX23xX3xX23xX1xX140xXexX3xXexXeaxXebxX23xX22xX3xX7dxX1xX38xX3xX4xX51xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX59xXbxX3dxX3xX23xX1xX89xX23xX22xX3xX36xX41xX23xX3xX23xX6xX15xX3xXe0xXe1xX23xX3xX76xX4axX3xX76xX6xX23xX22xX3dxX3xX23xX1xX41xX4xX1xX3xX23xX1xX47xX4xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX1a3xX1c0xX19axX8exX5xX2xX2xX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxX3xX76xXexX1xX38xX62xX108xXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX2cxX4cxX1xX38xX3xX23xX1xXd8xX3xX4axX3xX4xX1xXebxX3xX4xX51xX23xX22xX3xX23xX1xX129xX23xX3xX4x8d2dxX23xX22xX3xX108xX898xX3xX76xX4axX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX1a5xX8exX19dxX1a6xX5xX2xX1a6xX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX2cxX35fxX1xXd8xX3xX36xX38bxX3xX1cxX10xX3xX4xX1xXebxX3xX4xX51xX23xX22xX3xX23xX1xX129xX23xX3xX4xX1xX89xX6xX3xX62xX885xXexX3xX5xX269xX23xX3xX7xX61axX3xX76xX891xX23xX22xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX1a5xX8exX19axX19axX5xX2xX19dxX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1aexX38xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX4cxX1xX38xX3xXe0xX11fxX4xX3xX23xX1xXd8xX3xX1cxX89xX4axX23xX22xX3xX4xX61dxX3xX76xX140xX38xX3xX1xXdxX59xX38xX3xXexX47xXdxX3xX7dxX1xX4axXdxX3xX36xX885xX23xX22xX3xX7xX6xX38xX3xX1xXc2xX23xX3xX1a6xX3xX23xX91xX62xX3xX108xX898xX3xX1xXebxX6xX23xX22xX3xX23xX1xX89xX23xX22xX3xX4xX1093xX23xX22xX3xX23xX22xXd8xX15xX3xX5xXd8xX62xX3xX23xX22xXd8xX15xX3xX23xX22xX1xXdf5xX3dxX3xX4xX1xd65fxX23xX22xX3xX108xXdxX41xXexX3xX5xd072xX4xX3xX23xXd8xXebxX3xX1cxXebxX23xX22xX158xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX19axX1a6xX1c0xX1a6xX5xX2xX1a3xX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxX2axX76xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX108xX5xXebxX4xX7dxX2axX62xX6xXeaxX22xXdxX23xX1exX5xX10xX28xXexX24xX6xX38xXexXebxX2axX62xX6xXeaxX22xXdxX23xX1exXeaxXdxX22xX1xXexX24xX6xX38xXexXebxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1aexX38xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX23axXd8xX62xX3xX91xX23xX3xXexX1xX38xX6xX3xX5xdfc9xX3dxX3xX76xXebxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX59xXbxX3xXaxX108xX898xX3xX4xX5e9xX6xX3xX4xX1xX5dxX15xX3xX5xX140xX15xX3xX23xX22xX89xX36bxXdxXaxX3dxX3xX36xX38bxX3xX62xX145xX4xX3xXexXeaxX891xX3xX7xX4axX3xX1xXebxX6xX23xX22xX3xXexXd8xX23xX3dxX3xX1cxX38xX23bxX23xX22xX3xX4xX140xXbxX3xXe0xXd8xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX32xX3xX23xX1xX361xX23xX22xX3xX23xX22xX89xX36bxXdxX3xX76xX129xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX23bxX23xX22xX3xX22xX269xX23xX3xX36xX61dxX3xX4xX1093xX23xX22xX3xX7dxX1xX51xX23xX22xX3xX108xXdxX41xXexX3xX36xX129xX15xX3xX5xXd8xX3xX4xX5e9xX6xX3xX76xXebxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX59xXbxX3xX23xXd8xXebxX3dxX3xX5xXd8xX62xX3xX22xX37xX158xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX288xXebxX76xX15xX3xXbxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX19axX1c0xX19axX198xX5xX2xX1a5xX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX76xXexX1xX24xX1c0xX2xX1a5xXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2xX8exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX23xXexX10xXeaxXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxXebxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1aexX38xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxXc1xX47xXexX3xX4xX5dxX23xX1xX3xX7dxX1xX38xX51xX23xX3xXe0xXdxX13bxX23xX3xX4xX47xX4xX3xX76xX11fxX3xX47xX23xX3xX108xX898xX3xX1xXebxX6xX23xX22xX3xX5xXd8xX3xX7dxX1xX38xX3xX36xX140xXexX3xXe0xXd8xX23xX22xX3xX22xXdxX47xXbxX3xXe0xX382xXdxX3xX36xX89xX36bxX23xX22xX3xd77cxX38xX23bxX4xX3xX5xX885xX3xX198xddb6xX3dxX3xX22xX269xX23xX3xXe0xX382xXdxX3xX7dxX1xX38xX3xXe0xX11fxX4xX3xX2dxX5cbxX23xX22xX3xX288xX3xX4xX1093xX23xX22xX3xX36xX269xX15xX3xX23xX1xX41xX4xX1xX3xX23xX1xX47xX4xX158xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xX76xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX76xXeaxX10xX5xX6xXexX10xX76xXaxX2cxX0xX38xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX38xX62xX108xX1exX6xX23xX76xX1exX7xX6xXbxXebxXaxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX2exX23xX3xX4xX32xX23xX1xX3xX1xXebxX6xX23xX22xX3xXexXd8xX23xX3xX23xX1xXd8xX3xX62xX47xX15xX3xXexX38xX15xX38bxX23xX3xX373xX38xX145xX23xX22xX3xX7xX607xXexX3xX22xX269xX23xX3xX2xX1c0xX8exX3xXexe3b9xX3xX36xf744xX23xX22xXaxX3xX1xXeaxX10xX28xX9xXaxX64xX7dxXdxX23xX1xX1exXexX10xX64xX4xX6xX23xX1exX4xX6xX23xX1xX1exX1xXebxX6xX23xX22xX1exXexX6xX23xX1exX23xX1xX6xX1exX62xX6xX15xX1exXexX38xX15xX10xX23xX1exX373xX38xX6xX23xX22xX1exX7xX6xXexX1exX22xX6xX23xX1exX2xX1c0xX8exX1exXexX15xX1exX76xXebxX23xX22xX64xX2xX1a3xX8exX19axX2xX1a5xX158xX1xXexX62xXaxX2cxX0xXdxX62xX22xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX64xX64xXdxX158xX108xX6xXebxX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xXe0xX23xX64xX23xX10xX194xX7xX64xX2xX198xX2xX19axX64xX2xX19dxX19exX76xX8exX2xX19exX1a3xX8exX1a5xX1a6xXexX1a6xX198xX198xX19axX5xX2xX1c0xX158xX1aexXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX76xXdxX38xX3xX1xXdxX38xX3xX23xX1xX10xX4xX1xX3xX23xX1xX6xX4xX3xXebxX3xX7dxX1xX38xX3xX4xXebxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10xXbxX3xX76xX6xXdxX3xX7dxXdxX62xXaxX3xX64xX2cxX0xX64xX6xX2cxX0xX76xXdxXe0xX2cxX0xX7xXexXeaxXebxX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX2exX23xX3xX4xX32xX23xX1xX3xX1xXebxX6xX23xX22xX3xXexXd8xX23xX3xX23xX1xXd8xX3xX62xX47xX15xX3xXexX38xX15xX38bxX23xX3xX373xX38xX145xX23xX22xX3xX7xX607xXexX3xX22xX269xX23xX3xX2xX1c0xX8exX3xXexX1719xX3xX36xX171cxX23xX22xXaxX3xX1xXeaxX10xX28xX9xXaxX64xX7dxXdxX23xX1xX1exXexX10xX64xX4xX6xX23xX1exX4xX6xX23xX1xX1exX1xXebxX6xX23xX22xX1exXexX6xX23xX1exX23xX1xX6xX1exX62xX6xX15xX1exXexX38xX15xX10xX23xX1exX373xX38xX6xX23xX22xX1exX7xX6xXexX1exX22xX6xX23xX1exX2xX1c0xX8exX1exXexX15xX1exX76xXebxX23xX22xX64xX2xX1a3xX8exX19axX2xX1a5xX158xX1xXexX62xXaxX2cxX2dxX2exX23xX3xX4xX32xX23xX1xX3xX1xXebxX6xX23xX22xX3xXexXd8xX23xX3xX23xX1xXd8xX3xX62xX47xX15xX3xXexX38xX15xX38bxX23xX3xX373xX38xX145xX23xX22xX3xX7xX607xXexX3xX22xX269xX23xX3xX2xX1c0xX8exX3xXexX1719xX3xX36xX171cxX23xX22xX0xX64xX6xX2cxX0xX64xX7xXexXeaxXebxX23xX22xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX2cxX35fxX1xXd8xX3xX62xX47xX15xX3xXexX38xX15xX38bxX23xX3xX373xX38xX145xX23xX22xX3xX7xX607xXexX3x91acxX1093xX3xX1663xX38xX6xX23xX22xX3dxX3xXexX1xX38xX885xX4xX3xX2dxX51xX23xX22xX3xXexX15xX3xX2dxXb97xX3xbb79xX6xX23xX22xX3xXexX1xd8c2xXbxX3xX73xXd8xX3xXcxXdbxX23xX1xX3xX36xX61dxX23xX22xX3xX4axX3xX1cxX7axX3xXc1xXc2xX23xX3xXcxX1xd523xX3xXcbxX1914xX1093xX3xX1663xX38xX6xX23xX22xX3dxX3xX73xXd8xX3xXcxXdbxX23xX1xXdexX3xXexX89exX23xX22xX3xX36xX89xX8axX4xX3xX7dx709dxX3xXe0xX1951xX23xX22xX3xX5xXd8xX3xX76xX11fxX3xX47xX23xX3xXexX5dxXebxX3xX36xXdxX38bxX62xX3xX23xX1xX140xX23xX3xX4xX1xXebxX3xX108xe021xX4xX3xXexXeaxX6xX23xX1xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexXeaxXdxX38bxX23xX3xX4cxXcxX1exa890xX73xX3xX4xX5e9xX6xX3xX1xX38xX15xX59xX23xX3xX23xX22xX1xdb1axXebxX3xX73xXd8xX3xXcxXdbxX23xX1xX158xX3xXcxX1xX41xX3xX23xX1xX89xX23xX22xX3dxX3xXexXeaxX47xXdxX3xX23xX22xX89xX8axX4xX3xXe0xX382xXdxX3xX108xX6xXebxX3xX7dxX1972xX3xXe0xX1951xX23xX22xX3dxX3xX22xX269xX23xX3xX2xX8exX3xX23xX91xX62xX3xXexXeaxX51xXdxX3xX373xX38xX6xX3dxX3xX23xXc2xXdxX3xX36xX129xX15xX3xX36xX7axX3xXexXeaxX4axX3xXexX1xXd8xX23xX1xX3xX62xX885xXexX3xX36xX23bxX23xX22xX3xX36xX5cbxX3xX23xX47xXexX3dxX3xX1xXebxX6xX23xX22xX3xXexXd8xX23xX3dxX3xX36xX37xX38xX3xX1xXdxX38xX158xX158xX158xX0xX64xXbxX2cxX0xX64xX76xXdxXe0xX2cxX0xX64xX5xXdxX2cxX0xX64xX38xX5xX2cxX0xX76xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXeaxXaxX2cxX0xX64xX76xXdxXe0xX2cxX0xX64xX76xXdxXe0xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166cxX38xXexX1xXebxXeaxXaxX2cxXcxXdxX41xX23xX3xXb97xX1xX1321xX4xX0xX64xXbxX2c
Tiến Phúc