Bao giờ 300 hộ dân vùng mỏ đá Cẩm Thịnh chấm dứt nỗi bất an?
(Baohatinh.vn) - Nhiều năm qua, dù nhiều lần kiến nghị nhưng 300 hộ dân thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) vẫn phải sống chung với ô nhiễm và nguy cơ tai nạn do hàng trăm chuyến xe từ mỏ đá Hưng Thịnh.
34fdx9376x76fcxab99x35acx854ax5bc4x89a3x8f7fxX7x9adexa010x7400x982cx7d05xb394xX5x76f8xXax7f65x735bxX6xb5fexX3x3dc3xXdx48cexX3x9664x65e9xX1cxX3xX1x56f1xX3x4a7ex564ax5b1axX3x4a1fx724fxX24xX17xX3x49adxb2a7xX3x4262xb08fxX3x57eex8e74xX2bxX3xXcxX1xadc6xX24xX1xX3xX4xX1xb1dfxX2bxX3xX22x5f35xXexX3xX24x7e3exXdxX3x961fxX3dxXexX3xX6xX24x57dcxX0x8d6cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx89b5xX10xX6xX22xXaxX12x97b6xX1xXdxb4d8x3dbdxX3xX24x8938xX2bxX3x7600xX69xX6x9a7bxX3xX22xX27xX3xX24xX1xXdxX68xX69xX3xX5x95b2xX24xX3xb1d0xXdxb67fxX24xX3xX24xX17xX1xX37xX3xX24xX1x3f8fxX24xX17xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexX1x7538xX24xX3xXcxXdxX83xX24xX3xXcxX1x77e7xX24xX17xX72xX3x4bc7x532axX3xX31xX32xX2bxX3xXcxX1xX37xX24xX1xX3x7e6dxX31xX32xX2bxX3xa8aexX69x8019x4e81xX24xX3x8fe6xX3xX5fx4cbbxX3xXcxb711xX24xX1x99e5xX3xX26x89a8xX24xX3xXbxX1x5f9cxXdxX3xX7x9565xX24xX17xX3xX4xX1xX69xX24xX17xX3xX26x4a0bxXdxX3xX9exX3xX24xX1xXdx9cebxX2bxX3xX26xXc8xX3xX24xX17xX69xXc1xX3xX4xadfcxX3xXexX6xXdxX3xX24x4b53xX24xX3xX22xX15xX3xX1xXc8xX24xX17xX3xXex3de1xX6cxX2bxX3xX4xX1xX69xXc1xX83xX24xX3xXadxX10xX3xXex71f5xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX5fxX8dxX24xX17xX3xXcxX1xX37xX24xX1xb166xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxX4xX10xXc5xX15xX48x9526xX10xX4xXexX3xX22xX17xX2bxX10xX22xXdxX6xX3xX26xXdxX22xX10xX15xX3xX2bxXbx6793xX3xXdxX31xX10xX24xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXax46cbxXdxX22xXexX1x95acxX3xX2xX1cxX1cx4256x56acxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX181xX3xX1bx875cxX1cxXbxXadxX187xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX50xX6xXbxXbxX7xX50xX15xXbxX10xX24xX50xX2bxX10xX22xXdxX6xX50xXexX1xX69xX2bxX48xX4exXbxX9xX24xX10xX17cxX7xX50xX192xX1cxX192x47b1xX50x6a24xX1bfxX22xX2xX192xX192xX16axX1c1xX1bxX16axXexX192xX1bfxX1bxX192xX5xX1bxXc5xX7xXexXdxX5xX5xX1cxX1c1xX1cxX2xXc5xX1cxX1cxX2xX1cx4612xX12dxX48xX2bxXbxXaxX3xX22xX6xXexX6xXc5xXexXc1xXbxX10xX9xXaxX26xXdxX22xX10xX15xX50xX2bxXbxX16axXaxX3xX22xX6xXexX6xXc5xX10xX24xX4xX15xX22xX10xX9xXaxX4xX65x9f96x9571xX26xX31xX20dx8844xadf7xX26xX1bx9f44xX186xX192xX13xX216xXbxX2xXbxX65xX5fxX5fxX16axX1bfxX216xa033xX20dx54fex509bxX213xXcx5074xX2x67caxX1e1xX31xX22xX1bfxX24xX1cxX15x8831xX20exX13xX2xX212xX31xX10cxX212xX212xX1bx8163xX50xX1cxX1bxX17x77c2xX234xXbfxXbx5437xX186xX192xX13x50ccxX23exX247xX22xX2xX48xX15xX65xX24bxXdx8be8xX4xXc1xX6fxX224xX1e1xX7xX20dxX4xX6fxX20dxX22axX26xX6x9b58xX17xX216xXbfxX24xX255xX81xXdxX17xX50xX224x7aa0xX186xX192xX13xX15xX4xX1bxX186xX192xX13xXadxX69xX5fxX48xX20exX1xXbxX17x7beaxX263xX81xXbxXcxX247xX6fxX26xX24xX1c1xX15x405dxX6xXdxXexX10xX69xX22xX16axX234xX17x5840xX22xX192xX31xX65xX28bxX2bx7618xX247xX1bxX280xX15xX6fxX216xX24bxX1xXcxX6xad32xX17cxX186xX1bx700fxX186xX1bxX2abxXaxX3xX22xX6xXexX6xXc5xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX22xX6xXexX6xXc5xX6xX10cxX17xX7xX9xXaxX1e1xX2xX181xX1cxX181xX2xX1c1xX1bfxX181xX1cxX181xX2xX181xX2xX181xX2xX1cxX1cxX186xX181xX1cxX181xX2xX192xX23exX1cxX181xX20exX192xX1cxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxXexX10xXadxXexXc5xX6xX5xXdxX17xX24xX181xX3xX4xX10xX24xXexX10xX10cxX187xXaxX12xX0xX7xXexX10cxX15xX24xX17xX12xX22axXdxX22xX10xX15xX181xX3xX28bxX45xXdxX3xX24xX17xXc8xXc1xX72xX3xX1xXc8xX24xX17xX3xXexX10cxX6cxX2bxX3xX4xX1xX69xXc1xX83xX24xX3xXadxX10xX3xX4xX1x61c6xX3xX2exX2fxX3xX6fxX69xX6xX3xX5xX100xXdxX3xXexX10cxXc2xX24xX3xXexX10cx7aecxX4xX3xX2exX8dxX19xX24xX17xX3xX4xa3e9xX6xX3xXexX1xX9exX24xX3xXcxXdxX83xX24xX3xXcxX1xXa8xX24xX17xX0xX50xX7xXexX10cxX15xX24xX17xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX65xX1x7649xX24xX17xX3xX24xX17xXc8xXc1xX3xX24xXa8xX24xX17xX3xX24xaf51xX24xX17xX72xX3xX17xXdxX3abxX3xXbxX1xXf9xX24xX3xX48xX2cxX24xX17xX3xX10cxX2fxXexX72xX3xXexX69xXc1xX83xX24xX3xX2exX8dxX19xX24xX17xX3xX1bxX192xX3xX22xXc8xXdxX3xX16axX3xX81xX2bxX3xXexX11bxX3xX6fxX69xXdaxX4xX3xX5xX20xX3xX2xX255xX3xX2exXdxX3xX6fxX69xX6xX3xX2exX37xX6xX3xXbxX1x8e78xX24xX3xXexX1xX9exX24xX3xXcxXdxX83xX24xX3xXcxX1xXa8xX24xX17xX3xX26xXc8xX15xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX5fxX8dxX24xX17xX3xXcxX1xX37xX24xX1xX3xX2bxX37xXexX3xX2bxX27xX3xX48xX360xXdxX3xX2exX3dxXexX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX216x9fd8xX3xXexX11bxX3xX24xX6cxX2bxX3xX192xX1cxX1cxX1c1xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX2exXdxX3xX26xXc8xX15xX3xX1xX15xX100xXexX3xX2exX20xX24xX17xX3xX2exX83xX24xX3xX24xX6xXc1xX72xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX34cxX3xXexX1xX9exX24xX3xXcxXdxX83xX24xX3xXcxX1xXa8xX24xX17xX3xX5xX69xX9exX24xX3xX7xXdaxX24xX17xX3xXexX10cxX15xX24xX17xX3xX9exX3xX24xX1xXdxXedxX2bxX3xX26xXc8xX3xX24xX45xXdxX3xX5xX15xX3xX7x58b7xX72xX3xX48xX3dxXexX3xX6xX24xX12dxX3xX28bx9910xX4xX3xX22xX27xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX2exXaexX3xX4xX3abxX3xX24xX1xXdxX68xX69xX3xX81xXdxX83xX24xX3xX24xX17xX1xX37xX3xX24xX1xX8dxX24xX17xX3xX2exX83xX24xX3xX24xX6xXc1xX3xXex4b05xX24xX1xX3xX1xX4f1xX24xX1xX3xX26xXd1xX24xX3xX81xX1xX9exX24xX17xX3xX1xX68xX3xXexX1xX6xXc1xX3xX2exad89xXdxX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX13xXc8xX3xX263xX1xX6xX24xX3xXcxX1xX37xX3xX5fxX8dxXf9xX24xX17xX72xX3xX34cxX3xXexX1xX9exX24xX3xXcxXdxX83xX24xX3xXcxX1xXa8xX24xX17xX3xX4xX1xX15xX3xX48xXdxX83xXexX181xX3x37d9xX65xX1xXc8xX3xX34cxX3xX48xXc2xX24xX3xX2exX8dxX19xX24xX17xX3xX24xXc2xX24xX3xX4xX1x4f3bxX24xX17xX3xXexX9exXdxX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX7xXdaxX24xX17xX3xX4xX1xX69xX24xX17xX3xX26xXe5xXdxX3xX48xX360xXdxX3xX2exX3dxXexX12dxX3xX28bxX45xXdxX3xX24xX17xXc8xXc1xX3xX4xX3abxX3xX1xXf9xX24xX3xX192xX1cxX1cxX3xX4xX1xX69xXc1xX83xX24xX3xXadxX10xX3xX4xX1xX100xXc1xX3xX10cxX7exX2bxX3xX10cxX3f6xXbxX3xX6fxX69xX6xX3xXexX10cxX8dxXe5xX4xX3xX24xX1xXc8xX72xX3xX48xXa8xXexX3xX2exX7exX69xX3xX2bxX19xX3xX7xX2fxX24xX17xX3xX2exX83xX24xX3xXexX3f6xX24xX3xX2exXc2xX2bxX3xX81xX1xX69xXc1xX6xX72xX3xX81xX1xXdxX83xX24xX3xX17xXdxX3dxX4xX3xX24xX17xX36axX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX17xXdxXc8xX3xX81xX1xX9exX24xX17xX3xXc1xXc2xX24xX3xX2exXaexX3xX2exXc8xX24xX1xX72xX3xXexX10cx7751xX3xX4xX15xX24xX3xX4x9f4cxX24xX17xX3xX17xXdxX3f6xXexX3xX2bxX4f1xX24xX1xX3xXexX1xX15xX24xX3xXexX1xX3abxXexX12dxX3x73b8xX3abxX3xX5xXc8xX3xX4xX1xX8dxX6xX3xX81xX443xX3xX24xX1xX39cxX24xX17xX3xX5xX56bxX4xX3xX24xX50dxX3xX2bxX4f1xX24xX3xX81xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX2exX2fxX72xX3xX4xX6cxX24xX3xX24xX1xXc8xX3xX5xX100xXdxX3xX10cxX69xX24xX17xX3xX5xXc2xX24xX3xX48xX7exX24xX3xX48xX3f6xXexX3xX24xX1xX8dxX3xX2exX20xX24xX17xX3xX2exX3dxXex8a38xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX24xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX22xXexX1xX181xX3xX1c1xX2xX1e1xXbxXadxX187xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX181xX3xX16axX2xX1cxXbxXadxX187xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX50xX50xXdxX12dxX48xX6xX15xX1xX6xXexXdxX24xX1xX12dxX26xX24xX50xX24xX10xX17cxX7xX50xX192xX1cxX192xX23exX50xX1c1xX23exX22xX1cxX2xX1c1xX1cxX20exX1e1xX1bfxXexX1bfxX20exX20exX23exX1bfxX5xX1cxX12dxX48xX2bxXbxX4exX10cxX9xX16axX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX24xX17xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX2bxX3xXcxX1xX37xX24xX1xX3xX4xX1xX3dxX2bxX3xX22xX41xXexX3xX24xX45xXdxX3xX48xX3dxXexX3xX6xX24xX4exXaxX3xX17cxXdxX22xXexX1xX9xXaxX1c1xX2xX1e1xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX16axX2xX1cxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX15xX24xXaxX12xX28bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX5fxX8dxX24xX17xX3xXcxX1xX37xX24xX1xX3xX2exXdxX3xX26xXc8xX15xX3xX1xX15xX100xXexX3xX2exX20xX24xX17xX3xXexX11bxX3xX24xX1xXdxX68xX69xX3xX24xX6cxX2bxX3xX24xX6xXc1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX22axXe5xXdxX3xX5xX8dxX69xX3xX5xX8dxX4b0xX24xX17xX3xX1xXc8xX24xX17xX3xXexX10cxX6cxX2bxX3xXadxX10xX3xX2bxX45xXdxX3xX24xX17xXc8xXc1xX72xX3xXexX69xXc1xX83xX24xX3xX2exX8dxX19xX24xX17xX3xX22xX23xX24xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX6fxX69xX6xX3xXexX1xX9exX24xX3xXcxXdxX83xX24xX3xXcxX1xXa8xX24xX17xX3xX24xX17xXc8xXc1xX3xX4xXc8xX24xX17xX3xXadxX69xXdaxX24xX17xX3xX4xX3dxXbxX12dxX3xX2abxX27xX3xXexX1x8a40xX24xX1xX3xXexX1xX15xXd6xX24xX17xX3xX24xX1xX39cxX24xX17xX3xX50dxX3xX17xXc8xX72xX3xX50dxX3xX26xX15xXdxX3xX2exX8dxX4b0xX4xX3xX26xX2fxX3xX26x39fbxX69xX3xXexX100xX2bxX3xXexX1xX19xXdxX3xX48x53a5xX24xX17xX3xX2exX2fxX3xX48xX23xXc1xX3xX24xX1xX8dxX24xX17xX3xX4xX622xX24xX17xX3xX4xX1x3febxX24xX17xX3xX81xX1xXa8xX4xX3xXbxX1xX360xX4xX3xX2exX8dxX4b0xX4xX3xX48xX6xX15xX3xX5xX23xX69xX72xX3xX17xXdxX6xX15xX3xXexX1xX9exX24xX17xX3xX2exXdxX3xX5xX100xXdxX3xX4xX36axX6xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX26xXd1xX24xX3xX1xX83xXexX3xX7xX41xX4xX3xX81xX1xX3abxX3xX81xX1xX6cxX24xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX28bxX4bcxX4xX3xX22xX27xX3xX2exXf9xX24xX3xX26xX37xX3xX7xXd6xX24xX3xXadxX69xX3dxXexX3xX4xX3abxX3xXexXdxX83xX24xX3xX1xXc8xX24xX1xX3xXexX8dxXe5xXdxX3xX24xX8dxXe5xX4xX3xX4xX1xXdaxX24xX17xX3xX48xX360xXdxX3xXexX10cxXc2xX24xX3xX2bxX4bcxXexX3xX2exX8dxX19xX24xX17xX72xX3xX24xX1xX8dxX24xX17xX3xXexX1xX10xX15xX3xXbxX1xXd6xX24xX3xX2fxX24xX1xX3xX4xX36axX6xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX72xX3xX5xX8dxX4b0xX24xX17xX3xX24xX8dxXe5xX4xX3xX81xX1xX9exX24xX17xX3xX2exXd6xX2bxX3xX48xXd6xX15xX3xXexX10cxX15xX24xX17xX3xX81xX1xXdxX3xXexX1xX19xXdxX3xXexXdxX83xXexX3xX81xX1xX9exX72xX3xX24xX3abxX24xX17xX72xX3xXadxX10xX3xX4xX1xX100xXc1xX3xX5xXdxXc2xX24xX3xXexX360xX4xX3xX24xXc2xX24xX3xX48xX360xXdxX3xX26xXd1xX24xX3xX2bxX37xXexX3xX2bxX27xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX216xX1xX50dxX3xX24xX1xX3dxXexX3xX5xXc8xX3xX1bxX1c1xX3xX1xX20xX3xX48xX2fxX2bxX3xX2bxX4bcxXexX3xX2exX8dxX19xX24xX17xX72xX3xX2bxX45xXdxX3xX24xX17xXc8xXc1xX3xX24xX17xX15xXc8xXdxX3xX1xX41xX24xX17xX3xX4xX1xX37xX69xX3xX5xX8dxX4b0xX24xX17xX3xX5xXe5xX24xX3xX48xX360xXdxX3xX2exX3dxXexX72xX3xX1x96dbxX3xX4x6941xX24xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX7xXdaxX24xX17xX3xX4xX1xX69xX24xX17xX3xX26xXe5xXdxX3xX24xX45xXdxX3xX5xX15xX3xX26xX68xX3xX6xX24xX3xXexX15xXc8xX24xX3xX17xXdxX6xX15xX3xXexX1xX9exX24xX17xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX24xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX22xXexX1xX181xX3xX1c1xX2xX1e1xXbxXadxX187xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX181xX3xX16axX2xX1cxXbxXadxX187xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX50xX50xXdxX12dxX48xX6xX15xX1xX6xXexXdxX24xX1xX12dxX26xX24xX50xX24xX10xX17cxX7xX50xX192xX1cxX192xX23exX50xX1c1xX23exX22xX1cxX2xX1c1xX1cxX1bfxX1e1xX1c1xXexX1c1xX1e1xX1c1xX1c1xX1cxX5xX1cxX12dxX155xXbxX17xX4exX10cxX9xX1c1xX1bfxX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX24xX17xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX2bxX3xXcxX1xX37xX24xX1xX3xX4xX1xX3dxX2bxX3xX22xX41xXexX3xX24xX45xXdxX3xX48xX3dxXexX3xX6xX24xX4exXaxX3xX17cxXdxX22xXexX1xX9xXaxX1c1xX2xX1e1xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX16axX2xX1cxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX15xX24xXaxX12xXcxX69xXc1xX83xX24xX3xX2exX8dxX19xX24xX17xX3xX22xX23xX24xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX6fxX69xX6xX3xXexX1xX9exX24xX3xXcxXdxX83xX24xX3xXcxX1xXa8xX24xX17xX3xX2exX6xX24xX17xX3xX22xX7exX24xX3xXadxX69xXdaxX24xX17xX3xX4xX3dxXbxX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX255xX24xX1xX3xX5fxXc8xX3xX22axX6cxX24xX3xX20dxX4b0xXdxX3xXc5xX3xX4xX9exX24xX17xX3xX6xX24xX3xX26xXdxXc2xX24xX3xXexX1xX9exX24xX3xXcxXdxX83xX24xX3xXcxX1xXa8xX24xX17xX3xX4xX1xX15xX3xX48xXdxX83xXexX181xX3xX554xX63bxX83xX24xX3xXexX1xX19xXdxX3xX2exXdxX443xX2bxX3xX1xXdxacd7xX24xX3xXexX100xXdxX72xX3xXadxX10xX3xX4xX1xX34cxX3xX2exX2fxX3xX2exXaexX3xX17xX23xXc1xX3xX10cxX6xX3xX20exX3xX26xX360xX3xXexX6xXdxX3xX24xX100xX24xX3xX26xX68xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX72xX3xXexX10cxX15xX24xX17xX3xX2exX3abxX3xX4xX3abxX3xX2xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX4xX1xX83xXexX72xX3xX2xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX48xX37xX3xX4xX8dxX6xX3xX1xX895xX24xX3xX4xX1xX23xX24xX72xX3xX7xXdaxX3xX4xXa28xX24xX3xX5xX100xXdxX3xX48xX37xX3xX17xXaexXc1xX3xX4xX1xX23xX24xX72xX3xXexX6xXc1xX3xX26xXc8xX3xXadxX23xXc1xX3xXadxX8dxXe5xX4xX691xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX31xX1xX84axX3xXexX6xXc1xX3xX26xXc8xX15xX3xX24xX17xX9exXdxX3xX24xX1xXc8xX3xX1xX15xX6xX24xX17xX3xX34cxX3xX26xX10xX24xX3xX2exX8dxX19xX24xX17xX72xX3xX6xX24xX1xX3xX20dxX4b0xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX48xXdxX83xXexX3xXexX1xXc2xX2bxX181xX3xX554xX63bxX23xXc1xX3xXexX10cxX8dxXe5xX4xX3xX5xXc8xX3xX24xX1xXc8xX3xX4xX36axX6xX3xX17xXdxX6xX3xX2exX4f1xX24xX1xX3xX4xX3abxX3xX4xX15xX24xX3xX48xX37xX3xXexX6xXdxX3xX24xX100xX24xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX4xX8dxX6xX3xX4xX1xX23xX24xX12dxX3xX2a7xXdaxX24xX17xX3xXexX10cxX15xX24xX17xX3xX24xX45xXdxX3xX48xX3dxXexX3xX6xX24xX3xX3dxXc1xX72xX3xX1xXa25xX3xX2exXaexX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX48xX2cxX3xX5xX100xXdxX3xX24xX1xXc8xX3xX4xX1xX69xXc1xX443xX24xX3xX2exXdxX3xX24xXf9xXdxX3xX81xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX7xXdaxX24xX17xX691xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX24xXexX10xX10cxXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX22xXexX1xX181xX3xX1c1xX2xX1e1xXbxXadxX187xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX181xX3xX16axX2xX1cxXbxXadxX187xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX50xX50xXdxX12dxX48xX6xX15xX1xX6xXexXdxX24xX1xX12dxX26xX24xX50xX24xX10xX17cxX7xX50xX192xX1cxX192xX23exX50xX1c1xX23exX22xX1cxX2xX1c1xX2xX2xX192xX1bxXexX23exX1bxX192xX16axX20exX5xX1cxX12dxX48xX2bxXbxX4exX10cxX9xX1c1xX2xX20exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX24xX17xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX2bxX3xXcxX1xX37xX24xX1xX3xX4xX1xX3dxX2bxX3xX22xX41xXexX3xX24xX45xXdxX3xX48xX3dxXexX3xX6xX24xX4exXaxX3xX17cxXdxX22xXexX1xX9xXaxX1c1xX2xX1e1xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX16axX2xX1cxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX15xX24xXaxX12xX65xX17xX9exXdxX3xX24xX1xXc8xX3xXexX10cxX15xX24xX17xX3xXexX1xX9exX24xX3xX2exX3abxX24xX17xX3xX4xa039xX6xX3xX48xX2cxX3xX1xX15xX6xX24xX17xX3xX2exX443xX3xX4xX1xX69xXc1xX443xX24xX3xX2exXdxX3xX24xXf9xXdxX3xX81xX1xX2fxX4xX3xX7xX6xX69xX3xX81xX1xXdxX3xX4xX15xX24xX3xX48xX37xX3xXexX6xXdxX3xX24xX100xX24xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX65xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX9exX24xX3xXcxXdxX83xX24xX3xXcxX1xXa8xX24xX17xX3xX2exXaexX3xX24xX1xXdxX68xX69xX3xX5xX7exX24xX3xX81xXdxX83xX24xX3xX24xX17xX1xX37xX3xX5xXc2xX24xX3xX4xX1xX870xX24xX1xX3xX6fxX69xXc1xX68xX24xX3xX2exX37xX6xX3xXbxX1xX8dxXf9xX24xX17xX3xX24xX1xX8dxX24xX17xX3xX2exX83xX24xX3xX24xX6xXc1xX3xXexX4f1xX24xX1xX3xXexX10cxX100xX24xX17xX3xX7xXdaxX24xX17xX3xX4xX1xX69xX24xX17xX3xX26xXe5xXdxX3xX9exX3xX24xX1xXdxXedxX2bxX3xX26xXc8xX3xX24xX17xX69xXc1xX3xX4xXf9xX3xXexX6xXdxX3xX24xX100xX24xX3xX17xXdxX6xX15xX3xXexX1xX9exX24xX17xX3xX26xXd1xX24xX3xX81xX1xX9exX24xX17xX3xX2exX8dxX4b0xX4xX3xX81xX1xXa8xX4xX3xXbxX1xX360xX4xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xb196xX24xX17xX3xX263xX1xX100xX2bxX3xX22axX6cxX24xX3xX65xX9exX24xX17xX3xXc5xX3xX31xX1xX36axX3xXexX37xX4xX1xX3xX243xX13xX65xX2abxX3xXadxXaexX3xX31xX32xX2bxX3xXcxX1xX37xX24xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX48xXdxX83xXexX181xX3xX554xXcxX10cxX8dxXe5xX4xX3xX81xXdxX83xX24xX3xX24xX17xX1xX37xX3xX4xX36axX6xX3xX65xX1xX23xX24xX3xX22xX23xX24xX72xX3xX4xX1xX56bxX24xX17xX3xXexX9exXdxX3xX4xX622xX24xX17xX3xX2exXaexX3xXbxX1xXdaxXdxX3xX1xX4b0xXbxX3xX26xXe5xXdxX3xX5x56f2xX4xX3xX5xX8dxX4b0xX24xX17xX3xX4xX9exX24xX17xX3xX6xX24xX3xX17xXdxX6xX15xX3xXexX1xX9exX24xX17xX3xX10cxX6xX3xX6fxX69xX23xX24xX3xXadxXe91xX3xX5x35faxX72xX3xX24xX1xX8dxX24xX17xX3xX4xX622xX24xX17xX3xX4xX1xX84axX3xX24xX1xX8dxX3xX554xX2exX2fxX3xX24xa662xX2bxX3xX6xX15xX3xX48x3fb2xX15xX691xX72xX3xX48xX34cxXdxX3xX7xX6xX69xX3xX81xX1xXdxX3xX5xX101fxX4xX3xX5xX8dxX4b0xX24xX17xX3xX4xX1xX41xX4xX3xX24xX6cxX24xX17xX3xX10cxX56bxXexX3xX2exXdxX3xXexX1xX4f1xX3xXexX4f1xX24xX1xX3xX1xX4f1xX24xX1xX3xX5xX100xXdxX3xXexX10cxX34cxX3xX26xX68xX3xX24xX1xX8dxX3xX4xX622xX691xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX24xXexX10xX10cxX3xX22xXexX1xX69xX2bxX48xXaxX3xX7xXexXc1xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX22xXexX1xX181xX3xX1c1xX2xX1e1xXbxXadxX187xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX181xX3xX16axX2xX1cxXbxXadxX187xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX50xX50xXdxX12dxX48xX6xX15xX1xX6xXexXdxX24xX1xX12dxX26xX24xX50xX24xX10xX17cxX7xX50xX192xX1cxX192xX1bfxX50xX2xX1cxX1e1xX22xX1c1xX192xX192xX1bxX1bfxX192xX23exXexX20exX23exX1c1xX1cxX1e1xX5xX1cxX12dxX155xXbxX17xX4exX10cxX9xX1c1xX192xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX24xX17xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX2bxX3xXcxX1xX37xX24xX1xX3xX4xX1xX3dxX2bxX3xX22xX41xXexX3xX24xX45xXdxX3xX48xX3dxXexX3xX6xX24xX4exXaxX3xX17cxXdxX22xXexX1xX9xXaxX1c1xX2xX1e1xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX16axX2xX1cxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX15xX24xXaxX12xX31xX2fxXexX3xX48xX360xXdxX3xX2bxX37xXexX3xX2bxX27xX3xX7xX6xX69xX3xX24xX1xX39cxX24xX17xX3xX4xX1xX69xXc1xX83xX24xX3xXadxX10xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xXcxX10cxXd6xX3xX5xX19xXdxX3xX26xX68xX3xX26xX3dxX24xX3xX2exX68xX3xX24xXc8xXc1xX72xX3xX9exX24xX17xX3xX65xX17xX69xXc1xXedxX24xX3xX22axX6cxX24xX3xXcxX15xXc8xX24xX72xX3xX263xX1xX3abxX3xXexX10cxX8dxX34cxX24xX17xX3xXbxX1xXa28xX24xX17xX3xXcxXc8xXdxX3xX24xX17xX69xXc1xXc2xX24xX3xXc5xX3xX28bxX9exXdxX3xXexX10cxX8dxX19xX24xX17xX3xX1xX69xXc1xXbfexX24xX3xX31xX32xX2bxX3xXbfxX69xXc1xXc2xX24xX3xX4xX1xX15xX3xX48xXdxX83xXexX181xX3xX554xXcxX1xX19xXdxX3xX17xXdxX6xX24xX3xX6fxX69xX6xX72xX3xX1xX69xXc1xXbfexX24xX3xX26xXc8xX3xX4xX2fxX4xX3xXbxX1xXa28xX24xX17xX3xX5xXdxXc2xX24xX3xX6fxX69xX6xX24xX3xX2exXaexX3xX24xX1xX3f6xX24xX3xX2exX8dxX4b0xX4xX3xX1047xX3xX81xXdxX83xX24xX3xXbxX1xXd6xX24xX3xX2fxX24xX1xX3xX4xX36axX6xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX9exX24xX3xXcxXdxX83xX24xX3xXcxX1xXa8xX24xX17xX12dxX3xX31xX1xX56bxX24xX17xX3xXexX9exXdxX3xX4xX622xX24xX17xX3xX2exXaexX3xXexX1xXc8xX24xX1xX3xX5xX3f6xXbxX3xX4xX2fxX4xX3xX2exX15xXc8xX24xX3xX81xXdxX443xX2bxX3xXexX10cxX6xX3xXadxX69xXdaxX24xX17xX3xX24xX1xXa8xX4xX3xX24xX1xX34cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xXbxX1xXd6xXdxX3xXexX1xX8dxX19xX24xX17xX3xXadxX69xXc1xXc2xX24xX3xXexX1xX101fxX4xX3xX1xXdxXbfexX24xX3xXexX8dxXe5xXdxX3xX24xX8dxXe5xX4xX72xX3xX2exXd6xX2bxX3xX48xXd6xX15xX3xX26xXbfexX3xX7xXdxX24xX1xX3xX2bxX9exXdxX3xXexX10cxX8dxX19xX24xX17xX72xX3xXbxX1xX36axX3xX48xX100xXexX3xXadxX10xX3xX2exX443xX3xXexX10cxX2fxX24xX1xX3xXexX4f1xX24xX1xX3xXexX10cxX100xX24xX17xX3xX2exX3dxXexX3xX2exX2fxX3xX10cxXf9xXdxX3xX26xXaexXdxX691xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xXcxX1xX83xX3xX24xX1xX8dxX24xX17xX72xX3xXadxX10xX2bxX3xX10cxX6xX3xX24xX1xX39cxX24xX17xX3xX554xX24xX1xXa8xX4xX3xX24xX1xX34cxX691xX3xX4xX36axX6xX3xX4xXf9xX3xX6fxX69xX6xX24xX3xX4xX1xX41xX4xX3xX24xX6cxX24xX17xX3xX1xX69xXc1xXbfexX24xX3xX31xX32xX2bxX3xXbfxX69xXc1xXc2xX24xX3xX81xX1xX9exX24xX17xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xX69xXc1xX3xXexX2fxX4xX3xX22xX360xX24xX17xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX22xXc1xXaxX12xX247xX69xX6xX3xX6fxX69xX6xX24xX3xX7xX2fxXexX3xX4xX36axX6xX3xX263xX22axX72xX3xX7xX6xX69xX3xX2bxX45xXdxX3xX4xX1xX69xXc1xX83xX24xX3xXadxX10xX72xX3xX48xX360xXdxX3xX5xX100xXdxX3xX2bxX37xXexX3xX2bxX27xX72xX3xXexX4f1xX24xX1xX3xXexX10cxX100xX24xX17xX3xX2exX2fxX3xX26xX6cxX24xX17xX3xX22xXa25xX4xX3xXexX69xXc1xX83xX24xX3xX2exX8dxX19xX24xX17xX3xXexXdxX83xXbxX3xXexX360xX4xX3xX22xXdxXedxX24xX3xX10cxX6xX12dxX3xX65xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX9exX24xX3xXcxXdxX83xX24xX3xXcxX1xXa8xX24xX17xX3xX26xXd1xX24xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xX2bxXa28xX24xX3xX4xX1xX19xX3xX2exX4b0xXdxX3xX24xX17xXc8xX24xX1xX3xX4xX1xX41xX4xX3xX24xX6cxX24xX17xX3xX4xX3abxX3xX17xXdxXd6xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX81xXdxXc2xX24xX3xX6fxX69xXc1xX83xXexX72xX3xX5xX23xX69xX3xX22xXc8xXdxX3xX2exX443xX3xX4xX1xX3dxX2bxX3xX22xX41xXexX3xX24xX45xXdxX3xX5xX15xX3xX5xXa8xX24xX17xX72xX3xX48xX3dxXexX3xX6xX24xX3xX2exXaexX3xX81xX1062xX15xX3xX22xXc8xXdxX3xX1xXf9xX24xX3xX2xX1cxX3xX24xX6cxX2bxX3xX24xX6xXc1xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xX22xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX10cxX10xX5xX6xXexX10xX22xXaxX12xX0xX69xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc5xXexX1xX69xX2bxX48xXc5xX6xX24xX22xXc5xX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX4xX1xX3f6xX2bxX3xX81xX1xXa8xX4xX3xXbxX1xX360xX4xX3xX5xX45xXdxX72xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX26xXd1xX24xX3xX4xX1xX8dxX6xX3xX1xX83xXexX3xX81xX1xX50dxX3xX26xX4f1xX3xX48xX360xXdxXaxX3xX1xX10cxX10xX280xX9xXaxX50xX22xXdxX10xX69xXc5xXexX10cxX6xXc5xX22xX15xX24xXc5xXexX1xX69xX50xX2bxX15xXc5xX22xX6xXc5xX4xX1xX6xX2bxXc5xX81xX1xX6xX4xXc5xXbxX1xX69xX4xXc5xX5xX15xXdxXc5xX24xX17xX69xX15xXdxXc5xX22xX6xX24xXc5xX26xX6xX24xXc5xX4xX1xX69xX6xXc5xX1xX10xXexXc5xX81xX1xX15xXc5xX26xXdxXc5xX48xX69xXdxX50xX2xX1bfxX16axX1c1xX192xX1c1xX12dxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX50xX2bxX10xX22xXdxX6xX50xX2xX192xX1cxX50xX24xX10xX17cxX7xX50xX192xX1cxX192xX1c1xX50xX2xX16axX1c1xX22xX1bxX2xX1bxX1cxX192xX1cxX1cxXexX1c1xX1cxX1cxX23exX1bfxX5xX1cxX12dxX155xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX24xX17xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX2bxX3xXcxX1xX37xX24xX1xX3xX4xX1xX3dxX2bxX3xX22xX41xXexX3xX24xX45xXdxX3xX48xX3dxXexX3xX6xX24xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX22xXdxX26xX12xX0xX7xXexX10cxX15xX24xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX4xX1xX3f6xX2bxX3xX81xX1xXa8xX4xX3xXbxX1xX360xX4xX3xX5xX45xXdxX72xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX26xXd1xX24xX3xX4xX1xX8dxX6xX3xX1xX83xXexX3xX81xX1xX50dxX3xX26xX4f1xX3xX48xX360xXdxXaxX3xX1xX10cxX10xX280xX9xXaxX50xX22xXdxX10xX69xXc5xXexX10cxX6xXc5xX22xX15xX24xXc5xXexX1xX69xX50xX2bxX15xXc5xX22xX6xXc5xX4xX1xX6xX2bxXc5xX81xX1xX6xX4xXc5xXbxX1xX69xX4xXc5xX5xX15xXdxXc5xX24xX17xX69xX15xXdxXc5xX22xX6xX24xXc5xX26xX6xX24xXc5xX4xX1xX69xX6xXc5xX1xX10xXexXc5xX81xX1xX15xXc5xX26xXdxXc5xX48xX69xXdxX50xX2xX1bfxX16axX1c1xX192xX1c1xX12dxX1xXexX2bxXaxX12xX28bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX4xX1xX3f6xX2bxX3xX81xX1xXa8xX4xX3xXbxX1xX360xX4xX3xX5xX45xXdxX72xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX26xXd1xX24xX3xX4xX1xX8dxX6xX3xX1xX83xXexX3xX81xX1xX50dxX3xX26xX4f1xX3xX48xX360xXdxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX10cxX15xX24xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xXcxX10cxX15xX24xX17xX3xX6fxX69xX2fxX3xXexX10cxX4f1xX24xX1xX3xX81xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX2exX2fxX3xX5xXc8xX2bxX3xX26xX3f6xXexX3xX5xXdxXbfexX69xX3xXadxX23xXc1xX3xX22xX101fxX24xX17xX72xX3xX24xX1xXdxX68xX69xX3xX4xX9exX24xX17xX3xXexXc1xX3xXexX100xXdxX3xXbxX1xX8dxX19xX24xX17xX3xX216x98f4xX3xX263xX1xX8dxXf9xX24xX17xX3xXbaxXcxXbfxX3xX216xX17dfxX3xX255xX24xX1xX72xX3xX5fxXc8xX3xXcxXcbxX24xX1xXcexX3xX2exXaexX3xX26xXdxX3xXbxX1xX100xX2bxX3xX4xX2fxX4xX3xX6fxX69xXc1xX3xX2exX37xX24xX1xX3xX26xX68xX3xX48xXd6xX15xX3xX26xXbfexX3xX2bxX9exXdxX3xXexX10cxX8dxX19xX24xX17xX72xX3xX17xX23xXc1xX3xXd6xX24xX1xX3xX1xX8dxX34cxX24xX17xX3xXadxX3dxX69xX3xX2exX83xX24xX3xX4xX69xX20xX4xX3xX7xXdaxX24xX17xX3xX4xX36axX6xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX12dxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX22xXdxX26xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX216xX1xX50dxX3xX26xX4f1xX3xXadxX10xX3xX4xX1xX34cxX3xX2exX3dxXexX3xX554xXexX69xX24xX17xX691xX3xX48xX360xXdxX3xX2bxX37xXexX3xX2bxX27xXaxX3xX1xX10cxX10xX280xX9xXaxX50xX6xX24xXc5xX24xXdxX24xX1xXc5xXexX10cxX6xXexXc5xXexX69xX50xX81xX1xX15xXc5xX26xXdxXc5xXadxX10xXc5xX4xX1xX15xXc5xX22xX6xXexXc5xXexX69xX24xX17xXc5xX48xX69xXdxXc5xX2bxXdxXexXc5xX2bxX69xX50xX2xX23exX1cxX192xX1bxX20exX12dxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX50xX2bxX10xX22xXdxX6xX50xX2xX192xX1cxX50xX24xX10xX17cxX7xX50xX2xX1bfxX16axX1cxX50xX2xX192xX1e1xX22xX2xX2xX1bfxX16axX1c1xX192xX1bxXexX1bfxX23exX192xX1e1xX1bfxX5xX1cxX12dxX48xX2bxXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX24xX17xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX2bxX3xXcxX1xX37xX24xX1xX3xX4xX1xX3dxX2bxX3xX22xX41xXexX3xX24xX45xXdxX3xX48xX3dxXexX3xX6xX24xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX22xXdxX26xX12xX0xX7xXexX10cxX15xX24xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX216xX1xX50dxX3xX26xX4f1xX3xXadxX10xX3xX4xX1xX34cxX3xX2exX3dxXexX3xX554xXexX69xX24xX17xX691xX3xX48xX360xXdxX3xX2bxX37xXexX3xX2bxX27xXaxX3xX1xX10cxX10xX280xX9xXaxX50xX6xX24xXc5xX24xXdxX24xX1xXc5xXexX10cxX6xXexXc5xXexX69xX50xX81xX1xX15xXc5xX26xXdxXc5xXadxX10xXc5xX4xX1xX15xXc5xX22xX6xXexXc5xXexX69xX24xX17xXc5xX48xX69xXdxXc5xX2bxXdxXexXc5xX2bxX69xX50xX2xX23exX1cxX192xX1bxX20exX12dxX1xXexX2bxXaxX12xX216xX1xX50dxX3xX26xX4f1xX3xXadxX10xX3xX4xX1xX34cxX3xX2exX3dxXexX3xX554xXexX69xX24xX17xX691xX3xX48xX360xXdxX3xX2bxX37xXexX3xX2bxX27xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX10cxX15xX24xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xXcxX1xX19xXdxX3xX17xXdxX6xX24xX3xX17xX7exX24xX3xX2exX23xXc1xX72xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX9exX24xX3xX255xX24xX1xX3xX5fxX27xX24xX17xX72xX3xX22axXcbxX24xX1xX3xXbfxX2fxX72xX3xXexX1xX69xX20xX4xX3xXadxXaexX3xXcxX1xX8dxX4b0xX24xX17xX3xX20dxX20xX4xX72xX3xX1xX69xXc1xXbfexX24xX3xX31xX6xX24xX3xX20dxX20xX4xX3xXbaxX5fxXc8xX3xXcxXcbxX24xX1xXcexX3xX7xXdxX24xX1xX3xX7xXdaxX24xX17xX3xX17xX7exX24xX3xXexX69xXc1xX83xX24xX3xX2exX8dxX19xX24xX17xX3xXbfxX69xX23xX24xX3xXcxX1xX8dxX4b0xX24xX17xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX7xXdaxX24xX17xX3xXexX10cxX15xX24xX17xX3xX4xXd6xX24xX1xX3xX81xX1xX50dxX3xX7xX34cxX3xX26xX4f1xX3xX2bxX9exXdxX3xXexX10cxX8dxX19xX24xX17xX3xX9exX3xX24xX1xXdxXedxX2bxX3xX22xX15xX3xXadxX10xX3xX4xX1xX34cxX3xX2exX3dxXexX3xXexX69xX24xX17xX3xX48xX360xXdxX3xX2exX3dxXexX3xX2bxX27xX3xXexX10cxX19xXdxX12dxX12dxX12dxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX22xXdxX26xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbfxX10xX3xX4xX1xX34cxX3xX2exX3dxXexX3xX554xXexX69xX24xX17xX691xX3xX48xX360xXdxX3xX2bxX37xXexX3xX2bxX27xX72xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX2fxX24xX3xX24xXd6xX24xX3xX2exX3abxX24xX17xX3xX81xX870xX24xX3xX4xXe91xX6xX3xX7xX69xXdaxXexX3xX24xX17xXc8xXc1xaf40xXaxX3xX1xX10cxX10xX280xX9xXaxX50xX48xX6xX24xXc5xX22xX15xX4xXc5xX26xXdxX10xXexX50xXadxX10xXc5xX4xX1xX15xXc5xX22xX6xXexXc5xXexX69xX24xX17xXc5xX48xX69xXdxXc5xX2bxXdxXexXc5xX2bxX69xXc5xX24xX17xX69xX15xXdxXc5xX22xX6xX24xXc5xX4xX1xX6xX24xXc5xX24xX6xX24xXc5xX22xX15xX24xX17xXc5xX81xXdxX24xXc5xX4xX69xX6xXc5xX7xX69xX15xXexXc5xX24xX17xX6xXc1xX50xX2xX23exX1cxX1cxX2xX16axX12dxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX50xX2bxX10xX22xXdxX6xX50xX2xX192xX1cxX50xX24xX10xX17cxX7xX50xX2xX1bfxX1bxX1bfxX50xX2xX192xX192xX22xX1bxX2xX1c1xX16axX1bxX1cxX1e1xXexX2xX23exX1cxX1e1xX2xX5xX1cxX12dxX155xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1cxX3xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX24xX17xX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX2bxX3xXcxX1xX37xX24xX1xX3xX4xX1xX3dxX2bxX3xX22xX41xXexX3xX24xX45xXdxX3xX48xX3dxXexX3xX6xX24xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX22xXdxX26xX12xX0xX7xXexX10cxX15xX24xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbfxX10xX3xX4xX1xX34cxX3xX2exX3dxXexX3xX554xXexX69xX24xX17xX691xX3xX48xX360xXdxX3xX2bxX37xXexX3xX2bxX27xX72xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX2fxX24xX3xX24xXd6xX24xX3xX2exX3abxX24xX17xX3xX81xX870xX24xX3xX4xXe91xX6xX3xX7xX69xXdaxXexX3xX24xX17xXc8xXc1xX1b69xXaxX3xX1xX10cxX10xX280xX9xXaxX50xX48xX6xX24xXc5xX22xX15xX4xXc5xX26xXdxX10xXexX50xXadxX10xXc5xX4xX1xX15xXc5xX22xX6xXexXc5xXexX69xX24xX17xXc5xX48xX69xXdxXc5xX2bxXdxXexXc5xX2bxX69xXc5xX24xX17xX69xX15xXdxXc5xX22xX6xX24xXc5xX4xX1xX6xX24xXc5xX24xX6xX24xXc5xX22xX15xX24xX17xXc5xX81xXdxX24xXc5xX4xX69xX6xXc5xX7xX69xX15xXexXc5xX24xX17xX6xXc1xX50xX2xX23exX1cxX1cxX2xX16axX12dxX1xXexX2bxXaxX12xXbfxX10xX3xX4xX1xX34cxX3xX2exX3dxXexX3xX554xXexX69xX24xX17xX691xX3xX48xX360xXdxX3xX2bxX37xXexX3xX2bxX27xX72xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX2fxX24xX3xX24xXd6xX24xX3xX2exX3abxX24xX17xX3xX81xX870xX24xX3xX4xXe91xX6xX3xX7xX69xXdaxXexX3xX24xX17xXc8xXc1xX1b69xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX10cxX15xX24xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xXcxX1xX19xXdxX3xX17xXdxX6xX24xX3xX17xX7exX24xX3xX2exX23xXc1xX72xX3xX24xX17xX8dxX19xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX9exX24xX3xX255xX24xX1xX3xX5fxX27xX24xX17xX72xX3xX22axXcbxX24xX1xX3xXbfxX2fxX72xX3xXexX1xX69xX20xX4xX3xXadxXaexX3xXcxX1xX8dxX4b0xX24xX17xX3xX20dxX20xX4xX72xX3xX1xX69xXc1xXbfexX24xX3xX31xX6xX24xX3xX20dxX20xX4xX3xXbaxX5fxXc8xX3xXcxXcbxX24xX1xXcexX3xX7xXdxX24xX1xX3xX7xXdaxX24xX17xX3xX17xX7exX24xX3xXexX69xXc1xX83xX24xX3xX2exX8dxX19xX24xX17xX3xXbfxX69xX23xX24xX3xXcxX1xX8dxX4b0xX24xX17xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX7xXdaxX24xX17xX3xXexX10cxX15xX24xX17xX3xX4xXd6xX24xX1xX3xX81xX1xX50dxX3xX7xX34cxX3xX26xX4f1xX3xX2bxX9exXdxX3xXexX10cxX8dxX19xX24xX17xX3xX9exX3xX24xX1xXdxXedxX2bxX3xX22xX15xX3xXadxX10xX3xX4xX1xX34cxX3xX2exX3dxXexX3xXexX69xX24xX17xX3xX48xX360xXdxX3xX2exX3dxXexX3xX2bxX27xX3xXexX10cxX19xXdxX12dxX12dxX12dxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX22xXdxX26xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX69xX5xX12xX0xX22xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10cxXaxX12xX0xX50xX22xXdxX26xX12xX0xX50xX22xXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX69xXexX1xX15xX10cxXaxX12xX255xX24xX1xX3xXcxX1xX8dxX3xXc5xX3xX255xX24xX1xX3xXcxX3dxX24xX0xX50xXbxX12
Anh Thư - Anh Tấn