Mạng xã hội - nhận diện và nguy cơ
Cùng với những giá trị tích cực, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước. Nó “được ví như con dao 2 lưỡi ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập và hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích”.
8ccdxacc5xf6ecx10849x109dcxacd7xf6c6xd5c3xd0c3xX7xc25ex9e6axd7aaxbedbxb5b3xa99dxX5xd90fxXaxaf6axf079xba7fxeb14x1025dxX3xff5exb9b1xX3xX1xc707xXdxX3x9986xX3xX15xX1x8f3bxX15xX3x102baxXdxbf4fxX15xX3xdcf6x925axX3xX15xX16xe987xc15dxX3xX4xac9axX0xb8e7xX1xX2xX12xX0xX26xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xX10x9712xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf533xX10xX6xX26xXaxX12xaa81x10b87xX15xX16xX3xX2bx10238xXdxX3xX15xX1xd0daxX15xX16xX3xX16xXdx104a7xX3xXexX4bxaf0axX3xXexc368xX4xX1xX3xX4x10b8bxX4xd2b0xX3xdf60xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX4xac54xX15xX16xX3xc531xX1cxX4xX3xX5xX1cxX3xX15xX1xX6axX15xX16xX3xX80xafa0xXexX3xXexX4bxX70xXdxX3xX2bxX2cxX3xX1xX28xX3xX5x101a2xX31xX3xX4xed45xX6xX3xX15x99bfxX3x10935xa565xXdxX3xX2bxX65xXdxX3xX7xX7cxX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX4bxXdxd0b4xX15xX3xX4xXb2xX6xX3xXb8xe370xXexX3xX15x94b6xX65xX4xf211xX3xe723xXb6xX3xa059xXb8xXd7xc4acxX4xX3xX2bxX77xX3xX15xX1xXd7xX3xX4xf573xX15xX3xX26xX6xXedxX3xe00bxX3xX5xXd7x10167xXdxX3xb737xX15xX3xX4xX1xc5d7xX6xX3xX15xX1xXdx101a7xX30xX3xX2bxXd3xX15xX3xXb8xX106xX3xX91xXd3xXexX3xX4xX23xXbxX3xX2bxX2cxX3xX1xXdxXcbxX80xX3xX1x103abxX6xX3xcbabxX1xXb6xX3xX5xXd7xd921xX15xX16xX3xXb8xXb9xXdxX3xX2bxX65xXdxX3xX15xX16xXd7xX12axXdxX3xX7xef85xX3xX26xXaexX15xX16xX3xX124xX1xc7daxX15xX16xX3xXb8x9b81xX15xX16xX3xX80xXaexX4xX3xXb8xX77xX4xX1xe7b0xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xX36xX26xXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe06fxXedxX26xX31xXaxX12xc6b2xXdxX28xXexX3xXdcxX6xX80xX3xX5xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX4xXb6xX3xX7xXb9xX3xX15xX16xXd7xX12axXdxX3xX26xX60xX15xX16xX3xc877xX15xXexX10xX4bxX15xX10xXexX3xX2bxX2cxX3xX80xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX30xX1cxX4xX3xXexXb9xXbxX3xXb8x97e1xX30xX3xXexX4bxf592xX15xX3xXexX1xaea2xX3xX16xXdxX65xXdxX7exX3xX2bxX65xXdxX3xX1xX34xX15xX3xdfd0xb414xX3xXexX4bxXdxX28xX30xX3xX15xX16xXd7xX12axXdxX3xX26xX60xX15xX16xX3xX196xX15xXexX10xX4bxX15xX10xXexX3xf1d2xX4xX1xXdxX1c3xX80xX3xX1d3xf906xed68xX3xX26xb0b0xX15xX3xX7xXb9xc3a3xd263xX3xX1xX34xX15xX3xf468xX208xX3xXexX4bxXdxX28xX30xX3xX15xX16xXd7xX12axXdxX3xX26xX60xX15xX16xX3xX1f0xX4xX1xXdxX1c3xX80xX3xX208xX1f8xX1f9xX3xX26xX1fcxX15xX3xX7xXb9xX201xX3xX2bxX2cxX3xX1d4x99dcxX1d3xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXb8xX6xX15xX16xX3xX1xXedxX14xXexX3xXb8xX1cxX15xX16xX7exX3xXb8xX100xX15xX16xX3xXexX1xX100xX3xX1f8xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX2xaaa7xX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX4xXb6xX3xX7xXb9xX3xX15xX16xXd7xX12axXdxX3xX7xX13dxX3xX26xXaexX15xX16xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX15xX1xXdxX106xX30xX3xX15xX1xXd3xXexX3xXexX1xX1c3xX3xX16xXdxX65xXdxXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX0xXdxX80xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX15xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxa32exXdxX26xXexX1xd8bexX3xX1d3xX2xX208xXbxX18xX202xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2d5xX3xX1d4xX2xX208xXbxX18xX202xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX36xX36xXdxXdaxX91xX6xXedxX1xX6xXexXdxX15xX1xXdaxX2bxX15xX36xX15xX10xX2d0xX7xX36xXf4xX2xXf4xX208xX36xX2xX264xX208xX26xX2xX2xX208xX2xX1f8xXf4xec7axXexX318xbee8xX318xX31bxX5xX318xX1fxX80xX1xX1fxX80xX6xX15xX16xX18xX1xX1fx1006bxX233xX31bxX1d3xX31bxX1fxX2xXf4xX1fxX2xXdaxde04xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX1fxX3xX15xX1xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xX15xX16xX30xX31xX3xX4xX34xXaxX3xX2d0xXdxX26xXexX1xX9xXaxX1d3xX2xX208xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1d4xX2xX208xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxXedxX15xXaxX12xX13xXdxX15xX1xX3xX1xX121xX6xX3xXex105d1xX3xXdxX15xXexX10xX4bxX15xX10xXexX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xXdcxX1x94f3xX15xX3xX5xX14xXdxX3xX80xXd7xX12axXdxX3xX15x1091fxX80xX3xff1exX30xX6xX7exX3xX4xX60xX15xX16xX3xX2bxX65xXdxX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX91xd1c8xX3xX77xX4xX1xX7exX3xX4xXb6xX3xX16xXdxX70xX3xXexX4bxX74xX3xXb8xXb9xXdxX3xX2bxX65xXdxX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX3c2xX3xX4xe69cxX15xX3xX2bxX146xX3xX7xXb9xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX7exX3xX1xX3c2xX15xX1xX3x9ebfxX15xX1xX3xX4xXb6xX3xX15xX1cxXdxX3xX26xX30xX15xX16xX3xX18xXd3xX30xX3xXb8xX1cxX4xX3xXexX4bxX1bexX15xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX26xXedxX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX1c3xX3xX5xX7cxX4xX3xXdfxX80xX14xX15xX16xX3xXb8xX10xX15xX157xX3xXexX30xX15xX16xX3xX4bxX6xX7exX3xXb8xX19xX3xX2bxX2cxX3xXb8xX6xX15xX16xX3xXexX70xX4xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xXexXdxX1bexX30xX3xX4xX7cxX4xX3xXexXd7xX3xXexXd7x9c94xX15xX16xX7exX3xX26xXd7xX3xX5xX30xX23xX15xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX7exX3xX16xX1fcxX31xX3xX15xX16xX1xXdxX3xX15xX16xX12axX7exX3xX16xXdxX10xXedxX3xX4bxbf69xX4xX3xX7xX7cxX3xX1xXedxX6xX15xX16xX3xX80xX6xX15xX16xX7exX3xX26xX6xXedxX3xXb8xX1cxX15xX16xX7exX3xX5xX2cxX80xX3xX16xXdxX42exX80xX3xX7xX14bxXexX3xX5xX415xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX4xXb2xX6xX3xX80xX1cxXexX3xX91xX1cxX3xXbxX1xX23xX15xX3xX4xX70xX15xX3xX91xX1cxX7exX3xXb8xX42exX15xX16xX3xX2bxXdxX1bexX15xX3xX2bxX2cxX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xX26xX1fcxX15xX3xXb8xXb9xXdxX3xX2bxX65xXdxX3xe2eaxX42exX15xX16xX7exX3xXdcxX1xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX1c3xX3xXb8xX1cxX3xXexX6xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xXdcxX1xX3c2xX15xX3xX124xX1xX70xXdxX3xX5xXd7xXe2xX4xX7exX3xX4xX2cxX15xX16xX3xX16xX1b9xX15xX3xXb8xX1fcxX31xX7exX3xX4xX70xX4xX3xXbxX1xX1b9xX15xX3xXexX13dxX3xX4xX34xX3xX1xX1cxXdxX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xX2bxX2cxX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX1c3xX3xX5xX7cxX4xX3xXexX1xX60xX3xXb8xX74xX4xX1xX3xX4xX2cxX15xX16xX3xX7xX13dxX3xX26xXaexX15xX16xX3xX15xX1xXdxX106xX30xX3xX1fcxX80xX3xX80xXd7xX30xX7exX3xXexX1xXb2xX3xXb8xXedxX14xX15xX7exX3xX2bxX3a1xX6xX3xX4xX146xX15xX16xX3xX124xX1xX6xXdxX7exX3xXexX4bxX4c5xX15xX16xX3xXexX4bxXe2xX15xX7exX3xX2bxX3a1xX6xX3xX15xX16xXd3xX80xX3xX15xX16xX1b9xX80xX3xX1xX415xX15xX16xX3xXbxX1xX70xX3xX1xXedxX14xXdxX7exX3xX91xX146xXdxX3xX15xX1xX121xX7exX3xX4xX146xX15xX16xX3xX124xX77xX4xX1xX3xX52dxX42exX15xX16xX7exX3xXdcxX1xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX1c3xX3xXb8xX1cxX3xXexX6xX202xX3xXb8x10a74xX15xX16xX3xXexX1xX12axXdxX7exX3xX5xXdxX1bexX15xX3xXexXaexX4xX3xXb8xXdxX106xX30xX3xX4xX1xa1a9xX15xX1xX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xXd7xX34xX15xX16xX3xXbxX1xX70xXbxX3xX4xX1xXb9xX15xX16xX3xXbxX1xX70xX3xX15xX16xX2cxX31xX3xX4xX2cxX15xX16xX3xXexXdxX15xX1xX3xX2bxXdxX7exX3xXexX1xX23xX80xX3xX4xX1xX77xX3xX91xXdxX1c3xX15xX3xX42exXedxX7exX3xX2bxX65xXdxX3xX15xX1xX6axX15xX16xX3xX4xX1xXdxX1bexX30xX3xXexX4bxX415xX3xX80xX65xXdxX3xX4bxXd3xXexX3xX18xX42exXedxX3xXexX4bxX70xX3xX2bxX2cxX3xX15xX16xX30xX31xX3xX1xXdxXcbxX80xX7exX3xX124xX1xX146xX15xX16xX3xX4xX1xX659xX3xX2bxX106xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX3xX80xX2cxX3xX4xX415xX15xX3xX4xX1xX30xXfbxX15xX3xX91xX74xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX7exX3xX5xX146xXdxX3xX124xf31dxXedxX7exX3xXexX23xXbxX3xX1xXe2xXbxX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXd7xXe2xX15xX16xX7exX3xXexX4bxXd7xX65xX4xX3xX1xX1c3xXexX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xX3d2xX30xX6xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX30xX1cxX4xX3xXdfxXexX23xXbxX3xX26xXd7xXe2xXexX157xX3xXexX4bxX1bexX15xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX2xXdaxX3xX5fxX1xX14bxX15xX16xX3xXexX4bxXdxX28xXexX3xXb8xXcbxX3xX5xXe2xXdxX3xX26xXaexX15xX16xX3xX80xX1cxXexX3xX7xXb9xX3xX4xX70xX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xX4xX34xX3xX1xX1cxXdxX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX7exX3xXexX1xXedxX70xXdxX3xX1xXb6xX6xX7exX3xX91xXdxX1c3xX15xX3xX4xX1xXd3xXexX3xX2bxX106xX3xXbxX1xXfbxX80xX3xX4xX1xXd3xXexX7exX3xXb8xX14xXedxX3xXb8xX100xX4xX7exX3xX5xXb9xXdxX3xX7xXb9xX15xX16xX7exX3xXb8xXcbxX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xX5xX23xXbxX3xX4xX70xX4xX3xX1xX1cxXdxX7exX3xX15xX1xXb6xX80xX3xXdfxX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX26xX1fcxX15xX3xX7xX7cxX157xX202xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xX3d2xX30xX6xX3xX4xX70xXdxX3xX16xX121xXdxX3xX5xX2cxX3xXdfxX26xXdxae07xX15xX3xXb8xX2cxX15xX3xX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX157xX7exX3xX7xX13dxX3xX26xXaexX15xX16xX3xX4xX70xX4xX3xX2d0xX10xX91xX7xXdxXexX10xX3xX2bxX2cxX3xX4xX70xX4xX3xXexX4bxX6xX15xX16xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX26xXd7xX65xXdxX3xX26xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xa78dxX6xX3xXbxX1xX42exX15xX3xX91xXdxX28xX15xX7exX3xXb8xXcbxX3xX91xX146xXdxX3xX15xX1xX121xX3xX52dxX42exX15xX16xX3xX5fxX1cxX15xX16xX3xX7xX42exX15xX3xX174xXdxX28xXexX3xXdcxX6xX80xX7exX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX70xX15xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX18xXd3xX30xX3xXb8xX1cxX4xX3xX18xX1fcxX80xX3xX1xX14xXdxX3xXcxX3efxX3xX3d2xX30xXb9xX4xX7exX3xX26xX121xX15xX3xXb8xXd7xX12axX15xX16xX3xX80xXd7xX30xX3xXexXedxX6xX15xX3xX5xX23xXexX3xXb8xX3efxX3xX4xX1xX1c3xX3xXb8xX1cxX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX4xX1xXb2xX3xX15xX16xX1xX871xX6xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX5fxX2cxX15xX16xX3xX16xX1b9xX15xX3xXb8xX1fcxX31xX7exX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX1c3xX3xX5xX7cxX4xX3xXexX1xX60xX3xXb8xX74xX4xX1xX3xX4xXedxXdxX3xX2bxXdxX28xX4xX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX4bxXdxXcbxX15xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX26xX1fcxX15xX3xX7xX7cxX3xXb8xX1cxX4xX3xX5xX23xXbxX3xX2bxX106xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xX5xX2cxX3xXb8xXdxX106xX30xX3xX124xXdxX28xX15xX7exX3xXexXdxX106xX15xX3xXb8xX106xX3xX4xX1xXedxX3xX2bxXdxX28xX4xX3xXb8xX42exX80xX3xX91xX42exXedxX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX3xX4xXedxX15xX3xX15xX16xXd7xX12axXdxX7exX3xX4xX3efxX3xX18xX14bxX31xX3xXexX7cxX3xX26xXedxX3xX4xX70xX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xX3d2xX30xX6xX3xXexX1xX7cxX4xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX3xXexX7cxX3xX26xXedxX3xX15xX16xX146xX15xX3xX5xX30xX23xX15xX7exX3xXexX7cxX3xX26xXedxX3xX5xX23xXbxX3xX1xX1cxXdxX7exX3xXexX7cxX3xX26xXedxX3xX91xXdxXcbxX30xX3xXexX3c2xX15xX1xcdd6xX3xXb8xXcbxX3xXexX1xX7cxX4xX3xX1xXdxX28xX15xX3xXdfxX26xXdxX826xX15xX3xX91xXdxX1c3xX15xX3xX1xX415xX6xX3xX91xX3c2xX15xX1xX157xX202xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xXb8xXb6xX7exX3xX5xXe2xXdxX3xX26xXaexX15xX16xX3xX4xX70xX4xX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX3xX4xX34xX3xX91xX42exX15xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xXedxX15xX3xX15xX16xXd7xX12axXdxX3xX15xX1xXd7xX2d5xX3xf55cxX30xX31xX106xX15xX3xX5xX23xXbxX3xX1xX1cxXdxX7exX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX3xX4xX146xX15xX16xX3xX26xX1fcxX15xX7exX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX3xXexX7cxX3xX26xXedxX3xX91xX70xXedxX3xX4xX1xX77xXdaxXdaxXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX5fxX1xX14bxX15xX16xX3xX15xX14bxXbxX3xX26xXd7xX65xXdxX3xX4xX1xXdxX1bexX30xX3xX91xX2cxXdxX3xXdfxX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX3xX1xXb6xX6xX157xX7exX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXdfxX124xX1bexX15xX1xX3xXbxX1xX42exX15xX3xX91xXdxX28xX15xX157xX3xXb8xXcbxX3xX4xX1xXedxX3xX4bxX6xX3xXb8xX12axXdxX3xX4xX70xX4xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xXb8xXb9xXdxX3xXexX4bxX121xX15xX16xX3xX2bxX65xXdxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX34xX3xX3d2xX30xX6xX15xX7exX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX91xX1cxX3xX80xX70xX31xX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xX7exX3xXdcxX1xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xX7exX3xXb8xX415xXdxX3xX16xXdxX70xX80xX3xX7xX70xXexX3xX1xXedxX14xXexX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xX7exX3xXdcxX1xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX2bxX2cxX3xX4xX70xX4xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xX1fxX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxXdaxX3xX52dxX63fxX15xX16xX3xXexX1xX12axXdxX7exX3xX5xXe2xXdxX3xX26xXaexX15xX16xX3xX4xX70xX4xX3xX26xXdxX826xX15xX3xXb8xX2cxX15xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX7exX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xX3d2xX30xX6xX3xX1xXedxX14xXexX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX1xXe2xXbxX3xXexX70xX4xX7exX3xX15xX16xX1xXdxX1bexX15xX3xX4xX100xX30xX3xX124xX1xXedxX6xX3xX1xX121xX4xXdaxXdaxXdaxX3xXb8xXcbxX3xXb8xX106xX3xX4xX6xXedxX3xX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX3xXexXd7xX3xX7xX42exX15xX7exX3xX15xX1x10713xX80xX3xX4xX1xX30xX31xXcbxX15xX3xX1xXb6xX6xX3xX5xX23xXbxX3xXexX4bxXd7xX12axX15xX16xX7exX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX3xX4xXb2xX6xX3xXb8xX1cxXdxX3xX15xX16xX8dxX3xX4xX70xX15xX3xX91xX1cxX7exX3xXb8xX42exX15xX16xX3xX2bxXdxX1bexX15xX3xX2bxX2cxX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xX26xX1fcxX15xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX5fxX1xX14bxX15xX16xX3xX4bxX6xX3xX7xX100xX4xX3xX4xX3efxX3xX18xX14bxX31xX3xX4xX70xXdxX3xX16xX121xXdxX3xX5xX2cxX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX3xX91xX2cxX31xX3xXexeac3xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xX124xXdxX1c3xX15xX3xX124xX1xX146xX15xX16xX3xX16xXdxX65xXdxX3xX1xX14xX15xX3xX2bxX2cxX3xX5xXdxX1bexX15xX3xX124xX1c3xXexX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xX4xX70xX4xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xXdfxXb8xX1cxX4xX3xX5xX23xXbxX157xX3xXexX1xX6xX80xX3xX16xXdxX6xX3xX2bxX2cxXedxX3xXb8xX12axXdxX3xX7xXb9xX15xX16xX3xX4xX1cxX15xX16xX3xXb8xX63fxX15xX16xX7exX3xXexX1xXedxX70xXexX3xX5xX31xX3xX124xX1xXcacxXdxX3xX7xX7cxX3xX5xX19xX15xX1xX3xXb8xX14xXedxX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xX7exX3xX7xX7cxX3xX3d2xX30xX42exX15xX3xX5xe8b8xX3xX4xXb2xX6xX3xXdcxX1xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xX202xX3xX5xX23xXbxX3xX4xX70xX4xX3xX1xX1cxXdxX7exX3xX15xX1xXb6xX80xX3xX2bxX65xXdxX3xXexX1bexX15xX3xX16xX121xXdxX7exX3xX124xX1xXfbxX30xX3xX1xXdxX28xX30xX7exX3xXexX146xX15xX3xX4xX1xX659xX7exX3xX80xXaexX4xX3xXb8xX77xX4xX1xX3xXexX1xX30xX3xX1xX14bxXexX3xXb8xXd7xXe2xX4xX3xX4xX70xX4xX3xXexX1b9xX15xX16xX3xX5xX65xXbxX7exX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xX1b9xX15xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX6xX80xX3xX16xXdxX6xX3xX1f0xXdfxX59xX1cxXdxX3x92adxX1xXaexX3xX15xX6axX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX157xX7exX3xXdfxX59xX1cxXdxX3xXdcxX1xX2cxX3xX91xX70xXedxX3xXb8xX1cxX4xX3xX5xX23xXbxX157xX7exX3xXdfxX59xX1cxXdxX3xb378xX15xX1xX3xX10xX80xX3xX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX157xXa10xX201xX3xX15xX1xXc20xX80xX3xX5xX146xXdxX3xX124xX70bxXedxX3xX3d2xX30xX1b9xX15xX3xX4xX1xX14bxX15xX16xX202xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX4bxXdxXcbxX15xX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXd7xXe2xX15xX16xX7exX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xX4xX70xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xX15xX1xXb6xX80xX3xX1xXedxX14xXexX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xXdfxX91xXd3xXexX3xX91xX14xXedxX3xXb8xX1cxX15xX16xX157xX202xX3xXexX30xX31xX1bexX15xX3xXexX4bxX30xX31xX106xX15xX7exX3xX124xX77xX4xX1xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX3xX5xX31xX3xX124xX1xX6xXdxX7exX3xXexX7cxX3xXexX4bxX74xX7exX3xX124xX1xXedxX70bxXexX3xX7xX1fcxX30xX3xX80xX1fcxX30xX3xXexX1xX30x1045axX15xX3xX26xX1fcxX15xX3xXexX1cxX4xX7exX3xX16xX1fcxX31xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4bxc130xX7exX3xXbxX1xX70xX3xX1xXedxX14xXdxX3xX124xX1xXb9xXdxX3xXb8xX14xXdxX3xXb8xXedxX2cxX15xX3xX124xX1c3xXexX3xXexXedxX2cxX15xX3xX26xX1fcxX15xX202xX3xXexX14xXedxX3xXexXdxX106xX15xX3xXb8xX106xX3xXexX23xXbxX3xX1xXe2xXbxX7exX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX4bxXdxXcbxX15xX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXd7xXe2xX15xX16xX7exX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xXb8xXb9xXdxX3xX5xX23xXbxX3xX2bxX65xXdxX3xX52dxX42exX15xX16xX7exX3xXdcxX1xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xXdaxX3xX52dxX1fcxX31xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xX5xX2cxX3xX15xX1xX6axX15xX16xX3xXdfxX4xX1fcxX31xX3xX4xX1b9xX30xX3xX15xXb9xXdxX157xX3xX4xX7cxX4xX3xX124xf870xX3xX15xX16xX30xX31xX3xX1xXdxXcbxX80xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX1xX14bxX15xX16xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xXf4xXdaxX3xX16exXc20xX15xX16xX3xX4xXedxX15xX3xXb8xXd7xX12axX15xX16xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX7exX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xX3d2xX30xX6xX3xX5xXdxX1bexX15xX3xX124xX1c3xXexX7exX3xX1xXe2xXbxX3xXexX70xX4xX7exX3xX26xXd7xX65xXdxX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xXexX2cxXdxX3xXexX4bxXe2xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX70xX4xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX1f0xXdcxf888xb8efxX201xX3xX1xXedxX9fxX4xX3xX4xX70xX4xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xX26xXd7xX65xXdxX3xX26xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX871xX6xX3xXexX3a1xX3xXexX1xXdxX28xX15xX7exX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xXb8xX14xXedxX7exX3xX4xX1xX14bxX15xX16xX3xX5xX10xX15xX3xX5xXcacxXdxX7exX3xX5xX30xX63fxX15xX3xX7xX1fcxX30xX3xX2bxX2cxX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xX3d2xX30xX6xX3xX4xX70xX4xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xX15xX2cxX31xX3xXexX14xXedxX3xX5xX23xXbxX3xX4xX1xdab9xX3xXb8xX100xX15xX16xX7exX3xX2bxX65xXdxX3xX7xX7cxX3xX26xX121xX15xX3xXb8xXd7xX12axX15xX16xX7exX3xX4xX3efxX3xX18xX14bxX31xX3xX91xXdxXcbxX30xX3xXexX3c2xX15xX1xX3xX2bxX2cxX3xXexX1xX14bxX4xX3xXb8xXfbxX31xX3xX91xX14xXedxX3xX5xXedxX14xX15xX3xX4xXb2xX6xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xXcxX4bxX1bexX15xX3xX5xX871xX15xX1xX3xX2bxX7cxX4xX3xX124xXdxX15xX1xX3xXexX1c3xX7exX3xX4xX1xX14bxX15xX16xX3xX1fcxX80xX3xX80xXd7xX30xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xX3d2xX30xX6xX3xX1xXedxX14xXexX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX1xXe2xXbxX3xXexX70xX4xX7exX3xXb8xX1b9xX30xX3xXexXd7xX3xXb8xXcbxX3xX5xX2cxX80xX3xX4xX1xXedxX3xX15xX106xX15xX3xX124xXdxX15xX1xX3xXexX1c3xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX4bxXdxXcbxX15xX3xX4xX1xX28xX4xX1xX3xX1xXd7xX65xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX4xX1xXb2xX3xX15xX16xX1xX871xX6xX7exX3xXexX1xXdxX1c3xXexX3xX5xX23xXbxX3xX1xX28xX3xXexX1xXb9xX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX4xX34xX3xX4xXd3xX30xX3xX124xXdxX15xX1xX3xXexX1c3xX3xXexX1xX74xX3xXexX4bxXd7xX12axX15xX16xX3xXexXd7xX3xX91xX42exX15xX3xX4xX1xXb2xX3xX15xX16xX1xX871xX6xX3xXexX14xXdxX3xX174xXdxX28xXexX3xXdcxX6xX80xX202xX3xXexX3a1xX3xXb8xXb6xX7exX3xXexX14xXedxX3xX4bxX6xX3xX15xX106xX15xX3xXexX42exX15xX16xX3xX2bxX23xXexX3xX4xX1xXd3xXexX7exX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX30xX23xX15xX3xX5xXe2xXdxX7exX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xX15xX106xX15xX3xXdfxX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX157xX3xX2bxX2cxX3xXdfxX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX26xX1fcxX15xX3xX7xX7cxX157xX3xX124xXdxXcbxX30xX3xXbxX1xXd7xX34xX15xX16xX3xXcxX1fcxX31xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX52dxX63fxX15xX16xX3xXexX1xX12axXdxX7exX3xXexX4bxX1bexX15xX3xX5xX871xX15xX1xX3xX2bxX7cxX4xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX7exX3xX4xX1xX14bxX15xX16xX3xX124xX1bexX30xX3xX16xX121xXdxX3xXdfxX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX3xX1xXb6xX6xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX157xX7exX3xXexX3a1xX15xX16xX3xX91xXd7xX65xX4xX3xX4xX146xX3xX5xX23xXbxX7exX3xXexX70xX4xX1xX3xX4xX70xX4xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xXb8xX42exX15xX16xX7exX3xXb8xX42exX15xX16xX3xX2bxXdxX1bexX15xX3xX4bxX6xX3xX124xX1xXcacxXdxX3xX3d2xX30xX1b9xX15xX3xX4xX1xX14bxX15xX16xX7exX3xXexX14xXedxX3xX70xXbxX3xX5xX7cxX4xX3xX2bxX106xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xX1fxX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX7exX3xXexX1xX23xX80xX3xX4xX1xX77xX3xX16xX1fcxX31xX3xX91xX14xXedxX3xX5xXedxX14xX15xX7exX3xX5xX23xXexX3xXb8xX3efxX7exX3xXexXdxX1c3xX15xX3xXexX65xXdxX3xX18xXb6xX6xX3xX91xXcacxX3xX2bxX6xXdxX3xXexX4bxX415xX3xX5xX19xX15xX1xX3xXb8xX14xXedxX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xX3xXb8xXb9xXdxX3xX2bxX65xXdxX3xXdcxX1xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX2bxX2cxX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxXdaxX3xX174xX65xXdxX3xXexX1xXb2xX3xXb8xXedxX14xX15xX3xXdfxXexX1xX1fcxX15xX3xXexX1xXdxX28xX15xX3xX16xXdxX42exX3xX1xXdxX28xX30xX157xX7exX3xX4xX1xX14bxX15xX16xX3xXexX1xX1fcxX80xX3xX15xX1xX23xXbxX3xX2bxX2cxXedxX3xX1xXedxX14xXexX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX4xXb2xX6xX3xX15xX106xX15xX3xX124xXdxX15xX1xX3xXexX1c3xX7exX3xXexX3c2xX80xX3xX124xXdxX1c3xX80xX3xX4xX34xX3xX1xX1cxXdxX3xXexXdxX1c3xXbxX3xX4xX23xX15xX3xX2bxX65xXdxX3xX4xX70xX4xX3xXb8xXb9xXdxX3xXexXd7xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xXexX1xXedxX70xXdxX3xX1xXb6xX6xX202xX3xXexX1xX23xX80xX3xX4xX1xX77xX3xX80xX30xX6xX3xX4xX1xX30xX1cxX4xX3xX15xX1xX6axX15xX16xX3xXbxX1xX1b9xX15xX3xXexX13dxX3xX15xX2cxX31xX7exX3xXb8xXcbxX3xX18xX1fcxX31xX3xX26xX7cxX15xX16xX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXd7xXe2xX15xX16xXdaxX3xX13xX100xX4xX3xXb8xX1cxX3xX80xX2cxX3xX80xX23xXexX3xXb8xX1cxX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xX124xXdxXcbxX30xX3xX15xX2cxX31xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX1xX14bxX15xX16xX3xX15xX16xX2cxX31xX3xX4xX2cxX15xX16xX3xXexX3cfxX15xX16xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX5fxX60xX15xX16xX3xX2bxX65xXdxX3xXb8xXb6xX7exX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX1c3xX3xX5xX7cxX4xX3xXexX1xX60xX3xXb8xX74xX4xX1xX3xXb8xXfbxX31xX3xX80xX14xX15xX1xX3xXdfxXexXdxX1c3xX15xX3xX4xX146xX15xX16xX157xX3xXexX4bxX1bexX15xX3xX5xX871xX15xX1xX3xX2bxX7cxX4xX3xXb8xXb9xXdxX3xX15xX16xXedxX14xXdxXdaxX3xX5fxX1xX14bxX15xX16xX3xX4xX1xXb2xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xXexXdxX1c3xXbxX3xX4xX23xX15xX3xX80xXb6xX4xX3xX15xXb9xXdxX7exX3xX1xX108bxX3xXexX4bxXe2xX7exX3xX80xX30xX6xX3xX4xX1xX30xX1cxX4xX7exX3xX5xX146xXdxX3xX124xX70bxXedxX3xX4xX70xX4xX3xXb8xXb9xXdxX3xXexXd7xXe2xX15xX16xX7exX3xX15xX1xXd3xXexX3xX5xX2cxX3xX15xX1xX6axX15xX16xX3xXbxX1xX1b9xX15xX3xXexX13dxX3xX4xXb6xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX3xX91xXd3xXexX3xX80xX19xX15xX7exX3xXexX1xX60xX3xXb8xX74xX4xX1xX7exX3xX4xX34xX3xX1xX1cxXdxX7exX3xXexX1xXedxX70xXdxX3xX1xXb6xX6xX7exX3xX91xXdxX1c3xX15xX3xX4xX1xXd3xXexX7exX3xX1xX6axX30xX3xX124xX1xX30xX31xX15xX1xX7exX3xX4xX7cxX4xX3xXb8xXedxX6xX15xX7exX3xXexX1xX1fcxX15xX3xXbxX1xXd7xX34xX15xX16xX3xXcxX1fcxX31xX7exX3xXexX14xXedxX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXd7xXe2xX15xX16xX3xX15xX415xX15xX16xX3xX4xXb9xXexX3xX4xX1xXedxX3xXdfxX4xX1xX30xX31xXcbxX15xX3xX1xXb6xX6xX157xX3xX2bxX2cxX3xXdfxXexX7cxX3xX4xX1xX30xX31xXcbxX15xX3xX1xXb6xX6xX157xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX3xX15xX16xX6xX31xX3xXexX3a1xX3xX91xX1bexX15xX3xXexX4bxX1bexX15xX7exX3xX91xX1bexX15xX3xXexX4bxXedxX15xX16xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX52dxXcbxX3xXexX1xX14bxX4xX3xXb8xXfbxX31xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXdfxXexX7cxX3xX26xXdxX826xX15xX3xX91xXdxX1c3xX15xX157xX7exX3xXdfxXexX7cxX3xX4xX1xX30xX31xXcbxX15xX3xX1xXb6xX6xX157xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX15xX1cxXdxX3xX91xX1cxX7exX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX1c3xX3xX5xX7cxX4xX3xXexX1xX60xX3xXb8xX74xX4xX1xX3xX5xXe2xXdxX3xX26xXaexX15xX16xX3xX2bxXd3xX15xX3xXb8xX106xX3xX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX7exX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX3xXexX70xX4xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX1xXd7xX65xX15xX16xX3xX5xX70xXdxX3xXexX4bxX30xX31xX106xX15xX3xXexX1xX146xX15xX16xXdaxX3xX52dxX63fxX15xX16xX3xXexX1xX12axXdxX7exX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xX5xX23xXbxX3xX15xX1xXdxX106xX30xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xX2bxX2cxX3xXb8xXd7xX6xX3xX15xX16xXd7xX12axXdxX3xX2bxX2cxXedxX3xX174xXdxX28xXexX3xXdcxX6xX80xX3xXb8xXcbxX3xXexX1xX10xXedxX3xX26x8d59xXdxX7exX3xXexX3c2xX80xX3xX1xXdxXcbxX30xX7exX3xXexX1xX30xX3xXexX1xX23xXbxX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX2bxX106xX3xX2bxXd3xX15xX3xXb8xX106xX3xX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX7exX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX7exX3xXexX7cxX3xX26xXedxX3xXexX146xX15xX3xX16xXdxX70xXedxX7exX3xXexXdxX1c3xX15xX3xX1xX2cxX15xX1xX3xX80xXb6xX4xX3xX15xXb9xXdxX7exX3xX4xX2cxXdxX3xX4xX4c5xX80xX7exX3xXexX4bxX30xX31xX106xX15xX3xX91xX70xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX3xX7xX6xXdxX3xXexX4bxX70xXdxX7exX3xX2bxX30xX3xX4xX70xXedxX7exX3xX18xX30xX31xX1bexX15xX3xXexX14xX4xX3xXexX3c2xX15xX1xX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX7cxX4xX3xXexX1c3xX3xX49cxX3xX174xXdxX28xXexX3xXdcxX6xX80xX202xX3xX124xX1bexX30xX3xX16xX121xXdxX3xXexX23xXbxX3xX1xXe2xXbxX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXd7xXe2xX15xX16xX7exX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xX2bxX2cxX3xX4xX146xX15xX16xX3xX124xX1xX6xXdxX3xX1xXb6xX6xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xXb8xXb9xXdxX3xX5xX23xXbxX3xXexX4bxX70xX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX4bxX1bexX15xX3xX124xX1xX146xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX80xX14xX15xX16xX202xX3xX5xXe2xXdxX3xX26xXaexX15xX16xX3xX4xX70xX4xX3xX2bxXd3xX15xX3xXb8xX106xX3xX15xX1xX14xX31xX3xX4xX42exX80xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX7exX3xX2bxXaexX3xX2bxXdxX28xX4xX3xXbxX1xX100xX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX1xX30xX3xX1xX14bxXexX3xX7xX7cxX3xX3d2xX30xX6xX15xX3xXexX1fcxX80xX3xX4xXb2xX6xX3xX3d2xX30xX1b9xX15xX3xX4xX1xX14bxX15xX16xX3xXb8xXcbxX3xX124xX77xX4xX1xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX91xXdxXcbxX30xX3xXexX3c2xX15xX1xX7exX3xX16xX1fcxX31xX3xX91xXd3xXexX3xX3efxX15xX3xX2bxX106xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX7exX3xXexX4bxX23xXexX3xXexX7cxX7exX3xXexX3c2xX80xX3xXexX1xX12axXdxX3xX4xX34xX3xXexXdxX1c3xX15xX3xX1xX2cxX15xX1xX3xXdfxX4xX70xX4xX1xX3xX80xX14xX15xX16xX3xXb8xXd7xX12axX15xX16xX3xXbxX1xXb9xX157xX3xXexX14xXdxX3xX174xXdxX28xXexX3xXdcxX6xX80xXa10xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX0xXdxX80xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX15xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX2d0xXdxX26xXexX1xX2d5xX3xX2xX1d3xX264xX264xXbxX18xX202xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2d5xX3xX2xX264xX1d3xX1f8xXbxX18xX202xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX36xX36xXdxXdaxX91xX6xXedxX1xX6xXexXdxX15xX1xXdaxX2bxX15xX36xX15xX10xX2d0xX7xX36xXf4xX2xXf4xX208xX36xX2xX264xX208xX26xX2xX2xX208xX2xX318xXf4xX1f8xXexX1d4xX208xX264xX1d4xX5xX233xX1fxXexXdxX15xXexX30xX4xXexX4bxX10xXdaxX336xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX1fxX3xX15xX1xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xX15xX16xX30xX31xX3xX4xX34xXaxX3xX2d0xXdxX26xXexX1xX9xXaxX2xX1d3xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX264xX1d3xX1f8xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX233xXdaxX3xXcxX1xX7cxX4xX3xXexX1c3xX3xXb8xX19xX3xX4xX1xXedxX3xXexX1xXd3xX31xX3xX124xX1xX146xX15xX16xX3xX77xXexX3xXb8xXb9xXdxX3xXexXd7xXe2xX15xX16xX3xX4xXb6xX3xX3d2xX30xX6xX15xX3xX1xX28xX3xX124xX1xX70xX3xX80xX23xXexX3xXexX1xXdxX1c3xXexX3xX2bxX65xXdxX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xXbxX1xX42exX15xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX15xX16xXedxX2cxXdxX202xX3xX2bxX2cxX3xX124xX1xXdxX3xX15xX1xX6axX15xX16xX3xXb8xXb9xXdxX3xXexXd7xXe2xX15xX16xX3xX18xX30xXd3xXexX3xX1xXdxX28xX15xX3xXexX4bxX1bexX15xX3xX4xX70xX4xX3xXexX4bxX6xX15xX16xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX4xX70xX3xX15xX1xX1fcxX15xX7exX3xX5xX23xXbxX3xXexX100xX4xX3xXb8xXd7xXe2xX4xX3xX4xX70xX4xX3xXexX4bxX6xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX1xX42exXdxX3xX15xX16xXedxX14xXdxX3xX26xXeb1xX15xX3xX5xX14xXdxX3xX2bxX2cxX3xXb8xXd7xXe2xX4xX3xX4xX70xX4xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xXbxX1xX42exX15xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX4xX3efxX3xX18xX14bxX31xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX5fxX70xX4xX3xXb8xXb9xXdxX3xXexXd7xXe2xX15xX16xX3xX4xX1xXb9xX15xX16xX3xXb8xXb9xXdxX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xXexX1xXd7xX12axX15xX16xX3xX4xXb6xX3xX80xXb9xXdxX3xX3d2xX30xX6xX15xX3xX1xX28xX3xX80xXb6xX4xX3xX15xXb9xXdxX3xX2bxX65xXdxX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX1c3xX3xX5xX7cxX4xX3xXexX1xX60xX3xXb8xX74xX4xX1xX3xX91xX1bexX15xX3xX15xX16xXedxX2cxXdxX7exX3xXb8xX9fxX4xX3xX91xXdxX28xXexX3xX5xX2cxX3xX4xX70xX4xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xXbxX1xX42exX15xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX5xXd7xX30xX3xX2bxXedxX15xX16xX3xXb8xXcbxX3xX15xX1xX23xX15xX3xXb8xXd7xXe2xX4xX3xX7xX7cxX3xX4xX1xX659xX3xXb8xX14xXedxX3xX2bxX2cxX3xX1xX23xX30xX3xXexX1xX30xXeb1xX15xX3xXexX2cxXdxX3xXexX4bxXe2xX3xX2bxX106xX3xX2bxX23xXexX3xX4xX1xXd3xXexX3xXb8xXcbxX3xXexX4bxX6xX15xX16xX3xXexX4bxX42exXdxX7exX3xX4xXb6xX3xXb8xXdxX106xX30xX3xX124xXdxX28xX15xX3xX1xXedxX14xXexX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xXb9xX15xX16xX3xXbxX1xX70xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX15xXd7xX65xX4xXdaxX3xX5fxX1xX14bxX15xX16xX3xXexX3c2xX80xX3xX4xX70xX4xX1xX3xXexXdxX1c3xXbxX3xX4xX23xX15xX7exX3xX80xX30xX6xX3xX4xX1xX30xX1cxX4xX3xX4xX70xX15xX3xX91xX1cxX7exX3xXb8xX42exX15xX16xX3xX2bxXdxX1bexX15xX3xXexX1xXedxX70xXdxX3xX1xXb6xX6xX7exX3xX91xXdxX1c3xX15xX3xX4xX1xXd3xXexX3xXb8xX6xX15xX16xX3xX5xX2cxX80xX3xX2bxXdxX28xX4xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX4xX70xX4xX3xX91xX1cxX3xXbxX1xX23xX15xX3xXexX4bxX121xX15xX16xX3xX31xX1c3xX30xX7exX3xX4xX34xX3xX80xX23xXexX3xXb8xXcbxX3xX4xX30xX15xX16xX3xX4xXd3xXbxX3xXexX2cxXdxX3xX5xXdxX28xX30xX7exX3xX80xX30xX6xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX91xX77xX3xX80xX23xXexX3xX3d2xX30xXb9xX4xX3xX16xXdxX6xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX5fxX1xX14bxX15xX16xX3xX7xX13dxX3xX26xXaexX15xX16xX3xX80xX14xX15xX16xX3xXb8xXcbxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x96a7xX3xX4xX146xX15xX16xX3xX4xXaexX7exX3xX4xX70xX4xX1xX3xXexX1xX100xX4xX7exX3xXexX1xXb2xX3xXb8xXedxX14xX15xX3xXbxX1xX14xX80xX3xXexX1cxXdxX202xX3xXbxX1xXd7xX34xX15xX16xX3xXexX1xX100xX4xX3xX5xX1fcxX31xX3xX15xX1xXdxX826xX80xX3xX2bxXdxX4bxX30xX7xX7exX3xXbxX1xX1b9xX15xX3xX80xX106xX80xX3xX16xXdxX70xX15xX3xXb8xXdxX28xXbxXdaxXdaxXdaxX3xX80xXd7xXe2xX15xX3xX80xX146xXdxX3xXexX4bxXd7xX12axX15xX16xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX5xX2cxX3xXdfxX80xXdxX1c3xX15xX16xX3xXb8xXd3xXexX157xX3xXb8xXcbxX3xXexX30xX31xX1bexX15xX3xXexX4bxX30xX31xX106xX15xX7exX3xXexX30xX31xXcbxX15xX3xX5xX7cxX6xX7exX3xX1xX30xXd3xX15xX3xX5xX30xX31xX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX659xX3xXb8xX14xXedxX3xX1xXedxX14xXexX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xXb9xX15xX16xX3xXbxX1xX70xX3xX52dxX42exX15xX16xX7exX3xXdcxX1xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xX7exX3xX4xX1xX1c3xX3xXb8xX1cxX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX52dxXcbxX3xXb8xXfbxX31xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXdfxXexX7cxX3xX26xXdxX826xX15xX3xX91xXdxX1c3xX15xX157xX7exX3xXdfxXexX7cxX3xX4xX1xX30xX31xXcbxX15xX3xX1xXb6xX6xX157xX7exX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX1c3xX3xX5xX7cxX4xX3xXexX1xX60xX3xXb8xX74xX4xX1xX3xXexX1xX14bxX4xX3xXb8xXfbxX31xX3xXdfxX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX3xX1xXb6xX6xX157xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX15xX1cxXdxX3xX91xX1cxX3xX52dxX42exX15xX16xX3xX5fxX1cxX15xX16xX3xX7xX42exX15xX3xX174xXdxX28xXexX3xXdcxX6xX80xX7exX3xXb8xX63fxX15xX16xX3xXexX1xX12axXdxX3xXexX1xX7cxX4xX3xX1xXdxX28xX15xX3xXdfxX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX3xX1xXb6xX6xX157xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xXexX4bxX30xX31xX106xX15xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxXdaxX3x9ce4xX1c3xX30xX3xXexXb9xX3xXexX1xX100xX3xX15xX1xXd3xXexX3xX80xX6xX15xX16xX3xXexX77xX15xX1xX3xX3d2xX30xX31xX1c3xXexX3xXb8xX74xX15xX1xX3xXb8xX1c3xX15xX3xXexXdxX1c3xX15xX3xXexX4bxX3c2xX15xX1xX3xXdfxX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX3xX1xXb6xX6xX157xX3xXexX3a1xX3xX91xX1bexX15xX3xXexX4bxX1bexX15xX7exX3xX91xX1bexX15xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX15xX1cxXdxX3xX91xX1cxX3xXexX6xX202xX3xX31xX1c3xX30xX3xXexXb9xX3xXexX1xX100xX3xX1xX6xXdxX3xX7xXec7xX3xXb8xXfbxX31xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXdfxXexX7cxX3xX26xXdxX826xX15xX3xX91xXdxX1c3xX15xX157xX7exX3xXdfxXexX7cxX3xX4xX1xX30xX31xXcbxX15xX3xX1xXb6xX6xX157xX3xX4xXb2xX6xX3xXexXedxX2cxX15xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX13xX9fxXexX3xX124xX1xX70xX4xX7exX3xX5xXe2xXdxX3xX26xXaexX15xX16xX3xX7xX7cxX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX4bxXdxXcbxX15xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX30xX1cxX4xX3xX4xX70xX4xX1xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX4xX146xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX28xXbxX3xX5xX1b9xX15xX3xXexX1xX100xX3xXexXd7xX3xX1f0xX1d4xXdaxX264xX201xX7exX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX1c3xX3xX5xX7cxX4xX3xXexX1xX60xX3xXb8xX74xX4xX1xX3xX80xX14xX15xX1xX3xXexX6xX31xX3xX4xX1xXdxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xX4xX1xXedxX3xX3d2xX30xX42exX15xX16xX3xX4xX70xXedxX7exX3xXb8xX1b9xX30xX3xXexXd7xX7exX3xXexX2cxXdxX3xXexX4bxXe2xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX1xXd7xX34xX15xX16xX3xXexX4bxX3c2xX15xX1xX3xXb8xXcbxX3xX124xX1xXb9xX15xX16xX3xX4xX1xX1c3xX7exX3xX26xXeb1xX15xX3xX26xX4c5xXexX3xX16xXdxX65xXdxX3xXexX4bxX30xX31xX106xX15xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xX1xXedxX14xXexX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xXexX1xX10xXedxX3xXd43xX3xXb8xX63fxX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX1xX14bxX15xX16xX7exX3xXd43xX3xXb8xX63fxX3xXb8xXd7xX6xX3xXexX4bxX30xX31xX106xX15xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexX70xX4xX1xX3xX124xX1xXcacxXdxX3xX7xX7cxX3xX5xX19xX15xX1xX3xXb8xX14xXedxX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xX7exX3xX7xX7cxX3xX3d2xX30xX42exX15xX3xX5xXd43xX3xX4xXb2xX6xX3xXdcxX1xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xb78fxX3xX91xX1bexX15xX3xX15xX16xXedxX2cxXdxX7exX3xX80xX1cxXexX3xX7xXb9xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xXb8xXfbxX31xX3xX80xX14xX15xX1xX3xX4xX70xX4xX3xX1xXedxX14xXexX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xXexX2cxXdxX3xXexX4bxXe2xX7exX3xX91xX63fxXdxX3xX26xXd7xXf8xX15xX16xX3xX15xX3cfxX15xX16xX3xX5xX7cxX4xX3xX4xX1xXedxX3xX4xX70xX4xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX26xX1fcxX15xX3xX7xX7cxX3xXexX14xXdxX3xX174xXdxX28xXexX3xXdcxX6xX80xX3xX15xX1xXc20xX80xX3xXexX70xX4xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xX30xX31xXcbxX15xX3xX1xXb6xX6xX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX4bxXdxXcbxX15xX3xX4xX70xX4xX3xX124xX1bexX15xX1xX3xXdfxXbxX1xX42exX15xX3xX91xXdxX28xX15xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX157xXdaxX3xXcxX1xX146xX15xX16xX3xX3d2xX30xX6xX3xXb8xX1fcxX31xX7exX3xX1xX121xX3xXexX70xX4xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX15xX1cxXdxX3xX91xX1cxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX34xX3xX3d2xX30xX6xX15xX7exX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX202xX3xXb8xX9fxX4xX3xX91xXdxX28xXexX3xX5xX2cxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX34xX3xX3d2xX30xX6xX15xX3xX26xX1fcxX15xX3xX4xX13dxX3xX18xX30xX3xX1xXd7xX65xX15xX16xX3xX1xXedxX14xXexX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xXdfxXb8xX1cxX4xX3xX5xX23xXbxX157xX7exX3xXexX1xX23xX80xX3xX4xX1xX77xX3xXdfxXb8xXb9xXdxX3xX5xX23xXbxX157xX3xX2bxX65xXdxX3xX7xX7cxX3xX5xX19xX15xX1xX3xXb8xX14xXedxX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xX3xXexX6xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xXdcxX14bxXbxX3xX26xXd7xX65xXdxX3xX4xX1xXdxX1bexX30xX3xXexX4bxX415xX3xXdfxX31xX1bexX30xX3xX15xXd7xX65xX4xX157xX7exX3xXdfxXexX7cxX3xX26xXedxX3xX15xX16xX146xX15xX3xX5xX30xX23xX15xX157xX7exX3xXdfxXbxX1xX42exX15xX3xX91xXdxX28xX15xX157xXa10xX3xX16xX1b9xX15xX3xXb8xX1fcxX31xX3xX2bxX2cxX3xX7xX4c5xXbxX3xXexX65xXdxX3xX7xXec7xX3xX4xX415xX15xX3xXb8xXdxX1bexX15xX3xX4xX30xX63fxX15xX16xX3xX1xX34xX15xX7exX3xX80xX1cxXexX3xX7xXb9xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX7exX3xX4xX70xX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX15xX16xXedxX2cxXdxX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX26xX60xX15xX16xX3xX80xX121xXdxX3xXexX1xXb2xX3xXb8xXedxX14xX15xX3xXexX23xXbxX3xXexX4bxX30xX15xX16xX3xX124xX77xX4xX1xX3xXb8xX1cxX15xX16xX7exX3xX5xX146xXdxX3xX124xX70bxXedxX3xXexXaexX3xXexX23xXbxX3xXb8xX146xX15xX16xX3xX15xX16xXd7xX12axXdxX7exX3xX91xXdxXcbxX30xX3xXexX3c2xX15xX1xX3xXexX4bxX70xXdxX3xXbxX1xX70bxXbxX7exX3xXexX1xX23xX80xX3xX4xX1xX77xX3xX4xXb6xX3xX1xX2cxX15xX1xX3xX2bxXdxX3xX3d2xX30xX70xX3xX124xX1xX77xX4xX1xX7exX3xX16xX1fcxX31xX3xX80xXd3xXexX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX7exX3xXexX4bxX23xXexX3xXexX7cxX7exX3xX6xX15xX3xXexXedxX2cxX15xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxXdaxXdaxXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX1d4xXdaxX3xX174xX65xXdxX3xX7xX7cxX3xXbxX1xXaexX3xX1xX121xX6xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX70xX4xX3xX1xX19xX15xX16xX3xXexX4bxX30xX31xX106xX15xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX15xX16xXedxX2cxXdxX7exX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX18xX30xX31xX1bexX15xX3xXexX14xX4xX7exX3xX91xX74xX6xX3xXb8xX9fxXexX3xX15xX2cxX31xX3xXexXdxX1c3xXbxX3xXexXaexX4xX3xXb8xXd7xXe2xX4xX3xXexX1xX3efxXdxX3xXbxX1xX63fxX15xX16xX7exX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX70xX15xX3xX4bxX1cxX15xX16xX3xX4bxX19xXdxX7exX3xXexXdxX15xX1xX3xX2bxXdxX3xX1xX34xX15xX7exX3xX16xX1fcxX31xX3xX124xX1xX146xX15xX16xX3xX77xXexX3xX42exX15xX1xX3xX1xXd7xX49cxX15xX16xX3xXexXdxX1bexX30xX3xX4xX7cxX4xX3xX4xX1xXedxX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX5fxX70xX4xX3xXb8xXb9xXdxX3xXexXd7xXe2xX15xX16xX3xX49cxX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX15xX16xXedxX2cxXdxX3xX4xXd3xX30xX3xX124xX1c3xXexX3xX2bxX65xXdxX3xX7xXb9xX3xXb8xXb9xXdxX3xXexXd7xXe2xX15xX16xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX15xXd7xX65xX4xX3xXexX3c2xX80xX3xX4xX70xX4xX1xX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX7exX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX4bxXdxXcbxX15xX3xX4xX70xXdxX3xX16xX121xXdxX3xX5xX2cxX3xXdfxX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX26xX1fcxX15xX3xX7xX7cxX157xX3xX4xX60xX15xX16xX3xX4xX70xX4xX3xXexX3efxX3xX4xX1xX100xX4xX7exX3xX1xX1cxXdxX3xX15xX1xXb6xX80xX3xX91xXd3xXexX3xX1xXe2xXbxX3xXbxX1xX70xXbxXdaxX3xX5fxX1xX14bxX15xX16xX3xX5xXe2xXdxX3xX26xXaexX15xX16xX3xXdfxX4xX70xX4xX3xX124xX1xXedxX42exX15xX16xX3xXexX4bxXb9xX15xX16xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX157xX3xXb8xXcbxX3xXexXd3xX15xX3xX4xX146xX15xX16xX3xX2bxX2cxXedxX3xX7xX7cxX3xX1xXdxX1c3xX30xX3xX124xXf79xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX146xX15xX16xX3xX4xX1xX14bxX15xX16xX7exX3xX16xX1fcxX31xX3xX1xXedxX6xX15xX16xX3xX80xX6xX15xX16xX3xX26xXd7xX3xX5xX30xX23xX15xX7exX3xX5xX2cxX80xX3xX16xXdxX42exX80xX3xX7xX14bxXexX3xX15xXdxX106xX80xX3xXexXdxX15xX3xX4xXb2xX6xX3xXdcxX1xX1fcxX15xX3xX26xX1fcxX15xX202xX3xX124xX77xX4xX1xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xXexX4bxX2cxXedxX3xX5xXd7xX30xX3xXdfxX18xX70bxXexX3xX5xX14xXdxX3xX5xX74xX4xX1xX3xX7xX13dxX157xX7exX3xXdfxX2bxXdxX1c3xXexX3xX5xX14xXdxX3xX5xX74xX4xX1xX3xX7xX13dxX157xX7exX3xXbxX1xXb2xX3xX15xX1xX23xX15xX3xX5xX74xX4xX1xX3xX7xX13dxX3xX26xX1fcxX15xX3xXexX1cxX4xX202xX3xX4xX3efxX3xX18xX14bxX31xX7exX3xXexX30xX15xX16xX3xX1xX146xX3xX4xX70xX4xX3xXdfxX16xXdxX70xX3xXexX4bxX74xX157xX3xX26xX1fcxX15xX3xX4xX1xXb2xX3xXbxX1xXd7xX34xX15xX16xX3xXcxX1fcxX31xX7exX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xX1xXb6xX6xX3xX4xX70xX4xX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXd7xXe2xX15xX16xX3xX2bxX8dxX3xXexX4bxX6xX15xX16xX202xX3xX124xX77xX4xX1xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX91xXdxXcbxX30xX3xXexX3c2xX15xX1xX7exX3xX16xX1fcxX31xX3xX4bxXb9xXdxX7exX3xXexX1xX7cxX4xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX30xX1cxX4xX3xXdfxX4xX70xX4xX1xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX80xX2cxX30xX157xX7exX3xXdfxX4xX70xX4xX1xX3xX80xX14xX15xX16xX3xXb8xXd7xX12axX15xX16xX3xXbxX1xXb9xX157xX3xX1xX415xX15xX16xX3xX5xX23xXexX3xXb8xX3efxX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX7exX3xXexX14xXedxX3xX4xX65xX3xX124xX1bexX30xX3xX16xX121xXdxX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX1c3xX3xX5xX7cxX4xX3xX91xX1bexX15xX3xX15xX16xXedxX2cxXdxX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX28xXbxX3xX2bxX2cxXedxX3xX15xX1cxXdxX3xX91xX1cxX3xX15xXd7xX65xX4xX3xXexX6xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xXdcxX1xX3c2xX15xX3xXexX3efxX15xX16xX3xXexX1xXcbxX7exX3xX26xXd7xX65xXdxX3xX15xX1xXdxX106xX30xX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xXd7xX34xX15xX16xX3xXexXdxX28xX15xX7exX3xXexX4bxX1bexX15xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX7exX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX1c3xX3xX5xX7cxX4xX3xXexX1xXedxX70xXdxX3xX1xXb6xX6xX7exX3xX4xX34xX3xX1xX1cxXdxX7exX3xXbxX1xX42exX15xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX1c3xX3xX5xX7cxX4xX3xXexX1xX60xX3xXb8xX74xX4xX1xX3xXexXdxX1c3xXbxX3xXexXaexX4xX3xXexX23xXbxX3xXexX4bxX30xX15xX16xX3xX4xX146xX15xX16xX3xXbxX1xX70xX7exX3xX49cxX3xX318xX3xXbxX1xXd7xX34xX15xX16xX3xX26xXdxX28xX15xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX7exX3xX5xXd43xX3xX5xX30xX23xX15xX3xX4xX34xX3xX91xX42exX15xX3xX15xX1xXd3xXexX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xXb2xX3xX31xX1c3xX30xX3xX15xX1xXd3xXexX2d5xX3xXcxX1xX100xX3xX15xX1xXd3xXexX7exX3xX4xX146xX15xX16xX3xXbxX1xX70xX3xX15xX106xX15xX3xXexX42exX15xX16xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xX2bxX2cxX3xXexX1xXb2xX3xXexXdxX1bexX30xX3xXd43xX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xX28xXdaxX3xXcxX1xX100xX3xX1xX6xXdxX7exX3xX91xX146xXdxX3xX15xX1xX121xX7exX3xX18xX30xX31xX1bexX15xX3xXexX14xX4xX3xXb8xXd7xX12axX15xX16xX3xX5xXb9xXdxX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xX2bxX2cxX3xX4xX146xX15xX16xX3xXbxX1xX70xX3xXexX1xXcbxX3xX4xX1xX1c3xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xXdaxX3xXcxX1xX100xX3xX91xX6xX7exX3xXexX30xX15xX16xX3xX1xXcacxX6xX3xX80xX60xX3xX2bxX106xX3xXdfxXb8xX42exX15xX16xX3xXexX4bxX74xX157xX3xX2bxX2cxX3xX2bxX30xX3xX124xX1xXb9xX15xX16xX3xX52dxX42exX15xX16xX3xX5fxX1cxX15xX16xX3xX7xX42exX15xX3xX174xXdxX28xXexX3xXdcxX6xX80xX3xX4xX1b9xX80xX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xXdaxX3xXcxX1xX100xX3xXexXd7xX7exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4bxXec7xX3xXbxX1xX70xX3xX1xXedxX14xXdxX3xX80xXb9xXdxX3xX3d2xX30xX6xX15xX3xX1xX28xX3xX80xX23xXexX3xXexX1xXdxX1c3xXexX3xX16xXdxX6axX6xX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xX26xX1fcxX15xX3xX2bxX65xXdxX3xX52dxX42exX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xXdcxX1xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xXcxX1xX100xX3xX15xX3cfxX80xX7exX3xX124xX1xXedxX70bxXexX3xX7xX1fcxX30xX3xX2bxXd3xX15xX3xXb8xX106xX3xXexX146xX15xX3xX16xXdxX70xXedxX7exX3xX26xX1fcxX15xX3xXexX1cxX4xX7exX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xX3d2xX30xX31xX106xX15xX3xX2bxX65xXdxX3xXexX1xXcbxX3xX4xX1xX1c3xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX4xX1xXb2xX3xX15xX16xX1xX871xX6xX3xX15xX1xXc20xX80xX3xXbxX1xX70xX3xX2bxXf8xX3xX124xX1xXb9xXdxX3xXb8xX14xXdxX3xXb8xXedxX2cxX15xX3xX124xX1c3xXexX3xXexXedxX2cxX15xX3xX26xX1fcxX15xX3xXexX1cxX4xX7exX3xX4xX1xXb9xX15xX16xX3xX5xX14xXdxX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xX26xX1fcxX15xXdaxX3xXcxX1xX100xX3xX7xX70xX30xX7exX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xX3d2xX30xX6xX3xX2bxXd3xX15xX3xXb8xX106xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX3xX16xXdxX6xX3xX2bxX2cxX3xX3d2xX30xX6xX15xX3xX1xX28xX3xX16xXdxX6axX6xX3xX4xX70xX4xX3xX15xX1xX2cxX3xX5xX19xX15xX1xX3xXb8xX14xXedxX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX4bxX74xX7exX3xX16xXdxX6axX6xX3xX4xX70xX4xX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXd7xXe2xX15xX16xX3xX15xX1xXc20xX80xX3xX18xX1fcxX80xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xXcbxX3xX4xX1xX1c3xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX4xX1xXb2xX3xX15xX16xX1xX871xX6xX3xX174xXdxX28xXexX3xXdcxX6xX80xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xXcxX1xX100xX3xX91xX42exX31xX7exX3xX4xX1xX30xX15xX16xX3xX3d2xX30xX6xX15xX1xX3xX2bxXd3xX15xX3xXb8xX106xX3xX3d2xX30xX6xX15xX3xX1xX28xX3xX3d2xX30xXb9xX4xX3xXexX1c3xX7exX3xX2bxX16fcxX3xXb8xXedxX70xX15xX3xX4xX70xX4xX3xX15xX16xX30xX31xX3xX4xX34xX3xX4xX70xXdxX3xX16xX121xXdxX3xX5xX2cxX3xXdfxXb8xX30xX3xX26xX1fcxX31xX3xX91xX1bexX15xX3xX80xXdxX28xX15xX16xX3xX1xXb9xX157xX7exX3xX124xX77xX4xX1xX3xXb8xX1cxX15xX16xX3xX4xX70xXdxX3xX16xX121xXdxX3xX5xX2cxX3xXdfxX91xX2cxXdxX157xX7exX3xXdfxXexX1xXedxX70xXexX157xX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX15xX2cxX31xX7exX3xX5xXdxX1bexX15xX3xX80xXdxX15xX1xX3xX2bxX65xXdxX3xX15xXd7xX65xX4xX3xX124xX1xX70xX4xX7exX3xX4xXb9xXexX3xXbxX1xX70xX3xX1xXedxX14xXdxX3xXb8xXd7xX12axX15xX16xX3xX5xXb9xXdxX3xXb8xXb9xXdxX3xX15xX16xXedxX14xXdxX3xXb8xX1cxX4xX3xX5xX23xXbxX7exX3xXexX7cxX3xX4xX1xXb2xX7exX3xXb8xX6xX3xX26xX14xX15xX16xX3xX1xXb6xX6xX7exX3xXb8xX6xX3xXbxX1xXd7xX34xX15xX16xX3xX1xXb6xX6xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX1xX1cxXdxX3xX15xX1xX23xXbxX3xX3d2xX30xXb9xX4xX3xXexX1c3xX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xX3xXexX6xX7exX3xX4xX3efxX3xX18xX14bxX31xX3xX4xX1xXedxX3xX4xX1xXb2xX3xX15xX16xX1xX871xX6xX3xX5xX31xX3xX124xX1xX6xXdxX7exX3xX18xX1fcxX80xX3xX1xX14xXdxX3xX15xX1xX1fcxX15xX3xX26xX1fcxX15xX7exX3xXbxX1xX70xX3xX2bxXf8xX3xX7xX7cxX3xXexX1xXb9xX15xX16xX3xX15xX1xXd3xXexX3xX2bxX2cxX3xXexXedxX2cxX15xX3xX2bx8cdaxX15xX3xX5xX19xX15xX1xX3xXexX1xX3efxX3xXcxX3efxX3xX3d2xX30xXb9xX4xXdaxX3xXcxX1xX100xX3xXexX70xX80xX7exX3xX4xX70xX4xX3xXexX4bxX2cxXedxX3xX5xXd7xX30xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX7exX3xX5xXd43xX3xX5xX30xX23xX15xX3xX26xX30xX3xX15xX1xX23xXbxX7exX3xXexX1xXfbxX80xX3xXexX1xXd3xX30xX3xX91xXc20xX15xX16xX3xX80xX121xXdxX3xX4xXedxX15xX3xXb8xXd7xX12axX15xX16xX7exX3xX1fcxX80xX3xX80xXd7xX30xX3xX16xX9fxX80xX3xX15xX1xXd3xX80xX7exX3xX4xX146xX15xX16xX3xXbxX1xX70xX3xX5xX2cxX80xX3xX91xX3cfxX15xX16xX3xX1xXedxX14xXdxX3xX26xXd7xX65xXdxX3xX80xX121xXdxX3xX1xX3c2xX15xX1xX3xXexX1xX100xX4xX7exX3xX3d2xX30xX31xX3xX80xX146xX3xX2bxX2cxX3xX80xX100xX4xX3xXb8xX1cxX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX7exX3xX5xXd43xX3xX5xX30xX23xX15xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX1xX14bxX15xX16xX3xXexX6xX3xXexX3a1xX3xX15xX106xX15xX3xXexX42exX15xX16xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX12xX174xX3c2xX3xXexX1xX1c3xX7exX3xX4xX30xX1cxX4xX3xXb8xXd3xX30xX3xXexX4bxX6xX15xX1xX3xXexX4bxX1bexX15xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX7exX3xX1xX34xX15xX3xX91xX6xXedxX3xX16xXdxX12axX3xX1xX1c3xXexX7exX3xX7xX7cxX3xXbxX1xX100xX4xX3xXexX14xXbxX3xX2bxX2cxX3xX3d2xX30xX31xX1c3xXexX3xX5xXdxX28xXexX7exX3xXexX1xX23xX80xX3xX4xX1xX77xX3xX4xXb6xX3xXd43xX3xX15xX16xX1xX871xX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX13dxX3xX2bxX2cxX3xXb8xX1b9xX31xX3xXexX1xX70xX4xX1xX3xXexX1xX100xX4xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXedxX26xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexX1fxX6xX5xXdxX16xX15xX2d5xX3xX4bxXdxX16xX1xXexX202xXaxX12xX0xX7xXexX4bxXedxX15xX16xX12xXcx96ddxXdaxX3xXdcxX1xX74xX3xa311xX1bexX0xX36xX7xXexX4bxXedxX15xX16xX12xX0xX36xXbxX12xX0xX26xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX4bxX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX7xXexX4bxXedxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX1bexX15xX3xX3d2xX30xX6xX15xX2d5xX0xX36xX7xXexX4bxXedxX15xX16xX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1fxXexX1xX30xX80xX91xX1fxX6xX15xX26xX1fxX7xX6xXbxXedxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdcbxX1xX415xX15xX16xX7exX3xX4xX1xXb9xX15xX16xX3xXexX1cxXdxX3xXbxX1xX14xX80xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xXb2xX3xXb8xXedxX14xX15xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX70xX15xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX18xXd3xX30xX7exX3xXb8xX1cxX4xXaxX3xX1xX4bxX10xX32bxX9xXaxX36xXexX1xXdxX10xXexX1fxX91xXdxX1fxX7xXedxX36xXbxX1xXedxX15xX16xX1fxX4xX1xXedxX15xX16xX1fxXexXedxXdxX1fxXbxX1xX6xX80xX1fxX80xX6xX15xX16xX1fxX2bxX6xX1fxX4xX6xX4xX1fxXexX1xX30xX1fxX26xXedxX6xX15xX1fxXbxX1xX6xXexX1fxXexX6xX15xX1fxXexX1xXedxX15xX16xX1fxXexXdxX15xX1fxX18xX6xX30xX1fxX26xXedxX4xX36xXf4xX264xX208xX1f8xX1d4xX1d3xXdaxX1xXexX80xXaxX12xX0xXdxX80xX16xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX36xX80xX10xX26xXdxX6xX36xX2xXf4xX264xX36xX15xX10xX2d0xX7xX36xXf4xX2xX264xX1d4xX36xX2xXf4xX318xX26xX2xX264xX208xX233xX31bxX233xXf4xXexX2xX264xX264xXf4xX5xX2xXdaxX336xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX1fxX3xX15xX1xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xX15xX16xX30xX31xX3xX4xX34xXaxX3xX36xX12xX0xX36xX6xX12xX0xX26xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX4bxXedxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdcbxX1xX415xX15xX16xX7exX3xX4xX1xXb9xX15xX16xX3xXexX1cxXdxX3xXbxX1xX14xX80xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xXb2xX3xXb8xXedxX14xX15xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX70xX15xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX18xXd3xX30xX7exX3xXb8xX1cxX4xXaxX3xX1xX4bxX10xX32bxX9xXaxX36xXexX1xXdxX10xXexX1fxX91xXdxX1fxX7xXedxX36xXbxX1xXedxX15xX16xX1fxX4xX1xXedxX15xX16xX1fxXexXedxXdxX1fxXbxX1xX6xX80xX1fxX80xX6xX15xX16xX1fxX2bxX6xX1fxX4xX6xX4xX1fxXexX1xX30xX1fxX26xXedxX6xX15xX1fxXbxX1xX6xXexX1fxXexX6xX15xX1fxXexX1xXedxX15xX16xX1fxXexXdxX15xX1fxX18xX6xX30xX1fxX26xXedxX4xX36xXf4xX264xX208xX1f8xX1d4xX1d3xXdaxX1xXexX80xXaxX12xXdcbxX1xX415xX15xX16xX7exX3xX4xX1xXb9xX15xX16xX3xXexX1cxXdxX3xXbxX1xX14xX80xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xXb2xX3xXb8xXedxX14xX15xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX70xX15xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX18xXd3xX30xX7exX3xXb8xX1cxX4xX0xX36xX6xX12xX0xX36xX7xXexX4bxXedxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xXcxX4bxXdxXcbxX15xX3xX124xX1xX6xXdxX3xX4xX146xX15xX16xX3xXexX70xX4xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX91xX42exXedxX3xX2bxX28xX3xX52dxX14xXdxX3xX1xX1cxXdxX3xXb8xX14xXdxX3xX91xXdxXcbxX30xX3xXexXedxX2cxX15xX3xX3d2xX30xXb9xX4xX3xX5xX1b9xX15xX3xXexX1xX100xX3xfdfaxX196xX196xX196xX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xX7exX3xX5fxXaexX4xX3xXdfbxX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX415xX15xX16xX7exX3xX4xX1xXb9xX15xX16xX3xXexX1cxXdxX3xXbxX1xX14xX80xX3xX7xX13dxX3xX26xXaexX15xX16xX3xX4xX146xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX28xX3xX4xX6xXedxX3xX1f0xX16exX1cxX3xX5fxX146xX15xX16xX3xX6xX15xX201xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX23xX15xX3xX26xXd3xX30xX3xX1xXdxX28xX30xX3xX16xXdxX6xX3xXexX3cfxX15xX16xX3xXb8xX1cxXexX3xX91xXdxX1c3xX15xX3xX2bxX106xX3xXexX1b9xX15xX3xX7xX30xXd3xXexX7exX3xX3d2xX30xX31xX3xX80xX146xX7exX3xX7xXb9xX3xX5xXd7xXe2xX15xX16xX3xX4xX70xX4xX3xXb8xXe2xXexX3xXexXd3xX15xX3xX4xX146xX15xX16xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX15xX1xXc20xX80xX3xX2bxX2cxXedxX3xX174xXdxX28xXexX3xXdcxX6xX80xX7exX3xX15xX1xXd3xXexX3xX5xX2cxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX34xX3xX3d2xX30xX6xX15xX3xXexX4bxX121xX15xX16xX3xX31xX1c3xX30xX7exX3xXexX23xXbxX3xXb8xXedxX2cxX15xX3xX124xXdxX15xX1xX3xXexX1c3xX7exX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xX3d2xX30xX6xX15xX3xXexX4bxX121xX15xX16xX3xX2bxX65xXdxX3xXbxX1xXd7xX34xX15xX16xX3xXexX1xX100xX4xX7exX3xXexX1xXb2xX3xXb8xXedxX14xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xX2bxXdxX7exX3xX15xX16xX30xX31xX3xX1xXdxXcbxX80xX7exX3xX15xX1xXc20xX80xX3xX4xX1xXdxX1c3xX80xX3xXb8xXedxX14xXexX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX7exX3xXexX2cxXdxX3xX5xXdxX28xX30xX3xX15xX1cxXdxX3xX91xX1cxX7exX3xXexX2cxXdxX3xX5xXdxX28xX30xX3xX91xX77xX3xX80xX23xXexX3xX15xX1xX2cxX3xX15xXd7xX65xX4xX7exX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX70xX15xX3xXexX1xX146xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX18xXd3xX30xX7exX3xXb8xX1cxX4xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xX36xX26xXdxX2bxX12xX0xX36xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX174xX6xXdxX3xXexX4bxX415xX3xX4xXb2xX6xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX1bexX15xX3xXcxXdcbxXdaxX3xX59xX2cxX3xXcxX871xX15xX1xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX91xX42exXedxX3xX2bxX28xX3xX15xX106xX15xX3xXexX42exX15xX16xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xXaxX3xX1xX4bxX10xX32bxX9xXaxX36xX26xXedxX6xX15xX1fxXexX1xX10xX36xX2bxX6xXdxX1fxXexX4bxXedxX1fxX4xX30xX6xX1fxXexX1xX6xX15xX1xX1fxX15xXdxX10xX15xX1fxXexXbxX1fxX1xX6xX1fxXexXdxX15xX1xX1fxXexX4bxXedxX15xX16xX1fxX91xX6xXedxX1fxX2bxX10xX1fxX15xX10xX15xX1fxXexX6xX15xX16xX1fxXexX30xX1fxXexX30xXedxX15xX16xX1fxX4xX30xX6xX1fxX26xX6xX15xX16xX36xX2xX31bxX31bxX1f8xX2xX1d4xXdaxX1xXexX80xXaxX12xX0xXdxX80xX16xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX36xX80xX10xX26xXdxX6xX36xX2xXf4xX264xX36xX15xX10xX2d0xX7xX36xXf4xX264xX1d4xX264xX36xX318xX1d4xX26xX233xX2xX1d3xX208xX1f8xX264xXf4xXexX1f8xX1d4xX208xX208xX31bxX5xX264xXdaxX336xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX1fxX3xX15xX1xX23xX15xX3xX26xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX3xX15xX16xX30xX31xX3xX4xX34xXaxX3xX36xX12xX0xX36xX6xX12xX0xX26xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX4bxXedxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX174xX6xXdxX3xXexX4bxX415xX3xX4xXb2xX6xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX1bexX15xX3xXcxXdcbxXdaxX3xX59xX2cxX3xXcxX871xX15xX1xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX91xX42exXedxX3xX2bxX28xX3xX15xX106xX15xX3xXexX42exX15xX16xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xXaxX3xX1xX4bxX10xX32bxX9xXaxX36xX26xXedxX6xX15xX1fxXexX1xX10xX36xX2bxX6xXdxX1fxXexX4bxXedxX1fxX4xX30xX6xX1fxXexX1xX6xX15xX1xX1fxX15xXdxX10xX15xX1fxXexXbxX1fxX1xX6xX1fxXexXdxX15xX1xX1fxXexX4bxXedxX15xX16xX1fxX91xX6xXedxX1fxX2bxX10xX1fxX15xX10xX15xX1fxXexX6xX15xX16xX1fxXexX30xX1fxXexX30xXedxX15xX16xX1fxX4xX30xX6xX1fxX26xX6xX15xX16xX36xX2xX31bxX31bxX1f8xX2xX1d4xXdaxX1xXexX80xXaxX12xX174xX6xXdxX3xXexX4bxX415xX3xX4xXb2xX6xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX1bexX15xX3xXcxXdcbxXdaxX3xX59xX2cxX3xXcxX871xX15xX1xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX91xX42exXedxX3xX2bxX28xX3xX15xX106xX15xX3xXexX42exX15xX16xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xX0xX36xX6xX12xX0xX36xX7xXexX4bxXedxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xXcxX4bxXedxX15xX16xX3xX91xXb9xXdxX3xX4xX42exX15xX1xX3xX91xX60xX15xX16xX3xX15xX3efxX3xX4xXb2xX6xX3xX80xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX7exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX1bexX15xX3xXcxXdcbxX3xX59xX2cxX3xXcxX871xX15xX1xX3xXb8xX6xX15xX16xX3xXb8xXb9xXdxX3xX80xX9fxXexX3xX2bxX65xXdxX3xX15xX1xX6axX15xX16xX3xXexX1xX70xX4xX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xXexX4bxXedxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX28xX80xX3xX2bxXaexX3xXb8xXd3xX30xX3xXexX4bxX6xX15xX1xX3xX91xX42exXedxX3xX2bxX28xX3xX15xX106xX15xX3xXexX42exX15xX16xX3xXexXd7xX3xXexXd7xX49cxX15xX16xX3xX4xXb2xX6xX3xX52dxX42exX15xX16xX7exX3xXbxX1xX42exX15xX3xX91xX70xX4xX3xX4xX70xX4xX3xX3d2xX30xX6xX15xX3xXb8xXdxXcbxX80xX3xX7xX6xXdxX3xXexX4bxX70xXdxX7exX3xXexX1xX60xX3xXb8xX74xX4xX1xXdaxX0xX36xXbxX12xX0xX36xX26xXdxX2bxX12xX0xX36xX5xXdxX12xX0xX36xX30xX5xX12xX0xX26xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4bxXaxX12xX0xX36xX26xXdxX2bxX12xX0xX36xX26xXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d9cxXedxX30xX4bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXedxX3xX16exX70xXedxX3xX5fxXdfbxXdcx96dcxX0xX36xXbxX12