Điểm mặt những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới
Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đã tiến hành khảo sát trong năm 2014 để tìm ra những quốc gia bán vũ khí lớn nhất thế giới./.
a6x3e02x4b6ex3b3x5deax9280x1688xd3x886fxX7x9274x2009x2802x3dfdx5e4ex7de3xX5x263fxXax981xaabxXdx5ca3x1f79xX3xX16x7190xXexX3x4beexX1x4600xX1cx6962xX3xX1cxX1x6d8axX3xX4x1e59xX1cxX20xX3xX4x698xXbxX3x151bx47d1xX3x6e9bxX1x152fxX3xX5x28a0xX1cxX3xX1cxX1xX2cxXexX3xXexX1x52daxX3xX20xXdxX37xXdxX0x67f3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc3xX10xX6x5a68xXaxX12x1ac3xXdx555cxX1cxX3xX1cxX20xX1xXdx27aexX1cxX3xX4x2eecxX27xX3xX57x17dbxX6xX3x352ex8174xX1cxX1xX3x75b3xX27x46b3xX4xX3xXexX41xX3x3ebdxXex9493xX4xX32xX1xX80xX5xX16xX3x3068xX7ex4d3x319ex4fd1xX8ax5556xX3x91d2x7553xX3xXexXdxX41xX1cxX3xX1xX24xX1cxX1xX3xX32xX1x87daxX80xX3xX7x1379xXexX3xXex3b8cxX80xX1cxX20xX3xX1cx10a0xX16xX3xd6ax3f16xX2xa03xX3xX90xX15xX3xXexX72xX16xX3xXa7xX6xX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3x53e8xX27xX78xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX71xXa3xX1cxX3xX2fxX30xX3xX32xX1xX34xX3xX5xX37xX1cxX3xX1cxX1xX2cxXexX3xXexX1xX41xX3xX20xXdxX37xXdx9610xX48xXeaxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx66e3xX80xX5ax5aa0xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXa7xX10x7cf6xX9xXaxX1xXexXexXbx92aaxX48xX48xXdxX16xX20xXeaxX2fxXdxX10xXexX1cxX6xX16xXbxX5xX27xX7xXeaxX2fxX1cxX48xXex480cxX126xXb1xX48x6eabxXbxX5xX80xX6xX5axX10xX5axX48xXdxX108xXffxX7xX2fxX48xXb0xXb1xX2xX126x3a08xXb1x405cxX13dxX2xXb0xX48xX2fxX27xX13dxX32xX1xXdxXeax6e53xXbxX20xXaxX12xX0xXdxX16xX20xX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXeaxX71xX6xX80xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXeaxX2fxX1cxX48xX1cxX10x73c4xX7xX48xX2xX126xX2x4d78xX48xX2xXb1xXb0xX5axX126xXb1xX173xXexX13fxX2xX173xX13fxX5xXb1xXeaxX14bxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5axXdxX10xX16xX3xX16xX6xXexX3xX1cxX1xX27xX1cxX20xX3xX1cxX1xX6xX3xX4xX27xX1cxX20xX3xX4xX6xXbxX3xX2fxX27xX3xX32xX1xXdxX3xX5xX80xX1cxX3xX1cxX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX20xXdxX80xXdxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX80xX27xXa7xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX5dxXdxX10xXexX1cxX6xX16x420dxX0xX48xXbxX12