Hà Tĩnh lắp thiết bị đánh giá sự hài lòng của người dân tại các quầy giao dịch hành chính
(Baohatinh.vn) - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai thiết bị đánh giá sự hài lòng của người dân ngay tại các quầy giao dịch của các sở, ban, ngành tại trung tâm trên 6 nội dung.
70x2e57x57e5x5219x71f8x189cx72ddx507ex6977xX7x4f7dx2cc0x22c9x393x2ab1x34b9xX5x1345xXax2deax85dxbffxX3xXcx80a4x4280xX1xX3xX5x3fcfxXbxX3xXexX1xXdx1231xXexX3x83b9x69e8xX3x82cfx6695xX18xX1xX3x5c11xXdxX29xX3xX7x1ed4xX3xX1xX14xXdxX3xX5x2753xX18xX2dxX3xX4x4e01xX6xX3xX18xX2dx4f07x583xXdxX3x6002x6ab5xX18xX3xXex72cfxXdxX3xX4xX29xX4xX3x2adx5f18x772cx2994xX3xX2dxXdxX6x1d53xX3xX47xX26xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1x587fxX18xX1xX0x5e99xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX47xXaxX12xXcx48ddxX54xX18xX2dxX3xXexX48x15ebxX3x62b2xX1x80f7xX4xX3x1931xX8exX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4x262fxX18xX2dxX3xXex2febxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX91x1341xX6xX3xXexX83xXdx420exX18xX3x1e05xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xX18xX2dxX6xX56xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX55xX56xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX29xX4xX3xX7x55cex774exX3xX25xX6xX18xX112xX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xXexX4cxXdxX3xXexX83xX54xX18xX2dxX3xXexX48xX8axX3xXexX83xfd2xX18xX3x26cfxX3xX18x3ff9xXdxX3xX47xX54xX18xX2dx865dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7996xX5bxX47xX56xXaxX12xXcxX1xX10xX5bxX3xX28x7a5xX112xX3xX28xXb8xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX8exX4xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX29xXexX3xX8ax624dxX4xX3xX28xX135xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX112xX3xX47xX5bxX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX1xXdx2f1axXbxX3xX28x84c1xXdxX3xX91x6a01xXdxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX8exX4xX3xX91xX8exX3xX4xX3exX6xX3xX4xX29xX4xX3xX7xX111xX112xX3xX25xX6xX18xX112xX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xXexX83xX5bxX18xX2dxX3xX2dxXdx83e6xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXexX1xX3exX3xXexX8exX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3x2593xXcxXcxX13x320cx40bcxX112xX3xXcxX83xX54xX18xX2dxX3xXexX48xX8axX3xX8cxX1xX8exX4xX3xX91xX8exX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xXexXa5xX18xX1xX3xX28x2c65xX3xXexXdxX22xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX83xXdxXb8xX18xX3xXbbxX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xX18xX2dxX6xX56xX3xXexX4cxXdxX3xXex64fxXexX3xX4xX1d2xX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX55xX56xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xXcxXcxX13xX1f2xX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX5bxX47xX56xXaxX12xX0xXdxX8axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xXexX1xX54xX8axX25xX3xXdxX1f2xX10xX18xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxcbcxXdxX47xXexX1x364xX3xX132xX2x1ab3xXbx79adx6f00xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX2c6xX3x54cxX2x2dadxXbxX2ccxX2cdxXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2c6xX6dxX6dxXdxX13cxX25xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX91xX18xX6dxX18xX10xX2c1xX7xX6dx72b8xX2d9x4eexX2d7xX6dxX2xX301xX301xX47xX2d7xX2xX2caxX2x72bxX2d9xX2d7xXexX2caxX2xX301xX30cxX2xX5xX2d9xX13cx132dxXbxX2dx3350xX83xX9xX132xX2ffx2842xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX1cxXbxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX55xX56xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xXaxX3xX2c1xXdxX47xXexX1xX9xXaxX132xX2xX2caxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX2d7xX2xX2d9xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f2xX6xXbxXexXdxX5bxX18xXaxX12x567cxX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX112xX3xX47xX5bxX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX1xXdxX19dxXbxX3xX28xX43x53a5xX4xX3xXbxX1x6b6axXbxX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX8axf95xX18xX1xX3xXbbxX1xXdxX3xX28xX22xX18xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX55xX56xX3xXcxXcxX13xX1f2xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX29xX4xX3xX7xX111xX112xX3xX25xX6xX18xX112xX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX28x688cxXexX3xXexX4cxXdxX3xXcxX83xX54xX18xX2dxX3xXexX48xX8axX3xX8cxX1xX8exX4xX3xX91xX8exX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xXexXa5xX18xX1xX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX5bxX47xX56xXaxX12x1785xX18xX2dxX3xX13xX5bxX14xX18xX2dxX3xXcx6d56xX18xX2dxX3xX8cxX1xX5bxX18xX2dxX3x1959xX3xX8cxX1xX158xX3x83b4xXdxX29xX8axX3xX28xX1a1xX4xX3xXcxX83xX54xX18xX2dxX3xXexX48xX8axX3xX8cxX1xX8exX4xX3xX91xX8exX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xXexXa5xX18xX1xX3xX4xX1xX5bxX3xX25xXdxX22xXexX2c6xX3x47c5xXdxX19dxX4xX3xXexX83xXdxXb8xX18xX3xXbbxX1xX6xXdxX3xX1xX19dxX3xXexX1xX1a1xX18xX2dxX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX18xX1x4636xX8axX3xXexX1xX32xX4xX3xX1xXdxX19dxX18xX3xX28x3b8axX18xX2dxX3xX18xX135xXdxX3xX47xX54xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xXcxX1xXa0xX18xX2dxX3xXexX43xX3xX2d9xX2xX6dxX2ffxX2d9xX2xX320xX3xX4xX3exX6xX3xX4cax81bfxX18xX3xXbxX1xX39xX18xX2dxX3xX1f2xX1xX69xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX91x4f8dxX3xX1xX43xX1a5xX18xX2dxX3xX47x7a9axX18xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX8axX135xXexX3xX7xX1a1xX3xX53xX54xX56xX3xX28xX26xX18xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX3b6xX2dxX1xX26xX3xX28xX26xX18xX1xX3xX7xX1a1xX3xX132xX2xX6dxX2ffxX2d9xX2xX320xX6dxX3b6x4320xX48axX1f2xX8cxX3xX18xX2dxX14xX56xX3xX2ffxX301xX6dxX2d7xX6dxX2ffxX2d9xX2xX320xX3xX4xX3exX6xX3xX1f2xX1xX69xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX91xX537xX3xXexX1xX32xX4xX3xX1xXdxX19dxX18xX3xX4x2a2dxX3xX4xX1xX22xX3xX8axX135xXexX3xX4x3d8exX6xX112xX3xX8axX135xXexX3xX4xX5b1xX6xX3xX5xXdxX12fxX18xX3xXexX1xXa0xX18xX2dxX3xXexX83xX5bxX18xX2dxX3xX2dxXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXcxXcxX13xX1f2xX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX5bxX47xX56xXaxX12xXcxX1xXdxX22xXexX3xX25xX26xX3xX7x1f14xX3xX4xX1xX5bxX3xXbxX1xX3d5xXbxX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX112xX3xX47xX5bxX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX1xXdxX19dxXbxX3xX28xX22xX18xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xXexX83xX12fxX18xX3xX132xX3xX18xX135xXdxX3xX47xX54xX18xX2dxX3xX2dx6de6xX8axX2c6xX3xXex6225xX18xX2dxX3xXexX1xX44xXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3xX2dxXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXcxXcxX13xX1f2xX3xX7xX5bxX3xX91xX1a5xXdxX3xX53xX54xX56xX3xX28xX26xX18xX1xX2cdxX3xXexX1xX44xXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3xXexX1xX32xX4xX3xX1xXdxX19dxX18xX3xX4xX3exX6xX3xXexXb2xX18xX2dxX3xX4xX5a6xX3xX53xX54xX6xX18xX3xX28xX5a6xX18xX3xX91xX26xX3xXexX1xX6xX8axX3xX2dxXdxX6xX3xX2dxXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXcxXcxX13xX1f2xX2cdxX3xX7xX1a1xX3xX5xX55xX18xX3xXbxX1xX1d2xXdxX3xX5xXdxX12fxX18xX3xX1xX19dxX3xX18xX5a6xXdxX3xXexXdxX22xXbxX3xX18xX1x2ae0xX18xX3xX1xX648xX3xX7xX5a6xX3xX28xXb8xX3xX1xX5bxX14xX18xX3xXexX1xXdxX19dxX18xX3xX1xX648xX3xX7xX5a6xX3xXcxXcxX13xX1f2xX2cdxX3xX7xX1a1xX3xX5xX43xX3d0xX18xX2dxX3xX4xX5a6xX3xX53xX54xX6xX18xX112xX3xX28xX5a6xX18xX3xX91xX26xX3xXbxX1xX1d2xXdxX3xX5xXdxX12fxX18xX3xX1xX19dxX3xX28xXb8xX3xX1xX5bxX14xX18xX3xXexX1xXdxX19dxX18xX3xX1xX648xX3xX7xX5a6xX3xXcxXcxX13xX1f2xX2cdxX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xXbbxX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX3xXexX8exX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX2cdxX3xXexX1xX29xXdxX3xX28xX135xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX29xX18xX3xX25xX135xX112xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xX4xX1xX175xX4xX112xX3xX91xXdxX12fxX18xX3xX4xX1xX175xX4xX3xXbbxX1xXdxX3xX1xX43xX1a5xX18xX2dxX3xX47xX540xX18xX112xX3xX5xX6e1xXbxX3xX1xX648xX3xX7xX5a6xX112xX3xXexXdxX22xXbxX3xX18xX1xX6e1xX18xX3xX1xX648xX3xX7xX5a6xX3xX91xX14xX3xX2dxXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXcxXcxX13xX1f2xX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f2xX6xXbxXexXdxX5bxX18xXaxX12xX0xXdxX8axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f2xX10xX18xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX2c1xXdxX47xXexX1xX2c6xX3xX132xX2xX2caxXbxX2ccxX2cdxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX2c6xX3xX2d7xX2xX2d9xXbxX2ccxX2cdxXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2c6xX6dxX6dxXdxX13cxX25xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX91xX18xX6dxX18xX10xX2c1xX7xX6dxX2ffxX2d9xX301xX2d7xX6dxX2xX301xX301xX47xX2d7xX2xX2caxX2ffxX2d9xX2caxX2ffxXex6496xX2ffxX301xX301xX5xX132xX48axX2xX301xX301xX47xX2xX2ffxX2xX301xX301xX2ffxX2ffxXexX301xX30cxX2xX30cxX2ffxX5xX2d9xX13cxX318xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX1cxXbxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX55xX56xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xXaxX3xX2c1xXdxX47xXexX1xX9xXaxX132xX2xX2caxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX2d7xX2xX2d9xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f2xX6xXbxXexXdxX5bxX18xXaxX12xXcxX83xX54xX18xX2dxX3xXexX48xX8axX3xX8cxX1xX8exX4xX3xX91xX8exX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xXexXa5xX18xX1xX3xXexXb2xX18xX2dxX3xXexX83xXdxXb8xX18xX3xXbbxX1xX6xXdxX3xX1xX19dxX3xXexX1xX1a1xX18xX2dxX3xX28xX5bxX3xX5xX43xX44xX18xX2dxX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xX91xX14xX3xX47xX5bxX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX1xXdxX19dxXbxX3xXexX83xX12fxX18xX3xX2caxX3xX4xX26bxXbxX3xX28xX135xX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX5bxX47xX56xXaxX12xXcxX83xX43xX1a5xX4xX3xX28xX158xX112xX3xX91xX14xX5bxX3xXexX1xX29xX18xX2dxX3xX30cxX6dxX2ffxX2d9xX2xX30cxX112xX3xXcxX83xX54xX18xX2dxX3xXexX48xX8axX3xX8cxX1xX8exX4xX3xX91xX8exX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xXexXa5xX18xX1xX3xX28xX21exX3xXexX83xXdxXb8xX18xX3xXbbxX1xX6xXdxX3xX1xX19dxX3xXexX1xX1a1xX18xX2dxX3xX28xX5bxX3xX5xX43xX44xX18xX2dxX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xX91xX14xX3xX47xX5bxX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX1xXdxX19dxXbxX3xX28xX1a1xXdxX3xX91xX1a5xXdxX3xX4xX29xX18xX3xX25xX135xX112xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xX4xX1xX175xX4xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xXexX29xX4xX3xXexX4cxXdxX3xXexX83xX54xX18xX2dxX3xXexX48xX8axX3xXexX83xX12fxX18xX3xX2caxX3xX4xX26bxXbxX3xX28xX135xX2c6xX3xX83xX26bxXexX3xXbbxX3d5xX8axX112xX3xXbbxX3d5xX8axX112xX3xXexX83xX54xX18xX2dxX3xX25xX3f2xX18xX1xX112xX3xXexX1a1xXexX112xX3xX83xX26bxXexX3xXexX1a1xXexX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX5bxX47xX56xXaxX12xX0xXdxX8axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f2xX10xX18xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX2c1xXdxX47xXexX1xX2c6xX3xX132xX2xX2caxXbxX2ccxX2cdxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX2c6xX3xX2d7xX2xX2d9xXbxX2ccxX2cdxXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2c6xX6dxX6dxXdxX13cxX25xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX91xX18xX6dxX18xX10xX2c1xX7xX6dxX2ffxX2d9xX301xX2d7xX6dxX2xX301xX301xX47xX2d7xX2xX2caxX2xX30cxX301xX2d9xXexX2ffxX2d9xX132xX2d7xX2d7xX5xX2d9xX13cxX318xXbxX2dxX31bxX83xX9xX2xX30cxX2d7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX1cxXbxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX55xX56xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xXaxX3xX2c1xXdxX47xXexX1xX9xXaxX132xX2xX2caxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX2d7xX2xX2d9xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f2xX6xXbxXexXdxX5bxX18xXaxX12xX13xXdxX19dxX18xX3xX18xX6xX56xX112xX3xXexX83xX43xX1a5xX4xX3xX8ax61f5xXdxX3xX53xX54xX55xX56xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX29xX4xX3xX7xX111xX112xX3xX25xX6xX18xX112xX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX28xX537xX54xX3xX4xX158xX3xX8axX135xXexX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX25xX26xX3xX28xXb8xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX8axX3f2xX18xX1xX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX5bxX47xX56xXaxX12xXcxX1xX10xX5bxX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX112xX3xX91xXdxX19dxX4xX3xXexX83xXdxXb8xX18xX3xXbbxX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX18xX2dxX6xX56xX3xXexX4cxXdxX3xXexX26bxXexX3xX4xX1d2xX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX55xX56xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX29xX4xX3xX7xX111xX112xX3xX25xX6xX18xX112xX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX91xX14xX3xXexX1xXa0xX18xX2dxX3xX53xX54xX6xX3xX132xX3xX18xX135xXdxX3xX47xX54xX18xX2dxX3xX7xX5fdxX3xX2dxXdxX4fcxXbxX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX28xX43xX3d0xX4xX3xX8axX135xXexX3xX4xX29xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX22xXexX112xX3xX4xX8exX3xXexX1xXb8xX3xX1xX5a6xX18xX3xX91xX537xX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX56xX3xXexX83xX3f2xX18xX1xX3xXexX83xX5bxX18xX2dxX3xX2ccxX5b1xX3xX5x22f5xX3xXcxXcxX13xX1f2xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX29xX4xX3xX28xX5a6xX18xX3xX91xX26xX112xX3xX2dxXdxX4fcxXbxX3x7c82xX14cxX3b6xf1xX3xXexXa5xX18xX1xX3xX18xX1cxX8axX3xX25xX1cxXexX3xX28xX43xX3d0xX4xX3xX18xX1x63e6xX18xX2dxX3xX91xX43xX1a5xX18xX2dxX3xX8axX1cxX4xX112xX3xX25xX26bxXexX3xX4xX6e1xXbxX3xXexX83xX5bxX18xX2dxX3xX2dxXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXcxXcxX13xX1f2xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX29xX4xX3xX28xX5a6xX18xX3xX91xX26xX3xX28xXb8xX3xX4xX1xX26bxX18xX3xX4xX1xXa5xX18xX1xX3xXbbxX26xXbxX3xXexX1xX44xXdxX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX5bxX47xX56xXaxX12xX0xXdxX8axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f2xX10xX18xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX2c1xXdxX47xXexX1xX2c6xX3xX132xX2xX2caxXbxX2ccxX2cdxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX2c6xX3xX2d7xX2xX2d9xXbxX2ccxX2cdxXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2c6xX6dxX6dxXdxX13cxX25xX6xX5bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX13cxX91xX18xX6dxX18xX10xX2c1xX7xX6dxX2ffxX2d9xX301xX2d7xX6dxX2xX301xX301xX47xX2d7xX2xX2caxX2ffxX2d9xX2d9xX132xXexX30cxX2ffxX132xX2d7xX320xX5xX2d9xX13cxX318xXbxX2dxX31bxX83xX9xX30cxX30cxX2ffxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX1cxXbxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX55xX56xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xXaxX3xX2c1xXdxX47xXexX1xX9xXaxX132xX2xX2caxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX2d7xX2xX2d9xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f2xX6xXbxXexXdxX5bxX18xXaxX12xX3b6xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX112xX3xX47xX5bxX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX1xXdxX19dxXbxX3xX28xX22xX18xX3xX2dxXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXcxXcxX13xX1f2xX3xX28xX537xX54xX3xXexX54xX48xX18xX3xXexX1xX3exX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX56xX3xX28xX26xX18xX1xX3xX91xX537xX3xXbxX1xX39xX18xX2dxX3xX4xX1xX1a1xX18xX2dxX3xX47xX26xX4xX1xX3xX1f2xX5bxX91xXdxX47xX48axX2xX30cxX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2ccxX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX2dxX9xXaxX2d9xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX18xX2dxX9xXaxX2caxXaxX12xX0xXexX25xX5bxX47xX56xX12xX0xXexX83xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX5bxX47xX56xXaxX12x432axX22xXexX3xX53xX54xX1d2xX3xX2dxXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXcxXcxX13xX1f2xX3xX4xX26bxXbxX3xXexXa5xX18xX1xX3xXexX83xX5bxX18xX2dxX3xX320xX3xXexX1xX29xX18xX2dxX3xX28xX55xX54xX3xX18xX523xX8axX2c6xX3xXcxX64dxX18xX2dxX3xX7xX1a1xX3xX1xX648xX3xX7xX5a6xX3xX18xX1xX6e1xX18xX3xX2dxXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xX5xX14xX3xXexX83xX12fxX18xX3xX2ffxX84bxX13cxX2d9xX320xX2d7xX3xX1xX648xX3xX7xX5a6xX112xX3xXexX83xX5bxX18xX2dxX3xX28xX158xX3xX7xX1a1xX3xXexXdxX22xXbxX3xX18xX1xX6e1xX18xX3xX53xX54xX6xX3xX47xX26xX4xX1xX3xX91xX8exX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xXexX83xX32xX4xX3xXexX54xX56xX22xX18xX3xX5xX14xX3xX2d7xX13cxX132xX320xX2d7xX3xX1xX648xX3xX7xX5a6xX3xX1eexX4xX1xXdxX22xX8axX3xXex2f7fxX3xX5xX19dxX3xX2xX84bxX112xX132xX2x2806xX1f3xX2cdxX3xXexX1051xX3xX5xX19dxX3xX1xX648xX3xX7xX5a6xX3xX2dxXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXexX83xX43xX1a5xX4xX3xX91xX14xX3xX28xX4fcxX18xX2dxX3xX1xX4cxX18xX3xX28xX4cxXexX3xX30cxX30cxX112xX30cxX320xX105bxX13cxX3xXcxX83xX5bxX18xX2dxX3xXexX1xX29xX18xX2dxX3xX320xX6dxX2ffxX2d9xX2ffxX2d9xX112xX3xXexX1051xX3xX5xX19dxX3xX1xX648xX3xX7xX5a6xX3xX2dxXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xX28xX4fcxX18xX2dxX3xX1xX4cxX18xX3xX28xX4cxXexX3xX30cxX30cxX112xX30cxX2caxX105bxX112xX3xXexX1051xX3xX5xX19dxX3xX1xX648xX3xX7xX5a6xX3xX18xX135xXbxX3xXexX83xX32xX4xX3xXexX54xX56xX22xX18xX3xX28xX4cxXexX3xX2ffxX2xX112xX2d7xX2ffxX105bxX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxXexX47xX12xX0xX6dxXexX83xX12xX0xX6dxXexX25xX5bxX47xX56xX12xX0xX6dxXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xX47xXdxX91xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX83xX10xX5xX6xXexX10xX47xXaxX12xX0xX54xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX48axXexX1xX54xX8axX25xX48axX6xX18xX47xX48axX7xX6xXbxX5bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf9cxX1xX6xXdxX3xXexX83xX43xX5a6xX18xX2dxX3xXcxX83xX54xX18xX2dxX3xXexX48xX8axX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xX1xX54xX56xX19dxX18xX3xX1f2x511dxX8axX3x3db1xX54xX56xX12fxX18xX3xXexX4cxXdxX3xXexX83xX8exX3xX7xX111xX3xX14cxX43xX54xX3xX28xXdxX19dxX18xX3xX1xX54xX56xX19dxX18xX3xXexX83xX5bxX18xX2dxX3xXexX1xX29xX18xX2dxX3xX320xXaxX3xX1xX83xX10x64f1xX9xXaxX6dxX4xX1xXdxX18xX1xX48axX53xX54xX56xX10xX18xX6dxXbbxX1xX6xXdxX48axXexX83xX54xX5bxX18xX2dxX48axXexX83xX54xX18xX2dxX48axXexX6xX8axX48axX1xX6xX18xX1xX48axX4xX1xXdxX18xX1xX48axX4xX5bxX18xX2dxX48axX1xX54xX56xX10xX18xX48axX4xX6xX8axX48axX2ccxX54xX56xX10xX18xX48axX18xX25xX7xXbxX48axXexX6xXdxX48axXexX83xX54xX48axX7xX5bxX48axX25xX54xX54xX48axX47xXdxX10xX18xX48axX1xX54xX56xX10xX18xX48axXexX83xX5bxX18xX2dxX48axXexX1xX6xX18xX2dxX48axX320xX6dxX2xX30cxX132xX132xX2d9xX2ffxX13cxX1xXexX8axXaxX12xX0xXdxX8axX2dxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX6dxX8axX10xX47xXdxX6xX6dxX2xX2ffxX2d9xX6dxX18xX10xX2c1xX7xX6dxX2ffxX2d9xX301xX2xX6dxX2xX2d9xX132xX47xX301xX2xX320xX2d7xX2d7xX2caxX2xXexX84bxX2ffxX2caxX2d7xX132xX5xX2d9xX13cxX318xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX1cxXbxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX55xX56xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX47xXdxX91xX12xX0xX7xXexX83xX5bxX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf9cxX1xX6xXdxX3xXexX83xX43xX5a6xX18xX2dxX3xXcxX83xX54xX18xX2dxX3xXexX48xX8axX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xX1xX54xX56xX19dxX18xX3xX1f2xX118axX8axX3xX118dxX54xX56xX12fxX18xX3xXexX4cxXdxX3xXexX83xX8exX3xX7xX111xX3xX14cxX43xX54xX3xX28xXdxX19dxX18xX3xX1xX54xX56xX19dxX18xX3xXexX83xX5bxX18xX2dxX3xXexX1xX29xX18xX2dxX3xX320xXaxX3xX1xX83xX10xX11bfxX9xXaxX6dxX4xX1xXdxX18xX1xX48axX53xX54xX56xX10xX18xX6dxXbbxX1xX6xXdxX48axXexX83xX54xX5bxX18xX2dxX48axXexX83xX54xX18xX2dxX48axXexX6xX8axX48axX1xX6xX18xX1xX48axX4xX1xXdxX18xX1xX48axX4xX5bxX18xX2dxX48axX1xX54xX56xX10xX18xX48axX4xX6xX8axX48axX2ccxX54xX56xX10xX18xX48axX18xX25xX7xXbxX48axXexX6xXdxX48axXexX83xX54xX48axX7xX5bxX48axX25xX54xX54xX48axX47xXdxX10xX18xX48axX1xX54xX56xX10xX18xX48axXexX83xX5bxX18xX2dxX48axXexX1xX6xX18xX2dxX48axX320xX6dxX2xX30cxX132xX132xX2d9xX2ffxX13cxX1xXexX8axXaxX12xXf9cxX1xX6xXdxX3xXexX83xX43xX5a6xX18xX2dxX3xXcxX83xX54xX18xX2dxX3xXexX48xX8axX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xX1xX54xX56xX19dxX18xX3xX1f2xX118axX8axX3xX118dxX54xX56xX12fxX18xX3xXexX4cxXdxX3xXexX83xX8exX3xX7xX111xX3xX14cxX43xX54xX3xX28xXdxX19dxX18xX3xX1xX54xX56xX19dxX18xX3xXexX83xX5bxX18xX2dxX3xXexX1xX29xX18xX2dxX3xX320xX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX83xX5bxX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12x1056xXa0xX3xX1xX3f2xX18xX1xX3xXcxX83xX54xX18xX2dxX3xXexX48xX8axX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xX1f2xX118axX8axX3xX118dxX54xX56xX12fxX18xX3xX28xX432xXexX3xXexX4cxXdxX3xXexX83xX8exX3xX7xX111xX3xX14cxX43xX54xX3xX28xXdxX19dxX18xX3xX1xX54xX56xX19dxX18xX3xXexX1xX54xX135xX4xX3x613axX576xX537xX3xX29xX18xX3xXexX1xX69xX3xX28xXdxXb8xX8axX3xX4xX1xX54xX56xXb8xX18xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX8axX135xXexX3xX7xX1a1xX3xX18xX1xXdxX19dxX8axX3xX91xX8exX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xXexX1xX32xX4xX3xX1xXdxX19dxX18xX3xX53xX54xX6xX3xX47xX26xX4xX1xX3xX91xX8exX3xX25xX43xX54xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX4xXa0xX18xX2dxX3xX69xX4xX1xX3xXexX83xX12fxX18xX3xX28xX26xX6xX3xX25xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x859dxX3xX47xX5bxX3xXd4bxX14cxX3b6xXd4exX3xXexXa5xX18xX1xX3xXexX83xXdxXb8xX18xX3xXbbxX1xX6xXdxX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX47xXdxX91xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX490xXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXexX1a1xXexX3xXexX1xX3exX3xXexX8exX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX112xX3xXexX4cxX5bxX3xX18xXdxX537xX8axX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX5bxX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xXcxX8cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX83xX10xX11bfxX9xXaxX6dxX4xX1xXdxX18xX1xX48axX53xX54xX56xX10xX18xX6dxX2dxXdxX6xXdxX48axX53xX54xX56xX10xXexX48axXexX5bxXexX48axXexX1xX54xX48axXexX54xX4xX48axX1xX6xX18xX1xX48axX4xX1xXdxX18xX1xX48axXexX6xX5bxX48axX18xXdxX10xX8axX48axXexXdxX18xX48axX4xX1xX5bxX48axX18xX2dxX54xX5bxXdxX48axX47xX6xX18xX48axXexXbxX48axX1xX6xX48axXexXdxX18xX1xX6dxX2xX30cxX132xX2xX301xX84bxX13cxX1xXexX8axXaxX12xX0xXdxX8axX2dxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX6dxX8axX10xX47xXdxX6xX6dxX2xX2ffxX2d9xX6dxX18xX10xX2c1xX7xX6dxX2ffxX2d9xX301xX2d9xX6dxX2xX301xX2d9xX47xX2ffxX2ffxX301xX2xX132xX301xX2d7xXexX301xX30cxX2ffxX301xX84bxX5xX2d9xX13cxX318xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX1cxXbxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX25xX26xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX2dxXdxX29xX3xX7xX32xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX29xX4xX3xX53xX54xX55xX56xX3xX2dxXdxX6xX5bxX3xX47xX26xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX47xXdxX91xX12xX0xX7xXexX83xX5bxX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX490xXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXexX1a1xXexX3xXexX1xX3exX3xXexX8exX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX112xX3xXexX4cxX5bxX3xX18xXdxX537xX8axX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX5bxX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xXcxX8cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX83xX10xX11bfxX9xXaxX6dxX4xX1xXdxX18xX1xX48axX53xX54xX56xX10xX18xX6dxX2dxXdxX6xXdxX48axX53xX54xX56xX10xXexX48axXexX5bxXexX48axXexX1xX54xX48axXexX54xX4xX48axX1xX6xX18xX1xX48axX4xX1xXdxX18xX1xX48axXexX6xX5bxX48axX18xXdxX10xX8axX48axXexXdxX18xX48axX4xX1xX5bxX48axX18xX2dxX54xX5bxXdxX48axX47xX6xX18xX48axXexXbxX48axX1xX6xX48axXexXdxX18xX1xX6dxX2xX30cxX132xX2xX301xX84bxX13cxX1xXexX8axXaxX12xX490xXdxX1d2xXdxX3xX53xX54xX56xX22xXexX3xXexX1a1xXexX3xXexX1xX3exX3xXexX8exX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX112xX3xXexX4cxX5bxX3xX18xXdxX537xX8axX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX5bxX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX3xXcxX8cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX83xX5bxX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX13xX5a6xX18xX3xX30cxX2caxX105bxX3xX5xX14xX3xX4xX1xXa5xX3xX7xX1a1xX3xX1xX14xXdxX3xX5xX39xX18xX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX18xX2dxX43xX44xXdxX3xX47xX48xX18xX112xX3xXexX64dxX3xX4xX1xX175xX4xX3xX28xX1a1xXdxX3xX91xX1a5xXdxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX8exX4xX3xX91xX8exX3xX4xX3exX6xX3xX4xX5a6xX3xX53xX54xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX18xX1xX14xX3xX18xX43xX1a5xX4xX3xXexX83xX12fxX18xX3xX28xX26xX6xX3xX25xX14xX18xX3xXcxX8cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX523xX8axX3xX2ffxX2d9xX2xX30cxX13cxX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX47xXdxX91xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX6dxX54xX5xX12xX0xX47xXdxX91xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX83xXaxX12xX0xX6dxX47xXdxX91xX12xX0xX6dxX47xXdxX91xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140exX54xXexX1xX5bxX83xXaxX12xX8cxX1xX4fcxX4xX3x32ebxX54xX6xX18xX2dxX0xX6dxXbxX12
Phúc Quang