Ra sức xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại
Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội sẽ tranh thủ được thời cơ, vượt qua thử thách, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
43b4x7748xa20fxaf80xc5aax540ex7ab1x54c7xa31exX7xc3c9x8170xb6c4xcb0fx96c3x9f44xX5x92e7xXax5f74x5bbexX6xX3xX7x47ccxX4xX3x91fex801axa55exX3x6840xb2c2x6a18x7a84xX3xXcxX1x57b2xX3xc117xb4aexX3xX20xX21xd47bxX1cxX3xX4xX2cxX20xX21xX3xX21xXdxX2cx5ad1xX3xX27xc141xXbxa7fcxX3x5eebxaf5bxX20xX3xa4fcxXdxX20xX1xX3cxX3xX1xXdxd456xX20xX3xX27xad35xXdxX0x8465xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4913xX10xX6xX1exXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1axXex9af1xX6xX5xXdxX21xX20xad0fxX3xaf64xX37xX7xXexXdxb075xX1cx74b3xXaxX12xbc4bxX1x7fbfxXexX3xce74xXdx4ad1xX37xX3xXexX4exXdxX3x60f3xX4exXdxX3xX1xa03fxXdxX3xX91x76fcxX20xX21xX3xX88xX96xX3xXexX1xX2cxX20xX1xX3xXbxX1x942fxX3xX60xX2cxX3xa1f6xX96xXdxX3xX5x645axX20xX3xXexX1xX17xX3x4fe4xd2e6xa3a5xX3cxX3xXcxd333xX20xX21xX3x51b9xa573xX3xXexX1x8a5dxX3xXaexX21xX37xX1cxba3bxX20xX3xX83xX1x9128xX3xXcx6c5excf29xX20xX21xX3xX42xbe00xX20xX21xX3xXd7xd38cxX20xX21xX3xX91xX9axX20xX21xX3xX88xX96xX3xX3exX2cxX3xX20xX1xX1bxX20xX3xX1exX1bxX20xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX7x7ef4xX3xXexXd7xX6xX20xX1xX3xXexX1xX25xX3xX27xXc9xa8adxX4xX3xXexX1x8f0dxXdxX3xX4xc783xX3cxX3xX3exXc9xX110xXexX3xb219xX37xX6xX3xXexX1xbcf9xX3xXexX1xX85xX4xX1xX3cxX3xX4xX1xX37xX20xX21xX3xX7xX17xX4xX3cxX3xX27xca2exX20xX21xX3xX5xd275xX20xX21xX3cxX3xXd7xX6xX3xX7xX17xX4xX3xXbxX1xb4d0xX20xX3xX27xX14fxX37xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXcxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX20xX21xX2cxX1cxX3xX4xX2cxX20xX21xX3xX21xXdxX2cxX37xX3xX27xX3axXbxX3cxX3xX3exX3fxX20xX3xX42xXdxX20xX1xX3cxX3xX1xXdxX4axX20xX3xX27xX4exXdxX3cxX3xX21x81acxXbxX3xXbxX1xXb3xX20xX3xX121xX37xX6xX20xX3xXexXd7xXd8xX20xX21xX3xX4x45e9xX20xX21xX3xX4xX9axX3xX20xXc9x6baaxX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4axX20xX3xXexX1x8214xX20xX21xX3xX5xX110xXdxX3xX4xX85xX4xX3xX4xX1xX25xX3xXexXd7xXc9xX119xX20xX21xX3cxX3xX27xXc9xX115xX20xX21xX3xX5xXa9xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX91xX9axX20xX21xX3cxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4axX20xX3xX1axX37xX14fxXexX3xX7xX1bbxX4xX3xX5xX115xXdxX3xX4xX3fxX20xX3xX1ex59c8xX20xX3xX4xX25xX6xX3xXc4xX85xX4xX3xX60xX13cxX3cxX3xX1axX17xX20xX21xX3xX27xX85xX20xX21xX3xX3exX1acxXdxX3xX7xX1fxX3xXexXdxX20xX3xX1cx65e1xX37xX3cxX3x78c4x6ea1xX3xX3exXd8xX20xX21xX3xX4xX25xX6xX3xX91xX9axX20xX21xX3cxX3xXaexX1xX2cxX3xX20xXc9xX1acxX4xX3xX3exX2cxX3xX20xX1xX1bxX20xX3xX1exX1bxX20xa025xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xXd7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXc4xXddxX1axXaxX12xX0xXexX88xXddxX1exX1cxX12xX0xXexXd7xX12xX0xXexX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXddxX1exX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1axXexX71xX6xX5xXdxX21xX20xX77xX3xX79xX37xX7xXexXdxX7exX1cxX80xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXd7xX10xX7exX9xXaxXaxX12xX0xXdxX42xX21xX3xX7xXd7xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX252xX88xX6xXddxX1xX6xXexXdxX20xX1xX252xX3exX20xX51xX20xX10x7f57xX7xX51xX2x4a3exabb1x7ed8xX51xd048xX2e6xX1exX2xX2e6x7239xX2e4xX2ebxX2ebxXex9b11xX2e4x7e6fxX2e3xX2f0xX5xX2ebxX252xX79xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXddxXbcxX42xX6xX21xX10xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX51xXexX1exX12xX0xX51xXexXd7xX12xX0xXexXd7xX12xX0xXexX1exX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX79xX37xX7xXexXdxX7exX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc97xX6xXbxXexXdxXddxX20xXaxX12xXcxXc0xX20xX21xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXc9xX3xXaexX21xX37xX1cxXcfxX20xX3xX83xX1xXd4xX3xXcxXd7xXd8xX20xX21xX3xXbxX1xX85xXexX3xX88xXdxX8axX37xX3xXexX4exXdxX3xX91xX4exXdxX3xX1xX96xXdxX252xX3xa36exX20xX1xX77xX3xXbbxd1c0xX83xX51x9f88xX6xXdxX3x7d00xX20xX1xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX1exX12xX0xX51xXexXd7xX12xX0xX51xXexX88xXddxX1exX1cxX12xX0xX51xXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXddxX1exX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1axXexX71xX6xX5xXdxX21xX20xX77xX3xX79xX37xX7xXexXdxX7exX1cxX80xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXd7xX10xX7exX9xXaxX1xXexXexXbxX77xX51xX51xX88xX6xXddxX4xX1xXdxX20xX1xXbxX1xX37xX252xX3exX20xX51xXcxXdxX20xX71xX20xXddxXdxX71xX88xX6xXexX51xX83xX1xX6xXexX71xX88xXdxX10xX37xX71xX4xX37xX6xX71xXcxXddxX20xX21xX71xXc4xXdxX71xXexX1xX37xX71xXaexX21xX37xX1cxX10xX20xX71xX83xX1xX37xX71xXcxXd7xXddxX20xX21xX71xXexX6xXdxX71xa6fcxX6xXdxX71xX1xXddxXdxX71xX43fxX6xX20xX21xX71xX88xXddxX71xXcxX83xX71xX60xX6xX71xXaexXddxXdxX71xX5xX6xX20xX71xXexX1xX37xX71xXbaxXbbxXbcxX51xX2f2xX2e3xX2ebxX2f2x6d74xX2xX252xX3exX21xXbxXaxX12xXcxXddxX2cxX20xX3xX3exX3fxX20xX3xXbxX1xX85xXexX3xX88xXdxX8axX37xX3xX4xX25xX6xX3xXcxXc0xX20xX21xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXc9xX3xXaexX21xX37xX1cxXcfxX20xX3xX83xX1xXd4xX3xXcxXd7xXd8xX20xX21xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX3xcb44xX85xX20xX21xX3xX20xX21xX2cxX1cxX3xX2xX51xX2xX2xX3cxX3xX91xX4exXdxX3xX1xX96xXdxX3xX27xX4exXdxX3xX88xXdxX8axX37xX3xX91xX9axX20xX21xX3xX88xX96xX3xXexX1xX2cxX20xX1xX3xXbxX1xXa9xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX5xXb3xX20xX3xXexX1xX17xX3xXbaxXbbxXbcxX3cxX3xX20xX1xXdxX4axX42xX3xX22cxX22dxX3xX2f2xX2ebxX2xX2e2xX3xX71xX3xX2f2xX2ebxX2f2xX2ebxX3cxX3xX27xc1f9xX3xX22cxX1xX6xXdxX3xX42xX4exX4xX3xXexXd7xXd8xX20xX21xX3xXexX1xX8axX3xXexX4exXdxX3xX34cxX37xX20xX21xX3xXbbxX3fxX20xX3xX1xX18fxX6xX3xX5xX6xXddxX3xX27xX96xX20xX21xX3xX1xb6d1xX37xX3xX20xX21xX1xc9f3xX3xXbbxXdxX4axXexX3xXbaxX28xX252xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXddxX1exX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1axXexX71xX6xX5xXdxX21xX20xX77xX3xX79xX37xX7xXexXdxX7exX1cxX80xXaxX12xX91x90adxX20xX3xX1exX1fxX3xX3exX2cxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX42xX203xXexX3xX5xX513xX20xX1xX3xX27xX4exXddxX3xX91xX9axX20xX21xX3cxX3xXaexX1xX2cxX3xX20xXc9xX1acxX4xX3xXbxX1xX85xXexX3xX88xXdxX8axX37xX3xXexX4exXdxX3xX91xX4exXdxX3xX1xX96xXdxX3cxX3xXcxXc0xX20xX21xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXc9xX3xXaexX21xX37xX1cxXcfxX20xX3xX83xX1xXd4xX3xXcxXd7xXd8xX20xX21xX3xX20xX1xXdxX4axXexX3xX5xXdxX4axXexX3xX4xX1xXd4xX4xX3xX42xca72xX20xX21xX3cxX3xX88xXdxX8axX37xX3xX1exXc9xX119xX20xX21xX3xX20xX1xX543xX20xX21xX3xX22cxX586xXexX3xX121xX37xX9axX3cxX3xXexX1xX2cxX20xX1xX3xXexXc5xX4xX1xX3xX42xX2cxX3xX91xX9axX20xX21xX3xX88xX96xX3cxX3xX4xX1xXc5xX20xX1xX3xX121xX37xX1cxd016xX20xX3cxX3xX20xX1xX1bxX20xX3xX1exX1bxX20xX3xXcxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX27xX513xX3xX27xX4exXexX3xX27xXc9xX110xX4xX3xXexXd7xXddxX20xX21xX3xXexX1xX115xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX121xX37xX6xX3cxX3xX27xX18fxX20xX21xX3xX21xX18fxXbxX3xXexXc5xX4xX1xX3xX4xX1fxX4xX3xX3exX2cxXddxX3xXexX1xX2cxX20xX1xX3xXexX1fxX37xX3xX4xX1xX37xX20xX21xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX9axX3xX20xXc9xX1acxX4xX252xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXddxX1exX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1axXexX71xX6xX5xXdxX21xX20xX77xX3xX79xX37xX7xXexXdxX7exX1cxX80xXaxX12xXcxXc0xX20xX21xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXc9xX3xX4x8f5axX20xX21xX3xX4xX1x9655xX3xXd7xa842xX3xX88xX228xX20xX3xX4xX4exX20xX1xX3xX20xX1xX543xX20xX21xX3xXexX1xX2cxX20xX1xX3xX121xX37xX9axX3xX3exX2cxX3xXexXdxX586xX20xX3xX88xX96xX3cxX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX4xX141xX20xX3xX20xX1xX543xX20xX21xX3xX1xX4exX20xX3xX4xX1xX586xX3cxX3xXexX13cxX20xX3xXexX4exXdxX252xX3xX91xX18fxX3xX5xX2cxX3xX22cxXdxX20xX1xX3xXexX586xX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXd7xXdxX8axX20xX3xX4xX1xXc9xX6xX3xXexXc9xX119xX20xX21xX3xX1axX17xX20xX21xX3xX3exX1acxXdxX3xXexXdxX634xX42xX3xX20xX3fxX20xX21xX3cxX3xX5xX110xXdxX3xXexX1xX586xX80xX3xXexX3fxX20xX21xX3xXexXd7xXc9x5d49xX20xX21xX3xX22cxXdxX20xX1xX3xXexX586xX3xX4xX1xXc9xX6xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX7xX1fxX3xXc0xX20xX3xX27xX549xX20xX1xX3cxX3xX88xX634xX20xX3xX3exX543xX20xX21xX80xX3xX4xX1xX14fxXexX3xX5xXc9xX110xX20xX21xX3xXexX3fxX20xX21xX3xXexXd7xXc9xX77dxX20xX21xX3cxX3xX20xX3fxX20xX21xX3xX5xX1fxX4xX3xX4xX4exX20xX1xX3xXexXd7xX6xX20xX1xX3xX4xX1xXc9xX6xX3xX4xX6xXddxX80xX3xX4xX1xX37xX1cxX8axX20xX3xX1exX549xX4xX1xX3xX4xX119xX3xX4xX14fxX37xX3xX4xX141xX20xX3xX4xX1x50ebxX42xX252xX3x8ddexX37xX1cxX3xX1xXddxX4exX4xX1xX3cxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3cxX3xX121xX37xX9axX20xX3xX5x60dfxX3xX27xX28xX3xXexX1xX549xX3cxX3xXexXd7xX7f8xXexX3xXexX1fxX3xX6xX20xX3xXexXddxX2cxX20xX3xX21xXdxX6xXddxX3xXexX1xX28xX20xX21xX3cxX3xX88xX9axXddxX3xX3exX4axX3xX42xX28xXdxX3xXexXd7xXc9xX115xX20xX21xX3xX42xX96xXexX3xX7xXa9xX3xX42xX203xXexX3xX4xX141xX20xX3xX1cxX586xX37xX252xX3xX83xX1xX85xXexX3xXexXd7xXdxX8axX20xX3xX3exX3fxX20xX3xX1xX18fxX6xX3xX71xX3xX1axX513xX3xX1xX96xXdxX3xX4xX1xXc9xX6xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX7xX1fxX3xX1axX17xX20xX21xX3xXexXb3xX42xX3xX3exX1acxXdxX3xX3exX6xXdxX3xXexXd7xX141xX3cxX3xXexXdxX634xX42xX3xX20xX3fxX20xX21xX3cxX3xX3exX549xX3xXexX1xX586xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX1xX25xX3xX27xX28xX252xX3xXbbxXdxX4axX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX20xX21xXc9xX115xXdxX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX5xX549xX4xX1xX3cxX3xX3exX3fxX20xX3xX42xXdxX20xX1xX3xX4xX1xXc9xX6xX3xX27xX4exXexX3xX22cxX586xXexX3xX121xX37xX9axX3xX42xXddxX20xX21xX3xX42xX37xXa9xX20xX252xX3xX34cxX1xX14fxXexX3xX5xXc9xX110xX20xX21xX3cxX3xX1xXdxX4axX37xX3xX5xX1fxX4xX3cxX3xX1xXdxX4axX37xX3xX121xX37xX9axX3xX1xXddxX4exXexX3xX27xX96xX20xX21xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX4axX3xXexX1xXa9xX20xX21xX3xX4xX1xXc5xX20xX1xX3xXexXd7xX549xX3xX4xX18fxX3xX42xX203xXexX3xX4xX1xXc9xX6xX3xXexX1xX10xXddxX3xX22cxX549xXbxX3xX1cxX228xX37xX3xX4xXb3xX37xX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXd7xXdxX8axX20xX3xX22cxXdxX20xX1xX3xXexX586xX3xX71xX3xX1axX513xX3xX1xX96xXdxX3xX3exX2cxX3xX27xX141xXdxX3xX1x5d08xXdxX3xXexX1xX1fxX4xX3xXexXdxXcfxX20xX252xX252xX252xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXddxX1exX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1axXexX71xX6xX5xXdxX21xX20xX77xX3xX79xX37xX7xXexXdxX7exX1cxX80xXaxX12xXcxXc0xX20xX21xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXc9xX3xXexX85xX20xX3xXexX1xX2cxX20xX1xX3xXbxX1xXc9xX119xX20xX21xX3xX1xXc9xX1acxX20xX21xX3cxX3xX20xX1xXdxX4axX42xX3xX3ex81a1xX3xX27xXc9xX110xX4xX3xX1axX85xX4xX3xX27xX549xX20xX1xX3xXexXd7xXddxX20xX21xX3xX4xX85xX4xX3xX3exX3fxX20xX3xX22cxXdxX4axX20xX3xX91xX4exXdxX3xX1xX96xXdxX3cxX3xX20xX1xX14fxXexX3xXexXd7xXc5xX3xX3exX1acxXdxX3xX42xX9f9xX4xX3xXexXdxX228xX37xX3xXexXc0xX20xX21xX3xX121xX37xX85xXexX3cxX3xX2e2xX3xX20xX1xXdxX4axX42xX3xX3exX9f9xX3xX4xX1xX25xX3xX1cxX586xX37xX3cxX3xX2e4xX3xX22cxX1xX1bxX37xX3xX27xX96xXexX3xXbxX1xX85xX3xX3exX2cxX3xX2xa56cxX3xX4xX1xX6e7xX3xXexXdxX228xX37xX3xX4xX25xX6xX3xX91xX9axX20xX21xX3xX88xX96xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3cxX3xX27xX13cxX20xX21xX3xXexX1xX115xXdxX3xX20xX1xX14fxX20xX3xX42xX4exX20xX1xX3xX2e6xX3xX20xX96xXdxX3xX1exX37xX20xX21xX3xX91xX9axX20xX21xX3xX88xX96xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX4xXb3xX20xX3xXexX7f8xXbxX3xXexXd7xX37xX20xX21xX3xX5xX2cxX42xX3xXexXa9xXexX3xXexXd7xXddxX20xX21xX3xX20xX1xXdxX4axX42xX3xX22cxX22dxX3xXexX1acxXdxX252xX3xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX3xXcxXd7xXc9xX1acxX4xX3xX1xX586xXexX3cxX3xX91xX9axX20xX21xX3xX88xX96xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX4xXb3xX20xX3xXbxX1xX85xXexX3xX1xX37xX1cxX3xXexXd7xX37xX1cxX634xX20xX3xXexX1xXa9xX20xX21xX3xX3exX3fxX20xX3xX1xXdxX586xX20xX3cxX3xX6xX20xX1xX3xX1xX1a3xX20xX21xX3cxX3xX3exX6xXdxX3xXexXd7xX141xX3cxX3xX3exX549xX3xXexX1xX586xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX1xX25xX3xX27xX28xX3cxX3xX121xX37xX85xX20xX3xXexXd7xXdxX4axXexX3xX7xX1bxX37xX3xX7xX1bbxX4xX3xX4xX85xX4xX3xX20xX21xX1xX549xX3xX121xX37xX1cxX586xXexX3cxX3xX22cxX586xXexX3xX5xX37xX7f8xX20xX3xX4xX25xX6xX3xXcxXd7xX37xX20xX21xX3xXc9xX119xX20xX21xX3cxX3xXc4xX96xX3xX34cxX1xXc5xX20xX1xX3xXexXd7xX549xX3cxX3xX4xX85xX4xX3xX121xX37xX1cxX3xX1xXddxX4exX4xX1xX3cxX3xX4xX1xXdxX586xX20xX3xX5xXc9xX110xX4xX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXd7xXdxX8axX20xX3xX22cxXdxX20xX1xX3xXexX586xX3xX71xX3xX1axX513xX3xX1xX96xXdxX3cxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX96xX20xX21xX3xXbxX1xX85xXexX3xX1xX37xX1cxX3xX20xX96xXdxX3xX5xX1fxX4xX3cxX3xXexXdxX634xX42xX3xX20xX3fxX20xX21xX3cxX3xXexX1xX586xX3xX42xX4exX20xX1xX3cxX3xX20xX1xX543xX20xX21xX3xXexX1xX2cxX20xX1xX3xXexX1fxX37xX3xX3exX2cxX3xX22cxXdxX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX4axX42xX3xXexX5f5xX3xXexXc0xX20xX21xX3xX22cxX586xXexX3xXexX1xX1fxX4xX3xXexXdxXcfxX20xX3cxX3xX20xX228xX37xX3xX4xX6xXddxX3xX1xX119xX20xX3xX20xX543xX6xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xXb3xX20xX3xX20xX3fxX20xX21xX3xX27xX96xX20xX21xX3cxX3xX7xX85xX20xX21xX3xXexX4exXddxX3cxX3xXexXdxX586xXbxX3xXexX9f9xX4xX3xX27xXc0xXdxX3xX42xX1acxXdxX3xXexXc9xX3xX1exX37xX1cxX3cxX3xXbxX1xXddxX20xX21xX3xX4xX85xX4xX1xX3xX5xX513xX20xX1xX3xX27xX4exXddxX3cxX3xX27xXdxX634xX37xX3xX1xX2cxX20xX1xX3cxX3xX88xX9axXddxX3xX27xX9axX42xX3xX1xXdxX4axX37xX3xX121xX37xX9axX3cxX3xXexX1xXdxX586xXexX3xXexX1xX1fxX4xX3cxX3xXexX4exXddxX3xX4xX1xX37xX1cxX8axX20xX3xX88xXdxX586xX20xX3xXexXddxX2cxX20xX3xX1exXdxX4axX20xX3cxX3xX42xX4exX20xX1xX3xX42xX102xX3xX1xX119xX20xX3xXexXd7xX228xX20xX3xX4xX85xX4xX3xX5xbb99xX20xX1xX3xX3exX1fxX4xX3xX4xX28xX20xX21xX3xXexX85xX4xX3xXexXd7xXd8xX20xX21xX3xXexX1bxX42xX80xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3cxX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXd7xXdxX8axX20xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX1axX17xX20xX21xX3xX27xX85xX20xX21xX3xX3exX1acxXdxX3xX3exX6xXdxX3xXexXd7xX141xX3cxX3xX3exX549xX3xXexX1xX586xX3xXcxX1xX25xX3xX27xX28xX3cxX3xX5xX2cxX3xX27xX96xX20xX21xX3xX5xX1fxX4xX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXd7xXdxX8axX20xX3xX4xX25xX6xX3xX3exX1a3xX20xX21xX3xX27xX13cxX20xX21xX3xX88xXe2xX20xX21xX3xX7xX28xX20xX21xX3xX60xX13cxX20xX21xX3cxX3xX3exX1a3xX20xX21xX3xX22cxXdxX20xX1xX3xXexX586xX3xXexXd7xXd8xX20xX21xX3xX27xXdxX8axX42xX3xXc4xX1bbxX4xX3xXc4xX96xX3xX3exX2cxX3xX4xX9axX3xX20xXc9xX1acxX4xX252xX3xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX4xXb3xX20xX3xXexXdxX586xXbxX3xXexX9f9xX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4axX20xX3xXexXa9xXexX3xX4xX1xX25xX3xXexXd7xXc9xX119xX20xX21xX3xX4xX119xX3xX4xX14fxX37xX3xX5xX4exXdxX3xX22cxXdxX20xX1xX3xXexX586xX3xX21xX1bbxX20xX3xX3exX1acxXdxX3xX27xXc0xXdxX3xX42xX1acxXdxX3xX42xX28xX3xX1x5d80xX20xX1xX3xXexX3fxX20xX21xX3xXexXd7xXc9xX77dxX20xX21xX3cxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4axX20xX3xX27xX13cxX20xX21xX3xX88xX96xX3xX88xX6xX3xX27xX96xXexX3xXbxX1xX85xX3xX4xX1xXdxX586xX20xX3xX5xXc9xX110xX4xX3cxX3xX27xXdxX3xX27xXb3xX37xX3xXexXd7xXddxX20xX21xX3xX3exXdxX4axX4xX3xX20xX1bxX20xX21xX3xX4xX6xXddxX3xX4xX1xX14fxXexX3xX5xXc9xX110xX20xX21xX3xXexX3fxX20xX21xX3xXexXd7xXc9xX77dxX20xX21xX3xX3exX2cxX3xX7xX17xX4xX3xX4xX4exX20xX1xX3xXexXd7xX6xX20xX1xX3xX4xX25xX6xX3xX22cxXdxX20xX1xX3xXexX586xX252xX3xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX3xXcxXd7xXddxX20xX21xX3xX121xX37xX85xX3xXexXd7xXe12xX20xX1xX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXd7xXdxX8axX20xX3cxX3xXexXa9xX4xX3xX27xX96xX3xX27xX28xX3xXexX1xX549xX3xX1xX18fxX6xX3xX1exXdxXcfxX20xX3xXd7xX6xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3cxX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX4xXb3xX20xX3xX20xX1bxX20xX21xX3xX4xX6xXddxX3xX4xX1xX14fxXexX3xX5xXc9xX110xX20xX21xX3xX4xX28xX20xX21xX3xXexX85xX4xX3xX121xX37xX1cxX3xX1xXddxX4exX4xX1xX3xX3exX2cxX3xX121xX37xX9axX20xX3xX5xX817xX3xX121xX37xX1cxX3xX1xXddxX4exX4xX1xX80xX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXd7xXdxX8axX20xX3xX27xX13cxX20xX21xX3xX88xX96xX3cxX3xX1xXdxX4axX20xX3xX27xX4exXdxX3xX1xX18fxX6xX3xX1xX4axX3xXexX1xXa9xX20xX21xX3xX22cxX586xXexX3xX4xX14fxX37xX3xX1xX4exX3xXexXb3xX20xX21xX80xX3xX5xX2cxX42xX3xXexXa9xXexX3xX1xX119xX20xX3xX20xX543xX6xX3xX4xX28xX20xX21xX3xXexX85xX4xX3xX121xX37xX9axX20xX3xX5xX817xX3xX27xX28xX3xXexX1xX549xX3cxX3xX27xX203xX4xX3xX88xXdxX4axXexX3xX5xX2cxX3xX121xX37xX9axX20xX3xX5xX817xX3xXexXd7xX7f8xXexX3xXexX1fxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3cxX3xX6xX20xX3xXexXddxX2cxX20xX3xX21xXdxX6xXddxX3xXexX1xX28xX20xX21xX3cxX3xX22cx46edxX3xX4xXc9xX119xX20xX21xX3xX3exX2cxX3xX3exX3fxX20xX3xX42xXdxX20xX1xX3xX27xX28xX3xXexX1xX549xX80xX3xX1xX4exX3xXexXb3xX20xX21xX3xXexX1xX28xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX71xX3xXexXd7xX37xX1cxX634xX20xX3xXexX1xX28xX20xX21xX80xX3xXexX7f8xXbxX3xXexXd7xX37xX20xX21xX3xX21xXdxX9axXdxX3xX121xX37xX1cxX586xXexX3xX22cxX549xXbxX3xXexX1xX115xXdxX3xX20xX1xX543xX20xX21xX3xX3exX14fxX20xX3xX27xX634xX3xX1exX1bxX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX88xX17xX4xX3xX1axXd4xX4xX3cxX3xXexXd7xXc9xX1acxX4xX3xX1xX586xXexX3xX5xX2cxX3xX20xX1xX2cxX3xX77dxX3xX27xX28xX3xXexX1xX549xX3cxX3xX4xX14fxXbxX3xXexX1xXddxX85xXexX3xX20xXc9xX1acxX4xX3cxX3xX1axX127xX3xX5xX817xX3xX20xXc9xX1acxX4xX3xXexX1xX9axXdxX3cxX3xXd7xX85xX4xX3xXexX1xX9axXdxX3cxX3xX121xX37xX9axX20xX3xX5xX817xX3xX1exX1bxX20xX3xX4xXc9xX252xX252xX252xX3xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX3xXcxXc0xX20xX21xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXc9xX3xX5xXc9xX37xX3xX817xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX4xXb3xX20xX3xXexXdxX586xXbxX3xXexX9f9xX4xX3xX21xXdxX543xX3xX3exX543xX20xX21xX3xXc0xX20xX3xX27xX549xX20xX1xX3xX4xX1xXc5xX20xX1xX3xXexXd7xX549xX3cxX3xX88xX9axXddxX3xX27xX9axX42xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX3exX2cxX3xXexXd7xX7f8xXexX3xXexX1fxX3cxX3xX6xX20xX3xXexXddxX2cxX20xX3xX1axX513xX3xX1xX96xXdxX3cxX3xX88xX9axXddxX3xX3exX4axX3xX6xX20xX3xXexXddxX2cxX20xX3xXexX37xX1cxX4axXexX3xX27xXa9xXdxX3xX4xX85xX4xX3xX4xX119xX3xX121xX37xX6xX20xX3xX27xXb3xX37xX3xX20xX513xXddxX3cxX3xX4xX85xX4xX3xX1xXddxX4exXexX3xX27xX96xX20xX21xX3xX4xX25xX6xX3xX91xX9axX20xX21xX3xX3exX2cxX3xXaexX1xX2cxX3xX20xXc9xX1acxX4xX3cxX3xX4xX85xX4xX3xX1xXddxX4exXexX3xX27xX96xX20xX21xX3xX27xXa9xXdxX3xX20xX21xXddxX4exXdxX3xX121xX37xXa9xX4xX3xX21xXdxX6xX3cxX3xX4xX85xX4xX3xX7xX1fxX3xX22cxXdxX4axX20xX3xX4xX1xXc5xX20xX1xX3xXexXd7xX549xX3xX5xX1acxX20xX3xX1exXdxXcfxX20xX3xXd7xX6xX3xXexXd7xX228xX20xX3xX27xX549xX6xX3xX88xX2cxX20xX3xXexX1xX2cxX20xX1xX3xXbxX1xXa9xX80xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXexX1xX586xX3xXexXd7xX7f8xX20xX3xX5xX141xX20xX21xX3xX1exX1bxX20xX3cxX3xX22cxXdxX228xX20xX3xX121xX37xX1cxX586xXexX3xX27xX14fxX37xX3xXexXd7xX6xX20xX1xX3xX5xX2cxX42xX3xXexX1xX14fxXexX3xX88xX4exXdxX3xX4xX85xX4xX3xX1xXddxX4exXexX3xX27xX96xX20xX21xX3xX4xX1xXa9xX20xX21xX3xXbxX1xX85xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX85xX4xX3xXexX1xX586xX3xX5xX1fxX4xX3xX1axX14fxX37xX3cxX3xXexX1xX1a3xX3xX27xX549xX4xX1xX3cxX3xXbxX1xX141xX20xX21xX3cxX3xX4xX1xXa9xX20xX21xX3xXexX96xXdxX3xXbxX1xX4exX42xX3xX3exX2cxX3xXexX4axX3xX20xX4exX20xX3xX1axX513xX3xX1xX96xXdxX80xX3xX4xX1xX25xX3xX27xX96xX20xX21xX3xX4xX18fxX3xX4xX85xX4xX3xXbxX1xXc9xX119xX20xX21xX3xX85xX20xX3xXbxX1xX141xX20xX21xX3xX20xX21xX5f5xX6xX3xX3exX2cxX3xX22cxX549xXbxX3xXexX1xX115xXdxX3xX1axX127xX3xX5xX817xX3xX4xX18fxX3xX1xXdxX4axX37xX3xX121xX37xX9axX3xX4xX85xX4xX3xX3exX14fxX20xX3xX27xX634xX3xXbxX1xX17xX4xX3xXexX4exXbxX3xX20xX9axX1cxX3xX7xXdxX20xX1xX3cxX3xX22cxX1xX28xX20xX21xX3xX27xX8axX3xX88xX549xX3xX27xX96xX20xX21xX3cxX3xX88xX14fxXexX3xX20xX21xX115xX252xX3xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX20xX21xX2cxX20xX3xX20xX3fxX42xX3xX3exX3fxX20xX3xX1xXdxX586xX20xX3xX5xX2cxX3xX88xX96xX3xX42xX203xXexX3cxX3xX5xX2cxX3xX20xXdxX634xX42xX3xXexX1fxX3xX1xX2cxXddxX3xX4xX25xX6xX3xX121xX37xXa9xX4xX3xX21xXdxX6xX252xX3xXaexX21xXc9xX115xXdxX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xXbxX1xX9axXdxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX7xX1fxX3xXexXdxX228xX37xX3xX88xXdxX8axX37xX3xX4xX1xXddxX3xX3exX3fxX20xX3xX1xX18fxX6xX3xX4xX25xX6xX3xX1exX1bxX20xX3xXexX96xX4xX252xX3xX91xX18fxX3xX5xX2cxX3xX5xXa9xXdxX3xX7xXa9xX20xX21xX3xX20xX1xX1bxX20xX3xX85xXdxX3cxX3xX20xX21xX1xXcf3xX6xX3xXexXe12xX20xX1xX3cxX3xXexX1xX25xX1cxX3xX4xX1xX37xX20xX21xX3cxX3xXexXd7xXddxX20xX21xX3xX7xX85xX20xX21xX3cxX3xXexX28xX20xX3xXexXd7xXd8xX20xX21xX3xXbxX1xX85xXbxX3xX5xX37xX7f8xXexX252xX3xXc4xX228xX20xX3xX4xX4exX20xX1xX3xX3exXdxX4axX4xX3xX21xXdxX543xX3xX21xXe12xX20xX3cxX3xXbxX1xX85xXexX3xX1xX37xX1cxX3xX4xX85xX4xX3xX21xXdxX85xX3xXexXd7xX549xX3xX3exX3fxX20xX3xX1xX18fxX6xX3xXexXd7xX37xX1cxX634xX20xX3xXexX1xXa9xX20xX21xX3xX4xX9axX3xX3exX7f8xXexX3xXexX1xX8axX3xX3exX2cxX3xXbxX1xXdxX3xX3exX7f8xXexX3xXexX1xX8axX3cxX3xX7xX85xX20xX21xX3xXexX4exXddxX3xX4xX85xX4xX3xX21xXdxX85xX3xXexXd7xX549xX3xX3exX3fxX20xX3xX1xX18fxX6xX3xX42xX1acxXdxX3cxX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xXbxX1xX9axXdxX3xX4xX18fxX3xX7xX1fxX3xX4xX1xX37xX1cxX8axX20xX3xX88xXdxX586xX20xX3xX42xX4exX20xX1xX3xX42xX102xX3xX1xX119xX20xX3xX20xX543xX6xX3xXexXd7xXddxX20xX21xX3xX3exXdxX4axX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX20xX21xXc9xX115xXdxX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX3exX3fxX20xX3xX42xXdxX20xX1xX3cxX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX5xX549xX4xX1xX252xX3xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX3xXcxXc0xX20xX21xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXc9xX3xX20xX1xX14fxX20xX3xX42xX4exX20xX1xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xXbxX1xX9axXdxX3xX27xX203xX4xX3xX88xXdxX4axXexX3xX4xX1xXd4xX3xXexXd7xXd8xX20xX21xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4axX20xX3xXexXa9xXexX3xX20xX1xXdxX4axX42xX3xX3exX9f9xX3xXexX1xX10xX20xX3xX4xX1xXa9xXexX3xX5xX2cxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3cxX3xX4xX1xX6e7xX20xX1xX3xX27xXa9xX20xX3xX91xX9axX20xX21xX3cxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX1xX4axX3xXexX1xXa9xX20xX21xX3xX4xX1xXc5xX20xX1xX3xXexXd7xX549xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX14fxXbxX3xXexXd7xXddxX20xX21xX3xX7xX4exX4xX1xX3cxX3xX3exX543xX20xX21xX3xX42xX4exX20xX1xX80xX3xXexXdxX586xXbxX3xXexX9f9xX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4axX20xX3xXexXa9xXexX3xXaexX21xX1xX549xX3xX121xX37xX1cxX586xXexX3xXcxXd7xX37xX20xX21xX3xXc9xX119xX20xX21xX3xX2e3xX3xX22cxX1xX18fxX6xX3xXbaxXbcxX3xX3exX2cxX3xX34cxX1xX6e7xX3xXexX1xX549xX3xX2ebxX2e4xX3xX4xX25xX6xX3xXc4xX96xX3xX34cxX1xXc5xX20xX1xX3xXexXd7xX549xX3cxX3xXexXd7xXd8xX20xX21xX3xXexX1bxX42xX3xX5xX2cxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4axX20xX3xX20xX21xX1xXdxX228xX42xX3xXexXd4xX4xX3xX2e4xX3xX20xX1xX18fxX42xX3xX20xX96xXdxX3xX1exX37xX20xX21xX3xX3exX2cxX3xX2e3xX3xX20xX1xX18fxX42xX3xX21xXdxX9axXdxX3xXbxX1xX85xXbxX3cxX3xXbxX1xX85xXexX3xX1xX37xX1cxX3xXexXc5xX20xX1xX3xXexXdxX228xX20xX3xXbxX1xXddxX20xX21xX3cxX3xX21xXc9xX119xX20xX21xX3xX42x8a3bxX37xX3xX4xX25xX6xX3xX27xX96xXdxX3xX20xX21xX6e1xX3xX4xX85xX20xX3xX88xX96xX3cxX3xX27xX9axX20xX21xX3xX3exXdxX228xX20xX3cxX3xXexXd7xXc9xX1acxX4xX3xX1xX586xXexX3xX5xX2cxX3xX4xX85xX20xX3xX88xX96xX3xX5xX513xX20xX1xX3xX27xX4exXddxX3cxX3xX121xX37xX9axX20xX3xX5xX817xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX14fxXbxX80xX3xX27xXc0xXdxX3xX42xX1acxXdxX3xX42xX4exX20xX1xX3xX42xX102xX3xX1xX119xX20xX3xX20xX543xX6xX3xXbxX1xXc9xX119xX20xX21xX3xXexX1xX17xX4xX3xX5xX513xX20xX1xX3xX27xX4exXddxX3xX4xX25xX6xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX14fxXbxX3xX37xXfcexX3xX3exX2cxX3xXexXc0xX3xX4xX1xX17xX4xX3xX27xX9axX20xX21xX80xX3xXbxX1xX85xXexX3xX1xX37xX1cxX3xX3exX6xXdxX3xXexXd7xX141xX3cxX3xX1xXdxX4axX37xX3xX5xX1fxX4xX3cxX3xX1xXdxX4axX37xX3xX121xX37xX9axX3xX3exX2cxX3xX4xX1xX14fxXexX3xX5xXc9xX110xX20xX21xX3xX1xXddxX4exXexX3xX27xX96xX20xX21xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX85xX4xX3xXexXc0xX3xX4xX1xX17xX4xX3xXexXd7xXddxX20xX21xX3xX1xX4axX3xXexX1xXa9xX20xX21xX3xX4xX1xXc5xX20xX1xX3xXexXd7xX549xX80xX3xX27xXc0xXdxX3xX42xX1acxXdxX3xXbxX1xXc9xX119xX20xX21xX3xXbxX1xX85xXbxX3xX4xX28xX20xX21xX3xXexX85xX4xX3cxX3xX5xX634xX3xX5xXa9xXdxX3xX5xX2cxX42xX3xX3exXdxX4axX4xX3cxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4axX20xX3xXbxX1xXddxX20xX21xX3xX4xX85xX4xX1xX3xX5xX2cxX42xX3xX3exXdxX4axX4xX3xX22cxX1xXddxX6xX3xX1xXd8xX4xX3cxX3xXexX7f8xXbxX3xXexX1xX8axX3cxX3xX1exX1bxX20xX3xX4xX1xX25xX3cxX3xX22cxXfcexX3xX4xXc9xX119xX20xX21xX3cxX3xX21xXb3xX20xX3xX1exX1bxX20xX3cxX3xXexXd7xXd8xX20xX21xX3xX1exX1bxX20xX3cxX3xX5xX1bbxX20xX21xX3xX20xX21xX1xX10xX3xX817xX3xX22cxXdxX586xX20xX3xX3exX2cxX3xX21xXdxX9axXdxX3xX121xX37xX1cxX586xXexX3xX22cxX549xXbxX3xXexX1xX115xXdxX3xX22cxXdxX586xX20xX3xX20xX21xX1xX549xX3xX4xX25xX6xX3xX20xX1xX1bxX20xX3xX1exX1bxX20xX80xX3xX88xX85xX42xX3xX7xX85xXexX3xXexX1xX1fxX4xX3xXexXdxXcfxX20xX3xX4xX119xX3xX7xX77dxX3cxX3xX20xX18fxXdxX3xX27xXdxX3xX27xX28xXdxX3xX3exX1acxXdxX3xX5xX2cxX42xX252xX3xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX3xXcxXc0xX20xX21xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXc9xX3xX4xX1xX6e7xX3xXd7xX6eaxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX3exX2cxX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXd7xXdxX8axX20xX3xXcxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX5xX2cxX3xXexXd7xX85xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX4axX42xX3xX4xX25xX6xX3xX91xX9axX20xX21xX3xX88xX96xX3cxX3xX4xX1xXc5xX20xX1xX3xX121xX37xX1cxX634xX20xX3xX3exX2cxX3xX20xX1xX1bxX20xX3xX1exX1bxX20xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3cxX3xX27xX13cxX20xX21xX3xXexX1xX115xXdxX3xX4xX6e1xX20xX21xX3xX5xX2cxX3xXexXd7xX85xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX4axX42xX3xX4xX25xX6xX3xXcxXd7xX37xX20xX21xX3xXc9xX119xX20xX21xX3xX3exX2cxX3xX4xX9axX3xX20xXc9xX1acxX4xX252xX3xXcxX1xX2cxX20xX1xX3xXbxX1xXa9xX3xX4xXb3xX20xX3xX4xX1xX25xX3xX27xX96xX20xX21xX3xX1xX119xX20xX3xX20xX543xX6xX3xXexXd7xXddxX20xX21xX3xX3exXdxX4axX4xX3xXexXd7xX6xX20xX1xX3xXexX1xX25xX3xX7xX1fxX3xX21xXdxXd4xXbxX3xX27x6010xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX85xX4xX3xX88xX6xX20xX3cxX3xX88xX96xX3cxX3xX20xX21xX2cxX20xX1xX3xXcxXd7xX37xX20xX21xX3xXc9xX119xX20xX21xX80xX3xX27xX13cxX20xX21xX3xXexX1xX115xXdxX3xX4xX85xX4xX3xX88xX6xX20xX3cxX3xX88xX96xX3cxX3xX20xX21xX2cxX20xX1xX3xXcxXd7xX37xX20xX21xX3xXc9xX119xX20xX21xX3xX4xX6e1xX20xX21xX3xX4xXb3xX20xX3xXbxX1xX85xXexX3xX1xX37xX1cxX3xX1xX119xX20xX3xX20xX543xX6xX3xXexXd7xX85xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX4axX42xX3xX4xX25xX6xX3xX42xXe12xX20xX1xX3cxX3xX121xX37xX6xX20xX3xXexX1bxX42xX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX1xX110xXbxX3xX4xX1xX203xXexX3xX4xX1xX102xX3xX3exX1acxXdxX3xXcxX1xX2cxX20xX1xX3xXbxX1xXa9xX3cxX3xX22cxX549xXbxX3xXexX1xX115xXdxX3xXexX1xX85xXddxX3xX21xX1905xX3xX20xX1xX543xX20xX21xX3xX22cxX1xX18fxX3xX22cxX1xX3fxX20xX3cxX3xX3exXc9xX1acxX20xX21xX3xX42xX1bbxX4xX3cxX3xX20xX1xX14fxXexX3xX5xX2cxX3xX3exX634xX3xX4xX119xX3xX4xX1xX586xX3cxX3xX4xX1xXc5xX20xX1xX3xX7xX85xX4xX1xX3cxX3xX121xX37xX1cxX3xX1xXddxX4exX4xX1xX3cxX3xX22cxX586xX3xX1xXddxX4exX4xX1xX3cxX3xX4xX85xX4xX3xX20xX21xX37xX13cxX20xX3xX5xX1fxX4xX3xX27xXb3xX37xX3xXexXc9xX3cxX3xX27xX85xXbxX3xX17xX20xX21xX3xXexXa9xXexX3xX1cxX228xX37xX3xX4xXb3xX37xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX3exX2cxX3xXbxX1xX85xXexX3xXexXd7xXdxX8axX20xX3xXcxX1xX25xX3xX27xX28xX252xX3xX34cxX85xX20xX3xX88xX96xX3cxX3xX4xX28xX20xX21xX3xX4xX1xX17xX4xX3cxX3xX3exXdxX228xX20xX3xX4xX1xX17xX4xX3cxX3xX20xX1xX543xX20xX21xX3xX20xX21xXc9xX115xXdxX3xX5xX6xXddxX3xX27xX96xX20xX21xX3cxX3xX1xXd8xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3exXdxX228xX20xX252xX252xX252xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX119xX3xX121xX37xX6xX20xX3xXcxXd7xX37xX20xX21xX3xXc9xX119xX20xX21xX3xX7xXa9xX20xX21xX3xX3exX2cxX3xX5xX2cxX42xX3xX3exXdxX4axX4xX3xXexXd7xX228xX20xX3xX27xX549xX6xX3xX88xX2cxX20xX3xXcxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX4xX6e1xX20xX21xX3xXbxX1xX9axXdxX3xX21xXc9xX119xX20xX21xX3xX42xX161cxX37xX3xX4xX1xX14fxXbxX3xX1xX2cxX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX228xX42xX3xXexXd4xX4xX3xX5xX37xX7f8xXexX3xXbxX1xX85xXbxX3cxX3xX4xX85xX4xX3xX121xX37xX1cxX3xX27xX549xX20xX1xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX1xX2cxX20xX1xX3xXbxX1xXa9xX3cxX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX3xX3exX7f8xX20xX3xX27xX96xX20xX21xX3xX121xX37xXb3xX20xX3xX4xX1xXd4xX20xX21xX3cxX3xX1xXc9xX77dxX20xX21xX3xX17xX20xX21xX3xX4xX85xX4xX3xXbxX1xXddxX20xX21xX3xXexXd7xX2cxXddxX3xXexX1xXdxX3xX27xX37xX6xX3cxX3xX27xX18fxX20xX21xX3xX21xX18fxXbxX3xXexX1xXdxX586xXexX3xXexX1xX1fxX4xX3xX4xX1xXddxX3xXcxX1xX2cxX20xX1xX3xXbxX1xXa9xX252xX3xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX0xX88xXd7xX3xX51xX12xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX27xX513xX3xXexX5f5xX20xX21xX3xX27xXc9xX110xX4xX3xX20xX21xX110xXdxX3xX4xX6xX3cxX3xX3exXdxX20xX1xX3xX1exX6xX20xX1xX3xX3exX1acxXdxX3xX20xX1xX543xX20xX21xX3xXexXe12xX20xX1xX3xX4xX9axX42xX3xXexXa9xXexX3xX27xX3axXbxX77xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX5xXdxX20xX1xX3xXexX1xXdxX228xX20xX21xX3xX3exX2cxX3xX1xX2cxXddxX3xX1xXddxX6xX80xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX3exX3fxX20xX3xX1xXdxX586xX20xX3xX3exX2cxX3xX6xX20xX1xX3xX1xX1a3xX20xX21xX80xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX20xXdxX634xX42xX3xXexXdxX20xX3xX3exX2cxX3xX1xX1cxX3xX3exXd8xX20xX21xX80xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX5xX2cxX3xX88xX96xX3xX42xX203xXexX3xX4xX25xX6xX3xX121xX37xXa9xX4xX3xX21xXdxX6xX3cxX3xX5xX2cxX3xXexXd7xX85xXdxX3xXexXdxX42xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX9axX3xX20xXc9xX1acxX4xX80xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX5xX2cxX3xXcxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX4xX25xX6xX3xX5xXc9xX119xX20xX21xX3xXexXd7xXdxX3xX3exX2cxX3xXbxX1x54a0xX42xX3xX21xXdxX85xX3xX4xXddxX20xX3xX20xX21xXc9xX115xXdxX80xX3xXcxX1xX2cxX20xX1xX3xXbxX1xXa9xX3xX3exXe12xX3xX1xX141xX6xX3xX88xXe12xX20xX1xX252xX252xX252xX3xX4b5xXdxX20xX1xX3xXexX1xX115xXdxX3cxX3xXc4xX85xX4xX3xX60xX13cxX3xX4xX6e1xX20xX21xX3xXexX1xXc9xX115xX20xX21xX3xX4xX3fxX20xX3xX1exX203xX20xX77xX3xXaxX91xX9axX20xX21xX3xX88xX96xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xXbxX1xX9axXdxX3xX5xX2cxX42xX3xX21xXc9xX119xX20xX21xX3xX42xX161cxX37xX3xX4xX1xXddxX3xX4xX85xX4xX3xX27xX9axX20xX21xX3xX88xX96xX3xX22cxX1xX85xX4xXaxX252xX3xXcxXc0xX20xX21xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXc9xX3xX42xXddxX20xX21xX3xXd7xXe2xX20xX21xX3cxX3xX3exX1acxXdxX3xX5xX549xX4xX1xX3xX7xX127xX3xX3exX3fxX20xX3xX1xX18fxX6xX3xX5xX1bxX37xX3xX27xX115xXdxX3xX3exX2cxX3xXexXd7xX37xX1cxX634xX20xX3xXexX1xXa9xX20xX21xX3xX4xX85xX4xX1xX3xX42xX4exX20xX21xX3xX3ex6af8xX3xX3exX6xX20xX21xX3cxX3xX3exX1acxXdxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xXb3xX20xX3xX27xXc0xXdxX3xX42xX1acxXdxX3cxX3xX1exX1bxX20xX3xX4xX1xX25xX3cxX3xX22cxXfcexX3xX4xXc9xX119xX20xX21xX3cxX3xX27xXddxX2cxX20xX3xX22cxX586xXexX3cxX3xXexXd7xX85xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX4axX42xX3cxX3xX91xX9axX20xX21xX3xX88xX96xX3xX3exX2cxX3xX20xX1xX1bxX20xX3xX1exX1bxX20xX3xX60xX2cxX3xXaexX96xXdxX3xX7xX102xX3xXexXd7xX6xX20xX1xX3xXexX1xX25xX3xX27xXc9xX110xX4xX3xXexX1xX115xXdxX3xX4xX119xX3cxX3xX3exXc9xX110xXexX3xX121xX37xX6xX3xXexX1xX127xX3xXexX1xX85xX4xX1xX3cxX3xX4xX1xX37xX20xX21xX3xX7xX17xX4xX3cxX3xX27xX13cxX20xX21xX3xX5xX141xX20xX21xX3cxX3xXd7xX6xX3xX7xX17xX4xX3xXbxX1xX14fxX20xX3xX27xX14fxX37xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXcxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX20xX21xX2cxX1cxX3xX4xX2cxX20xX21xX3xX21xXdxX2cxX37xX3xX27xX3axXbxX3cxX3xX3exX3fxX20xX3xX42xXdxX20xX1xX3cxX3xX1xXdxX4axX20xX3xX27xX4exXdxX3cxX3xX21xX18fxXbxX3xXbxX1xXb3xX20xX3xX121xX37xX6xX20xX3xXexXd7xXd8xX20xX21xX3xX4xX1a3xX20xX21xX3xX4xX9axX3xX20xXc9xX1acxX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4axX20xX3xXexX1xX1bbxX20xX21xX3xX5xX110xXdxX3xX4xX85xX4xX3xX4xX1xX25xX3xXexXd7xXc9xX119xX20xX21xX3cxX3xX27xXc9xX115xX20xX21xX3xX5xXa9xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX91xX9axX20xX21xX3cxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX4axX20xX3xX1axX37xX14fxXexX3xX7xX1bbxX4xX3xX5xX115xXdxX3xX4xX3fxX20xX3xX1exX203xX20xX3xX4xX25xX6xX3xXc4xX85xX4xX3xX60xX13cxX3cxX3xX1axX17xX20xX21xX3xX27xX85xX20xX21xX3xX3exX1acxXdxX3xX7xX1fxX3xXexXdxX20xX3xX1cxX228xX37xX3cxX3xX22cxX22dxX3xX3exXd8xX20xX21xX3xX4xX25xX6xX3xX91xX9axX20xX21xX3cxX3xXaexX1xX2cxX3xX20xXc9xX1acxX4xX3xX3exX2cxX3xX20xX1xX1bxX20xX3xX1exX1bxX20xX252xX51xX252xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4b5xXddxX37xXd7xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXddxX3xX0xX7xXexXd7xXddxX20xX21xX12xX392xX6xXdxX3xX396xX20xX1xX0xX51xX7xXexXd7xXddxX20xX21xX12xX51xX34cxX1xXdxX20xX1xXbxX1xX37xX252xX3exX20xX0xX51xXbxX12
congthanh