Hà Tĩnh chọn bộ sách “Cánh diều” và bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm SGK lớp 2 và lớp 6
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021 - 2022.
d81bx10866x145bbxfb63x102d9x11c6ex12d94xfa41xfad8xX7x10240xf5c0xf95ex1289cx13781x135fcxX5x140c7xXaxX3xX7xXex13acbxX5xX10xX9xXaxXexX10x16881xXex11100xX6xX5xXdxe026x1518ex16327xX3x129e8xf6adxX7xXexXdx166b6xX15x11dabxXax1311ax11e19x15c84xX3xXcx11d23xX23xX1xX3xX4xX1x14291xX23xX3x1022fxeb94xX3xX7x172d2xX4xX1xX3x124efx12c50xX41xX23xX1xX3x159efxXdx12f73xX27xd8f6xX3x126edxX31xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX45x121adx14b69xXexX3xX23x10afexXdxX3xXex16d99xXdxX3xXexX1xf5d4xX4xX3xX51x16521xXdxX3xX4xX27xX3exX4xX3xX7xX62xX23xX22xX4fxX3xX5xX31x14ee9xX3x1453cx16262xX5dxX3xX5xX6fxXbxX3xdd08xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3x12bb3xX0xdcf9xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX4bxXaxX2fxX46xX1x15feaxX3xXex119f7xX4xX1xX3x16121x163cdx136b6x13829xX3xXex13cdcxX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX51x126dfxX6xX3x12872x16b56xX3xda5axX27xX15xX5exXexX3x1474exXaexX23xX1xX3xXbxX1x108b8xX3xX4bxX27xX15x13ac1xXexX3xX4bxX6xX23xX1xX3xX7fx16f8bxX4xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX22xXdxX41x15e18xX3xXc8xX1xXf1xX6xX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xX3xX7x10c88xX3xX4bxXe6xX23xX22xX3xXexX66xXf1xX23xX22xX3xX4xX41xX4xX3xX4xe66exX3xX7xdd99xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXbxX1x1337fxX3xXexX1xedecxX23xX22xX3xXexX66xXd8xX23xX3xXd1xXaexX6xX3xX3dxX31xX23xX3xXexXb8xX23xX1xX3xXexXc5xX3xX23x1296axX7fxX3xX1xX3axX4xX3xX89xebdcxX89xX2xX3xX1exX3xX89xX150xX89xX89x128b4xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xXf1xX4bxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXf1xX3xXd1x13985x1622exX3xXexXc5xX3xX23xX148xX7fxX3xX1xX3axX4xX3xX89xX150xX89xX2xX3xX1exX3xX89xX150xX89xX89xX177xX3xX1xX3axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xX3xX7x15a07xX3xX7xX108xX3xX4bxXe6xX23xX22xX3xX89xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX24xX3xX46xX41xX23xX1xX3xX4bxXdxX4dxX27xX3x123bdxXb4xX1xX31xX3xX1cxX27x1257bxXexX3xX3dx11fb8xX23xX3x10f6cx1604bxXdxX3xX1xX3axX4xX3xX81x16d6fxX3xXbxX1xX1d8xX7fxX3xXcx170bcxX3xX30x115efxX3xX46xX1xee62xX3xdba3xXdxX23xX1xe1e1xX3xX51xX31xX3xX5dxX5exXexX3xX23xX62xXdxX3xXexX66xXdxX3xXexX1xX6bxX4xX3xX51xX6fxXdxX3xX4xX27xX3exX4xX3xX7xX62xX23xX22xX3xX1c9xXb4xX1xX31xX3xX1cxX27xX1d0xXexX3xX3dxX1d4xX23xX3xX82xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xe982xXdxXddxXexX3xXb4xX6xX7fxX1f5xX15axX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xXf1xX4bxX15xXaxX2fxX0xXdxX7fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX23xXexX10xX66xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax141a4xXdxX4bxXexX1xX24xX3xX92xX2x11c2cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x165e0xX2xX150xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX94xX94xXdxX15axX3dxX6xXf1xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX51xX23xX94xX23xX10xX26bxX7xX94xX89xX2xX89xX150xX94xX2xX150xX92xX4bxX2xX2xX281xX89xX150xX2xX150xXex140aexd845xX281x11e43xX2b5xX5xX150xX15axX26xXbxX22xfb95xX66xX9x11c4cxX2b8xX2c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX45xX46xX41xX23xX1xX3xX4bxXdxX4dxX27xX4fxX3xX51xX31xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX45xX5dxX5exXexX3xX23xX62xXdxX3xXexX66xXdxX3xXexX1xX6bxX4xX3xX51xX6fxXdxX3xX4xX27xX3exX4xX3xX7xX62xX23xX22xX4fxX3xX5xX31xX7fxX3xX81xX82xX5dxX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xXaxX3xX26bxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX92xX2xX274xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX281xX2xX150xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxXf1xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXb3xX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX46xX41xX23xX1xX3xX4bxXdxX4dxX27xX3xX4xXabxX6xX3xXb4xX1xX31xX3xX1cxX27xX1d0xXexX3xX3dxX1d4xX23xX3xX1d7xX1d8xXdxX3xX1xX3axX4xX3xX7xX1e0xX3xXbxX1xX1d8xX7fxX3xXcxX1e8xX3xX30xX1ebxX3xX46xX1xX1efxX3xX1f1xXdxX23xX1xX3xX5xX31xX3xX7fxX3exXexX3xXexX66xXf1xX23xX22xX3xX89xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xXd1xX1e0xe16fxX4xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX5xebf1xX6xX3xX4xX1xX3axX23xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xXf1xX4bxX15xXaxX2fxXcxXc5xX3xX89xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX23xX176xXdxX3xXexX66xXd8xX23xX177xX3xXd1xX62xXdxX3xX51xX6fxXdxX3xX7xX41xX4xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xXc8xX1xXf1xX6xX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX177xX3xXb2xXb3xXb4xXb5xX3xXexXb8xX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX4bxX27xX15xXddxXexX3xX4bxX6xX23xX1xX3xX7fxXe6xX4xX3xX2xX2b8xX3xX7xX41xX4xX1xX3xXexX1xX27xX3exX4xX3xX2b6xX3xX7fxX12exX23xX24xX3xXcxXdxX5exX23xX22xX3xX230xXdxXddxXexX2dxX3xXcxXf1xX41xX23xX2dxX3xX1d7xX1d8xXf1xX3xXd1xX6bxX4xX2dxX3xXcxX3e9xX3xX23xX1xXdxXd8xX23xX3xX51xX31xX3xe19dxfca4xX3xX1xX3exXdxX2dxX3xX82xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXexX1xd980xX3xX4xX1xX1d0xXexX2dxX3x15b28xX7fxX3xX23xX1xX1d8xX4xX2dxX3xX1f1x156e8xX3xXexX1xX27x1130fxXexX2dxX3xX30xXf1xX1d8xXexX3xXd1xX3exX23xX22xX3xXexX66xX1d4xXdxX3xX23xX22xX1xXdxXddxX7fxX3xX51xX31xX3xXcxXdxX5exX23xX22xX3xf005xX23xX1xX15axX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xXf1xX4bxX15xXaxX2fxX81xX41xX4xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xXc8xX1xXf1xX6xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xX3xX22xX1ebxX7fxX3xX4xX176xX3xX89xX281xX3xX7xX41xX4xX1xX3xXexX1xX27xX3exX4xX3xX2xX89xX3xX7fxX12exX23xX24xX3xXb4xX22x1175cxX3xX51xX148xX23xX2dxX3xXcxXf1xX41xX23xX2dxX3xXcxXdxX5exX23xX22xX3xX4e0xX23xX1xX2dxX3xX82xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xX4xX12exX23xX22xX3xX4bx12717xX23xX2dxX3xX5dxX1xXf1xX6xX3xX1xX3axX4xX3xXexX3e9xX3xX23xX1xXdxXd8xX23xX2dxX3xe93cxXaexX4xX1xX3xX7xX108xX3xX51xX31xX3xX1d7xXaexX6xX3xX5xXc9xX2dxX3xXcxXdxX23xX3xX1xX3axX4xX2dxX3xX46xX12exX23xX22xX3xX23xX22xX1xXddxX2dxX3xX4aexX7fxX3xX23xX1xX1d8xX4xX2dxX3xX1f1xX4b8xX3xXexX1xX27xX4bdxXexX2dxX3xX82xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXexX1xX4a6xX3xX4xX1xX1d0xXexX2dxX3xX30xXf1xX1d8xXexX3xXd1xX3exX23xX22xX3xXexX66xX1d4xXdxX3xX23xX22xX1xXdxXddxX7fxX3xX51xX31xX3xX1xX1e0xX6fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXddxXbxX15axX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xXf1xX4bxX15xXaxX2fxf60cxX27xX15xX5exXexX3xXd1xXaexX23xX1xX3xX5xX3e9xX6xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX4xXabxX6xX3xXb2xXb3xXb4xXb5xX3xXexXb8xX23xX1xX3xX4xX148xX23xX3xX4xX6bxX3xXexXc5xX3xXcbxX27xX41xX3xXexX66x1204axX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXd8xX23xX3xX4xX6bxX27xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX4xXabxX6xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX51xXdxXd8xX23xX3xX4xX41xX4xX3xX23xX1xX31xX3xXexX66xX1e0x10b94xX23xX22xX3xX51xX31xX3xX7xX3e9xX3xXexX1xX6xX7fxX3xX7fxX1e0xX27xX3xX4xXabxX6xX3xX89xX2xX3xX1xX3exXdxX3xXd1xX1ebxX23xX22xX3xX5xX3e9xX6xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX4bxXf1xX3xXb2xXb3xXb4xXb5xX3xXexXb8xX23xX1xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX5xX4bdxXbxX15axX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xXf1xX4bxX15xXaxX2fxX0xXdxX7fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX23xXexX10xX66xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX26bxXdxX4bxXexX1xX24xX3xX92xX2xX274xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2b5xX2c3xX2b5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX94xX94xXdxX15axX3dxX6xXf1xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX51xX23xX94xX23xX10xX26bxX7xX94xX89xX2xX89xX150xX94xX2xX150xX92xX4bxX2xX2xX281xX89xX150xX274xX2c3xXexX2b6xX2b8xX281xX2b8xX5xX2xX150xX1exX92xX2b8xX4bxX2xX2xX89xX150xX2b8xX150xX2b6xXexX281xX2xX2b6xX274xX150xX5xX150xX15axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX45xX46xX41xX23xX1xX3xX4bxXdxX4dxX27xX4fxX3xX51xX31xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX45xX5dxX5exXexX3xX23xX62xXdxX3xXexX66xXdxX3xXexX1xX6bxX4xX3xX51xX6fxXdxX3xX4xX27xX3exX4xX3xX7xX62xX23xX22xX4fxX3xX5xX31xX7fxX3xX81xX82xX5dxX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xXaxX3xX26bxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX92xX2xX274xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2b5xX2c3xX2b5xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxXf1xX23xXaxX2fxXb3xX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX5dxX5exXexX3xX23xX62xXdxX3xXexX66xXdxX3xXexX1xX6bxX4xX3xX51xX6fxXdxX3xX4xX27xX3exX4xX3xX7xX62xX23xX22xX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX4xXabxX6xX3xXb4xX1xX31xX3xX1cxX27xX1d0xXexX3xX3dxX1d4xX23xX3xX82xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xX230xXdxXddxXexX3xXb4xX6xX7fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xXf1xX4bxX15xXaxX2fxXb4xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xXc8xX1xXdxX3xX4xX176xX3xXcbxX27xX15xX5exXexX3xXd1xXaexX23xX1xX3xX4xX12exX23xX22xX3xX3dxX62xX3xX4bxX6xX23xX1xX3xX7fxXe6xX4xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xXc8xX1xXf1xX6xX3xX4xX1xX1e0xX11axX23xX22xX3xXexX66xX62axX23xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXbxX1xX12axX3xXexX1xX12exX23xX22xX3xX7fxX6fxXdxX3xX11dxX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xX177xX3xXb2xXb3xXb4xXb5xX3xXexXb8xX23xX1xX3xX22xXdxX6xXf1xX3xX81xX11dxX3xX82xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xX51xX31xX3xX1d7xX31xXf1xX3xXexX1d8xXf1xX2dxX3xXb2xXb3xXb4xXb5xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX27xX15xXddxX23xX177xX3xXexX1xXaexX3xX1cxX494xX177xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xX62xX2dxX3xXbxX1x14d64xX23xX22xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xX51xX31xX3xXd1xX31xXf1xX3xXexX1d8xXf1xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX27xX15xXddxX23xX177xX3xXexX1xXaexX3xX1cxX494xX177xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xX62xX2dxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX11axX3xX7xX11dxX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXbxX1xX12axX3xXexX1xX12exX23xX22xX3xXexX1xX10xXf1xX3xX4xX1xX6bxX4xX3xX23xX148xX23xX22xX177xX3xX23xX1xXdxXddxX7fxX3xX51xXe6xX177xX3xX4xX176xX3xXexX66xX41xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXddxX7fxX3xX1xX1e0xX6fxX23xX22xX3xX4bx11050xX23xX3xX7xX108xX3xX4bxXe6xX23xX22xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xXc8xX1xXf1xX6xX3xXexX1xX10xXf1xX3xXd1x15f96xX23xX22xX3xXcbxX27xX15xX3xXd1xXaexX23xX1xX3xX4xXabxX6xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX27xX4bdxXexX15axX0xX94xXbxX2fxX0xXexX6xX3dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX150xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX23xX22xX9xXaxX274xXaxX2fxX0xXexX3dxXf1xX4bxX15xX2fxX0xXexX66xX2fxX0xXexX4bxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xXf1xX4bxX15xXaxX2fxXcxXc5xX3xX23xX148xX7fxX3xX1xX3axX4xX3xX89xX150xX89xX2xX3xX1exX3xX89xX150xX89xX89xX177xX3xX4xX1xX1e0xX11axX23xX22xX3xXexX66xX62axX23xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXbxX1xX12axX3xXexX1xX12exX23xX22xX3xX89xX150xX2xX2b8xX3xXexXdxX5exXbxX3xXexXe6xX4xX3xXd1xX1e0xX3ddxX4xX3xXexX66xXdxX4a6xX23xX3xXc8xX1xX6xXdxX3xX11dxX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xX15axX3xX1d7xX4a6xX3xXexX66xXdxX4a6xX23xX3xXc8xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1e0xX11axX23xX22xX3xXexX66xX62axX23xX1xX177xX3xXb3xX3exX3xX82xXb5xfce0xX1d7xXcxX3xXbxX1xXd8xX3xX4bxX27xX15xXddxXexX3xX2b5xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xXd1xX4a6xX3xX4xX1xXf1xX3xX4xX41xX4xX3xXexXb8xX23xX1xX3xX5xX3e9xX6xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX5xX31xX24xX3xX45xX46xX41xX23xX1xX3xX4bxXdxX4dxX27xX4fxX3xX4xXabxX6xX3xXb4xX1xX31xX3xX1cxX27xX1d0xXexX3xX3dxX1d4xX23xX3xX1d7xX1d8xXdxX3xX1xX3axX4xX3xX7xX1e0xX3xXbxX1xX1d8xX7fxX3xXcxX1e8xX3xX30xX1ebxX3xX46xX1xX1efxX3xX1f1xXdxX23xX1xX2dxX3xX45xX5dxX5exXexX3xX23xX62xXdxX3xXexX66xXdxX3xXexX1xX6bxX4xX3xX51xX6fxXdxX3xX4xX27xX3exX4xX3xX7xX62xX23xX22xX45xX3xX51xX31xX3xX45xX46xX1xX554xX23xX3xXexX66xX657xXdxX3xX7xX41xX23xX22xX3xXexX1d8xXf1xX4fxX3xX4xe08fxX23xX22xX3xX4xXabxX6xX3xXb4xX1xX31xX3xX1cxX27xX1d0xXexX3xX3dxX1d4xX23xX3xX82xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX15axX3xXcxX1xX6xX15xX3xX51xX62axX3xX4xX41xX4xX3xX4xX11axX3xX7xX11dxX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXd1xX1e0xX3ddxX4xX3xXcbxX27xX15xX4dxX23xX3xXcbxX27xX15xX5exXexX3xXd1xXaexX23xX1xX3xX5xX3e9xX6xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX23xX31xXf1xX3xX23xX1xX1e0xX3xXexX66xX1e0xX6fxX4xX177xX3xX23xX148xX7fxX3xX23xX6xX15xX177xX3xXcbxX27xX15xX4dxX23xX3xXcbxX27xX15xX5exXexX3xXd1xXaexX23xX1xX3xX23xX31xX15xX3xXexX1xX27xX3exX4xX3xX51xX4dxX3xXb2xXb3xXb4xXb5xX3xX4xX1d0xXbxX3xXexXb8xX23xX1xX15axX0xX94xXbxX2fxX0xX94xXexX4bxX2fxX0xX94xXexX66xX2fxX0xX94xXexX3dxXf1xX4bxX15xX2fxX0xX94xXexX6xX3dxX5xX10xX2fxX0xX4bxXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX66xX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX2fxX0xX7xXexX66xXf1xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXd8xX23xX3xXcbxX27xX6xX23xX24xX0xX94xX7xXexX66xXf1xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX7fxX3dxX1exX6xX23xX4bxX1exX7xX6xXbxXf1xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX5xX4bdxXbxX3xX89xX2xX3xX1xX3exXdxX3xXd1xX1ebxX23xX22xX3xX5xX3e9xX6xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xXc8xX1xXf1xX6xX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xXaxX3xX1xX66xX10xX2bxX9xXaxX94xX22xXdxX6xXf1xX1exX4bxX27xX4xX94xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX5xX6xXbxX1exX89xX2xX1exX1xXf1xXdxX1exX4bxXf1xX23xX22xX1exX5xX27xX6xX1exX4xX1xXf1xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX22xXdxX6xXf1xX1exXc8xX1xXf1xX6xX1exX5xXf1xXbxX1exX89xX1exX51xX6xX1exX5xXf1xXbxX1exX92xX94xX89xX2xX150xX92xX150xX2b8xX15axX1xXexX7fxXaxX2fxX0xXdxX7fxX22xX3xX7xX66xX4xX9xXaxX94xX7fxX10xX4bxXdxX6xX94xX2xX89xX150xX94xX23xX10xX26bxX7xX94xX89xX2xX2xX92xX94xX92xX2b8xX4bxX92xX2xX92xX2b5xX2b8xX281xX92xXexX274xX2b8xX150xX2c3xX5xX281xX1exX6xX2c3xX15axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX45xX46xX41xX23xX1xX3xX4bxXdxX4dxX27xX4fxX3xX51xX31xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX45xX5dxX5exXexX3xX23xX62xXdxX3xXexX66xXdxX3xXexX1xX6bxX4xX3xX51xX6fxXdxX3xX4xX27xX3exX4xX3xX7xX62xX23xX22xX4fxX3xX5xX31xX7fxX3xX81xX82xX5dxX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xX4bxXdxX51xX2fxX0xX7xXexX66xXf1xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX5xX4bdxXbxX3xX89xX2xX3xX1xX3exXdxX3xXd1xX1ebxX23xX22xX3xX5xX3e9xX6xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xXc8xX1xXf1xX6xX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xXaxX3xX1xX66xX10xX2bxX9xXaxX94xX22xXdxX6xXf1xX1exX4bxX27xX4xX94xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX5xX6xXbxX1exX89xX2xX1exX1xXf1xXdxX1exX4bxXf1xX23xX22xX1exX5xX27xX6xX1exX4xX1xXf1xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX22xXdxX6xXf1xX1exXc8xX1xXf1xX6xX1exX5xXf1xXbxX1exX89xX1exX51xX6xX1exX5xXf1xXbxX1exX92xX94xX89xX2xX150xX92xX150xX2b8xX15axX1xXexX7fxXaxX2fxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX5xX4bdxXbxX3xX89xX2xX3xX1xX3exXdxX3xXd1xX1ebxX23xX22xX3xX5xX3e9xX6xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xXc8xX1xXf1xX6xX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX66xXf1xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX2fxX46xX1xX27x13d98xX23xX3xX3dxXaexX3xXexX66xXdxX4a6xX23xX3xXc8xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1e0xX11axX23xX22xX3xXexX66xX62axX23xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXbxX1xX12axX3xXexX1xX12exX23xX22xX3xX89xX150xX2xX2b8xX3xX11dxX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xX3xX23xX148xX7fxX3xX1xX3axX4xX3xX89xX150xX89xX2xX1exX89xX150xX89xX89xX177xX3xXb2xXb3xXb4xXb5xX3xXexXb8xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXd1xX494xX3xXcbxX27xX15xX5exXexX3xXd1xXaexX23xX1xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX5xX4bdxXbxX3xX89xX89xX3xX1xX3exXdxX3xXd1xX1ebxX23xX22xX3xX5xX3e9xX6xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX7xX41xX4xX1xX15axX0xX94xXbxX2fxX0xX94xX4bxXdxX51xX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xXabxX3xXd1xX3exX23xX22xX3xXexX66xXdxX4a6xX23xX3xXc8xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1e0xX11axX23xX22xX3xXexX66xX62axX23xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXbxX1xX12axX3xXexX1xX12exX23xX22xX3xX89xX150xX2xX2b8xX3xX11dxX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX15axX15axX15axXaxX3xX1xX66xX10xX2bxX9xXaxX94xX22xXdxX6xXf1xX1exX4bxX27xX4xX94xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX1exX4bxXf1xX23xX22xX1exXexX66xXdxX10xX23xX1exXc8xX1xX6xXdxX1exX4xX1xX27xXf1xX23xX22xX1exXexX66xXdxX23xX1xX1exX22xXdxX6xXf1xX1exX4bxX27xX4xX1exXbxX1xXf1xX1exXexX1xXf1xX23xX22xX1exX89xX150xX2xX2b8xX1exXf1xX1exX5xXf1xXbxX1exX89xX1exX51xX6xX1exX5xXf1xXbxX1exX92xX94xX89xX150xX2c3xX92xX281xX150xX15axX1xXexX7fxXaxX2fxX0xXdxX7fxX22xX3xX7xX66xX4xX9xXaxX94xX7fxX10xX4bxXdxX6xX94xX2xX89xX150xX94xX23xX10xX26bxX7xX94xX89xX150xX281xX2b6xX94xX92xX2b8xX4bxX92xX89xX150xX281xX92xX89xX2c3xXexX2b5xX274xX89xX2b6xX2b8xX5xX150xX15axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX45xX46xX41xX23xX1xX3xX4bxXdxX4dxX27xX4fxX3xX51xX31xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX4xX1xX3xX45xX5dxX5exXexX3xX23xX62xXdxX3xXexX66xXdxX3xXexX1xX6bxX4xX3xX51xX6fxXdxX3xX4xX27xX3exX4xX3xX7xX62xX23xX22xX4fxX3xX5xX31xX7fxX3xX81xX82xX5dxX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xX4bxXdxX51xX2fxX0xX7xXexX66xXf1xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xXabxX3xXd1xX3exX23xX22xX3xXexX66xXdxX4a6xX23xX3xXc8xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1e0xX11axX23xX22xX3xXexX66xX62axX23xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXbxX1xX12axX3xXexX1xX12exX23xX22xX3xX89xX150xX2xX2b8xX3xX11dxX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX15axX15axX15axXaxX3xX1xX66xX10xX2bxX9xXaxX94xX22xXdxX6xXf1xX1exX4bxX27xX4xX94xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX1exX4bxXf1xX23xX22xX1exXexX66xXdxX10xX23xX1exXc8xX1xX6xXdxX1exX4xX1xX27xXf1xX23xX22xX1exXexX66xXdxX23xX1xX1exX22xXdxX6xXf1xX1exX4bxX27xX4xX1exXbxX1xXf1xX1exXexX1xXf1xX23xX22xX1exX89xX150xX2xX2b8xX1exXf1xX1exX5xXf1xXbxX1exX89xX1exX51xX6xX1exX5xXf1xXbxX1exX92xX94xX89xX150xX2c3xX92xX281xX150xX15axX1xXexX7fxXaxX2fxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xXabxX3xXd1xX3exX23xX22xX3xXexX66xXdxX4a6xX23xX3xXc8xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1e0xX11axX23xX22xX3xXexX66xX62axX23xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXbxX1xX12axX3xXexX1xX12exX23xX22xX3xX89xX150xX2xX2b8xX3xX11dxX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX15axX15axX15axX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX66xXf1xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX2fxX30xX11axX23xX3xX2b5xX2c3xX150xX3xXexX66xX1e0xX657xX23xX22xX3xXcxXdxX4a6xX27xX3xX1xX3axX4xX3xX51xX31xX3xXcxX30xX46xX81xX3xX11dxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXd1xX494xX3xX1xXf1xX31xX23xX3xXexX1d0xXexX3xX4xX12exX23xX22xX3xXexX41xX4xX3xX5xX3e9xX6xX3xX4xX1xX3axX23xX3xXd1xX3exXdxX3xX23xX22xe08exX3xX51xX31xX3xX1xXdxXddxX23xX3xXd1xX6xX23xX22xX3xXc8xX1xX27xX15xX5exX23xX3xXc8xX1xX1efxX4xX1xX177xX3xX1x149f3xX3xXexX66xX3ddxX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX51xXdxXd8xX23xX3xXexXdxX5exXbxX3xX4xX4bdxX23xX3xX4xX1xX1e0xX11axX23xX22xX3xXexX66xX62axX23xX1xX3xX22xXdxX41xXf1xX3xX4bxXe6xX4xX3xXbxX1xX12axX3xXexX1xX12exX23xX22xX3xX89xX150xX2xX2b8xX3xX11dxX3xX5xX6fxXbxX3xX89xX3xX51xX31xX3xX5xX6fxXbxX3xX92xX15axX0xX94xXbxX2fxX0xX94xX4bxXdxX51xX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX94xX27xX5xX2fxX0xX4bxXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX66xXaxX2fxX0xX94xX4bxXdxX51xX2fxX0xX94xX4bxXdxX51xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4e0xX27xXexX1xXf1xX66xXaxX2fxX4e0xX23xX1xX3xXcxX1xX1e0xX0xX94xXbxX2f
Anh Thư