Cả nước mưa rào, nhiều nơi có tố lốc và gió giật
Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (12/7), nhiều vùng trên cả nước có mưa rào và dông rải rác.
73e9xbf35x969fxd42bxff58x8caex793exceaexfbb2xX7x84cbx81e0xc970x8d89xf8c4xbea0xX5x1012bxXaxa852xe31fxb80axX3x10086xe20axf4bdxX4xX3xa18bxX17xX6xX3xd365xa3d3xc226xf2a9xX3xX16xX1xXdx7e99x8c62xX3xX16xab2dxXdxX3xX4xde09xX3xXex9e16xX3xX5xX32xX4xX3xacf4xX20xX3xe63axXdxX2fxX3xX3bxXdxd7cexXexX0xed81xX1xX2xX12xX0xXbxX3xXdxae4fxX9xXaxXbxX5xX1xf402xX6xXdxX16x8618xac30xX10xcb27xX7x75e3xX10xXexX6xXdxX5xX2xX56xX4cxXdxX38x7a40xX6xXbxX21xad1cxXdxX38xX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10234xX10xX6xX4cxXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXcxX1fxX28xX16xX3bxX3xXexe69cxX1bxX3xe9b5xX1x9b9cxX3xXexX17xa0f4xX16xX3bxX3xXcxX1xae31x8754xX3xX38x7c0cxX16xX3xXcxX1fxX28xX16xX3bxX3xX17xX2bxX16xX3bxX22xX3xX1xf93axX1bxX3xX16xX6xX9axX3xd394xX2xed90xX44xc36dx96f2xX22xX3xX16xX1xXdxX27xX28xX3xX38x7644xX16xX3bxX3xXexX1fx923bxX16xX3xX4xX14xX3xX16xX17xX18xX4xX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX38xX20xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX1fxX14xXdxX3xX1fxda5cxX4xcb7axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf8a3xX21xX4cxX9axXaxX12xX78xX20xX3xX57xaa3axXdxX3xXexX1fx8fddxXdxX3xX16xX1xXdxX27xX28xX3xX1bxX8axX9axX22xX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX38xX20xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX38xX20xXdxX3xX16xX2bxXdxX22xX3xX4xX1xXdxX27xX28xX3xXexX32xXdxX3xX38xX20xX3xdfa0xXc9xX1bxX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX38xX20xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX1fxX14xXdxX3xX1fxXecxX4xXeexX3xe092xXdxX2fxX3xX144xXadxX16xX3bxX3xX16xX6xX1bxX3xX4xa02fxXbxX3xXb6x9707x9192xXeexX3x10098xX108xX3x10178xX1bxX3xcf58xXb8xX176xca50x7a7axaae3xXeexX3xX57xX1xXdxff80xXexX3xX144xX108xX3xXexX1xX172xXbxX3xX16xX1xX172xXexX3xXexd953xX3xXb6xa3f1xX3xc96exX3xXb6xX184xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xX177x7fd3xX3xX1a1xX3xX177xX177xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX21xX4cxX9axXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xe098xXexX176xX6xX5xXdxX3bxX16xd288xX3xX4xX10xX16xXexX10xX1fx7ba0xXaxX12xX0xXdxX1bxX3bxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxX59xXdxX4cxXexX1xX1f4xc4b4xXb8xX2xXbxX1ecxX1fcxX1xX10xXdxX3bxX1xXexX1f4xX177xX2xX211xXbxX1ecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX3xX16xX28xX21xX4xX3xX1bxX28xX6xX3xX1fxX6xX21xX3xX16xX1xXdxX10xX28xX3xX16xX21xXdxX3xX4xX21xX3xXexX21xX3xX5xX21xX4xX3xX38xX6xX3xX3bxXdxX21xX3xX3bxXdxX6xXexXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f4xX44xX44xXdxXeex9705xX6xX21xX1xX6xXexXdxX16xX1xXeexX38xX16xX44xX16xX10xX59xX7xX44xX2xXb8xXb6xX184xX44xXb8xXb8xX4cxX177xX1c2xX184xXexX184xX2xXb8xX2xX5xX1c2xXeexdef9xXbxX3bxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX21xX16xXaxX12xX78xX20xX3xX57xX108xXdxX3xX1xXadxX1bxX3xX16xX6xX9axX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xXeexX3xcf79xX16xX1xX3xX1bxXdxX16xX1xX3xX1xf268xX6xX1f4xX3xX57xX3bxX28xX9axf523xX16xX3xXcxXdxe03fxX16xX3xX6axX28xX9axX2dbxX16xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX21xX4cxX9axXaxX12xe7f4xX1xX8fxX6xX3xXcxX8axX9axX3xXfex7e10xX4xX3xXfexX108xX3xX16xX1xXdxX27xX28xX3xX1bxX8axX9axX22xX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xX22xX3xX4xX2fxX3xX16xX2bxXdxX3xX1bxX17xX6xX3xX38xX19cxX6xX22xX3xX1bxX17xX6xX3xXexX21xX3xX38xX20xX3xX1fxX14xXdxX3xX1fxXecxX4xX3xX4xX2fxX3xX4cxXadxX16xX3bxXeexX3xX164xXdxX2fxX3xX16xX1xfc2fxXeexX3xXcxX1fxX21xX16xX3bxX3xX4xX2bxX16xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX4xX2fxX3xX8dxX1xX14xX3xX16xX9dxX16xX3bxX3xX1ecxX14xX9axX3xX1fxX6xX3xXexX32xX22xX3xX5xX32xX4xX3xX38xX20xX3xX3bxXdxX2fxX3xX3bxXdxX41xXexX3xX1bx103f0xX16xX1xXeexX3xX17axX108xX3xX17dxX1bxX3xXb8xXb6xX176xX183xX183xX185xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xXexX1xX172xXbxX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xXb6xX177xX3xX1a1xX3xXb6xX180xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xXb6xX183xX3xX1a1xX3xX177xXb6xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX21xX4cxX9axXaxX12xX2f9xX1xX8fxX6xX3xX17axXadxX16xX3bxX3xXfexX303xX4xX3xXfexX108xX3xX16xX1xXdxX27xX28xX3xX1bxX8axX9axX22xX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX38xX20xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX1fxX14xXdxX3xX1fxXecxX4xX22xX3xX1fxXdxXc9xX16xX3bxX3xX38xXc3xX16xX3bxX3xX16x7999xXdxX3xXbxX1xX8fxX6xX3xXfexX303xX4xX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xX22xX3xX4xX2fxX3xX16xX2bxXdxX3xX1bxX17xX6xX3xX38xX19cxX6xX22xX3xX1bxX17xX6xX3xXexX21xX3xX38xX20xX3xX1fxX14xXdxX3xX1fxXecxX4xX3xX4xX2fxX3xX4cxXadxX16xX3bxXeexX3xX164xXdxX2fxX3xX144xXadxX16xX3bxX3xX16xX6xX1bxX3xX4xX172xXbxX3xXb6xX176xX177xXeexX3xXcxX1fxX21xX16xX3bxX3xX4xX2bxX16xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX4xX2fxX3xX8dxX1xX14xX3xX16xX9dxX16xX3bxX3xX1ecxX14xX9axX3xX1fxX6xX3xXexX32xX22xX3xX5xX32xX4xX3xX38xX20xX3xX3bxXdxX2fxX3xX3bxXdxX41xXexX3xX1bxX387xX16xX1xXeexX3xX17axX108xX3xX17dxX1bxX3xX180xX180xX176xX183xX183xX185xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xXexX1xX172xXbxX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xXb6xX211xX3xX1a1xX3xXb6xXb8xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xX177xX1c2xX3xX1a1xX3xX177xX177xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX21xX4cxX9axXaxX12xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX78xX2fxX6xX3xX176xX3xXcxX1xX19cxX6xX3xXcxX1xXdxXc9xX16xX3xX78xX28xX2dbxX3xX1bxX8axX9axX3xXexX1xX6xX9axX3xX144x96aexXdxX22xX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX38xX20xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX38xX20xXdxX3xX16xX2bxXdxXeexX3xX164xXdxX2fxX3xX16xX1xX34dxXeexX3xXcxX1fxX21xX16xX3bxX3xX4xX2bxX16xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX4xX2fxX3xX8dxX1xX14xX3xX16xX9dxX16xX3bxX3xX1ecxX14xX9axX3xX1fxX6xX3xXexX32xX22xX3xX5xX32xX4xX3xX38xX20xX3xX3bxXdxX2fxX3xX3bxXdxX41xXexX3xX1bxX387xX16xX1xXeexX3xX17axX108xX3xX17dxX1bxX3xX19fxX184xX176xX183xX211xX185xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xXexX1xX172xXbxX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xXb6xX19fxX3xX1a1xX3xXb6xX184xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xX177xXb6xX3xX1a1xX3xX177xX19fxX3xX144xX108xX3xX13xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX21xX4cxX9axXaxX12xX17axX20xX3xX57xf46exX16xX3bxX3xX144xX2dbxX16xX3xXfex7f1exX16xX1xX3xXcxX1xX28xX41xX16xX3xX1bxX8axX9axX3xXexX1xX6xX9axX3xX144xX558xXdxX22xX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX38xX20xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX38xX20xXdxX3xX16xX2bxXdxX1fcxX3xX4xX1xXdxX27xX28xX3xXexX32xXdxX3xX38xX20xX3xX144xXc9xX1bxX3xX16xX1xXdxX27xX28xX3xX1bxX8axX9axX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX38xX20xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX1fxX14xXdxX3xX1fxXecxX4xXeexX3xX164xXdxX2fxX3xX16xX1xX34dxXeexX3xXcxX1fxX21xX16xX3bxX3xX4xX2bxX16xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX4xX2fxX3xX8dxX1xX14xX3xX16xX9dxX16xX3bxX3xX1ecxX14xX9axX3xX1fxX6xX3xXexX32xX22xX3xX5xX32xX4xX3xX38xX20xX3xX3bxXdxX2fxX3xX3bxXdxX41xXexX3xX1bxX387xX16xX1xXeexX3xX17axX108xX3xX17dxX1bxX3xX19fxX184xX176xX183xX211xX185xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xXexX1xX172xXbxX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xXb6xX19fxX3xX1a1xX3xXb6xX184xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xX177xX2xX3xX1a1xX3xX177xX211xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX21xX4cxX9axXaxX12xXcxX8axX9axX3xX57xX3bxX28xX9axXc9xX16xX3xX16xX1xXdxX27xX28xX3xX1bxX8axX9axX22xX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX38xX20xX3xX1fxX14xXdxX3xX1fxXecxX4xX3xX4xX2fxX3xX4cxXadxX16xX3bxXeexX3xX164xXdxX2fxX3xXexX8axX9axX3xX16xX6xX1bxX3xX4xX172xXbxX3xXb6xX176xX177xXeexX3xXcxX1fxX21xX16xX3bxX3xX4xX2bxX16xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX4xX2fxX3xX8dxX1xX14xX3xX16xX9dxX16xX3bxX3xX1ecxX14xX9axX3xX1fxX6xX3xXexX32xX22xX3xX5xX32xX4xX3xX38xX20xX3xX3bxXdxX2fxX3xX3bxXdxX41xXexX3xX1bxX387xX16xX1xXeexX3xX17axX108xX3xX17dxX1bxX3xX180xX19fxX176xX183xX180xX185xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xXexX1xX172xXbxX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xXb6xX2xX3xX1a1xX3xXb6xX211xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xXb6xX184xX3xX1a1xX3xX177xX2xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX21xX4cxX9axXaxX12xX57xX6xX1bxX3xXfexX108xX3xX16xX1xXdxX27xX28xX3xX1bxX8axX9axX22xX3xX4xX2fxX3xX1bxX17xX6xX22xX3xX4xX2fxX3xX16xX2bxXdxX3xX1bxX17xX6xX3xX38xX19cxX6xX22xX3xX1bxX17xX6xX3xXexX21xX3xX38xX20xX3xX1fxX14xXdxX3xX1fxXecxX4xX3xX4xX2fxX3xX4cxXadxX16xX3bxXeexX3xX164xXdxX2fxX3xXexX8axX9axX3xX16xX6xX1bxX3xX4xX172xXbxX3xXb6xX176xX177xXeexX3xXcxX1fxX21xX16xX3bxX3xX4xX2bxX16xX3xX4cxXadxX16xX3bxX3xX4xX2fxX3xX8dxX1xX14xX3xX16xX9dxX16xX3bxX3xX1ecxX14xX9axX3xX1fxX6xX3xXexX32xX22xX3xX5xX32xX4xX3xX38xX20xX3xX3bxXdxX2fxX3xX3bxXdxX41xXexX3xX1bxX387xX16xX1xXeexX3xX17axX108xX3xX17dxX1bxX3xX19fxX184xX176xX183xX19fxX185xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xXexX1xX172xXbxX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xXb6xX211xX3xX1a1xX3xXb6xXb8xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX3xX57xX1xXdxX18bxXexX3xX144xX108xX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xX172xXexX3xXexX19cxX3xX177xX1c2xX3xX1a1xX3xX177xX177xX3xX144xX108xX3xX13xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX21xX28xX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX269xX6xX21xXexXdxX16xXexX28xX4xXeexX38xX16xX0xX44xXbxX12