Truyện cười: Đôi uyên ương
Trên xe buýt, chàng trai hỏi cô gái ngồi bên cạnh: 
d78fx10f7exf53fxfb05x17e69x10babx12c6fx12bddx13bc7xX7xdb5fx10b53x115bcx11283x16c30xe866xX5x1269bxXax126f9xXcxf25dx1443dx166cax1723bx1641dxX3xX4x16ceex17df9xXdx1876dxX3x149f5x15586xXdxX3xX15xX16x14a73xX18xX3xX1bxed51xX18x1799cxX0xeda3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16547xX10xX6x12a3exXaxX12xXcxX14xX26xX18xX3xf01bxX10xX3x11492xX15x14080xXex10816xX3xX4xX1x1021bxX18xX2cxX3xXexX14xX6xXdxX3xX1x12dc3xXdxX3xX4xX21xX3xX2cx12d2bxXdxX3xX18xX2cxf7e6xXdxX3xX4bxX26xX18xX3xX4x14f70xX18xX1xX1exX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfab3xX10xX18xXexX10xX14xXaxX12xX0xX7xXexX14xfd74xX18xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX10xX18xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxde52xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX18xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax11361xXdxX40xXexX1xX1exX3x10620xX2x11b9cxXbxX48x15876xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1exX3xf91bxX2x120f2xXbxX48xXccxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2exX2exXdxe626xX4bxX6xX90xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xf3dcxX18xX2exX18xX10xXc0xX7xX2ex16f25xXd8xX2x11106xX2exX2xXd8xffdcxX40xXc7xXd8x138d0xXfcxXfcxXfcxXd6xXexXfcxX2xX104xXc9xX5xXc7x15be0xXexX14xX6xX18xX1xX110xX4xX15xX6xX110xXbxX6xX7xX4xX6xX5xX110xX4xX6xXa6xXe6x17ab5xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX15xX16xX26xX18xX3xX1bxX2axX18xX2cxXaxX3xX2exX12xX0xX2exX7xXexX14xX90xX18xX2cxX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX90xX18xXaxX12x11e46xX18xX1xX3xXa6xXdxX18xX1xX3xX1x157b4xX6xX3x17e66xX18xXexX10xX14xX18xX10xXexX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffdaxX90xX40xX16xXaxX12xX110xX3x12b9fxX18xX1xX3xXa6xX15xf538xX18xX3xX2cxX179xXdxX3xX4xX1xX90xX3xX10xXa6xXe6xX3x109b5xX1a1xX3x10c8fxXdxX17xX18xX3xXexX1xX90xX71xXdxX3xX4x12537xX6xX3xX10xXa6xX3xX5xX53xX3xX7xX1a1xX3xXa6x14a26xX16x1007axX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX90xX40xX16xXaxX12xX110xX3x15da9xf0ecxX3xX18x176a4xXa6xX3xXexX14xX90xX18xX2cxX3xX40xX6xX18xX1xX3xX4bxX71xX3xX1b3xXdxX17xX18xX3xXexX1xX90xX71xXdxX3xX1b3xX1ccxX16xeaa8xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX90xX40xX16xXaxX12xX110xX3xX1e6xX1xX1bxX18xX2cxX3xX6xX18xX1xX3x167ffxX1xX21xX18xX2cxX3xX4bxXdx157a7xXexX3xXexX26xX18xX3xX10xXa6xX1cexX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX90xX40xX16xXaxX12xX110xX3xXcxX1x152daxX3xX4x1480dxX18xX2cxX3x18111xX3xXexX14xX90xX18xX2cxX3xX1b3xX1ccxX16xXe6xX0xX2exXbxX12xX0xX40xXdxXf1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX90xX40xX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX90xX18xX2cxX12x12846xX3xX84xX1x14e66xX3xX14xefc8xX3xXexX1bxX2axX18xX2cxX3xX5xX6xXdxX1exX0xX2exX7xXexX14xX90xX18xX2cxX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX90xX40xX16xXaxX12xX110xX3xX19bxX18xX1xX3xX7x155bexX3xX1b3xXdxX3xX1b3xX233xX18xX3xXex13787xX18xX3xX4xe205xX18xX2cxX3xXexX14xX64xXdxX3xX1b3xX1ccxXexX3xXf1xX256xX3xX10xXa6xXe6xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX90xX40xX16xXaxX12xX110xX3x12204x13f58xX18xX2cxX4fxX3xX18xX1xX1bxX18xX2cxX3xX6xX18xX1xX3xX4xX1e7xX3xX25dxX3xX5xX71xXdxX3xX1b3xX1e7xX3xX22bxX1xX21xX18xX2cxX1cexX0xX2exXbxX12xX0xX40xXdxXf1xX12xX1cexX1cexX1cexX209xX0xX2exX40xXdxXf1xX12xX0xX40xXdxXf1xX12xX0xX40xXdxXf1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xX14xX10xX5xX6xXexX10xX40xXaxX12xX0xX7xXexX14xX90xX18xX2cxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX26xX18xX3x18377xX15xX6xX18xX1exX0xX2exX7xXexX14xX90xX18xX2cxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX110xXexX1xX15xXa6xX4bxX110xX6xX18xX40xX110xX7xX6xXbxX90xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX84xX53xX3xXbxX1xX26xX3xX22bxX1xX21xX18xX2cxX3xX7xfbe5xX6xXaxX3xX1xX14xX10x172e6xX9xXaxX2exXexX1xX10xX110xX2cxXdxX90xXdxX110xX18xX2cxX1xXdxX10xX18xX2cxX2exXexX14xX15xX16xX10xX18xX110xX4xX15xX90xXdxX110xX4xX6xX110xXbxX1xX10xX110xX22bxX1xX90xX18xX2cxX110xX7xX15xX6xX2exX2xX100xX104xX100xXfcxe5e2xXe6xX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX2cxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2exXa6xX10xX40xXdxX6xX2exX2xXf9xXd8xX2exX18xX10xXc0xX7xX2exXf9xXd8xX2xXfcxX2exX2xXd8xXc9xX40xXc9xX2xXf9xXc9xXfcxXfcxX3f2xXexXfcxX2xXc9xXf9xXd8xX5xXd8xXe6xX126xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX15xX16xX26xX18xX3xX1bxX2axX18xX2cxXaxX3xX2exX12xX0xX2exX6xX12xX0xX40xXdxXf1xX12xX0xX7xXexX14xX90xX18xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX84xX53xX3xXbxX1xX26xX3xX22bxX1xX21xX18xX2cxX3xX7xX3b4xX6xXaxX3xX1xX14xX10xX3bbxX9xXaxX2exXexX1xX10xX110xX2cxXdxX90xXdxX110xX18xX2cxX1xXdxX10xX18xX2cxX2exXexX14xX15xX16xX10xX18xX110xX4xX15xX90xXdxX110xX4xX6xX110xXbxX1xX10xX110xX22bxX1xX90xX18xX2cxX110xX7xX15xX6xX2exX2xX100xX104xX100xXfcxX3f2xXe6xX1xXexXa6xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX84xX53xX3xXbxX1xX26xX3xX22bxX1xX21xX18xX2cxX3xX7xX3b4xX6xX0xX2exX6xX12xX0xX2exX7xXexX14xX90xX18xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xXcxX1xX1bxX6xX3xX21xX18xX2cxX4fxX3xX4xX1xX28fxX18xX2cxX3xXexX21xXdxX3xX1xX233xXexX3xX22bxX10xXa6xX3xX14xX69xXdxXe6xX3x145a1xX18xX2cxX3xX4xX1e7xX3xXexX1xX292xX3xX40xX2d1xX18xX2cxX3xXexX71xXa6xX3xX2xX3xX5xX16xX3xX4xX53xX3xXbxX1xX26xX3xX22bxX1xX21xX18xX2cxX3xX4xX1e7xX3xX7xX3b4xX6xX3xX1b3xX1bx167afxX4xX3xX22bxX1xX21xX18xX2cxX3xX71xX1cexX0xX2exXbxX12xX0xX2exX40xXdxXf1xX12xX0xX2exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX53xXdxX3xX4bxX233xXbxX3xX18xX28fxX4xXaxX3xX1xX14xX10xX3bbxX9xXaxX2exXexX1xX10xX110xX2cxXdxX90xXdxX110xX18xX2cxX1xXdxX10xX18xX2cxX2exXexX14xX15xX16xX10xX18xX110xX4xX15xX90xXdxX110xXexX6xXdxX110xX4bxX10xXbxX110xX18xX15xX4xX2exX2xX100xX104xX3f2xXc7xXfcxXe6xX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX2cxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2exXa6xX10xX40xXdxX6xX2exX2xXf9xXd8xX2exX18xX10xXc0xX7xX2exXf9xXd8xX2xXfcxX2exX2xXf9xX100xX40xXd6xXd8xX3f2xX2xXfcxXd8xX104xXexXfcxXfcxXfcxX2xX5xX100xX110xXexX14xX15xX16xX10xX18xX110xX4xX15xX90xXdxX110xXexX6xXdxX110xX4bxX10xXbxXe6xX126xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX15xX16xX26xX18xX3xX1bxX2axX18xX2cxXaxX3xX2exX12xX0xX2exX6xX12xX0xX40xXdxXf1xX12xX0xX7xXexX14xX90xX18xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX53xXdxX3xX4bxX233xXbxX3xX18xX28fxX4xXaxX3xX1xX14xX10xX3bbxX9xXaxX2exXexX1xX10xX110xX2cxXdxX90xXdxX110xX18xX2cxX1xXdxX10xX18xX2cxX2exXexX14xX15xX16xX10xX18xX110xX4xX15xX90xXdxX110xXexX6xXdxX110xX4bxX10xXbxX110xX18xX15xX4xX2exX2xX100xX104xX3f2xXc7xXfcxXe6xX1xXexXa6xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX53xXdxX3xX4bxX233xXbxX3xX18xX28fxX4xX0xX2exX6xX12xX0xX2exX7xXexX14xX90xX18xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xX28bxX3xXcxX14xX1bx165f2xX4xX3xX22bxX1xXdxX3xX4xX1bxX6f0xXdxX4fxX3xX4xX1xX53xX18xX2cxX3xXexX14xX6xXdxX3xX1xX5dxXdxX3xX18xX2cxX1bxX1cxXdxX3xX16xX26xX15xX1exX3x16024x1343bxXa6xX3xX4xX1e7xX3xX14xX53xX18xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4bxX233xXbxX3xX18xX28fxX4xX3xX22bxX1xX21xX18xX2cxX1cex16c84xXe6xX3xX84xX21xX3xX2cxX64xXdxX3xX1b3xX64xXbxX3xX717xX84xX1e7xX738xX3xXf1xX53xX3xXexX1xX233xX3xX5xX53xX3xX1xX179xX3xX4xX1bxX6f0xXdxX3xX18xX1xX6xX15xXe6xX0xX2exXbxX12xX0xX2exX40xXdxXf1xX12xX0xX2exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3x12c4cxX15xX16xX233xXexX3xX1b3x14cf6xX18xX1xX3xX4xX1bfxX6xX3xXf1xX559xXaxX3xX1xX14xX10xX3bbxX9xXaxX2exX2cxX90xX4xX110xX1xX6xXdxX2exXexX14xX15xX16xX10xX18xX110xX4xX15xX90xXdxX110xX35cxX15xX16xX10xXexX110xX40xXdxX18xX1xX110xX4xX15xX6xX110xXf1xX90xX2exX2xX100xX100xX3f2xXc9xXf9xXe6xX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX2cxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2exXa6xX10xX40xXdxX6xX2exX2xXf9xXd8xX2exX18xX10xXc0xX7xX2exXf9xXd8xX2xXd8xX2exX2xXd8xX100xX40xXd8xXf9xXf9xXd8xXfcxXfcxX100xXexX2xXd6xXc9xXf9xX5xXc7xX110xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xXe6xX126xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX15xX16xX26xX18xX3xX1bxX2axX18xX2cxXaxX3xX2exX12xX0xX2exX6xX12xX0xX40xXdxXf1xX12xX0xX7xXexX14xX90xX18xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX78cxX15xX16xX233xXexX3xX1b3xX793xX18xX1xX3xX4xX1bfxX6xX3xXf1xX559xXaxX3xX1xX14xX10xX3bbxX9xXaxX2exX2cxX90xX4xX110xX1xX6xXdxX2exXexX14xX15xX16xX10xX18xX110xX4xX15xX90xXdxX110xX35cxX15xX16xX10xXexX110xX40xXdxX18xX1xX110xX4xX15xX6xX110xXf1xX90xX2exX2xX100xX100xX3f2xXc9xXf9xXe6xX1xXexXa6xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX78cxX15xX16xX233xXexX3xX1b3xX793xX18xX1xX3xX4xX1bfxX6xX3xXf1xX559xX0xX2exX6xX12xX0xX2exX7xXexX14xX90xX18xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xX3dxX6xXdxX3xX18xX2cxX1bxX1cxXdxX3xX1b3xX53xX18xX3xX21xX18xX2cxX3xXexX2fcxXa6xX3xX7x12dcexX1exX0xX2exXbxX12xX0xX2exX40xXdxXf1xX12xX0xX2exX5xXdxX12xX0xX2exX15xX5xX12xX0xX40xXdxXf1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX2exX40xXdxXf1xX12xX0xX2exX40xXdxXf1xX12xX0xX2exX40xXdxXf1xX12xX0xX2exX40xXdxXf1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX90xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX90xX3xXcxXcx17a03xX2fbxX3dxX0xX2exXbxX12