Quốc hội khóa XII đọng mãi dư âm và ấn tượng tốt đẹp
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đang dần khép lại, nhưng dư âm và ấn tượng tốt đẹp chắc chắn còn đọng mãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định như vậy trong phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII.
a0e0xcec7xf855xf289x11268xb90cx1134dxf0eex109e7xX7xefedxcd30xc339xa403xcb21xd529xX5xb3b5xXaxX3xX7xXexca04xX5xX10xX9xXaxXexX10x11a1dxXexb9c9xX6xX5xXdxfc81xe2f0xa3d4xX3xb39dxff88xX7xXexXdx10561xX15xXaxce5axd35bxX27x12531xX4xX3xX1xe069xXdxX3xbe75xX1xa815xX6xX3xde21xef0exX3exX3x1233fx112f2xX23xX22xX3xb65bxccd5xXdxX3x10072xef77xX3x10b25xX46xX3xb9a1xac6fxX3xa6bfxX23xX3xXexX4bxf415xX23xX22xX3xXexX31xXexX3xX41x114bfxXbxX0xff09xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa8cdxX10xX6xX4axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exf6ecxX1xXdxcf8axX46xX3xX38x109e9xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX1xX3axX6xX3xX3dxX3exX3exX3xX41xX6xX23xX22xX3xX4ax1179cxX23xX3xX38xX1x10bdaxXbxX3xX5x1133fxXdx117bexX3xX23xX1xX4bxX23xX22xX3xX4axX4bxX3xX4dxX46xX3xX50xX51xX3xX53xX23xX3xXexX4bxX58xX23xX22xX3xXexX31xXexX3xX41xX61xXbxX3xX4xX1xe03fxX4xX3xX4xX1xXe5xX23xX3xX4xc7c3xX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX46xX47xXdxXc1xX3xXcx10295xX23xX22xX3x11a06xf8efxX3xXexX1xX4bxXc1xX3xd27cxX1xee71xX3xXex10a58xX4xX1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX95xX22xX27xX15xa57dxX23xX3x10322xX1xdbfaxX3xXcxe94dxX42xX23xX22xX3xX38xX1xfec0xX23xX22xX3xX41xX10dxX23xX1xX3xX23xX1xX4bxX3xX50xcb50xX15xX3xXexX126xbdc3xX23xX22xX3xXbxX1x10705xXexX3x12429xXdxe27exX27xX3xX149xb2a1xX3xX46xXbfxX4xX3xX38xX9cxX3xX1xX42xXbxX3xXexX1x102bdxX3xa79bxXc1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX1xX3axX6xX3xX3dxX3exX3ex126cdxX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX140xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exb50cxX6xX27xX3xc8b2xX3xX23xX22xX51xX15xX3xX5xX51xX46xX3xX50xXdxX98xX4xX3xX38xX1xf18dxX23xX3xXexX126xX4bxca9dxX23xX22xX3xc603x11328xX2xX1exX1c7xX160xX64xa55exe12cxXc1xX3xX38xX9cxX3xX1xX42xXbxX3xXexX1xX15exX3xX3exX3dxX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX1xX3axX6xX3xX3dxX3exX3exX3xX41xX47xX3xX149xX14fxX3xX46xXbfxX4xX3xX50xX51xX140xX3xX4xX1xXdxeffdxX27xX3xX1c7xX160xX64xX1cdxX1cexX174xX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX140xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxXfcxX23xX22xX3xX100xX101xX3xXexX1xX4bxXc1xX3xX108xX1xX10axX3xXexX10dxX4xX1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX95xX22xX27xX15xX11exX23xX3xX121xX1xX123xX3xXcxX126xX42xX23xX22xX3xX4xX1xX140xX3xX149xXdxX14fxXexXc1xX3xX46x108fcxX4xX3xX4ax10dc6xX3xX41xX4dxX15xX3xX5xX51xX3xXbxX1xXdxb042xX23xX3xX1xX42xXbxX3xX4xX27xX31xXdxX3xX4xX27bxX23xX22xX3xX4xX10axX6xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX1xX3axX6xX3xX3dxX3exX3exXc1xX3xX50x10a71xXdxX3xX1aaxX3xX23xX22xX51xX15xX3xX23xX22xXe5xX23xX3xX23xX22xX10axXdxXc1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX41xX47xX3xX1xX140xX51xX23xX3xXexX1xX51xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX202xX27xX3xX4xc69fxX23xX22xX3xX50xXdxX98xX4xX3xXexX126xX140xX23xX22xX3xX4xX1xX4bxX140xX23xX22xX3xXexX126xb005xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX10dxX3xX7xbf44xX3xX4xX10axX6xX3xX46xX2fbxX23xX1xX174xX3xe390xX3axX3xX5xX51xX3xXexX1x12456xX140xX3xX5xX27xX13bxX23xX3xX41xX146xX23xX1xX3xX22xXdxX146xX3xX149xXfcxX3xX7xX27xX23xX22xX3xX50xXdxX98xX4xX3xXexX1xX305xX4xX3xX1xXdxX98xX23xX3xX23xX1xXdxX98xX46xX3xX50x12167xX3xXbxX1xX146xXexX3xXexX126xXdxX14bxX23xX3xX38xXdxX23xX1xX3xXexX14fxX3xX1cxX47xX3xX1xX35xXdxX3xX50xX51xX3xX23xX22xX4dxX23xX3xX7xX146xX4xX1xX3xX95xX1xX51xX3xX23xX4bxX2b0xX4xX3xX23x1222fxX46xX3xX1c7xce1dxX2xX37fxX3xX50xX51xX3xXexX2fbxX23xX1xX3xX1xX2fbxX23xX1xX3xXexX1xX305xX4xX3xX1xXdxX98xX23xX3xX23xX1x10456xX23xX22xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xX41xXb6xX27xX3xX23xX37bxX46xX3xX1c7xX37fxX2xX2xX174xX0xX64xXbxX2exX0xXexX6xX149xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xad2cxXdxX4axXexX1xX9xXaxX1c7xX37fxX37fxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX126xXdxX22xX1xXexXaxX3xX149xX140xX126xX4axX10xX126xX9xXaxX37fxXaxX2exX0xXexX149xX140xX4axX15xX2exX0xXexX126xX2exX0xXexX4axX2exX0xXdxX46xX22xX3xX7xX126xX4xX9xXaxX64xX64xXdxX174xX149xX6xX140xX1xX6xXexXdxX23xX1xX174xX50xX23xX64xX23xX10xX3dexX7xX64xX2xX2xX2xX1cdxX64xX2xX37fxc73fxX4axX1cdxX37fx10506xX2xX1cdxX37fxX37fxXexX2xX1c7xX1c7xbb23xX43dxX5xX37fxX174xX26xXbxX22xXaxX3xX64xX2exX0xX64xXexX4axX2exX0xX64xXexX126xX2exX0xXexX126xX2exX0xXexX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX140xX23xXaxX2exXcxXfcxX23xX22xX3xX100xX101xX3xXexX1xX4bxXc1xX3xX108xX1xX10axX3xXexX10dxX4xX1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX95xX22xX27xX15xX11exX23xX3xX121xX1xX123xX3xXcxX126xX42xX23xX22xX3xXbxX1xX146xXexX3xX149xXdxX14bxX27xX3xX149xX14fxX3xX46xXbfxX4xX3xX38xX9cxX3xX1xX42xXbxX3xX1exX3x113e7xX23xX1xX3xX108xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xX174xX50xX23xX0xX64xXexX4axX2exX0xX64xXexX126xX2exX0xX64xXexX149xX140xX4axX15xX2exX0xX64xXexX6xX149xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX140xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX41xX47xX3xX4axX51xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX202xX27xX3xXexX1xa5f3xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX1cxXbbxX46xX3xX1cxXbbxXexX3xX4xX146xX4xX3xX100xX146xX140xX3xX4xX146xX140xX3xXexXfcxX23xX22xX3xX38xX14fxXexX3xX23xX1xXdxX98xX46xX3xX38xX9cxX3xX1c6xX1c7xX37fxX37fxX43dxX1exX1c7xX37fxX2xX2xX1cexX3xX4xX10axX6xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxXc1xX3xX4xX146xX4xX3xX4xX1c2xX3xa31dxX27xX6xX23xX3xX4xX10axX6xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxXc1xX3xX108xX1xX10axX3xXexX10dxX4xX1xX3xX23xX4bxX2b0xX4xXc1xX3xX108xX1xX101xX23xX1xX3xXbxX1xX10axXc1xX3xXcxX1xX10axX3xXexX4bxX2b0xX23xX22xX3xX108xX1xX101xX23xX1xX3xXbxX1xX10axXc1xX3xX108xX1xX146xX23xX1xX3xX146xX23xX3xXcxXeexX6xX3xX146xX23xX3xX95xX1xX4dxX23xX3xX4axX4dxX23xX3xXexX31xXdxX3xX4xX6xX140xXc1xX3xe835xXdxX98xX23xX3xXexX126xX4bxf63exX23xX22xX3xX5e1xXdxX98xX23xX3xX38xXdxX14bxX46xX3xX7xX3axX6xXexX3xX23xX1xX4dxX23xX3xX4axX4dxX23xX3xXexX31xXdxX3xX4xX6xX140xX174xX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX140xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX5e1xX202xX3xe39axXcxX1exX3dxX73xX3xX50xX51xX3xX23xX22xX4dxX23xX3xX7xX146xX4xX1xX3xX95xX1xX51xX3xX23xX4bxX2b0xX4xXc1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX41xX47xX3xXexX1xX319xX140xX3xX5xX27xX13bxX23xXc1xX3xXbxX1xX4dxX23xX3xXexX101xX4xX1xX3xXexX140xX51xX23xX3xX4axXdxX98xX23xXc1xX3xXexX13bxXbxX3xXexX126xX27xX23xX22xX3xX50xX51xX140xX3xX23xX1xX39cxX23xX22xX3xX50xX53xX23xX3xX41xX202xX3xX5xX2b0xX23xX3xX50xX202xX3xX4xX1xd05bxX3xX41xXbfxX140xXc1xX3xX41xXdxX202xX27xX3xX1xX51xX23xX1xX3xX57dxX27xX319xX23xX3xX5xc365xX3xX50x12114xX3xX46xX2e3xX3xX50xX51xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xX23xX1xX53xXexX3xX23xX1xX13bxX23xX3xX41xX10dxX23xX1xXc1xX3xX23xX37bxX46xX3xX1c7xX37fxX2xX37fxX3xX50xX51xX3xX23xX1xX39cxX23xX22xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xX41xXb6xX27xX3xX23xX37bxX46xX3xX1c7xX37fxX2xX2xXc1xX3xX4axX4bxX2b0xXdxX3xX7xX305xX3xX5xX47xX23xX1xX3xX41xXbfxX140xX3xX41xX123xX23xX22xX3xX41xXe5xX23xX3xX4xX10axX6xX3xX311xX319xX23xX22xXc1xX3xX7xX305xX3xX22xXdxX146xX46xX3xX7xX146xXexX3xXexX1xX4bxX52exX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX287xX23xX3xX4xX10axX6xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxXc1xX3xX7xX305xX3xX57dxX27xX319xX23xX3xX5xX6c5xX3xX41xXdxX202xX27xX3xX1xX51xX23xX1xX3xX57dxX27xX15xX14fxXexX3xX5xXdxX98xXexX3xX4xX10axX6xX3xX108xX1xX101xX23xX1xX3xXbxX1xX10axX3xXc1xX3xX4xX27bxX23xX22xX3xX50xX2b0xXdxX3xX23x10265xX3xX5xX305xX4xX3xX4xX10axX6xX3xX4xX146xX4xX3xX4xX53xXbxXc1xX3xX23xX22xX51xX23xX1xXc1xX3xX4axX140xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX98xXbxX3xX41xX53xXexX3xX23xX4bxX2b0xX4xX3xXexX6xX3xX41xX47xX3xX41xXbfxXexX3xX41xX4bxX58xX4xX3xX23xX1xX39cxX23xX22xX3xX38xX14fxXexX3xX57dxX27xX319xX3xX57dxX27xX6xX23xX3xXexX126xX42xX23xX22xX3xXexX126xX287xX23xX3xX4xX146xX4xX3xX5xX6c8xX23xX1xX3xX50xX305xX4xX174xX3xX641xXdxX23xX1xX3xXexX14fxX3xXexXdxX14fxXbxX3xXexX348xX4xX3xX4axX27xX15xX3xXexX126xX2fbxX3xX41xX51xX3xXexX37bxX23xX22xX3xXexX126xX4bxX5e9xX23xX22xXc1xX3xXexX1xX27xX3xX23xX22xX4dxX23xX3xX7xX146xX4xX1xX3xX23xX1xX51xX3xX23xX4bxX2b0xX4xX3xXexX37bxX23xX22xX3xX38xX1xX146xXc1xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX47xX3xX1xX35xXdxX3xX149xX319xX140xX3xX41xX319xX46xcbbdxX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX140xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX5e1xX202xX3xX4xX2e3xX23xX22xX3xXexX146xX4xX3xX5xX13bxXbxX3xXbxX1xX146xXbxXc1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX41xX47xX3xX1cxX10xX46xX3xX1cxXbbxXexX3xX50xX51xX3xXexX1xX2e3xX23xX22xX3xX57dxX27xX6xX3xX1cdxX3xX4axX305xX3xX146xX23xX3xX5xX27xX13bxXexXc1xX3xX5xX51xX3x1143cxX27xX13bxXexX3xX641xXdxX14bxX46xX3xXexX140xX146xX23xX3xX41xX35xX4xX3xX5xX13bxXbxXc1xX3xX8d6xX27xX13bxXexX3xX7xddfexX3xX41xXfcxXdxX3xX149xXfcxX3xX7xX27xX23xX22xX3xX46xX35xXexX3xX7xX31xX3xX41xXdxX202xX27xX3xX4xX10axX6xX3xX100xX35xX3xX5xX27xX13bxXexX3xXexX31xX3xXexX348xX23xX22xX3xX4axX4dxX23xX3xX7xX305xXc1xX3xX8d6xX27xX13bxXexX3xXbxX1xXeexX23xX22xXc1xX3xX4xX1xX31xX23xX22xX3xX46xX27xX6xX3xX149xX146xX23xX3xX23xX22xX4bxX52exXdxX174xX3xX5e1xX202xX3xX4xX146xX4xX3xX149xX146xX140xX3xX4xX146xX140xX3xXexXfcxX23xX22xX3xX38xX14fxXexX3xX4xX2e3xX23xX22xX3xXexX146xX4xX3xX23xX1xXdxX98xX46xX3xX38xX9cxXc1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX41xX47xX3xXexX1xX319xX140xX3xX5xX27xX13bxX23xX3xX7xX2e3xXdxX3xX23xXfcxXdxXc1xX3xXexX1xX12dxX23xX22xX3xXexX1xXe5xX23xXc1xX3xXbxX1xX4dxX23xX3xXexX101xX4xX1xX3xX7xX4dxX27xX3xX7xXe5xX4xX3xX23xX1xX39cxX23xX22xX3xX50xXdxX98xX4xX3xX41xX47xX3xX5xX51xX46xX3xX41xX4bxX58xX4xXc1xX3xX23xX1xX39cxX23xX22xX3xX50xXdxX98xX4xX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX5xX51xX46xX3xX41xX4bxX58xX4xXc1xX3xX4xX1xX6aexX3xX126xX6xX3xX23xX22xX27xX15xX287xX23xX3xX23xX1xX4dxX23xXc1xX3xX149xX51xXdxX3xX1xX42xX4xX3xX38xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX98xX46xX174xX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX140xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX4xd9d2xX23xX22xX3xX41xX47xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xX23xX1xX53xXexX3xX23xX1xX13bxX23xX3xX41xX10dxX23xX1xXc1xX3xa5bcxX3xX23xX37bxX46xX3xX57dxX27xX6xXc1xX3xXexX126xX140xX23xX22xX3xX149xX31xXdxX3xX4xX319xX23xX1xX3xX50xb3b1xX6xX3xX4xX3axX3xX23xX1xX39cxX23xX22xX3xXexX1xX27xX13bxX23xX3xX5xX58xXdxX3xX4xX1c2xX3xX149xX319xX23xXc1xX3xX50xXa80xX6xX3xX4xX3axX3xX23xX1xX39cxX23xX22xX3xX38xX1xX3axX3xX38xX1xX37bxX23xX3xXexX1xX146xX4xX1xX3xXexX1xX15exX3xX50xX2b0xXdxX3xX7xX305xX3xX38xX14fxX3xXexX1xXa80xX6xX3xX50xX51xX3xXbxX1xX146xXexX3xX1xX27xX15xX3xX38xX14fxXexX3xX57dxX27xX319xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX41xX47xX3xX4xX3axX3xX23xX1xXdxX202xX27xX3xX41xXfcxXdxX3xX46xX2b0xXdxX3xX23xX4dxX23xX22xX3xX4xX6xX140xX3xX1xXdxX98xX27xX3xX57dxX27xX319xX3xX1xX42xX6xXexX3xX41xX35xX23xX22xX3xX5xX13bxXbxX3xXbxX1xX146xXbxXc1xX3xX22xXdxX146xX46xX3xX7xX146xXexX3xXexX31xXdxX3xX4xX6xX140xXc1xX3xX57dxX27xX15xX14fxXexX3xX41xX10dxX23xX1xX3xX4xX146xX4xX3xX50xX53xX23xX3xX41xX202xX3xX57dxX27xX6xX23xX3xXexX126xX42xX23xX22xX3xX4xX10axX6xX3xX41xX53xXexX3xX23xX4bxX2b0xX4xX174xX3xX108xX1xX101xX23xX1xX3xXbxX1xX10axXc1xX3xXcxX1xX10axX3xXexX4bxX2b0xX23xX22xX3xX108xX1xX101xX23xX1xX3xXbxX1xX10axX3xX41xX47xX3xX4xX3axX3xX23xX1xXdxX202xX27xX3xX4xX31xX3xX22xXe5xX23xX22xX3xXexX126xX140xX23xX22xX3xXexXfcxX3xX4xX1xX15exX4xX3xXexX1xX305xX4xX3xX1xXdxX98xX23xXc1xX3xX41xXdxX202xX27xX3xX1xX51xX23xX1xX3xX57dxX27xX319xX23xX3xX5xX6c5xX3xX41xX53xXexX3xX23xX4bxX2b0xX4xXc1xX3xX57dxX27xX319xX23xX3xX5xX6c5xX3xX1cxX47xX3xX1xX35xXdxX3xX46xX35xXexX3xX4xX146xX4xX1xX3xX23xX37bxX23xX22xX3xX41xX35xX23xX22xXc1xX3xX22xX3axXbxX3xXbxX1xXb6xX23xX3xX50xX51xX140xX3xXexX1xX51xX23xX1xX3xXexX305xX27xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX10axX6xX3xX41xX53xXexX3xX23xX4bxX2b0xX4xX174xX0xX64xXbxX2exX0xXexX6xX149xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX3dexXdxX4axXexX1xX9xXaxX1c7xX37fxX37fxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX126xXaxX3xX149xX140xX126xX4axX10xX126xX9xXaxX37fxXaxX2exX0xXexX149xX140xX4axX15xX2exX0xXexX126xX2exX0xXexX4axX2exX0xXdxX46xX22xX3xX7xX126xX4xX9xXaxX64xX64xXdxX174xX149xX6xX140xX1xX6xXexXdxX23xX1xX174xX50xX23xX64xX23xX10xX3dexX7xX64xX2xX2xX2xX1cdxX64xX2xX37fxX439xX4axX1cdxX37fxX43dxX2xX1cdxX37fxX37fxXexX1cdxX37fxX37fxX43dxX2xX1cdxX446xXa65xX1c7xX5xX2xX174xX26xXbxX22xXaxX3xX64xX2exX0xX64xXexX4axX2exX0xX64xXexX126xX2exX0xX64xXexX149xX140xX4axX15xX2exX0xX64xXexX6xX149xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX140xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxXfcxX23xX22xX3xX100xX101xX3xXexX1xX4bxXc1xX3xX108xX1xX10axX3xXexX10dxX4xX1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX95xX22xX27xX15xX11exX23xX3xX121xX1xX123xX3xXcxX126xX42xX23xX22xX3xX41xX202xX3xX23xX22xX1xX10dxXc1xX3xX4xX146xX4xX3xX4xX1c2xX3xX57dxX27xX6xX23xX3xXexX126xX140xX23xX22xX3xX149xX35xX3xX46xX146xX15xX3xX23xX1xX51xX3xX23xX4bxX2b0xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX287xX23xX3xX4xX15exX27xX3xXexXdxX14fxXbxX3xXexX1xX27xX3xX4xX146xX4xX3xX6c5xX3xX38xXdxX14fxX23xX3xX1cxX146xX4xX3xX41xX146xX23xX22xX3xX4xX10axX6xX3xX41xXbfxXdxX3xX149xXdxX14bxX27xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX41xX14bxX3xX1xX140xX51xX23xX3xXexX1xXdxX98xX23xX3xX149xX146xX140xX3xX4xX146xX140xX3xXexXfcxX23xX22xX3xX38xX14fxXexX3xX41xX47xX3xXexX126xX2fbxX23xX1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xXexXbfxXdxX3xX38xX9cxX3xX1xX42xXbxXc1xX3xX41x10e56xX23xX22xX3xXexX1xX52exXdxX3xX4xX3axX3xX149xXdxX98xX23xX3xXbxX1xX146xXbxX3xX38xX1xXe5xX4xX3xXbxX1xX348xX4xX3xX23xX1xX39cxX23xX22xX3xX1xXbfxX23xX3xX4xX1xX14fxXc1xX3xX15xX14fxX27xX3xX38xXbbxX46xXc1xX3xXexXdxX14fxXbxX3xXexX348xX4xX3xX41xXfcxXdxX3xX46xX2b0xXdxX3xX23xX4dxX23xX22xX3xX4xX6xX140xX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX4bxX58xX23xX22xX3xX1xX42xX6xXexX3xX41xX35xX23xX22xX3xXexX1xX52exXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX2b0xXdxX174xX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX140xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX108xX146xX4xX3xX4xX1c2xX3xX57dxX27xX6xX23xX3xX4xX10axX6xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxXc1xX3xX4xX146xX4xX3xX41xX140xX51xX23xX3xX41xXbfxXdxX3xX149xXdxX14bxX27xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xXexXdxX14fxXbxX3xXexX348xX4xX3xXexX1xX305xX4xX3xX1xXdxX98xX23xX3xX23xX1xXdxX98xX46xX3xX50xX348xXc1xX3xX57dxX27xX15xX202xX23xX3xX1xXbfxX23xX3xX4xX10axX6xX3xX46xX2fbxX23xX1xX3xX4xX1xX140xX3xX41xX14fxX23xX3xX38xX9cxX3xX1xX42xXbxX3xXexX1xX15exX3xX23xX1xX53xXexX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX1xX3axX6xX3xX3dxX3exX3exX3exX174xX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX140xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xX140xX3xX57dxX27xX15xX3xX41xX10dxX23xX1xX3xX4xX10axX6xX3xXbxX1xX146xXbxX3xX5xX27xX13bxXexXc1xX3xX38xX9cxX3xX1xX42xXbxX3xXexX1xX15exX3xX23xX1xX53xXexXc1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX1xX3axX6xX3xX3dxX3exX3exX3exX3xX7xbf84xX3xX41xX4bxX58xX4xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX46xXbfxX4xX3xX4xX1xX13bxX46xX3xX23xX1xX53xXexX3xX50xX51xX140xX3xX23xX22xX51xX15xX3xX1c7xX1c7xX64xX43dxX64xX1c7xX37fxX2xX2xX174xX3xX641xX9cxX3xX1xX42xXbxX3xX23xX51xX15xX3xX4xX3axX3xX23xX1xXdxX202xX27xX3xX23xX35xXdxX3xX4axX27xX23xX22xX3xX57dxX27xX6xX23xX3xXexX126xX42xX23xX22xX3xX23xX1xX4bxX3xX149xXb6xX27xXc1xX3xXbxX1xX287xX3xX4xX1xX27xX1bcxX23xX3xX23xX1xX4dxX23xX3xX7xX305xX3xX4xX53xXbxX3xX4xX6xX140xX3xX4xX10axX6xX3xX95xX1xX51xX3xX23xX4bxX2b0xX4xXc1xX3xXexXdxX14fxXbxX3xXexX348xX4xX3xX1cxX10xX46xX3xX1cxXbbxXexX3xX4xX146xX4xX3xX50xX53xX23xX3xX41xX202xX3xX50xX202xX3xX641xXcxX1exX3dxX73xXc1xX3xX4xX1xX140xX3xX6c5xX3xX38xXdxX14fxX23xX3xX50xX51xX3xXexX1xX2e3xX23xX22xX3xX57dxX27xX6xX3xX46xX35xXexX3xX7xX31xX3xX4axX305xX3xX146xX23xX3xX5xX27xX13bxXexX174xX174xX174xX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX140xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex101aaxX95xX1xXdxX98xX46xX3xX38xX9cxX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX1xX3axX6xX3xX3dxX3exX3exX3xX41xX6xX23xX22xX3xX4axXb6xX23xX3xX38xX1xXbbxXbxX3xX5xXbfxXdxXc1xX3xX23xX1xX4bxX23xX22xX3xX4axX4bxX3xX4dxX46xX3xX50xX51xX3xX53xX23xX3xXexX4bxX58xX23xX22xX3xXexX31xXexX3xX41xX61xXbxX3xX4xX1xXe5xX4xX3xX7xXf85xX3xX4xXeexX23xX3xX41xX42xX23xX22xX3xX46xX47xXdxX174xX3xX95xX1xX2fbxX23xX3xX5xXbfxXdxX3xX4xX1xX277xX23xX22xX3xX41xX4bxX52exX23xX22xX3xX22xXb6xX23xX3xX149xX31xX23xX3xX23xX37bxX46xX3xX1xX140xXbfxXexX3xX41xX35xX23xX22xXc1xX3xX4xX1xX123xX23xX22xX3xXexX6xX3xX4xX3axX3xXexX1xX14bxX3xX23xX3axXdxX3xX126xe6a6xX23xX22xXc1xX3xX50xX2b0xXdxX3xXexX4dxX46xX3xX23xXdxX98xX46xX3xXbxX1xX319xXdxX3xX5xX51xX46xX3xX22xX2fbxX3xX41xX14bxX3xX1cxX15exX23xX22xX3xX41xX146xX23xX22xX3xX50xX2b0xXdxX3xX5xXeexX23xX22xX3xX46xX140xX23xX22xX3xX41xX58xXdxX3xX50xX51xX3xX7xX305xX3xXexXdxX23xX3xX4xX13bxX15xX3xX4xX10axX6xX3xX23xX1xX4dxX23xX3xX4axX4dxX23xXc1xX3xX4xX146xX4xX3xX50xX10dxX3xX41xXbfxXdxX3xX149xXdxX14bxX27xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX41xX47xX3xX5xX27xX2e3xX23xX3xX23xX287xX27xX3xX4xX6xX140xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXb6xX23xX3xXexX126xX146xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX98xX46xXc1xX3xX22xXe5xX23xX3xX149xX3axX3xX46xX13bxXexX3xXexX1xXdxX14fxXexX3xX50xX2b0xXdxX3xX4xX8f4xX3xXexX126xXdxXc1xX3xX41xXdxX3xX7xX146xXexX3xX4xX1c2xX3xX7xX5e9xXc1xX3xX23xXe5xX46xX3xX149xXe5xXexX3xXexX4dxX46xX3xXexX4bxXc1xX3xX23xX22xX27xX15xX98xX23xX3xX50xX42xX23xX22xXc1xX3xX38xXdxX14fxX23xX3xX23xX22xX1xX10dxX3xX4xX10axX6xX3xX4xX8f4xX3xXexX126xXdxX3xX41xX14bxX3xXbxX1xX319xX23xX3xX146xX23xX1xX3xX50xX2b0xXdxX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxXc1xX3xXexX101xX4xX1xX3xX4xX305xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX287xX23xX3xX4xX15exX27xXc1xX3xXexX1xX6xX46xX3xX22xXdxX6xX3xX57dxX27xX15xX14fxXexX3xX41xX10dxX23xX1xX3xX4xX146xX4xX3xX50xX53xX23xX3xX41xX202xX3xX1xX98xX3xXexX126xX42xX23xX22xX3xX4xX10axX6xX3xX41xX53xXexX3xX23xX4bxX2b0xX4x1260dxXc1xX3xXcxXfcxX23xX22xX3xX100xX101xX3xXexX1xX4bxXc1xX3xX108xX1xX10axX3xXexX10dxX4xX1xX3xX2fxX27xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX95xX22xX27xX15xX11exX23xX3xX121xX1xX123xX3xXcxX126xX42xX23xX22xX3xXbxX1xX146xXexX3xX149xXdxX14bxX27xX174xX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a6xX140xX27xX126xX4xX10xXaxX2exXcxX1xX10xX140xX3xX0xX7xXexX126xX140xX23xX22xX2exX108xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xX174xX50xX23xX0xX64xX7xXexX126xX140xX23xX22xX2exX0xX64xXbxX2e
HongDuong