Cử tri có được bầu cử thay không?
(Baohatinh.vn) - Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
33a3xb175xad75xe5c7xacc7x6ae5x3e32x8078x4791xX7xba1exe3a0x4a72x42cfx85f8x73e6xX5x4a6dxXax97f5xeea2x8232xX3xXex94ddxXdxX3xX4xf93axX3xdc54xd1adx476bxX4xX3x42b6xe3afxbb9cxX3xX4xX14xX3xXexX1xX6xc8d9xX3x4df8xX1xc7c3x5c13xca8ax8d1fxX0xecd2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a80xX10xX6x6fc7xXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xXbxX1x8aeexXdxX3xXexfa0cxX3x9668xfd9dxX31xX1xX3xX1dxXdxX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14x73abxX3xX2exX1xX30xX31xX32xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX31xX1xe9c6xX3xX31xX32xX1exX76xXdxX3xX2exX1x35e9xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX3xXexX1xX6xX2cxX67xX3xXexX17x519fxX3xXexX17xX1exX76xX31xX32xX3xX1xX1fxXbxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3x63f8xX5axX3xX2exX1xX24xX2cx70efxXexX3xXex6a3cxXexX3xX2exX1xX30xX31xX32xX3xXexX57xX3xX22x4416xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xXexX1xX5axX3xX31xX1xX76xX3xX31xX32xX1exX76xXdxX3xX2exX1xX80xX4xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xXa6x9376xf4dcxX3xX1xd47axX59xX3xXbxX1xXdxXadxX24xe32fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx833axXe9xX47xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX17xXe9xX31xX32xX12xX0xX10xX59xX12xa606xX3x42f9xc64axXdxX3x4214xX24xX2cxX3xXbxX1xXecxX31xX32xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX11cxX24xX2cxX3xX1dx57e1xX31xX1xX3xX31xX1xX1exX3xXexX1xXadxX3xX31xXe8xXe9xX33xX0xX35xX10xX59xX12xX0xX35xX7xXexX17xXe9xX31xX32xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12x3a2cxc305xX3xX4xX1xXe9xX3xX4xX24xX119xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX3xX1dx99daxXexX3xX2exXadxXexX3xX11cxX24xX53xX67xX3xX22xX53xXe9xX3xX1dxX53xX59xX3xX47xf917xX31xX3xX4xX1xf78dxX67xX3xX1xX1fxXbxX3xXbxX1xX80xXbxX3xX4xX19axX6xX3xX4xX24xX119xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX3xXa6xXe8xX3xX22xX53xXe9xX3xX1dxX53xX59xX3xXexX17xXb1xXexX3xXexX57xX67xX3xX6xX31xX3xXexXe9xXe8xX31xX67xX3xX31xX1xe0d5xXexX3xX5xXe8xX3xXexX17xXe9xX31xX32xX3xX31xX32xXe8xX2cxX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX67xX3xX4xX80xX4xX3xXexbfcfxX3xX4xX1x6d3cxX4xX3xXbxX1x52ddxX3xXexX17xX80xX4xX1xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX3xXa6xXe8xX3xX59xe745xXdxX3xX4xX30xX31xX32xX3xX47xX195xX31xX3xXbxX1xX53xXdxX3xX31xX32xX1xXdxd202xX59xX3xX4xX1xf836xX31xX1xX3xX4xX1xX1d5xXbxX3xX1xXe8xX31xX1xX3x4069xX24xXb1xXexX3xX104xX23xX24xX3xX4xX14xX3xX16cxX104x69f8xX44xX67xX3xX1dxX180xXdxX3xX22xXdxX16dxX24xX3xX44xX16cxX118x3f32xX3xXa6xXe8xX3xX31xX1x52a9xX31xX32xX3xXa6xd7b3xX31xX3xX22xX53xX31xX3xXbxX1xX80xXbxX3xX5xX24xXb1xXexX3xXa6xd5e5xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xXf4xX3xX118xX32xXe9xXe8xXdxX3xX17xX6xX67xX3xX59xX211xXdxX3xX31xX32xX1exX76xXdxX3xX1dxX275xX24xX3xXbxX1xX53xXdxX3xXexX24xX195xX31xX3xXexX1xX10xXe9xX3xX31xX119xXdxX3xX11cxX24xX2cxX3xX4xX19axX6xX3xXbxX1xXecxX31xX32xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xXf4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12xX0xXdxX59xX32xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX35xX35xXdxXf4xX22xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX31xX1xXf4xXa6xX31xX35xX31xX10xe9d4xX7xX35xX2x418bxX2x4824xX35xX2x9f5fxdcc0xX47xX2fdx7ba3xX2xb579xddaaxX302xX2xXexX302x5b7dxX2fdxX303xX5xX2fcxXf4x89cbxXbxX32xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX2f3xXdxX47xXexX1xac64xX2fdxX2fcxX2fcxXbx4080x3b5axX1xX10xXdxX32xX1xXexX31fxX302xX302xX302xXbxX324xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX24xX3xXexX17xXdxX3xX4xXe9xX3xX47xX24xXe9xX4xX3xX22xX6xX24xX3xX4xX24xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX2exX1xXe9xX31xX32xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXe9xX31xXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX324xX10xX59xX3xX324xea94xXexX3xX47xX6xX31xX1xX3xX7xX80xX4xX1xX3xX1f9xX31xX32xX3xX4xX14xX3xXa6xXdxX226xX31xX3xX16cxX104xX247xX44xX3xXa6xXe8xX3xX44xX16cxX118xX257xX3xX4xX80xX4xX3xX4xX1d5xXbxXf4xX3xd93exX31xX1xX31fxX3xXdxX31xXexX10xX17xX31xX10xXexX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12xX118xX119xXdxX3xX11cxX24xX2cxX3xXbxX1xXecxX31xX32xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX47xXe9xX3xX44xX119xXdxX3xX1dxcc0fxX31xX32xX3xX104xX23xX24xX3xX4xX14xX3xX11cxX24x8e98xX4xX3xX32xXdxX6xX3xX11cxX24xX2cxX3xX1dxX139xX31xX1xXf4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12xX118xX119xXdxX3xX11cxX24xX2cxX3xXbxX1xXecxX31xX32xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX4xX263xX31xX3xX4xX1f9xX3xXa6xXe8xXe9xX31fxX3xX4xX80xX4xX3xX11cxX24xX2cxX3xX1dxX139xX31xX1xX3xX4xX19axX6xX3xX239xX24xXb1xXexX3xX104xX23xX24xX3xX4xX14xX325xX3xX4xX80xX4xX3xX11cxX24xX2cxX3xX1dxX139xX31xX1xX3xXa6xX275xX3xX22xX53xXe9xX3xX1dxX53xX59xX3xX6xX31xX3xXexXe9xXe8xX31xX67xX3xXexX17xX139xX3xX6xX31xX3xX2exX1xX24xX3xX47xX195xX31xX3xX4xX1exX67xX3xX31x9c8exXdxX3xX4xX30xX31xX32xX3xX4xX119xX31xX32xX325xX3xX4xX80xX4xX3xX11cxX24xX2cxX3xX1dxX139xX31xX1xX3xXa6xX275xX3xXbxX1xXecxX31xX32xX3xX4xX1xX80xX2cxX67xX3xX4xX1xX25exX6xX3xX4xX1xX80xX2cxX325xX3xX4xX80xX4xX3xX11cxX24xX2cxX3xX1dxX139xX31xX1xX3xX1xX1ex6532xX31xX32xX3xX47xc3d3xX31xX3xX4xX80xX4xX1xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xXf4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX17xXe9xX31xX32xX12xX0xX10xX59xX12xX116xX3xXcxX17xX1exX4ddxX4xX3xX2exX1xXdxX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX67xX3xXexX1f5xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX3xX4xX1bxX3xXbxX1xX53xXdxX3xX2exXdxX16dxX59xX3xXexX17xX6xX3xX1xXecxX59xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xXexX17xX1exX4ddxX4xX3xX7xX57xX3xX4xX1xX1f9xX31xX32xX3xX2exXdxXadxX31xX3xX4xX19axX6xX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX2exX1xX30xX31xX32xX33xX0xX35xX10xX59xX12xX0xX35xX7xXexX17xXe9xX31xX32xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12xXcxX17xX1exX4ddxX4xX3xX2exX1xXdxX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX67xX3xXexX1f5xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX3xXbxX1xX53xXdxX3xX2exXdxX16dxX59xX3xXexX17xX6xX3xX1xXecxX59xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xXexX17xX1exX4ddxX4xX3xX7xX57xX3xX4xX1xX1f9xX31xX32xX3xX2exXdxXadxX31xX3xX4xX19axX6xX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1dxX16dxX3xX22xX53xXe9xX3xX1dxX53xX59xX3xXexb50fxX31xX1xX3xX4xX30xX31xX32xX3xX2exX1xX6xXdxX67xX3xX2exX1xX80xX4xX1xX3xX11cxX24xX6xX31xX3xXa6xXe8xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxfb55xX31xX3xX31xX32xX24xX2cxX226xX31xX3xXexc3f0xX4xX3xX31xX1xX195xX31xX3xX47xX195xX31xX3xX2exXdxX16dxX59xX3xXexX17xX6xXf4xX3xX16cxX195xX2cxX3xX4x36dcxX31xX32xX3xX5xXe8xX3xX1xX5axX31xX1xX3xXexX1xX1f9xX4xX3xX1dxX16dxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xXexX17xX57xX4xX3xXexXdxXadxXbxX3xX32xXdxX80xX59xX3xX7xX80xXexX3xX4xX24xX119xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xXf4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12xX16cxc90exX31xX32xX3xfa7exX3xX32xXdxX76xX3xX7xX80xX31xX32xX3xX1xXe9x49f5xX4xX3xX1dxX692xX31xX32xX3xX32xXdxX76xX3xX11cxX24xX2cxX3xX1dxX139xX31xX1xX67xX3xXexX1f5xX3xXexX17xX1ex4632xX31xX32xX3xXexX1f5xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX3xX59xX76xXdxX3xX1dxX180xXdxX3xX47xXdxX61cxX31xX3xX31xX1xX25exX31xX32xX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX4xX1bxX3xX59xX6a3xXexX3xXexX180xXdxX3xXbxX1xXecxX31xX32xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX4xX1xX1f9xX31xX32xX3xX2exXdxXadxX31xX3xXa6xXdxX61cxX4xX3xX2exXdxX16dxX59xX3xXexX17xX6xX3xX1xXecxX59xX3xXbxX1xXdxXadxX24xXf4xX3x8781xX6xX24xX3xX2exX1xXdxX3xX2exXdxX16dxX59xX3xXexX17xX6xX3xX1xXecxX59xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3x6602xX2exX1xX30xX31xX32xX3xX4xX1bxX3xX32xX5axX3xX6bfxX3xXexX17xXe9xX31xX32x6041xX67xX3xX1xXecxX59xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX31xXdxX226xX59xX3xXbxX1xXe9xX31xX32xX3xX22x6275xX31xX32xX3xX32xXdxX1d5xX2cxX3xX4xX1bxX3xX1dxX1bxX31xX32xX3xX47xX1d5xX24xX3xX4xX19axX6xX3xXexX1f5xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX67xX3xXexX1xX5axX3xX4xX24xX119xX4xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX59xX4ddxXdxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX627xXexX3xX1dxX23xX24xXf4xX3xXcxX17xX1exX76xX31xX32xX3xX1xX1fxXbxX3xX1xXecxX59xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX4xX1bxX3xX2exX1xX1bxX6xX3xXexX1xX5axX3xXexX1f5xX3xXexX17xX1exX6bfxX31xX32xX3xX2exX1xX1bxX6xX3xX5xX180xXdxX3xXa6xXe8xX3xXbxX1xX53xXdxX3xX31xXdxX226xX59xX3xXbxX1xXe9xX31xX32xXf4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX17xXe9xX31xX32xX12xX0xX10xX59xX12xX116xX3xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX4xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX2exX1xX30xX31xX32xX33xX0xX35xX10xX59xX12xX0xX35xX7xXexX17xXe9xX31xX32xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12xX239xX24xXb1xXexX3xX104xX23xX24xX3xX4xX14xX3xX16cxX104xX247xX44xX67xX3xX1dxX180xXdxX3xX22xXdxX16dxX24xX3xX44xX16cxX118xX257xX3xX11cxX24xX2cxX3xX1dxX139xX31xX1xX3xXa6xX275xX3xX31xX32xX24xX2cxX226xX31xX3xXexX627xX4xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX31xX1xX1exX3xX7xX6xX24xX31fxX3x3aa7xdd3bxXdxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX4xX1bxX3xX11cxX24xX2cxX275xX31xX3xX22xXbexX3xX59xX119xXexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX22xX23xX24xX3xX16cxX104xX247xX44xX3xXa6xXe8xX3xX22xXbexX3xX59xX119xXexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX22xX23xX24xX3xX1dxX180xXdxX3xX22xXdxX16dxX24xX3xX44xX16cxX118xX257xX3xXexX1exX499xX31xX32xX3xX1f9xX31xX32xX3xXa6xX4ddxXdxX3xX59xX8b2xXdxX3xX4xX1d5xXbxX3xX44xX16cxX118xX257xXf4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xXbxX1xX53xXdxX3xXexX57xX3xX59xX5axX31xX1xX3xX1dxXdxX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX67xX3xX2exX1xX30xX31xX32xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX31xX1xX76xX3xX31xX32xX1exX76xXdxX3xX2exX1xX80xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX3xXexX1xX6xX2cxX67xX3xXexX17xX92xX3xXexX17xX1exX76xX31xX32xX3xX1xX1fxXbxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xXa6xX5axX3xX2exX1xX24xX2cxXadxXexX3xXexXb1xXexX3xX2exX1xX30xX31xX32xX3xXexX57xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xXexX1xX5axX3xX31xX1xX76xX3xX31xX32xX1exX76xXdxX3xX2exX1xX80xX4xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xXa6xXe8xXe9xX3xX1xXecxX59xX3xXbxX1xXdxXadxX24xXf4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12xXcxX17xXe9xX31xX32xX3xXexX17xX1exX76xX31xX32xX3xX1xX1fxXbxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX3fexX59xX3xX1dxX6xX24xX67xX3xX32xXdxXe8xX3xX2cxXadxX24xX67xX3xX2exX1xX24xX2cxXadxXexX3xXexXb1xXexX3xX2exX1xX30xX31xX32xX3xXexX1xX16dxX3xX1dxXadxX31xX3xXbxX1xXecxX31xX32xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xXexX1xX5axX3xXexX1f5xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX3xX59xX6xX31xX32xX3xX1xXecxX59xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xXbxX1xX1fexX3xXa6xXe8xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX22xX23xX24xX3xX1dxXadxX31xX3xX4xX1xX8b2xX3xX6bfxX67xX3xX4xX1xX8b2xX3xX1dxXdxX275xX24xX3xXexX17xX139xX3xX4xX19axX6xX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1dxX16dxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX31xX1xXb1xX31xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX22xX23xX24xX3xXa6xXe8xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX61cxX31xX3xXa6xXdxX61cxX4xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xXf4xX3xX16cxX3fexXdxX3xXa6xX4ddxXdxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX5xXe8xX3xX31xX32xX1exX76xXdxX3xX1dxX6xX31xX32xX3xX22xX139xX3xXexX180xX59xX3xX32xXdxX6xX59xX67xX3xX31xX32xX1exX76xXdxX3xX1dxX6xX31xX32xX3xX4xX1xX1d5xXbxX3xX1xXe8xX31xX1xX3xX22xXdxX61cxX31xX3xXbxX1xX80xXbxX3xX1dxX1exX6xX3xXa6xXe8xXe9xX3xX4xX499xX3xX7xX6bfxX3xX32xXdxX80xXe9xX3xX47xX1fexX4xX3xX22xX627xXexX3xX22xX24xX119xX4xX67xX3xX4xX499xX3xX7xX6bfxX3xX4xX6xXdxX3xX31xX32xX1xXdxX61cxX31xX3xX22xX627xXexX3xX22xX24xX119xX4xX3xX59xXe8xX3xXexX17xX180xXdxX3xXexX180xX59xX3xX32xXdxX6xX59xX67xX3xX4xX499xX3xX7xX6bfxX3xX32xXdxX80xXe9xX3xX47xX1fexX4xX3xX22xX627xXexX3xX22xX24xX119xX4xX67xX3xX4xX499xX3xX7xX6bfxX3xX4xX6xXdxX3xX31xX32xX1xXdxX61cxX31xX3xX22xX627xXexX3xX22xX24xX119xX4xX3xX2exX1xX30xX31xX32xX3xXexX1f5xX3xX4xX1xX1f9xX4xX3xX2exX1xX24xX3xXa6xX57xX4xX3xX22xXbexX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX17xXdxX226xX31xX32xX3xX1xXe9xX6a3xX4xX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX5xXe8xX3xX31xX32xX1exX76xXdxX3xX1dxX6xX31xX32xX3xX22xX139xX3xXexX180xX59xX3xX32xXdxX25exX3xXexX180xXdxX3xX31xX1xXe8xX3xXexX180xX59xX3xX32xXdxX25exX3xXexX1xX5axX3xXexX1f5xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xX3xX59xX6xX31xX32xX3xX1xXecxX59xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xXbxX1xX1fexX3xXa6xXe8xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX22xX23xX24xX3xX1dxXadxX31xX3xXexX17xX180xXdxX3xXexX180xX59xX3xX32xXdxX6xX59xX67xX3xX31xX1xXe8xX3xXexX180xX59xX3xX32xXdxX25exX67xX3xX4xX499xX3xX7xX6bfxX3xX32xXdxX80xXe9xX3xX47xX1fexX4xX3xX22xX627xXexX3xX22xX24xX119xX4xX67xX3xX4xX499xX3xX7xX6bfxX3xX4xX6xXdxX3xX31xX32xX1xXdxX61cxX31xX3xX22xX627xXexX3xX22xX24xX119xX4xX3xX1dxX16dxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX31xX1xXb1xX31xX3xXbxX1xXdxXadxX24xX3xX22xX23xX24xX3xXa6xXe8xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX61cxX31xX3xXa6xXdxX61cxX4xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX14xXf4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xXe9xX47xX2cxXaxX12xX0xX10xX59xX12xX740xX4xXecxX31xX3xX31xX25exX6xX754xX0xX35xX10xX59xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6e65xX24xXexX1xXe9xX17xXaxX12xX104xX44xXcxX0xX35xXbxX12
BHT