Tấn công lớn phía Tây Nam, quân đội Syria áp sát vùng Golan với Israel
Theo Reuters, các lực lượng Chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Mashara ở tỉnh Quneitra trong ngày 15/7.
b44bx10f87x10528xda45x11138x1683ex16d9axc33cx16780xX7x12fdax117d4xcb1axd866x1012ax158acxX5x13592xXax1255bxXcx10a1dx11a9fxX3xX4x12eefxX15x15d66xX3xX5x1711bxX15xX3xXbxX1x14e4axX6xX3xXcx14899xc588xX3xc1cfxX6x10797x15040xX3x10189x120f6xX26xX15xX3xde79xe84axXdxX3xb728xX27xd7a1xXdxX6xX3xdaf9xXbxX3xX7xX3dxXexX3xcddfx12623xX15xX1axX3x14ea3x1239axX5xX6xX15xX3xX44xX1dxXdxX3xb9f1xX7xX39xX6xX10xX5xX0xbb16xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc3a3xX10xX6x12d6axXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3x111dfxX10xX2fxXexX10xX39xX7xX2cxX3xX4xX3dxX4xX3xX5xc4acxX4xX3xX5x16916x15354xX15xX1axX3x17205xX1xX22xX15xX1xX3xXbxX1x15029xX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xX33xbda2xX3xX1axXdxcc37xX15xX1xX3xX2exX2fxX27x1462bxX15xX3x10281xXdx16388xX2bxX3xX7xX4axX3dxXexX3xX15xX1axX18xXdxX3xX5xXa0xX15xX1axX3xf678xX6xX7xX1xX6xX39xX6xX3x15304xX3xXexe56cxX15xX1xX3x1706bxX2fxX15xX10xXdxXexX39xX6xX3xXexX39xX4axX15xX1axX3xX15xX1axXa0xX27xX3xX2x12efdxX5ax12eb2xb9a4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX39xX10xd882xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xe7e0xX5axX5axXdxX2bxX1axXe5xX44xXdxX10xXexX15xX6xX2bxXbxX5xX2fxX7xXe5xX44xX15xX5axXex153d3xX122x1701fxX5axc391xXbxX5xX4axX6xX6cxX10xX6cxX5axXdx111c5xX1xX7xX6xX5ax13c01xX124xX2xbb25xb4c2xX124xXe4xX139xX2xXe2xX5axXexXex113fbxX44xX15xX139xXexXdxX15xX1xX1xXdxX15xX1xX37xX27xX39xXdxX6xXe5xe095xXbxX1axXaxX12xX0xXdxX2bxX1axX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax14f2exXdxX6cxXexX1xX10bxX3xX122xXe2xX138xXbxX142x122dbxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10bxX3xfb17xbb42xX138xXbxX142xX171xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10bxX5axX5axXdxXe5x157b9xX6xX4axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe5xX44xX15xX5axX15xX10xX165xX7xX5axX2xX138xX135xX138xX5axX2xX17cxX17bxX6cxX124xX2xXe4xX124xX135xX17bxX138xXexX138xX17bxXe2xX5xX122xXe5xX154xXbxX1ax16f2axX39xX9xXe2xX17cxX122xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1axX3xX5xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX6xX3xXcxX26xX27xX3xX29xX6xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX26xX15xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xX3dxXbxX3xX7xX3dxXexX3xX44xX45xX15xX1axX3xX49xX4axX5xX6xX15xX3xX44xX1dxXdxX3xX53xX7xX39xX6xX10xX5xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX6xXbxXexXdxX4axX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXex144b7xX6xX5xXdxX1axX15xX10bxX3xX154xX2fxX7xXexXdxX103xX27xX171xXaxX12xX29xX1axX86xfa7bxXdxX3xX6cxX26xX15xX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xX1axXdxX86xd1abxX15xX1axX3xX4xX6xX4axX3xX2exX2fxcafdxX4xX3xXaax13b00xX3xX7xX6xX2fxX3xXaaxX1xXdxX3xX2exX2fxX26xX15xX3xX33xX34xXdxX3xX1axXdxXa0xX15xX1xX3xX2exX2fxX27xXa7xX15xX3xXaaxXdxXacxX2bxX3xX7xX4axX3dxXexX3xXexXc9xX15xX1xX3xe7e6xX6xX39xX6xX6xX3xXex147b0xX3xX5xX82xX4xX3xX5xX86xX87xX15xX1axX3xX15x13beaxXdxX3xX6cxca20xX27xX3xX15xX1axXa0xX27xX3xX2xX135xX5axXe4xXe5xX3x11a8bxX29xX1axX2fx15d19xX15xX10bxX3x15c45x12900x14169xX5axXcxXcx10b19xf1bcxX29xf14bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13336xX4axX6cxX27xXaxX12xcc1fxX26xX27xX3xX33xX86xX87xX4xX3xX4xX4axXdxX3xX5xXa0xX3xX191xX86xX1dxX4xX3xXexXdx115ffxX15xX3xX33xdcbaxX2fxX3xXexXdx12b87xX15xX3xX4xX93xX6xX3xX5xX82xX4xX3xX5xX86xX87xX15xX1axX3xX15xXa0xX27xX3xXexX39xX4axX15xX1axX3xX4xX2fxX34xX4xX3xX4xX1xXdxX300xX15xX3xX4xX1xX26axX15xX1axX3xX5x10f96xXdxX3xX2exX2fxX26xX15xX3xX15xX2b0xXdxX3xX6cxX2b4xX27xX3xXexX336xXdxX3xXaaxX1xX2fxX3xX44xX82xX4xX3xXexXdxX300xXbxX3xX1axXdxX3dxXbxX3xX44xX1dxXdxX3xX8bxX6xX4axX3xX15xX1axX2fxX27xX309xX15xX3xX49xX4axX5xX6xX15xX3xX1xXdx16d6dxX15xX3xX6cxX4axX3xX53xX7xX39xX6xX10xX5xX3xX4xX1xXdxX300xX2bxX3xX33x13ce7xX15xX1axX2cxX3xXaaxXacxX3xXexX2a3xX3xXaaxX1xXdxX3xXbxX1xX3dxXexX3xX33xX34xX15xX1axX3xX4xX2fxX34xX4xX3xXexX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1axX3xX2exX2fxX27xX3xX2bxX18xX3xX5xX1dxX15xX3xXc6xX3xXcxX26xX27xX3xX29xX6xX2bxX3xX37xX27xX39xXdxX6xXe5xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e3xX4axX6cxX27xXaxX12xXcxX2b0xX3xX4xX1xe3e1xX4xX3xX49xXdxX3dxX2bxX3xX7xX3dxXexX3xX29xX1xX26xX15xX3xX2exX2fxX27xXa7xX15xX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xX2c2xX37x14a8dxX69xX74xX2d3xX3xX4xX1xX4axX3xX191xXdxX300xXexX3xX5xX82xX4xX3xX2exX2fxX26xX15xX3xX4xX1xX22xX15xX1xX3xXbxX1xX93xX3xX33xX9cxX3xX1axXdxXa0xX15xX1xX3xX5xX336xXdxX3xX15xX1axX18xXdxX3xX5xXa0xX15xX1axX3xXbexX6xX7xX1xX6xX39xX6xX2cxX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX191xXdxX309xX15xX3xX1axXdxX1dxXdxX3xX49xX4axX5xX6xX15xX3xXaaxX1xX4ax133a2xX15xX1axX3xX2xX2xXaaxX2bxX3xX7xX6xX2fxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX2fxX34xX4xX3xX15xX9cxX3xXbxX1xX3dxX4axX3xX1xX336xX15xX1axX3xX15xe6d4xX15xX1axXe5xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e3xX4axX6cxX27xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xX37xX402xX69xX74xX2cxX3xX4xX3dxX4xX3xX5xX82xX4xX3xX5xX86xX87xX15xX1axX3xX4xX1xX22xX15xX1xX3xXbxX1xX93xX3xX4x1334cxX15xX1axX3xX33xX9cxX3xX191xX6xX4axX3xX44xX26xX27xX3xXexX1x14134xX3xXexX39xX14xX15xX3xX6xX5xX23bxX69xX6xX6xX39xX6xX3xXc6xX3xXexXc9xX15xX1xX3xX29cxX10xX39xX6xX6xX3xX5xX26xX15xX3xX4xX2b4xX15xXe5xX3xX8bxX1xX22xX15xX1xX3xXbxX1xX93xX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xX33xX86xX87xX4xX3xX2exX2fxX26xX15xX3xX33xX34xXdxX3xX29xX1axX6xX3xX1xX2b4xX2fxX3xXexX1xX2fxd571xX15xX2cxX3xX1xXdxX373xX15xX3xX33xX9cxX3xX1axXdxXa0xX15xX1xX3xX33xX86xX87xX4xX3xX1xX304xX2fxX3xX1xX300xXexX3xX4xX3dxX4xX3xXaaxX1xX2fxX3xX44xX82xX4xX3xX4xX93xX6xX3xXexXc9xX15xX1xX3xX29cxX10xX39xX6xX6xX3xXexX39xX4axX15xX1axX3xX4xX1xXdxX300xX15xX3xX6cxX4cdxX4xX1xX3xXexX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1axX3xX191x1317bxXexX3xX33xX304xX2fxX3xX1xX2c6xXdxX3xXexX1xX3dxX15xX1axX3xX122xX3xX44xX2a3xX6xX3xX2exX2fxX6xXe5xX5axXe5xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX39xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX23bxXexX1xX2fxX2bxX191xX23bxX6xX15xX6cxX23bxX7xX6xXbxX4axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcdxX2fxX26axX4xX3xXaaxX26exX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xXexX2fxX15xX1axX3xX191xX6xX27xX3xXexX336xXdxX3xX29cxX6xX39xX6xX6xX3xX7xX6xX2fxX3xXe4xX3xX15x15fa3xX2bxX3xX4xX1xX250xX3xX33xX87xXdxXaxX3xX1xX39xX10xX103xX9xXaxX5axX6cxXdxX10xX2bxX23bxX15xX4axX15xX1axX5axX2exX2fxX4axX4xX23bxXaaxX27xX23bxX7xX27xX39xXdxX6xX23bxXexX2fxX15xX1axX23bxX191xX6xX27xX23bxXexX6xXdxX23bxX6cxX6xX39xX6xX6xX23bxX7xX6xX2fxX23bxXe4xX23bxX15xX6xX2bxX23bxX4xX1xX4axX23bxX6cxX4axXdxX5axX2xXe2xXe4x16eb4xX138xX17cxXe5xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX1axX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5axX2bxX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX135xX124xX5axX15xX10xX165xX7xX5axX2xX138xX135xX138xX5axX2xX124xX138xX6cxXe2xX2xX122xXe2xXe4xX17bxX2xXexX135xX17cxX652xX5xX135xX23bxX17cxX138xX652xX17cxX124xX2xX122xX23bxX17cxX142xX135xX23bxXe4xX124xX124xX142xX17bxX122xXe4xXe5xX154xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1axX3xX5xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX6xX3xXcxX26xX27xX3xX29xX6xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX26xX15xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xX3dxXbxX3xX7xX3dxXexX3xX44xX45xX15xX1axX3xX49xX4axX5xX6xX15xX3xX44xX1dxXdxX3xX53xX7xX39xX6xX10xX5xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX44xX12xX0xX7xXexX39xX4axX15xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcdxX2fxX26axX4xX3xXaaxX26exX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xXexX2fxX15xX1axX3xX191xX6xX27xX3xXexX336xXdxX3xX29cxX6xX39xX6xX6xX3xX7xX6xX2fxX3xXe4xX3xX15xX5ffxX2bxX3xX4xX1xX250xX3xX33xX87xXdxXaxX3xX1xX39xX10xX103xX9xXaxX5axX6cxXdxX10xX2bxX23bxX15xX4axX15xX1axX5axX2exX2fxX4axX4xX23bxXaaxX27xX23bxX7xX27xX39xXdxX6xX23bxXexX2fxX15xX1axX23bxX191xX6xX27xX23bxXexX6xXdxX23bxX6cxX6xX39xX6xX6xX23bxX7xX6xX2fxX23bxXe4xX23bxX15xX6xX2bxX23bxX4xX1xX4axX23bxX6cxX4axXdxX5axX2xXe2xXe4xX652xX138xX17cxXe5xX1xXexX2bxXaxX12xXcdxX2fxX26axX4xX3xXaaxX26exX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xXexX2fxX15xX1axX3xX191xX6xX27xX3xXexX336xXdxX3xX29cxX6xX39xX6xX6xX3xX7xX6xX2fxX3xXe4xX3xX15xX5ffxX2bxX3xX4xX1xX250xX3xX33xX87xXdxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX39xX4axX15xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX8bxX250xX3xX4xX93xX6xX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xX5xX336xXdxX3xXexX2fxX15xX1axX3xX191xX6xX27xX3xXexX336xXdxX3xXexX1xXa0xX15xX1xX3xXbxX1xX26axX3xX2bxXdxXa7xX15xX3xX29xX6xX2bxX3xX29cxX6xX39xX6xX6xX3xXaaxXacxX3xXexX2a3xX3xX15xX5ffxX2bxX3xX135xX124xX2xX2xX2cxX3xX7xX6xX2fxX3xXaaxX1xXdxX3xX2exX2fxX26xX15xX3xX33xX34xXdxX3xX4xX1xX22xX15xX1xX3xXbxX1xX93xX3xX1axXdxXa0xX15xX1xX3xX5xX336xXdxX3xX2exX2fxX27xXa7xX15xX3xXaaxXdxXacxX2bxX3xX7xX4axX3dxXexX3xXexX1xXa0xX15xX1xX3xXbxX1xX26axX3xX15xXa0xX27xXe5xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX44xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8bxX1xX2fxX27xXacxX15xX3xX37xX23bxX17cxX124xX124xX3xX4xX1xX4axX3xX37xX27xX39xXdxX6xX10bxX3xX29xX1axX6xX3xXexX2fxX27xX309xX15xX3xX191xX26axX3xX44xXa0xX3xXaaxX300xX3xX1xX4axX336xX4xX1xX3xX4xX93xX6xX3xX53xX7xX39xX6xX10xX5xXaxX3xX1xX39xX10xX103xX9xXaxX5axX2exX2fxX4axX4xX23bxXbxX1xX4axX15xX1axX23bxX6xX15xX23bxX15xXdxX15xX1xX5axX4xX1xX2fxX27xX10xX15xX23bxX7xX23bxX17cxX124xX124xX23bxX4xX1xX4axX23bxX7xX27xX39xXdxX6xX23bxX15xX1axX6xX23bxXexX2fxX27xX10xX15xX23bxX191xX4axX23bxX44xX6xX23bxXaaxX10xX23bxX1xX4axX6xX4xX1xX23bxX4xX2fxX6xX23bxXdxX7xX39xX6xX10xX5xX5axX2xXe2xX17cxX124xX138xX138xXe5xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX1axX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5axX2bxX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX135xX124xX5axX15xX10xX165xX7xX5axX2xX138xX2xX122xX5axX2xX124xX135xX6cxX122xX124xXe2xX124xXe2xX2xXe4xXexXe4xX2xX2xX135xX5xX124xXe5xX154xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1axX3xX5xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX6xX3xXcxX26xX27xX3xX29xX6xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX26xX15xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xX3dxXbxX3xX7xX3dxXexX3xX44xX45xX15xX1axX3xX49xX4axX5xX6xX15xX3xX44xX1dxXdxX3xX53xX7xX39xX6xX10xX5xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX44xX12xX0xX7xXexX39xX4axX15xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8bxX1xX2fxX27xXacxX15xX3xX37xX23bxX17cxX124xX124xX3xX4xX1xX4axX3xX37xX27xX39xXdxX6xX10bxX3xX29xX1axX6xX3xXexX2fxX27xX309xX15xX3xX191xX26axX3xX44xXa0xX3xXaaxX300xX3xX1xX4axX336xX4xX1xX3xX4xX93xX6xX3xX53xX7xX39xX6xX10xX5xXaxX3xX1xX39xX10xX103xX9xXaxX5axX2exX2fxX4axX4xX23bxXbxX1xX4axX15xX1axX23bxX6xX15xX23bxX15xXdxX15xX1xX5axX4xX1xX2fxX27xX10xX15xX23bxX7xX23bxX17cxX124xX124xX23bxX4xX1xX4axX23bxX7xX27xX39xXdxX6xX23bxX15xX1axX6xX23bxXexX2fxX27xX10xX15xX23bxX191xX4axX23bxX44xX6xX23bxXaaxX10xX23bxX1xX4axX6xX4xX1xX23bxX4xX2fxX6xX23bxXdxX7xX39xX6xX10xX5xX5axX2xXe2xX17cxX124xX138xX138xXe5xX1xXexX2bxXaxX12xX8bxX1xX2fxX27xXacxX15xX3xX37xX23bxX17cxX124xX124xX3xX4xX1xX4axX3xX37xX27xX39xXdxX6xX10bxX3xX29xX1axX6xX3xXexX2fxX27xX309xX15xX3xX191xX26axX3xX44xXa0xX3xXaaxX300xX3xX1xX4axX336xX4xX1xX3xX4xX93xX6xX3xX53xX7xX39xX6xX10xX5xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX39xX4axX15xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX1xX18xX15xX1axX3xXexXdxX15xX3xX191xX14xXexX3xX15xX1axX250xX3xX15xXa0xX27xX3xX33xX86xX87xX4xX3xX29xX1axX4axX336xXdxX3xXexX39xX86xXc6xX15xX1axX3xX37xX10xX39xX1axX10xX27xX3xf97fxX6xX44xX39xX4axX44xX3xX4xX1xX4axX3xX191xXdxX300xXexX3xXexX39xX4axX15xX1axX3xX4xX2fxX34xX4xX3xXexX39x1328cxX3xX4xX1xX2fxX27xX373xX15xX3xX44xX1dxXdxX3xX1xX9cxX15xX1axX3xX74xX53xX2caxX3xX29xX4axX44xX4axX7xXexXdxX2cxX3xXbexX4axX7xX4xX4axX165xX3xXaaxX1xX18xX15xX1axX3xX4xXb0axX15xX3xX191xX4cdxX3xX39xXa0xX15xX1axX3xX191xX2fxX34xX4xX3xX44xX1dxXdxX3xX4xX34xX15xX1axX3xX33xX2c6xX15xX1axX3xX2exX2fxX26axX4xX3xXexX300xX3xX44xXa7xX3xX44xXdxX373xX4xX3xX4xX1xX2fxX27xXacxX15xX3xX1axXdxX6xX4axX3xX1xX373xX3xXexX1xX26axX15xX1axX3xXbxX1xXb0axX15xX1axX3xXaaxX1xX18xX15xX1axX3xX37xX23bxX17cxX124xX124xX3xX4xX1xX4axX3xX37xX27xX39xXdxX6xXe5xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX44xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xX27xX39xXdxX6xX3xXexX39xXc6xX3xXexX1xXa0xX15xX1xX3xX33xX14xX2fxX3xXexX39xX86xX250xX15xX1axX3xX33xXacxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX86xX250xX15xX1axX3xX2exX2fxX26axX4xX3xX6cxXa0xX15xX3xX142xX300xXbxX3xXexd20bxX3xX7xX26axXaxX3xX1xX39xX10xX103xX9xXaxX5axX2exX2fxX4axX4xX23bxXexX10xX5axX7xX27xX39xXdxX6xX23bxXexX39xX4axX23bxXexX1xX6xX15xX1xX23bxX6cxX6xX2fxX23bxXexX39xX2fxX4axX15xX1axX23bxX6cxX10xX23bxX4xX6xX4xX23bxX4xX2fxX4axX15xX1axX23bxX2exX2fxX4axX4xX23bxX6cxX6xX15xX23bxX142xX10xXbxX23bxXexX27xX23bxX7xX4axX5axX2xXe2xX135xX17cxX122xX135xXe5xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX1axX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5axX2bxX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX135xX124xX5axX15xX10xX165xX7xX5axX2xX138xX2xXe2xX5axXe4xXe4xX6cxX135xX2xXe2xX124xX122xXe2xX652xXexX652xX138xX652xX652xX5xX124xXe5xX154xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1axX3xX5xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX6xX3xXcxX26xX27xX3xX29xX6xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX26xX15xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xX3dxXbxX3xX7xX3dxXexX3xX44xX45xX15xX1axX3xX49xX4axX5xX6xX15xX3xX44xX1dxXdxX3xX53xX7xX39xX6xX10xX5xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX44xX12xX0xX7xXexX39xX4axX15xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xX27xX39xXdxX6xX3xXexX39xXc6xX3xXexX1xXa0xX15xX1xX3xX33xX14xX2fxX3xXexX39xX86xX250xX15xX1axX3xX33xXacxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX86xX250xX15xX1axX3xX2exX2fxX26axX4xX3xX6cxXa0xX15xX3xX142xX300xXbxX3xXexXbe9xX3xX7xX26axXaxX3xX1xX39xX10xX103xX9xXaxX5axX2exX2fxX4axX4xX23bxXexX10xX5axX7xX27xX39xXdxX6xX23bxXexX39xX4axX23bxXexX1xX6xX15xX1xX23bxX6cxX6xX2fxX23bxXexX39xX2fxX4axX15xX1axX23bxX6cxX10xX23bxX4xX6xX4xX23bxX4xX2fxX4axX15xX1axX23bxX2exX2fxX4axX4xX23bxX6cxX6xX15xX23bxX142xX10xXbxX23bxXexX27xX23bxX7xX4axX5axX2xXe2xX135xX17cxX122xX135xXe5xX1xXexX2bxXaxX12xX37xX27xX39xXdxX6xX3xXexX39xXc6xX3xXexX1xXa0xX15xX1xX3xX33xX14xX2fxX3xXexX39xX86xX250xX15xX1axX3xX33xXacxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX86xX250xX15xX1axX3xX2exX2fxX26axX4xX3xX6cxXa0xX15xX3xX142xX300xXbxX3xXexXbe9xX3xX7xX26axX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX39xX4axX15xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX69xX260xX15xX3xX191xX6xX4axX3xX1axXdxX250xX3xX1xX300xXexX2cxX3xX37xX27xX39xXdxX6xX3xX33xX6xX15xX1axX3xX33xX3e3xX15xX1axX3xXexX39xX86xX1dxX4xX3xX15xX1axX2fxX27xX3xX4xX260xX3xXexX39xXc6xX3xXexX1xXa0xX15xX1xX3xX2bxX34xXexX3xX33xX14xX2fxX3xXexX39xX86xX250xX15xX1axX3xX33xXacxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX86xX250xX15xX1axX3xX2exX2fxX26axX4xX3xcd60xX6cxXa0xX15xX3xX142xX300xXbxX3xXexXbe9xX3xX7xX26axc6e7xXe5xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX44xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX2fxX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX4axX2fxX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xX2d1xXdxX10xXexX15xX6xX2bx124c8xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX44xX12