Công an Hà Nội tìm kiếm chủ tịch huyện Quốc Oai “mất tích bí ẩn”
Huyện Quốc Oai đề nghị Công an TP Hà Nội tìm kiếm ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện vì vắng mặt, không tới trụ sở gần 1 tuần nay.
b074xe408xd585x113bcx11479x12957x137cfxc477x1290bxf188x1326ax10ecfx10c04x111bcxe771xcc34xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxffa7xc187xd500xXexX0xf125xXaxX17xX18xX19xXexX0x13b34x12ac0xX19x1121exXexX0xXax11c40xX9xc0cexXdxX18x10fdexX2fx13089xee30x12384xX5x10383xXbxXdxX17xX32xXexX4x1216exd6d8xe744xX9xX18xX3dxX9xb5d3x1413bxX9x10eb6x10cffxX35xX9xXbxca40xXcxX9xe584xX35xfd6dxXcxX9xX2cxXaxc472xX9xXbx136b3xX2cxXaxX9xXaxc791xX26x14116xX3dxX9xfa9exX5dx100efxX2cxX9xX3xX18xX35xX9xX32xXcx12190xXbxX9xXbx11233xX2cxXaxX9xX23xX71xX9xc160xX3dxX32xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43xX17xX18xX19xX32xXexX43xX5dxX26xX5fxX3dxX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9x12dd7x13cd6xX9xX3dxX3exXaxX58xX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xX5xX7xX9xX43xX44xX9xX46xX47xX35xX9xXbxX4bxXcxX9xX4exX35xX50xXcxX9xX3cxX3dxX3exX9xX46xX3exX5dxX26x126fbxX3dxX9xX43x136eexX3dxX3exX9xe618xecdaxXcx114bcxX9xX4xXaxX55xX9xXbxX58xX2cxXaxX9xff72xbe79xX46xX2xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xcbabxX4bxX9xXecxeed4xX3dxX3exX9xXcxc688xXbxXd6xX9xX4exXaxX3cxX3dxX3exX9xXbxd86axX35xX9xXbxd91exee61xX9xX2fxca09xX9xX3exd11axX3dxX9xX2axX9xXbxX5dxX10bxX3dxX9xX3dxX18xX26x10ce5xX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xXecxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXdxX17xX18xX104x11d35xX35xfebexX32xXexX0xX19xX35xXecxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX18xX104xXbxX35xX2cxXdxX17x107b1xX2cxX24xXdxX146xX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xec17xX35xX19xXbxXax119cfxX9xX2axdef9xX15dx13556xe173xX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xXaxX104xX17xX12exX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX15axX1cxX1cxX35xXcxX18xX3exX17xeb2fxX118xXbxX35xX17xX3dxX33xXaxX24xX3dxX3exX118xXecxX3dxX1cx1122cxX1aaxb6fexX130x11871xX1aex107d1xX1cxXe1xX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxXbxXaxX18xX3dxXaxXbxXaxX5dxX26xX1cxX19bxX15dxX2axda34x13c34xX15dxX2axX1c9xX15dxX19bxX1cxX46xX3exX5dxX26xX17xX3dxX1c9xX43xX24xX3dxX3exX1c9xXd3xX18xXcxX1c9x13804x13f3dxXe1xbf18xX1c9xX1e0xX5xX1e3xXe1xX118x11c24xX33xX3exX32xX9xX19xX18xXbxX18xX146xX19xX17xX2fxX2cxX31xX32xX4xXaxX55xX9xXbxX58xX2cxXaxX9xXe1xXe2xX46xX2xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9xX46xX3exX5dxX26xXcbxX3dxX9xX43xXcfxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX146xX35xX3dxX19xX17xX130xX31xX32xX15dxX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX155xX35xX19xXbxXaxX15axX1acxX1acxX19bxX33xX130xX160xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX15axeb98xX1aaxX1c8xX33xX130xX160xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX15axX23xXdxX24xX2cxX4exX160xXcxX18xX104xX3exX35xX3dxX146xXdxX17xX12exXbxX15axX18xX5dxXbxX24xX160xXcxX18xX104xX3exX35xX3dxX146xX104xX35xX3exXaxXbxX15axX18xX5dxXbxX24xX32xX9xX2fxX104xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15axX1cxX1cxX35xX118xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX118xXecxX3dxX1cxX3dxX17xX155xX2fxX1cxX2axX1c8xX15dxX2axX1cx13d08xX2b3xX19xX19bxX2axX15dxX2axX2b3xX2axX2axXbxX2axX1aaxX1aaxX1aexXdxX15dxX118xX1eaxX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xXaxX18xX9xX3dxX24xX35xX9xXbxX35xXcxX9xX4exX35xX17xXcxX9xX2cxXaxX5dxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xXaxX5dxX26xX17xX3dxX9x11ed9xX5dxX24xX2cxX9xX24xX18xX35xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX23xX35xX9xX18xX3dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX146xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX4xXaxX55xX9xXbxX58xX2cxXaxX9xXe1xXe2xX46xX2xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9xX46xX3exX5dxX26xXcbxX3dxX9xX43xXcfxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX19xX35xXecxXexX0xX1cxX19xX35xXecxXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX4xX105xX9xXbxXaxb791xXd6xX9xX3cxX3dxX3exX9xX46xX3exX5dxX26xXcbxX3dxX9x13fa6x11c1bxX3dxX9xX5xXax13be9xXd6xX9xXe2xX71xX9xXbxXaxf71dxX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX55xX26xX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX50xXbxXd6xX9xX3cxX3dxX3exX9xX46xX3exX5dxX26xXcbxX3dxX9xX43xXcfxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxX9x13940xX9xX4xXaxX55xX9xXbxX58xX2cxXaxX9xXe1xXe2xX46xX2xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9xX4exXaxX3cxX3dxX3exX9xXa0xX50xX3dxX9xX2cx13443xX9xX2f6xX5dxX18xX3dxX9xXecxX44xX9xXa0xX35xX5fxX3dxX9xXbxXaxX24x119f5xX35xX9xX2cxfc1axX3dxX3exX9xXbxXf0xXbxX9xXcxec7fxX26xX9xXbx13732xX9xX3dxX3exX44xX26xX9xX19bxX1aaxX1cxX2axX19bxX1cxX19bxX15dxX2axX2b3xX9xXa0xX50xX3dxX9xX3dxX18xX26xX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXex130d5xX46xX3exX44xX26xX9xX19bxX1aaxX1cxX2axX19bxXd6xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX2cxee6cxX9xX2cxX5dxX47xX2cxX9xXaxX38dxX33xX9xXecxX44xX9xX18xX3dxXaxX9xXd3xXd4xXcxX9xX130xX35xX3dxX9xX3dxX3exXax10315xX9xX2cxX5dxX47xX2cxX9xXaxX38dxX33xX9xX3dxX44xX26xXd6xX9xX2cxXaxb48cxX9xX4exXaxX3cxX3dxX3exX9xX2cxX457xX9xXa0xX3f1xX3dxX9xX130xX35xX3dxX9xX3dxX3exXaxX474xX9xX19xX44xX35xX9xX3dxX3exX44xX26x13e53xXd6xX9xX3cxX3dxX3exX9xX5xXaxX38dxX9xX3dxX457xX35xX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX1e0xX18xX5dxX9xX4exXaxX35xX9xXbxXaxX6dxX26xX9xX3cxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxX9xX4exXaxX3cxX3dxX3exX9xXa0xX50xX3dxX9xX2cxX3f1xX9xX2f6xX5dxX18xX3dxXd6xX9xXdx12eb9xX3dxXaxX9xXa0xX403xX24xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9xX2cxX407xX3dxX3exX9xXbxX4bxXcxX9xX2cxX410xX2cxXaxX9xXdxX35xd2a1xX3dxX9xXdxX403xX2cxX9xX3dxXaxX395xX3dxX3exX9xXa0xX35xX5fxX3dxX9xXbxXaxX24xX403xX35xX9xX2cxX55xX18xX9xX3cxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxX9xXdxX35xX51axX3dxX9xXbxX105xX2cxX9xXbxXf0xXbxX9xXcxX410xX26xX118xX9xX5xX104xX24xX3dxX3exX9xX4exXaxX35xX9xXa0xX457xXd6xX9xX3exX35xX18xX9xXa0xX4bxX3dxXaxX9xX2cxX407xX3dxX3exX9xX23xX410xX24xX9xX2cxX410xX24xX9xXdxX51axX3dxX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9xXecxXa1xX9xXecxX35xX5fxX2cxX9xX4exXaxX3cxX3dxX3exX9xXdxX35xX51axX3dxX9xXaxX5fxX9xXa0xX395x1156dxX2cxX9xXecxX100xX35xX9xX3cxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxX9xXbxX414xX9xX3dxX3exX44xX26xX9xX19bxX1aaxX1cxX2axX19bxX9xXa0xX50xX3dxX9xX3dxX18xX26xX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexc68exX3dxX3exX9xX5xXaxX38dxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX50xXbxXd6xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9xXa0xX4f3xX9xX2cxX457xX9xX23xX410xX24xX9xX2cxX410xX24xX9xXdxX51axX3dxX9xX5xXaxX44xX3dxXaxX9xX55xX26xXd6xX9xXe1xXe2xX46xX2xX9xXbxXaxX44xX3dxXaxX9xX33xXaxX64xX9xX43xX44xX9xX46xX47xX35xX9xXecxXa1xX9xXbxX104xX395xfbcdxX3dxX3exX9xXaxX59fxX33xX9xX2cxX55xX18xX9xX3cxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxX118xX9xX443xX43xX35xX5fxX3dxX9xXdx11f82xX2cxX9xXdxX395xX59fxX3dxX3exX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX9xXbxXaxX44xX3dxXaxX9xX33xXaxX64xX9xX43xX44xX9xX46xX47xX35xX9xXa0xX18xX3dxX3exX9xXbxX71xX2cxXaxX9xX2cxX64exX2cxX9xXbxX4bxXcxX9xX4exX35xX50xXcxX9xX18xX3dxXaxX9xXd3xXd4xXcxX118xX9xX46xXax12391xX3dxX3exX9xXecxX6dxX3dxX9xXa0xXa1xX9xXdxX35xX51axX3dxX9xX2f6xX5dxX18xX3dxX9xX33xXaxe3bcxX35xX9xX2cxXaxX632xX9xX4exX50xXbxX9xX2f6xX5dxX6a9xX9xXdxX44xXcxX9xXecxX35xX5fxX2cxX9xX2cxX55xX18xX9xXdxX64exX2cxX9xXdxX395xX59fxX3dxX3exX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xX18xX3dxX4a6xXd6xX9xX3cxX3dxX3exX9xX5xXaxX38dxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX104xX395xX100xX2cxX9xXa0xX457xXd6xX9xX3dxXaxX395xX9xXa0xX4f3xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xXbxX35xX3dxXd6xX9xXcxX47xXbxX9xX2cxX410xX3dxX9xX23xX47xX9xXdxX4f3xX3dxXaxX9xXa0xX403xX24xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9xX130xX410xX2cxX9xX3dxXaxbdabxX3dxXd6xX9xX3cxX3dxX3exX9xX46xX3exX5dxX26xXcbxX3dxX9xX43xXcfxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxXd6xX9xX4xXaxX55xX9xXbxX58xX2cxXaxX9xXe1xXe2xX46xX2xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9xXa0xX4f3xX9xX23xX410xX24xX9xX2cxX410xX24xX9xX5xXaxX395xX632xX3dxX3exX9xXecxX105xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX55xX26xX9xX130xX35xX3dxX9xX3dxX3exXaxX474xX9xXa0xX379xX9xX3exX35xX6a9xX35xX9xX2f6xX5dxX26xX50xXbxX9xXecxX35xX5fxX2cxX9xX3exX35xX18xX9xXa0xX4bxX3dxXaxX9xXbxX414xX9xX2fxX410xX3dxX3exX9xX19bxX1aaxX1cxX2axX19bxXd6xX9xX3dxXaxX395xX3dxX3exXd6xX9xX2f6xX5dxX410xX9xXbxXaxX632xX35xX9xXaxX403xX3dxX9xX130xX35xX3dxX9xX3dxX3exXaxX474xXd6xX9xX2cxX410xX2cxX9xX2cxX3f1xX9xX2f6xX5dxX18xX3dxX9xX2cxX55xX18xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX4exXaxX3cxX3dxX3exX9xXdxX35xX51axX3dxX9xXdxX403xX2cxX9xXa0xX395xX59fxX2cxX9xXecxX100xX35xX9xX3cxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexXd3xX4f3xX3dxXaxX9xXa0xX403xX24xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX50xXbxXd6xX9xX2cxX410xX2cxX9xX2cxX3f1xX9xX2f6xX5dxX18xX3dxX9xX2cxXaxX5dxX26xX51axX3dxX9xXcxX3cxX3dxX9xX2cxX55xX18xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xXa0xX18xX3dxX3exX9xX2cxX64xX9xX3exXf0xX3dxX3exX9xXdxX35xX51axX3dxX9xXdxX403xX2cxX9xXecxX100xX35xX9xX3cxX3dxX3exX9xX46xX3exX5dxX26xXcbxX3dxX9xX43xXcfxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxX9xXa0xX379xX9xXbxX4bxXcxX9xXaxX35xX379xX5dxX9xX3dxX3exX5dxX26xX51axX3dxX9xX3dxXaxXd4xX3dxXd6xX9xXdxcd9fxX9xX19xX24xX118xX9xX5xX5dxX26xX9xX3dxXaxX35xX51axX3dxXd6xX9xX2fxX64xX9xXa0xX35xX5fxX3dxX9xXbxXaxX24xX403xX35xX9xX2cxX55xX18xX9xX3cxX3dxX3exX9xX46xX3exX5dxX26xXcbxX3dxX9xX43xXcfxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxX9xXa0xX4f3xX9xXbxXf0xXbxXd6xX9xX4exXaxX3cxX3dxX3exX9xXdxX35xX51axX3dxX9xXdxX403xX2cxX9xXa0xX395xX59fxX2cxX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX104xX18xX24xX9xXa0x13ff3xX35xX9xXecxX100xX35xX9xX33xXaxX457xX3dxX3exX9xXecxX35xX51axX3dxX9xXecxXa1xX9xXecxX35xX5fxX2cxX9xXecxXf0xX3dxX3exX9xXcxXf5xXbxX9xX23xX6dxXbxX9xXbxXaxX395xX632xX3dxX3exXd6xX9xX4exXaxX3cxX3dxX3exX9xXdxX35xX51axX3dxX9xXdxX403xX2cxX9xXa0xX395xX59fxX2cxX9xX2cxX55xX18xX9xX3cxX3dxX3exX9xX46xX3exX5dxX26xXcbxX3dxX9xX43xXcfxX3dxX3exX9xXd3xXd4xXcxXd6xX9xX23xX44xX9xX4xX6dxX3dxX9xX5xXaxX58xX9xX387xXd4xX3dxXd6xX9xX4xXaxX55xX9xX3dxXaxX35xX5fxXcxX9xXe1xb3adxX9xX23xX18xX3dxX9xX4exX35xX379xXcxX9xXbxX104xX18xX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX9xX5dxX9a4xX9xX62xX5dxX64xX2cxX9xX3xX18xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX50xXbxX9xX2cxXaxX395xX18xX9xXbxXaxX379xX9xXbxX104xX6a9xX9xXdxX632xX35xX9xXecxX44xX9xXa0xXa1xX9xX3dxX3exXaxX58xX9xXdxX35xX51axX3dxX9xXdxX403xX2cxX9xXecxX100xX35xX9xX387xX388xX3dxX9xX33xXax13f35xX3dxX3exX9xXaxX5dxX26xX5fxX3dxX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1e0xX24xX5dxX104xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX43xX24xX44xX3dxX3exX9xX7xXaxX24xX3dxX3exX1cxXbxX35xX17xX3dxX33xXaxX24xX3dxX3exX118xXecxX3dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe