4 thứ quan trọng cần chuẩn bị để ngày mai luôn tới
Đời người hữu hạn mà biến số ngày mai vô hạn. Vậy nên chủ động chuẩn bị sức khỏe, tài chính, kiến thức, điểm tựa… từ hôm nay sẽ giúp ta vững vàng hơn trong tương lai.
34faxe394xf7f8xfdc4x8988xfa39xeb24x8c43xc11exX7x102e3x9caax6190xdd76x7880xc027xX5x351exXaxf226xc47dxX3xXexX1x3f89xX3x77afx43dexX6x8200xX3xXexec71x88caxX1cx9342xX3xX4xb43exX1cxX3xX4xX1xX1axaf5fxX1cxX3xbd22x9a8dxX3x63b7xff98xX3xX1cxX22xb884x59d1xX3xf870xX6xXdxX3xX5xX1axfc7fxX1cxX3xXexf723xXdxX0x365cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa02xX10xX6xdc43xXaxX12xe8dcx993bxXdxX3xX1cxX22xb1eaxX5cxXdxX3xX1x4294xX1axX3xX1x89c5xX1cxX3xX39xX36xX3xX2exXdxd139xX1cxX3xX7x928cxX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xc363xX3fxX3xX1xX6axX1cxc8a6xX3x6083x8cadxX37xX3xX1cxfee7xX1cxX3xX4xX1x8964xX3xX31xdd68xX1cxX22xX3xX4xX1xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX3xX7xX17xX4xX3x65f5xX1x8188xX10x961cxX3xXexX36xXdxX3xX4xX1x8d75xX1cxX1xXabxX3xXa7xXdxX72xX1cxX3xXexX1xX17xX4xXabxX3xX31xXdxX32xX39xX3xXexe75axX6x9146xX3xXex4a40xX3xX1xX3fxX39xX3xX1cxX6xX37xX3xX7xd029xX3xX22xXdx6d30xXbxX3xXexX6xX3xX81xX66xX1cxX22xX3xX81xX36xX1cxX22xX3xX1xaa17xX1cxX3xXexX1fx50b1xX1cxX22xX3xXexX61xXeexX1cxX22xX3xX5xX6xXdxX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4bf2xXf3xX58xX37xXaxX12xb3aexXdxX3xXexX1fxXf3xX1cxX22xX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX4x3d6dxX1cxX22xX3xX4xb244xX3xX61xX43xX4xX3xX39xXeexXabxX3xX1xXf3xX36xXdxX3xX2excffbxXf3xX87xX3xX116xXdxX3xX4xX129xX1cxX22xX3xX39xX1axX76xX1cxX3xX5xX36xX3xXexX1xX1axX37xa595xX1cxX3xXexX1fxX61xbfbfxX1cxX22xX3xX4xX1xa7dfxXf3xX3xX5x75f8xXdxX3xX4xX1xXb3xX1cxX1xX3xX4xXf3xX1cxX3xXexX1xX1axX37xX156xX1cxX3xX4xX1axX96xX4xX3xX31xX5cxXdxX3xX39xf480xX1cxX1xX3xX4xX1xX17xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX3xXbxX1xad5fxXdxX3xX39xX96xXexX3xX1xX36xX1cxX1xX3xXa7xX1xX166xX4xX1xX3xX39x3585xX4xX3xX4xX1xXf3xX3xX7xX12exX1cxX22xX3xX31xX2bxX37xX3xX22xXdxX12exX3xX31xX61xX6xX87xX3xXcxX1xX72xX3xX1cxX1xX61xX1cxX22xX3xX4xX1axX96xX4xX3xX7xX76xX1cxX22xX3xX5xX1axX3fxX1cxX3xX4xX12exX3xX2exXdxX72xX1cxX3xX7xX76xX3xX81xX36xX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xX5xX36xX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xX2bxX1cxX3xX7xX76xX3xX81xX43xXdxX3xX1cxX1xXdxX156xX1axX3xX1fxX93xXdxX3xX1fxXf3xX3xX39xX36xX3xXexX6xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX3xX5xX61xX5cxX1cxX22xX3xXexX1fxX61xX43xX4xX3xX31xX61xd87dxX4xc7ddxX3xX7xX17xX4xX3xXa7xX1xXa9xX10xXabxX3xX58xX2fxX4xX1xX3xX2ex5032xX1cxX1xXabxX3xX2exXdxX72xX1cxX3xX4xX76xX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xXb3xX1cxX1xXabxX3xX1fxX36xXf3xX3xX4xX194xX1cxX3xXexXcexX3xX22xXdxX6xX3xX31xX184xX1cxX1xXabxX3xd969xX13exX3xX1xX96xXdxX87xX87xX87xX3xX89xX184xX3xXexX1xX72xXabxX3xX4xX1xX93xX3xX31xX96xX1cxX22xX3xX4xX1xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX3xX7x5a08xX1cxX3xX7xX36xX1cxX22xX3xXexXcexX3xX1xX3fxX39xX3xX1cxX6xX37xX3xX31xX32xX3xXexXc9xX3xXexXdxX1cxX3xXexX1fxX61xX43xX4xX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xX5xX36xX3xX31xXdxX156xX1axX3xX4xX25xX1cxX3xXexX1xXdxX72xXexX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX0xXdxX39xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx4c35xX10xX1cxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXax45a9xXdxX58xXexX1xX22cxX3x83d8x44a0xX2xXbxX26bx3698xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX22cxX3x924ex9966xX13xXbxX26bxX30bxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX46xX46xXdxX87xX2exX6xXf3xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX87xX81xX1cxX46xX1cxX10xX2ffxX7xX46xa967xX338xab2axX2xX46xX2xX33axX315xX58xX338xX338xX2xX33axX307xX13xX316xXexX315xX306xX2xX316xX306xX5xX33axX87xda67xXbxX22x7296xX1fxX9xX306xX33ax50e5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xXexX1fxX20xX1cxX22xX3xX4xX25xX1cxX3xX4xX1xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xX5xX1axX3fxX1cxX3xXexX43xXdxXaxX3xX2ffxXdxX58xXexX1xX9xXaxX306xX307xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX315xX316xX13xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX6xXbxXexXdxXf3xX1cxXaxX12x3abbxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xX7xXd9xX3xX5xX1axX3fxX1cxX3xXexX43xXdxX3xXa7xX1xXdxX3xXexX6xX3xX4xX1xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX3xX7xX290xX1cxX3xX7xX36xX1cxX22xX3xXexXcexX3xX1xX3fxX39xX3xX1cxX6xX37xX87xX3xbcf7xX1cxX1xX3xX39xXdxX1cxX1xX3xX1xX20xX6xX22cxX3x4328xX1xX1axXexXexX10xX1fxX7xXexXf3xX4xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX0xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX410xX17xX4xX3xXa7xX1xXf3x9412xX3xX5xX36xX3xX7xX76xX3xX2xX0xX46xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX2f0xX12exX3xX7xX17xX4xX3xXa7xX1xXf3xX440xXabxX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX39xX43xXdxX3xX4xX12exX3xXexX1xX32xX3xX81xX1axXdxX3xX7xX76xX1cxX22xXabxX3xX7xX166xX1cxX22xX3xXexX6axXf3xX3xX81xX8axXexX3xX4xX1x94a5xXexXabxX3xXexX8axX1cxX3xX1xX61xX15cxX1cxX22xX3xX4xX1axX96xX4xX3xX7xX76xX1cxX22xX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX3c8xX1x8693xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX22xc705xX1cxX3xX1cxX22xX93xXdxX3xX81xX36xX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX4xX17xX3xX1xX76xXdxX3xX1xX194xX3xX7xX76xX1cxX22xX87xX3x5dd1xc134xXdxX3xXexX1xX166xX1cxX22xX3xX1cxb9aexX39xX3xX19xX1axX6xX3xX31xXdxXabxX3xX31xX72xX1cxX3xXa7xX1xXdxX3xXexX1xXc9xX4xX3xX7xXc9xX3xX1cx612fxX39xX3xXexX1fxX8exX1cxX3xX22xXdxX61xX5cxX1cxX22xX3xX2exX23exX1cxX1xXabxX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX39xX43xXdxX3xX1cxX1xX8axX1cxX3xX1fxX6xX3xX1fxX525xX1cxX22xX22cxX3xX7xX17xX4xX3xXa7xX1xXf3xX440xX3xX5xX36xX3xXexX36xXdxX3xX7xX194xX1cxX3xX19xX1ax984cxX3xX22xXdxX166xX3xX1cxX1xX4a1xXexX87xX3xX410xXc9xX3xX31xX61xX22axX4xX3x75b6xX3xX39xX4a1xXexXabxX3xXexX1xX36xX1cxX1xX3xX57fxX3xX2exX6axXdxX3xX4xX93xX6xX3xX31xX5cxXdxX3xX1cxX22xX61xX5cxXdxX3xX7xXf3xX3xX81xX43xXdxX3xX7xX17xX4xX3xXa7xX1xXf3xX440xX3xX4xX1xc0eexX3xX5xX36xX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xX31xXdxX156xX1axX3xX1cxX1xXa9xX3xX2exab75xX87xX3xX410xX17xX4xX3xXa7xX1xXf3xX440xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX3xXbxX1xX194xXdxX3xX5xX36xX3xXexX4a1xXexX3xX4xX194xX3xX1cxX1xX61xX1cxX22xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX3xX4xX12exX3xX7xX17xX4xX3xXa7xX1xXf3xX440xX3xX5xX6axXdxX3xX4xX1x72cbxX1cxX22xX3xXexX1xX32xX3xX4xX12exX3xX31xX61xX22axX4xX3xX1xX6axX1cxX1xX3xXbxX1xXddxX4xX3xX81xb3abxX1cxX3xXexX1fx5940xX1cxX87xX3xX2f0xX12exX3xX7xX17xX4xX3xXa7xX1xXf3xX440xXabxX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX39xX43xXdxX3xX4xX12exX3xXexX1xX32xX3xX7xX290xX1cxX3xX7xX36xX1cxX22xX3xX4xX1xX36xXf3xX3xX31xX12exX1cxX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xXexX61xXeexXdxX3xX7xX166xX1cxX22xX3xX4xX93xX6xX3xX39xX184xX1cxX1xX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX0xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX2f0xX1xX93xX3xX31xX96xX1cxX22xX3xXexXb3xX4xX1xX3xX5xX1ax3578xX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xXb3xX1cxX1xX0xX46xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX3c8xX1xX66xX1cxX22xX3xXa7xX72xX3xX1xXf3xX6axX4xX1xX3xXexX1fxXf3xX1cxX22xX3xXexX61xXeexX1cxX22xX3xX5xX6xXdxX22cxX3xX39xX1axX6xX3xX1cxX1xX36xXabxX3xX39xX1axX6xX3xX26bxX10xXabxX3xX4xX1xXf3xX3xX4xXf3xX1cxX3xX1xX20xX4xX3xX31xX6axXdxX3xX1xX20xX4xXabxX3xX31xXdxX3xX58xX1axX3xX5xX2fxX4xX1xX87xX87xX87xX3xX31xX156xX1axX3xX4xX25xX1cxX3xX4xX12exX3xX1cxX22xX1axX4ffxX1cxX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xXb3xX1cxX1xX3xX81xX66xX1cxX22xX3xX4xX1xX4daxX4xX87xX3xX5bxX6axXdxX3xX58xX2fxX4xX1xX3xX26bxX1axX4a1xXexX3xX1xXdxX23exX1cxX3xX22xX4d0xX37xX3xX1fxX6xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX3xXb3xXexX3xX2exXdxX72xX1cxX3xX4xX76xX3xX81xX156xX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xXb3xX1cxX1xX22cxX3xX76xX39xX3xX31xX6xX1axXabxX3xXexX1xX4a1xXexX3xX1cxX22xX1xXdxX23exXbxXabxX3xX22xXdxX166xX3xX4xX194xX3xX5xX10xXf3xX3xXexX1xX6xX1cxX22xX87xX87xX87xX3xXa7xX1xXdxX72xX1cxX3xXa7xX72xX3xX1xXf3xX6axX4xX1xX3xXexXb3xX4xX1xX3xX5xX129xX37xX3xX4xX1xXf3xX3xXexX61xXeexX1cxX22xX3xX5xX6xXdxX3xX2exX2fxX3xX22xXdxX166xX1cxX3xX31xXf3xX6axX1cxXabxX3xX1cxX1xX61xX5cxX1cxX22xX3xX4xX1x10328xX3xX4xX1xXf3xX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xX61xX1axX3xXexXdxX8exX1cxX3xX19xX1axX6xX1cxX3xXexX1fxX20xX1cxX22xX3xX1xXeexX1cxX87xX3xX3c8xX72xX1axX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX3xX4xX12exX3xX39x8a36xX4xX3xXexXdxX8exX1axX3xX81xX36xX3xXa7xX72xX3xX1xXf3xX6axX4xX1xX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xXb3xX1cxX1xX3xX1fx98f5xX3xX1fxX36xX1cxX22xXabxX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX58x3eddxX3xX2exX2fxX3xX39xX4a1xXexX3xXbxX1xX61xXeexX1cxX22xX3xX1xX61xX43xX1cxX22xXabxX3xX2exX2fxX3xX4xX1axX76xX1cxX3xXexX1xX10xXf3xX3xX1cxX7eexXdxX3xX5xXf3xX3xX4xXeexX39xX3xX166xXf3xX3xX22xX6axXf3xX3xXexXdxX156xX1cxXabxX3xX7xXc9xX3xXexX1xX820xX3xX1xX61xX15cxX1cxX22xX3xX4xX93xX6xX3xX2exX194xX1cxX3xXexX1xX4d0xX1cxXabxX3xX1xX6xX37xX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xX2exXdxX72xX1cxX3xX4xX76xX3xXa7xX1xX12exX3xX5xX61xX5cxX1cxX22xX3xXexX1fxXf3xX1cxX22xX3xX4xX1axX96xX4xX3xX7xX76xX1cxX22xX87xX3xX5bxX32xX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xX5xX1axX3fxX1cxX3xXexX43xXdxXabxX3xXexXb3xX4xX1xX3xX5xX1axX6acxX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xXb3xX1cxX1xX3xX5xX36xX3xX39xX820xX4xX3xXexXdxX8exX1axX3xX19xX1axX6xX1cxX3xXexX1fxX20xX1cxX22xX3xX1cxX22xX6xX37xX3xX7xX6xX1axX3xX7xX17xX4xX3xXa7xX1xXf3xX440xX3xX39xX36xX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX1cxX8exX1cxX3xX4xX1xX93xX3xX31xX96xX1cxX22xX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX0xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xb838xX1axX3fxX1cxX3xX39xX15cxX3xX1fxX96xX1cxX22xX3xX1cxX1xX8axX1cxX3xXexX1xX17xX4xX0xX46xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xbfe1xXdxX72xX1cxX3xXexX1xX17xX4xX3xX5xX36xX3xX81xX3fxX3xX1xX6axX1cxX3xX81xX36xX3xX7xXc9xX3xX1xXdxX32xX1axX3xX2exXdxX72xXexXabxX3xX1cxX1xX8axX1cxX3xXexX1xX17xX4xX3xX4xX93xX6xX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX1fxX4a1xXexX3xX1xX66xX1axX3xX1xX6axX1cxX87xX3xfd60xX7eexXdxX3xX22xXdxX4d0xX37xX3xXexX1fxX3fxXdxX3xX19xX1axX6xX3xX5xX36xX3xX4xX12exX3xX39xX96xXexX3xX31xXdxX156xX1axX3xX39xX43xXdxX3xX39xX440xX3xX26bxX1axX4a1xXexX3xX1xXdxX23exX1cxXabxX3xX39xX1axX76xX1cxX3xXexX1xX36xX1cxX1xX3xX4xX3fxX1cxX22xX3xX81xX36xX3xXbxX1xX166xXexX3xXexX1fxXdxX32xX1cxXabxX3xXexX1fxXdxX3xXexX1xX17xX4xX3xX5xX36xX3xX4xX1xX184xX6xX3xXa7xX1xXf3xX166xX87xX3xX55xX13exX37xX3xX4xX1xX93xX3xX31xX96xX1cxX22xX3xX1xX20xX4xXabxX3xX1xX20xX4xX3xX1cxX66xX6xXabxX3xX1xX20xX4xX3xX39xX13exXdxXabxX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX3xX1cxX22xXcexX1cxX22xX3xX1cxX4d0xX1cxX22xX3xX4xX6xXf3xX3xXexX4d0xX39xX3xXexX1xX17xX4xX3xX4xX93xX6xX3xX39xX184xX1cxX1xX3xX81xX156xX3xX39xX20xXdxX3xX39xX1a7xXexX3xX81xX36xX3xX5x8eeaxX1cxX1xX3xX81xXc9xX4xX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX89xX36xX3xXa7xX1xXdxX3xX31xX13exX3xX1cxX4daxX39xX3xXexX1fxXf3xX1cxX22xX3xXexX6xX37xX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xXexX1fxXdxX3xXexX1xX17xX4xX3xX1cxX1xX4a1xXexX3xX31xX2fxX1cxX1xX3xX81xX36xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX25xX1cxX3xX4xX25xX1axX3xXexXdxX72xX1cxX3xX31xX32xX3x37c3xX1cxX4d0xX1cxX22xX3xXexX25xX39xe091xX3xX4xX1xX4a1xXexX3xX26bxX166xX39xX3xX4xX93xX6xX3xX39xX184xX1cxX1xX3xXexX1xX184xX3xX7xXc9xX3xXexXc9xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX93xX6xX3xX2exX6axX1cxX3xX4xX129xX1cxX22xX3xX7xXd9xX3xX1cxX4d0xX1cxX22xX3xX5xX8exX1cxX3xX39xX96xXexX3xXexX25xX39xX3xX4xX6xXf3xX3xX39xX43xXdxX87xX3xX2f0xX1xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX3xX7xX290xX1cxX3xX4xX166xX4xX3xXa7xX6acxX3xX1cxX509xX1cxX22xX3xXexX1fxXf3xX1cxX22xX3xX4xX1axX96xX4xX3xX7xX76xX1cxX22xXabxX3xXexX1fxX6xX1axX3xX58xX4ffxXdxX3xXa7xXdxX72xX1cxX3xXexX1xX17xX4xX3xX7xXd9xX3xX22xXdxXddxXbxX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX3xX2exee8exX3xX1cxX22xXbaexX3xXexX1fxX61xX43xX4xX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xXexX1xX6xX37xX3xX31x8dc1xXdxX3xX81xX3fxX3xXexX1xX61xX5cxX1cxX22xX3xX4xX93xX6xX3xX4xX1axX96xX4xX3xX7xX76xX1cxX22xX3xX81xX36xX3xX1cxX156xX1cxX3xXa7xXdxX1cxX1xX3xXexX72xXabxX3xX81xX36xX3xXexXc9xX3xXexXdxX1cxX3xX1xXeexX1cxX3xX31xX32xX3xX4xX12exX3xXexX1xX32xX3xX17xX1cxX22xX3xXbxX1xX12exX3xX81xX36xX3xX26bxe519xX3xX5xX56bxX3xXexX76xXexX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xX2exX4a1xXexX3xX1cxX22xX5cxX3xX26bxX194xX37xX3xX31xX72xX1cxX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xXb04xX2f0xX1axX96xX4xX3xX31xX5cxXdxX3xX4xX93xX6xX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX31xXdxX3xX5xXdxX156xX1cxX3xX81xX43xXdxX3xX7xXc9xX3xX1xX20xX4xX3xX1xXa9xXdxX87xX3xX2f0xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX1xX20xX4xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX3xX1cxX22xXcexX1cxX22xXabxX3xXexXcexX1cxX22xX3xX22xXdxX4d0xX37xX3xXexXcexX1cxX22xX3xXbxX1xXddxXexXabxX3xX58xc7efxX3xX15cxX3xX1cxXeexXdxX3xX31xX4d0xX1axX87xX3xXcxX1fxXf3xX1cxX22xX3xX39xX20xXdxX3xX1xXf3xX36xX1cxX3xX4xX194xX1cxX1xXabxX3xX5xX1axX3fxX1cxX3xX4xX12exX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xX31xXdxX156xX1axX3xX39xX43xXdxX3xX39xX440xX3xX2exXbc6xX3xX7xX1axX1cxX22xX3xX81xX36xXf3xX3xX81xX76xX1cxX3xXa7xXdxX72xX1cxX3xXexX1xX17xX4xX3xX31xX13exX3xX4xX12exX87xX3xXcxX1fxXb3xX3xX12exX4xX3xX7xXd9xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX3xX2exX6xXf3xX3xX22xXdxX5cxX3xX58xXcexX1cxX22xX3xX5xX6axXdxX3xX39xX96xXexX3xXa7xX1xXdxX3xX1cxX12exX3xX31xX13exX3xX1xXf3xX6axXexX3xX31xX96xX1cxX22xX87xX87xX87xXb0dxX3xX1cxX1xX61xX3xXexX166xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX1cxX22xX61xX5cxXdxX3xX116xX1cxX1xX3xaea7xX58xX2ffxXdxX1cxX3xaf1exX6xX26bxXexXf3xX1cxX3xX55xXf3xXf3xX58xX3xX31xX13exX3xX1cxX12exXdxX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX0xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX95dxX1axX3fxX1cxX3xX4xX12exX3xX31xXdxX32xX39xX3xXexXc9xX6xX3xX81xX66xX1cxX22xX3xX4xX1xX4daxX4xX0xX46xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX116xXdxX3xXexX1fxXf3xX1cxX22xX3xX39xX7eexXdxX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX4xX129xX1cxX22xX3xX4xX12exX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xX31xXdxX32xX39xX3xXexXc9xX6xX3xX4xX93xX6xX3xX1fxXdxX8exX1cxX22xX3xX39xX184xX1cxX1xX3xX31xX32xX3xX4xXca8xX1cxX22xX3xX1cxX1xX6xX1axX3xX81xX61xX22axXexX3xX19xX1axX6xX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xXexX1xX509xX1cxX22xX3xXexX1fxX25xX39xX3xX4xX93xX6xX3xX4xX1axX96xX4xX3xX7xX76xX1cxX22xXabxX3xXa7xX1xXdxX3xXexX1xX2fxX1cxX1xX3xX81xX61xX22axX1cxX22xX3xX4xX129xX1cxX22xX3xX1cxX1xX61xX3xX5xXddxX4xX3xX22xXdxX6xX1cxX3xX1cxX6xX1cxX87xX3xX5bxXdxX32xX39xX3xXexXc9xX6xX3xX31xX12exX3xX4xX12exX3xXexX1xX32xX3xX5xX36xX3xX1cxX22xX61xX5cxXdxX3xXexX1xX4d0xX1cxXabxX3xX5xX36xX3xX2exX6axX1cxX3xX2exX162xXabxX3xX5xX36xX3xX31xX4ffxX1cxX22xX3xX1cxX22xX1xXdxX23exXbxX3xX1xX6xX37xX3xX31xXeexX1cxX3xX22xXdxX194xX1cxX3xX5xX36xX3xX39xX96xXexX3xX1cxX22xX61xX5cxXdxX3xX5xX1axX3fxX1cxX3xX7xX290xX1cxX3xX7xX36xX1cxX22xX3xX5xX4daxX1cxX22xX3xX1cxX22xX1xX10xX3xX81xX36xX3xXexX61xX3xX81xX4a1xX1cxX3xX5xXddxX4xX3xX4xX25xX1cxX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX5bxXdxX32xX39xX3xXexXc9xX6xX3xX4a1xX37xX3xX4xX129xX1cxX22xX3xX4xX12exX3xXexX1xX32xX3xX5xX36xX3xX22xXdxX194xXdxX3xXbxX1xX166xXbxX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xXb3xX1cxX1xX3xX2exX194xXf3xX3xX81xX23exX3xX1fxX93xXdxX3xX1fxXf3xX3xX39xX36xX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX39xX1axX6xX3xX31xX32xX3xX4xX1xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX3xXexXcexX3xX1xX3fxX39xX3xX1cxX6xX37xXabxX3xX31xX32xX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xX58xcb43xX1axX3xX4xX12exX3xXexX1fxX4daxX4xX3xXexX1fxX15cxXabxX3xXbxX1xXf3xX1cxX22xX3xX2exX6xXabxX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX4xX129xX1cxX22xX3xX7xXd9xX3xX5xX1axX3fxX1cxX3xX81xX61xX22axXexX3xX19xX1axX6xX3xX81xX36xX3xX81xXd9xX3xX1cxX8exX1cxX3xX1cxX1xX66xX1cxX22xX3xXexX61xXeexX1cxX22xX3xX5xX6xXdxX3xX81xX43xXdxX3xX1cxX1xXdxX156xX1axX3xX4xXeexX3xX1xX96xXdxX3xX39xX43xXdxX22cxX3xX95dxX1axX3fxX1cxX3xX1xX37xX3xX81xX20xX1cxX22xX3xX81xX36xXf3xX3xX31xXdxX156xX1axX3xXexX61xXeexXdxX3xX7xX166xX1cxX22xXabxX3xX5xX1axX3fxX1cxX3xX7xX290xX1cxX3xX7xX36xX1cxX22xX3xXexX1fxX61xX43xX4xX3xX39xX20xXdxX3xX22xXdxX6xX1cxX3xX1cxX6xX1cxX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xXb04xX89xX43xXdxX3xX7xX17xX3xX39xX23exX1cxX1xX3xX5xX36xX3xaae4xX3c8xX22xX61xX5cxXdxX3xX2exX6axX1cxX3xXexX1fxX20xX1cxX3xX31xX5cxXdx560dxXabxX3xX5xX36xX3xX31xXdxX32xX39xX3xXexXc9xX6xX3xX81xX66xX1cxX22xX3xX4xX1xX4daxX4xX3xX4xX1xXf3xX3xX39xX20xXdxX3xX61xX43xX4xX3xX39xXeexX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xX4xX93xX6xX3xXa7xX1xX166xX4xX1xX3xX1xX36xX1cxX22xXabxX3xf8bfxX10xX1cxX10xX1fxX6xX5xXdxX3xX89xXdxX23exXexX3xX3c8xX6xX39xX3xXexX1fxX4d0xX1cxX3xX19xX1axX56bxX3xX81xX36xX3xX2exXdxX72xXexX3xXeexX1cxX3xX4xXeexX3xX1xX96xXdxX3xX31xX61xX22axX4xX3xX4xX1axX1cxX22xX3xX4xX4a1xXbxX3xX4xX166xX4xX3xX22xXdxX194xXdxX3xXbxX1xX166xXbxX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xXb3xX1cxX1xX3xX1xXdxX23exX1axX3xX19xX1axX194xX3xX31xX32xX3xX31xX4ffxX1cxX22xX3xX1xX36xX1cxX1xXabxX3xX2exX194xXf3xX3xX81xX23exX3xX81xX36xX3xX4xXca8xX1cxX22xX3xXa7xX1xX166xX4xX1xX3xX1xX36xX1cxX22xX3xX31xXdxX3xX19xX1axX6xX3xXexX1xX509xX1cxX22xX3xXexX1fxX25xX39xX3xX4xX93xX6xX3xX4xX1axX96xX4xX3xX7xX76xX1cxX22xXb0dxXabxX3xX31xX6axXdxX3xX58xXdxX23exX1cxX3xX1xX13exX1cxX22xX3xX2exX194xXf3xX3xX1xXdxX32xX39xX3xX1cxX1xX4d0xX1cxX3xXexX1xX20xX3xXexX43xXdxX3xXexXcexX3xb697xXexX6xX5xX37xX3xX4xX1xXf3xX3xX2exXdxX72xXexX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xXcxX1xX61xXeexX1cxX22xX3xX1xXdxX23exX1axX3xXexX1fxX1axX37xX156xX1cxX3xX4xX194xX39xX3xX1xX17xX1cxX22xX3xXexX6axXdxX3xX22xXdxX194xXdxX3xXexX1xX61xX15cxX1cxX22xX3xX116xX7xXdxX6xX3xXd5exX6xX4xXdxe9e9xXdxX4xX3xXd58xX1cxXexX10xX1fxXbxX1fxXdxX7xX10xX3xX116xX2ffxX6xX1fxX58xX7xX3xX4xX129xX1cxX22xX3xX81xXcexX6xX3xXa7xX72xXexX3xX1xX22axXbxX3xX81xX43xXdxX3xX2f0xX1xXdxX5xX5xXdxX10xX7xX3xX1fxX6xX3xX39xX4daxXexX3xX4xX6xX3xXa7xX1xXddxX4xX3xXb04xX5bxX32xX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xX5xX1axX3fxX1cxX3xXexX43xXdxXb0dxX3xX1cxX1xX61xX3xX39xX96xXexX3xX39xX12exX1cxX3xX19xX1axX36xX3xX31xX1a7xX4xX3xX2exXdxX23exXexX3xX22xXc15xXdxX3xX22xX4daxX39xX3xX31xX72xX1cxX3xX4xX96xX1cxX22xX3xX31xX4ffxX1cxX22xX3xX1cxX1xX525xX39xX3xXexX1xX4daxXbxX3xX5xX8exX1cxX3xX1cxXdxX156xX39xX3xX1xX37xX3xX81xX20xX1cxX22xX3xX81xX36xX3xX5xX6axX4xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xXexX1fxXf3xX1cxX22xX3xX4xX1axX96xX4xX3xX7xX76xX1cxX22xXabxX3xX31xX1a7xX4xX3xX2exXdxX23exXexX3xX5xX36xX3xXexX1fxXf3xX1cxX22xX3xXexX1xX5cxXdxX3xXa7xX1xX4daxX4xX3xX4xX1xX1axX37xX32xX1cxX3xX22xXdxX6xXf3xX3xXexX1xXdxX8exX1cxX22xX3xX5xXdxX8exX1cxX22xXabxX3xXa7xX1xXdxX3xX4xX1xXddxX1cxX22xX3xXexX6xX3xX4xXca8xX1cxX22xX3xX1cxX1xX184xX1cxX3xX5xX6axXdxX3xX39xX96xXexX3xX1cxX509xX39xX3xX338xX33axX338xX2xX3xX81xX43xXdxX3xX19xX1axX166xX3xX1cxX1xXdxX156xX1axX3xX2exXdxX72xX1cxX3xX4xX76xX3xX81xX36xX3xX1xX37xX3xX81xX20xX1cxX22xX3xX81xX36xXf3xX3xX39xX96xXexX3xX1cxX509xX39xX3xX338xX33axX338xX338xX3xXexX61xXeexXdxX3xX7xX166xX1cxX22xX3xX1xXeexX1cxX87xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX0xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX3c8xX8exX1cxX3xX7xX76xX1cxX22xX3xX4xX1xXf3xX3xX1xXdxX23exX1cxX3xXexX6axXdxX3xX1xX6xX37xX3xXexX61xXeexX1cxX22xX3xX5xX6xXdxX354xX0xX46xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xXf3xX58xX37xXaxX12xX9daxX89xX3xXb04xX5bxX32xX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xX5xX1axX3fxX1cxX3xXexX43xXdxXb0dxX3xX5xX4a1xX37xX3xX4xX194xX39xX3xX1xX17xX1cxX22xX3xXexXcexX3xXexX1xX3fxX1cxX22xX3xX31xXdxX23exXbxX22cxX3xXb04xX95dxX1axX3fxX1cxX3xX1xX37xX3xX81xX20xX1cxX22xX3xX81xX36xXf3xX3xX31xXdxX156xX1axX3xXexX61xXeexXdxX3xX7xX166xX1cxX22xX3xX57fxX3xX95dxX1axX3fxX1cxX3xX7xX290xX1cxX3xX7xX36xX1cxX22xX3xXexX1fxX61xX43xX4xX3xX39xX20xXdxX3xX22xXdxX6xX1cxX3xX1cxX6xX1cxXb0dxX3xX5xX36xX3xX7xXc9xX3xX1xX22axXbxX3xXexX166xX4xX3xX22xXdxX66xX6xX3xX2f0xX1xXdxX5xX5xXdxX10xX7xX3xX81xX36xX3xX108fxX10xX1cxX10xX1fxX6xX5xXdxX3xX89xXdxX23exXexX3xX3c8xX6xX39xX3xX81xXcexX6xX3xX1fxX6xX3xX39xX4daxXexX87xX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX1fxX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX8exX1cxX3xX19xX1axX6xX1cxX22cxX0xX46xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX57fxXexX1xX1axX39xX2exX57fxX6xX1cxX58xX57fxX7xX6xXbxXf3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb04xX2f0xX12exX3xXexX1xX32xX3xXexX1xXc15xX3xX37xX8exX1axX3xX10xX39xX3xX39xX96xXexX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX31xX61xX22axX4xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX354xXb0dxXaxX3xX1xX1fxX10xX11b5xX9xXaxX46xX81xX6xX1cxX57fxX1xXf3xX4xX46xX4xXf3xX57fxXexX1xX10xX57fxXexX1xX1axX57fxX37xX10xX1axX57fxX10xX39xX57fxX39xXf3xXexX57fxX1cxX22xX6xX37xX57fxX58xX1axXf3xX4xX57fxXa7xX1xXf3xX1cxX22xX46xX2xX338x7916xX359xX359xX33axX87xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX46xX39xX10xX58xXdxX6xX46xX2xX338xX33axX46xX1cxX10xX2ffxX7xX46xX2xX316xX33axX306xX46xX2xX33axX338xX58xX359xX33axX315xXexX2xX316xX14f3xX338xX5xX33axX87xX351xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xXexX1fxX20xX1cxX22xX3xX4xX25xX1cxX3xX4xX1xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX39xX6xXdxX3xX5xX1axX3fxX1cxX3xXexX43xXdxXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX81xX12xX0xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb04xX2f0xX12exX3xXexX1xX32xX3xXexX1xXc15xX3xX37xX8exX1axX3xX10xX39xX3xX39xX96xXexX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX31xX61xX22axX4xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX354xXb0dxXaxX3xX1xX1fxX10xX11b5xX9xXaxX46xX81xX6xX1cxX57fxX1xXf3xX4xX46xX4xXf3xX57fxXexX1xX10xX57fxXexX1xX1axX57fxX37xX10xX1axX57fxX10xX39xX57fxX39xXf3xXexX57fxX1cxX22xX6xX37xX57fxX58xX1axXf3xX4xX57fxXa7xX1xXf3xX1cxX22xX46xX2xX338xX14f3xX359xX359xX33axX87xX1xXexX39xXaxX12xXb04xX2f0xX12exX3xXexX1xX32xX3xXexX1xXc15xX3xX37xX8exX1axX3xX10xX39xX3xX39xX96xXexX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX31xX61xX22axX4xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX354xXb0dxX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX1fxXf3xX1cxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXb04xX2f0xX12exX3xXexX1xX32xX3xXexX1xXc15xX3xX37xX8exX1axX3xX10xX39xX3xX39xX96xXexX3xX1cxX22xX36xX37xX3xX31xX61xX22axX4xX3xXa7xX1xX3fxX1cxX22xX354xX3xX991xX1xX3fxX1cxX22xX3xX4xX25xX1cxX3xX1cxX12exXdxX3xX37xX8exX1axX3xX10xX39xXabxX3xX4xX1xX5b2xX3xX4xX25xX1cxX3xX1cxX12exXdxX3xX81xX43xXdxX3xX10xX39xX3xX39xX96xXexX3xX4xX4d0xX1axX22cxX3xX6xX1cxX1xX3xXexX1xXb3xX4xX1xX3xX10xX39xXabxX3xX10xX39xX3xX4xX129xX1cxX22xX3xXexX1xX4a1xX37xX3xXexX1xXf3xX194xXdxX3xX39xX166xXdxX3xX5xX4daxX39xX3xX1fxX4ffxXdxX87xX87xX87xX87xXb0dxX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX81xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX1axX5xX12xX0xX58xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX46xX58xXdxX81xX12xX0xX46xX58xXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX410xXf3xX1axX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXf3xX3xX991xXdxX39xX3xX116xX1cxX1xX46xX89xX3c8xXd58xX0xX46xXbxX12